Skip to main content

Full text of "English and Finnish Dictionary"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| ENG.-SUOMALAINEN 

SAN AKIRJ A ENG.-SUOMALAINEN 

SAN AKIRJ A ENGLISH AND FINNISH DICTIONARY BY K. V. ARMINEN THIRD, REVISED EDITION 
HANCOCK, MICH., U. S. A., 
FINNISH LUTHERAN BOOK CONCERN ENGLANTILAIS-SUOMALAINEN SANAKIRJA TOIMITTANUT K. V. ARMINEN KOLMAS, UUDESTAAN KORJATTU PAINOS 
HANCOCK, MICH., U. S. A., 
SUOMAL..LUTEER. KUST AN NUS LI IKE r'/' •, / ' //^ r COPYRIGHTED, 1904, 1907, 1914, 

by 
THE FINNISH LUTHERAN BOOK CONCERN. 254129 


HANCOCK'ISSA, MICH., 
Suo/n.-Lut. Kustannusliikkeen kirjapainossa 

1914. Alkusana kolmanteen painokseen 

Se suosio, minkd tdmdn sanakirjan ^a^si edelUstt 
nyt loppuunmyytyd painosta ooat saaneet osakscnsa 
sUrtokansamme keskuudessa, on rohkaissut tekifdd ja 
kustantqjia julkaisemaan ^plmannen uudestaan kpTJa- 
tunja tdydennetyn laitoksen tdstd teoksesta. Te^ifdn 
hartain toivo on ettd sama suosio tulisi ^hd jatktimaan, 
ja ettd tdmd teas nyt uudestaan kpTJatussa asussaan 
paremmin tar^oitustaan oastaisL 

HelmikuuUa 1914. 

326329 New Jersey Building, Duluih, Minn. 

K. V. ARMINEN Johdanto. Bn^lannlnklelen synty. 

Kristuksen syntyman aikaan asui nykyisessa Iso-Bri- 
tanniassa kelttild,isiksi kutsuttu kansa. Silloiset maailman 
valtiaat, roomalaiset, koettivat tatakin kansaa taivuttaa 
valtansa alaiseksi. Ensimaisen yrityksen tahan suuntaan 
teki Caesar, joka kaksikin eri kertaa (vuosina 55 ja 54 e. 
Kr.) koetti kelttililisiM, kukistaa. " Caesarin retket olivat 
kuitenkin hyOdyttOmia. Vasta keisari Claudiuksen onnistui 
osittain valloittaa Ensrlanti (v. 43 J. Kr.). Osa kelttimisism 
alistui Rooman vallan alaiseksi, mutta suurin osa vetaytyi 
maan pohjoisiin vuoristoihin, mista he tuon tuostakin teki- 
v3,t h3,vitysretkiM, roomalaisten anastamille alueille. Kun 
sitteji kansainvaellusten .aikoina Rooman keisari Honorius 
(v. 410 j. Kr.) kutsui suurimman osan roomalaista sotava- 
^ke9, pois Engrlannista tukemaan horjuvaa valtaistuintaan 
raakalaiskansojen hydkkayksiM. vastaan, tarttuivat vuoris- 
tojen kelttilaiset Jalleen aseisiin JaahdyttUen vuosisatoja 
vanhaa vihaansa roomalaisen ylellisyyden turmelemien 
kansalaistensa verelia.. H9.da,ssaan kutsuivat n3.ma sil- 
loin avukseen angrlien Ja saksien nimella tunnetut kansa- 
kunnat, Jotka asuivat nykyisessa Schleswigissa, Holstei- 
nissa ja Tanskassa. N3.m9, grermaanilaiset veljesheimot, 
Jotka Jo aikaisemmin olivat merirosvoina saavuttaneet pe- 
latyn nimen Englannissa, tulivatkin Ja karkoittivat keltti- 
laiset takaisin vuoristoihinsa. Suuret Joukot heita asettui 
Engrlantiin pysyvaisesti asumaan Ja perustivat angrlosaksien 
nimelia seitseman valtiota, Jotka v. 827 J. Kr. yhdistettiin 
yhdeksi. 

Yhdeksannelia Ja kymmenennella vuosisadalla joutui 
ylivalta Engrlannissa tanskalaisten kasiin Ja Tanskan ku- 
ningras Knut Suuri (v. 1016 — 1035) oli samalla myOs koko 
Engrlannin hallitsija. Kun tanskalainen hallitsijasuku v 
1042 sammui, nousi maan valtaistuimelle jalleen anglosak 
silainen mies, Edward "Tunnustaja", Normandian herttua? 
W.ilhelm II:sen avulla. Palk-kioksi tasta avusta maara? 
Edward kuollessaan kruununsa perilliseksi herttua Wi 
helmin. Anglosaksit nimittivat kylia kuninkaakseen omr 
miehensa, Haraldin, mutta herttua Wilhelm tuli meren y VII 

vahvan armeijan seuraamana ja voittl perinpohjin kilpai- 
lijansa Hastingrsin tappelussa v. 1066. Siten lull herruus 
maassa J^lleen uuden kansakunnan, normannien, k9,8iin. 

Kahdennentoista vuosisadan kuluessa sulivat norman- 
nit vahitellen yhteen kukistamiensa anglosaksien 'kanssa, 
ja vuodesta 1200 ruveten aletaan historiassa puhua Kngr- 
laanlm luiBMista. 

Ensrlannin kansa on niinmuodoin useammista eri ainek- 
sista koottu Ja samoin on heidan kielensS.kin laita. Ainek- 
sia siihen ovat antaneet kelttilaiset, anglosaksit Ja nor- 
mannit, osa on tuUut suorastaan latinankielest^, Joka vuo- 
sisatoja oli maailman ainoa sivistyskieli. Englanninkielen 
perustuksena on anglosaksien kieli. Tamil oli er^sta sak- 
sankielen varhaisempaa murretta Ja suurin osa englannin- 
kielen sanoista onkin saksalaista Juurta. Erittain tavalli- 
sessa puhekielessa kaytetyt sanat ovat kaikkein useimmat 
saksalaista alkuperaa. Kelttien kielella ei englanninkielen 
syntymisessM, ole suurtakaan osaa. Heidiin kielestaan on 
siihen tullut ainoastaan muutamia sanoja. Syyna t&h3.n 
oli se, ettM. he ko'ko ajan pysyivM.t syrJU,ssa vuoristoissaan 
ja siten tulivat ainoastaan v£lhan tekemisiin maan muiden 
asukkaiden kanssa. 

Vaikka olivatkin pitkan aJan maan valtiaina, eivat 
tanskalaiset ole JM.ttS.neet siita mitsLMn huomattavaa merk- 
kiM, engrlanninkieleen. Sita suurempi on normannien vai- 
kutus ollut. AlkuJaan skandinavialaista sukuperMM. olevat, 
pohjois-Ranskassa asuvat normannit puhuivat erMsta rans- 
'kankielen murretta, Joka suuresti erosi varsinaisesta rans- 
kankielestM,. Tullessaan En^lannin herroiksi asettivat he 
kielensM. maan viralliseksi kieleksi, Joka sitten heidan su- 
latessaan angrlosaksien kanssa yhdeksi kansaksi suli yhteen 
n&iden kielien kanssa, Ja siten alituisen kehityksen Jat- 
'kuessa on syntynyt se kielien sekoitus, Jota 13:sta vuosisa- 
dasta alkaen en^lanninkieleksi kutsutaan. 

Anastamiinsa maihin ovat en^lantilaiset ensimd,iseksi 
tydkseen vieneet kielensa, Josta siten on tullut maailman 
laajimmalle levinnyt sivistyskieli. Kun kieli uudessa maa- 
perM.8s9.kin yhM. edelleen kehittyy Ja samalla Joutuu vieras- 
ten vaikutusten alaiseksi, sekoittuu siihen uusia sanoja Ja 
uusia puheparsia, Jopa sellaisiakin, Joita alkulUhteessa ei 
enMM. ymmarretU. Siten on englanninkielelle kaynyt Ame- 
rikassa, vaikkakin viihemmassa maarassa. TaallM puhu- 
taan kuitenkin yleensa kautta maan samantapaista englan- 
ninkieltU., vastakohtana Englannille, Jossa 15ytyy niin mon- 
ta toisistaan suuresti eroavaa eri murretta. 

Engrlanninkieli, Joka vuosisatoja on ollut yhtena maa- 
ilman sivistys'kielena Ja on sellaisena alituisen kirjallisen- 
kin viljelyksen kautta hyvin kehittynyt, on yleensM lyhyt- 
tfi., yksinkertaista kielta, yksinkertaisempaa V;.w\xv tcv^xv\ VIII 

muu nykyisistM, sivistyskielistM.. Mutta yhdessS. suhteessa 
on se vaikeampaa *kuin mikaan muu naistM.: muukalaisen on 
vaikea oppia sitS, oikein M,£Lntamaan. Puhuttu sana Ja sen 
kirjallinen merkki ovat englanninkielessa monasti niin eri- 
laiset, etta niiden yhteytta on — ainakin suomalaisen — 
aluksi vaikea kasittaa. Tama aantamisen ja kirjoittami- 
sen erilaisuus on vuosisatojen kuluessa vahitellen synty- 
nyt etupaM,ssa sen kautta, etta on sanan vanhasta kirjoi- 
tustavasta yh^ pidetty kiinni, vaik'ka sen M.antaminen on 
muuttunut, ja pM,invastoin. Huomattava kuitenkin on, etta 
tata vaikeutta usein liioitellaan. Englanninkielen aantaminen. 

Tam^ sanakirja on jarjestetty siten, etta aakkoselli- 
sessa jarjestyksess^ toisiaan seuraavien englanninkielen 
sanojen j^lkeen on tavallisten sulkumerkkien — ( ) — si- 
s9.S.n pantu niiden M.M,ntamistapa suomenkielen mukaan. 
Kun siis sul'kumerkkien sisM.lla oleva sana lausutaan suo- 
menkielen mukaan ottamalla varteen ne huomautukset, joi- 
ta alempana tetida^n, niin pitM,isi siita syntya vastaava eng:- 
lanninkielen sana — ainakin suunnilleen. Ainakin suunnil- 
leen — sanomme, sillS. kokemus nayttaa, ettei millaan aan- 
tamismerkeilla saateta englanninkielen lausumistapaa tas- 
m^lleen osoittaa. A3.ntM.mis-osoituksen perasta seuraa ly~ 
hennetty merkki, joka osoittaa, miliin sanaluokkaan kysy- 
mlyksenalainen sana kuuluu. Jos se saattaa kuulua use- 
ampiin sanaluokkiin, on tama osoitettu numeroilla 1, 2, 3 
j. n. e., joiden perasta sanaluokan merkki vasta sellaisessa 
tapauksessa seuraa. Viimeksi tulee sanan suomenkielinen 
merkitys, tai merkitykset, milloin niita on useampia. 

Useimmissa kielissa jaetaan kielen aanteet kolmeen 
ryhmaan: vokaalit (aantidt), diftongit (kaksoisaantiOt) ja 
konsonantit (kerakkeet). Niin esim. suomenklelesstt Idy- 
tyy seuraa vat aanteet: 

1) vokaaltt: a, e, i, o, u, y, a, o. 

2) dlftongrlt: ai, ei, oi, ui, ai, 5i, yi, au, eu, iu, ou, ie, uo, 

•y, ay, by, y5. 

3) konsonantit: d, h, j, k, 1, m, n, fi, p, r, s. t. v. 

Bnglanninkielessa ei Idydy kaikkia naita suomenkie- 
lessa tavattavia aanteita, mutta sen sijaan on siella useita 
aanteita, joita suomenkielesta puuttuu. Englanninkielessa 
Ittytyvat ne aanteet, joita tassa sanakirjassa on osoitettu 
seuraavilla merkeilia: .IX 

1) vokaaltt: a, e, i, o, u, M,, 5, &. 

2) dlftongrtt: ai, au. oi. 

3) dlftongrlntapatset llllnteet: ei, ou. 

4) konsonantlt: b, d, f, g, h, j, k, 1, m, n, fi, p, r, s, S, t, 

V, w, z, 2, dh, th, hw. 
Tarkastamme tSssM, lahemmin yliaolevia aanteita kuta- 
kin erikseen. 

Vokaali-aanteet. 

Suomenkielen sanassa alottaa> on alussa Ja lopussa ai- 
van sama a^nne, a-aanne, mutta niilia on se eroitus, etta 
alussa oleva a-aanne on lyhyt, lopussa oleva pitka. Sama 
eroitus on vokaali-aanteiden vaiilia suomalaisessa sanassa 
•ataa, Joka sana merkitsee veden tuloa pilvista. Eroitus 
pitkan ja lyhyen aanteen valilia on ainoastaan ajassa, Jonka 
kuluessa naita aanteita lausutaan. Pitkan aanteen lausu- 
minen ottaa kaksi kertaa nifn paljon aikaa kuin lyhyen. 
Se mita tassa on sanottu pitkasta ja lyhyesta a-aanteesta, 
koskee yleensa kaikkia vokaaleita. Suomenkielessa 15ytyy 
samoin seka lyhyt etta pitka o-aanne (esim. sanassa ol- 
koon), pitka ja lyhyt u-aanne j. n. e. Samoinkuin suomen- 
kielessa pitkaa vokaali-aannetta merkitaan kahdella sa- 
mankaltaisella kirjaimella, mutta lyhytta yhdelia, samoin 
merkitaan tassa sanakirjassa pitkia ja lyhyita vokaaleja 
englanninkielessakin. 

Siis: pitkan a-aanteen merkki on aa, lyhyen a, 

f» O- ,f ff f, OO, If o, 

»» U- ,1 ,, ,f UU| II U| 

j. n. e. 

1. aa-ftftnne. 

Englanninkielessa l&ytyy sama pitka a-aanne kuin suo- 
menkielessakin esim. sanassa aamv. Sita merkitaan samal- 
la ta valla kuin suomenkielessakin (aa). Sita lausuttaessa 
on suu avattava hyvin auki. Esimerkkeja: aant tati (kirj.* 
aunt), kaam levollinen (calm), faarm maatila (farm)i faar 
kauas (far). 

2. a-ftftnne. 

. Se englanninkielen aannei jota olemme osottaneet mer- 
kilia a, ei ole aivan sama kuin suomenkielen lyhyt a-aanne. 
Se vivahtaa vahan suomenkielen a-aanteeseen ja on puoli- 
pitka. Korottomassa tavussa on se kuitenkin lyhyt. Esi- 
merkkeja: a«k kysya (ask), dans tanssi (dance), grras ruoho 
(arraM), sov'-fa sohva (sofa), tn'-fant lapsi (infant), mA'- 
rouva (madam). * Sulkioitten ( ) vaiiin panemme tassa johdannossa to.V- 
tenka sanat todellisuudessa kirjoitetaan exv^\a.xv.Tv\TCVL\^\«w^^. ENG.-SUOMALAINEN 

SAN AKIRJ A XII 

(I) kai korkea (hig:h), lat valhe (lie), al« Jftg, (ice), at-dlt'-a 
aate (idea). 

15. an^ftAnne. 

Englanninkielen au-diftongri on jotenkin sama kuin 
suomenkielen vastaava S.^nne, joka esiintyy esim. sanoissa 
•anna* kavla> kanta. EsimerkkejS.: kau kuinka (how), nau 
nyt (now), tavn kaupunki (town), kuv lehmH (cow), aut 
ulos (out). 

16. ot-imnne. 

T&mSL diftongi on sama kuin suomenkielen oi-diftongi 
esim. sanoissa potka* kolra» vol. Esimerkkeja: bol polka 
(boy), oil 51Jy (oil), vol* asLni (voice), a-vold' vaittaa (avoid). 

Diftongintapaiset ei- ja ou-ianteet. 

17. el-Mnne. 

T&ma aanne ei ole sama kuin suomenkielen ei-diftongi, 
Joka esiintyy esim. sanoissa el» ellen, lelpll. Se on kylla yh- 
distetty e- ja i-3.anteista, alkaen e-aanteella ja loppuu i- 
S.&nteeseen, mutta alussa oleva e-^anne on pitempi kuin sita 
vM,litt5masti seuraava i-Mnne. Jos suomalaista ei-sanaa 
lausuessaan v3.h3.sen venyttas. alussa olevaa e-aannetta ja 
samassa maarassa lyhentaa loppuaannetta i, syntyy oikea 
englanninkielinen ei-aanne. Esimerkkeja: felm maine 
(fame), felt kohtalo (fate), lel'-bOr tyd (labor), sel sanoa 
(say), del paiva (day). 

18. ov-llttnne. 

Tama aanne ei ole sama kuin suomenkielen ou-diftongi, 
joka tavataan esim. sanoissa koalv> ovto> sovtaa. Se on 
kylia yhdistetty o- ja u-aanteista, alkaen edelliselia ja paat- 
tyen u-aanteeseen, mutta alussa oleva o-aanne on pitempi 
kuin sita seuraava u-aanne. Tan!a aanne tulee oikein lau- 
sutuksi, jos ottaa suomalaisen kaupungin nimen Oulu, ve- 
nyttaa vahan alussa olevaa o-aannetta seka jattaa lu-tavun 
lopusta pois. Esimerkkeja: ovld vanha (old), kould kylma 
(cold), konp toivo (hope), novt nuotti (note), nou ei (no), 
roii(>rivi (row). 

Konaonantlt. 

Konsonanttien oikealle ja voimakkaalle lausumiselle on 
englanninkielessa pantava suuri merkitys. Erittainkin suo- 
malaisen tulee taile asialle panna suurta huomiota seuraa- 
vista syista:. XIII 

l:ksi. • Konsonanttien oikein lausumisesta riippuu mel 
keinpM, yksinomaan kielen selvyys ja ymmarrettavaisyys; 
vokaalien oikein lausumisesta riippuu kielen kauneus ja 
sointuisuus. 

2:ksi. Kerakkeiden luku englanninkielessa on suurem- 
pi kuin suomenkielessa. Suomalaisessa puheessa on konso- 
nantti-8.S.nteiden luku noin 50 prosenttia, englanninkieless^ 
yli 60 prosenttia. 

3:ksi. Engrlanninkielessa aannetM,an konsonantit ter^- 
vM,mmin, voimakkaammin ja pontevammin kuin suomenkie- 
less&. 

Jos lausuu jotakin vokaali-3.annetta pitemm^n aikaa 
(esim. aaa...) ja asettaa samalla sormensa henkitorven pkal- 
le "aataminpalan** kohdalle, niin tuntee siellS. voimakasta 
tS.rin3,S.. Erittain voimakkaasti tuntee tuon tarinan myos, 
Jos jotakin •vokaali-^M.nnetta lausuessaan tukkii sormillaan 
molemmat korvansa. TamSl tarina johtuu siita, etta kur- 
kunp3,S,ssa olevat aanij£lnteet ovat varajavassa liikkeessa. 
Tuota, a.anija,nteiden varajamisesta syntyvaa ^anta kutsu- 
taan "soinniksi**. Kaikkia vokaaleita aannettaessa syntyy 
tM,llainen sointi ja kaikki vokaalit ovat niinmuodoin "soin- 
nillisia**. Konsonanteista sitavastoin ovat muutamat soin- 
nillisia, toiset soinnittomia. Soinnittomia konsonantteja 
S.&nnett3.essa ei tuota tarinaa kurkunp^assa synny, Ja siit^ 
syystS. onkin mahdoton naita "aS.nekkaS.sti** lausua, kun ne 
ovat yksinaan ilman vokaali-aannetta. Tasta, tulee helposti 
vakuutetiiksi, Jos koettaa lausua esim. suomenkielen s-kon- 
sonanttia yksinaan (ei siis as, vaan paljas s). Silloin 
kuulee ainoastaan paljasta suhinaa, vaikka kuinkakin 
kovasti koettaisi sita lausua, mutta mitaan **aanta" ei syn- 
ny eika "aataminpalan" kohdalla tunnu mitaan tarinaa. 
Suomenkielen s on siis soinniton konsonantti. Muista 
suomenkielen konsonanteista ovat k, t, p, h soinnittomia, 
mutta d, 1, r, m, n, J, v soinnillisia. 

Englanninkielen konsonanttiaanteet ovat: 
soinnillisia: b, d, g, v, z, i, dh, J, 1, m, n, fl, r, w; 
soinnittomia: p, t, k, f, s, §, th, h. 

Naista muodostuu seuraavat parit, Jotka muuten ovat 
aivan samat aanteet, mutta edellinen on soinnillinen, jal- 
kimmsLinen soinniton: 

b ja p, d Ja t, g Ja k, v Ja f, z ja s, 2, §, dh Ja th. 

19. 

NM,ist3, a^nnetaan kukin pari aanielinten (s. o. suun, 
kielen Ja huulien) ollessa aivan samassa asennossa, mutta 
soinnillista aannettaessa ovat ^anijanteet saatettavat varfi- 
J9,maa.n, soinnitonta aantaessM. sita vastoin on aanijanteiden XIY 

annettava olla levossa. SitSlpaitsi ty5nnet^S.n sdinnitonta 
M.3,nnett^ lausuessa ilmaa keuhkoista nopeammin kuin soin- 
nillista lausuttaessa. 

20. b- Ja p-aanteet. 

NS-istS, on JM,lkimM,inen (p) sama M.anne, mika suomeii- 
kieless3.kin. SoinniUinen b ei esiinny puhtaasti suomalai- 
sissa sanoissa. Molemmat ^anteet ovat aivan samat Ja syn- 
tyvat &£Lnielimien ollessa samassa asennossa, mutta b-M,&n- 
netta lausuttaessa ovat sLaniJanteet saatettavat v^rM.jam3.3.n. 
EsimerkkejS.: 

bil mehiia.inen (bee), pii heme (pea), 

baam palsami (balm), paam palmu (palm), 

baund sidottu (bound), paund naula (pound), 

kob penikka (cub), kop kuppi (cup). 

21. d- Ja t-minteet. 

NamS, 3,3.nteet ovat samat kuin Suomen kirjakielessa. 
Kansankieli ei d-S-annetta tunne, vaan kayttaa sen sijaan 
eri murteissa joko t, r, 1, j, v, h, tai jattaa sen tykkanaan 
pois. Eri murteissa lausutaan esim. meirfin, meitttu, meijttu, 
metlttiiy melftn j. n. e. sen sijaan kuin pitaisi lausua meidan. 
Englanninkielessa on tama usein esiintyvS, aSnne opittava 
oikein lausumaan Ja sitavarten on muistettava, ettil se on 
soinnillinen IL3.nne, (katso 19), Esimerkkeja: 

dou naaraspeura (doe), ton varvas (toe). 

daun alas (down), taun kaupunki (town), 

hiid huomio (heed), hiit kuumuus (heat), 

said sivu (side), salt nako (sight). 

22. g- Ja k-llilnteet. 

JUlkimainen naistzl on sama aanne kuin suomenkielessa; 
gr on sita vastaava soinnillinen aanne, (katso 19). Esimerk- 
keja: 

8:eln voitto (gain), kein ruoko (cane), 

srlas lasi (glass), klas luokka (class), 

bilflr sakki (bag). bilk selka (back). 

23. V- Ja f-ililnt€^et. 

Suomenkielessa loytyy naista soinnillinen v, mutta 
soinniton f esiintyy ainoastaan vieraista kielista lainatuissa 
sanoissa, esim. nimessa Afrika. Kuitenkin lausutaan eng- 
lanninkielen v-aanne paljon pontevammin Ja voimakkaam- 
min kuin suomenkielessa. Esimerkkeja: 

vftt amme (vat), t&t lihava (fat), 

lllv jattaa (leave), lllf lehti (leaf), 

falv viisi (five). falf huilu (fife) XV 

^ 24. s- Ja s-aanteet. 

NM.istS, on soinniton s sama Slanne kuin suomenkielesssL 
ja z on sits, vastaava soinnillinen a3.ni, (katso 19). Soinnil- 
lista z-aannetta ei suomenkielessa 15ydy. Esimerkkeja: 
xiil into (zeal), siil sinetti (seal), 

his hanen (his). his suhista (hiss), 

juuB k3.yttaa (use) juus kaytto (use). 

25. i- Ja i-Ullnteet. 

Kun hella aiti tuudittaa pienta lastaan nukkumaan, 
^£Lnt3.3, han koko ajan sita aannetta, Jota olemme aantSmis- 
ohjeissa osottaneet merkilla s. Samaa aannetta lausutaan 
my5s silloin kun tahdotaan saada aikaan aanettomyytta 
meluavassa joukossa. Se on soiivniton konsonantti Ja ± on 
sita vastaava soinnillinen aanne, (katso 19). EsimerkkeJS, : 
ple'-ivr huvi (pleasure), ma'-iiin' kone (machine), 

Jnv'-iv-al tavallinen (usual), ielm hapea (shame), 
▼i'-ion nakS (vision), ou ian meri (ocean), 

dl-sl'-ion ratkaisu (decision). nei'-ion kansa (nation). 

2«. dh- ja th-ailnteet. 

Sellainen henkilo, joka puhuessaan "sammaltaa", jattaa 
8-9.^nnettM, lausuessaan kielensa hampaiden valiin, eika ve- 
dS. sits. sisS^lle, niinkuin pitaisi. Silloin ei synnykaS.n oikea 
s-9.anne, vaan se £LS,nne, jota aantamisohjeissa merkitsemme 
kirjainyhdistyksella th. Sita aannettaessa on kielenpaa 
asetettava hdllasti hammasten valiin. niin etta peiliin kat- 
soessa juuri saattaa nahdS. kielenkSrJen. Jos silloin puhal- 
taa ilmaa keuhkoista kielenkarjen ja ylaleuan etuhampai- 
den vM,list9., syntyy oikea englanninkielen soinniton th-aan- 
ne. Jos samaan aikaan panee kurkunpa3,n aS.nijS,nteet va- 
r9.jS.m£LS,n, syntyy oikea englanninkielen soinnillinen 'dh- 
S,3.nne. Er3,assa lansi-Suomen murteessa kS.yteta£Ln dh-aan- 
nettS, kirjakielen d-M.9.nteen sijasta ja th-a£lnnettS. ts-aan- 
teen sijasta. Laitilalainen lausuu meidhftn kirjakielen met- 
dftn sijasta ja methllssll kirjakielen metsilssll sijasta. Esi- 
merkkejS,: 

dhis tama (this), breth leveys (breath), 

dhen silloin (then), welth rikkaus (wealth), 

•mvvdh sileM. (smooth), thin ohut (thin), 

brltdh hengittaa (breathe), thoorn oas (thorn). 

27. h-ilftnne. 

TamS, on sama Sanne kuin suomenkielessa, paitsi yh- 
distyksissa dh, th ja hw (katso naitS,). 

28. J-llilnne. 

On sama kuin suomenkielessS,. XVIII 

liykyt ylelskatsans ftftntftmUiinerkkelkln. 

Melkein samoin kuin suomenkielessM. 3,llnnetaS.n: aa, ee, 
e, ii, i, oo, o, uu, u, &, 5, ai, ou, oi; d, h, J, k, 1, m, n, fi, p, r, 
8, t, V — seka vieraista kielista lainatuissa sanoissa tavat- 
tavat b, gt t. 

Suomenkielesta poikkeavalla ta valla lausutaan: a, ei. 
ou (katso selityksi^ ylemp3.n9.). 

Suomenkielelle vieraita ovat: &, §, z, 2, w, hw, dh, th. 
(Kaksi viimemainittua tavataan Laitilan murteessa, katso 
lM.heinmin ylempS.n3.). Iiykennyk«tll: a. adjektiivi. 

adv. adverbi. 

imp. imperfekti. 

interj. interjektsiooni. 

itr. intransitiivinen verbi. 

komp. komparatiivi. 

konj. konjunktsiooni. 

1. tahi. 

n. substantiivi. 

pp. partisiipin perfekti. 

prep, prepositsiooni. 

pron. pronomini. 

sup. superlatiivi. 

tr. transitiivinen verbi. 

v. transitiivinen tahi intransitiivinen verbi. 

= on sama kuin 1. merkitsee samaa kuin. -a • 
( 
4 ■» ' « • » «» • * 


a (ei, H) m&^ra^m&t5n artik- 

keli; Joku, yksi, ersls. 
aback (a-b3.kO adv. takape- 

rin. 
abacva (M-'-ba-kos) n. helmi- 

taulu. 
abaft (a-baff) adv. laivan pe- 

rapuolella, perlLM,np3.in. 
aballenate (^-beir-je-neit) tr. 

luovuttaa, siirtS.M. (omai- 

suus). 
abalienatlon (-nei'-Son) n. 

luovutus. 
abandon (a-ban'-don) tr. jsLt- 

taa, hyljata. 
abandonment (-merit) n. hyl- 

kaaminen. 
abaae (a-beis') tr. alentaa, 

masentaa, n5yryytta.a. 
abasement (-merit) n. alen- 

nus, nOyryytys. 
abaak (a-baS') tr. saattaa hM.- 

pelL9.n, saattaa h3.mille. 
abatable (a-bei'-ta-bl) a. mah- 

dollinen kumota. 
abate (a-beif) tr. havittaa, 

vahentaa.; alentaa (hintaa 

y. m.). 
abatement (-ment) n. v3.hen- 

nys. 
abbess (a'-bes) n. nunnaluos- 

tarin johtaja. 
abbey (a'-bi) n. luostari. 
abbot (a'-bot) n. luostarin 

Johtaja. 

abbreviate (a-brii'-vi-eit) tr. 
lyhentaa. 

abbreviation (-el'-Son) n. ly- 
hennys. 

abdicate (ab'-di-keit) v. luo- 
vuttaa; tehda perinn6tt5- 
maksi, luopua virasta. 

abdication (-kei'-Son) n. vi- 
rasta luopumlnen. abdomen (ab-dou'-men) n. a- 

la- 1. takaruumis, vatsaon- 

telo. 
abdominal (ab-d&'-ml-nal) a. 

vatsaontelon-. 
abduct (ab-doktO tr. rydstaa 

(henkiia). 
abduction (ab-dok'-Son) n. 

rydsta. 
abed (a-bed') adv. vuoteessa, 

vuoteella. 
aberrance (a-ber'-ans)n. polk- 

keus; hairahtuminen. 
aberrant (a-ber'-ant) a. har- 

hainen, muunteleva. 
aberration (a-b6r-ei'-Son) n. 

poikkeus. muunnos; hairah- 

dus; mielenhairia. 
abet (a-bef) tr. yllyttaa. 
abettor (a-be'-t5r) n. kiihoit- 

taja. 

abeyance (a-bei'-ans) n. rii- 

danalaisuus. 
abhor (ab-hoor') tr. inhota, 

kammota. 
abide (a-baid') v. [abode; 

abode] viipya, oleskella, a- 

sua; odottaa. 
ability (a-bi'-li-ti) n. kyky, 

taito. 
abject (ab'-d2ekt) a. alhainen, 

halpa; arvoton. 
abjection (-d2ek'-Son) n. niiy- 

ryytys, halpamaisuus. 
abjure (ab-d2uur') tr. valalla 

luopua; peruuttaa. 
able (eibl) a. kykeneva, kelpo. 
ablution (ab-luu'-Son) n. pe- 

seminen. 
ably (ei'-bli) adv. taitavasti. 
abnegrate (ab'-ni-geit) tr. kiel- 

taa. 

abnormal (ab-noor'-mal) a. 

epasaannQllinen, tavatow. 
aboard (a-booTd"> a^N. \8\n«j^- ABO 

sa, laivaan; ^vaunussa^ vau- VerbJsJSf «,b:d«j,-j-»2. n. oliii-» 

1. asuinpaiRka. • ••• •• 

abolish (^-bd.'-li§) tr. poistaa, 

havittaa. 
aboUtionist (a-b&-liS'-o-nist) 

n. orjuuden poistamisen har- 

rastaja. 
abominate (a-bd.'-mi-neit) tr. 

inhota, kauhistua. 
aborigrinal (9,-bo-rid2'-i-nal) 1. 

a. alkuperainen. — 2. n. al- 

kuasukas. 
aborigrines (-niiz) pi. n. alku- 

asukkaat. 
abort (M,-boort') itr. saada 

keskoisia. 
abortion (a-boor'-§on) n. en- 

nenaikainen synnytys. 
abound (a-baund') itr. olla 

viljalti 1. kosolta. 
about (a-bauf) prep. 1. adv. 

ymparilla; 13.hellS,; noin; ai- 

komuksessa. 
above (a-bov') prep. 1. adv. 

ylitse, ylapuolella; enem- 

man kuin; above all ennen 

kaikkea. 
abrade (a,-breid') tr. hieroa 

pois. 
abrasion (£l-brei'-2on) n. pois- 

hierominen; naarmu. 
abreast (a-bresf) adv. viere- 

tvsten 
abridgre (a-brid2') tr. lyhentsLa. 
abroad (a-brood') adv. ulko- 

na, ulos; ulkomailla, -lie. 
abrograte (ab'-ro-geit) tr. ku- 

mota, poistaa. 
abrupt (ab-ropf) a. katkais- 

tu, jyrkka, akkinainen. 
abscess (£lb'-ses) n. paise, a- 

Jos. 
abscond (ab-sk&nd') itr. pii- 

lottautua, paeta. 
absence (ab'-sens) n. poissa- 

olo, puute. 
absent (ab'-sent) a. poissa- 

oleva. 
absent (ab-senf) itr. olla 

poissa. 
absolute (ab'-so-luut) a. tay- 

dellinen; rajaton; ehdoton. 
absolution (M.b-so-luu'-Son) n. 

vaputtaminen; synninpMs- 

to. 
absolutism (ab'-so-lu-tizm) n. 

yksinvaltaisuus. ! ACC 

absolve (ab-s&lv') tr. vapaut- 

4litior\i • *(Ub*-^<)orV>') ■ tr. imea 
/Si^aaln^. :• : //. . 
ftVfeiorfientr ^-ent) a. Imeva. 
abstain (ab-stein') itr. pidat- 

taytya jostakin (from). 
abstainer (-n6r) n. raittius- 

mies. 
abstemious (ab-stii'-mi-os) a. 

pidattaytyva, kohtuullinen. 
abstinent (ab'-sti-nent) a. 

kieltaytyva, raitis. 
abstinence (ab'-sti-nens) n. 

kieltaytyminen jostakin, 

raittius. 
abstract (ab'-strakt) 1. a. aja- 

teltu; — 2. n. ote; luettelo. 
abstract (ab-strakf) tr. ve- 

taa pois, erittaa. 
abstruse (ab-struus') a. ha- 

mara, vaikeatajuinen, 
absurd (ab-sSrd') a. mieletSn. 
absurdity (-i-ti) n. mielettft- 

myys. 
abundance (a-bon'-dans) n. 

runsaus, kyllyys. 
abundant (-dant) a. runsas. 
abuse (a-bjuus') n. vaarin- 

kaytto, raakkays. 
abuse (a-bjuuz') tr. vaarin- 

kayttaa; raakata. 
abusive (a-bjuu'-siv) a. sol- 

vaava. 
abut (a-bof) itr. rajoittua jo- 

honkin (on, upon). 
abyss (a-bis') n. kuilu; horna. 
academy (a-ka'-di-mi) n. a- 

katemia; academic ja aca- 
demical (a-ka-de'-mik, -mi- 

kal) a. akatemiaa koskeva. 
accede (ak-siid') itr. suostua 

(to). 
accelerate (ak-se'-li5-reit) tr. 

jouduttaa. 
acceleration (-rei'-§on) n. jou- 

duttaminen; kiihtyvaisyys. 
acceieratlve (ak-se'-16-ra-tiv) 

a. jouduttava. 
accend (ak-send') tr. sytyttaa. 
accension (-sen'-§on) n. syt- 

tyminen. 
accent (ak'-sent) 1. n. korko. 

— 2. (ak-senf) tr. korot- 

laa. 
accentuate (ak-sen'-tu-eit) tr. 

merkita korolla, korottaa. 
accept (ak-sepf) tr. ottaa vas- 

taan; hyvaksya. 
acceptable (-a-bl) a. hyvak- 

syttava, miellyttava. u:c 
luokaepasay: Itstiys. 

H««»lbllltT (-bl'-ll-ll) n, 
luokBepHastavaiByya, 

heBtytolnen; llaiiya; valtals- 
BMldonV aV-^B^-dtnt) n, aiit- 

acdplent (ak-sl'-pl-ent) n. 

vaBtaanottaJa; hyvakayia. 
.«Ulm^ a-kle^m') V. huudah- 

aoclamallan (a-kla-mef-Son) 
n, hyvtlkaymiBhuutD. 

««U»it/"a-1<li'"'v"-t'i)^%"yle- 

V, sovlttaa, tehda mukavak- 
bI; maJoltCaa. 

aovltua; hyvaiitahtoisuUH; 

aeeoBipaiiT ta-kom'-pa-nl) tr. 

■■^is3H"''S'.o".- 


taa luottoa: valtuuttaa; uh- 

acc»tli>n (ii-krll'-Son) n. kaa- 
vaminen, liaaantyminen. 

".•^tU^-"-"-' '"■■ •'""-^ 

arrumDiatlon (-lel'-Bon) n, 

knsaantumlnen, 

■™nie (ak'-ju-ret) a, tark- 
acdnrae (a-kOrs') tr. klroto. 

kjj.u'-za.tlv. -to-rD.a. ayyt- 
accoae* (a-kjuuz') tr. ayyttttfl. 
»«"«' (ii-kjua -zBr) n. ayyt- 

aoc (els) n, ykkSnen (poHkuu- 

tloiBsa ja korteiaaa): 
ncerb <a-Borb') a. karvaa, kat- 

H««c (a-set'-lk 1, a-9li'-tlk) 
a. hapan, etlfckainen. 

»'■'••., (eik) 1, Itr. pakottaa. 
polttaa; — 2. n, nolte, kivls- 
tys. 

aplilrve la-tflltv") tr. ajaa pe- 
nile, taytantB&n; toteutUa. 
aaavuttaa, 

le ajamlnen, aaavutu'a, uro- 

tyC. 
achramatlc (a-kro-mfi'-tlk) a. 

varltiin. 
aoia (a'-Bld) 1. a, hapan; ~ !. 


taydennya, aivlstya. 

ai!ci>Til (8-koord'> 1. v. sovlt- 
taa, Bopia, pltaa yhtll; — 2, 
n. yhtiipitiivaiayys: sopl- 
mus; aopuaolntu. 

aocordancr (a-koor'-danal n, 

Bccoat (U-kAst') tr. puhutslla. 
'"kea!" arvostelia, tehda^'uffi." 

selittaa (tory. — 2.^^- laa- 


Bt^knowleAKr fak-nA'-led«) tr. 

tuNnuataa; rayOntHa. 
BckaovrlpdK'inrnt (-ment) n. 

■cnit (iik'-mt) n. hulppui 

„:rs--a .. k„vo»p. 

Kcora (ei'-korn) n. terho. 
ac»i>.ttca (a-kaus'-t!ks) n. 

ne4iiBliit8Boe (-tans) ti. tatta- ACQ 

aeqnlesee (^k-wi-es') itr. rau- 

hoittua; tyytya. 
acquiescence (-ens) n. tyyty- 

minen. 
acquire (a-kwair') tr. saavut- 

laa* 
acqairement (-ment) n. taito, 

ansio. 
aeqatsitlon (M,-kwi-zi'-§on) n. 

saavutus; ansio, taito. 
acqvlsltive (a-kwi'-zi-tiv) a. 

pystyvS. hankkimaan; uu- 

ras. 
acqvlt (^.-kwitO tr. vapauttaa 

(of) ; suorittaa. 
acquittal (-al) n. vapauttami- 

nen (syyt5ksest9, J. n. e.). 
acquittance (-tans) n. vapau- 

tus, kuitti. 
acre (ei'-k5r) n. eekkeri (40,5 

aaria). 
acrid (d.k'-rid) a. katkera, 

muikea. 
acrimony (3.k'-ri-mo-ni) n. 

katkeruus. 
acrobat (9.k'-ro-b3,t) n. nuo- 

ralla tanssija. 
across (a-kr&s') adv. 1. prep. 

ristikk^in; ylitse, poikki. 
act (M-kt) 1. V. tolmia; vaikut- 

taa; n^ytelia; kayttSytya; 

— 2. n. teko, toimi; nSytds; 

sa3,nn&s. 
action (3,k'-§on) n. toiminta; 

kayt5s. 
active (ak'-tiv) toimiva; te- 

hokas 
activity' (ak-ti'-vi-ti) n. toi- 

meliaisuus. 
actor (ak'-tdr) n. tekija; 

nayttelija, 
actress (ak'-tres) n. naytteli- 

jatar. 

actual (ak'-tju-al) a. todelli- 

nen. 
actuality (-a'-li-ti) a. todelli- 

suus. 
actuate (ak'-tju-eit) tr. pan- 

na liikkeelle; innostuttaa. 
acumen (a-kjuu'-men) n. te- 

ravyys, aiykkaisyys. 
acute (a-kjuuf) a. terava; te- 

ravapainen, alykas; kimak- 

ka. 
adagre (a'-ded2) n. sananlas- 

ku. 
adamant (a'-da-mant) n. ko- 

va kivi, timantti. 
adapt (a-dapf) tr. sovittaa. 
adaptation (-tei'-Son) n. sopi- 

valsuus, sovelluttaminen. A5J 

adays (a-deiz') nowadays adv. 

nykyaikaan. 
add (ad) tr. lisata, laskea yh- 

teen. 
adder (a'-d5r) n. kyykaarme. 
addict (a-dikf) tr. saattaa 
' jonkun valtaan, totuttaa. 
: addition (a-di'-Son) lisays; 

yhteenlasku. 
additional (-al) a. lisa-. 
addle . (adl) a. hedelmaton; 

madannyt. 
address (a-dres') 1. tr. val- 

mistaa; suunnata; puhutel- 

la; varustaa osotteella; ko- 

sia; — 2. n. puhuttelu; pu- 

he; osote; kirje; anomus; 

puhuttelutapa. 
addressee (a-dres-ii') n. hen- 

kil6, Jolle kirje on osotettu. 
adduce (ad-juus') tr. tuoda 

esille; mainita. 
adept (a-depf) a. 1. n. taitava. 
adequacy (a'-di-kva-si) n. 

riittavaisyys. 
adequate (a'-dl-kwet) a. tay- 

sin riittava, kykeneva. 
adhere (ad-hiir') itr. tarttua, 

kiintya, liittya. 
adherence (-ens) n. liittymi- 

nen. 
adherent (-ent) a. liittynyt; 

kiintynyt. 
adhesion (ad-hii'-2on) n. yh- 

teen tarttuminen; uskolli- 

suus. 
adhesive (ad-hii'-siv) a. tart- 

tuva. 
adieu (a-djuu') interj. jaa hy- 

vasti! 
adit (a'-dit) n. sisaankaytava. 
adjacent (a-d2ei'-sent) a. vie- 

ressa oleva, laheinen. 
adjective (a'-d2ek-tiv) n. laa- 

tusana. 
adjoin (a-d2oin') v. yhdistaa; 

liittya; olla vieressa 1. ra- 

jalla. 
adjourn (a-d2orn') tr. lyka- 

ta toiseen aikaan; lopettaa 

istunto. 
adjudsre (a-d2od2') tr. rat- 

kaista, tuomita. 
adjunct (a'-d2oftkt) n. lisays; 

apulainen. 
adjuration (a-d2u-rei'-§on) n. 

vannoitus. 
adjure (a-d2uur') tr. vannoit- 

taa. 
adjust (a-d2ost') tr. sovittaa, 

Jarjestaa, panna kuntoon. ADJ 

adJiMtable (-a-bl) a. mahdol- 

linen sovittaa. 
adjutant (£L''-d2u-tant) n. apu. 

lainen. 
administer (3.d-mi'-nis-t&r) v. 

hoitaa; antaa (esim. 13,3,- 

ketta) . 
administration (-trei'-Son) n. 

hoitb, hallitus. 
administrator (-trei'-tdr) n. 

hoitaja; kuolinpes3,n hoi- 

taja. 
admlrablUty (^d-mi-ra-bi'-li- 

ti) n. ihailtavaisuus. 
admirable (sLd'-mi-ra-bl) a. 

ihailtava, ihmeteltava. 
admiral (ad'-mi-ral) n. lai- 

vaston ylipa3,llikko. 
admire (ad-mairO tr. ihme- 

tellsL, ihailla. 
adntlrer (ad-mai'-r5r) n. ihai- 

lija. 
admissible (ad-mi'-si-bl) a. 

luvallinen, hyvaksyttava. 
adntission (ad-mi'-§on) n. si- 

saanpaasy, lupa, my5nnytys. 
admit (ad-mif) tr. laskea si- 

saa,n; sallia, myontaa. 
adnftlttance(3.d-mit'-ans)n. si- 

saanpaasy ; — no admittance 

sisa^npaasy kielletty. 
adntlx (M-d-miks') tr. panna 

sekaan. 
admixture (-tjur) n. sekoitus, 

lisays. 
admonish (9,d-ni&'-ni§) tr. 
. muistuttaa, varottaa. 
admonition (ad-mo-ni'-Son) 

n. varotus. 
ado (a-duu') n. touhu, melu; 

selkkaus. 
adolescence (9,-do-le'-sens) n. 

nuoruus. 
adolescent (-sent) 1. a. nuore- 

kas; — 2. n. nuorukainen. 
adopt (a-d&pf) tr. ottaa lap- 

sekseen; hyvSLksya. 
adoptive (-iv) a. ottolasta 

koskeva. otto-. 
adorable (a,-doo'-ra-bl) a. 

ihailtava, jumalainen. 
adoration (a-do-rei'-Son) n. 

jumaloiminen, ihailu. 
adore (a-door') tr. jumaloida, 

syvasti kunnioittaa, ihailla. 
adorn, (a-doorn') tr. koristaa. 
adrift (a-driff) a. 1. adv. tuu- 

lien ajelehdittavana; umpi- 

mahkaan. 
adroit (a-droif) a. taitava, 

ka.tev£L, neuvokas. ADZ 

adulation (S,-dJu-lei'-fion) n. 

imartelu, mairittelu. 
adult (a-doltO n. L a. tftysi- 

kasvuinen. 
adulterate (a-dol'-tttr-eit) tr. 

vaarentas.. 
adulteration (-ei'-Son) n. v^S.- 

rennys; aviorikos. 
adultery (a-dol'-tiir-i) n. huo- 

ruus, jumalattomuus. 
advance ( ad -vans') I. tr. edis- 

taa; ;iouduttaa; esittaa; y- 

lentaa; maksaa etukateen; 

— 2. itr. edistya; — 3. n. 

edistys. 
advanced (ad-vansf) a. edis- 

tynyt, kehittynyt. 
advantagre (ad-van'-ted2) n.> 

etu. 
advantagreous (ad-van-tei'- 

dSos) a. eduUinen. 
advent (ad'-vent) n. lahesty- 

minen, adventti. 
adventure (ad-ven'-tjur) 1. 

tr. panna alttiiksi; — 2. n. 

uhkarohkea yritys, seikkai- 

lu, vaihe. 
adventurer (-tju-r6r) n. seik- 

kailija. 
adventurous (-ros) a. uhka- 
rohkea. 
adverb (ad'-v5rb) n. adverbi 

1. tapasana. 
adversary (ad'-v6r-se-ri) a. 1. 

n. vastustava, vastustaja. 
adverse (ad'-v5rs) a. vastai- 

nen. 
adversity (ad-viJr'-si-ti) n. 

vastus, onnettomuus. 
advert (ad-v6rt') itr. huo- 

mauttaa, viitata Johonkin. 
advertise (ad'-vdr-taiz 1. ad- 

v5r-taiz') tr. ilmottaa. 
advertisement (ad-v5r'-tiz- 

ment) n. ilmotus. 
advertiser (ad-v5r-tai'-z6r) n. 

ilmottaja. 
advice (ad-vais') n. neuvo; 

viesti; mielipide. 
advisable (ad-vai'-za-bl) a. e. 

dullinen. 
advise (ad-vaiz') tr. neuvoa, 

ilmottaa. 
adviser (-5r) n. neuvoja. 
advocacy (ad'-vo-ka-si) n. 

asianajotoimi; puolustus. 
advocate (ad'-vo-keit) 1. tr. 

puolustaa; — 2. n. asian- 

ajaja. 
ads L adae (adz) n. poikklte- 

rainen klxv^^. AER 

aerate (ei'-5r-eit) tr. tayttaa 

ilmalla 1. hiilihapolla. 
aerial (e-ii'-ri-al) a. ilmassa 

oleva, korkea. 
aerie (ii'-ri) n. kotkanpesa. 
aeriform (ei'-S-ri-foorm) a. 

kaasumainen. 
aerolite (ei'-6-ro-lait) n. me- 

teorikivi. 
aeronaut (ei'-o-ro-noot) n. il- 

mapurjehtlja. 
afar (a-faar') adv. kaukana, 

affability (a,-fa-bi'-li-tl) n. 

savyisyys, ystavallisyys. 
affable (iif'-a-bl) a. savyisa. 
affair (a-feer') n. asia; kaup- 

patoimi. 
affect (a-fekf) tr. vaikuttaa; 

pyrkiR; teeskennella. 
iffectatlon (-tei'-§on) n. halu; 

teeskentely. 
affection (a-fek'-§on) n. kiin- 

tymys, mieltymyB; kipu, 

vaiva. 
affectionate (-net) a. hella, 

harras, mieltynyt, uskoUi- 

nen. 
affiance (a-fai'-ans) n. kih- 

laus; luottamus. 
affiant (a-fai'-ant) n, valalli- 

sen kertomuksen tekija. 
affidavit (a-fi-dei'-vit) n. va- 

lallinen kertomus 1. todis- 

tuskirja. 
affiliate (a-fi'-li-eit) tr. ottaa 

lapseksi; ottaa jsLseneksi; 

yhdistaa. 
affinity (a-fi'-ni-ti) n. suku- 

laisuus. 
affirm ('a,-tQrTn') tr. vakuut- 

taa. 
affirmation (a-fdr-mei'-Son) 

n. juhlallinen vakuutus 1. 

vahvistus. 
affirmative (a-f5r'-ma-tiv) a. 

myontava. 
affix 1. (a-fiksO tr. liittaa 

loppuun; — 2. (a'-fiks) n. 

taivutuspaate. 
afflict (a-fllkf) tr. loukata; 

vaivata, kiduttaa. 
affliction (a-flik'-§on) n. 

loukkaantuminen; murhe, 

vaiva. 
afflvence (a'-flu-ens) n. yh- 

teenjuoksu; yltakyllaisyys. 
afford (a-foord') tr. hankkia, 

tarjota; kyeta, Jonkun kan- j AGG 

affray (a-frei') n. kapina, 

tappelu. 
affrlgrht (a-fraif) 1. tr. pelot- 

taa; — 2. n. pelko. 
affront (a-fronf) 1. tr. koh- 

data, hyOkata; solvata; — 

2. n. solvaus. 
affusion (a-fjuu'-2on) n. vuo- 

dattaminen. 
afield (a-fiild') adv. ulkona. 
afire (a-fair') adv. tulessa. 
aflame (a-fleim') adv. lie- 

keissa. 
afoot (a-fuf) adv. Jalkaisin; 

tekeilia. 
aforesaid (a-foor'-sed) a. en- 

nenmainittu. 
afraid (a-freid') a. pelonalai- 

nen. 
afresh (a-fre§') adv. uudes- 

taan, Jalleen. 
after (af'-tor) prep. 1. adv. ja- 

lessa, jalkeen, takana, pe- 

rasta, myOhemmin. 
afternoon (-nuun) n. iltapai- 

va. 

afterifvard (af -tor-word) adv. 

myohemmin, jaiestapain. 
agraln (a-gen') adv. toistami- 

seen, jalleen, taas; vieiapa. 
agralnst (a-gensf) prep, vas- 

taan, vasten. 
agrate (a'- get) n. agaattikivi. 
agre (eidS) n. ika, aika, alka- 

kausi, sukupolvi, taysiikai- 

syys. 
agred (ei'-d2ed) a. ijakas, van- 

ha. 
agrency (ei'-d2en-si) n. toi- 

minta; asioimisto. 
agrent (ei'-dSent) n. asiamies; 

vaikutin. 
agrgrlomerate (a-gia'-md-reit) 

tr. tartuttaa yhdeksi mOh- 

kaleeksi. 
agrgrlntlnate (a-gluu'-ti-neit) 

tr. tartuttaa yhteen. 
agrgrrandlze (a'-gran-dalz) tr. 

suurentaa; ylistaa. 
agrgrravate (a'-gra-veit) tr. 

pahentaa, suututtaa. 
agrgrregrate (a'-gri-geit) 1. tr. 

koota; — 2. a. osasista koot- 

tu; — 3. n. kokonaisuus. 
agrgrregratlon (a-gri-gei'-§on) 

n. kasautuminen, yhdistys. 
agrgrress (a-gres') itr. hy5ka- 

ta kimppuun. 
agrgrresslon (a-gre'-Son) n. 

hyiikkays. 
agrg^eve (a-griiv') tr. surra. AGH (a-gasf) a. kauhlstu- 

nut. 
affile (Sl'-dzil) a. nopealiikkei- 

nen. 
asitate (a'-d2i-teit) tr. liikut- 

taa; kiihottaa; vaitellM,; 

tuumaella. 
asrltatlon (a.-d2i-tei'-§on) n 

liikutus, kuohunta; kiiho- 

tus; kiihko; vaittely. 
asitator (a'-d2i-tei-tor) n. 

kiihottaja, yllyttaja. 
aanmate (ag'-neit) a. 1. n. su- 

kulainen (isan puolelta). 
aaro (a-grou') adv. takaperin, 

sitten. 
mtsoe (a-g&g') adv. haluk- 

kaasti. 
aisrolngr (a-gou'-ifi) adv. liik- 

keella, -He. 
aisronlse (a'-go-naiz) v. piina- 

ta; taistella kuoleman tus- 

kissa. 
asTony (a'-go-ni) n. sieliin- 1. 

kuolemantuska, hengenha- 

ts.. 

aarrarlan (a-grei'-ri-an) a. 

maata koskeva, 1. omistava. 
afirree (a-grii') itr. olla samaa 

mielta; sopia; siet^a; suos- 

tua. 
agreeable (a-grii'-a-bl) a. so- 

piva, miellyttava. 
afrreement (a-grii'-ment) n. 

sopimus, liitto. 
afirrlcultural (a-gri-kor-tju- 

ral) a. maanviljelysta 

koskeva. 
agriculture (a'-gri-kol-tjur) 

n. maanviljefys. 
afirround (a-graund') adv. ma- 

talikolla, -lie, karilla, -He. 
asTue (ei'-gju) n. vilutauti, 

horkka. 
ah (aa) inter j. ah! 
ahead (a-hed') adv. eteenpain. 

edella, -He. 
aid (eid) 1. tr. auttaa, tukea: 

— 2. n. apu; apulainen. 
ald-de-camp (ei'-de-kaaft) n. 

adjutantti. 
aidless (eid'-les) a. avuton. 
all (eil) r. tr. tuntea tuskaa: 

karsia, potea, vaivata; — 2. 

n. tuska, kipu, s^rky. 
ailment (-merit) n. kipu, vai- 

va. 
aim (eim) 1. v. tavottaa, tar- 

koittaa, tahdata; — 2. n 

paamaara, tarkoitus; tah- 

tain. ALI 

air (eer) 1. n. lima; laulu; ul- 

komuoto; kasvojen lime; 

kaytSstapa; — 2. tr. tuulet- 

taa, kuivata. 
alrlngr (ee'-rifi) n. tuulettami- 

nen; meno ulkoilmaan. 
airy (ee'-ri) a. ilmakas, kevyt. 
aisle (ail) n. kuori, holvi (kir- 

kossa). 
ajar (a-dSaarO adv. raollansa, 

raollensa. 
akimbo (a-kim'-bo) adv. 

puuskassa kasin. 
akin (a-kinO a. sukulainen. 
alabaster (a'-la-bas-t5r) n. 

kipsi. 
alack (a-iak') inter j. voi! 
alacrity (a-ia'-kri-ti) n. iloi- 

suus, eloisuus, hilpeys. 
alarm (a-laarm') 1. tr. ha- 

lyyttaa; — 2. n. haiyytys, 

hatahuuto. 
alas (a-las') inter j. oi voi! 
albumen (ai-bjuu'-men) n. 

munavalkuainen. 
albuminous (-mi-nos) a. val- 

kuaisaineinen. 
alchemy (al'-ke-mi) n. kul- 

lantekotaito. 
alcohol (al'-ko-h&l) n. vaki- 

viina. 
alcoran (ar-ko-ran) n. mu- 

hamettilaisten raamattu. 
alcove (ar-kouv) n. sivukam- 

mio, vuodekomero. 
ulder (oor-dOr) n. leppa. 
alderman (ool'-d6r-man) n. 

valtuusmies. 
ttle (eil) n. (englantilainen) 

olut. 
alert (a-lorf) a. valpas, rei- 

pas. 
alsebra (ar-d2i-bra) n. oppi 

yleisista luvuista. 
alias (ei'-li-as) 1. adv. muu- 

ten; — 2. n. valenimi. 
alibi (a'-li-bai) n. muualla 

olo. 
alien (eil'-jen) a, 1. n. muuka- 

lainen, ulkomaalainen, vie- 

rns 
alienate (eil'-je-neit) tr. siir- 

taa toiselle, luovuttaa, vie- 

roittaa. 
alienation (-nei'-Son) luovut- 

taminen, siirto. 
alienist (eil'-je-nist) n. mie- 

lenvikaisten laakari. 
allgrht (a-laif) itr. a«lw^ ^<dji^> 

pois. «pna»l (a-pS.'-rel) 1. tr. pu- 
kea. verhota. — 2. n. piiku, 
korlBte; laivatarpeel. 

apparent (S-pee'-rent) a. bII- 
mlnnShtava, llmelnen: li&- 

■pparltloa (S-pa-ri'-Son) n. 

n&ky. kumniltua. 
appeal (^-piil') 1. V. vedota; - 2, n. la- appease <&-pili'> tr. rauhc 

taa. hillltK, 1ep}^t&&. 
appeanvvneiit <-nieiit) n. ft 

appellatlDB <!L-pe-Iel'-fion) 

nimltys. 
appellatlTe 

yhteinen, 
Jlnlml. 
apnellee (&-pe-lli') n. tyy- 

appead (tl-pend') tr, rlpuBtaa, 

■VtMndase (-edl) n. Illte, II- 

8&ke. 

appeadlK <-)ka) n. Illte. 
appertala Ul-pOr-tein') itr. 

Kuulua iohonkln. koskea 

jotakln. 
appeteace (B.'- pi -tens) n. ha- 

appetlte (a''-pl-tatt) n. ruoka- 
halu. 

■ VPetlSlBC '-tal-Elfi) S mn- 
kahalua ByiinyttB.v3.. 

applanae (A-plooE 

ke. 

«»ple (apl) n. omena, 
■ppUanee <!L-plal'-anB} < n. 

k^yt&ntS: laltos. 
applicable (iL'-pll-ka-bl) a, 

Boveltuva. kaytBnnOllinen. 
appllcabllltr (tl-pll-ka-bl'-li- k^Bli tHnnOlllayyB. 

applleaat (a.'-pll- 

kl}a, pyrkljC. reltuvalsuut Itly- kSantya Jonkun taa: mtLarHta, jlirjeataa; ni- 

appointairat (-ment) n. mftH- 
raya, nlmitya vlrkaan; kob- 
taua; aopimua; pk&tQa. 

apportion (9 -poor -Son) tr. ]a- itoaltlaa (a-pa-zl'-Bon) n. 
HttUmlnen: koekettamlncn. (a-prli'-Sl-eit) Uvolttaa: kBalttaa; 
' kaaitetravllsa oleva. iiaittamaan: pelanalainoo; 
reatlce (ft-pran'-tla) n. op- 
rentli^eahlp (-Stp) n. oppi- 
rtae <a-pralc') tr. llmolt- Bcbable (-a-bl) a. luok- 

iiist&v^ 

■fbmeat (-iTient) n. 13- 

.ymlnen, luokaepaHay. 

hyvUkayminen, vativls- eit) Lrellaa. miiamta; "araaml'nen, kilyttaminen' 
rahanmyiinnytya. 
Bpproial (H.-pruu'-val) n. hy- 

■ pruuv') tr. hyvah- aya. (fi.prftk'-ai-n »'V APP 

1. V. mhentaft. mhestya; — 

2. a. Ifthenevft, likima&rai- 
nen. 

approximation (-mei'-Son) n 

ISlheneminen; arviolasku. 
appurtenance (d,-p5r'-ti-nans) 

n. kapine; sisaosa, tarveka- 

lut. 
apricot (ei'-pri-k&t) n. ap- 

rikkSn 
April (ei'-pril) n. huhtikuu. 
apron (ei'-porn 1. ei'-pron) n 

esiliina. 
apt (S,pt) a. sovelias. 
. aptltnde (S,p'-tl-tuud) n. so- 

veliaisuus, taipuisuus. 
aqnarlnm (a-kwel'-rl-om) r. 

n. saili5 vesieiainten nayt- 

telya varten. 
aquatic (a-kwa'-tik) a. veti- 

nen, vesi-. 
aqueduct (a'-kwi-dokt) n. ve- 

sijohto. 
aqueous (ei'-kwi-os) a. vetl- 

nen. 

aquiline (a'-kwi-lin 1. -lain) 
a. kotkan (tal sen nokan) 
kaltainen. 

Arab (a'-rab) n. arabialainen 

Arabian (a-rei'-bi-an) a. ara- 
bialainen. 

arable (a'-ra-bl) a. kynnetta- 
vaksl kelpaava, viljava. 

arbiter (aar'-bi-t5r) n. rii- 
danratkaisija, sovintotuo- 
mari. 

arbitrament (-bi'-tra-ment) n. 

valittajan tuomio; mieli- 

valta. 
arbitrary (aar'-bi-tre-ri) a 

mielivaltainen. 
arbitrate (-treit) v. ratkaista. 

arvioida. 
arbitration (-trei'-Son) n. lau- 

sunto, ratkaisu. 
arbitrator (-t5r) n. riidanrat- 

kaisija. 
arbor (aar'-bor) n. lehtimaja 
arborescent (-re'-sent) a. 

puunkaltainen, metsistyvft. 
arc (aark) n. kaari. 

arcade (aar-keid') n. holvi- 
kaytava. 

arcanum (aar-kei'-nom) n. sa- 

laisuus, salakeino. 
arch (aartS) 1. n. kaari, holvi; 

— 2. V. kaareutua; — 3. a. 

yiekas; — 4. a. (sanayhdis- 

tyksissa) paa-, yli-, arkki-. 13 ARI 


esim. arehblahop arkkipiis- 

pa. 
arcbaeolovy (aar-ki-&'-lo-dSi) 

n. muinaistiede. 
archer (aar'-tS5r) n. Jousi- 

mies. 
archery (aar'-tS5-ri) n. Jou- 

sella ampuminen. > 
archipelaaro (aar-ki-pe'-la- 

go) n. saaristo. 
architect (aar'-ki-tekt) n. 

arkkitehti. 
architecture (-tjur) n. raken- 

nustaide. 
archlTCM (aar'-kaivz) n. pi. 

kirjasto. 
archness (aartS'-nes) n. ilki- 

valtaisuus, kavaluus. 
archway (aart§'-wei) n. hol- 

vikaytava. 

arctic (aark'-tik) a. pohjoi- 

nen, napaseutu-. 
arcuate (aar'-kju-et) a. kaa- 

renmuotoinen. 
ardency (aar'-den-si) n. heh- 

ku, into. 
ardent (-dent) a. kuuma, heh- 

kuva, innokas. 
ardor (-dttr) n. iamp5, into. 
arduous (-dju-os) a. jyrkka- 

nousuinen, vaivalloinen. 
are (aar) verbista to be olem- 

me, olette, ovat. 

area (ei'-ri-a) n. pinta, pinta- 
ala 

arefaction (a-ri-fak'-Son) n. 

kuivaaminen, kuivettumi- 

nen. 
arena (a-rii'-na) n. naytelma- 

kentta, nayttamO. 
ararent (aar'-dient) a. hopeai- 

nen, valkea. 
arsll (aar'-diil) n. savi. 
argrue (aar'-gjuu) v. pohtia, 

todistaa, vaitelia, puolus- 

argmment (-ment) n. todistus: 

vaittely; sisailys. 
arid (a'-rid) a. kuiva. 
aridity (a-ri'-di-ti) n. kui- 

vuus. 
arlarht (a-raif) adv. oikein, 

pystyssa, pystyyn. 
arise (a-raiz') itr. [arsose; 

arisen] nousta; ilmestya; 

syntya. 

aristocracy (a-ris-t&'-kra-si) 

n. ylimystiJ. 
aristocrat (a-ris'-to-krat) tv. 

ylimys. ASS 16^ 

jolle luovutus 1. siirto teh- 

dS,9.n, asianajaja. 
asslgnmer (^-sai'-n5r) luovu- 

tuksen 1. siirron tekijS,. 
aMdanminent (&-8ain'-ment) n. 

luovutus, siirto. 
aMimUate (3.-si'-mi-leit) v. 

tehd3, 1. tuUa samankaltai- 

seksi, sulattaa, sulaa. 
aaalmllatlon (-lei '-Son) n. sa- 

mankaltaiseksi tuleminen, 

sulatus. 
tmrnlmt (3.-sist') tr. auttaa, tu- 

kea. 
assistance (-ans) n. apu, tuki. 
assistant (-ant) n. auttaja, a- 

pulainen. 
assise (£l-saiz') 1. itr. viralli- 

sesti maaratS.; — 2. n. taksa. 
associate (^-sou'-§i-eit) 1. tr. 

yhdistaa; — 2. a. yhdistet- 

tyj — 3. n. liittolainen, osa- 

kas. 
association (-ei'-don) n. yh- 

distys, seura. 
assort (£l-soort') tr. lajitella, 

ryhmittaa. 
assortment (-ment) n. lajitel- 

ma, valikoima. 
assuagre (^-sweidS') tr. lieven- 

taa. 
assume (^-suum') tr. ottaa, 

anastaa; teeskennelia;otak- 

sua, olettaa. 
assumption (a-som'-Son) n. 

anastus, otaksuminen, ole- 

tus. 
assurance (a-duu'-rans) n. 

vakuutus, varmuus; Julkeus. 
assure (a-Suur') tr. vakuut- 

taa. 
assurer (-5r) n. vakuuttaja. 
astern (a-8t5rn') adv. laivan 

perassa, Persian. 
asthma (ast'-ma) n. hengen- 

ahdistus. 
astir (a-stOr') adv. vaiveilla, 

liikkeelia. 
astonish (as-t&'-niS) tr. pe- 

lastyttaa, hammastyttaa. 
astonishment (-ment) n. ham- 

mastys. 
astound (as-taund') tr. peias- 

tyttaa. 
astray (a-strei') adv. har- 

haan, eksyksissa. 
astride (a-straidO adv. harin- 

reisin. 
astrinare (a-strind2') tr. vetaa 

yhteen, sitoa, kutistaa. 
MMtriagFent (-ent) a. sitova. ATT astroiosry (as-tr&'-lo-d2i) n. 

tahteinselitys. 
astronomy (-no-mi) n. tahti- 

tiede. 
astute (a-stuuf) a. viekas; 

aiykas. 
asunder (a-son'-ddr) adv. ha- 

jalleen, rikki. 
asylum (a-sai'-lom) n. turva- 

paikka, hoitola; huUuin- 

huone. 
at (at) prep, vastaa suomen- 

kielen paatteita -ssa, -ssa, 

-11a, -Ua; luona; lahella, ty- 

k5na. 
ate (eit) imp. vert>ista to eat. 
atheism (ei'-thi-izm) n. ju- 

malankieltaminen. 
atheist (-ist) n. jumalankiel- 

taja. 

athlete (ath'-liit) n. voimiste- 

lija. 
athletic (ath-le'-tik) a, voi- 

makas, vakeva. 
athiirart (a-thwoorf) adv. 1. 

prep, poikittain, poikki, yli. 
atilt (a-tilf) adv. eteenpain 

kallistuen ; kallellansa. 
atmosphere (at'-m&s-fiir) n. 

ilmakeha. 
atom (a'-tom) n. hiukkanen, 

atomi. 
atone (a-toun') itr. korvata; 

karsia rang^aistus, sovittaa. 
atonement (-ment) n. sovitus, 

hyvitys. 
atonic (a-t&'-nik) a. raukea, 

veltto. 
atrocious (a-trou'-dos) a. hir- 

vea, inhottava, ilkea. 
atrocity (-si-ti) n. ilkeys, ka- 

maluus. 
atrophy (a'-tro-fi) n. surkas- 

tuminen. 
attach (a-tat§0 tr. liittaa, 

kiinnittaa yhteen. ottaa ta- 

kavarikkoon. 
attachment (-ment) n. liitta- 

minen; uskoUisuus, kiinty- 

mys; takavarikkoon otto. 
attack (a-tak') 1. tr. hydka- 

ta kimppuun; — 2. n. hy5k- 

kays; kohtaus. 
attain (a-tein') v. saavuttaa; 

saapua. 
attainable (-a-bl) a. saavu- 

tettavissa oleva. 
attainment (-ment)n. saavut- 

taminen; luonnonlahja. 
attaint (a-teinf) 1. tr. tahra- 

ta; — 2. n. likapilkku, tahra. A TT 

attempt (a-temf) 1. tr. koet- 

taa, yrittaa; — 2. n. koetus, 

yritys. 
attend (a-tend') v. seurata; 

hoitaa; ottaa huomioonsa; 

kayda katsomassa. 
attendance (^-tend'-ans) n. 

tarkkaavaisuus; palvelus, 

hoito, lasnaolo, kaynti; seu- 

rue; osanottajien luku. 
attendant (-ant) a. 1. n. seu- 

ralainen, palvelija. 
attention (a-ten'-Son) n. tark- 
kaavaisuus, huomio. 
attentlTe (-tiv) a. tarkkaa- 

vainen. 
attenuate (a.-ten'-ju-eit) tr. 

ohentaa, heikontaa. 
attenuation (-ei'-§on)n. ohen- 

nus, heikontaminen. 
attest (a-tesf) tr. todistaa. 
attestation (-tei'-§on) n. to- 

distus. 
attic (a'-tik) n. ullakkoka- 

mari. 
attire (a-tair') 1. tr. pukea; 

— 2. n. puku. 
attitude (SL'-ti-tuud) n. ruu- 

miinasento, ryhti. 
attorney (a,-t5r'-ni) n. asian- 

ajaja. 
attract (a-trakf) tr. vetaS, 

luokse, viehattsa. 
attraction (-§on) n. luokse 

vetaminen, viehatys. 
attractlTe (-tlv) a. luoksensa 

vetava, viehattavsl. 
attribute (a-tri'-bjut) tr. lu- 

kea omaksi, syyksi, ansiok- 

si; maarata. 

attribute (a'-tri-bjuut) n. o- 

minaisuus, attribuutti. 
auburn (oo'-born) a. puner- 

tavan ruuni, tumman rus- 

kea. 
auction (ook'-Son) n. huuto- 

kauppa. 
auctioneer (-niir') n. huuto- 

kaupan pitaja. 
audacious (oo-dei'-§os) a. 

rohkea; havytOn. 
audacity (oo-da'-si-ti) n. roh- 

keus, havytt5myys. 
audible (oo'-di-bl) a. kuuluva. 
audience (oo'-di-ens) n. kuulo. 

puheillepaasy, kuulijakunta. 
audit (oo'-dit) 1. tr. tarkastaa 

tileja; — 2. n. tilintarkas- 

tus. 
auditor (oo'-di-tor) n. kuuli- 

Ja; tilintarkastaja. 17 AUT auser (oo'-g5r) n. pura, kaira. 
augrht (oot) n. iokin; hiukan. 
aug^ment (oog-menf) v. lisa- 

ta; karttua. 
augrment (oog'-ment) n. li- 

says. 
ausrur (oo'-gor) 1. tr. ennus- 

taa; — 2. n. ennustaja. 
ausrury (-ri) n. Qnnustami- 

nen, enne. 
Augrust (oo'-gost) n. elokuu. 
augrust (oo-gosV) a. yleva. 
aunt (aant) n. tati. 
aureola (a-rii'-o-la). n. sade- 

keha. 
auricle (&'-ri-kl) n. ulkokor- 

va. 
aurist (oo'-rist) n. korvaiaa- 

kai'i. 
aurora (oo-rou'-ra) n. aamu- 

rusko; — borealis revontu- 

let. 
auscultation (oos-kol-tei'- 

§on) n. kuunteleminen. 
auspice (oos'-pis) n. enne, 

turva. 
auspicious (oos-pi'-§os) a. 

onnellinen. 
austere (oo-stiirO a. ankara, 

karkea, tyly. 
austerity (oo-ste'-ri-ti) n. an- 

karuus, kuri. 
tftustral (oo'-stral) a. eteiai- 

nen. 
authentic (oo-then'-tik) a. al- 

kuperRinen, taattu. 
authenticate (-ti-keit) tr. 

vahvistaa todistuksilla, lail- 

listaa 
author ' (oo'-th5r) n. tekija, 

kirjailija. 
anthoritatlTC (oo-th&'-ri-te- 

tiv) a. valtuutettu. 
authority (-ti) n. valtuutus, 

valtakirja, arvo, uskotta- 

vaisuus, auktoriteetti; . pi. 

hallitus, viranomalset. 
authorise (oo'-th&-raiz) tr. 

valtuuttaa, vahvistaa, lail- 

listuttaa. 
autocracy (oo-t&'-kra-si) n, 

itsevaltius. 
autocrat (oo'-to-krat) n. ft- 

sevaltias. 
autogrraph (oo'-to-graf) n. 

omakatinen nimikirjoitus. 
automatic (oo-to-ma'-tik) a. 

Itsestaan toimiva. 
automaton (oo-ta'-ma-ton) n. 

nakymattOmien vieterien 

ka^'^ttama kone. AUT i8^ 

autonomy (oo-t&'-no-mi) n. 

itsehallinto. itsen9,isyys. 
autopsy (oo -t&p-si) n. ruu- 

milnavaus. 
autumnal (oo-td.m'-nal) a. 

syksyinen. 
antnmn (oo'-tom) n. syksy. 
auxiliary (oog-zir-ja-ri) a. 

auttava; — n. pi. apujou- 

kot. 
arall (a-veil') 1. v. hyodyttaa, 

hyStya, auttaa; — one'a 

•elf kayttaa, hyvakseen; — 

2. n. hyOty, etu. 
arallable (-a-bl) a. kaytettS,- 

vissS, oleva, hyOdyllinen. 
aralanche (a'-va-lant§) n. lu- 

mivyoryke. 
ararlce (a'-va-ris) n. ahneus, 

itaruus. 
aTaricfons (-rl'-Sos) a. ahne. 
araunt (a-voonf) interj. me- 

ne pois! tiehesi! 
arensre (a-vend2') tr. kostaa. 
aTenarement (-ment) n. kosto. 
aTenne (a'-vi-nu) n. kaytavS,, 

tie, katu, poikkikatu. 
aver (a-v5r') tr. vakuuttaa 

todeksi. 
averaare (a'-v5r-ed2) 1. n. kes- 

kiarvo: — 2. a. keskimaa- 

rainen; — 3. v. vetaa keski- 

arvo 
averse (a-v5rs') a, haluton. 
aversion (-Son) n. vastenmie- 

lisyys, vastahakoisuus. 
avert (a-vorf) tr. kaantaa 

pois. 
aviary (ei'-vi-e-ri) n. lintu- 

huone. 
avidity (a-vi'-di-ti) n. ahneus, 

halu, himo. 
avocation (a-vo-kei'-§on) n. 

sivutoimi; — pi. ammatti. 
avoid (a-void') v. karttaa, 

tehda mitattSmaksi. 
avoirdupois (a-v5r-du-poiz') 

n. kauppapainojarjestelma. BAG 

avoucli (a-vautS') tr. vaittaa, 

vakuuttaa. 
avow (a-vau') tr. tunnustaa. 
await (a-weif) tr. odottaa. 
awake (a-weik') 1. v. [awoke, 

awaked; awaked] herattaa, 

herata; — 2. a. valvelllaan 

oleva. 
awaken (a-weikn') = awake. 
award (a-woord') 1. tr. Julis- 

taa jonkun omaksi; rat- 

kaista; — 2. n. tuomio. 
aware (a-weer') a. varoillan- 

sa oleva, huomaava. 
away (a-wei') adv. poissa, 

pois. 
awe (oo) 1. n. kunnioitus; — 

2. tr. herattaa kunnioitus- 

ta, pelottaa. 
aweek (a-wiik') adv. viikot- 

tain, viikossa. 
awfnil (oo'-ful) a. pelottava, 

hirvea, kauhea. 
a^Ffnlness (-nes) n. pelotta- 

vaisuus, hirmuisuus. 
awhile (a-hwair) adv. hetki- 

sen. 
a^Fk^Fard (ook'-word) a. k6m- 

pelo; typera; sopimaton. 
awl (ool) n. naskali. ora. 
awn (oon) n, oas, piikki. 
awning: (oo'-nift) n. suojaka- 

tos. 
awry (a-rai') a. 1. adv. vino, 

viisto, kiero, karsas. 
ax 1. axe (aks) n. kirves; 

kuokka. 
axiom (ak'-si-om) n. perus- 

telma. 
axle (aksl) n. (py5ran) akse- 

li, napa. 
ay 1. aye (aai) adv. myOnty- 

mysta osoittava vastaussa- 

na: jaa,. niin. 
aye (ei) adv. aina. 
azote (a'-zout 1. a-zout') n. 

typpi. 
azure (a'-2ur 1. ei'-2ur) a. tai- 

vaansininen. B baa (baa) 1. itr. maakia; — 2. 

n. maakiminen. 
babble (babl) 1. itr. loruta, 

lorista; — 2. n. pakina. 
babbler (-5r)n. turhanpuhuja. 
babe (beib) n. lapsi. 
baby (bei'-bi) n. sylilapsi. 
babyhood (-hud) n. lapsuus. babyish (bei'-bi-i§) a. lapsel- 
linen. 

bachelor (ba'-t§i-16r) n. poi- 
kamies; vanhapoika. 

back (bak) 1. n. selka; taka- 
puoli; — 2. adv. takasin, ta- 
kaperin; — 3. itr. nousta 
selkaan; peraytya; puolus- BAG 

taa, tukea; — 4. a. takana 

oleva, et3,inen. 
back- (sanayhdistyksissS,) 

selka-, taka-, esim. -bone 

selkaranka; -side takapuo- 

li; -bite puhua takanap&in ; 

-door takaovi j. n. e. 
backward (-w5rd) 1. adv. ta- 

kaperin, taaksep9.in; — 2. 

a. takana oleva; hidas; 

myShainen; tylsS,mielinen. 
backwardness (-nes) n. hitai- 

suus. 
backwards (-wdrdz) adv. 

taaksep3.in, takaperin. 
bacon (beikn) n. silava, sian- 

kylki, (suolattu Ja savus- 

tettu). 
bad (ba,d) a. paha, huono; sai- 

ras. 
badgre (b^d^) n. tunnusmerk- 

ki; arvo-, seura-merkki. 
badgrer (or) n. m3.yr9.. 
badly (bad'-li) adv. pahasti. 
badness (bad'-nes) n. huo- 

nous, kehnous. 
baffle (ban) v. hammentaM,, 

tehda tyhjaksi. 
bag: (bag) 1. n. sakki; kukka- 

ro; laukku; — 2. tr. panna 

sakkiin; sulloa. 
bagratelle (ba-ga-tel') n. pik- 

kuasia; eras peli. 
bagrgragre (ba'-ged2) n. matka- 

tavarat. 
bagrgringr (-grifi) n. sakkikan- 

gas. 
bagrpipe (bag'-paip) n. sakki- 

pilli. 
ball (beil) 1. tr. menna ta- 

kaukseen; laskea takausta 

vastaan vapaaksi; — 2. n. 

takaus; vapautus. 
bailiff (-if) n. oikeudenpal- 

velija, nimismies; vouti. 
bait (belt) 1. n. sy5tti, houku- 

tus; — 2. tr. syOttaa; hou- 

kutella. 
baise (beiz) n. karkea villa- 

vaate. 
bake (belk) v. leipoa, kypsen- 

taa, polttaa; kypsya, paah- 

tua. 
baker (-Or) n. leipuri. 
bakery (beik'-5-ri) n. leipo- 

mo. 
balance (bai'-ans) 1. n. vaaka; 

tasapaino; ylijaama; ba- 

lanssi; — 2. tr. punnita, ta- 

soittaa, paattaa tint. 19 BAN balcony (bai'-ko-ni) n. etu- 

porras, ulkoporras. 
bald (boold) a. paljas, kalju. 
balderdash (-dOr-daS) n. mie- 

le'tOmyys; sotku. 
baldness (boold'-nes) n. alas- 

tomuus; paljaspaisyys. 
baldric (boold'-rik) n. olka- 

vy5. 
bale (beil) t. n. tavarakaary» 

paali, kasa; — 2. tr. panna 

kaareeseen . 
baleful (-ful) ar turmiollinen, 

kuria 
balk (boolk) 1. n. p51kky, 

palkki; piennar; odottama- 

ton este; — 2. v. kasata; 

veistaa; tehda tyh.iaksi;pet- 

taa; jattaa tekematta. 

ball (bool) n. pallo, kuula; 

pakiainen; tanssiaiset. 
ballad (ba'-lad) n. lyhyt lau- 

lelma, ballaadi. 
ballast (ba'-last) n. kan tolas- 

ti, tasapainon pitaja. 
ballet (ba'-le) n. baletti-tans- 

si. 
balloon (ba-luun') n. pallo, 11- 

mapallo. 
ballot (ba'-lot) 1. n. vaalilip- 

pu, -pallo, (sulettu) aanes- 

tys; — 2. itr. aanestaa; 

-box vaaliuurna. 
balm (baam) n. palsami, voi- 

de. 
balsam (bool'-sam) n. palsa- 

mi. 
balnster (ba'-los-t5r) n. pyl- 

vas kasipuissa; kasipuut 

(portaissa). 
balustrade (-treid) n. kasi- 
puut. 
bamboo (bam-buu') n. pam- 

puruoko. 
ban (ban) n. julistus, kuulu- 

tus; panna. 
banana (ba-naa'-na) n. banaa- 

ni (hedelma). 
band (band) 1. n. side, nau- 

ha; vanne; kaulus; Joukko; 

soittokunta; — 2. v. sitoa, 

yhdistaa, ylidistya. 
bandagre (-ed2) 1. n. side; — 

2. tr. sitoa. 
bandit (ban'-dit) n. rosvo. 
bandoleer (-do-liir') n. pat- 

ruunavyC. 
bandy (ban'-di) 1. a. kayrft; 

— 2. n. pallokeppi; — ^, '««. 

lyttda edftat».>JLe\%\Tv,\«L\VBX^\«^. BAN 

bane (bein) n. myrkky, tuho. 
baneful (-ful) a. myrkylli- 

nen; tuhoisa. 
banar (b^fi) 1. n. isku, sys3,ys; 

— 2. tr. lyOda. 
banish (bM,'-niS) tr. ajaa 

maanpakoon, karkoittaa 

pois. 
banishment (-ment) n. maas- 

ta karkoitus. 
banister (bM,'-nis-t5r) n. kSLsi- 

noja. 
bank (b3.fik) «n. kasa, valli, 

ayras; matalikko; pankki. 
banker (-5r) n. pankkimies, 

pankkiiri. 
bankrupt (-ropt) 1. a. vara- 

rikkoinen; — 2. n. vararik- 

ko. 
bankruptcy (-si) n. vararikko. 
banner (ba'-n6r) n. lippu. 
banquet (b3.fi'-kwet) 1. n. juh- 

lapidot; — 2. v. pit3,a pito- 

Ja, kestita, kemuilla. 
banter (ban'-t5r) 1. n. iva; — 

2. tr. ivata. 
banterer (-t6r-6r) n. ivan las- 

kija. 
baptism (bap'-tizm) n. kaste. 
baptist (-tist) n. kastaja, kas- 

teenkertoja. 
baptise (bap-taiz') tr. kas- 

taa, ristitS.. 
bar (baar) 1. n. kanki, tanko; 

sulku; matalikko; valiaita 

(huoneissa); lakimiehen 

ammatti; tuomioistuin; tar- 

Joilupbyta (kapakassa); — 

2. tr. sulkea, estaM,. 
barb (baarb) n. parta, haven; 

oas. 
barbarian (baar-bei'-ri-an) n. 

1. a, raakalainen. 
blu*baric (-ba'-rik) a. raaka- 

mainen. 
barbarism (baar'-ba-rizm) n. 

raakalai^uus. 
barbarity (baar-bS-'-ri-ti) n. 

raakalaisuus. 
barbarous (baar'-ba-ros) a. 

barbel (baar'-bel) n. karppi. 
barber (-b5r) n. parturi. 
bard (baard) n. runoniekka. 
bare (beer) 1. a. paljas, alas- 

ton; tyhja; kulunut; — 2. 

tr. paljastaa. 
barefaced (-feist) a. paljas- 

kasvoinen; Julkea, havyt5n. 
barefoot [ed] (-fut[-ed]) a. a- 

vojalkainen. so BAS bareheaded (-he-ded) a. avo- 

p3,inen. 
bareness (-nes) n. alasto- 

muus, niukkuus. 
bargrain (baar'-gen) 1. n. 

kauppa; osto; sopimus; e- 

dullinen kauppa; — 2. tr. 

tehda kauppaa. 
bargre (baard2) n. huvilaiva, 

Jaala 
bark (baark) 1. n. kuori; koi- 

ran haukunta; kolmlmas- 

toinen alus, parkki; — 2. v. 

kuoria; haukkua. 
bar-keeper (baar'-kii-p8r) n. 

juomanlaskija. 
barley (baar '-11) n. ohra. 
barm (baarm) n. hllva. 
barn (baarn) n. lato, talli. 
barometer (ba-r&'-mi-t5r) n. 

ilmapuntari. 
baron (ba'-ron) n. parooni (a- 

lin aatelinen arvonimi). 
baronagre (-ed2) n. vapaaher- 

ransaaty. 
baroness (-nes) n. paroonitar. 
barrack (ba'-rak) n. kasarmi; 

heinakatos. 
barrel (ba'-rel) 1. n. tynnyri; 

tanko; putki; (pyssyn) 

piippu; — 2. tr. panna tyn- 

nyreihin. 
barren (ba'-ren) a. hedelma- 

ton. 
barricade (ba-ri-keid') 1. n. 

katusulku, salpaus; — 2. tr. 

sulkea. 
barrier (ba'-ri-5r) n. llnnoi- 

tus; sulku; raja. 
barrister (ba'-ris-tor) n. la- 

kimies, asianajaja. 
barrow (ba'-ro) n. kantimet, 

purilaat; hautakumpu. 
barter (baar'-tOr) 1. n. vaihto 

(kauppa) ; — 2. tr. vaihtaa. 
basalt (ba-soolf) n. pasaltti. 
base (beis) 1. a. matala, al- 

hainen, halveksittava; — 2. 

n. pohja; asema; emas; — 3. 

tr. perustaa. 
baseball (-bool) n. eras pal- 

lopeli. 
basement (-ment) n. pohja- 

kerros. 
bashaw (ba-§oo') n. pasha. 
bashful (ba§'-ful) a. havelias, 

kaino, ujo. 
basic (bei'-sik) a. emaksinen. 
basilica (ba-zi'-li-ka) n. pa- 

latsi, kirkko. ,__l'.ii-llBk) n. lohl- 

JLrnie, slalltaho. 

ime; laniinikko; vestalan- eras kalalajl. tella raE valla ]a suolalla; 
ammella [harvoilla plstok- 
alUa). 
bn-tUe 1. bsMIIIr Ibas-tiil') n. 
llnnoitua: vankila. tuksen' nurkka. 

bat (btit) 1. 71. keppl, kalikka, 
malla; yBkkB; — 2. tr. he- 
plttft^: potklB. 

batch (b^tfi) n. yhrjeim ker- 
ralla kypaennetyt lelvfit; 

hale (belt) v. alentaa. 

bath {bath) pL baths (badhs) 

n. kylpy: kylpylfilt09,8auna. 
balhF (beidh) v. kylvett&U, 

kylpea. 
balon Iba'-toi taljuc I (ba-t •-Jon) lulja. . pa- battUav (bfit'-llfDa. talateleva. parittaja; 
parltta- bswdj <-di . n. huutQ; — i 
IT. nuuEaa. park u a, 
»T (bel) 1. a. ruunl, rautlo; 
— 2, n, lahti, vuono; pato; 
komero: laakerlpuu; pula, 
pakkotllu; haukunta; — S. tnia. :a]r (ba-saar' '. plat&H. pain 
myy- myyntl. 

bE (bin Itr. oUa. 

beach (biltS) 1, n, ranta; — 2. 

tr. alaa rannikolle (lalvan). 

meriitierkkl, 
bead (bJld) n, hetml, pHSrly. 
Iieadle (biidl) n, kaskyminen; 

pedelli; oikeudeiipalvellja; 

lieanle (bllgl) n, Jgnlakolra, 
beak (bilk) n. nokka. 
beaked (bllkt) a. nokalla va- 
ruBtettu. BUippo. tukkl; Ht 
leveys: Hi 
HatellDL. lakln; keatRtt; karalS; mer- 

klOl; tuottaa hedelmiia; 

aynnyttHfi; aijalta. 
bvard (btird) 1. o. parta; va- 

na.; oas; — 2. tr. vet&ft pu- 

raata: klusata. 
bearer (beer'-itr) n. kantaja, 

tuoja; (velkaklrjan) omla- 

ta]a. 
bearlUK (.-W) -n. V.^-jXa-i, >«^^- 

BlviiUVBSVa-, BMMw.^.'i.-. '■■a*** tarkaitua; merklty-a; hedel- 
roailisyyB; pi. vaakuna. 
twsrlah Cbeer'-lS)a, karhumai- 

Iwaat' (bllHt) n. emin. Julita, 

bvBt (but) 1. n. Iy»nt1: iaku: 
tykytyH; — 2. v. [beat; beat, 
beaten] lyOflfl: sykkiil; ta- 
koa; volttaa (kllpalluBsa). 

beamy (bl-A'-tl-fai) tr. tehd^ 
onnelllaekBl L autuaaksi. 

Iwatllude (-tuud) n, autuaal- 

bcan (bau) □. Icelkarl; rakas- 

taja- 
keBHtNHB (bjuu'-tl-oa) a. Iha- 

beantlfiil (-ful) a. kaunia, iha- 

beantlfr C-'al) tr. kaunUtaa. 
beantr |b]uu'-tii n. kauneus; 

kaunotar. 
b«rer (bil'-vQr n. majava; 

majavaiinahka silkkihattu; 
^ kyparl. __ 

"biata become. ' """' 
bccBBBc (bl-kooK') kon]. koa- 

ka: bc»D» of tahden. 
beelE (bek) 1. n. vUttaua; 

nyBkkSys; — 2. tr. vUtata. 
bHkon (bekn) tr. vILtata. 
become <bl-kDin') [became: 

become] 1. Itr. tulla (joksl- 

kln): 2. — — ■- (-tB)( 


kukkapenkkl; ki . 

— 2. V. panna 1. menna vuo- 

teelle: perustaa: Istuttaa; 

aaua yhoeaaB.. 
bedabble (bl-dabl') tr. koa- 

tuttaa. 
beil-bne; (bed'-bog) n. lude. 
brd-rhBinlirr (-bSelni-bOr) n. 

makuuhuone, 
bcd-clobtK (-kloudhz) n. ma- 

bcddiBs (be'^din) iL vuode, 
makuuvaatteet; Kerrostu- 

bedeck (bi-dek') tr. pelttaa, 
korjataa. 
ViP- (bi-duu-) tr. kostuttaa. bed-'fellaw <bed'-fe-lo) n. ma- 

kuutoverl. 
bedim <be-dim') tr. piroltta^. bcdrlddpn (bed'-ridn) a. Tuo- 

hedatead (bed'-sted) n. vuo- 

teeiikehys, 
brda.t (bl-doaf) tr. pelttft^ 

pOlylia. 
bee (bit) n. mehUStnen. 
beech (bUtS) n. pyOkkl. 
iK^et (biif) n. h^rkk; nauta: 

n.iudanllha; pi. becTe* 

IViUvx) nautakarja. 
brefiiteBk <bil('-stelk) n. htt- 

bee^hlve (bli'-haiv) n. mehi- 

been (bin)' pp. verbLsti to be. 
beer (biir) n. olut. 
beet (bill) 1 Fall (bi-tool') tr. [befell; 

letallen] tapahtua. t " edeaaii ; alkalaemmtn en 

nenkuin: edeltakastn. 
befoFehaad (-band) adv. edel 

tapain. * 
lirfoul (bl-faul') tr. tabria. 
befriend (bl-frend') tr, suoala. 
bra (begr) v. pyytaa, anoa, 

kerjilta, 
liFset (bl-Eet'l tr. [begot; be- 

KQt 1. begotten] allttaa; 

svnnyttao. 
heicEBr (bc'-eOr) 1. n. kerja- 

IHInfn: — i. tr. tehda ker- 

liMCBaHy'^i-ll) n. rutlk»yha. bevlnnlDK (-IftK) n. aiku, 
bcKoae (bl-B&iT) InterJ. m 
matkaaal 1 

. tab- bcKTBdKe (bl-Krodi') tr. ka- 

dehtla, 
brBDllr (til-gail') tr. pettsa; 

narrata: kuluttaa alkao. 
behalf (bl-haaf) n. etu. hrO- 

ty; In behalf of — Jonkun 

eilukel. Jonkun tiLhden. 
bckave (bl-helv'> v. kiyttall, 

ktiyttayty^ (glfvDStO. 
behHTlar (-JBr> n. kaytOa; 

ryfiU. Iieblad (bl-haind'l ^.^^. _ 

adv. takana, taakse. 
behindhand (-Mnd) a. 1. adv. 

takapajitlla. 
behold (bl-hould'l v, [beheld; 

beheld] tarkastaa, katsella. behoove <bl-buuv') v. tarvlta; 

sapla; byadytt&a. 
belDK (bil'-in) n. olemlnen. 

olentua; olentd. 
belated (bl-lel'-teit) a. myO- 

histynyt. 
brieh {beltS) Itr. rOyhiLtsta, lie (bi-lai') tr. oBottaa val- 
beekal; valheelllaestl pane- 
tella. Bolvata. luulla. 
IwlleTer (-Hr) - 

hell (bel) n. kello; kupukka: 

kellokukka. 
helle <bel) n. kaunotar, 
belllKercnt (be-]l<3g'-e-rent) 

a, sot&akayva, 

ilrjyfi; kohlBta. 
hellona (be' -las) n. pa.lkeeL 
heiir (be'-li) 1. n. vatsa: — 

belons (bl-l&n') ICr. kuulua 

Jollekin, koskea. 
beloved <bi-Iovd') a. rakaa- 

bclaw (bl-lou') prep, alia, al- 
ia; alapuolella. -lie. 

belt (beU) 1. n. vy»: blhna; 
— 1. tr. vyStUft. re (bl-mal 
an (bl-mo 


'> tr. 
un') 


llata. 
r. valit- 


b (bentS) 1. n. rahl, peak- 

tuomiolBtuln 1 — 2. tr. 

ruataa penkelim. 

(bend) 1. n. mutka. tal- 

kayryya; — ■ 2. v. (bended 

bent] kiLyriBtai,. talvut- ! (bl-ne 
[evaisyys. 


... ■■(l-aent) a. 

hyvantekevainen. 
leDellelnl (be-nl-Cl'-Sal) a. 

hyiJdylllnen, edulllnen, 
■encflt (be'-ne-rit) 1. n. eta. 

hyflty; — 2. v. hyOdyttaft, 

hyOtya. 
leaevolence (bi-ne'-vo-lens) 

n. hyviintahtoiauuH. ntoinet aln') a, hyvftn- 
fstavailinen, 
li-nlB'-nant) «. . 

i-tl) n. yatfttai- 

li-zn) n. Blunaus. folh (bl-kwlldh' lamentCL, jaiklaHannSs. 
beqaeiil (bi-kweaf) n. teata- 

menttl, lahjoltus, 
herea.^ (bi-rllv') tr. ryOaOUl. 

□ Itaa poiB. 
bereavement l-metit) Q. rySB- 

berrj- (be'-rl) n, marja. 
berth (bOrth) n, ao.kfeM.TVvi\'».- 
iMi; hjlU", to\TO\-, -JM-aft*. »A»Ji- BBS 24 vassa, rautatievaunussa J. 

beseech* (bi-siitS') tr. [be- 
sought; besought] pyytaa, 
anoa, rukoilla. 

beset (bi-sef) tr. [beset; 
beset] miehitt9.£l, varustaa; 
ymparoida. 

beshrew (bi-Sruu') tr. kirota. 

beside (bi-said') 1. besides 
(bi-saidzO prep. 1. adv. si- 
vulla, vieressS., ulkopuolel- 
la, -lie, ohella; c^en lis^ksi; 
sit^paitsi. 

besiegre (bi-siidS') tr. piirit- 
Laa, saariaa. 

beslegrer <-5r) piirittaja. 

besmear (bi-smiir') tr. voi- 
della. 

besom (bii'-zom) n. luuta. 

besot (bi-s&t') tr . sokaista, 
hurmata. 

bespanflrle (bi-spafigl') tr. si- 
rottaa 

bespeak' (bi-spiik') tr. [be- 
spoke; bespoke L bespoken] 
ennustaa; ilmaista; tilata 
edelt3,klLsin. 

bespot (bi-sp&f) tr. pilkuttaa, 

tapiittaa. 

bespread (bi-spred') tr. levit- 
taa yli. 

best (best) 1. [sup. sanasta 
good] paras; — 2. n. paras, 
parhaus; — 3. adv. parhaim- 
min; to gret (make) the 
best of hankkia mahdolli- 
simman suurta etua josta- 
kin. 

bestead (bi-sted') tr. hyddyt- 

taa. 

bestial (bes'-tSal) a. elaimel- 
linen, raaka. 

bestir (bi-st5r') tr. panna 
liikkeelle; kiihottaa. 

bestow (bi-stou') tr. asettaa 
varastoon; kayttaa; antaa, 
lahjoittaa. 

bestowment (-ment) n. lah- 
joitus, lahja. 

bestrew (bi-struu' 1. bi- 
strou') tr. riputella. 

bestride (bi-straid') tr. [be- 
strode; bestridden 1. bestrid 
1. bestrode] asettua haja- 
sHilrin jonkun p^alle; astua 
yli. 

bet (bet) 1. n. veto, veikka; 
— 2. tr. Iy5da vetoa. 

betake (bi-teik') one's self BIB 

ottaa pakonsa. vetaytya, 
turvautua. 

bethink (bi-thifik') v. miettia. 

betide (bi-taid') v. kohdata, 
tapahtua. 

betimes (bi-taimz') adv. hy- 
vissa ajoissa; piakkoin. 

betoken (bi-tou'-kn) tr. en- 
nustaa. 

betray (bi-trei') tr. pettaA, 
kavaltaa; ilmaista. 

betrayal (-al) n. petos. 

betrayer (-Or) n. pettaja. 

betroth (bi-tr&th') tr. kih- 
lata. 

betrothal (-al) n. kihlaus. 

better (be'-tiJr) 1. komp. sa- 
nasta Kood 1. w^ell parempi, 
paremmin; enemman; — 2. 
n. etu, voitto; ylempiarvoi- 
nen; — 3. tr. parantaa; — 
4. itr. parantua; — all the 
better 1. so much the better 
sen parempi; to be better 
off Jollekin olisi parempi. 

betterment (-ment) n. paran- 
nus. 

bettor (be'-t5r) n. vedonlyttja. 

between (bi-twiin'), betwixt 
(bi-twiksf) prep, vaiissa, 
valilia, -lie, vaiiin. 

bevel (be'-vel) 1. a. vino, viis- 
to; — 2. n. vinokulma, vlnk- 
keli; 3. v. leikata viistoon; 
olla viistossa. 

beveragre (be'^-vSr-edS) n. Juo- 
ma. 

bevy (be'-vi) n. seurue. parvi. 

bewail (bi-weir) tr. surra, va- 
littaa. 

beware (bi-weer') itr. varoa, 
kavahtaa. 

bewilder (bi-wil'-ddr) tr. 
hammentaa, Johtaa har- 
haan. 

bewitch (bi-wit2') tr. lumota. 

bewitchment (-ment) n. lu- 
mous. 

beyond (bi-j&nd') prep. 1. adv. 
toisella puolella; ylitse, ul- 
kopuolella, -lle;etaaiia, -He. 

besel (be'-zel) n. sormuksen 
kanta. 

bias (bai'-as) 1. a. viistoon 
leikattu; — 2. n. viistous; 
taipumus; ennakkoluulo; 

puolueellisuus; kolmikul- 
mainen vaatepala; — 3. tr. 
kallistaa, suunnata. 

Mb (bib) n. lasten leukaliina. 

bibber (-&r) n. Juopottelija. BIB 25 

bible (bai'-bl) n. raamattu. 
biblical (bib'-li-kal) a. raa- 

matullinen. 
bibliography (bib-li-&'-gra-fi) 

n. historiallinen selitys kir- 

jolsta, kaslkirjoituksista J. 

n. e., kirjallisuusluettelo. 
bibliomania (bib-li-o-mei'-ni- 

a) n. kirjojen keraamfskiih- 

ko. 
bibulous (bib'-ju-los) a. hel- 

posti kosteutta imeva; 

juoppouteen taipuva. 
bicker (bi'-kOr) itr. kinata, 

kiistelia; liehua, laikkya. 
blckerer (-5r) n. kinastelija. 
bicycle (bal'-si-kl) n. polku- 

pyOra. 
bid (bid) 1. tr. [bode, bid; 

bidden, bid] kutsua; tarjo- 

ta; kaskeSL; pyytaa; — 2. n. 

tarjous. 
bidder (bi'-d5r) n. tarjooja. 
bidding: (bi'-dift) n. pyynti, 

tarjous, kutsu. 
bide (baid) v. oUa, pysya, 

asua, odottaa. 
biennial (bai-en'-i-al) a. kak- 

sivuotinen. 
bier (biir) n. paarit. 
bifid (bai'-fid) a. halkinainen. 
bifurcate (bai-f5r'-ket) a. 

kaksihaarainen. 
blgr (big:) a. iso, suuri. 
blg:amy (bi'-^a-mi) n. kaksin- 

naiminen. 
blsgrln (bi'-g:in) n. lapsenmys- 

sy; kahvipannu. 
blg:ht (bait) n, mutka; lahti; 

kdyden silmukka. 
bliniefls (big:'-nes) n. suuruus. 
blipot (bi'-got) n. ulkokul- 

lattu; uskonkiihkoilija. 
Mooted (-ed) a. kiihkoisa. 
blsotry (bi'-got-ri^ n, teko- 

pyhyys; uskonkiihko. 
bilateral (bai-ia'-t5-ral) a. 

kaksisivulnen. 
bilberry (bil'-be-ri) n. mus- 

tikka, Juovukka. 
bile (bail) n. sappi. 
bilious (bir-Jos) a. sappinen. 
bilk (bilk) 1. n. petos, hui- 

jaus; — 2. tr. puijata: 
bill (bil) '. n. nokka; karki; 

kirjelma; valituskirjoitus; 

lakiehdotus; ilmoituslippu; 

vekseli (bill of exchange) ; 

lista; seteli; lasku; bill of 

lading rahtiseteli; — 2. v. 

kuherreWa, nokkfsL. BIT billet (bi'-let) 1. n. paperilip- 

pu, seteli; sale; — 2. tr. si-. 

joittaa asumaan. 
billiards (bil'-jordz) n. bil- 

jaardipell. 
billow (bi'-lo) 1. n. aalto; — 

2 itr. aaltoilla. 
blllowT (-lo-i) a. aaltoileva. 
bin (bin) n. sailytysastia, li- 

pas. 
bind (baind) tr. [bound; 

bound] sitoa, kiinnittaa; 

yhdistaa; velvoittaa. 
binder (-ttr) n. sitoja; side. 
bindery (-i) n. (kirjan-)sito- 

mo. 
binding: (-ifi) 1. n. sitominen, 

side; — 2. a. sitova. 
binnacle (bi'-na-kl) n. kom- 

passilaatikko. 
blnode (bi'-no-kl) n. kaksi- 

silmainen kaukoputki. 
blog:rapher (bai-&'-gra-f5r) n. 

eiamakerran kirjoittaja. 
blog:raphy (-fi) n. eiamakerta. 
blolog:y (bai-&'-lo-d2i) n. oppi 

eiamasta. 

biped (bai'-ped) n. kaksijal- 

kainen. 
birch (bortS) 1. n. koivu; vit- 

sa; — 2. a. koivupuinen; — 

3. tr. vitsata. 
bird (bard) n. lintu; bird's 

eye view nak5ala ylhaaita- 

pain. 
birth (borth) n. syntyminen: 

sukupera, alkujuuri. 
biscuit (bis'-kit) n. korppu. 
bisect (bai-sekf) tr. leikata 

kahtia. 
bishop (bi§'-op) n. piispa; 

juoksija (shakkipelissa). 
bishopric (-rik) n. hiippakun- 

ta. 
bissextile (bi-seks'-til) n. 

karkausvuosi. 
bit (bit) n. palanen; kappale; 

hitunen; kairantera; avai- 

menlehti; kuolaimet. 
bitch (bit§) n. naaraskoira, 

narttu. 
bite (bait) 1. n. pureminen, 

purema; sy5tti; petkutus; 

— 2. V. [bit; bitten 1. bit] 

purra; tarttua (esim. ank- 

kuri); syOda (kala); haa- 

voittaa; petkuttaa. 
biter (-6r) n. purija; ^^tUi.\%.. 
bitter CbV-\.\ST^ ^. >JL"aJC^^x^\ 

bitterly (,-\V> a^iv. >K.«JC«.«t^^*^v bltteniMM (-nes) n. lcatk«- 
bUtFTB *<bl'-tQn) n. pi. katke- tloUa. 
bburc (bl-iaarO a, erlakum- 

malUnen. 
blBb (bmb) Itr. Jaarltella. Itlacken (bl£'-kn) tr. lauatata- 
bInekKaard (biag'-gaBrd) n. 

blacklD^ (bm'-kifl) n. muBte blBBUible 
blame (bleltn malte; 1 nlB- koineenT" "'"^° " 
blBBielraa (-lea] a. nuhteeton. 
blamenorthr (blelm'-wOr-dhl) 

a. moltlttava. 
blaneb (blantS) v. valkalsta. 
blaad (blSna) a. lempeB. helia. 
blaadliili (-IB) tr. lletiakolda, 

hyvHUia, risUL. 
blaapbei 

kata. biafi'-ket) n. vlllai- 
Ttr. ''mylvia. pa- 
biaa-film') V. pll- 
■)n- pllkkaaja. ka; puhalluB; torvantolto- 
tua; rajanaya; — 2, tr. kul- 
vata; tuhota: rajahdyttaa; 
— 3, itr. kulhtua. <pulta) : laukaist 
ilaion (blel'-in) 1. n. vaaku- 

iia: vaakunatieto; Julkaisu; 

— 2. tr. kuuluttaa; kuvall- 

la, jieittaa, 
lianoary (blel'-En-rl) n. vna' 

ilrUrb <blilta) tr. valkalata, 
'leak (bilik) a. vaalea; Buoja- nea) n, koleus. 
I. a. Batnea; — 

blllr'-ala) a. ha- verta; — B. tr. iakea auonta. 

bleralak (ble'-mlS) 1. n. vlrhe; 

tahra; — i. tr. turmella. ha- 

vaista. 
blrmlablpu (-leB) a. tahraton. 
blrni-b (blentS) itr. kauhiatua. 

periSytya. 
blfud (blend) V. aekottaa, aa- 

i; tehda ■w (bluu) Imp. verblstil 

bilKht ' (blalt) 1. n, home: 
ruoate ; — 2. tr. tuhota. 

bllad (blalrid) I. a. aokea; aa- 
lainen; plmea; — 2. n. ver- 
ho; ^ 3, tt. aokalsta. 

bllDAfald (-tculd) 1. a. pelta- 
tyin ailmin; — 2, tr. pelt- 
tita sllmat. 

bllndmon'a bufE (blalnd'- 
ni;inz-bof) n. EOkkoaet. 

blladiicHa (blalnd'-nes) n. ao- 

bunk""' (bllBk) I. n. Bllmlya; 
sUmH.TilHku', hohde; — S. Itr. BLi 2^ 

rapay ttaM, silmilla9,n ; vftlk- 

kya. 
bliss (blis) n. autuus; onni. 
blissful (-ful) a. autuas. 
blister (blis'-t6r) 1. n. rakko; 

vetolaastari (my 5s blister- 

ingr-plaster) ; — 2. v. vetaa 

1. tulla rakoille. 
blithe (blaldh) a. iloinen, 

hauska. 
blithesome (-som) a. hauska, 

huvittava. 
blizzard (bli'-zeird) n. lumi- 

myrsky. 
bloat (blout) V. paisuttaa; 

paisua; savustaa (kaloja). 
bloated (-ted) a. paisunut. 
bloater (-t6r) n. savustettu 

silli. 
block (blS,k) 1. n. mdhka,le; 

polkky; va,kipy5rSL; talone- 

lio (kaupuneissa), kadun- 

kulma; — 2. tr. sulkea; 

saartaa. 
blockade (bl&-keid') 1. n. pii- 

ritys; — 2. tr. piirittSia; 

blockhead (bl&k'-hed) n. 

polkkypS-a. 
blockhouse (-haus) n. hirsista 

tehty linnoitus. 
blonde 1. blond .(bl&nd) a. 1. n. 

vaaleanverinen; silkkipitsi. 
blood (blod) n. veri; sukulai- 

suus; mielentila; puhdas ro- 

tu. 
blooded (blod'-ed) a. puhdas- 

verinen; cold- 1. 'vrarm- 

blooded kylma- 1. lammixi- 

verinen. 
bloodhound (-haund) n. veri- 

koira. 
bloodless (-les) a. veret3n. 
bloodshed (-§ed) n. verilOyly. 
bloodthirsty (-th5r-sti) a. ve- 

renhimoinen. 
bloody (-i) a. verinen. 
bloom (bluum) 1. n. kukka, 

kukoistus; — 2. itr. kukois- 

blot (bld,t) 1. n. pilkku; tahra; 

— 2. tr. pilkuttaa, tahria; 

pyyhkia pois; kuivata. 
blotch (bl&t§) n. pilkku* rak- 

kula. 
blotter (bl5.'-t5r) n. musteen- 

kuivaaja; muistikirja. 
blotting: paper (bl&'-tinfi pei'- 

por) n. imupaperi. 
blouse (blauz L bluuz) n. nut- 

tu, mekko. BOA blow (blou) 1. n. isku, sysS,ys, 
yliatys; tuuli, puhallus; ku- 
koistus; — 2. V. [blew; 
blown] lydda, tuulla; pu- 
haltaa; laahattaa; haiyyt- 
taa ; rajahdy ttaa ; kukoistaa. 

blowzy (blau'-zi) a. punanaa- 
mainen, paivettynyt. 

blubber (blo'-bOr) 1. n. va- 
laanrasva; — 2. itr. itkea 
katkerasti. 

bludgeon (blod'-2on) n. ka- 
likka. 

blue (bluu) 1. a. sinineii; ala- 
kuloinen; — 2. n. sini; — 3. 
tr. sineta. 

bluff (blof) 1. a .jyrkka; kar- 
kea; kdmpeld; — 2. n. jyrk- 
ka ranta; pdyhkeileminen; 

— 3. tr. p5yhkeilia. 
blulngr (bluu'-ifi) n. sine. 
bluish (-19) a. sinertaya. 
blunder (blon'-d5r) 1. n. tttr- 

kea erehdys; — 2. itr. ereh- 

tya; kompastella. 
blunderer (-ttr) n. tyhmyri; 

h51m0. 
blunt (blent) a. tylsa; tyhma; 

kursailematon, suorapuhei- 

nen; — 2. tr. tylsistyttaa. 
blur (bl5r) 1. n. pilkku, tahra, 

hamaryys; — 2. tr. tahrata, 

himmentaa. 
blurt (bl5rt) tr. sanoa tokais- 

ta. 
blush (blod) 1. n. puna; pu- 

nastuminen; — 2. itr. pu- 

nastua. 
blushless (-les) a. hapeama- 

ton. 
bluster (blos'-tOr) 1. n. melu; 

raivo; kerskailu; — 2. v. 

meluta; riehua; kerskailla. 
boa (bou'-a) n. jattiiaiskaar- 

me; turkkikauluri. 
boar (boor) n. karju, villisika. 
board (boord) 1 n. lauta; pah- 

vi; taulu; ruoka, ravin to; 

virasto, virkakunta; laivan 

kylki; — 2. laudoittaa; as- 

tua sisaile; antaa ruokaa; 

— 3. itr. ruokailla. 
boarder (-Or) n. ruokavieras. 
boarding: (-ifi) n. laudoitus; 

sisaanastuminen; ruokailu. 
boarding: house n. ruokatalo. 
boast (boust) 1. n. kerskailu; 

— 2. itr. keraVL^VWa.. 
boasteT (.-^t") ti. "Vl^t^J^^^^ . 
boat CboMV) \. TV. v«tC5i^\ ^3^^- . BOA 28 

va; — 2. V. kulettaa 1. kul- 

kea venheessEl. 
boatawaln (bout'-swen 1. 

bou'-sn) n. ylilaivuri, puo- 

su. 
bob (bd,b) 1. n. ripsu; (ongen) 

syOtti 1. korkki; heilurin 

kuula; lerkku, nydkkays; — 

2. V. heiluttaa; anastaa; lei- 

kata (hiukset); heilua; on- 

kia. 
bobbin (b&'-bin) n. ka,ami, 

puola; nySri. 
bodkin (bad'- kin) n. naskali; 

aima; hiusneula. 
bode (boud) 1. imp. verbista 

bide; — 2. v. ennustaa. 
bodice (b&'-dis) n. kureliivi. 
bodily (b&'-di-li) a. ruumiilli- 

nen. 
bodinar (boud'-ifi) n. enne. 
body (b&'-di) n. ruumis, var- 

talo; henkilo; kappale; p^a- 

osa; yhdyskunta. 
boar (b&gr) n. suo, rslme. 
bofirarle (hkgl) itr. sapsahtaa. 
boargry (b&'-gi) a. rameinen. 
boil (boil) 1. n. markM.paa, a- 

jos; — 2. tr. keittaa; — 3. 

itr. kiehua. 
boiler (-5r) n. kattila. 
boisterous (bois'-t5r-os) a. ra- 

Ju; meluava. 
boi»terou«neB« (-nes) n. ra- 

Juus, raivo. 
bold (bould) a. rohkea, uska- 

lias; h^peamatOn; jyrkk^,. 
boldly (-li) adv. rohkeasti. 
boldness (-nes) n. rohkeus, 

hapeamattOmyys. 
bole (boul) n. puunrunko. 
bollard (b&'-15rd) n. pylvas, 

paalu. 
bolster (boul'-st^r) 1. n. pat- 

ja, paM,nalus, tyyny; kanna- 

tin; — 2. tr. kannattaa, tu- 

kea. 
bolt (boult) 1. n. nuoli; iso 

naula 1. ruuvi; oven salpa; 

reikeli; ukonnuoli; — 2. tr. 

kiinnittsla naulalla; salva- 

ta; sanoa tokaista; ahmia; 

— 3. itr. sy&ksahtaa akisti 

eteen, pois 1. sivuun. 
bolter (bouT-tor) n. seula. 
bolus (bou'-los) n. pallero. 
bomb (bd.m 1. bom'v n. ra- 
JUhdyspommi. 
AoMubmrd (bom-baard') tr. 
Pommittaa. BOO bombardment (-ment) n. pom- 

mitus. 
bombasine (bom-ba-ziin') n. 

puolisilkki. 
bombast (bom'-bast) n. p5yh- 

kefl puhetapa. 
bona-fide (bou-na-fai'-di) a. 

1. adv. vilpitOn, vilpittOmas- 
sa aikomuksessa 1. tarkoi- 
tuksessa. 

bond (bd.nd) 1. a. vangittu; — 

2. n. side; vankeus; velvol- 
lisuus; takaus; takaaja; 
velkakirja; obligatsiooni; 
takavarikko; — 3. tr. sitou- 
tua; panna takavarikkoon. 

bondasre (bd.n'-ded2) n. orjuus, 

vankeus. 
bondsman (b&ndz'-man) n. ta- 
kaaja; maaorja. 
bone (boun) 1. n. luu; ruoto; 

— 2. tr. ottaa luut pois. 
bonfire (b&n'-fair) n. kokko. 
bonnet (b&'-net) n. (naisten) 

hattu. 
bonny (b&'-ni) a. siev^; iloi- 

nen. 
bonus, (bou'-nos) n. palkkio; 

ylimaarainen osinkomaksu. 
bony (bou'-ni) a. luinen. 
booby (buu'-bi) n. hOlma. 
boodle (buudl) n. koko jouk- 

ko; lahjomisraha. 
book (buk) 1. n. kirja; — 2. tr. 

merkita kirjaan. 
bookbinder (-bain-dQr) n. kir- 

Jansitoja. 
bookcase (-keis) n. kirja- 

kaappi. 
bookinar office (buk'-ift &'- 

fis) n. tavarakonttori, pilet- 

tikonttori. 
book-keeper (buk'-kii-p5r) n. 

kirjanpitaja. 
book-keeping: (-pifl) n. kir- 

janpito. 
boom (buum) 1. n. puomi; 

sulkuketju; jymina; humu; 

nopea arvon nouseminen; — 

2. itr. parista, jymista; kii- 

taa; nousta nopeasti ar- 

vossa. 
boon (buun) 1. a. iloinen; 

suosiollinen; — 2. n. lahja, 

suosionosoitus; pellavan- 

paistar. 
boor (buur) n. maalainen. 
boose (buuz) itr. juopotella. 
boost (buust) tr. ty5ntaa yl5s. 
boosy (buu'-zi) a. paihtynyt. 
boot C^iMMt") "^. IV. "te-ftxvVL^, Baa- Kas; apu; parannus: villlra- i 
a, kaupanp^alllset: — 2. ' 
tr. hySdyttaa. . 

baalh jbuudh) n. koju. 
bootleiH <buut'-les> a. hySdy- koputtaa: ayOksyH.; hypfttB; bHund) 1. Imp, 1. pp. 
• "-"-i; — 3. a. Bldot- 
Johonkln; — 3. 


bear; — 2. a. aynr.. 

boraUKta (bor'-o) ti. reklste- 

rdlty kauppala. 
borrow (bi-ro) tj-, 'ittaa lal- 

bsrrowfr (-Cr) n. lalnanot- 

ta]a, 
biMcase (b&B'-kadit n, pen- 
sal kko. 
bfMom (bu'-zom) 1. n. rlnta. 

syll: Bydiln, slelu; — 2. a. 

lahelnen, henki-; — 3. tr. 

Bulkea syllinsS. 
boas (b&a) n. kuhmu, pahka. 

kyttyrft: tyOnJohtaJa. 
botany (b&'-ta-nl) n. kasvl- 

oppf. )««!» (bfi.tl) 1. II. puUo; — 2. . {-lea) « bear; — 2. n. pura; relka: i 
reian suuruus; kiusalllnen 
ihmlnen 1. asia, kiuaankap- < 
pale: — 2. v. porata; kal- 
vaa: lavlstaa: Ikavystyttaa. 
boreal (bou'-rl-al) a. pohjol- 

Borcaa (bou'-ri-aa) n. pohja- I 

bou'-rOr) n. puraaja; I 

blata I l-oe) a telias; yaC^villllnei 
boanlr (baun'-tl> n. iiiilbiiiii- 

suus: palklnto. 
Iionqnrt (buu-kel') n. kukka- 

klmppu; tuokau. 
■- — ' Ibaut) n. klerroa; lierta; 

-- --— a; ottelu. 

kumarrua; — joual, kaarl; 2. V, kumar 
bow (bou) 

bowela (bau'-els) n. pi. alBfll- 

mykaet, auolet. 
haH» (bau'-Qr) n. lehtlmaja. 
bowle-kalfe <bou'-l-nal() n. 

Iso puukko. 
bowl (houl) 1. n. malja: pallo; 

— 2. V. hetttaa palloa. 
bowl«r (-5r) n, pallon holt- 

taja. 

box (bAks) 1, n. pukalpuu; II- 
pas; laatlkko: local; nyr- 
klnlaku; — 2. v. panna laa- 
tlkkoon; iake^ nyrkelllL 

bowr (b&k'-BCr) n. nyrkkl- 
talstellja. 

boy (bol) n. polka. 

boykiHid (-hud) n. polkuuB. 

borlah (bol'-lS) a. polkamal- braee . kOy- tukl; vetohihna; pari; ■ 
' '. altoa; tukea. 
rt (-let) n. rannerenga 
(bra'-kl-al) a. kflt iiracket (bi 

pOnkka, lab (bra'-klfi) i brad (brad) I. It. teexB\^3.\WBi- BRA 

braKart (brft'-gr^rt) n. kers- 

kaaja. 
brahmla (braa'-min) n. bra- 

miini. 
braid (breid) 1. n. palmikko; 

nauha; punos; — 2. tr. pu- 

noa; reunustaa. 
brain (brein) n. aivot; ym- 

m8.rry8. 
brala-fever (-fii-vttr) n. aivo- 

kuume. • 
brake (breik) n. loukku; Jar- 

ru; pensaikko; ruiskun tan- 

ko. 
brakemaa (breik'-man) n. Jar- 

ruttaja. 
bramble (br8.m'-bl) n. sini- 

vattupensas. 
braa (brS.n) n. kaunat, leseet. 
branch (brantS) 1. n. oksa, 

haara; — 2. v. haaroittaa; 

haarautua. 
branchy (-i) a. haarainen. 
brand (brM,nd) 1. n. kek9,le; 

tulipalo; polttomerkki; teh- 

taanmerkki; laji; — 2. tr. 

merkitM, polttomerkillS,. 
brandish (bra.n'-di§) tr. hei- 

luttaa. 
brandy (bran'-di) n. konjakki. 
branny (br8.'-ni) a. Itseinen. 
braalcr, (brei'-25r) n. vaski- 

sepp9,; hiilipannu. 
braaa (bras) n. vaski, messin- 

ki; ha,ped.mS.ttOmyys. 
braaa-fonnder (-faun-d5r) n. 

vaskenvalaja. 
brasay (bra'-si) a. vaskinen; 

havytOn. 
brat (brat) n. lapsi; kakara. 
brave (breiv) 1. a. urhoolli- 

nen, uljas; — 2. n. urho, 

sankari; — 3. tr. uhmailla. 
bravery (-v6-ri) n. urhoolli- 

8UUS. 

bravo (brei'-vo) n. uskalikko, 

rosvo. 
brawl (brool) 1. n. melu; ki- 

na; — 2. itr. meluta; kinas- 

tella. 
brawler (-8r) n. meluaja; ki- 

nastelija. 
brawn (broon) n. villisian li- 

ha; lihas; voima. 
brawny (broo'-ni) a. lihaksi- 

nen, vakeva. 
bray (brei) 1. n. aasinhuuto; 

— 2. itr. raakya; — 3. tr. 

hakata jauhoksi. 
braae (breiz) tr. paailystaa 

vaskella; Juottaa. 30 BRE 

braaen (breizn) 1. a. vaski- 
nen, hapeamat5n; — 2. itr. 

olla havytttn. 
braaen-faced (-feist) a. ha- 

peamat5n. 
braaler = brasier. 
breach (briitS) n. murros; 

rikkominen; rlkos. 
bread (bred) n. leipa. 
breadth (bredth) n. leveys. 
break (breik) 1. n. murros; 

aukko; katkaisu; (paivan) 

koitto; jarru; 4-py5raiset 

vaunut; — 2. tr. [broke; 

broken] katkaista; aukais- 

ta; rikkoa; sarkea; murtaa; 

hajottaa; ilmaista; saattaa 

vararikkoon; kesyttaa; — 

3. itr. [broke; broken] kat- 

keta; sarkya; murtua; puh- 

jeta; koittaa (esim. paiva) ; 

tehda vararikko; masentua. 
breakable (brei'-ka-bl) a. hel- 

posti sarkyva. 
breakaare (brei'-kedS) n. sar- 

kyminen; korvaus sarky- 

neista tavaroista. 
breakdown (breik'-daun) n. 

murtuminen. 
breaker (brei'-kSr) n. sarkija. 
breakfaat (brek'-fast) 1. n. 

aamiainen; — 2. itr. syOda 

aamiaista. 
breakman (breik'- man) n. 

jarrumies. 
bream (briim) n. lahna. 
breaat (brest) 1. n. rinta; po- 

vi; mieli; — 2. tr. tehda vas- 

tarintaa. 
breath (breth) n. hengitys; 

henki; tuulahdus. 
breathe (briidh) v. hengittaa, 

huokua. 
breathleaa (breth'-les) a. hen- 

gastynyt; hengetQn. 
bred (bred) imp. 1. pp. verbis- 

ta breed. 
breech (briitS) n. takaruumis; 

pera; pi. breeches polvihou- 

sut. 
breed (briid) 1. n. sikid; rotu; 

laji; — 2. itr. synnyttaa, e- 

lattaa, kasvattaa; siita, 

syntya; kasvaa. 
breeder (-5r) n. kasvattaja. 
breeae (briiz) n. paarma; tuu- 

len henkays. 
breeay (brii'-zi) a. tuulinen; 

viilea. 
brethren (bredh'-ren) n. vel- Jekaet (vanhettunut pi. i rukouB- ia mesaukirja, 
' (bre -vl-tl) n. lyhyya, brlHc (brain) n, auolaveal, me-- 

1.Hn« (brin) tr. [brought: 
brought] tuoda, kulettaa iruu) 1 


- .... keittaa, 

brewer (-8r) ri. oluenpanija. 
brewery {-Hr-I) n. pfLnJmo. 
bribe (braib) 1. n. lahja; lah- 

Jomtnen; — 2. tr. latijoa. 
brlberr (bral'-bS-rl) n. lahjo- 

brtck (b'rik) 1. n. tllli; veltlk- 
ka; — Z. tr. paaUyataH t!l- ■rlnkni (bral'-nl) a. auolainen, 
Ibrlsk) a. eloisa; vllkaa 
-' ' --■ -. rintapaa. brldevroona ( braid'- gruum) n 

SUlhahen. 
brtdminaid (braldz'-meld) n — 2, tr, Bulataa, hilllttt; ■ 

itr. rehennelia. 
brief (brllf) 1. a. lyhyt; - 

n, kirjelma. 
brlefoeBH (-nes) O. lyhyys. 
brier {bral'-iir) n. orjantap- 

brlery (-8-rl) a. okainen. 
liriK <brig) n. kakslmastolnen 

alua: prikl. 
brigade <brl-Keld') n. prl- 

kaatU. 
brlsand (brl'-gand) n. rosTO. 
brisbt (bralt) a. kirkas, he- 
lea, selva, ilolnen; vllkaa; 

labjakaB. 
hriKhten (hral'-ten) v. k!r- 

kastaa; klrkaatua. 
brJirhtneH (bralt'-nes) n. 

klrkkaua; llolsims: aiyk- 

k^isyya. 
brilllBnt (bril'-Jant) 1. a, IoIb- briatle (brlal) 1. n. harjad; — 
2. Itr. nostaa harjakaenaa 
pystyyn. 

bri.ily(brlB'-ina. harlaksJnen. 

British (brl'-tlfi) a. brlttliai- 

brlllle (britl) a- hauras. 
brittlenra. (-pes) n. hau 

broach IbroutS) 1. p. t 

HBitln; palHtlnvarraa: pllk- 
kl; pora; — 2. tr. keihaataa; 
laskea ulos (pestetta aatl- 
asta); ilmaista; porata. 
hroad (brood) a. levea, laaja: 

aelva; llmeinen; julkea. 
broeadc (bro-keld') n. kullal- 
I la kirjaeltu sllkkl. 
I broek (br*,k) n. m&yrlL 
j brocket (br4'-ket) n, kakal- 
vuotlas pupalnen urospeu- 

' 'troffne (broug) n, puukenka-, 
"'-" ■ ittain Irlan- klellm ■oil (broil) 1, n, melu, i„„, 
— 2. V. paahtaa, palataa h)l- 
llim; palatua. 
->ller (-dr) n. palatlnrlatlk- 

lo; rlldanrakentaja. 

■ — "--oukn) pp. verbiat" brolli break 
broker JBlll- 

pdrBBlkaup- 
lalolml- kivi. 


(brim) n. reunni parras. 
brimtnl (-ful) a.reunoja myQ- 
ten tayal. hrnoEh (broutfi) n. rinti 

la, korlste; — vertaa broach. 
brood (bruud) 1. n. slklB. par- 

vl: — 2. V. hautoa; mtr'- 

saan hautoa; holt&a. 
brook (bruk) I. n. puro; 

tr. harsia. keama.. 
brooklet l.-\e\.> tv. T>vitQTi.i brothcrhoDd (-t 
bro1ber-lD-lnvr i-loo> bFothprlcHi (-lea) a. velJetOn. 
brothutlnvH |-ll-npB) n. vel- 

Jelllsyya. 
bratberiy (-11) a. velJelUnen. 
hmnglit <broot) Imp. 1. pp. 

brow (br&u} n. IculmakEirvat 
otBoi kajvonllmeet; Darraa. 

browbeat (-bllt) tr. ftk£LiBestl 
kataahtaa. eoatlaa hatnllle. 

brown (braun) J, a. luskea; — 
2. V. tehda I. tulla ruunlkal. 

iiminiiiih la a. ruakeahko. 
Q-dl>n.synk- kam ?l!Ey "1 tr. syCttaa, 

mustelma. ruh] 

ruhJoa: — 3. 

nyrkelim. , 

linitl (bruut) 1. n. hiihu; — 2, I 

tr. huhuta. : 

IwaBiBl (bruu'-mal) a. talvl- 

. BUH 


hntinn (-tlam) 


n. roakuus, 


typeryys. 
bobble <bob1) 1. n 


kupla; niL- 


ktthairia: peto 


: — 2. tr. 


pettaS; ^ 8. itr 


kuohua. 


bnbo (bjuu'-bo) 


n. risanajoa 


ku Dee 99a. 


-nilr') 1. n. 
tr. harjolt- 


taa merlroavous 


a- 


bark (bok) I. n. 


pukkl; uroB 


ifX.r,Si. 


JJlnlB y, ra. 


Janeekeri); 


lipea: — 2. tr. 


huutitoa li- 


peaaaa; — 3. ft 


kilmallla. 


borket (bo'-ket) 


n. sanko. 


kehlo. pSnttQ. 
bnckle (bokl) 1. n 


nasta, aol- 


kl; kiemura; — 


2. tr. klln- 


nitua soljella; 


alvuttaa; — .. .._. talttua; otella. 
buckler (-6r) n. kilpi. 
bncferam (bok' -ram) n. Itr. tapella j 


brUBt (bront) n. kilhko: ( 

BiLys. tOrmSys. 
brash (broS) 1. n, harja, i t (-hwilt) n. tattari. 
1. n. ailmikko; — 2. 

(buu'-dtEm) n. bud- Itr. Hlkkua, 
akkl, laukku; seS: (bruak) j tyly, bratal (bruu'-talj a. elalmel- 

Iltiep, raaka. Julma. 
brntalltr (bru-tii'-ll-H) n.raa- 

bmtalliinllBii (bruu-tS-ll-zei'- 

Bon) n. villiytyminen. 
bratalUe (bruu'-ta-lal») v. 

tehda 1. tuUa villiksL 
bnite (bruut) 1. a. jiirjetun. 

raaka: — 2. n. peto. 
bmtltr (bruu'-tl-fai) tr. teh- 

dft tunnottomakai. 
bmMah (bruu'-tl^) a. tuiino- 

ton. julma. bnffDonUh <-1B) a. hullunku- 

b«K (boK)n. koppiainen; lude. 

basbcar (bepi) n, peiatti, 
pfip». 

batCKT (bo'-trl) 1. a, lutelnen; 
— 2. kevyet nellpyCraiaet 
yhden hevosen karryt. 

basic (bjuugl) n. m«tia«tya- 

babl (bjuul) n. puukalverrus. BUI 

build (bild) . tr. [built; built] 

rakentaa. 
builder (-5r) n. rakentaja. 
bulldlns: (-ifi) n, rakennus. 
bulb (bolb) n. sipuli, mukula, 

pallo. 
bulbous (-OS) a. pahkainen. 
bulare (bold2) 1. n. puUistus; 

— 2. tr. pullistua; saada 

vuoto. 
bulk (bolk) n. mohkM^le; suu- 

ruus; paU,osa; lasti; — in 

the bulk yhdessa erM.ss^. 
bulklness (-ines) n. suuruus. 
bulky (-i) a. suuri, iso, tilava. 
bull (bul) n. hM,rkM,, sonni; 

p5rssikeinottelija (vasta- 

kohta sanalle bear) ; paavin 

kirje; kasku. 
bulldofi: i-dkg) n. verikoira. 
bullet (bu'-let) n. kuula, luoti. 
bulletin (bu'-le-tin) n. viral* 

linen ilmoitus. 
bullfinch (bur-fint§) n. puna- 

tulkku. 
bullhead (bul'-hed) n. pdlk- 

kypaa. 
bullion (bur-jon) n. rahaksi- 

Iy5mat5n kulta tai hopea. 
buUot^k (bu'-lok) n. nuori 

harkii 1. sonni. 
bull'«-eye (bulz'-ai) n. lyhty; 

maalitaulun keskipiste. 
bully (bu'-li) 1. n. kerskaili- 

ja; oyhkari; — 2. a. oivalli- 

nen ; — 3. tr. kerskailla; lihi- 

tella. 
bulrush (bur-ro§) n. kaisla. 
bulwark (bul'- work) 1. n. 

vallitus; — 2. tr. varustaa 

valleilla. 
bum (bom) n. pera; pylly. 
bumble-bee (bombl'-bii) n. 

mehil3.inen. 
bump (bomp) 1. n. kuhmu; 

paise; isku; tSlmftys; — 2. 

tr. lyoda, tSlmata; — 3. itr. 

huutaa koleasti. 
bumper (bom'*-p5r) n. reunoja 

mySten taytetty kolpakko. 
bumpkin (bomp'-kin) n. tol- 

vana. 
bunch (bont2) 1. n. kyhmy; 

kimppu; joukko;parvi; — 2. 

tr. sitoa yhteen kimppuun. 
bunchy (-i) a. pahkainen. 
bundle (bondl) 1. n. kimppu; 

kaary; ryhma; — 2. tr. sitoa 

kimppuihin. 
buns: (bofi) 1. n. tappi, tulp- 

pa; — 2. tr. tulpatSL. 33 BUR 

bungrle (bofigl) 1. n. hutiloi- 

minen; — 2. v. hutiloida, 

k5mpel5sti kyha.ta. 
bunarler (-Or) n. hutiloitsija. 
bunion 1. bunyon (bon'-Jon) 

n. kyhmy isossa varpaassa. 
bunk (boftk) n. laudoista teh- 

ty sa.nky, jonka paiv^ksi 

voi muuttaa istuimeksi; 

seinasM.nky. 
bunt (bont) 1. n. purjeen kes- 

kus; — 2. itr. pullistua. 
buntlnar (-ifi) n. lippukangras. 
buoy (bwoi 1. boi) 1. n. meri- 

viitta; (ankkuri)-poiju; — 
— 2. V. kannattaa 1. pysyS, 

veden pinnalla. 
buoyancy (boi'-an-si) n. kan- 

tovoima; keveys. 
buoyant (boi'-ant) a. pinnalla 

pysyva; iloinen. 
bur 1. burr (b5r) n. tahkiai- 

nen; metallilastu ; pora. 
burbot (bor'-b&t) n. made. 
burden (bOrdn) 1. n. kuorma, 

taakka; — 2. tr. kuormit- 

taa, rasittaa. 
burdensome (-som) a. rasit- 

tava. *" 

burdock (bbr'-dAk) n. tahki- 

ainen. 
bureau (bjuu'-ro 1. bju-rou') 

n. konttori, toimisto. 
burarcss (b6r'-d2es) n. porvari. 
burgrlar (b6rg'-15r) n. murto- 

varas. 
burarlary (-la-ri) n. murto- 

varkaus. 
burgromaster (b5r'-go-mas- 

t6r) n. pormestari; kala- 

lokki. 
burial (be'-ri-al) n. hautaus. 
burlesque (b5r-lesk') 1. a. 

hullunkurinen; — 2. n. il- 

veily; — 3. tr. tehda nau- 

runalaiseksi. 
burliness (b5r'-li-nes) n. vah- 

vuus; melu; rajuus. 
burly (b5r'-li) a. vahva, raju. 
bum (born) 1. n. palo; palo- 

haava; — 2. v. polttaa; pa- 

laa. 
burnlns: (-ift) 1. a. palava; — 

2. n. palo; kuumuus. 
burnish (-!§) 1. n. kiilto; — 2. 

tr. kiillottaa; — 3. itr. kiil- 

taa; hohtaa. 
burnlMlieT (,-^t") tv. VL\\\\c»\X.'a>.\a-. 
burnt CVorivX.^ Vtcv^. V ^^- ^^^ 

bista buriv. BUR 34 burr = bur. 

barrow (bor'-o) n. (kaniinin 

y. m. maanalainen) pesa; 

kylS,, laillistettu kaupunki ; 

— 2. itr. kaivautua maan si- 

sS,lle. 
burst (b&rst) 1. n. puhkeami- 

nen, purkaiis; — 2. tr. 

[burst; burst] puhkaista, 

r^mahyttaa (auki) ; — 3. 

itr. puhjeta; rajahtaa. 
burthen (b6r'-dhen) = bur- 
den. 
bury (be'-ri) tr. haudata; kat- 

kea. 
bnrylns (-ift) n. hautaus. 
bu«h (bu§) 1. n. pensas; — 2. 

itr. pensastua. 
biuiliel (bu'-Sel) n. karpio 

(36^ litraa). 
buahy (bu'-Si) a. pensainen. 
busily (bi'-zi-li) adv. ahke- 

rasti. 
business (biz'-nes) n. asia; 

toimi; liikeasia; ammatti; 

tehtava. 
busk (bosk) n. kureliivin ruo- 

to. 
buskin (bus'-kin) n. puolisaa- 

pas. 
buss (bos) 1. n. suudelma; — 

2. tr. suudella. 
bust (bost) n. rintakuva; rin- 

ta. 
bustard (-Ord) n. trappi (lin- 

tu). 
bustle (bosl) 1. n. hamminki, 

hoppu; sekasorto; hame- 

tyyny; — 2. itr. rlehua; tou- 

huta. 
bustler (-5r)n. vilkas ihminen. 
busy (bi'-zi) 1. a. toimessa 

oleva, ahkera, uuttera, levo- 

ton, eloisa, vilkas; — 2. tr. 

pitaa tydssa 1. toimessa. 
but (bot) konj. mutta, vaan; 

paitsi; muuta kuin, ainoas- CAB 

taan; ilman etta; joUei; 

paitsi etta. 
butcher (but'-S5r) 1. n. teu- 

rastaja; — 2. tr. teurastaa. ' 
butcherly (-li) a. julma, ve- 

renhimoinen. 
butchery (i) n. teurastus; ve- 

rilOyly. 
butler (bot'-lor) n. juoman- 

laskija; p5ytapalvelija. 
butt (bot) 1. n. raja, paa; maa- 

li; sysays; ivanesine; kyn- 

tamatOn palstan reuna; — 

2. V. sySksya, puskea. 
butter (bo'-tOr) 1. n. voi; — 

2. tr. rasvata voilla; mielis- 

telia. 
butter-fly (-flai) n. perhonen. 
buttermilk (-milk) n. kirnu- 

piima. 
buttertub (-tob) n. voipytty. 
buttery (bo'-t5r-i) 1. a, voi- 

nen; — 2. n. ruoka-aineiden 

sailytyshuone. 
buttock (bo'-tok) n. pera, 

pyiiy. 

button (botn) 1. n. nappi; — 

2. tr. panna nappiin. 
buttress (bot'-res) 1. n. noja, 

pilari ; p5nkk3,; — 2. tr. pOn- 

grittaa. 

buy (bai) tr. [bougrht; bought] 
ostaa. 

buyer (bai'-6r) n. ostaja. 

buss (boz) 1. n. kuiskutus; 
surina; — 2. v. kuiskata; 
surista. 

buBsard (bo'-z5rd) n. hiiri- 
haukka; tyhmyri. 

by (bai) prep, luona, lahelia, 
vieressa; ohitse, kautta, a- 
vulla; — Thdistyksissa al- 
kulisana merkitsee by ohi-, 
lisa-, syrja-, sivu; esim. 
byname lisanimi, herjani- 
mi; byway sivutie j. n. e. 

bye (bai; sood-bye (^ud'- 
bai) jaa hyvasti. cab (kab) n. vaunut. 

cabal (ka-bar) 1. n. salaliit- 

to; — 2. itr. juonitella. 
caballer (-5r) n. Juonittelija. 

cabbase (ka'-bedS) 1. n. kaa- 
li; — 2. itr. muodostua ke- 
rMmUIseksi; — 3. tr. napis- 
teJJM. cabin (ka'-bin) n. hytti; tu- 

panen. 
cabinet (ka'-bi-net) n. kaap- 

pi; ministerist5; kabinetti. 
cabinetmaker (-mei-kdr) n. 

puuseppa. 
cable (keibl) n. kaapeli; lai- 

vakGyal; ankkurikoysi; c«- CAB 35_ 

ble'« leiftfftli kaapelin pituus 

[600 1. 720 jalkaa]; — 2. v. 

sahk5tta^ kaapelia myo- 

ten. 
caboose (ka-buus') n. laivan 

kvokki 
cabriolet' (kab-ri-o-lei') n. 

vaunut; lyhennetty muoto 

tastS, on Sana cab. 
cacao (ka-kei'-o 1. kei'-ko) n. 

kaakaopuu. 
cackle (kakl) 1. n. kaakotus; 

— 2. itr. kaakottaa; 15rp5- 
telia. 

cackler (-&r) n. jaarittelija. 
cadaTcrouM (ka-dSL'-vo-ros) a. 

ruumiinkaltainen. 
caddy (k9,'-di) n. teerasia. 
cadence (kei'-dens) n. a^nen- 

laskeminen; tahtijako. 
cadet (ka-def) n. nuorempi 

veli 1. poika; kadetti. 
caducous (ka-duu'-kos) a. 

surkastuva. 
eagre (keid2) 1. n. h9,kki; van- 

kikoppi; nostolaatikko; — 

2. tr. van^ita. 
caitiff (kei'-tif) 1. a. ilkea; 

— 2. n. konna. 
cajole (ka-d2our) tr. imar- 

rella. 
cajoler (-or) n. imartelija. 
cajolery (-i) n. imartelemi- 

nen. 
cake (keik) 1. n. leivos; kak- 

ku; kyrsa; kuori; — 2. v. 

tehdS, 1. tulla kiinteaksi; 

hyytya. 
calamitous (ka-19,'-mi-tos) a. 

kurja. 
calamity (-ti) n. onnettomuus; 

kurjuus. 
calaab (ka-lsLS') n. vaunut. 
calcareous (k9,l-kei'-ri-os) a. 

kalkkimainen. 
calcination (k£ll-si-nei'-don) n. 

(kalkin) poltto. 
calcine (k^l-sain' 1. k^l'-sin) 

tr. polttaa jauhoksi. 
calculable (k9,r-kju-la-bl) a. 

mahdollinen laskea. 
calculation (-lei'-Son) n. las- 

ku. 
calculator (-lei-t5r) n. laskija. 
caldron (kool'-dron) n. kat- 

tila. 
calefy (ka'-li-fai) tr. lammit- 

t&A. 
calendar (ka.'-len-d5r) n. ka- 

lenteri. 
calf (kaa/> pi emlvem (kaavz) CAL n. vasikka; vaslkannahka; 

pohje. 
caliber 1. calibre (ka.'-li-b5r) 

n. ampuma-aseen reiS-n IS,- 

pimitta; alykkaisyys. 
calico (k£l'-li-ko) n. karttuuni. 
calk (kook) 1. n. ja^naula, 

rautakenkS,; — 2. tr. tayt- 

taa saumoja, tilkita; ko- 

pioida (piirustus paperin 

lapi). 
calker (-or) n. kopioitsija; 

tilkitsija. 
call (kool) 1. n. huuto; kutsu; 

luonakaynti; vierastelu;kut- 

sumus; virka; — 2. tr. kut- 

sua; kaskea luokseen; ko- 

koonkutsua; nimittaa; he- 

rattaa; — 3. itr. huutaa; 

vaatia; kayda katsomassa 1. 

vieraisilla. 
callifirrapby (ka-li'-grra-fi) n. 

kaunokirjoitus. 
callinar (koo'-lifi) n. kutsu- 

mus, virka; tiedustus. 
callocity (ka-l&'-si-ti) n. k^n- 

sa; paatumus. 
callous (ka'-los) a. kovettu- 

nut; tyly, paatunut. 
callow (ka'-lo) a. htiyhenetQn; 

nuori. 
calm (kaam) 1. a. tyyni; hil- 

jainen; levollinen; — 2. n. 

hiljaisuus, tyyneys; — 3. tr. 

rauhoittaa. 
calmer (-or) n. rauholttaja. 
calmness (-nes) n. hiljaisuus, 
jilepo. 
caloric (ka-l&'-rik) a. iamp5a 

kosk6va 
calorific ' (ka-lo-ri'-fik) n. 

Iamp5a synnyttava. 
calory (ka'-lo-ri) n. lampOyk- 

sikkd. 
calumet (ka'-lu-met) n. rau- 

hanpiippu. 
calumniate (ka-lom'-ni-eit) v. 

vaarin syyttaa, solvata, her- 

jata. 
calumniation (-ei'-don) n. 

parjaaminen. 
calumniator (-ei'-tor) n. pa- 

nettelija. 
calumnious (-lom'-ni-os) a. 

solvaava. 
calumny (ka'-lom-ni) n. par- 

Jaus. 
calTary (kai'-va-ri) n. paSL- 

kallonpalkka. 
calTe CVs.aav'i \\.t. ^q\>kN»^^^ 
calyx Cls-ftV-WVL^") xv. N«tW5i. CAM 36^ 

cam (kam) n. laitos py5r£Ln 

kylessM, tai akselissa, joka 

saa aikaan edestakalsen 

liikkeen. 
came (keim) imp. verbista 

come. 
camel (ka'-mel) n. kameeli. 
camera (ka'-me-ra) n. valo- 

kuvauskone. 
camomile (k^'-mo-mail) n. 

juhannuskukka. 
camp (kamp) 1. n. leiri; met- 

sapirtti; — 2. itr. asua lei- 

rilia. 
campalsm (kam-pein') 1. n. 

tanner, tasanko; sotaretki; 

vaalitaistelu; — 2. itr. ottaa 

osaa sotaretkeen. 
campalgrner (-5r) n. sotavan- 

hus. 
camphor (kam'-fdr) n. kan- 

vertti. 
can (kan) 1. n. kannu; — 2. 

tr. sulkea ilmatiiviisiin kan- 

nuihin; — 3. v. [could; pp. 

puuttuu] voida, saattaa, 

Jaksaa, osata, taitaa. 
canal (ka-n3.r) n. kanaali; 

putki. 
canary bird (ka-nei'-ri bSrd) 

n. kanarialintu. 
cancel (kan'-sel) tr. pyyh- 

kaista ylitse (kirjoitusta) ; 

havittaa,; peruuttaa. 
cancellation (-lei'-§on) n. 

poispyyhkaisy; peruutus. 
cancer (kan'-s5r) n. rapu; 

sy9pa. ^ 

cancerous (-os) a. ravunkal- 

tainen. 
candid (kan'-did) n. vilpit5n, 

puolueeton. 
candidate (-deit) n. kokelas. 
candle (kan'-dl) n. kynttila. 
candle-MtIck (-stik) n. kyntti- 

candor (kan'-d5r) n. vilpitt5- 

myys. 
candy (kkn'-di) 1. n. makei- 

set; — 2. tr. sokeroida. 
cane (kein) 1. n. ruoko; soke- 

riruoko; kavelykeppi; — 2. 

tr. kepittaa. 
canine (ksl-nain') a. koira- 

mainen, koiran-. 
canlfiter (ka'-nis-t5r) n. lak- 

kilaatikko. 
canker (k£ln'-k5r) n. noki; 

ruoste; syopS; — 2. tr. tur- 
mella; — 3. itr. sy5pva, pi- 
Jaantua. CAN 

cankerous (-os) a. sy5vy ttavS.. 
cannibal (ka'-ni-bal) n. 1. a. 

ihmissy6j£l. 
cannon (ka'-non) n. kanuuna. 
cannonade (k^-no-neid') 1. n. 

pommitus; — 2. tr. pommit- 

taa. 
cannonler 1. cannoneer (-niir') 

n. kanuunamies; tykkimies. 
cannot (kan'-n&t) = can not 

en (et, ei j. n. e.) voi. 
canoe (ka-nuu') n. kanootti, 

pieni vene. 
canon (k^'-non) n. saanto; 

tuomioherra. 
canones (-es) n. elaketta naut- 

tiva nainen. 
canonical (ka-n&'-ni-kal) a. 

kirkollinen. 
canonisation (ka-no-ni-zei'- 

§on) n. pyhaksi julistami- 

nen. 
canonise (ka'-no-naiz) tr. ju- 

listaa pyhaksi. 
canopy (ka'-no-pi) 1. n. paM,- 

hine; — 2. tr. verhota. 
canorous (ka-nou'-ros) a. 

sointuva. 

sa- 
ei j. can't (kant) lyhennetty noista can not en (et, 

n. e.) voi. 
cant (kant) 1. n. reuna; kal- 

listuminen; viisto sysslys; 

lallattava 1. raaka 1. teko- 

pyha puhetapa; murre, sa- 

lakieli; — 2. tr. kallistaa, 

kaataa; — 3. itr. kayttaa 

lallattavaa 1. tekopyhaa 1. 

raakaa puhetapaa. 
canteen (kan-tiin') n. kenttM,- 

pullo; leiriravintola. 
canter (kan'-tor) 1. n. teko- 

pyha; nelistaminen; — 2. 

itr. laukata. 
cantharldes (kan-tha'-ri-diz) 

n. pi. esnanjankarpanen. 
canticle kan'-ti-kl) n. ylistys- 

laulu; pi. canticles Salomo- 

nin korkea veisu. 
canton (kan'-ton) 1. n. piiri- 

kunta, kantoni; — 2. tr. ja- 

kaa piireihin. 
cantonment (-ment) n. soti- 

laspiiri. 
canvas (kan'-vas) n. purje- 

kangas, purje. 
canvass (kan'-vas) 1. n. tie- 

dustelu; atinien keraily; — 

2. V. tutkia; pohtia, moittia; 

harrastaa; tavoitella; kera- 

ta (aauVa y. rcv.V CAN . 37 

cauTasser (-5r) n. tavoitteli- 

ja; a3.nienker3,3,19,. 
cap (kap) 1. n. lakki; huippu; 

— 2. tr. peittaM,; vetaa ver- 

capability (kei-pa-bi'-li-ti) n. 

kykenevaisyys. 
capable (kei'-pa-bl) a. kyke- 

nevsl. 
capableire«s (-nes) n. kykene- 
vaisyys. 
capacious (ka-pei'-§os) a. ti- 

lava, avara. 
capacloa«ne«» (-nes) n. tila- 

vuus. 
capacitate (ka-p9,'-si-teit) tr. 

tehdS, kykenevaksi. 
capacity (-ti) n. vetoisuus; 

kelvollisuus ; kykenevaisyys. 
caparison (ka-pa'-ri-son) 1. n. 

satulaloimi; koruvaljaat; — 

2. tr. valjastaa komeasti; 

pukea ylellisesti. 
cape (keip) n. niemi; lyhyt 

hihaton viitta. 
caper (kei'-por) 1. n. hyp- 
pays; rosvolaiva; — 2. itr. 

hyppia. 
caperer (-5r) n. hyppijS, tans- 

sija. 
capillarity (ka-pi-ia'-rl-ti) n. 

hiushuokoisuus. 
capillary (ka'-pi-le-ri) 1. a. 

hiuksen hieno; — 2. n. hius- 

putki 1. -suoni. 
capital (k^'-pi-tal) 1. a. kuo- 

leman-r; tarkein, paa-; — 2. 

n. paakaupunki; pylv^an- 

paa; pasioma; iso kirjain. 
capitalist (-ist) n. paaoman- 

omistaja. 
capitation (ka-pi-tei'-§on) n. 

henkivero. 
capitol (ka'-pi-t&l) n. Jupite- 

rin temppeli Roomassa;kon- 

gressin talo Washingtonis- 

sa. 
capitulate (ka-pi'-tu-leit) itr. 

antautua ehdoilla. 
capitulation (-lei'-§on) n. an- 

tautuminen. 
capon (kei'-pn) n. salvokukko. 
canrice (ka-priis') n. oikku, 

alii. 
capricious (ka-pri'-§os) a. 

oikullinen. 
capriciousness (-ne8)n. oikul- 

lisuus. 
Capricorn (kap'-ri-koorn) n. 

kauris. CAR capsise (kM.p-saiz') v. kaataa; 

kaatua. 
capstan (k^ps'-tan) n. ankku. 

ritela. 
capsule (k3.p'-suul) n. kapseli. 

kotelo; tulppa. 
captain (kap'-tin) n. kaptee- 

ni; p3.amies. 
captaincy (-si) n. kapteenin 

virka. 
captious (kap'-§os) a. viekas, 

riitainen. 
captivate (kap'-ti-veit) tr. 

vangita; lumota. 
captive (kap'-tiv) a. 1. n. van- 

grittu; vanki. 
captivity (kap-ti'-vi-ti) n. 

vankeus. 
capture (kap'-tjur) 1. n. van- 

gitseminen; saalis; — 2. tr. 

vangita, valloittaa. 
car (kaar) n. vaunu. 
carat (ka'-rat) n. karaatti. 
caravan (ka'-ra-van) n. mat- 

kue; isot vaunut. 
cara^ray (kar'-a-wei) n. ku- 

mina. 
carbine (kaar'-bain) n. ratsu- 

miehen pyssy. 
carboti (kaar'-b&n) n. hiili. 
carbonic (kaar-b&'-nik) a. 

liiilta koskeva, hiili-. 
carbuncle (kaar'-b5fikl) n. 

eras jalolcivi; matapaisuma. 
carcass (kaar'-kas) n. ruu- 

mis, raato; hylky; sytytys- 

pommi. 
card (kaard) n. kortti; lyhyt 

(kiitos 1. selitys-) kirjelma; 

karsta; — 2. tr. karstata 

(villoja) 
cardinal (kaar'-di-nal) 1. a. 

paa-asiallinen; paa-; — 2. 

n. kardinaali. 
care (keer) 1. n. huoli, suru, 

murhe, huomio; hoito; vai- 

va; — 2. itr. surra, huoleh- 

tia; valittaa. 
careen (ka-riin') v. kaantaa 1. 

kaantya kyljellensa. 
career (ka-riir') 1. n. kilpa- 

juoksu, rata; elamanjuoksu, 

edistys; — 2, itr. nopeasti 

edeta. 
careful (keer'-ful) a. huolelli- 

nen. 
carefully (-li) adv. varovai- 

sesti. 
carefulness (-nes) tv. \v>\q\^\NN.- 

SUUB. CAR 38 careless (-les) a. huoleton, 

huolimaton. 
carele«sne«s (-nes) a. huolet- 

tomuus. 
careas (ka-res') 1. n. hyva.ily; 

— 2. tr. hyvailia. 
carsTO (kaar'-gro) n. lasti. 
caricature (kar'-i-ka-tuur) 1. 

n. (liioitteleva) iva; pilaku- 

va; — 2. tr. ivata. 
carle* (kei'-ri-iiz) n. luum^tS.. 
carman (kaar'-man) n. ajuri. 
carmine (-main) n. tulipunai- 

nen vS-ri. 
camagre (-ned2) n. veril&yly. 
carnal (-nal)a. lihallinen, ais- 

tillinen. 
carnality .(-na'-li-ti) a. lihal- 

lisuus. 
carnation (kaar-nei'-§on) n. 

ruusunpunertava (lihan) vS,- 

ri; neilikka. 
carnlTal (kaar'-ni-val) kar- 

nevaali. 
carnlTorona (kaar-ni'-vo-ros) 

a. Iihaasy5va. 
carol (ka'-rol) 1. n. virsi, lau- 

lu; — 2. itr. yllstaa laululla. 
carousal (ksl-rau'-zal) n. Juo- 

mingit. 
carouse (ka-rauz') 1. n. juo- 

mingrit; — 2. itr. pitaa juo- 

mingreita. 
carp (kaarp) 1. n. karppi; — 

2. itr. kaivella vikoja. 
carpenter (kaar'-pen-tiir) n. 

kirvesmies, salvomies. 
carpentry (-tri) n. kirvesmle- 

hen ammatti. 
carpet (kaar'-pet) 1. n. matto; 

— 2. tr. verhota matoilla. 
carrlagre (ka'-ridz) n. kule- 

tus; kuletusmaksu; vaunut, 

karryt; kslytos, ryhti. 
carrier (ka'-ri-5r) n. kantaja, 

kulettaja. 
carrion (kSL'-ri-on) n. raato. 
carrot (ksl'-rot) n. porkkana, 

moiliainen. 
carry (kS-'-ri) tr. kantaa, ku- 

lettaa, siirtaa; Jatkaa; vie- 

dsl perille; kayttaa. 
cart (kaart) n. kevyet (kak- 

sipy5raiset) karryt. 
cartasre (-ed2) n. kuletus 

(maksu). 
cartel (kaar'-tel) n. vankien- 

vaihto-sopimus. 
carter (-t5r) n. ajuri. 
cartilage (kaar'-ti-led2) n. 

rusto. CAS 

(-m'-d2i-nos) cartllagrinous 

rustoinen. 
cartosrraphy (kaar-t&'-^ra-fi) 

n. karttojen valmistus. 
cartoon (kaar-tuun') n. luon- 

nos, piirustus. 
eartouch (-tuutS') n. tykinpa- 

nos; patruunatasku. 
cartridge (-trid2) n. patruuna. 
carve (kaarv) tr. leilnPta, vuol- 

la; kaivertaa. 
carver (-9r) n. leikkaaja; ku- 

vanvelstaja; leikkausveitsi. 
cascade (k^s-keid^) n. (pieni) 

vesiputous. 
case (keis) 1. n. kotelo; laa- 

tikko; kehys; tapaus; tila; 

asia; sija; — 2. tr. panna 

koteloon. 
casein (k€i'-si-in) n. juusto- 

aine. 
casement (-ment) n. ikkunan- 

pieli. 
caseous (kei'-si-os) a. juusto- 

mainen. 
cash (ka§>^l. n. kassa; k3,tei- 

nen raha; — 2. tr. ker3,ta, 

rahat; muuttaa rahaksi. 
cash-book (-buk) n. kassa- 

kirja. 
cashier (ka-§iir') 1. n. rahas- 

tonhoitaja; — 2. tr. erottaa 

virasta; kumota. 
cashmere (ka§'-miir) n. kasi- 

mir-villa 1. -kan^as. 
casing: (kei'-sifi) n. verho, 

kotelo. 
cask (kask) 1. n. tynnyri; — 

2. tr. panna tynnyreihin. 
casket (kas'-ket) n. lipas; 

ruumisarkku. 
casque (kask) n. kyp3,ri. 
cassock (ka'-sok) n. vaippa; 

papinviitta. 
cast (kast) 1. n. heittslminen, 

heitto; valaminen; malli. 

jaijennSs, muoto, suunnitel- 

ma; varivivahdus; luettelo; 

— 2. tr. [cast; cast] heittasl; 

suunnata; luoda (silmansa, 

nahkansa y. m.); hyljata; 

laskea; tuomita (syyllisek- 

si); painaa (vaa'assa); va- 

laa; muovailla; jakaa (kul- 

lekin osansa) ; — 3. itr. miet. 

tiM,, punnita; laskea; muo- 

dostua; karsastua; oksen- 

LcLcL* 

castaway (kast'-a-wei) 1. a. 
arvoton, hyiatty; — 2. n. 
hylkiiJ. CAS 

caater (kas'-tQr) n. heitta.jM.; 

valuri; laskija; mausteas- 

tia; pyOra (paydan, tuolin 

y. m.) jalassa. 
caatlarate (kas'-ti-^eit) tr. ku- 

rittaa. 
castiaratlon (-grei'-§on) n. ku- 

ritus. 
casting: (kas'-tifi) n. heitto, 

valaminen. 
castlngr-Tote (-vout) n. rat- 

kaiseva aani (aanien tasan 

sattuessa). 
caat-lron (kast'-ai-ron) n. va- 

lurauta. 
caatle (kasl) n. linna. 
castor (kas'-t&r) majava. 
castrate (kas'-treit) tr. kuo- 

hita. 
castration (kas-trei'-§on) n. 

kuohitseminen. 
casual (ka2'-Ju-al) a. tilapai- 

nen, satunnainen. 
casualty (-ti) n. sattuma; ta- 

paturma; mieshukka. 
cat (kat) n. kissa. 
catacomb (ka'-ta-koum) n. 

hautaholvi. 
catalogrue (ka'-ta-ld.^) n. lu- 

ettelo, lista. 
cataract (ka'-ta-rakt) n. vesi- 

putous; kaihi (silmassa). 
catarrh (ka-taar') n. katarri. 
catarrhal (-al) a. katarrinen. 
catastrophe (ka-tas'-tro-fi) n. 

lopputapaus; suuri onnetto- 

muus; maanmullistus. 
catch (kat§) 1. n. (kadelia) 

tarttuminen; (portin) link- 

ku; saalis; toivottava saa- 

lis; etu; muistelma; vaiku- 

tus; palanen; — 2: tr. 

[caught; caught] tarttua; 

siepata; ottaa kiinni, pyy- 

taa; kasittaa; miellyttaa; 

saavuttaa, saada, yllattaa; 

saavuttaa ajoissa; — 3 itr. 

tarttua kiinni; levita. 
catcher (kat§'-6r) n. kiinniot- 

taja, poliisimies; verkko; 

tavottelija. 
catchup (kat'-Sop) n. tomaat- 

ti-kasteke. 
catechism (ka'-ti-kizm) n. 

katkismus. 
catesrorical (ka-ti-g^'-ri-kal) 

a. ehdoton. 
category (ka'-ti-go-ri) n. ka- 

siteluokka. 
catenate (ka'-ti-neit) tr. yh- 

distaa ketjuiia. 39 CAV 

cater (kei'-tSr) itr. hankkia 

ruokatavaroita. 
caterer (-or) n. muonanhank- 

kija. 
caterpillar (ka'-t5r-pi-iar) n. 

toukka. 
caterwaul (ka'-tOr-waal) itr. 

maukua. 
cathartic (ka-thaar'-tik) 1. a. 

ulostava; — 2. n. ulostus- 

laake. 
cathedral (ka-thii'-dral) n. 

tuomiokirkko. 
catholic (ka'-tho-lik) a. 1. a. 

katoolinen. 
catkin (kat'-kin) n. urpu. 
cattle (katl) n. karja. 
cat's-paiiv (kats'-poo) n. so- 

kea valikappale. 
caucus (koo'-kos) n. nfmitys- 

kokous (Jossa valitaan eh- 

dokkaat virkoihin). 
caugrht (koot) imp. 1. pp. ver- 

pista catch, 
caul (kool) n. verkko. 
cauliflower (koo'-li-flau-ttr) 

n. kukkakaali. 
causal (koo'-zal) a. syyta il- 

maiseva, syyna vaikuttava. 
causality (koo-za'-li-ti) n. 

syyn vaikutusvoima. 
causation (koo-zei'-§on) n. ai- 

kaansaaminen, syy. 
cause (kooz) 1. n. syy, aihe; 

asia; oikeusjuttu; — 2. tr. 

toimittaa, vaikuttaa. 
causeless (-les) a. perustee- 

ton. 
causeway (-wei) 1. causey (-i) 

n. pengertie, malkotie. 
caustic (koos'-tik) n. syCvy- 

tysaine. 
cauterise (koo'-t5-raiz) tr. 

syovyttaa, polttaa. 
caution (koo'-§on) 1. n. varo- 

vaisuus; varoitus; — 2. tr.. 

varoittaa. 
cautionary (-e-ri) a. varoit- 

tava. 
cautions (koo'-Sos) a. varo- 

vainen. 
cautiously (-li) a. varovaises- 

ti. 
cautiousness (-nes) varovai- 

suus. 
cavalcaHe (ka'-val-keid) n. 

ratsastusseurue. 
cavalier Cka,-Na.-\\Vc'^ V. "8^.. 

I — 2. TV. Ta\.aMXtA^^, T\\»xv CAV 

CATAlrT- (ka.'-val-ri) n. ratsu- 

vaki. 
cave (keiv) 1. n. luola; — 2. 

itr. anta perM,an, pudota si- 

saan (in). 
caTem (ka'-v6rn) n. luola. 
CATemoa* (-nos) a. ontto. 
caviar (k3.'-vi-aar) n. sammen 

inS,ti. 
caTll (ka,'-vil) 1. n. viisastelu; 

— 2. tr. kaivaa vikoja, mor- 

caTlier (-Or) n. morkkaaja. 
caTlty (ka'-vi-ti) n. ontelo. 
caiv (koo) 1. n. r3,akkymlnen; 

— 2. itr. raakkya. 

ceaae (siis) v. lopettaa, here- 
to, tauota. 
ceaseleaa (-les) a. loppuma- 

ton. 
cedar (sii'-dor) n. seetripuu. 
cede (siid) v. luovuttaa, luo- 

pua; jattaa; vaistya. 
cell (siil) tr. varustaa valika- 

tolla; laudoittaa. 
ceUlnar (-ifi) n. (vail-) katto; 

seinien paailystys, laudoi- 

tus. 
celebrate (se'-li-breit) tr. y- 

listaa. juhlallisesti viettaa. 
celebrated (-ed) a. kuuluisa. 
celebration (-brei'-Son) n, 

juhliminen; vietto. 
celebrity (si-le'-bri-ti) n. 

kuuluisuus, maine. 
celerity (si-lo'-ri-ti) n. no- 

peus. 
celery (se'-lo-ri) n. selleri 

(kasvi). 
celestial (si-les'-t§al) 1. a. 

taivaallinen ; — 2. n. tai- 

vaan asukas; kiinalainen. 
celibacy (si-li'-ba-si) n. nai- 

mattomuuB. 
cell (sel) 1. n. koppi; solu; — 

2. tr. sulkea koppiin. 
cellar (se'-15r) n. kellari. 
cellular (sel'-ju-lSr) a. solui- 

nen; solu-. 
cement (si-menf 1. se'-ment) 

1. n. sementti; — 2. tr. peit- 

taa sementilia. 
cemetery (se'-mi-te-ri) n. 

hautausmaa. 
cenotaph (sen'-o-taf) n. hau- 

tapatsas vainajalle, joka on 

muualle haudattu. 
cenaer (sen'-sor) n. suitsutus- 

astia. 
c^amar (sen'-skr) n. sensori; 
arvostelija.. 40 CER cenaorlona (sen-sou'-ri-os) a. 

moittiva. 
cenanal (sen'-du-al) a. veron- 

alainen; vaenlaskua kos- 

keva. 
censurable (sen'-Sur-a-bl) a. 

moitittava. 
censure (sen'-Sur) 1. n. moite; 

— 2. tr. moittia. 
census (sen'-sos) n. vaenlas- 

ku. 
cent (sent) sadas-osa; sentti. 
centaur (sen'-toor) n. kentau- 

ri (puoleksi hevonen ja ih- 

minen). 
centenary (sen'-ti-ne-rl) a. 

sadannes. 
centennial (sen-te'-ni-al) a. 

satavuotinen. 
center, centre (sen'-tor) 1. n. 

keskipiste, keskus; — 2. tr. 

keskittaa. 
centesimal (sen-te'-si-mal) a. 

sadas-osainen. 
centlgrrade (sen'-ti-greid) a. 

sata-asteinen; — c. thernui- 

meter Celsius lampOmittari. 
central (sen'-tral) a. keskelia 

sijaitseva, keski-. 
centralization (sen-tra-li- 

zei'-§on) n. keskitys. 
centralize (sen'-tra-laiz) tr. 

keskittaa. 
centric (sen'-trik) a. keskelia 

oleva. 
centrlfufiral (sen-tri'-fju-gal) 

a. keskustasta pois pyrkiva. 
centripetal (sen-tri'-pi-tal) a. 

keskustaan pain pyrkiva. 
centuple (sen'-tu-pl) a. sata- 

kertainen. 
century (sen'-tu-ri) n. vuosi- 

cereal (sii'-ri-al) a. viljaa 

koskeva; vilja-. 
cerebral (se'-ri-bral) a. aivoja 

koskeva; aivo-. 
cerecloth (siir'-kl&th) n. vak- 

sivaate. 
ceremonial (se-ri-mou'-ni-al) 

1. a. juhlamenollinen, muo- 

dollinen; — 2. n. juhlame- 

not. 
ceremonious (-ni-os) a. juh- 

lallinen. 
ceremony (se'-ri-mo-ni) n. 

juhlamenot. 
certain (sor'-tin) a. varma; 

maaratty. 
certainly (-li) adv. varmaan. 
certainty (-tl) n. varmuus. k. CER 

certificate (sdr-ti'-fi-ket) n. 

kirjallinen todistus; val- 

tuuskirja. 
certification (-kei'-§on) n. 

todistaminen. 
certifier (sor'-ti-fai-5r) n. to- 

distaja. • 

certify (s6r'-ti-fai) tr. todis- 

taa, varmentaa. 
cerulean (si-ruu'-li-an) a. tai- 

vaansininen. 
cessation (se-sei'-Son) n. kes- 

keytys, taukoaminen; — c. 

of arms aselepo. 
cession (se'-Son) n. myOnny- 

tys. 
cesspool (ses'-puul) n. loka- 

kuoppa. 
chafe (tSeif) 1. n. kuumuus, 

kiihotus; — 2. tr. hieroa; — 

3. itr. hierautua, hiertya, 

rohtua. 
chaff (t§af) 1. n. akanat; silp- 

pu; iva; — 2. v. laskea leik- 

kia, ivata. 
chaff-cutter (-ko-t6r) n. silp- 

pumylly. 
chaffinch (-fintS) n. peippo- 

nen. 
chaffy (tSa'-fi) a. akanainen, 

arvoton. 
chafing: (t§ei'-fifi) n. hankaa- 

minen; — c. dish lammitys- 

astia, p5ytakeitti8. 
chaarrin (Sa-grrin') 1. n. kiusa, 

harmi; — 2. tr. kiusata. 
chain (tSein) 1. n. kahleet; 

ketju, sarja; pituusmitta 

(66 jalk.); — 2. tr. panna 

kahleisiin, sitoa; mitata; 

orjuuttaa. 
chair (tSieer) n. tuoli, istuin; 

puheenjohtaja. 
chairman (-man) n. esimies, 

puheenjohtaja. 
chaise (§eiz) n. kaksipy5rai- 

set ka^sit. 
chalice (t§a'-lis) n. (ehtool- 

lis-) kalkki. 
chalk (tSook) 1. n. liitu; — 2. 

tr. merkita liidulla, valkais- 

ta. 
chalky (-i) a. liituinen. 
challenflre (t§3,'-lend2) 1. n. 

kilpailuvaatimus; kenttsl- 

vahdin pysS,hdyshuuto; jaa- 

vays; — 2. tr. vaatia kilpai- 

luun 1. taisteluun; vaatia 

tunnussana; j^avata 1. hyl- 

jatS, (todistajia, a£lnest£ljia 

y. m.). 41 CHA challengrer (-5r) n. taisteluun 

vaatija. 
chamber (tSeim'-bOr) n. huo- 

ne, kammari; ontelo. 
chamberlain (-lin) n. huo- 

neenhaltija; kamreeri. 
chameleon (ka-mii'-li-on) n. 

kameleontti. 
chamfer (tSam'-for) 1. n. uur- 

re; — 2. tr. uurtaa. 
chamois (§am'-i 1. Sa-moi') n. » 

vuorivuohi 1. sen nahka. 
champ (t§amp) v. pureksia. 
champagrne (§3,m-pein') n. 

samppanja. 
champalgru (Sam-pein') n. ta- 

sanko. 
champion (§am'-pi-on) n. puo- 

lustaja; asietnajaja; urhei- 

lumestari. 
chance (tSans) 1. n. sallimus; 

sattuma; mahdollisuus; ti- 

laisuus; — 2. itr. sattua. 
chancel (-el) n. kuori (kir- 

kossa). 
chancellor (t§an'-se-lor) n. 

kansleri. 
chancery (t§an'-s6-ri) n. vir- 

kahuone; sovinto-oikeus. 
chandelier (§an-di-liir') n. 

haarainen kynttilajalka. 
chandler (t§and'-15r) n. rih- 

kamakauppias. 
chandlery (-i) n. rihkamata- 

vara. 
changre (t§eind2) 1. n. muu- 

tos; vaihtelu; pieni- 1, vaih- 

toraha; — 2. n. pdrssi (muo- 

dossa 'chansre ollen lyhen- 

nys sanasta exchange) ; — 

3. tr. muuttaa; vaihettaa; — 

4. itr. muuttua. 
changreable (-a-bl) a. muut- 

tuva; valkkyva, laikehtiva. 
changreableness (-nes) n. 

muuttuvaisuus. 
chansreful (-ful) a. muuttuva. 
changreless (-les) a. muuttu- 

maton. 
changreling: (-lifi) n. vaihdo- 

kas; paat5ksiss£lan horju- 

va; hupsu. 
channel (t§a'-nel) 1. n. virran 

uoma; kanaali; kulkutie; 

uurre; — 2. tr. uurtaa. 
chant (tSant) 1. n. klrkkolau- 

lu; — 2. tr. laulaa. 
chanter (-5r) n. laulaja. 
chaos (kei'-d,s) n. sekamelska. 
chaotic (ke-d.'-tik) a. sekf^- 

nainen, CHA ^_^ '_ 

chap (tsap 1. tsap) 1. Yi. te- 

Seama. halkeama, rako; — 
, tr. halkatsta. repHiEtB; — 
3. Ur. reveta, halkeilla, 
ehnpcl (Uti'-pcl) n. kappell. 
"•"■perim <fia'-pB-roun) 1. n. 
iaattolUanalnen; — 2. tr. chsplet (-let) n, seppele. 
chapter (tSap'-ttir) n. luku. 
char (tSaar) tr. hllllyttafl. 
char I. chBFc (tfleer) 1. n. pfti- 
vatyii: — 2. Ur. lebda pSl- 

ckaractcr (kar'-ak-tOr) n. kir- 
jaln; kUslala: mlelenluluuH; 
luonne: asema; malne; paaa- 
tOklrja; muista eroava yk- 
HllS; henkllO {paytetmiasa --. kuvalUa luanCeeltaan 
ominalsuukslltaan. ehanMial (tSaar'-koul) n. puu- 

hini. 

charce (t£aar<!i) 1. n. kuor- 
ma; haltuun uskottu (hen- 
kllO 1. eslne>; vaatuunalai- 

rays; kirjalRia; syytdsi ra- miiara. varaBta: lataus; 

hyakkS-ys; — a, tr. kuorma- 

ta, aaiyttaa., velvolttaa; 

vaatla maksukal. velolttaa; 

ByyttaS; ladata. tliyttaS; 

ahdistaa; — 3, Itr. hyOkata; 

vaatla hlnnaksl. valoittaa. 
ckarKcablv (-a-bl) a. makaet- 

tava: syytteen- 1, vastuun- 

alainen; kalUs. 
charselFBa (-les) a, makeulH- 

cbarBcr (-Or) n. autaratsu. 
chariot (tar-rl-&t) n. vauDut 
charitable {-ta-b1)a. armellas. charity (tsa'-rl-tl) n. krial 
linen Takkaus. armelialsu 
laupeus, hyvSntekevaisy: ekarlatan (Saar'-la-tan) n. 

puoBkari; kerskaaja. 
cbarlatanry (rl) n. puoaka- merlkortti. 
barter (-Br) 1 
ilIstuEklrja: i chaae (tiela) 1. 

kehya; — ■ 2. . 

ajaa takaa. , . ,„ 

ehaaer (Sf) n. metsUst^ja. 
cbaam (kazm) n. halkeama; 

kullu, aukko. 
ehaamr (-i) a. rotkoincn. 
chaste (tlelat) a slvea. Duh- 

chaatcB (tSel'-an) tr. kurlttaa. -zOr) n, 

kurlltaja, 
Fhaatlty (tsaa'-ti-tl) n. alveys. 
chat (tsat) 1. n. pakina; — Z. 

Itr. paklsta. Jaarltella. 
chattel (taa'-tl) n. Irtaln 

ebatter (tsa'-tBr) 1. n. Jaarlt- 
telu: — 2. tr. hCplsta, Jaarl- 
tella. 
cheap <t§lfp) a. halpa. 
cheapen (tSllpn) tr, alentaa 

hinnaata. 
cheapaeiH (tillp'-nea) n. hat- 
cheat (tliiil^ 1. n. petoB. pettft. 
ja: — 2. tr. petiaa, pallata. 
ebeatable (-a-bl) a. helpoBtl lelBBUttaa; ehkai«- CHE ^43 

t^, hillitS,, est3.S,; varustaa 

merkilla 1. lipulla; nuhdel- 

la, moittia; halkaista; — 3. 

itr. pysahtya.; haitata; hal- 

keilla. 
checker (-or) 1. n. estS,ja; 

ruudutettu kangras; — 2. tr 

ruuduttaa, tehda kirjavaksi 
checker-board (-boord) n 

shakkipttyta,. 
checkmate (tSek'-meit) 1. n 

voitettu; — 2. tr. voittaa 

(shakkipelissa). 
cheek (tSiik) n. poski; hapea- 

ma,tt6myys. 
cheeked (t§iikt) a. -poskinen. 
cheer (tSiir) 1. n. mielentila; 

iloisuus; kestitys; ilohuuto; 

— 2. V. saattaa 1. tulla iloi- 
seksi; rohkaista; tervehtiS 
ilo- 1. suosiohuudoilla; — 
cheer up! rohkeutta; to hr 
of grood cheer olla hyvS,lla 
tuulella. 

cheerer (-6r) n. ilontuoja. 
cheerful (-ful) a. iloinen. 
cheerfulness (-nes) n. iloisuus. 
cheerless (-es) a. iloton, loh- 

duton. 
cheery (-i) a. iloinen. 
cheese (tSiiz) n. juusto. 
cheesy (-i) a. juustoinen. 
chemical (ke'-mi-kal) a. ke- 

miallinen; pi. chemicals n. 

kemialliset aineet. 
chemise (§i-miiz') n. naisen 

paita. 
chemist (ke'-mist) n. kepiisti. 
chemistry (-ri) n. kemia. 
cheque (tSek) n. = check. 
cherish (t§e'-ri§) tr. huoltaa, 

hoivata; pitaa rakkaana; 

harrastaa. 
cherlsher (-5r) n. hoitaja, 

huoltaja. 
cherry (t§e'-ri) 1. n. kirsikka; 

— 2. a. kirsikanpunainen. 
cherub (tSe'-rob) n. kerubiimi 
chess (tSes) n. shakkipeli 

rikkaruoho. 
chess-board (-boord) n. shak- 

kipdyta. 
chest (tSest) 1. n. laatikko; 

kirstu; rinta; — 2. tr. sul- 

kea laatikkoon. 
chestnut (tSes'-not) 1. n. kas- 

tanja; — 2. a. kastanjan- 

ruuni. 
chevalier (Se-va-liir') n. rat- 

sumie?. CHI chew (tSuu) V. pureksia, m9,- 

rehtia. 
chicane (Si-kein') 1. n. juonit- 

telu; — 2. itr. juonitella. 
chick (t§ik) 1. chicken (tSik'- 

en) n. linnunpoika; kanan- 

poika; nuori ihminen. 
chicken-pox <-paks) n. vesi- 

rokko 
chide (tSaid) tr. [chid; chid- 
den 1. chid] nuhdella, torua. 
chief (tSiif) 1. a. ylin, paa- 
— 2. n. paailikkS. 
chiefly (-li) adv. paaasialli- 

sesti; etenkin. 
chieftain (-tin) n. piamies, 

johtaja. 
chilblain (tSil'-blein) n. kyl- 

manvihat. 
child (t§aild) n. lapsi; pi. 

children (tsil'-dren) lapset. 
childbirth (tSaild'-borth) n. 

synnytys. 
childhood (-hud) n. lapsuus. 
childish (-i§) a. lapsellinen. 
childishness (-nes) n. lapsel- 

lisuus. 
childless (-les) a. lapseton. 
children (tSil'-dren) pi. sa- 

nasta child, 
chill (t§il) 1. a. kylmahkO; 

kolea; — 2. n. kylmyys: vi- 

lunvaristys; — 3. tr. jaah- 

dyttaa; masentaa; varistyt- 

taa. 

chilliness (-i-nes) n. Jkylmyys; 

varistys. 
chilly (-1) a. kylmahkS; vilui- 

nen, 
chime (tSaim) 1. n. kellojen 

soltto; sointuisuus; — 2. itr. 

sointua. 
chimera (ki-mii'-ra) n. houre. 
chimney (t§im'-ni) n. savu- 

piippu; lampunlasi. 
chlmney-siveeper (-swii-p6r) 

n. nuohaaja. 
chin (tSin) n. leuka. 
china (tSai'-na) n. porsliini- 

tavara (astiat). 
chinch (t§int§) n. lude. 
chine (tSaih) n. selkaranka. 
Chinese (ISai-niiz') a. 1. n. 

kiinalainen. 
chink (tSink) 1. n. rako; he- 

lahdys; — 2. v. halkaista, 

haljeta; heiahtaa. 
chintz (tSints) n. karttuuni- 

kangas. 
chip (tSip) 1. n. lastu: peli- 

merkki; — 2. t,r. n>3lq.v«,» CHI 

chtpmunk (-monk) n. juovi- 

kas orava. 
chiropodist (kai-r&'-po-dist) 

n. varpaank3,nsien leikkaa- 

ja. 
chirp (t§drp) 1. n. viserrys, 

kirskutus; — 2. itr. kirs- 

kuttaa. 
chlrrap (t§ir'-op) 1. n. tirsku- 

tus; — 2. itr. tirskuttaa. 
chisel (t§i'-zel) 1. n. taltta, 

piirrin; — 2. tr. kovertaa 

taltalla. 
chit (t§it) n. taimi; lapsi. 
chit-chat (-tS^t) n. pakisemi- 

nen. 
chivalrous (Si'-val-ros) a. ri- 

tarillinen. 
chivalry (-ri) n. ritarillisuus, 

urhous. 
chives (tSaivz) n. pi. ruoho- 

laukka. 
chlorine (klou'-rin) n. kloori- 

kaasu. 
chock (tS&k) 1. n. kiila: — 2. 

tr. kiilata. 
chocolate (t§&'-ko-let) n. suk- 

laati. 
choice (tSois) 1. n. valitsemi- 

nen, valikoima; — 2. a. va- 

littu, arvokas. 
choir (kwair) n. kuori; ko6ri. 
choke (tSouk) tr. kuristaa, 

tukehduttaa; tukkia. 
choker (-6r) n. tukahduttaja; 

kaulus. 
choler (k&'-16r) n. sappi, 

kiukku. 
cholera (-a) n. kolera. 
choleric (-ik) a. kiivas. 
choose (t§uuz) tr. [chose; 

chosen] valita; haluta. 
chop (t§&p) 1. n. palanen, si- 

ru; kotletti; suistomaa; — 

2. V. hakata palasiksi; sur- 

voa; keskeyttaa; vaihtaa. 
chop-house (-haus) n. ruoka- 

la. 
chopper (-or) n. hakkuri. 
chops (t§&ps) n. pi. leukaluut. 
chord (koord) n. kieli; janne; 

sointu. 
chorister (k&'-ris-tOr) n. k86- 

rilaulaja. 
chorus (kou'-ros) n. koori. 
chose (t§ouz) imp. verbista 

choose, 
chouse (tSaus) 1. n. puijaus; 

— 2. tr. puijata. 
CIlHst (kraist) n. Kristus. 44 CIN christen (krisn) tr. kastaa, 

ristit3.. 
Christendom (krisn'-dom) n. 

-kristikunta. 
chHstenlngr (kris'-nifi) n. 

kaste. 
Christian (krist'-§an) 1. a. 

kristillinen; Christian name 

ristinimi; — 2. n. kristitty. 
Christianity (krist-Sa'-ni-ti) 

n. kristinusko. ' 

christianize (krist'-Sa-naiz) 

tr. ka9,nt3.a kristinuskoon. 
Christmas (kris'-mas) n. jou- 

lu. 
chromatics (kro-ma'-tiks) n. 

varioppi. 
chronic (kr&'-nik) a. pitk^ai- 

kainen. 
chronicle (kr&'-ni-kl) 1. n. ai- 

kakirja; — 2. tr. merkita 

historiaan. 
chronologry (kro-n&'-lo-dii) 

n. ajantieto. 
chronometer (kro-n&'-mi-t5r) 

n. tarkka kello. 
chrysalis (kris'-a-lis) n. 

(hySnteis-) kotelo. 
chubby (t§o'-bi) a. lyhyt ja 

paksu; lyller5inen. 
chuck (t§ok) 1. n. kaakotus; 

nappS-ys; — 2. itr. kaakot- 

taa, kutsua (poikasiaan). 
chuckle (tSokl) itr. nauraa 

kihittaa. 
chum (t§om) 1. n. huonekump. 

pani; hyvM, ysta,va; — 2. itr. 

asua yhdessa; olla hyvia 

ystg-via. 
chump (tSomp) n. puup51kky. 
church (t§5rt§) 1. n. kirkko; 

— 2. tr. ottaa kirkkoon. 
churchyard (-jaard) n. kirk- 

kotarha. 
churl (t§5rl) n, maalainen; 

tolvana. 
churlish (-i§) a. talonpoikai- 

nen, raaka. 
churlishness (-nes) n. raa- 

kuus. 
churn (tSorn) 1. n. kirnu; — 

2. tr. kirnuta. 
chyle (kail) n. maitoneste. 
cicatrice (si'-ka-tris) n. arpi. 
cicatrize (-traiz) v. arvettua. 
elder (sai'-d6r) n. omenaviini. 
cigrar (si-gaar') n. sikaari. 
clgrarette (si-ga-ref) n, pape- 

rossi. 
cincture (siftk'-t^ur) n. vyo. CIN 45 cinder (sin'-dor) n. puoleksi 

palanut hiili; kuona. 
elnnamoii (sin'-a-mon) n. ka- 

neli. 
ctnqne (sifik) n. viitonen. 
cipher (sai'-fiJr) 1. n. numero; 

nolla; monogrrammi; sala- 

kirjaimet; — 2. itr. kayttaa 

numeroita; kirjoittaa sala- 

kirjoitusta. 
ctpherlngr (-ifi) n. yhteenlas- 

ku. 
circle (s6rkl) 1. n. ympyra; 
— 2. tr. py5rittaa; ymparSida. 
circlet (s5r'-klet) n. pieni ym- 
pyra. 
circuit (sor'-kit) 1. n. ympa- 

rikulku; kiertomatka; pliri- 

1. tuomiokunta. 
circuitous (s5r-kJuu'-i-tos) a. 

kaartava; pitkavetelnen. 
circular (s5r'-kju-iar) 1. a. 

py5rea, ympyranmuotoinen; 

— 2. n. kiertokirje. 
circulate (s5r'-kju-leit) v. 

kiertaa, pyOrittaa. 
circulation (-lei'-Son) n. kier- 

tokulku; leviaminen. 
circulatory (s6r'-kju-la-to-ri) 

a. kiertava. 
clrcumcliie (s5r'-kom-saiz) tr. 

ymparileikata. 
circumcision (si'-2on) n. ym- 

parileikkaus. 
circumference (siJr-kom'-fiJr- 

ens) n. ymparysmitta. 
circumflex (s5r'-kom-fleks) 

n. korkomerkki. 
circumjacent (s5r-kom-d2ei'- 

sent) a. ympar5iva. 
circumlocution (s5r-koin-lo- 

kjuu'-Son) n. kiertamaiia s. 

o. toisilla sanoilla selitta- 

minen. 
clrcumnavlgrate (s6r-kom-na'- 

vi-geit) tr. purjehtia ym- 

pari. 
clrcumnavlgratlon (-g'ei'-§on) 

n. ymparipurjehdus. 
clrcumMcrlbe (s5r-kom- 

skraib') tr. piirtaa ympari, 

rajoittaa. 
circumscription (s5r-kom- 

skrip'-Son) n. ymparlkirjoi- 

tus; rajoitus. 
circumspect (s5r'-kom-spekt) 

a. varovainen. 
circumspection (-spek'-§on) 

n. varovaisuus. 
circumstance (s5r'-kom-stans) CLA 

n. seikka, asianhaara; tila, 

asema. 
circumstantial (-stan'-Sal> a. 

a. seikkaperainen; satun- 

nainen, asiankaaroihin pe- 

rustuva. 
clrcumvallatlon (sdr-kom-va- 

lei'-Son) n. vallitus. 
circumvent (sdr-kom-venf) 

tr. pettaa. 

circumvention (-ven'-§on) n. 

petos. 
drcumvolve (adr-kom-vaiv') 

tr. pyiJrittaa. 
circus (sdr'-kos) n. sirkus. 
cistern (sis'-tdrn) n. vesisai- 

lid, amme. 
citadel (si'-ta-del) n. linnoi- 

tus kaupungissa. 
citation (si-tei'-9on) n. kut- 

sumus; mainitseminen; toi- 

sen sanojen lainaaminen. 
cite (salt) tr. kutsua; maini- 

ta; lainata toisen sanoja. 
dtlsen (si'-ti-zn) n. kansalai- 
. nen. 
citizenship (-sip) n. kansa- 

laisoikeus. 
citrine (sit'-rin) a. sitroonan- 

keltainen. 
citron (-ron) n. sitroona. 
city (si'-ti) n. kaupunki. 
civic (si'-vik) a. kansalais-. 
civil (si'-vil) a. kansalais-; 

yhteiskunnallinen; kohte- 

lias. 
civilian (si-vir-jan) n. sivili- 

lain tuntija; sivilivirka- 

mies, yksityinen. 
civility (si-vi'-li-ti) n. kohte- 

liaisuus. 
civilization (si-vi-li-zei'-§on) 

n. sivistys. 
civilize (si'-vi-laiz) tr. sivis- 

tyttaa. 

civilized (-laizd) a. sivisty- 

nyt; kohtelias. 
clack (klak) 1. n. kalina; — 

2. V. kalis^a; lorp5telia. 
clad (kiad) imp. 1. pp. verbis- 

ta clothe, 
claim (kleim) 1. n. vaatimus; 

oikeus, oikeutus; kleimi; — 

2. V. vaatia, vaittaa. 
claimant (-ant) n. vaatija. 
clamber (kiam'-b5r) itr. kii- 

veta. 
clanunlness (kla'-^ll-tv^%k^ xv. 

tahmeu&. 
clammy (,\tV^'-m\.> «.. \.«Xvkv^^. CLA 46 CLB clamor (kW-mdr) 1. n. huuto, 

melu; — 2. itr. meluta. 
clafttoronM (-os) a. huutava, 

meluava. 
damp (klaiDf)) 1. n. sinkil3.; 

pihti; haka; — 2. tr. kiin- 

nitt3.a ha'alla. 
clan (klM,n) n. heimo, suku; 

lahko. 
clandestlae (klan-des'-tin) a. 

salainen. 
clangr (kl3,fi) 1. n. kalske; he- 

Una; aanenvare; — 2. v. he- 

listaa; helistM,. 
clank (kmfik) 1. n. ratina, 

kolina; — 2. tr. kolistaa. 
dap (klap) 1. n. latkays; jy- 

rahdys; kasien taputus; — 

2. V. latkayttaa; taputtaa 

kasiaan. 
dapper (-or) n. kasien taput- 

taja; kolkutin; kellon kieli. 
dap-trap n. keino saavuttaa 

kasien taputusta; veijaus. 
claret (kia'-ret) n. punaviini. 
clarification (kiar-i-fi-kei'- 

§on) n. kirkastus. 
claHfy (kiar'-i-fai) tr. kir- 

clarinet (kiar'-i-net) n. kla- 

netti. 
daah (kia§) 1. n. salina; tdr- 

mays; — 2. itr. saiista; t5r- 

mata yhteen. 
clasp (klasp) 1. n. koukku; 

haka; syleily; — 2. tr. kiin- 

nittaa yhteen; syleilla. 
claiiper (-5r) koukku, haka; 

k5ynn6s. 
clasp-knife (-naif) n. tasku- 

veitsi. 
class (klas) 1. n. luokka; — 

2. tr. luokittaa. 
classic (kla'-sik) a. klassil- 

linen. 
classification (klas-i-fi-kei'- 

Son) n. luokittelu. 
classify (klas'-i-fai) tr. luoki- 

tella. 
clatter (kia'-tSr) 1. n. ratina; 

— 2. itr. ratista. 
clause (klooz) n. pykaia; si- 

vulause. 
clanstral (kloos'-tral) a. luos- 

tari. 
clavicle (kia'-vi-kl) n. solis- 

luu. 
claw (kloo) 1. n. kynsi; — 2. 

tr. kynsia, raappia. 
day (klei) n. savi. 
cMaj-cy (klei'-i) a. savJnen. clean (kliin) 1. a. puhdas; -^ 

2. adv. kokonaan; — 3. tr. 

puhdistaa. 
cleanliness (klen'-li-nes) n. 

puhtaus. 
cleanly (klen'-li) a. siisti; 

viaton. 
cleanly (kliin'-li) adv. puh- 

taasti, viattomasti. 
cleanness (kliin'-es) n. puh- 
taus. 
cleanse (klenz) tr. puhdistaa. 
cleanser (-dr) n. puhdistaja. 
clear (kliir) 1. a. selva, kir- 

kas, puhdas; tahraton; — 2. 

tr. kirkastaa; puhdistaa; 

selvittaa; vapauttaa; saada 

puhtaaksi voitoksi; — 3. itr. 

kirkastua; selvita. 
clearance (kliir'-ans) n. puh- 

distus; purjehduslupa (tul- 

limiehilta) ; puhdas voitto 

(netto); liikkuma-ala. 
clearlngr (kliir'-ifl) n. puhdis- 

tus; viljelykselle raivattu 

metsapalanen, hakkaus. 
clearness (-nes) selvyys, kirk- 

kaus, puhtaus. 
cleave (kliiv) 1. itr. tarttua, 

kiintya; — 2. v. [cleft; cleft 

1. cleaved 1. cloven] halkoa, 

haljeta. 
cleaver (-or) n. halkasija; teu- 

rastajan kirves. 
clef (kief) n. nuottiavain. 
deft (kleft) 1. imp. ja pp. ver- 

pista cleave; — 2. n. rako; 

sale. 
clemency (kle'-men-si) n. 

lempeys. 
clement (kle'-ment) a. lem- 

pea. 
clergry (kl5r'-d2i) n. hengelli- 

nen saaty, papisto. 
clergryman (-man) n. pappis- 

mies. 
clerical (kle'-ri-kal) a. hen- 

grellinen. 
clerk (klork) n, kirjuri; kaup- 

papalvelija. 
clerkship (-§ip) n. kirjurin 

virka. 
clever (kle'-v6r) a. alykas, 

nerokas; taitava; hyvasyda- 

minen. 
cleverness (-nes) n. taitavuus; 

aiykkaisyys. 
deiv (kluu) 1. n. kera; johto- 

lanka; jaiki, vihi; rengas 

(purjeessa) ; — 2. tr. vetaa 

purje raakapuuhun. CLI 

dtck (klik) 1. n. naksutus; 

s9.ppi; haka (hammasrat- 

taassa) ; — 2. v. naksuttaa. 
client (klai'-ent) n. holhokki; 

suojatti. 
cliff (klif) n. vuorenhuippu, 

jyrkanne. 
climate (klai'-met) n. ilman- 

ala 
climatic (klai-ma'-tik) a. il- 

manalaa koskeva. 
climax (klai'-m£Lks) n. nouse- 

minen; huippu. 
climb (klaim) v. kiivet^., ka- 

vuta. 
climber (-dr) n. kiipija; k5yn. 

nOskasvi. 
clime (klaim) = climate, 
clinch (klintS) 2. n. kiinnipi- 

taminen; haka; ankkurisol- 

mu; — 2. V. pitaa kiinni; 

kiinnittaS.; niitata (naula). 
clincher (-5r) n. kiinnittaja; 

haka; ratkaiseva todistus. 
cllngr (klifi) itr. [clung; clung] 

tarttua kiinni. 
clinic (kli'-nik) 1. a. kliinilli- 

nen; — 2. n. kliinillinen op- 

pitunti. 
clink (klifik) 1. n. salinSl, kals- 

ke; — 2. itr. salistS,. 
clinker (-5r) n. laava. 
clip (klip) 2. n. leikkaus; 

lampaan kerinta; l£lim3,ys 

(kadellS.); — 2. tr. leikata. 
clipper (klip'-6r) n. leikkaa- 

ja; nopeakulkuinen alus. 
cloak (klouk) 1. n. viitta, 

vaippa; — 2. tr. verhota. 
clock (kl&k) n. sein3,kello. 
clod (kl&d) n. multakokkare, 

mdhkaie; hdlmd. 
clogr (kl&g) 1. a. este, kuorma; 

puukenkS,; — 2. v. estM,a; ssl- 

lyttaa: sulkea; hyytya. 
cloister (klois'-tiJr) 1. n. luos- 

tari; — 2. tr. sulkea luosta- 

riin. 
close (klouz) 1. n. paSltds, lop- 

pu; kS,sik^hma; — 2. v. sul- 
kea; lopettaa; tayttaa; la- 

heta- yhtya; paattya; ruve- 

ta kasikahmaan. 
close (klous) a. suljettu; ah- 

das; ummehtunut; salainen; 

kiintea; laheinen; tasavaki- 

nen; vaikeasti saatava; ita- 

ra; tarkka. 
closeness (klous'-nes) n. kiin- 

^ teys; ahtaus. 
closet (kl&'-zet) 1. n. sivuhuo- _47 CLU 

ne; — 2. tr. sulkea; ottaa 

salaiseen neuvotteluun. 
closure (klou'-2ur) n. sulke- 

minen: sulku. 
clot (klat) 1. n. pallero: hyy- 

tyma; — 2. itr. hyytya. 
cloth (kiath) n. vaate, kan- 

gas. 
clothe (kloudh) tr. [clothed 

1. clad] pukea. 
clothes (kloudhz) n. pi. puku, 

vaatetus. 
clothier ( kloudh'- j5r) n. kan- 

kaankutoja 1. -kauppias; pu- 

kukauppias. 
clothing: (kloudh'-ifi) n. vaa- 

tetavara; puku. 
cloud (klaud) 2. n. pilvi; — 2. 

tr. verhota pilveen. 
cloudless (-les) a. pilvetdn. 
cloudy (klau'-di) a. pilvinen; 

himmea. 
clout (klaut) 1. n. raasy; paik- 

ka; aksellkisko; — 2. tr. 

paikata; vahvistaa kiskolla. 

la. 
cloven (klou'-vn) pp. verbista 

cleave. 
cloven-footed (-fu-ted) a. 

sorkkajalkainen. 
clover (klou'-v6r) n. apila. 
clovered (-v5rd) a. apilan peit- 

tama. 

doivn (klaun) n. maalainen; 
h51m5; hassuttelija. 

clownish (-i§) a. k5mpeld. 

cloy (kloi) tr. kyliastyttaa. 

club (klob) n. nuija; yhdistys 
1. klupi; risti (korttipelis- 
sa) ; — 2. v. nuijia; maksaa 
yhteisesti; yhdistaa. 

cluck (klok) itr. kotkottaa, 
kaakottaa. 

clue (kluu) = clew. 

clump (klomp) n. mdhkaie; 
puistikko. 

clumsiness (klom'-zi-nes) n. 
kSmpelyys. 

clumsy (klom'-zi) a. k5mpel5; 
saamaton. 

clung: (klofi) imp. ja pp. ver- 
bista clingr. 

cluster (klos'-t6r) 1. n. ryh- 
ma; rypaie; — 2. v. koota 
yhteen; kasata; kasvaa yh- 
deksi rypaieeksi. 

clutch (klotS) 1. n. tarttumi- 
nen; kynsi; koura; yhdista- 
ja (koneissa) ; — 2. v» \."^t\.- 
tua klliVTvV. 

clutter C\^\o'-l^T> \. XV. ^«&V».- CLY 48 COF melska; — 2. v. panna ylOs- 

aiasin; meluta. 
clyster (klis'-tOr) n. perftruis- 

ke. 
coach (koutS) 1. n. vaunut; — 

2. tr. kulettaa vaunuilla; 

harjoittaa. 
coach-box (-b&ks) n. ajurin 

istuin. 
coach-man (-man) n. ajuri. 
coaction (ko-a.k'-Son) n. pak- 

ko. 
coactlTc (ko-3.k'-tiv) a. pa- 

kottava; yhdessS. toimiva. 
coadjutor (kou-Sl-d2uu'-t5r) n. 

apulainen. 
coagulate (ko-S.ir'-ju-leit) v. 

saostaa; hyydyttaa, hyytya. 
coal (koul) 1. n. hiili, kivihii- 

li; — 2. tr. hiillyttaa; varus- 

taa hiililia. 
coalcMce (kou-a-les') itr. yh- 

distya. 
coalescence (-ens) n. yhdis- 

tys. 
coalition (kou-a-li'-Son) n. 

yhdistys. 
coarse (koors) a. karkea, raa- 

ka. 
coarseness (-nes) n. karkeus. 

raakuus. 
coast (koust) 1. n. ranta; — 

2. itr. purjehtia lahelia ran- 

taa. 
coaster (-5r) n. rannikkopur- 

Jehtija. 
coat (kout) 1. n. takki; virka- 

puku; verho; — 2. tr. pukea 

takkiin; verhota. 
coatlnff (-ifi) n: paailystys; 

kerros; verho; takki. 
coax (kouks) tr. hy vailia, hou- 

kutella. 
coaxer (kouk'-s5r) n. mielis- 

telija. 
cob (kab) n. maissintahka ; 

hamahakki; salakka; ratsu. 

hevonen. 
cobalt (kou'-b&lt) n. kopaltti. 
cobble (kabl) 1. n. pydrea ki- 

vi; — 2. tr. paikata, parsia. 
cobbler (-5r) n. rajasuutari; 

tahertaja. 

cobweb (k&b'-web) n. hama- 

hakinverkko; ansa. 
cock (k&k) 1. n. kukko; viiri; 

vaa'an viisari; pyssyn hana; 

— 2. V. nostaa pystyyn; 

pdyhkeilia; virittaa hana. 
<welrade (k&-keid') n. nauha- 
koriate hatuaaa. cockcroiiv (k&k'-krou) 1. cock- 

crowiBff (-ifi) n. kukonlau- 

lu; paivankoitto. 
caekflffht (kak'-fait) n. kuk- 

kotappelu. 
cockle (kakl) 1. n. aurankuk- 

ka; nakinkenka; — 2. tr. 

rypistaa. 
cockney (k^k'-ni) n. Lontoo- 

lainen; lellipoika. 
cockroach (k&k'-routS) n. to- 

rakka, russakka. 
cockswain (k&ks'-wen 1. 

k&ksn) n. peramies. 
cocoa (kou'-ko) n. kookospal- 

mu. 
cocoannt (-not) n. kookos- 

pahkina. 
cocoon (ko-kuunO n. silkki- 

madon kotelo. 
coctlon (kak'-Son) n. keitto. 
cod (kad) cod-fish (-fiS) n. 

turska; dried (draid) L 

cured (kjuurd) cod lipea- 

kala 
coddle' (k&dl) tr. keittaa vit- 

kalleen; hemmoitella. 
code (koud) n. lakikokoelma. 
codicil (ka'-di-sil) n. lisays 

testamenttiin. * 

codification (ka-di-fi-kei'- 

§on) n. lakien jarjestami- 

nen. 
codify (kou'-di-fai) tr. jarjes- 

taa yhteen kokoelmaan (la- 

keja). 
coefflelency (kou-e-fi'-Sen-si) 

n. myOtavaikutus. 
coefficient (-Sent) a. 1. n. myQ- 

tavaikuttava. 
coequal (ko-ii'-kwal) a. yh- 

denvertainen. 
coequallty (kou-i-kw&'-li-ti) 

n. yhdenvertaisuus. 
coerce (ko-6rs') tr. hillita, 

pakottaa. 
coercion (-5r'-§on) n. pakko. 
coercive (-siv) a. pakottava. 
coeval (ko-ii'-val) a. 1. n. sa- 

manikainen; aikalainen. 
coexist (kou-egr-zisf) itr. olla 

olemassa yhdessa. 
coexistence (-ens) n. yhtai- 

kainen olemassaolo. 
coffee (ka'-fi) n. kahvi. 
coffer (ko'-f6r) n. kirstu, ra- 

halipas. 
coffin (ka'-fin) 1. n. ruumis- 

arkku; — 2. tr. panna arl9- 

kuun. ruKent <-diient) a. pakottava, 
vakuuttava, kieltimiitOn. 

eocltate (k&'-d*l-telt) Itr, 
mlettia.. 

r<MKltatlo" (-tel'-aon) n. mlet- 

cosltatlve (k&'-dti-ta-tlv) a. (OKnallOB (kOE-nel'-Bon) 
FOKOUIOB (kftg-ni'-Son) n. tie- ■gnoinrD (T(!ig-n 
•bsblt (ko-hB.'-bl 
mabltntloii [-t _ , kllnteys- 

cobnlTe (ko-hll'-alv) a. yh- 

teen tarttuva. 
cohort (hou'-hoorU n. ko- 

horttl (B — fiOO sotllasta). 
calf tkolf) n. D^ahlne. 
roll (koin 1. n- '— " ■ 

kerlfl keTa.ksl. 
coin (koln) 1. n, (metalll-)rft- 

ha; — 2. tr, lyflaH rahaka!. 
colaace <-edI) n. raba; raban- 

IvOntl. 
rolucldv Ikou-ln-sald'] Itr. 

Haltua yhteeti. 
i-olDcldrnce (ko-ln'-Hi-dena) 

n, yhteensaltumlnen. 
rolBFlilcDt (-dent) a. yhtean- 

sattuva; yhtaplUva. ; — 2. I -nUr) 
km. kekalja. (ko'-lan-aor) n. 

cold''('k(.uldt 1. a. kylma; — 2, 

n. kylinyyB. 
eoldlr (-It) aav. kylmistl; va- 

linpitamilttOraaHti. 
coi<iu*BB C-nes) n. kylmyys. 
cole (koul) n. kaall. 
colic (kft'-lik) n. vatsanvdan- 

Falls|)i>e (k&-IHpB'> 1. n. rau- 
keamtnen. lahistumlnen; — 
2. itr. luhlBtua l&JSan. 

colUr (k&'-lBr) 1, n. kaulua; 

— 2. tr. varuataa kauluksel- 
la; tarttua kaulukseata. 

poIIbIc (ka-leif) tr. vertalUa; 

olkoa: JitrJestelliL. 
rollntCTBl (kfL-ia'.tO-ral) 1. a. 

vieretysten 1. Blvulla oloTa: 

— 2 n. IlstLvakuutua, panttl. 
collDtlon <kA.-lel'-3on) n. ver' 

tallemlnen; va.llpaU.. 
pollFHsae (k&'-lllB) r 


«llerted 1-ed) a. kokoontn- 

iiut. maltllUnen. 
ullcctlon (ki-lek'-flon) n. ko- 
koaminen. kerays. 

olIrclivFly (-11) adv. kofco- 

oi'l"lrtor''*(-?Hr')' n, keraJUfti 

veronkantaJB. 
olleve (k&'-!ed£) n. kokous; 

luklo: Dplsto. 
olIcKlaB (k&-lil'-dit-an} n. 

t« ('et) a.luklota kOB- 

(kft-laid') Itr. t»rmata 

ikai'-]Br) n. hillenkal- 

vaja 1. -kaupplaa; hlfUlalva. 

rolHery (-1) n. hllllkalvOB. 

fDlllBlon (ka,-ll'-fian) n. yh- 
teBntarmavH. 

-olloratc (ki'-lo-kelt) tr. ]ar- 
iestaa. _ !■ s n) n jar- yhtee eHtya. <kS-lo COL 50 astaan puhekielessS. esiin- 

tyv9, puheparsi. 
colloquy (ka'-lo-kwi) n. kes- 

kustelu. 
collude (kS,-luud') itr. olla yh- 

dess3. juonessa. 
collnslon (kS,-luu'-2on) n. sa- 

lajuoni. 
colluMlTc (-siv) a. vilpillinen. 
colon (kou'-l&n) n. kaksois- 

piste; paksusuoli. 
colonel (kdr'-nel) n. eversti. 
colonial (ko-lou'-ni-al) a. 

siirtomaita koskeva. 
colonist (k&'-lo-nist) n. siir- 

tomaalainen. 
colonization (k&-lo-ni-zei'- 

Son) n. siirtomaan asutta- 

minen. 
colonize (k&'-lo-naiz) tr. muo- 

dostaa 1. asuttaa siirtomaa. 
colonnade (k&-lS.-neid') n. 

pyivaskaytava. 

colony (k&'-lo-ni) n. siirto- 
maa; siirtokunta. 
colossal (ko-l&'-sal) a. j3,tti- 
. laissuuri. 
color (ko'-lttr) 1. n. vari; — 2. 

tr. varjata; — 3. itr. punas- 

tua. 
colorable (-a-bl) a. naennai- 

nen. 
coloring: (-ift) n. varitys. 
colors (ko'-lttrz) pi. varit: 

lippu, vaakuna. 
colt (koult) n. varsa. 
colter (-5r) n. aurantera. 
columbine (k&'-lom-bain) a. 

kyyhkysen varinen; kyyh- 

kys-. 
column (k&'-lom) n. pylvas, 

palsta; sotilasjoukkue. 
columnar (ko-lom'-n5r) a. 

patsasmainen. 
comb (koum) 1. n. kampa; 

harja; kukonharja; hunaja- 

kakku; — 2. tr. kammata; 

sukia. 
combat (k&m'-bat 1. kom'- 

bat) 1. n. taistelu; — 2. v. 

taistella. 
combatant (k&m'-ba-tant) n. 

taistelija. 
combination (k&m-bi-nei'- 

Son) n. yhdistys, liittoutu- 

minen. 
combine (k&m-bain') v. yhdis- 

taa. -tya. 

combustible (k&m-bos'-ti-bl) 
1. a. palava; — 2. n. poltto- . COM 

combustion (-bos'-tSon) n. 

palaminen. 
come (kom) itr. [came; come] 

tulla; saapua; ilmestya. 
comedian (ko-mii'-di-an) n. 
huvinaytelmien kirjoittaja 
1. esittaja. 
comedy (ka'-mi-di) n. huvi- 

naytelma. 
comeliness (kom'-li-nes) n. 
siveys, suloisuus, viehatta- 
vaisyys. 
comely (kom'-li) a. sivea; hie- 
no; viehattava, suloinen. 
comet (k&'-met) n. pyrstfitahti 
cometary (-ri) a. pyrstiJtah- 

tea koskeva. 
comfit (kom'-fit) 1. n. makei- 

set; — 2. tr. sokeroida. 
comfort (kom'-f5rt) 1. n. loh- 
dutus; mukavuus, huoletto- 
muus; — 2. tr. rohkaista, 
lohduttaa. 
comfortable (-a-bl) 1. a. loh- 
duttava, mukava, tuskaton; 
— 2. n, vuoteen peitto. 
comforter (-5r) n. lohduttaja; 

kaulahuivi; sangrynpeite. 
comfortless (-les) a. lohdu- 

ton ; epamukava. 
comic (ka'-mik) a. hullunku- 

rinen, koomillinen. 
comical (k&'-mi-kal) a. = 

comic, 
comlngr (ko'-mifi) 1. a. tuleva, 
tulossa oleva; — 2. n. tulo, 
saapuminen. 
comity (k&'-mi-ti) n. kohteli- 

aisuus, hyvantahtoisuus. 
comma (k&'-ma) n. pilkku. 
command (k^-mand') 1. n. 
kasky; valta; johto; paai- 
likkyys; — 2. tr. kaskea; 
johtaa; maarata, hallita, 
vallita. 
commandant (k&-man-daant') 

n. paailikkO. 
commander (k&-man'-d5r) n. 

paailikk5; kivitysnuija. 
conunandment (kS.-mand'- 

ment) n. paailikkyys; kas- 
ky; valta. 
conunemorable (ka-me'-mo- 

ra-bl) a. muistettava. 
commemorate (-reit) tr. juh- 

lia muistoksi. 
commemoration (-rei'-Son) n. 

muistojuhla. 
commemorative (k&-me'-mo- 

ra-tiv) a. muisto-. COM 51 commence (kS,-mens') v. al- 

kaa. 
commencement (-ment) n. a- 

lottaminen: p3.att3,jaiset. 
commend (ka-mend') tr. suo-> 

sitella, ylist3.9.. 
conunendable (-a-bl) a. suosi- 

teltava, ylistettavU.. 
commendation (-dei'-Son) n. 

suositus; ylistys. 
commendatory (k&-men'-da- 

to-ri) a. suositteleva, suosi- 
tus-. 
commender (-d5r) n. suositte- 

lija. 
conunensnrable (k&-men'-9u- 

ra-bl) a. yhteismittainen. 
commensuratlon (-rei'-son) n. 

yhteismittaisiksi saattami- 

nen. 
comment (k&'-ment) 1. n. se- 

litys, muistutus, huomau- 

tus; — 2. itr. selittaa. 
conunentary (-e-ri) n. seli- 

tys; muistiinpano. 
conunentator (-ei'-t5r) n. se- 

littaja. 

conunerce (k&'-m6rs) 1. n. 

kauppa, tavaranvaihto; — 

2. itr. tehda kauppaa; pitas, 

kanssakaymista. 
commercial (kS,-mor'-Sal) a. 

kauppa-, Hike-. 
commlnatlon (k&-mi-nei'-Son) 

n. uhkaus. 
conunlngrle Ckk-mitigV) v. se- 

koittaa yhteen; sekaantua; 

yhdistya. 
commiserate (k&-mi'-zd-reit) 

tr. s^alia. 
commiseration (-rei'-Son) n. 

saali. 
commiserative (k&-mi'-sO-ra- 

tiv) a. saaiiva. 

conunlaaary (k&'-mi-se-ri) n. 
asiamies, komisarius; muo- 
nanhankkija. 

commission (kS,-mi'-Son) 1. n. 
teko; toimitettava asia; 
haltuun uskominen; ohjeet; 
luottamustoimi; valtuutus- 
kirja; komitea; asiamies- 
palkkio; — 2. tr. antaa teh- 
tavaksi; valtuuttaa; asettaa 
virkaan; lahettaa lahetti- 

laaksi. 

conunlasloner (-dr) n. valtuu- 

tettu; asiamies. 
conunlt (k&-mit') tr. uskoa 

haltuun; vangita; tehda (ri- COM 

kos) ; panna alttiiksi 1. vaa- 

raan. 
commitment (-ment) n. van- 

gritseminen ; valtuutus; suo- 

rittaminen; alttiiksi anta- 

minen. 
committal (-al) n. = commit- 
ment, 
committee (k&-mi'-ti) n. ko- 
mitea. 
commix (k&-miks') v. sekoii- 

taa 1. sekoittua yhteen. 
conunode (kS,-moud') n. pesu- 

kaappi; etut5yhddlia varus- 

tettu naisten paahine. 
commodious (-i-os) n. kay- 

tannollinen; mukava. 
commodlonsness (-nes)n. mu- 

kavuus. 
commodity (k&-mo'-di-ti) n. 

mukavuus; etu; kauppata- 

vara. 
commodore (k&'-mo-door) n. 

vanhempi merikapteeni. 
conunon (ka'-mon) 1. a. ylei- 

nen, tavallinen; yhteinen; 

jokapaivainen; — 2. n. jul- 

kinen leikkikentta; — 3. 

itr. nauttia yhteisesti. 
commonalty (k&'-mon-ai-ti) 

n. rahvas. 
commoner (ka'-mo-n5r) n. al- 

haissaatyinen; alahuoneen 

jasen. 
commonly (k&'-mon-li) adv. 

yleisesti, tavallisesti. 
commonplace (ka'-mon-pleis) 

1. a. jokapaivainen; — 2. n. 

kulunut puheparsi. 
commons (k&'-monz) pi. rah- 
vas; alahuone (parlamen- 

tissa); ravinto; keskinai- 

nen ruokala. 
conunomvealth (k&'-mon- 

welth) n. valtio; valtion 

asukkaat; yleisd. 
commotion (ka-mou'-Son) n. 

mielenliikutus; kiihko; ka- 

pina. 
communal (k&m'-ju-nal) n. 

kunnallinen. 
conunune (k&m-juun') itr. 

keskustella; kayda Herran- 

ehtoollisella. 
conunune (k&m'-juun) n. 

kanssakayminen; kunta; 

kunnallinen itsehallinto. 
conununlcable ( k&m.- l\3L>a.' -t^- 

ka-bl) «L. xoaXv^^WVckKTw ^- COM 52^ 

commiintcant (-kant) n. Her- 

ranehtoollisella k9.vija. 
commnntcate (-keit) v. siir- 

t£l£l; antaa tiedoksi, ilmais- 

ta; oUa yhteydessS,; k9.ydM, 

Herranehtoollisella. 
commnntcatlon (-kei'-Son) n. 

tiedonanto, sanoma; yhteys; 

yhdistyskeino. 
commnntcattTe (k&m-juu'-ni- 

ka-tiv) a. avomielinen; pu- 

helias. 
commnnton (k&m-juun'-jon) 

n. osanotto; seurustelu; yh- 

dyskunta; " kirkkokunta; 

Herranehtoollinen. 
communtsiii (k&m'-ju-nizm) 

n. kommunismi (oppi omai- 

suuden tekemisestS. yhtei- 

seksi). 
commnntat (-nist) n. kommu- 

nisti. 
community (k&m-juu'-ni-ti) 

n. yhteinen omistus; yhteis- 

kunta. 
commntable (k&m-juu'-ta-bl) 

a. mahdollinen vaihtaa. 
commutatton (k&m-ju-tei'- 

Son) n. muutos; vaihto; tuo- 

mion lievent3,minen. 
commntattve (k&m-juu'-ta- 

tiv) a. vaihto-; keskmainen. 
commute (k&m-juut') v. vaih- 
taa, muuttaa; lunastaa. 
compact (k&m-pa,kt') 1. a. lu- 

ja; tukeva, kiintesl; — 2. tr. 

lujasti liittaa yhteen 1. kiin. 

nittaa. 
compact (k&m'-pakt) n. sopi- 

mus; vaiipuhe. 
compactness (k&m-pakt'-nes) 

n. lujuus. 
companion (kom-pan'-jon) n. 

kumppani, toveri. 
companionable (-a-bl) a. to- 

verillinen, miellyttava. 
companlonablenesa (-nes) n. 

toveruus. 
companionship (kom-pan'- 

jon-Sip) n. toveruus. seura. 
company (kom'-pa-ni) 1. n. 

seura, joukko; vieraat; yh- 

ti6; — 2. itr. seurata. 
comparable (k&m'-pa-ra-bl) 

a. mahdollinen verrata. 
comparative (k&m-pa'-ra-tiv) 

a. vertaileva, verrannolli- 

nen. 
comparatively (-11) adv. ver- 

rattain. 
coMa^mre (k&m-peerO 1. tr. COM vertailla; — 2. itr. olla sa- 

mankaltainen. vetaa vertoja. 
comparison (kam-pa'-ri-son) 

n. vertaus. 
compart (k&m-paart') tr. • ja- 

ivaa. 
compartment (-ment) n. osas- 

to. 
compass (kom'-pas) 1. n. pii- 

ri; ala; kompassi; — 2. tr. 

ympardida; saavuttaa. 
compasses (kom'-pa-siz) n. 

pi. harppi. 
compassion (k&m-pa'-Son) n. 

saaii. 
compassionate (-et) a. saaiiva. 
compassionate (-eit) tr. saa- 

lia. 

compatibility (k&m-pa-ti-bi'- 

li-ti) n. yhteensoveltuvai- 

suus. 
compatible (k&m-pa'-ti-bl) a. 

yhteensoveltuva. 
compatriot (k&m-pei'-tri-&t) 

n. maamies; isanmaan ysta- 

va. 

compeer (k&m-piir') n. ver- 

tainen; kumppani. 
compel (kam-pelO tr. pakot- 

compellatlon (-ei'-§on) n. pu- 

huttelutapa. 
compend (kam'-pend) n. ly- 

hennys, yhteenveto. 
compendious (-i-os) a.- lyhyt. 
compensate (kam'-pen-seit) 

V. korvata; tasoittaa. 
compensation (-sei'-§on) n. 

korvaus, hyvitys. 
compensatory (kam-pen'-sa- 

to-ri) a. korvaava. 
compete (kam-piif) itr. kil- 

pailla. 
competence (kam'-pi-tens) n. 

kykenevaisyys; riittava va- 

rallisuus; laillinen oikeus. 
competent (kam'-pi-tent) a. 

kykeneva, kelvoUinen; riit- 
tava. 
competition (kam-pe-ti'-9on) 

n. kilpailu. 
competitive (kam-pe'-ti-tiv) 

a. kilpaileva. 
competitor (-t5r) n. kilpailija. 
compilation (kam-pi-lei'-Son) 

n. kokoelma. 
compile (kam-pair) tr. ko- 

koilla. 
compiler (-Or) n. kokoilija. 
complacence (k&m-plei'-sens) 

n. mielihyva; kohteliaUuus. COM 53 

complacent (-sent) a. tyyty- 

vainen; miellyttava. 
complacently (-li) adv. tyyty- 

vaisesti. 
complain (k&m-plein') itr. va- 

littaa; syyttaa (oikeudessa). 
complainant (-ant) n. valitta- 

ja; syyttaja. 
complaint (k&m-pleintO n. 

valitus; kanne. 
complaisance (k&m'-ple-zans) 

n. kohteliaisuus. 
complaisant (-zdnt) a. kohte- 

lias. 
complement (k&m'-pli-ment) 

n. taydennys. 
complemental (-men'-tal) a. 

taydentava. 
complete (kam-pliif) 1. a. 

taydellinen, kokonainen; — 

2. tr. taydentaa. 
completely (-li) adv. taydelli- 

sesti. 
completenesM (-nes) n. taydel- 

lisyys. 
completion (kam-plii'-Son) n. 

taydennys; valmistuminen. 
complex (kam'-pleks) a. u- 

seista osista koottu, moni- 

mutkainen. 
complexion (kam-plek'-§on) 

n. ihon L kasvojen vari, hi- 

pia; ulkonakd. 
complexity (k&m-plek'-si-ti) 

n. monimutkaisuus; selk- 

kaus. 
compilable (k&m-plai'-a-bl) a. 

myOntyva. 
compliance (k&m-plai'-ans) n. 

myOntymys. 
compliant (k^m-plai'-ant) a. 

mySntyva; taipuva. 
complicacy (kam'-pli-ka-si) 

n. selkkaus. 
complicate (k&m'-pli-ket) a. 

mutkallinen; sekava. 
complicate (-keit) tr. sekoit- 

taa; yhdistaa; tehda mut- 

kalliseksi. 
complication (-kei'-§on) n. 

sekanaisuus; lisaseikka, 

sommitelma. 
complicity (k&m-pli'-si-ti) n. 

taydennyksena oleminen; o- 

sallisuus. 
compliment (k&m'-pli-ment) 

1. n. kohteliaisuuden osoi- 

tus; onnittelu; — 2. tr. osot- 

taa suosiotaan; onnitella. 
complimentary (-a-ri) a. koh- 

telias; onnitteleva. COM 

complot (k&m'-pl&t) n. sala- 

liitto. 
complot (k&m-pl&f) v. tehda 

salaliitto. vehkeilia. 
complotter (kam-pl&'-tdr) n. 

salaliittolainen. 
comply (k&m-plai') itr. my6n- 

tya ; noudattaa. 
component (k&m-pou'-nent) 

1. a. alkuosainen; — 2. n. 
aineosa, aines. 

comport (kam-poorf) v. so- 

veltua; kayttaa. 
comportable (-a-bl) a. sove- 

lias. 
compose (k&m-pouz') tr. pan- 

na kokoon; sepittaa; tehda; 

jarjestaa; latoa; rauhoittaa. 
composed (-pouzd') a. tyyni, 

levollinen. 
composedly (-pou'-zed-li) adv. 

tyynesti. 
composer (-z5r) n. tekija, kir- 

jailija, saveltajta; rauhoit- 

taja. 
composite (k&m-p&'-zit) a. 

kokoonpantu, yhdistetty. 
composition (k&m-po-zi'-9on) 

n. kokoonpano; kokoumus; 

kirjoitus; savellys; sopi- 

mus. 
compositor (-p&'-zi-t&r) n. 

kokoonpanija; latoja. 
compost (kam'-poust) 1. n. 

tekolanta; — 2. tr. lannoit- 

laa. 
composure (kam-pou'-2ur) n. 

mielenmaltti. 
compound (k^m'-paund) 1. a. 

kokoonpantu, yhdistetty; — 

2. n. aineyhdistys; sekoitus. 
compound (k&m-paund') v. 

sekoittaa yhteen, sovittaa; 

sopia. 
compounder (-5r) n. sekoit- 

taja, sovittaja. 
comprehend (kam-pri-hend') 

tr. kasittaa, ymmartaa. 
comprehensible (-hen'-si-bl) 

a. helposti kasitettava. 
comprehenslbleness (-nes) n. 

kasitettavaisyys. 
comprehension (rhen'-Son) n. 

kasitys. 
comprehensive (kam-pri-hen'- 

siv) a. paljon kasittava, la- 
ve a. 
comprehensiveness (-nes) n. 

laajuus. 
compress (,Vi&.TCv-vc^^'^ ^^» 'V^" 

sertaa VloVlootv. COM 

eompreum (k&m'-pres) n. side, 

k£l3.I*6 

compreiiMlMltty (-i-bi'-li-ti) n. 

kokoonpusertuvaisuus. 
compresMtble (-pres'-i-bl) a. 

kokoonpusertuva. 
compresston . (-pre'-§on) n. 

kokoonpuserrus. 
compresMtve (-pres'-iv) a. ko- 

koonpusertava. 
compresMure (-pre'-§ur) n. 

puserrus. 
comprise (k&m-praiz') tr. k9,- 

sittalL. 
compromise (k&m'-pro-maiz) 

1. n. sopimus, sovinto; — 2. 

tr., vS,hent9.^ vaatimuksi- 

aan, sopia; panna alttiiksi. 
compromit (-mit) tr. panna 

alttiiksi. 
compulsion (-pol'-9on) n. pa- 

koitus. 
compulsive (-siv) a. pakoit- 

tava. 
compulsively (-li) adv. vsLki- 

pakolla. 
compulsory (k&m-pol'-so-ri) 

a. pakoittava. 
compunction (k&m-pofik'- 

§on) n. tunnonvaiva; katu- 

mus. 
compunctious (-§os) a. tun- 

nonvaivaa tuottava, kadut- 

tava. 
computable (k&m-pjuu'-ta-bl) 

a. mahdoUinen laskea. 
computation (-pju-tei'-§on) a. 

lasku, arvio. 
compute (-pjuuf) tr. laskea, 

arvioida. 
computer (-5r) n. laskija, ar- 

vostelija. 
comrade (k&m'-rad) n. toveri. 
con-., (k&n) alkutavu, joka 

merkitsee ylcensS, sanayh- 

distyksiss£l: kanssa 1. vas- 

taan. 
con (k&n) tr. opiskella; ohja- 

ta laivaa. 
concatenate (k&n-ka'-ti-neit) 

tr. kahlehtia yhteen, yhdis- 

t^a ketjuksi. 
concatenation (-nei'-Son) n. 

ketju. 
concave (k&fl'-keiv) 2. a. ko- 

vero, onteva: — 2. n. ontelo. 
concavity (kan-ka'-vi-ti) n. 

koverrus. 
conceal (k&n-siir) tr. salata. 
concealment (-ment) n. sa- 

}&aminen; piilopaikka. 54 CON concede (k&n-siid') tr. myOn- 

taa. 

conceit (k&n-siif) 1. n. aja- 

tus; mielikuvitus; p3.3.han- 

pisto; itserakkaus; — 2. tr. 

kuvitella mielessaM.n, luulo- 

tella. 
conceited (-ed) a. itserakas. 
conceitedly (-li) adv. piJyhke- 

asti. 
conceivable (k&n-sii'-va-bl) 

a. mahdollinen ajatella 1. 

k£lsittaa,. 
conceive (k&n-siiv') v. tulla 

raskaaksi; suunnitella mie- 

lessaan ; kasitt^a. 
concentrate (k&n-sen'-treit 1. 

k&n'-sen-treit) tr. keskit- 

taa; tiivistaU,, vakevSidS,. 
concentration (-trei'-Son) n. 

keskitys, vakevSiminen. 
concentric (k&n-sen'-trik) a. 

yhteisellS. keskipisteellil 

varustettu. 
conception (k&n-sep'-Son) n. 

kasite; kasitys; siki3.minen. 
concern (k&n-s5rn') 1. n. asia; 

Hike; tarkeys; osanottavai- 

suus; huqli; — 2. tr. koskea 

1. liikuttaa; ottaa osaa; 

huolehtia. 
concernlngr (-ifi) prep, koski- 

en jotakin; jonkun suhteen. 
coucemment (-ment) = con- 
cern 1. 
concert (kS,n'-s6rt) n. sopi- 
mus; konsertti. 
concert (k&n-s6rt') tr. suun- 
nitella; sopia. 
concession (kS,n-sc'-§on) n. 

mSyntyminen; suostunta. 
concessive (-se'-siv) a. my5n- 

tsLva. 
conch (kd.fik) n. merisimpuk- 

ka. 
conciliate (k&n-si'-li-eit) tr. 

voittaa puolelleen; sovit- 

xaa. 
conciliation (-ei'-§on) n. so- 

vitus. 
conciliator (-ei'-t5r) n. valit- 

taja. 
conciliatory (-li-a-to-ri) a. 

sovittava. 
concise (kS,n-sais') a. lyhyt, 

tahdellinen, suppea. 
conciseness (-nes) n. lyhyys 

(puheessa 1. kirjoitukses- 

sa). 
conclave (k&n'-kleiv) n. neu- 

vottelu. CON 

conclude (k&n-kluud') v. rat- 

kaista; p9,att9.3,, tehd9, joh- 

topa3.t5s ; lopettaa. 
conclusion (-kluu'-2on) n. 

pM,M,t5s, lopetus; johtop3,3.- 

tSs. 
conclusive (-siv) a. ratkaise- 

va. 
conclusively (-li) adv. ratkai- 

sevasti. 
conclusiveness (-siv-nes) n. 

ratkaisevaisuus. 
concoct (k&n-k&kf) tr. kek- 

sia, sepittaa; suunnitella. 
concoction (-k&k'-Son) n. val- 

mistus; suunnittelu. 
concoctive (-tiv) a. sulattava. 
concomitance (k&n-kd,'-mi- 

. tans) n. seuraaminen. 
concomitant (-k&'-mi-tant) 1. 

a. seuraava, yhteydessa ole- 

va; — 2. n. seuraaja. 
concord (k&fi'-koord) n. sopu- 

sointu. 
concordance (k&n-koor'-dans) 

n. sopu; raamatun sisallys- 

luettelo. 
concordant (-dant) a. yht3.pi- 

t3,va; sopusointuinen. 
concourse (k&fi'-kours) n. yh- 

teentulo; kokous. 
concrete (k&n'-kriit) 1. a. tii- 

vis; todellisuudessa 15yty- 

va; — 2. n. tiivistys; sora- 

ruukki. 
concrete (k&n-kriif) v. tii- 

vist£la; kovettua; hyytya. 
concretion (-krii'-Son) n. tii- 

vistyminen; kerrostuma. 
concubinagre (k&fi-kjuu'-bi- 

ned2) n. avioton yhdyselS.- 

ma. 
concubine (k&fi'-kju-bain) n. 

jalkavaimo. 
concupiscence (kS.n-kJuu'- 

pis-ens) n. himo, lihalli- 

suus. 
concur (k&n-k5r') Jtr, yhtySl, 

olla samaa mielta. 
concurrence (-ens) n. yhty- 

minen; yksimielisyys; yh- 

teistoiminta. 
concurrent (-ent) 1. a. yhdes- 

sa toimiva; yhtaikaa tapah- 

tuva; — 2. n. sivuseikka; 

kilpailija. 
concussion (k&n-ko'-Son) n. 

tarahdys, jaristys. 
concnsslve (-ko'-siv) a. jaris- 

tyttava. 

condemn (kkn-demO tr, tuo- 55 CON mifa syylliseksi 1. vaaraksi 

1. kelvottomaksi ; hyljata. 
condemnation (-nei'-9on) n. 

tuomio. 
condemnatory (-na-to-ri) a. 

tuomitseva. 
condemner (-n5r) n. tuomit- 

sija. 
condensate (-den'-seit) tr. tii- 

vistaa. 
condensation (-sei'-§on) n. 

tiivistaminen. 
condense (-dens') v. tiivistaa 

1. tiivistya; supistaa. 
condenser (-or), n. tiivistaja. 
condescend (k&n-di-send') itr. 

astua alas;'^alentaa itsensa; 

alistua; myOntya. 
condescension (-sen'-Son) n. 

alentuminen; taipuvaisuus. 
condigrn (k&n-dain') a. asian- 

mukainen. 
condiment (k&n'-di-ment) n. 

mauste. 
condition (kan-di'-Son) 1. n. 

tila, asema; olosuhde, ehto; 

— 2. V. sopimus. 
conditional (-al) a. ehdollinen. 
conditionality (-i-ti)n. ehdon- 

alaisuus. 
conditioned (-Sond) a. ehdon- 

alainen; laatuinen, luontoi- 

nen. 
condole (k&n-doul') tr. ottaa 

osaa jonkun suruun. 
condolence (-ens) n. osanotto 

toisen suruun. 
condone (kan-doun') tr. antaa 

anteeksi. 
conduce (k&n-duus') itr. edis- 

taa. 

conducible (i-bl) a. edistava. 
conduct (kan'-dokt) n. johto; 

Juoni (teoksessa) ; kaytOs. 
conduct (kan-dokf) v. joh- 

taa; kayttaa 1. kayttaytya. 
conductor (-dr) n. Johtaja; 

konduktaari. 
conduit (k&n'-dit) n. torvi, 

vesijohto. 
cone (koun) n. kartio; kapy. 
confabulate (k&n-fab'-ju-leit) 

tr. tarinoida. 
confabulation (-lei'-Son) n. 

tarinoiminen. 
confect (kan'-fekt) n. makei- 

set. 
confection CVLftuU-l^Y! -%^xC^ xv. 

makeiaet. CON 56 CON kurileipuri, makeiskauppi- 

as. 
confectionery (-i) n. sokeri- 

leipomo; makeismyym3.13,. 
confederacy (k&n-fe'-dSr-a- 

si) n. liitto, liittokunta. 
confederate (-et) a. 1. n. Hit- 

toutunut, liittolainen; — 

confederate states 11 Yh- 

dysvaltain eteldistS. valtio- 

ta, jotka V. 1860 — 62 pyrki- 

vat eroamaan Unionista; — 

c. money nM,iden valtioiden 

lydmS, raha. 
confederate (-eit) tr. yhdistM 

liittoon. 
confederation (-ei'-Son) n. 

liitto. 
confederatlve -(fe'-dOr-ei-tiv) 

a. liittoutuva. 
confer (k&n-f5r') tr. antaa. 

lahjoittaa; verrata; — itr. 

neuvotella. 
conference (k&n'-fdr-ens) n 

neuvottelu. 
confess (k&n-fes') v. tunnus- 

taa, my5nta^. 
confessedly (-ed-li) adv. kiel- 

ta.mM,tta,. 
confession (-fe'-§on) n. tun- 

nustus; rippi. 
confessional (-al) n. rippi- 

tuoli. 
confessor (-fes'-5r) n. tun- 

nustaja; rippi-isS.. 
confidant (kan-fi-danf) n. 

uskottu (ystava). 
confidante (k&n-fi-danf) n. 

uskottu (ystavatar). 
confide (-faid) v. uskoa, luot- 

confidence (k&n'-fi-dens) n. 

usko, luottamus; uskallus. 
confident (-dent) a. luottava; 

varma; uskalias. 
confidential (-den'-Sal) a. us- 
kottu; salainen. 
confidently (k&n'-fi-dent-li) 

adv. luottavaisesti. 
conflgmratlon (kd.n-fig-ju- 

rei'-Son) n. muoto. 
conflgmre (-fig'-jur) tr. muo- 

dostella. 
confine (k&n'-fain) n. raja. 
confine (k&n-fain') tr. rajoit- 

taa, pit3.3, aisoissa 1. vanki- 

na; — to be confined olla 

lapsivuoteessa. 
confinement (-fain'-ment) n, 

r&Joitua; vankeus; sairasta- 
minen; Japaivuode. confirm (k&n-fOrm') tr. vah- 
vistaa; laskea ripille. 

confirmation (-ei'-Son) n. 
vahvistus; todistus; ripille 
laskeminen. 

confirmative (-fOr'-ma-tiv) a. 
vahvistava. 

confirmatory (-to-ri) a. vah- 
vistava; rippi-. 

conflrmer (-f6r'-m(Jr) n. vah- 
vistaja. 

confiscable (k&n-fis'-ka-bl) a. 
takavarikkoon otettava. 

confiscate (k&n'-fis-keit) 1. 
a. takavarikkoon otettu; — 
— 2. tr. ottaa takavarik- 
koon. 

confiscation (-kei'-Son) n. ta- 
kavarikko. 

conflagrratlon (k&n-fla-grrei'- 
§on) n. tulipalo. 

conflict (k&n'-flikt) n. tappe- 
111 • kiista 

conflict (k&n-flikf) itr. tOr- 

mata yhteen, taistella; olla 

ristiriidassa. 
confluence (k&n'-flu-ens) n. 

yhteenjuoksu; tungros. 
confluent (-ent) a. yhteen- 

Juokseva; — n. haaravirta. 
conflux (k&n'-floks) n. yh- 
teen virtaus; vaentungos. 
conform (k&n-foorm') v. teh- 

d3. samanmukaiseksi ; mu- 

kautua; noudattaa. 
conformable (a->)l) a. yhteen- 

soveltuva; mukautuva. 
conformation (k&n-f&r-mei'- 

§on) n. mukauttaminen; 

muoto; rakenne. 
conformity (-foor'-mi-ti) n. 

samanmukaisuus. 
confound (k&n-faund') tr. se- 

koittaa, hS.mment^lL; saat- 

taa hamille; — confound 

me hitto viek65n. 
confounded (ed) a. h3,mmen- 

tynyt; kirottu. 
confraternity (k&n-fra-tOr'- 

ni-ti) n. veljeysseura. 
confront (k&n-frontO tr. sei- 

soa 1. asettaa vastakkain; 

kuulustella vastakkain. 
confuse (k&n-fjuuz') tr. h9.m. 

mentaa, hammastyttaa. 
confusedly (-ed-li) adv. h^m- 

mennyksissaan. 
confusion (-fjuu'-2on) n. ham- 

mennys; sekamelska. 
confutation (-fJu-tei'-Son) n. 

kumoaminen. (kfin-dilil'l V. jaa- 

dyttaa, hyy(iytta.a; hyytya. 

ronsealabiv [-a-t>l) &. hyyty- 
vtt, 

conKelBtlon (-dJI-lel'-Son) n. 
hyytymlnen. 

conSPDlal (k&n.dailn'-Jal) a. 
samankBltalnen; luonnoB- 
taan Hoveltuva, mEellyttSva. 

vonKrnlBlltr (k&n-dfll-Ill-a'- 
11-tl) n, luonnolli--- ponsenllBl (k^n-die'-nl-tal) 

a. aynnynnainea, 
«Dnaer {k4H'-B8r) n. meri-an- 

cDBKrat (k^n-dzesf) tr. kaaa- 
ta yhteen; ylenmaarin tilyt- 
taa verelia. tulehduttaa. 

vonKHtlon (kA.n-dieat'-Son) 
n. verentungos, tuletidUB. 

consloiBFrate (-gl&'-mOr-et) 

kokoelma: sorasta liimau- 
tunm vuorilajl. 
conslomfrBte (-olt) tr. muo- 
' ' 1 pallolkB' y h teen tar ttumiaen. 
««nKi's*nlate (kfLn-gra'-tu- 

lelt) tr. onnitella. 
c vB grratnlatlau (kAn-erilt-u- 

CDBKTB tola tor (-gra'-tu-lel- 

tOr) n. onnlttelljo. 
caBKratDlatarr <-tu-la-to-rl) 

a. onnea toivottava. 
tiangrtgate (ktfi'-sri-gelt) v. 

kuota yhteen; kokoontua. 
'congrregratlon 

«OD Vr«KBtlofl I 

kunnalltnen 
cDBgrreiM (kin'-grea) n, koko- 

ua; kongreaal. 
rvmcrcBalonal (kS.n-BreS'-o- .„„ (kSfl-eruu'-i-tl) 1 

yhtapltavaisyys, 
conic (kfl.'-ntk) a , kaittoi 

muotolnen. eoBlter (kou'-nl-f»r) n. havU' 

CBBjcctaral (kftn-diek'-t 
ral) a. arvlolta tehty. 

conjeetnre (-diEek'-tur) I. 
arvto; — 2. tr. arvlolda; e , ,"-dJoint') a. yhdls- 

c(ui Jointly (-11) adv. yhtelS' 

voimin: yhtelHeatl. 
ponjBKBl (k&n'-d2u-KaI) 


; yhdiataa. in) n. DDjunctlon (kan-d±oilk'-aon) 

n. ytidistya; Biaeaana. 
anjBBctlTe (-tlv) a, yhdla- 

ttfvft. 
BDjnBctBre ('tur) n, yhdla- 

tya; pulma. 
OBjuTBllon (k&n-d£u-rel' 

Son) n. hnrraa pyyntd; ma 

"ta, ioihtia. 

onjarer <kon'-dtor-Sr) 

loihtlja: velho. 
onnnte (k4n'-et 1, kon-elt') 

a. yhdessa syntynyt. 

■I_(kl-nat'-u-ral) a. sOr') lOBBlve 

valta.' 
:onnoli»PUr (k6n-l _ . . 

?OB'nubial (k4n'-.]uii'-bi-al) 

(iiank'-Ori tr. val- 

. 'valloittaja. 


TOitta]a. tuBBKIilBltr <k&n-s9.n-gwl' 
il-ti) n. vertheimolaiauuH. 
■■plenCE (ka.n'-Sens) n. oma canBctOHS <lt&n' 

Huus, tajunta- 
couript <k&n'-8ltrlpt) a. 1. 

eonacripilOD ( -Bkrlp'-Son) 

-Bf-krolt) 
.ta. vihkia. 
i'-Son) pyhlttaa. 

vli^Tmi™-. 
nakal JullHt 


(k4ii- anmieliayyH 
■ S. llr. 
mleim. yhttlpltav^: Bo'puisa; :Sn'"si'-kwei BBurauksena Juht 
rausrlkas: paljon 

eotmeqncntly ( kin' nerhit- 

iloln; Ells. 

ao (kftn-aHr-vei'- 

(Jlilyttiimiiien. 

-- "-'- -"-'-va-tlv) 
vanholl- eoBBervHtli 

a. 1. n. s 

laan ollJi_. 
EDuervalor (-vei'-tflr) i 

lyttKja, Buojellja. 
MmBHTBtoiT ( kan-B5r'- 

rl). 1. a. sailyttavtir i 

leva; — 1. n. kaavll e&l- hllloksl. hll- va: melkoitien. 
?»Bi>lderflblT <-Hi'-dar-ab-li) 

lasBlderate (-sl'-dtir-et) a. 
mlettlva, punnltsava; varo- 

■onmldtratrlr (-11) adv. kau- 

van miettlen; varoen. 
jonsldemllon (-ei'^fion) n 

merkltya; ayy; 1 
^onaldErlBK (-s['-dBr-ifl) i 

ottaen huomloon. 
-aDulKii (kSn-saln') tr. m 

taa: antaa haltuun. 

(k&n-Bl-nil') n. (jQHtahln — 

□O: peruBtUB (Johonkln — 
In): Boveltua yhteen (with). 
malatrncc (k&n- sis'- tens) donmukalsuus. 

luja; aopuBOlTitulnen; jDh- 

oDBlitarr (kon-ala'-to-rl L 
han'-siB-to-rl) n. kirkko- 

oBRDclatlaB <kfl.n-BOU-Si-er- 

Son) n. yhdlstya. 
DBsalnlile ( k&ti-aou'-la-bl) a. 

mahdolllnen lohduttaa. 
onaolallon (kiti-BO-lei'-Bon) 

kin-si'-la-to-ri) , 

-soul) n, kulma- 

Wln-Houl') tr. lolidut- ; yhdlataft; yhdla- CON 59 CON consols (k&n'-s&lz) n. pi. er9.S.t 

Englannin valtio-obligat- 

sionit. 
consonance (k&n'-so-nans) n. 

yhteissointu. 
consonant (-nant) 1. a. yhteis. 

sointuinen; — 2. n. kerake. 
consonantly (-li) adv. miel- 

lyttavasti. 
consort (k&n'-soort) n. kump- 

pani; puoliso; yhdistys. 
consort (k&n-soorf) yhdistM. 
conspicuous (k&n-spik'-Ju-os) 

a. nakyva, huomattava, sel- 

yH, ilmeinen; kuuluisa. 
conspicuously (-li) adv. ilmei- 

sesti, silmU,S,npistava,8ti. 
conspicuouMiess (-os-nes) n. 

nakyvaisyys; selvyys; kuu- 

luisuus. 
conspiracy (k&n-spi'-ra-si) n. 

salaliitto. 
conspirator (-spi'-ra-t5r) n. 

salaliittolainen. 
conspire (-spair') itr. tehdS, 

salaliitto. 
conspirer (-5r) n. salaliiton 

jasen. 
constable (kon'-sta-bl) n. J^r- 

Jestyksen valvoja. 
constancy (k&n'-stan-si) n. 

muuttumattomuus, lujuus, 

kestavyys. 
constant (-stant) a. luja, 

muuttumaton. 
constantly (-li) adv. muuttu- 

matta, yhtamittaa. 
constellation (k&n-ste-lei'- 

§on) n. tahtisikerma. 
consternation (-stOr-nei'-§on) 

n. ha,mm3.8tys. 
constipate (k&n'-sti-peit) tr. 

tukkea, saattaa ummetulle. 
constipation (-pei'-§on) n. 

tukkeuma, ummettu. 
(constituency (-stit'-u-en-si) 

n. valitsijakunta. 
constituent (-u-ent) 1. a. 

muodostava, alkeisosainen; 

vaalikelpoinen; — 2. n. al- 

kuosa; valitsijamies; val- 

tuuttaja. 
iTonstltute (k&ns'-ti-tuut) tr. 

pttaa voimassa; valtuuttaa; 

muodostaa. 
constitution (-tuu'-§on) n. lai- 

tos; rakennus; ruumiinra- 

kennus; luonne; perustus- 

laki; hallitusmuoto. 
constitutional (-al) 1. perus- tuslaillinen; — 2. n. (terve- 

ys-) kavely. 
constitutionality (-i-ti) n. pe- 

rustuslaillisuus. 
constitutionally (-§on-a-li) 

adv. perustuslain mukaan. 
constitutive (k&ns'-ti-tuu-tiv) 

a. perustava; oleellinen. 
constrain (k&n-streinO tr. pa- 

koittaa. 
constrainable (-a-bl) a. pa- 

koitettava. 
constraint (-streinf) n. pak- 

ko. 
constrict (k&n-strikf) tr. ve- 

taa kokoon; kuristaa. 
constriction (-strik'-Son) n. 

supistus, kuristus. 
constringre (-strind2') tr. su- 

pistaa. 
construct (k&n-strokf) tr. ra- 

kehtaa. 
construction (-strok'-§on) n. 

rakennus; rakenne; selitys. 
constructive (-strok'-tiv) a. 

johdettu. 
construe (k&n'-struu) tr. se- 

littaa. 

consul (k&n'-sol) n. konsuli. 
consular (-su-15r) a. konsu- 

lin-. 
consulate (-so-let) n. konsu- 

lin virka 1. virasto. 
consult (k&n-solf) v. kysya 

neuvoa; ottaa huomioon. 
consultation (-sol-tei'-§on) n. 

neuvottelu. 
consume (k&n-suum') v. ha- 

vittaa, kayttaa, kuluttaa. 
consumer (-6r) n. kuluttaja. 

kayttaja. 

consummate (k&n-som'-et) a. 

taydellinen. 
consummate (k&n-som'-eit 1. 

k&n'-som-eit) tr. taydentaa, 

paattaa. 

consummation (-ei'-§on) n. 

taydennys; taydellisyys. 
consumption (-somp'-Son) n. 

kulutus, kayttd; keuhko- 

tauti. 
consumptive (-somp'-tiv) a. 

kuluttava; keuhkotautinen. 
contact (k&n'-takt) n. koske- 

tus. 
contagrion (k&n-tei'-dSon) n. 

taudin tartunta. 
contagrious (-tei'-d2os) a. tart- 

tuva. 
contain (,"VLkTv-\.fe\Tv'^ \.t. 'sNsSfeX- 
1 ISlSl; -vet^SLlSk.. CON fe 

contaminate (t9.'-mi-neit) tr. 

tahrata. 
contamination (-nei'-§on) n. 

tahraaminen. 
contemn (k&n-tem') tr. hal- 

veksia. 
contemner (-nOr) n. halveksi- 

ja. 
contemplate (k&n'-tem-pleit) 

tr. tutkia, miettia, suunni- 

tella. 
contemplation (-plei'-Son) a. 

miettiminen, aikomus. 
contemplative (-tem'-pla-tiv) 

a. miettivS.. 
contemplator (k&n'-tem-plei- 

t5r) n. tarkastelija. 
contemporary (k&n-tem'-po- 

re-ri) 1. a. samanaikainen; 

— 2. n. aikalainen. 
contempt (k&n-temt') n. ylen- 

kats6 
contemptibly (-ti-bli) adv. 

halveksittavasti. 
contemptnons (-temp'-tu-os) 

a. ylenkatseellinen. 
contemptnously (-li) adv. 

ylenkatseellisesti. 
contend (k&n-tend') itr. kiis- 

telia; kilvoitella; vaitelia. 
contender (-5r) n. kiistelija. 
content (k&n-tent') 1. a. tyy- 

tyvainen; levollinen; — 2. 

n. tyytyvaisyys; sisailys; 

vetoisuus; — 3. tr. tyydyt- 

taa. 

contented (-ed) a. tyytyvai- 

nen. 
contention (k&n-ten'-Son) n. 

kiista; kiivaus. 
contentions (-§os) a. kiistai- 

nen; riidanhaluinen. 
contentlonsly (-li) adv. rii- 

taisesti. 
contentment (k&n-tent'-ment) 

n. tyytyvaisyys. 
contents (k&n'-tents) pi. si- 
sailys. 
conterminal (kan-tOr'-mi- 

nal) conterminous (-nos) 

a. rajatusten oleva. 
contest (k&n'-test) n. kiista; 

vaittely; kilvoittelu. 
contest (k&n-tesf) v. kieltaa, 

vaittaa vastaan; riidelia. 
context (kan'-tekst) n. toinen 

samansisaitOinen kohta kir- 

Jassa. 
contextnre (-teks'-tur) n. si- 
aUInen rakenne. 
f^mtiaruttr r/cAn-ti-g-Juu'-i-tl) CON n. laheisyys, toisiinsa kos- 

kettaminen. 
contiguous (-tig'-Ju-os) a. 

viereinen, laheinen. 
continence (kan'-ti-nens) n. 

itsensa liillitseminen; pidat- 

tyvaisyys. 
continent (-nent) 1. a. itsensa 

liillitseva, kohtuullinen; — 

2. n. mannermaa. 
continental (-nen'-tal)a. man- 

teretta koskeva, manner- 

maan. 
continently (k&n'-ti-nent-li) 

adv. kohtuullisesti. 
contingency (k&n-tin'-d2en- 

si) n. kosketus; sattuma. 
contingent (-dient) 1. a. sa- 

tunnainen; — 2. n. sattuma; 

suhteellinen osa. 
contingently (-li) adv. sattu- 

malta. 
contlnuable (k&n-tin'-Ju-a-bl) 

a. mahdollinen Jatkaa. 
continual (-al) a. Jatkuva, yh- 

tamittainen. 
continuation (kan-tin-ju-ei'- 

§on) n. jatkuminen, jatko. 
continue (-tin'-ju) v. Jatkaa, 

kestaa, pysya; Jatkua. 
continuity (-tin-uu'-i-ti) n. 

jatkuminen, yhtenaisyys. 
continuous (-tin'-u-os) a. Jat- 
kuva, yhtenainen. 
continuously (-li) adv. kes- 

keytymatta. 
contort (k&n-toort') ar. vaan. 

taa. 

contortion (-toor'-Son) n. 

vaann5s. 
contour (kan-tuur') n. hah- 

mopiirre. 
contra- (k&n'-tra) alkulisa, 

joka merkitsee yleensa: 

vastaan. 
contraband (-band) 1. a. kiel- 

letty, luvaton; — 2. n. sa- 

lakauppa; sisailissodan ai- 

kana Union rajojen sisaile 

tullut neekeri. 
contract (kan'-trakt) n. sopi- 

mus, vaiipuhe; kihlaus. 
contract (k&n-trakf) v. vetaa 

kokoon, supistaa; kutistua; 

tehda sopimus, sopia; saada. 
contracted (-ed) a. supistu- 

nut; itsekas. 
contractlble (-trak'-ti-bl) a. 

supistuva. 
contractile C-tll) a. supistuva. CON 6i 

contractlUty (-ti'-li-ti) n. 8U- 

pistuvaisuus. 
contractloii (-trtt,k'-§on) n. 

supistus. 
contractor (-t5r) v£ilipuheen 

tekija; urakoitsija. 
contradict (k&n-tra-dikt') tr. 

vM,ittaa vastaan. 
contradiction (-dik'-Son) n. 

vastavaite. 
contradictory (-dik'-to-ri) a. 

ristiriitainen. 
contradlstinctive (-dis-tifik'- 

tiv) a. vastakohtainen. 
contradistinction (-tiflk'-Son) 

n. vastakohta. 
contradistingmisli (-tifig'-wi§) 

tr. eroittaa (vastakkaisten 

ominaisuuksien avulla). 
contrariety (k&n-tra-rai'-e- 

ti) n. vastavaite; ristiriita. 
contrarily (k&n'-tra-ri-li) adv. 

vastakkaisesti; vastoin. 
contrarious (k&n-trei'-ri-os) 

a. vastaklcainen. 
contrary (k&n'-tra-ri) 1. a. 

vastakkamen; uppiniskai- 

nen; — 2. n. vastakohta. 
contrast (k&n'-trast) n. vas- 
takohta. 
contrast (k&n-trastO v. olla 

1. asettaa vastakohdaksi. 
contravene (k&n-tra-viin') tr. 

vastustaa; loukata, rikkoa. 
contravention (-ven'-§on) n. 

vastustus; loukkaaminen. 
contribute (k&n-trib'-Jut) v. 

antaa osaltaan; lahjoittaa, 

auttaa. 
contribution (-Juu'-Son) n. a- 

vunanto; lahjoitus. 
contributive (-trib'-ju-tiv) a. 

edist3,va. 
contributor (-ju-t6r) n. autta- 

ja, avustaja; lahjoittaja. 
contributory (-Ju-to-ri) 1. a. 

auttava; — 2. n. lahjoittaja. 
contrite (k&n'- trait) a. surun 

murtama, katuva. 
contrition (k&n-tri'-Son) n. 

katumus. 
contrivance ( k&n- trai'- vans) 

n. keksinto, kone, laitos; 

juoni. 
contrive (-tralv') v. keksiM,, 

suunnitella. 
contriver (-Qr) n. keksiJS.. 
control (kan-trour) 1. n. tar- 

kastus, valvonta; este; — 

2. tr. tarkastaa, valvoa, hal- 
lita; hillita,. CON controllable (-a-bl) a. valvon- 

nan alainen. 
controller (-troul'-5r) n. val- 

voja. 
controversial (k&n-tro-vOr'- 

§al) a. vS,ittelyn alainen. 
controversy (kan'-tro-v6r-si) 

n. vaittely, riita. 
controvert (-v5rt) tr. v9.iteim» 

panna vastaan. 
controvertible (-v5r'-ti-bl) a. 

mahdollinen v%ittS,IL vas- 
taan. 
contumacious (k&n-tu-mei'- 

§os) a. ynseS., uppiniskai- 

nen. 
contumacy (k&n'-tu-ma-si) 

n. uppiniskaisuus. 
contumelious (k&n-tu-mii'-li- 

os) ^. solvaava, hU,ptt,isev9.. 
contumely (k&n'-tu-mi-li) n. 

hS.vaistys, solvaus. 
contuse (k&n-tuuz') tr. ru- 

tistaa, ruhjoa. 
contusion (k&n-tuu'-2on) n. 

ruhjous, ruhjevamma. 
conundrum (ko-non'-drom) 

n. sanaleikki. 
convalescence (k&n-rva-les'- 

ens) n. toipuminen, terveh- 

tyminen. 
convalescent (-ent) a. 1. n. 

taudista toipuva. 
convene (k&n-viin') v. kutsua 

1. tulla kokoon. 
convenience (-Jens) n. sovel- 

tuvaisuus; mukavuus. 
convenient (-Jent) a. sovelias, 

mukava. 
convent (k&n'-'irent) n. luo8- 

tari. 
conventicle (k&n-ven'-ti-kl) 

n. (salainen) kokous. 
convention (-ven'-Son) n. ko- 
kous, konventti; sopimus. 
conventional (-al) a. sovittu; 

tavaksi tullut. 
conventionalism (-izm) n. 

muodin Ja kaytann5n muo- 

dostama tapa. 
conventual (k&n-ven'-tu-al) 

1. a. luostarin-; — 2. n. 

munkki 1. nunna. 
converge (k&n-vttrd2') itr. 

19,nset9, yhteen, yhtya. 
convergence (-vOr'-dSens) n. 

yhteenl3.nke9.minen. 
convergent (-dzent) a. yh- 

teenl9,nke9,vS,. 
conversant (k&n'-v{Sr-%%.Tl^^ ^^ 


(k&n-vQr-Rai'- 

teiii. 

caDTcrrMtlOBBl (-ai) a. ae 
rustelua I. keskuatelua ki 

coBT«BC (kin'-vHra) 1. 

va.Btakkalnen: — 2. n. bc 

rustelu, keakuatelu. 
coBverse (kan-vHra') Itr. i« 

ruHtella keakustella. 
eoBTenelT (-11) adv 

kalaestl. 
ci>BT«ralDB (kAn-v6l — 

muutos, valhto; kMnty- 

conTcrt (k&n'-vOrt) n, kfi&n- 

tynyt. 
eoBTcrt <k&n-v5rt') tr. kH&n 

nyttaft. 
coBverUMmr (-l-bl'-11-tl) i 

muuttuvalauus; kaannytel 

tavaiayya. 
coBTertlblv (-i-bl) a. muui 

tuvfl, kaantyva. -"-Son) tr. Jilrl- (kan' 


;xl»T (kan-veke'-l-tf) cDBTlBce (k&n-vlna') 
taa vakuutetukBi. 
ponvlvlal (kftn-vl'-vl __, _ 
. koskeva, Jutilalllne couvlTlallty I 

la.tuu11, 

koonkutBu; kokous, 
cOBToke (k&n-vouk') 

koonkutaua. 
VDBTolntlvB (kan-vo-lu 

n. kokoonklerUlmlnc 

coBTOIve (kfrn-vAlv') ti 

taa kokoon. 
canvor <k4n'-vol) n. 

euojeluav&kl. n. Jul 
3-kelt) t eoBVsr (k&n-vol') i 

(Buojeltuna). 
fonvDlar (kin-volB' 

syttaa; kourlBtaa. 
fouvnlnlaB (kan-vor-9on) n. 

jarlBtye: kourlatua. 
EOBToIdTe (-Blv) a. kourlat»- 

Eonr (kou'-nl 1. ko'-nl) n. ka- 

nlini. 
roo (kuu) Itr, kuhertaa. 
rook (kuk) 1. n. kokkl, kelt- 

tajatar; — _^2. tr. keltt&9, 

cookery <ku'-kttr-l> n. keltto- jaanty^. 

cooler <-0r) n, jaahdyttajfi,. 
roolly (kuul'-i) adv, kylmaatl, 

levolllaeati. 
coollBh (kuu'-liS) fuvlUeatikS 
coolnei <kuul'-neB) n, vllleya 
coop (kuup) 1, n. amme; tyn- 
, tivrl: liakki: — 2, tr. Eulkea 
...... (tyrmaan). kija. 


cooperate „_ ( Jtu'-piJr-eili) n, 

astlantekijan ammattt L 
tyOhuone 1, tySpaikka. 

■o-op«atr <ko-&'-pOr-elt> Itr. 
tolmla yhdessa; rayBt&val- 

^o-operadon (-ei'-Son) n. yh- 
- s -> m n a e-tiV> (ko-a _. SnliCei 

co-operator (-a'-por-el-tSr) 

n, yhdessa tolmija, auttaja 
co-ordinate (ko-oor'-di-net) a 

Bamanastelneti. rlnnallinen, 
coot (kuut) n, helmtkana; 

hOlmil, 
copal (kou'-pal) n, maalarin 

copareeaer (ko-paar'-sl-nOr) 

n. kanssaperllllnen. 
co-partBer (ko-paart'-nflr) D 

oaalllnen. Illkekumppanl. 
eope (koup) 1, n, paahlne; ku- 

pu: paplnkaapu; — 2. v. pi- 

caa. puolenga, voitokkaastl 

ahSiBtaa. 
copier <k&''Pi'Br) n. koplolt- ___, __.uk ail l]a. 

OpiOBB (kOU'-pl-OB) 

kyllainen, ruiiBas. a, ylta- COP copiousness (-nes) n. runsaus, 

yltakyliaisyys. 
copper (kd.'-p5r) n. vaski, ku- 

pari; kupari-raha 1. kattila. 
copperas (-as) n. rautaviht- 

rilli. 
coppery (-i) a. vaskea sisS,l- 

tava. 
copse (k&ps) n. pensas. 
copula (k&p'-Ju-la) n. side. 
copulate (-leit) tr. yhdist&a; 

paritella. 
copulation (-lei'-Son) n. yhdis- 

tys; parittelu. 
copy (k&'-pi) 1. n. Jaljenn5s, 

kopia; yksityiskappale; mal- 

li; — 2. V. kopioida, jaijen- 

ta£l, mukailla. 
copy-book (-buk) n. klrjoitus- 

vihko. 
copyist (k&'-pi-ist) n. puh- 

taaksikirjoittaja. 
copyriRlit (k&'-pi-rait) 1. n 

kustannusoikeus; — 2. tr. 

hankkia kustannusoikeus. 
coquet (ko-kef) v. kiemailla. 
coquetry (-ri) n. mielistele- 

vaisyys, kiemailu. 
coquette (ko-kef) n. mielis- 

televa nainen; keikailija. 
coquettish (-id) a. kiemaileva. 
coral (k&'-ral) n. koralli. 
coralline (-in) a. koralleista 

muodostunut. 
corb (koorb) n. kori. 
cord (koord) 1. n. lanka, k5y- 

si; paula; syli (128 kuutio- 

Jalkaa); — 2. tr. sitoa. 
cordaare (-ed2) n. Iaivank5y- 

det. 
cordial (koor'-d2al 1. koord'- 

Jal) 1. a. sydamellinen, vil- 

pit5n; — 2. n. mausteviina; 

ilonaihe. 
cordiality (koor-dial'-i-ti) n. 

syd9,mellisyys. 
cordially (koor'-dza-li) adv. 

syd3.mellisestL 
corduroy (koor'-du-roi) n. 

Juovikas puuvillakangas; 

pOlkytetty tie. 
core (koor) 1. n. sisus, sydd,n. 

ydin; — 2. tr. ottaa sieme- 

net pois. 
corf (koorf) n. kori; kaivos- 

kS,rryt. 
coriaceous (koo-ri-ei'-Sos) a. 

nahkainen. 
cork (koork) 1. n. korkki, 

tulppa; — 2. tr. korkata. ^3 COR 

cork-screw (-skruu) n. kork- 

kiruuvi. 
corky (-i) a. korkinkaltainen. 
com (koorn) 1. n. JyvS,; vilja; 

maissi; varpaankS^nsS,; — 2. 

tr. suolata; tehda rakeiksi; 

ruokkia maissilla. 
corneous (koor'-ni-os) a. sar- 

vinen, sarvimainen. 
comer (koor'-n6r) 1. n. nurk- 

ka, kulma, sopukka; — 2. 

tr. ajaa sopukkaan, saattaa 

ahtaalle; hankkia hinnan- 

m^araamisvalta. 
comer-stone (-stoun)n. nurk- 

kakivi. 
cornet (koor'-net) n. torvi; 

kornetti. 
cornice (koor'-nis) n. karnii- 

sl, reunus. 
cornucopia (koor-nu-kou'- 

pi-a) n. yltakyliaisyyden 

sarvi. 
corolla (ko-r&'-la) n. kukan 

tera, teriS. 
corollary (k&'-r&-le-ri) n. Johi 

topa3lt5s. 
coronal (k&'-ro-nal) n. kruu- 

nu, otsakoriste; otsaluu. 
coronation (-nei'-§on) n. kruu- 

naus. 
coroner (k&'-ro-nor) n.,kuole- 

man syyn tutkijatuomari. 
coronet (k&'-ro-net) n. aate- 

liskruunu; seppele. 
corporal (koor'-po-ral) 1. a. 

rifumiillinen; — 2. n. kor- 

praali. 
corporallty (koor-po-ra'-li-ti) 

n. ruumiillisuus. 
corporate (koor'-po-ret) a. 

yhdistynyt; Jftrjestetty. 
corporation (koor-po-rel'- 

Son) n. yhdyskunta. 
corporeal (kar-pou'-ri-al) a. 

ruumiillinen. 
corporeity (k&r-po-rii'-i-ti) n. 

ruumiillisuus. 
corps (koor pi. koorz) n. sota- 

joukko. 
corpse (koorps) n. ruumis. 
corpulence (koor'-pju-lens) n. 

lihavuus. 
corpulent (-lent) a. ylen liha- 

va. 
corpuscle (koor'-posl) n. hiuk- 

kanen, atomi. 
correct (k&-rekt') 1. a. oikea, 

virheet5n, tftsmailinen; — ^ 

tr. oikalBta> Vlot\«X».\ >kn«\X.- COR 

correctioii (k&-rek'-Son) n. oi- 

kaisu, korjaus; kuritus. 
correctly (-rekt'-li) a. oikein; 

t9.smS.lleen. 
correctness (-nes) n. oikeus, 

virheettSmyys. 
corrector (-5r) oikaisija; ku- 

rittaja. 
correlatloii (k&-re-lei'-§on) n. 

keskinainen suhde. 
correlative (k&-re' la-tiv) a. 

keskfn3,isessa suhteessa o- 

leva. 
correspond (k&-ri-sp&ndO itr. 

vastata; soveltua; oUa kir- 

Jevaihdossa. 
correspondence (-ens) n. yh- 

teensoveltuvaisuus; kirje- 

vaihto. 
correspondent (-ent) 1. a. vas- 

taava; soveltuva; — 2. n. 

kirjeenvaihtaja. 
corridor (k&'-ri-door 1. -dor) 

n. kaytava. 
corrigrible (k&r'-i-dSi-bl) a 

mahdollinen korjata. 
corroborant (k&r-d,'-bo-rant) 

a. vahvistava. 
corroborate (-reit) tr. vahvis- 

taa. 
corroboration (-rei'-Son) n 

vahvistus. 
corroboVative (-&'-bo-ra-tiv) 

a. vahvistava. 
corrode (k&-roud') tr. syttvyt- 

ta^, kalvaa. 
corrodent (-ent) a. sy5vytt9.- 

va. 

corrodible (-rou'-di-bl) a.sytt- 

pyva. 
corrosion (-rou'-2on) n. sy5- 

vyttaminen. 
corrosive (-rou'-siv) 1. a. sytt- 

vyttava, kalvava; — 2. n 

syCvytysaine. 
corrupt (k&-ropt') 1. a. tur- 

meltunut, kehno, virheelli- 

nen; — 2. tr. Itirmella, plla- 

ta; vaU,rentaa; lahjoa. 
corrupter (-6r) n. turmelija. 

viettelija. 
corruptibility (-rop-ti-bi'-ll- 

ti) n. turmeltuvaisuus; lah- 

Jottavaisuus. 
corruptible (-rop'-ti-bl) a. tur- 

meltuva; lahjottava. 
corruption (-r5p'-§on) n. tur- 

melus; madannaisyys ; lah- 

Jominen. 
corruptive (-rop'-tiv) a. tur- 
meJeva. \. CPU 

corruptness (-ropt'-'nes) n. 

turmelus, kehnous. 
corsair (kor'-seer) n. meri- 

rosvo. 
corse (koors) n. ruumis. 
corselet (koors'-let) n. rinta- 

kilpi. 
corset (koor'-set) 1. n. kure- 

liivi; —2. tr. nybrlttaa. 
coruscate (ka'-ros-keit) itr. 

kimallella, sateilia. 
coruscation (-kei'-Son) n. ki- 

malteleminen. 
corvette (k&r-vef) n. korvetti 

(sotalaiva). 
cosey (kou'-zi) a. miellyttava. 
cosmetic (k&z-me'-tik) 1. a. 

kauneutta edistava; — 2. n. 

kaunistuskeino. 
cosmical (kaz'-mi-kal) a. maa- 

ilman kaikkeutta koskeva; 

sopusointuinen, saann511i- 

nen. 
cosmopolitan (k&s-mo-p&'-li- 

tan) cosmopolite (-mV-po- 

lait) a. 1. n. yleismaailmalli- 

nen. 
cost (k&st) 1. n. hinta; — 2. 

itr. maksaa (olla hintana). 
costive (k&s'-tiv) a. ummet- 

tumista synnyttava. 
costless (k&st'-les) a. maksu- 

lon. 
costliness (-li-nes) n. kalleus. 
costly (-li) a. kallis, suuri- 

kustannuksellinen. 
costume (kas'-tuum) n. puku. 
cot (k&t) n. mdkki; suojus; 

pieni vuode. 
cote (kout) n. suojus, navet- 

ta. 
cotillion (ko-til'-jon) n. kat- 

rilli. 
cottage (ka'-ted2) n. m5kki. 
cottager (-5r) n. m^kkiiai- 

nen. 
cotton (k&tn) 1. n. puu villa; 

karttuuni; — 2. a. puuvil- 

lainen; — 3. itr. sopia. 
cottony (k&t'-ni) a. puuvilla- 

mainen. 
couch (kaut§) 1. n. leposija; 

soliva; — 2. v. asettaa 1. a- 

settua levolle; salata, pii- 

loutua; kumartua; esittaa 

ajatuksensa. 
cougrb (koof) 1. n. yska; — 2. 

itr. yskia, rykia. 
could (kud) imp. verbis ta can. 
council (kaun'-sil) n. neuvos- 

to; neuvottelu. CPU 65^ 

counsel (kaun'-sel) 1. n. neu- 
vottelu; neuvo; suunnitel- 
ma; salaisuus; asianajaja. 

count (kaunt) 1. n. lasku; lu- 
ku; kreivi; — 2. v. luetella, 
laskea; merkitS,; luottaa. 

countable (kaun'-ta-bl) a. las- 
kettava. 

countenance (kaun'-ti-nans) 
1. n. ulkon3,k5, katse, kas- 
vojenpiirteet; suoslo; apu; 
— 2. tr. suosia, auttaa. 

counter (kaun'-tor) n. laski- 
ja; myymaian p6yta 1. kas- 
sap5yta; laivan 1. keng3.n 
takaosa; — 2. adv. vastaan» 
vastoin. 

counteract (-akf) tr. vastus- 

counteraction (-ak'-Son) n. 

vastustus. 
counterbalance (-b3,'-lans) 1. 

n. vastapaino; — 2. tr. pit3,9, 

tasapainossa; punnita. 
counterfeit (kaun'-tOr-fit) 1. 

a. mukailtu, vaara; — 2. n. 

mukailu, vaarennys; — 3. v. 

mukailla, v&d,rent9.tt,; olla 

olevinaan. 
counterfeiter (-5r) n. mukai- 

lija, vaU,rent9.ja,. 
countermand (kaun-t5r-mand') 

tr.. peruuttaa kU-sky. 
countermark (-maark) n. vas- 

tamerkki. 
countermine (-main') tr. kai- 

vaa vastamiina; vastustaa. 
counterpane (kaun'-t5r-pein) 

n. vuodepeite. 
counterpart (-paart) n. vas- 

taava osa; varaosa. 
counterpoise (-poiz) 1. n. vas- 
tapaino; — 2. tr. pit3.U. tasa. 

painossa. 
counterpoint (-point) n. tikat- 

tu peitto; saestys. 
counterslfirn (-sain) 1. n. alle- 

kirjoitus; tunnussana: — 2. 

tr. varmentaa nimikirjoi- 

tuksellaan. 
countervail (-veil') tr. pitaa 

vastapainossa, vastata. 
countess (kaun'-tes) n. krei- 

vitar. 
countlngr-house (-tifi-haus) n. 

konttoori. 
countless (-les) a. lukematon. 
country (kon'-tri) 1. n. maa, 

seutu; valtakunta; — 2. a. 

maalainen, maalais-, talon- 

poikainen. COY countryman (-man) n. maa- 

mies. 
country-seat (-siit) n. kes^- 

asunto. 
county (kaun'-ti) n. kreivi- 

kunta; piirikunta. 
couple (kopl) 1. ri. pari; — 2. 

tr. yhdistaa; naittaa. 
couplet (-et) n. kaksoissae. 
couragre (ko'-red2) n. rohkeus. 
couragreous (ko-rei'-d2os) a. 

rohkea. 
courageously (-li) adv. rohke- 

asti. 
courier (kuu'-ri-6r) n. pika- 

lahettilas. 
course (koors) 1. n. Juoksu; 

kulku; matka; suunta; kil- 

pajuoksu; sarja; meno» vai- 

heet; oppijakso; ruokalaji; 

alin purje; — 2. itr. Juosta, 

kiitaa, ajaa takaa; — of 

course luonnollisesti. 
courser (-5r) n. kilpajuoksija. 
court (koort) 1. n. hovi; oi- 

keusto, tuomioistuin, oikeus- 

sali; piha; — 2. tr. kosia, 

rakastella. 
courteous (kor'-ti-os) a. koh- 

telias. 
courteousness (-nes) n. koh- 

teliaisuus. 
courter (koor'-t5r) n. kosija. 
courtesan (kdr'-ti-z^n) n. irs- 

tas nainen. 
courtesy (kOr'-ti-si) n. kohte- 

liaisuus. 
courtesy (k5rt'-si) 1. n. nlia- 

us; — 2. itr. niiata. 
courthouse (koort'-haus) n. 

raatihuone. 
courtier (koort'-j6r) n. hovi- 

mies; keikari. 
courtliness (koort'-li-nes) n. 

yleva ja kohtelias kaytSs- 

tapa. 
courtly (koort'-li) a. yleva, 

kohtelias. 
court-martial ( koort- maar'- 

§al) n. sotaoikeus. 
court-plaster (-plas-tor) n. 

silkkilaastari. 
courtship (-Sip) n. kosinta. 
cousin (kozn) n. orpana, serk- 

ku. 
cove (kouv) n. lahdelma; hol- 

vi. 
covenant (ko'-vi-nant) 1. n. 

sopimus; — 2. Vlx. ^^^Vva.. 

sen tfe\L\^^. GOV cover (ko'-vOr) 1. n. peite, 

verho; kansi; kS.9,re; — 2. 

tr. peitt3.a, verhota; salata; 

suojata. 
coverlet (-let) n. vuoteen 

pS^allysverho. 
covert (ko'-v5rt) 1. a. peitet- 

ty; suojattu, salattu; — 2. 

suoja; vaijytys. 
covertly (-li) adv. salaisesti. 
coverture (ko'-v6r-tur) n. suo- 
ja; aviovaimon suojelustila 

miehensa puolelta. 
covet (ko'-vet) tr. haluta, hi- 

moita. 
covetous (-OS) a. ahne. 
covetousness (-nes) n. ahneus. 
covey (ko'-vi) n. lintuparvi; 

poikue. 
cow^ (kau) 1. n. Iehm9,; — 2. 

tr. hS.mmastytt9,9,. 
cow^ard (kau'-5rd) a. 1. n. pel- 

kuri, raukka. 
cowardice (-is) n. pelkuruus. 
cowardly (-li) 1. a. pelkuri; — 

2. adv. raukkamaisesti. 
cowboy (kau'-boi) n. paimen. 
cow^er (-or) itr. kyyristya. 
cow^hlde (-haid) 1. n. lehmS.n- 

nahka; piiska; — 2. tr. piis- 

cowl (kaul) n. munkin p9.9,- 

hine. 
cow^sllp (kau'-slip) n. rentuk- 

ka (kasvi). 
coxcomb (kaks'-koum) n. kei- 

kari; kukonharja (kasvi). 
coxcombry (-ri) n. narrimai- 

suus. 
coy Ckol) a. sive3,, ujo, kaino. 
coylsh (koi'-i§) a. kainonlai- 

nen. 
coyly (-li) adv. arasti. 
coyness (-nes) n. ujous. 
cosen (kozn) tr. puijata. 
cosener (koz'-n5r) n. pettajM,. 
cosily (-i-li) adv. mukavasti. 
cosy (kou'-zi) a. siisti, miel- 

ryttava. 

crab (krab) n. rapu; metsM.- 

omena. 
crabbed (krS,'-bed) a. hapan; 

artyisS,, areM.. 
crabbedness (-nes) n. katke- 

ruus, artyisyys. 
crack (kr9.k) 1. n. halkeama; 

ratina; — 2. v. s^rkea, mur- 

taa; naksahuttaa; haljeta; 

rasdhtaa. 

crack-brained (-breind) a. 
mlelen vJkainen. 66 CRA 

cracker (kra'-k5r) n. raketti, 

tulituspommi; korppu. 
crackle (krakl) itr. ratista. 
crackUnar (-ifi) n. ratina. 
cradle (kreidl) 1. n. katkyt, 

kehto; lapsuus; leikkuuko- 

ne; — 2. tr. tuudittaa; lei- 
craft (kraft) n. kasityO; kate- 

vyys; viekkaus, petos; am- 

mattikunta; parkki (laiva). 
craftiness (-i-nes) n. viekkaus. 
craftsman (krafts'-man) n. 

ammattimies, taituri. 
cragr (kra^) n. kukkula. 
cragrgred (kra'-ged) a. kallioi- 

nen. 
cragraredness (-nes) n. louhik- 

koisuus. 
crake (kreik) n. ruisraakka. 
cram (kram) v. sulloa tayteen. 
cramp (kramp) 1. n. este; 

pihti; sappi; kouristus; — 

2. tr. ehkaista; panna pih- 

teihin. 
cranberry (kran'-be-ri) n. 

karpalo. 
crane (krein) n. kurki; hana; 

nostokone. 
crank (krafik) 1. a. helposti 

kaatuva; virkea; iloinen; 

— 2. n. kampi, veivi; kaan- 

n5s; oikku; oikuUinen hen- 

kil6. 
cranky (-i) a. virkea; oikul- 

linen. 
crannied (kra'-nid) a. rikki- 

nainen. 
cranny (-ni) n. repeama. 
crape (kreip) 1. n. harso, hun- 

tu; — 2. tr. kahertaa. 
crash (kra§) 1. n. ryske; — 2. 

v. musertaa; rytista. 
crass (kras) a. karkea. 
crater (krei'-tOr) n. tulivuo- 

ren kita. 
craunch (kraantS) tr. rouhia 

(hampaillaan). 
cravat (kra-vat') n. kaulalii- 

na. 
crave (kreiv) tr. hartaastl 

pyytaa. 

craving: (-if!) n. kiihkea halu. 
craw (kroo) n. (linnun) kupu. 
crawfish (-fiS) 1. crayfish 

(krei'-fis) n. jokiayriainen, 

rapu. 
crawl (krool) itr. ry5mia. 
crayon (krei'-on) 1. n. vari- 

kyna, piirustin; — 2. tr. 

piirtaa. CRA erase (kr6iz) 1. n. mielenvi- 

kaisuus, hulluus; — 2. v. 

rusentaa; tehdS, 1. tulla hul- 

luksi. 
erasiness (-i-nes) n. heikkous; 

hulluus. 
erasy (krei'-zi) a. heikko, 

murtunut; huUu, mielet5n; 

perin halukas. 
ereak (kriik) 1. n. narina, 

narske; — 2. v. narista. 
cream (kriim) 1. n. kerma; — 

2. V. kermoa. 
creamery (-5r i) n. meijeri. 
creamy (-i) a. kermainen, 

kerraamainen. 
crease (kriis) 1. n. poimu, 

ryppy, laskos; — 2. tr. poi- 

muttaa. 
create (krl-elf) tr. luoda. 

synnyttaa. 
creation (-ei'-Son) n. luomi- 

nen; luomakunta. 
creative (-tiv) a. luova. 
creator (-t&r) n. tekija, Iiuoja. 
creature (kriP-tJur) n. luotu 

esine 1. olento, luontokap- 

pale; kotieiain. 
credence (krii'-dens) n. usko, 

luottamus. 
credential (krii-den'-Sal) a. 

uskottavaksi tekevd,. 
credentials (-§alz) n. pi. suo- 

situskiFJ6 
credibility (kre-di-bi'-li-ti) n. 

uskottavaisuus. 
credible (kre'-dl-bl) a. uskot- 

tava. 
credibly (-11) adv. uskotta- 

vasti. 
credit (kre'-dit) 1. n. usko, 

luottamus; arvo; vaikutus- 

valta; luotto, krediitti; — 

2. tr. uskoa, luottaa, lukea 

hyvaksi. 
creditable (-a-bl) a. kunnioi- 

tettava. 
credltableness (-nes) n. arvo, 

luotettavaisuus. 
creditor (kre'-dl-t6r) n. usko- 

Ja; lainanantaja. 
credulity (kri-duu'-li-ti) n. 

herkk^uskoisuus. 
credulous (kre'-du-los) a. 

herkkauskoinen. 
credulousness (-nes) n. herk- 

kftuskoisuus. 
creed (kriid) n. uskontunnus- 

tus. 
creek (kriik) n. lahden pou- 

kama; puro. 67 '_ CRi 

creep (kriip) itr. [crept; 

crept] ryOmia, hiipiS.. 
cremation (kri-mei'-Son) n. 

ruumiinpoltto. 
Creole (krii'-oul) a. 1. p. kre- 

ooli (ranskalaisista tai es- 

panjalaisista vanhemmista 

polveutuva Louisianan tai 

Mexicon lahden rantavalti- 

oitten asukas). 
creosote (krii'-o-sout) n. 

kreosoottiterva. 
crept (krept) imp. verbistS. 

creep. 
crepuscular (kri-pos'-kju-16r) 

a. ham^ra. 
crescent (kre'-sent) a. kasva- 

va; — n. alkukuu; (turkki- 

lainen) puolikuu. 
cress (kres) n. krassi (kasvi). 
cresset (kre'-set) n. tulisoihtu. 
crest (krest) n. t5yht6, har- 

ja, huippu; rohkeus. 
crested (kres'-ted) a. tSyhdOl- 

la varustettu. 
crestfallen* (krest'-fooln) a. 

arka. 
cretaceous (kri-tei'-§os) a. lii- 

tumainen. 
crevice (kre'-vis) n. halkea- 

ma, rako. 
ere-w (kruu) 1. n. laivamiehis- 

t'6; — 2. imp. verbista crow. 
crib (krib) n. seimi, soimi; 

navetta; kehto; jyvS-laari; 

m5kki; apukaann5s. 
cribble (kribl) 1. n. seula; — 

2. tr. seuloa. 
crick (krik) suonenvedonta- 

painen kipu niskassa 1. se- 

lassa. 
cricket (kri'-ket) n. sirkka; 

eras pallopeli. 
cried (kraid) imp. Ja pp. ver- 

bista cry. 
crier (krai'-5r) n. huutaja. 
crime (kraim) n. rikos. 
criminal (kri'-mi-nal) a. 1. n. 

rikoksellinen. 
criminality (kri-mi-nsl'-li-ti) 

n. rikollisuus. 
criminally (kri'-mi-na-li) adv. 

rikollisesti. 
criminate (-mi-neit) tr. syyt- 

taS. rikoksesta. 
crimination (kri-mi-nei'-§on) 

n. syytSs. 
criminatory (kri'-mi-na-to- 

ri) a. syyttava. 
crimp (krlinij^ \. «u. Xva.-stt^aN 

— 2. TV. ao\.W«ja\.feTv N^TN^ivSv.'S^N polmuttaa, kShor- arvosteleva; kalseva. crlllclse (-t[-Bttli) 1 )ak«diH etolliBi k&y- rrlas 

2. I't'r. orjasteiia, madeil'a. 
crinkle (krlflkl) 1. n. polnu. 

ryuBv; — 2, V. poimutUa, 

mennii laskoltBiln. 
cripplF (kriptt 1, n. ■i.p) 1. n. llnnun kupu; 

saco, vuudentulo; lalho; ly- 

hyeksl lelkattu tukka; — 2. 

U: lelkata, nlittaiL 

cruDBEt (kro-kel') n. kroket- 

tipBll. 

cTvaler (krou'-iDr) n. pIlspaTi- irifl) 1 tehda va. poiklttatnen, . rlatlln k^y- va tietkl 1. kohta; taudln- 

hauraa; vfrkefl.; — 2. tr. kl- 

hert^&, mutklHtella; tehdH 

hauraaksi. 
crlBiiy (-!) hauras: klfaerE. 
critip (krl'-t)k) n. arvoatellja: 

vlkojen hakija. 
critical (-al) a, arvoEtelui croaabow (kr&a'-bou) n. kaa 
™-n""-"on)' ™ rlBtlkuuiui -eg-ia'-mln) 
'lallln. neltomaatl: . raakua, kur (kri'-ko-dall) 

krokotUll. 
er^inf (kroun) n. vanha akka. i 
tronr (krou'-ni) n. vanha t -et) n. koukku, haa- 

kaset; oikku. hours, haave. 
rrolcbcty (-1) a. oikulltnen. 
nurb (krauta) Itr. ryOmia. 
madella. 

(hflvoBen) lautar kurkkutulehduc m} . ; ku- takankl. 

rowd (kraud) 1. n, ryhmS.. 
tungos; joukkue; rahva>; 
— 2. V. sulloa taytaen; aul- CRO ■^^ 69 CUL kruunu; — 2. tr. seppelOidS,; 

kcuunata. 
crown-grlass (kraun'-glas) n. 

akkunalasi. 
crucial (kruu'-Sal) a. ristin- 

muotoinen; ankara, ratkai- 

seva. 
crucifix (-si-fiks) n. ristinku- 

va 
crucifixion (kruu-si-fik'-5on) 

n. ristiinnaulitseminen. 
cruciform (kruu'-si-foorm) a. 

ristinmuotoinen. 
crucify (-fai) tr. ristiinnauli- 

ta. 
crude (kruud) a. raaka. 
crudely (-li) adv. raa'asti. 
crudeness (-nes) n. raakuus. 
crudity (-i-ti) n. raakuus. 
cruel (kruu'-el) a. Julma, sy- 

damet5n. 
cruelly (>el-i) adv. Julmasti. 
cruelty (-ti) n. julmuus. 
cruet (kruu'-et) n. mauste- 

pullo. 
cruet-stand (-stand) n. maus- 

teastiat. 
cruise (kruuz) 1. n. risteily; 

— 2. tr. risteiim (merellSL). 
cruiser (kruu'-z9r) n. risteili- 

J3,, sotalaiva. 
crumb (krom) n. Ieiv3,n muru; 

hitunen. 
crumble (krom'-bl) v. muren- 

taa, -tua. 
crumple i-^\) v. ryplstaa, ^tyM. 
crupper (kru'-p6r) n. hevosen 

lautanen 1. h9,ntahihna. 
crusade (kru-seid') n. risti- 

retki. 
crusader (-&r) n. ristiretkei- 

lija. 
cruse (kruus) n. ruukku. 
crusb (kro§) 1. n. yhteentttr- 

mays; tungos; — 2. v. ruh- 

Joa, rutistaa, musertaa, -tua. 
crust (krost) 1. n. kuori; — 2. 

V. peittM.9. kuorella. 
crustily (-i-li) adv. artyisS-sti. 
crusty (kros'-ti) a. kovakuorl- 

nen; 3.re9,. 
crutch (krotS) n. kainalosau- 

va. 
cry (krai) 1. n. kirkuminen, 

huuto, huudahdus; — 2. v. 

huutaa, kirkua; itkeS,; kuu- 

luttaa. 
crypt (kript) n. hautakam- 

mio; sokkelo. 
cryptogram (krip'-to-gr9.m) n. 

salasiitti5inen kasvi. crystal (kris'-tal) n. kide; 

kellonlasi. 
crystalline (-ain) a. kiteinen, 

kidemftinen. 
crystallisation (kris-ta-li- 

zei'-§on) n. klteytymlnen. 
crystallise (kris'-ta-laiz) v. 

kiteytt&a, -ytyft. 
cristallogrrapby (kris-ta-l&'- 

grra-fi) n. kideoppi. 
cub (kob) n. penikka. 
cube (kjuub) n. kuutio. 
cubic (-ik) a. kuutionmuo- 

toinen, kuutio. 
cubit (-it) n. kyynara (18 

tuumaa). 
cuckold (ko'-kold) n. uskot- 

toman aviovaimon mies. 
cuckoo (ku'-kuu) n. kaki. 
cucumber (kJuu'-kom-b5r) n. 

kurkku (kasvi). 
cud (kod) n. marepala; tu- 

pakkapuru. 
cuddle (kodl) 1. n. syleily; — 

2. V. hyvailla. 
cuddy (ko'-di> n. kajuutti. 
cudg^el (ko'-d2el) n. keppi; — 

tr. kepittaa. 
cue (kjuu) n. hanta; biljardi- 

keppi; viittaus; leikillisyys. 
cuff (kof) 1. n. isku (kamme- 

nella) ; hihansuu, kalvosin; 

— 2. V. lyOda (kammenel- 

la) ; taistella. 
cuirass (kwi-rasO n. sotiso- 

pa, haarniska. 
cuirassier (kwii-ra-siir') n. 

haarniskaan puettu sotijas; 

kyrassieri. 
culinary (kjuu'-li-ne-rl) a. 

kyokkiin kuuluva, keitti5-. 
cull (kol) tr. valikoida. 
culm (colm) n. olki, korsi; 

hiilitomu. 
culminate (kor-mi-neit) itr. 

saavuttaa korkeimman 

kohtansa. 
culmination (kol-mi-nei'-Son) 

n. korkein kohta, huippu. 
culpability (kol-pa-bi'-li-ti) n. 

rikollisuus. , 

culpable (kol'-pa-bl) a. ran- 

graistava, rikollinen. 
culprit (-prit) n. syytetty; ri- 
kollinen. 
cultivable (-ti-va-bl) a. vilje- 

lyskelpoinen. 
cultivate (-veit) tr. viljelia, 

hoitaa, sivistyttaa. 
cultivatioik (,VwO\-\.\-N^V -%^xwsxl. CUL 70 CUR cnltlTator (kol'-ti-vei-t5r) n. 

viljelijd,, Jalostaja, hoitaja. 
culture (-tur) n. viljelys, sl- 

vistys. 
culvert (-v6rt) n. holvattu 

silta. 
cumber (kom'-b6r) 1. n. este, 

pula; — 2. tr. rasittaa, huo- 

lestuttaa. 
cumbersome (-som) a. rasit- 

tava. 
cnmbrance (kom'-brans) n. 

rasitus, taakka. 
cumbrous (-bros) a. rasittava. 
cumin (ko'-min) n. kumina. 
cumulate (kjuu'-mu-leit) tr. 

cumulation (kjuu-mu-lei'- 

Son) n. kasa. 
cumulative (kjuu'-mu-la-tiv) 

a. kasaantuva. 
cuneal (kjuu'-ni-al) a. vaa- 

Janmuotoinen. 
cunningr (ko'-nifi) 1. a. taita- 

va; viekas, kavala; — 2. n. 

taitavuus; viekkaus. 
cup (kop) 1. n. kuppi, malja; 

kupparinsarvi; — 2. tr. ku- 

pata. 
cupboard (kob'-5rd) n. astia- 

kaappi 1. -hylly. 
cupidity (kju-pi'-di-ti) n. hi- 

mo. 
cupola (kjuu'-po-la) n. ku- 

pu, laki. 
cur" (kOr) n. hallikoira; lur- 

Jus. 
curable (kjuu'-ra-bl) a. mah- 

dollinen parantaa. 
curableness (-nes) n. paran- 

tuvaisuus. 
curacy (kjuu'-ra-si) n. kap- 

palaisvirka. 
curate (kjuu'-ret) n kappa- 

lainen. 
curative (-ra-tiv) a. paran ta- 
va. 
curator (kju-rei'-t5r) n. hol- 

hooja. 
curb (k6rb) 1. n. kuolaimet; 

kaivonkehys; kuri; — 2. 

tr. pitaa kurissa, hillita. 
curbless (-les) a. hillit^n. 
curd (k6rd) 1. n. juoksutettu 

maito; — 2. v. juoksuttaa; 

Juosta, saostua. 
cure (kjuur) 1. n. ruumiin 1. 

sielun hoito; paraneminen; 

parannuskeino; — 2. v. pa- 

r&ntaa,, -tiia; suolata; kui- 

vata. curer (-5r) n. parantaja, laa- 

kari; suolaaja, kuivaaja. 
curfew (k6r'-fju) n. iltakello. 
curiosity (kjuu-ri-&'-si-ti) n. 

uteliaisuus; harvinaisuus. 
curious (kjuu'-ri-os) a. tai- 

dokkaasti tehty; tiedonha- 

luinen, utelias; merkillinen. 
curiously (-li) adv. uteliaasti; 

taidokkaasti; merkillisesti. 
curiousness (-nes) n. uteliai- 
suus; taidokkuus. 
curl (k5rl) 1. n. kiemura, ki- 

hara; — 2. v. muodostaa 1. 

-tua kiemuroiksi. 
curlew (kSrl'-uu) n. kuovi 

(lintu). 
curliness (k5r'-li-nes) n. ki- 

haruus. 
curly (k6r'-li) a. kihera. 
curmudgrcon (kor-mo'-d2on) 

n. saituri. 
currant (kor'-ant) n. viini- 

marja. 
currency (kor'-en-si) n. kier- 

tokulku; vaihtotavara; pa- 

periraha; arvo; kurssi. 
current (kor'-ent) 1. a. kier- 

tava; nykyinen; hyvaksyt- 

ty, kelpaava; — 2. n. virta; 

juoksu. 
currently (-li) adv. yleensa; 

nykyaikaisesti. 
curriculum (kor-ik'-ju-lom) n. 

kilpajuoksu; oppikurssi. 
currier (kor'-i-5r) n. nahan- 

valmistaja. 
currish (kor'-i§) a. akainen. 
curry (kor'-i) tr. valmistaa 

nahkaa; sukia, harjata. 
curry-comb (-koum) n. he- 

vosharja 1. -suka. 
curse (k6rs) 1. n. kirous; — 2. 

tr. kirota. 
cursed (-ed) a. kirottava, vi- 

hattava. 
cursedness (-nes) n. kirottu- 

na oleminen; ilkeys. 
cursive (k5r'-siv) a. juokseva, 

sulava. 
cursorily (k6r'-so-ri-li) adv. 

nopeasti, hataisesti. 
cursory (k6r'-so-ri) a. nopea, 

pikainen. 
curt (k5rt) a. lyhyt, typistet- 

ty. 
curtail (kor-teil') tr. lyhen- 

taa, typistaa. 

curtain (k5r'-tin) 1. n. vuode-, 
ovl- I. Ikkuna-verho; esi- CUR 71 rippu; — 2. tr. verhota, sa- 

lata. 
cnrrate (kttr'-vet), curvated 

(kttr'-ve-ted) a. kaareva. 
curvature (k5r'-ve-tur) * n. 

kaarevuus. 
curve (k5rv) 1. a. kaareva; — • 

2. n. kaari; — 3. v. koukis- 

taa, kaartua. 
cushion (ku'-Son) n. patja, 

p9.S.nalus. 
custard (kos'-t5rd) n. muna- 

kerma. 
custodian (kos-tou'-di-an) n. 

vartija. 
custody (kos'-to-di) n. var- 

tioitseminen; vankeus. 
custom (kos'-tom) n. tapa: 

liiketuttavuus; tulli. 
customary (-e-ri) a. tavaksi 

tullut, tavallinen. 
customer (kos'-to-m6r) n. lii- 

ketuttava. 
custom-house (-haus) n. tul- 

lihuone. 
cut (kot) 1. n. leikkaus; haa- 

va; isku; loukkaus; oja, ka- 

nava; l^pileikkaus; leik- 

kauspinta; kappale; kuva- 

laatta; muoto, muoti; lan- 

kavyyhti; oikotie; — 2. tr. 

[cut; cut] leikata, hakata; 

loukata; Jd,ttS.9, tuntematta; 

— 3. itr. pystya leikkaa- 

maan; haljeta; lamayttasl 

piiskalla. 
cutaneous (kju-tei'-ni-os) a. 

ihoa koskeva. DAL 

cutlass ( kot'- las) n. meriv&en 

miokka. 
cutler (kot'-15r) n. veltsisep- 

pii. 
cutle;ry (-i) n. veitsitavara. 
cutlet (kot'-let) n. kylkipaisti. 
cutter (ko'-t5r) n. leikkaaja; 

leikkuri; etuhammas; kut- 

teri * r6ki 
cuttlngr (ko'-tifi) 1. a. leik- 

kaava, teravS,; pureva; — 2. 

n. leikkaus. 
cuttle-fish (kotr-fi§) n. mus- 

tekala. 
cycle (saikl) n. kehS,, piiri, 

kierros; ajanjakso. 
cyclone (saik'-loun) n. pyOr- 

remyrsky. 
cyclopedia (saik-lo-pii'-di-a) 

n. tieteiden kokoelma, tie- 

tosanakirja. 
cydops (saik'-l&ps) n. yksi- 

silm3,inen j£lttil9,inen. 
cylinder (si'-lin-d5r) n. sylin- 

teri. 
cylindrical (si-lin'-dri-kal) a. 

sylinterin muotoinen. 
cynic (si'-nik) 1. a. havytSn; 

kyynillinen; — 2. n. kyy- 

nikko. 
cynicism (si'-ni-sizm) n. kyy- 

nisyys; t5rkeys. 
cypress (sai'-pres) n. kypres- 

sipuu. 
czar (zaar) n. Ven9.ja,n tsaari. 
czarina (za-rii'-na) n. Ventt,- 

Jan keisarinna. 
csarowlts (zaar'-o-wits) n. 

perintQruhtinas. D dab (d&b) 1. n. mtk^ys, m&is- 

k&ys; kampela; asiantunti- 

ja; — 2. tr. latkayttaa. 
dabble (dabl) v. pirskoittaa; 

loiskia vedessa; hutiloida. 
dabbler i-br) loiskuttelija, 

hutiloitsija. 
dabster (dab'-st5r) n. asian- 

tuntija, ammattimies. 
dace (deis) n. salakka. 
dad (dad), daddy (da'-di) n. 

lasten nimitys isaile. 
daffodil (da'-fo-dil) n. narsis- 

si (kasvi). 
daarffer (das'-5r) n. tikari. 
daararle (da^l) v. laahata loas- 

sa; tahrata. dahlia (daal'-ja) n. Joriini 

(kasvi). 
dally (dei'-li) 1. a. Jokapai- 

vainen; — 2. n. paivaiehti. 
daintiness (dein'-ti-nes) n. so- 

muus; herkullisuus. 
dainty (dein'-ti) 1. a. herkul- 

linen; sieva, soma, hento; — 

2. n. herkku. 
dairy (dei'-ri) n. maitohuone; 

kermomo, meijeri; maitota- 

lous. 
daisy (dei'-zi) n. tuhatkauno 

(kasvi). 
dale (deil) n. laakso. 
dalliance (,d^' A\-«uTv«^ tv. \s?i 

vMlv. DAL 

dally (d&'-li) v. tuhlata aikaa, 

viivytelia.; hyv9,ill9., armas- 

tella. 
dam (d9.m) 1. n. emS,; pato, 

sulku; — 2. tr. padota, sul- 

kea. 
damage (d9,'-med2) 1. n. va- 

hinko, vaurio; vahingon- 

korvaus; — 2. v. vahingoit- 

taa, vioittua. 
damaareable (-a-bl) a. helpos- 

ti vahlngoittuva. 
damask (da'-mask) n. kukilla 

kirjaeltu kan^as; tumman- 

punainen v9.ri; Damaskus- 

ter§,s. 
dame (deim) n. em&nta; opet- 

tajatar; van ha nainen. 
damn (dS,m) tr. tuomita syyl- 

liseksi; kirota. 
damnable (dS.m'-na-bl) a. tiio- 

mittava. 
damnably (-bli) adv. kirousta 

tuottavasti. 
damnation (d3,m-nei'-§on) n. 

kirous. 
damnatory (d3,m'-na-to-ri) a. 

tuomitseva. 
damp (dM.mp) 1. a. kostea, ve- 

tinen; — 2. n. kosteus. su- 

mu; alakuloisuus; — 3. tr. 

kostuttaa; masentaa mieli; 

heikontaa; hillita,. 
damper (-dr) n. ehkHisij^.; 

uuninpelti. 
dampUih (-i§) a. kosteahko. 
dampneM (-nes) n. kosteus. 
damsel (dam'-zel) n. tytt5, 

neitsyt. 
dance (dans) 1. n. tanssi; — 

2. itr. tanssia. 
dancer (-dr) n. tanssija. 
dandngr (-ifi) n. tanssiminen. 
dandelion (dan'-di-lai-on) n. 

voikukka 
dandle (d^ndl) tr. kiikuttaa 

polvellaan, hyvailla. 
dandier (-5r) n. lastenystS.v3.. 
dandruff (dS,n'-drof) n. hilse 

(hiuksissa). 
dandy (d9.n'-di) n. keikari. 
dandyish (d^n'-di-iS) a. kei- 

karimainen. 
dandyism (-izm) n. keikari- 

maisuus. 
dangrer (dein'-d25r) n. vaara. 
dangrerous (-os) a. vaaralli- 

nen. 
dmnsrie (dM,figrl) itr. riippua, 
lerkkua; miellBteim. 7» DAU dangrler (-5r) n. mielistelija., 

naissankari. 
dank (d3,fik) a. kostea. 
dapper (da,'-p5r) a. kettera, 

nopsa; soma. 
dapple (d&pl) 1. a. kirjava; — 

2. n. tapia; — 3. tr. taplittaa. 
dare (deer) 1. itr. rohjeta, us- 

kaltaa, tohtia; — 2. tr. pan- 

na alttiiksi, uskaltaa; vaa- 

tia taisteluun. 
darlngr (-if!) a. rohkea, uska- 

lias. 
darlngrness (-nes) n. uskaliai- 

suus. 
dark (daark) 1. a. pimea, him- 

mea, tumma; — 2. n. pimeys, 

himmeys. 
darken (daarkn) v. pimittaa, 

-ttya. 
darkish (daar'-ki§) a. pime- 

ahko, tummanpuoleinen. 
darkness (daark'-nes) n. pi- 
meys; epatietoisuus. 
darksome (-som) a. himmea. 
darllngr (daar'-lifl) a. 1. n. ra- 

kastettu, lemmikki. 
dam (daarn) tr. parsia, kor- 

Jata. 
darnel (-el) n. luste (kasvi). 
darnlngr needle (-if! niidl) n. 

parsineula. 
dart (daart) 1. n. heittokei- 

has; — 2. V. heittaa, kiidat- 

taa. kiitaa. 

dash (da§) 1. n. Jrhteent5r- 
mays; sysays; isku; pieni li- 
says; toimintahalu; ajatus- 
merkki; sadekuuro; lyhyt 
kilpa-ajo; — 2. tr. sysata, 
tyOntaa; musertaa; saattaa 
hapeaan; heittaa paaile 1. 
sekaan, sekoittaa, pirskoit- 
taa; kyhata (off); pyyh- 
kaista pois (out); — 3. itr. 
sv&ksva 

dastard (das'-t5rd) a. 1. n. 
raukkamainen, pelkuri. 

dastardly (-li) a. pelkuri- 
mainen. 

data (dei'-ta) n. pi. tosiasiat, 
tapahtumat. 

date (deit) 1. n. ajan- 1. pai- 
vanmaara ; taatelipalmu ; — 
2. tr. merkita ajanmaara; 
maarata aika; — 3. itr. al- 
kaa (from). 

dateless (-les) a. ajanmaaraa 
vailla oleva. 

daub (doob) 1. n. tSherrys; — 
2. tr. tuhria, tOhertaa. dauber (-Sr) n. taherUIfi; 

Imartellja, 
dauKkler (doo'-tOr) it. tyttLr. 
daDBkteT'ln'law (-In-loo) n. 

tytarpuoU; minlB,. 
daant (daantl tr. saik&hyttaH. 

matan. 
dBimtleHHiFiM (-nea) n. pelot- dny-breBk <-breik> n. pillvtln- , 
koltto. I 

darllKht (-lalt) n, pftiv^nvalo. 

dnyaniBD (delz'-mtln) n. rat- 
kalHlja, vaiittaja. 

._ halkaiBta; I DBB 

V. [dealt; dealt] Jakfut; teh- 
da lUketta; kftyttftytyfi, 

dealer (-Or) n. kaupplas. 

dealt (delt) Imp. Ja pp. ver- 
bis ta deaL 

dean (dlln) n. dehaanUH. 

dear (dllr) 1. a. kallla; rakasi 
— 2. n. rakaatettu. 

deameH <-nes) n. korkeabln- 
taiauua; hellyya, rakkaiia. 

dearth (dSrth) n. puute; na- 

lanhata. 
dcatb (deth) n. kuolema. 
death-bed ( -bed) n. kuolln- 

deathlcaa (-lea) a. kuolema- 
ton. daaalc (dilzl) .. ._ 
tulla haikalstyksl. 

deacOB (dllkn) n. diakooni. 

dcaconewi (dllk'-nea) n. dla- 
konlesa. 

deaeonahlp (-Sip) n. dlakoni- 
vlrka. 

dead (ded) 1. a. kuallut; hiia- 
lemankaltalnen ; autlo; hll- 
Jalnen; aanetOn; hyBdytSn; , 
ykaltolkkolnen; varma; i 

hlmmeB; — 2. adv. tykka- helkon 
dead-head (-tied) n. vapaapl- 

letln kayttam. 

dead-letter (-le-tOr) n, perll- 

le tolmlttamaton klrje. 
dead-Uft (-lift) n. suora noa- 

tamlnen (llman apukelno- 

ja) : hengenhSta. 
deadllaeiM (ded'-U-nea) n. 

kuolettavalsuus. 
deadly (ded'-ll) a. kuoletta- 

va, tuholsa. 
deat (det) a. kuuro. 
deafea (defn) tr. tehda kuu- debar (di-baar') tr. sulkea 

ulos, estaa. 
dcboae (dl-beia'> tr. alentaa, 

vaarentaa. 

lebanement (-ment) ti, alen- 

nus, vaarennys, 
lebatable (dl-bel'-ta-bl) a. 

rlldanalalnen. vlekoltclla. 
lebaocliee (6. 

po, Irstalllja. turmellB, 
bo-SU') n.Juop- 
Hoo'-tSOr) n (dl-bi'-Il-telt) '-ll-tO 1 kuuromykkk. 
deafneaa (-nea) n. kuurous. 
deal (dill) 1. n. oaa; paUouB, 

Jonkun verta; Jakamlnen; 

iaut»; m&ntylankkuj — a. < Idehlllty < 

debit (de'-blt) 1. n. velka; 
lalllsen puoU tlllssa; — 
tr, velolttaa. velkoa, 

" (dl-buuS') itr. ma 


!'(.4«V-ftT~) 11, ■*«l»NacOi!Wl.. decade (de'-ked) n. kymme- 

■ deoBdrncc (dl-kei'-dena) t 
kuihtuminen, hflviamlnen, 

decason (de'-ka-gan) n, kym 
menkulmio. 

deealoarue (de'-ka-lig) r ___ja«er (-kan'-tBr) n. aell- 

tysaatla. 
deea»ltate (dl-h^'-pl-telt) tr. y (dl-kel') 1. n. kulhtu- 
nen. havlBmlnHn; — i. 
. kuihtuB^ hy,vlta: pilaan- eeelt Tdl post I petettavB.. 
deeetve (dl-slW) tr. pettai 

Johtaa harhaan. 
deceiver (-Or) n. pettaja. kymmenvuotln . rankalaemlnen deeialve (-Bai'-BW) a. ratkai- 
declBlTelT (-11) adv. ratkalae- rlstaa, 
ileelaim (dl-klelm') Itr. Iau9ua 

(runo y n, e.): korakellla. 
dcclalmer <-Dr) n. lauBuJa. anitliin (de-kla-i 
JuliHtus; aelltys, 
declaratlTe (dl-kla'-rs ilmalseva. vlertavyys; '-n[-al) 

a. silBtl. Hi]. deveptiTe (-aap'-tlv) a. petol- 
dccidc (di-said') v. ratkalsta, 

paattaa, tuiia paatokseen. 

decided (-ed) a, seWa, llmei- 
areMiaiy (-]l) adv. aelvastl. aelltta- 
deciare'i^d'lfkieer') v. JullB- 
(dl^-klen'-Son) n. 
Ifnojen) tal^ 
plluallon (de-kll neL'-Bon) 

Fllne (dl-klaln') I. n, rap- 
peutuminen; kuihtuminen; 
taiidln kiianne; — 2. itr. 

Sua, rllppua; Joutua rap- 
le: pofketa: kleltaytya; 
— 3. tr. taivuttaa alas; klel- 
DUi, liyljata; taivuttaa (aa- DEC 75 decoction (-kok'-Son) n. kei- 
tos. 

decolor (di-ko'-15r), decolo- 
rise (-aiz) tr. havlttaa varl; 
valkaista. 

decompose (dii-k&m-pouz') v. 
hajottaa 1. hajota alku- 
osiinsa. madata. 

decon&posltloii (-po-zi'-3on) n. 
hajoaminen, mataneminen. 

decompound (-paund') tr. uu- 
destaan yhdistaa; hajoittaa. 

decorate (de'-ko-relt) tr. ko- 
ristaa. 

decoration (rei'-Son) n. koris- 
tus; Decoration Day touko- 
kuun 30 p., Jolloin sisauisso- 
dassa kaatuneiden Unionin 
sotilasten hautoja kukilla 
koristetaan. 

decorative (de'-ko-ra-tlv) a. 
koristava. 

decorous (dl-kou'-ros 1. de'- 
ko-ros) a. sopiva, siisti. 

decorousness (-nes) n. siis- 

t6VS 

decorticate (dl-koor'-ti-kelt) 

tr. kuoria. 
decortication (-kei'-Son) n. 

kuoriminen. 
decorum (di-kou'-rom) n. 

saadyllisyys, sulava kaytSs 

1. puhetapa. 
decoy (dl-kol') 1. n. viekoitus, 

houkutus, (linnun-) kuva; 

— 2. tr. viekoitella, houku- 

tella ansaan. 
decrease (di-krils') 1. n. va- 

heneminen; — 2. tr. vahen- 

taa; — 3. itr. vahentya. 
decree (di-krll') 1. n. maa- 

rays; kasky; — 2. tr. maa- 

rata; paattaa. 

decren&ent (de'-kri-ment) n. 

vahenemlnen; tappio. 
decrepit (dl-kre'-pit) a. van- 

huudenheikko, raihnas. 
decrepitate (-kre'-ni-teit) tr. 

kuumentaa raiskymaan. 
decrepitude (-tuud) n. van- 

huudenheikkous, raihnaus. 
decrescent (di-kre'-sent) a. 

vaheneva. 
decrial (di-kral'-al) n. moite; 

parjaus. 
decry (di-krai') tr. haukkua, 

parjata. 
decuple (de'-kju-pl) a. kym- 

menkertainen. 
dedl^ute (de'-di-kelt) tr. vlh- 2 DBF 

kia; omistaa (tekemansa 

teoksen JoUekin). 
dedication (-kei'-son) n. vih- 

kiminen; omistus. 
dedicator (de'-di-kei-t5r) n. 

ylhklja. 
dedicatory (-ka-to-rl) a. 

omistava. 
deduce (di-duusO tr. Johtaa, 

paateiia 

deduclble '(-i-bl) a. Johdetta- 

va. 
deduct (di-dokf) tr. ottaa 

pois, vahentaa. 
deduction (-dok'-§on) n. va- 

hennys, alennus; Johtopaa' 

telma. 
deductive (-dok'-tlv) a. Joh- 

dettava. 
deed (diid) n. teko; uroty5; 

tosiasia, todellisuus; kaup- 

pakirja, kontrahti. 
deem (diim) 1. tr. pitaa Jona- 

kin; 2. itr. arvella, ajatella. 
deep (diip) 1. a. syva; alhai- 

nen; perinpohjainen; tum- 

ma; lokainen (tie); — 2. n. 

syyyys, merl. 
deepen (diipn) tr. syventaa; 

liimmentaa. 
deeply (diip'-li) adv. syvasti. 
deer (diir) n. peura, saksan- 

hirvi. 
deer-stalking: (-stoo-kifl) n. 

peuranajo (liliplva). 
deface (dl-feis') tr. rumen- 

taa, iiavittaa. 

defacement (-ment) n. ru- 
mennus. liavitys. 

defalcate (di-fai'-keit) tr. va- 
lientaa. 

defalcation (-kei'-Son) n. va- 
hennys; vaillingin teko. 

defalcator (-far-kei-t5r) n 
kassavaillingin tekija. 

defamation (di-fa-mei'-§on) 
n. solvaus, panettelu. 

defamatory (di-fa'-ma-to-ri t 
a. solvaava. 

defame (di-feim') tr. solvatn 

defamer (5r) n. panettelija. 

default (di-foolf) 1. n. virhe 
laiminly&nti; poisjaaminen 
(oikeuden istunnosta) ; — i: 
V. laimin ly5da; rikkoa. 

defaulter (-&r) n. oikeuden 
istunnosta poisjaanyt; vel 
vollisuuksiensa V^AxcvVcJcsXi 
ja; kasaa-NaAWVcv^Xxv x.^VX'i-i^. 

dete«iil%i\e i,ei\-l\V -iX-XA^ ^ DBF 76_ 

mahdoUinen tehdS, tyhj9,ksi 

1. kumota. 
defeat (di-filf) 1. n. tappio; 

tyhjaksi tekeminen; — 2. 

tr. tehda tyhjaksi, kumota, 

voittaa, lySda. 
defeet (di-fekf) n. vajanai- 

suus, puute, virhe, vika. 
defection (-fek'-Son) n. hyl- 

k3.^minen. 
defective (-fek'-tiv) a. vir- 

heellinen. 
defence (dl-fens') n. puolus- 

tus. 
defenceless (-les) a. turvaton, 

aseeton. 
defend (-fend') v. puolustaa. 
defendant (-ant) n. vastaaja, 

syytetty. 
defender (-5r) n. puolustaja. 
defense J. n. e. = defence J. 

n. e. 
defensible (di-fen'-si-bl) a. 

puolustetavissa oleva. 
defensive (-siv) 1, a. puolus- 

tava; — 2. n. puolustuskei- 

no. 
defer (di-f6r') v. lykata tuon- 

nemmaksi; esittaa; vlivy- 

telia; my5ntyS,. 
deference (de'-f5r-ens) n. 

kunnioitus; myOntyvaisyys. 
defiance (di-fai'-ans) n. tais- 

teluunvaatimus; uhka. 
deficiency (di-fi'-Sen-si) n. 

puutteellisuus, vajavaisuus. 
deficient (-Sent) a. puutteel- 

linen. 
deficit (de'-fl-sit) n. vajaus. 
defile (dl-fail') 1. n. sola; — 

2. tr. tahrata. saastuttaa; 

— 3. itr. marssia peratys- 

ten yhdesssl 1. lyhyissa ri- 

veissa. 
defilement (-ment) n. tah- 

raus, saastutus. 
definable (dl-fai'-na-bl) a. 

mahdoUinen maaritella 1. 

selitt^a. 
define (di-fain') tr. rajoittaa; 

maaritella. 
definite (de'-fi-nit) a. tarkal- 

leen maS-ratty; selva. 
definitely (-li) adv. tarkal- 

leen. 
deflnlteness (-nes) n. var- 

muus. 
definition (de-fi-ni'-Son) n. 

selitys; mS.9,ritelm9,. 
aefUfMPTe (di-fi'-ni-tiv) a. DEI maaratty, lopullinen; maa- 

i!*aava 

definitively (-li) adv. var- 

masti. 
deflect (di-flekf) v. vaantaa. 

syrjaan, poiketa. 
deflection (-flek'-Son) n. syr- 
jaan taittuminen, poikkea- 

minen. 
defloration (di-flo-rei'-Son) n. 

raiskaus. 
deflour (di-flaur') tr. raiska- 

ta. 
defoliation (di-fou-li-ei'-§on) 

n. lehtien variseminen. 
deform (di-foorm') tr. rumen- 

taa, pilata. 
deformity (-i-ti) n. epamuo- 

dostus, rumuus. 
defraud (di-frood') tr. pettaa. 
defraudation (dii-fro-dei'- 

§on) n. petos. 
defrauder (di-froo'-d5r) n. 

petturi. 
defray (di-frei') tr. suorittaa 

kustannukset. 
defunct (di-foflkf) a. 1. n. 

kuoUut, vainaja. 
defy (di-fai') tr. vaatia tais- 

teluun; uhitella. 
degeneracy (di-d2e'-n6-ra-si) 

n, turmelus. 
degrenerate (-ret) a, turmeltu- 

nut. 
degrenerate (-reit) itr. tur- 

meltua. 
degreneratlon (-rei'-Son) n. 

turmelus. 
degrlutltlon (de-glu-ti'-§on) n. . 

nieleminen. 
degrradation (de-gra-dei'-§on) 

n. (arvon) alennus; huono- 

neminen; turmeltuminen; 

surkastuminen. 
degrrade (di-greid') tr. alen- 

taa arvossa, erottaa viras- 

ta; halventaa; vahentaa. 
degrree (di-grii') n. askel; as- 

te; maara; oppiarvo; — by 

degrrees vahitellen; in some 

degrree jonkun verran; — to 

a degrree sangen paljon. 
dehisce (di-his') itr. ammot- 

taa, puhjeta. 
deification (dii-i-fi-kei'-§on) 

n. Jumaloiminen. 
deify (dii'-i-fai) tr. jumaloida. 
delgrn (dein) v. suvaita. 
deist (dii'-ist) n. Jumalallisen 

ilmestyksen kieltaja. 
deity (dii'-i-ti) n. jumaluus. \ Dm 

deject (dl-d2ekt') tr. masen- 

taa mieli. 
dejection (di-d2ek'-3on) n. 

alakuloisuus. 
delay (di-lei') 1. n. vllvytys; 

— 2. tr. viivyttaa, hidastaa; 

— 3. Itr. vitkastella. 
delectable (di-lekt'-a-bl) a. 

ihastuttava. 
delectation (-lek-tei'-§on) n. 

ihastus. 
delegate (de'-li-gret) n. 1. a. 

valtuutettu; edusmies. 
delegate (de'-ll-geit) tr. val- 

tuuttaa edustajaksi; siir- 

tS-S-. 
deleeration (-gei'-Son) n. val- 

tuutus; lahetyst5. 
deleterious (de-li-tii'-ri-os) a. 

vahingoUinen. 
deliberate (di-li'-b&-ret) a. 

varova 
deliberate (-reit) tr. miettisl, 

punnita, harkita. 
deliberately (-ret-ll) ad. va- 

rovasti. 
deliberation (-rei'-§on) n. 

tarkka harkinta. 
deliberatiTc (-ra-tiv) a. har- 

kits6va 
delicacy (de'-li-ka-si) n. miel- 

lyttavaisyys; hienous, so- 

muus; hentous; hienotun- 

teisuus; herkkyys; hyvan- 

makuisuus; herkku. 
delicate * (de'-li-ket) a. mau- 

kas, herkuUinen; soma, sie- 

vS,; hieno; hento; hienotun- 

teinen; turhan tarkka. 
delicious (di-li'-§os) a. miel- 

lyttavS,; maukas. 
delisbt (di-laif) 1. n. ihastus; 

— V. ihastuttaa, ihastua. 
delightful (-ful) a. ihastut- 

tava 
delineate (di-li'-ni-eit) tr. 

piirtasl, kuvailla. 
delineation (-ei'-Son) n. piir- 

ros; kuvaus. 
delinquency (di-lifi'-kwen-si) 

n. velvolllsuuden laiminly5- 

minen; rikos. 
delinquent (-kwent) a. 1. n. 

velvoUisuutensa unhottava; 

rikoUinen. 
delirious (di-li'-ri-os) a. hou- 

raileva. 
delirium (-om) n. houre; — 

delirium tren&ens Juoppo- 

hulluud. 
deliver (di-li'-v8r) tr. paas- 77 DBM taa; vapauttaa; luovuttaa; 

ilmoittaa; toimittaa perille; 

antaa; pgLastaa sikitista. 
deliverance (-ans) n. vapaut- 

taminen. 
deliverer (-li'-v5r-5r) n. va- 

pauttaja, sanantuoja. 
delivery (-v5-ri) n. vapaus, 

luovutus; puhetapa; synny- 

tys; perilletoimitus. 
dell (del) n. pienl laakso. 
delta (del'-ta) n. virran suis- 

tamo. 
deludable (di-luu'-da-bl) a. 

helposti petettavS,. 
delude (-luud') tr. pettda, vie- 

da harhaan. 
delugre (de'-lud2) 1. n. veden- 

paisuminen; — 2. tr. tulvia 

yli. 
delusion (di-luu'-2oii) n. pe- 

tos; erehdys, harhaluulo. 
delusive (-luu'-siv) a. har- 
haan vleva. 
demagrogrue (de'-ma-gr&gr) n. 

kansanyllyttaja. 
demand (di-mand') 1. n. vaa- 

timus; kysyntM,; — 2. tr. 

vaatia; kysyS,; haluta. 
demandable (-a-bl) a. mah- 

doUinen vaatia. 
demandant (-ant) n. kantaja. 
demarcation (dii-maar-kei'- 

§on) n. rajoittaminen. 
demean (di-miin') tr. kohdel- 

la; kayttaytva; alentaa. 
demeanor (-5r) n. kayt&s. 
demented (di-men'-ted) a. 

mieleton. 
demerit (di-me'-rit) n. ereh- 
dys, vika. 
demersion (di-m&r'-Son) n. 

upotus. 
demigrod (de'-mi-g&d) n. puo- 

lijumala. 
demitone (-toun) n. puoli- 

nuotti. 
demise (di-maiz') 1. n. testa- 

mentti; kuolema; — 2. tr. 

testamentata; vuokrata pois. 
democracy (di-m&'-kra-si) n. 

kansanhallitus, kansanval- 

ta. 
democrat (de'-mo-krat) a. de- 

mokraatti. 
democratic (-krM,'-tik) a. de 

mokraattinen. 
demolish (di-m&'-li§) tr. h^- 

vittaa. 
demoUtloik <,-\V-^qxC xv. YSi.'sV 

tya. t)BM 78 litmon (dii'-m&n) n. paholai- 

nen. 
livmoniac (di-mou'-ni-ak) a. 

pirulllnen; — n. paholaiseen 
• liittoutunut. 
demonstrable (di-m&n'-stra- 

bl) a. mahdoUinen todistaa. 
f!emonstrate (-m&n'-strelt) tr. 

nayttaa todeksi. 
demonstration (-strei'-Son) n. 

todistus. 
demonstrative (-m&n'-stra- 

tiv) a. todistava. 
demonstrator (de'-m&n-strei- 

tOr) n. todistaja, selittaja. 
demoralisation (di-m&-ra-li- 

zei'-Son) n. tapainturmelus. 
den&oralise (-m&'-ra-laiz) tr. 

turmella. 
demur (di-m6r') 1. n. keskey- 

tys; — 2. y. viivytella, kes- 

keyttaa; vaittaa yastaan. 
demure (di-mjuur') a. yaka- 

ya, hayellas; tekokaino. 
den (den) n. onkalo, luola. 
denial (di-nai'-al) n. kielta- 

minen, yastayaite. 
denisen (de'-ni-zn) n. kansa- 

laiseksi tehty ulkomaalai- 

nen. 
demoninate (di-n&'-mi-neit) 

tr. nimittaa. 
denominate (-net) a. nimitet- 

ty; — d. number laatuluku. 
denomination (-nei'-don) n. 

nimitys; uskonlahko. 
denominational (-al) a. lah- 

kolais-. 
denominator (di-n&'-tei-tor) 

n. nimittaja. 
denotation (di-no-tei'-§on) n. 

merkitseminen, merkki. 
denote (-nouf) tr. merkita, 

osoittaa. 
denounce (di-naunsO tr. syyt- 

taa Julkisesti; uhata. 
denouncement (-ment) n. syy- 

t5s. 
dense (dens) a. tihea, sakea. 

tiiyis, kiintea. 
dent (dent) 1. n. hammas; lo- 

yi, uurros; — 2, tr. tehda 

syyennys, uurtaa. 
dental (-al) 1. a. hampaita 

koskeva; — 2. n. hammas- 

aani. 
dentifrice (den'-ti-fris) n. 

hammasjauho. 
tiontimt (den'-tist) n. hammas- 

laM.ka.rl. PEP 

dentistry (-ri) n. hammasl&.£l- 

karin ammattl. 
denunciation (di-non-Si-ei'- 

Son) n. uhkaus, syytSs. 
denunciator (-non'-Si-ei-tiJr) 

n. uhkaaja. 
denunciatory (-§i-a-to-ri) a. 

11 h k aa va 
deny (di-nal') tr. kieltaa, eva- 

ta. 

deodorise (dii-ou'-d5-raiz) tr. 

tehda hajuttomakai; puh- 

distaa (tartunnasta). 
depart (di-paartO itr. menna 

pois; erota; hyljata (from). 
department (-ment) n. osas- 

to; ministerist5; tiedekun- 

ta; piirikunta. 
departure (-tjur) n. poisiah- 

t5; kuolema. 
depend (di-pend') itr. riippua; 

olla ratkaisematta; luottaa 

(upon). 
dependence (-ens) n. riippu- 

minen; luottamus. 
dependent (-ent) a. 1. n. riip- 

puva, ali^tettu. 
depict (di-pikf) tr. kuvallla. 
depilatory (di-pi'-la-to-ri) a. 

1. n. hiukset poistaya (alne). 
depletion (di-plii'-§on) n. tyh- 

jennys; suonenisku. 
deplorable (di-ploo'-ra-bl) a. 

yalitettava. 
deplore (di-ploor') tr. yallt- 

deplorer (-5r) n. yalittaja. 
deploy (di-ploi') tr. levittaa 

rintamaa. 
deplume (di-pluum') tr. h6y- 

hentaa. 
deponent (di-pou'-nent) n. 

yannotettu todistaja. 
depopulate (di-p&'-pju-leit) 

tr. hayittaa asukkaat. 
depopulation (-lei'-§on) n. va- 

eston hayittaminen. 
deportation (dii-por-tei'-Son) 

n. poiskuletus; maanpako. 
deportment (di-poort'-ment) 

n. kayt5s. 
deposal (-pou'-zal) n. yirasta 

erottaminen. 
depose (-pouzO tr. panna vi- 

ralta; — itr. yalallisesti to- 
distaa. 
deposit (-pa'-zit) 1. n. saos, 

sakka; talletus; — 2. tr. 

laskea alais 1. syrjaan; saos- 

taa; panna yarastoon; tal- 

lettaa. PET 8i. 

detail (dii'-teil 1. di-teil') n^ 

yksityiskotata. 
detail (di-teir) tr. yksityis- 

kohtiaan my&ten selittHa. 
detain (di-teinC) tr. piddttM. 
detainer (-(5r) n. .pid^ttajft; 

toisen oman pid&tt^minen; 

kfisky pitaM, edelleenkin 

vankina. 
detect (di-tekf) tr. paljastaa, 

keksiM.. 
detectable (-a-bl) a. keksitt^- 

va. 
detection (-tek'-don) n. kek- 

sint5. 
detective (-tiv) 1. a. kekse- 

liMs; keksiv^; — 2. n. sala- 

poliisi. 
detector (-t6r) n. keksijS.. 
detention (-ten'-Son) n. pidat- 

taminen. 
deter (di-t6r') tr. pelottaa, 

estSia. 
detergre (di-t5rdi') tr. puhdis- 

taa 
deteriorate (di-tii'-ri-o-reit) 

V. pilata; huonontua. 
deterioration (-rei'-§on) n. pi- 

laantuminen. 

determinable (di-t5r'-ini-na- 

bl) a. mahdollinen ratkais- 

ta. 
determinate (-net) a. mkarat- 

ty, ratkaiseva, luja-aikei- 

nen. 
determlnately (-li) adv. var- 

masti, pSattJlvfisti; ratkai- 

sevasti. 
determination (-nei'-§on) n. 

ratkaisu, pa3.ttavaisyys; 

paamaara. 
determine (dl-t5r'-min) tr. 

rajoittaa, ma3,rata, ratkais- 

ta; pHattaa. 
detest (di-tesf) tr. inhota. 
detestable (-a-bl) a. inhotta- 

va. 
detestation (-tes-tei'-§on) n. 

inho. 
dethrone (di-throun') tr. sy- 

sata valtaistuimelta 1. vi- 

rasta. 
dethronement (-ment) n. val- 
taistuimelta sy&kseminen. 
detonate (de'-to-neit) v. ra- 
ja hdyttaa, rajahtaa. 
detonation (-nei'-5on) n. pa- 

maus. 
detortlon (di-toor'-Son) n. 

vaannds. DBV detract (di-trakf) v. ottaa 

pots; halventaa (from). 
detraction (-trak'-fion) ii». hal 

ventaminen. 
detractor (-trak'-t5r) n. pa • 

nettelija. 
detractory (-trak'-to-ri) a 

halventava. 
detriment (de'-tri-ment) n. 

haitta, vaurio, vabinko. 
detrimental (-al) a. haitalli- 

nen, vahingrollinen. 
detruncate (di-trofl'-keit) tr 

leikata lyhemmaksi, typis • 

taa. 

detmsion (di-truu'-2on) n 

alastydntaminen. 
deuce (duus) n. kaklconen: 

paholainen. 
devastate (de'-vas-teit) t?*. 

tehda autioksi. 
devastation (-tei'-§on) n. h^,- 

vitys. 
develop (di-ve'-l&p) v. paljai^ • 

taa, sy n n y ttaa ; ken i t ta 'i . 

kehittya. 
development (-ment) n. pal- 

jastus; kehitys. 
deviate (dii'-vi-eit) itr. pol- 

keta; eksya. 
deviation (-ei'-§on) n. poik- 

keaminen, poikkeus. 
device (di-vais') n. suunnitel- 

ma, keksint5; laitos. 
devil (devl) 1. n. perkele, pi 

ru; — 2. tr. tehda paholai- 

sen kaltaiseksi; maustaa 

vahvasti pippurilla. 
devilish (dev'-lig) a. pirulli- 

nen. 
deviltry (devl'-tri) n. pjrulli- 

suus. 
devious (dii'-vi-os) a. har- 

haan meneva. 
devisable (di-vai'-za-bl) a 

mahdollinen keksia; 1. tes- 

tamentata. 
devise (dl-vaiz') 1. n. testa- 

mentti; — 2. tr. keksia; tcs- 

tamentata. 
devisee (de-vl-zii') n. periUi • 

nen (testamentin mukaan* 
deviser (di-vai'-zor) n. keks:- 

ja. 

devisor (-zor) n. testamen.*:!" 

. tekija. 

devoid (di-void') a. tyhl'i 

puuttuva (of). 
devolution (de-vo-lviw'-^<yc - 

n. sllrlo \.o\^e\\.ia. Yv^wVw>X«^^x^ 

toiseWe. DBS 80 

ansiokkaalla tavalla edis- 

deserredly (-z8r'-ved-li) adv. 

ansion mukaan. 
desiccate (de'-si-keit) v. kui- 

vata, kuivua. 
desiccation (de-si-kei'-§on) n. 

kuivaaminen. 
desideratum (di-si-di-rei'- 

torn) n. tarve. 
desiarn (di-zain' 1. di-sainO 1. 

n. suunnitelma; tarkoitus; 

Juoni; kuosi; — 2. tr. pil- 

rustaa; merkitS,; suunnitel- 

la; aikoa; tarkoittaa. 
dcsiarnable (-a-bl) a. selvS,. 
desimiate (de'-sigr-neit) tr. 

merkita, osoittaa; m3,ar£lta. 
designation (-nei'-5on) n. o- 

soitus; maarays; merkitys: 

iiimitys. 
r sigmcdly (di-sai'-ned-li) 

adv. tahallansa. 
d«si8mer (-sai'-n5r) n. mer- 

kitsijii; pilrtaja; Juonitte- 

lija. 
desiemingr (-sai'-nifi) a. Juoni- 

kas. 
desirable (di-zai'-ra-bl) a. ha- 

luttava, suotava; mieluisa. 
desirableness (-nes) n. halut- 

tavaisuus. 
:lesire (di-zair') 1. n. halu; — 

2. tr. haluta; ikavQida. 
•leslrous (di-zai'-ros) a. halu- 

kas, ikav5iva. 
desist (di-sisf) itr. lakata, 

tauota. 
desk (desk) n. pulpetti, kir- 

Joituspdyta; saarnatuoli. 
desolate (de'-so-leit) tr. teh- 

da autioksi. 
desolate (-let) a. autio. 
desolation (-lei'-§on) n. havi- 

tys; autioksi tekeminen; 

rauniot; lohduttomuus. 
despair (di-speer') 1. n. epa- 

toivo; — 2. itr. Joutua epa- 

toivoon. 
despatch (di-spat§0 = dis- 
patch. 
desperado (des-p5r-ei'-do) n. 

uskalikko. 
desperate (des'-p5r-et) a. epa- 

toivoinen. 
(desperately (-li) adv. epatoi- 

voisasti. 
desperation (-ei'-5on) n. epa- 

toivo. • 

despicable (des'-pi-ka-bl) a. 

/ia]vekaitta.vsL, kurja. PET 

despicably (-bit) adv. halvek- 

sittavasti. 
despicableness (-bl-nes) n. 

halveksittavaisuus. 
despise (di-spaizO tr. halvek- 

sfa. 
despite (di-spaif) 1. n. pa- 

hansuopuus, hailyys. uhka; 

— in despite of huolimatta; 

— 2. adv. huolimatta. 
despiteful (-ful) a. haijy, pa- 

hansuopa. 
despoil (di-spoil') tr. ryttstaa. 
despoller (-5r) n. rydstaja. 
despond (di-sp&ndO itr. olla 

epatoivossa. 
despondency (-en -si) n. epa- 

tolvo. 
despondent (-ent) a. epatol- 

voinen. 
despot (des'-p&t) n. itseval- 

tias. 
despotic (des-pa'-tik) a. sor- 

tovaltalnen, 
despotism (des'-po-tizm) n. 

itsevaltius. 
desquamate (des'-kwa-meit) 

itr. kesia. 
dessert (de'-z5rt') n. jaikiruo- 

ka. 
destination (des-ti-nei'-Son) 

n. maarays; tarkoituspera, 

maarapaikka. 
destine (des'-tin) tr. maarata, 

saaiaa. 
destiny (des'-ti-ni) n. kohta- 

lo, sallimus. 
destitute (-ti-tjuut) a. hylat- 

ty, puutteessa oleva, avu- 

ton. 
destitution (-tjuu'-Son) n. 

puute, hata. 
destroy (di-stroi') tr. havit- 

taa, tuhota, tappaa. 
destroyer (-or) n. havittaja. 
destructible (di-strok'- ti-bl) 

a. mahdollinen havittaa. 
destruction (-strok'-Son) n. 

havitys. 
destructive (-strok'-tiv) a. 

havittava, tuhoisa. 
dcstructlveness (-nes) n. tu- 

hoisuus. 
desuetude (des'-wi-tjuud) n. 

totutun tavan hylkaaminen. 
desultory (des'-ol-to-ri) a. 

hajanainen, pintapuolinen. 
detach (di-tat§') tr. irroittaa, 

eroittaa. 
detachment (-ment) n. irroit- 

taminen; osasto. DBT 8i.. DBV detail (dii'-teil 1. di-teil') n, 

yksityiskotata. 
detail (di-teir) tr, yksityis- 

kohtiaan my5ten selittHlL. 
detain (di-teinO tr. pidUttdil. 
detainer (-dr) n. pideltUja; 

toisen oman pid&tt9,minen; 

k^sky pitUft edelleenkin 

vankina. 
detect (di-tekf) tr. paljastaa, 

keksiS,. 
detectable (-a-bl) a. keksittS.- 

detection (-tek'-don) n. kek- 

sintO. 
detective (-tiv) 1. a. kekse- 

lisls; keksiv^; — 2. n. sala- 

poliisi. 
detector (-t5r) n. keksiJM,. 
detention (-ten'-don) n. pidat- 

tRminen. 
deter (di-t5r') tr. pelottaa, 

estSlS,. 
detergre (di-t5rdi') tr. puhdis- 

taa 
deteriorate (di-tii'-ri-o-relt) 

V. pilata; huonontua. 
deterioration (-rei'-Son) n. pi- 

laantuminen. 

determinable (di-tdr'-mi-na- 

bl) a. mahdollinen ratkais- 

ta. 
determinate (-net) a. m&arclt- 

ty, ratkaiseva, luja-aikei- 

nen. 
determlnately (-li) adv. var- 

masti, pM3.ttavMsti; ratkai- 

sevasti. 
determination (-nei'-§on) n. 

ratkaisu, p3,£Ltt^vaisyys; 

nHiim3.&,r9,. 
determine (di-t5r'-min) tr. 

rajoittaa, mM3,rHt£L, ratkais- 

ta: pMtt^H. 
deteat (di-tesf) tr. inhota. 
detestable (-a-bl) a. inhotta- 

va. 
deteatation (-tes-tei'-3on) n. 

inho. 
dethrone (di-throun') tr. sy- 

s3.tlL valtaistuimelta 1. vi- 

rasta. 
dethronement (-ment) n. val- 
taistuimelta syOkseminen. 
detonate (de'-to-heit) v. rH- 

jahdyttua. rHjahtaa. 
detonation (-nei'-§on) n. pa- 

maus. 
detortlon (di-toor'-Son) n. 

vaannOs. detract (di-trftkt') v. ottaa 

pots: halventaa (from). 
detraction (-tr^k'-fion) n^ hal 

ventaminen. 
detractor (-tr^k'-tttr) n. pa • 

nettelija. 
detractory (-trak'-to-ri) a 

halventava. 
detriment (de'-tri-ment) n.- 

haitta, vaurio, valiinko. 
detrln&ental (-al) a. haitalli- 

nen, vahing^ollinen. 
detrancate (di-trofl'-keit) tr 

leikata lyhemmaksi, typis • 

taa. 

detmsion (di-truu'-2on) n 

alastyQntaminen. 
dence (duus) n. kakVonen; 

paholainen. 
devastate (de'-vas-teit) t?*. 

tehda autioksi. 
devastation (-tei'-Son) n. h^,- 

vitys. 
develop (dl-ve'-l&p) v. paljai^ • 

taa, synnyttaa; kenitta 'i . 

kehittya. 
develoiiment (-ment) n. pal- 

Jastus; kehitys. 
deviate (dii'-vi-eit) itr. pol- 

keta; eksya. 
deviation (-ei'-Son) n. poik- 

keaminen, poikkeus. 
device (di-vais') n. suunnitel- 

ma, keksint5; laitos. 
devil (devl) 1. n. perkele, pi 

ru; — 2. tr. tehda paholai- 

sen kaltaiseksi; maustaa 

vahvasti pippurilla. 
devilish (dev'-li§) a. pirulli- 

nen. 
deviltry (devl'-tri) n. pjrulli- 

suus. 
devious (dii'-vl-os) a. har- 

haan meneva. 
devisable (di-vai'-za-bl) a 

mahdollinen keksia; 1. tes- 

tamentata. 
devise (di-vaiz') 1. n. testa- 

mentti; — 2. tr. keksia; tcs- 

tamentata. 
devisee (de-vi-zii') n. periUi ■ 

nen (testamentin mukaam 
deviser (di-vai'-zor) n. keks: - 

a. 
devisor (-zor) n. testamen.'ii'' 
. tekija. 
devoid (di-void') a. tyhfi 

puuttuva (of). 
devolution (de-vo-lviw'-^<^T - 

n. sllrlo \.o\^e\\.ia. Yv^xCSjJCsS^^x^ 

toiseWe. DBV ^2 DIF deTolTe (dl-v&lv') v. vWtlt- 

taa alas; luovuttaa; silrtya 

(unon). 
devote (dl-vouf) tr. pyhittaa, 

omistaa, uhrata. 
devoted (-vou'-ted) a. pyhi- 

tetty; kiintynyt, uskollineti. 
devotednesH (-nes) n. alttius. 
devotee (de-vo-tii') n. hurs- 

kastelija. 
devotion (di-vou'-Son) n. py- 

hitys; hartaiis; mieltymys. 
devotional (-al) a, harras. 
devour (di-vaurO tr. niellii, 

ahmaista; hSlvittaa, kulut- 

devourer (-or) n. ahmija. 
devout (di-vauf) a. harras, 

hurskas. 
devoutnesK (-nes) n. hartaus. 
dew (djuu) 1. n. kaste; — 2. 

tr. kostuttaa. 
dewy (djuu'-i) a. kasteinen. 
dexteHty (deks-te'-ri-tl) n. 

katevyys, taitavuus. 
dexterous (deks'-t5-ros) a. 

kateva, taitava. 
dlabeten (dai-a-bii'-tiz) n. so- 

keritauti. . 
diabolioal (dai-a-b&'-li-kal) a. 

pirullinen. 
diadem (dai'-a-dem) n. kruu- 

nu. 
diaffTonal (dai-a^'-o-nal) 1. n. 

halkaisija; — 2. a. viisto. 
diagrram (dai'-a-gram) . n. 

piirros. 
dial (dai'-al) n. aurinkokello; 

kellotaulu. 
dialeet (dai'-a-lekt) n. kieli; 

murre. 
dialectical (-lek'-ti-kal) a. 

murteellinen. 
dialectics (-tiks) n. vaittely- 

taito. 
dialogrue (dai'-a-l&g) n. vuo- 

rokeskustelu. 
diameter (dal-a'-mi-t5r) n. 

halkaisija; lapimitta. 
diametrical (-met'-ri-kal) a. 

lapileikkaus-; vastakkai- 

nen. 
diamond (dai'-a-mond 1. dai'- 

mond) n. timantti. 
diaper (dai'-a-por) n. paltti- 

na; pyyheliina; kapalokaare. 
diaphragrm (dai'-a-fram) n. 

valiseina; pallea. 
diarrhoea (dai-a-rii'-a) n. diary (dai'-a-ri) n. paivakirja. 
*dtbble (dibl) 1. ti. siemenien 

istutuspuikko; — 2. tr. Is- 

tuttaa. 
dice (dais) pi. sanasta die; 

kuutio, arpa; noppaset. 
dicebox (-b&ks) n. noppalaa- 

tikko. 
dickens (di'-kenz) n. paholai- 

nen. 
dickey (di'-ki) n. takaistuin 

karryissa; paidan rinta 1« 

kaulus. 
dictate (dik'-teit) 1. n. maa- 

rays, kasky; — 2. tr. sanel- 

la; kaskea. 
dictation (-tei'-§on) n. sane- 

111 * kaskv 
dictator (di'k-tei'-tor) n. vaii- 

aikainen yksinvaltias. 
dictatorial (dik-ta-tou'-ri-al) 

a. yksivaltias. 
dictatorship (-tei'-tor-sip) n. 

rajaton valta. 
diction (dik'-§on) n. sana- 

muoto, lausuntatapa. 
dictionary (dik'-§o-ne-ri) n. 

sanakirja. 
did (did) imp. verbista do. 
didactic (di-dak'-tik) a. opet- 

tava. 
die (dai) 1. itr. -[died; died] 

kuolla; sammua, — 2. n. 

kuutio, arpa (pi. dice) ; — 

3. n. leima (pi. dies). 
diet (dai'-et) 1. n. ruoka; ruo- 

kajarjestelmil; valtiopai- 

vat; — 2. V. noudattaa tark- 

kaa ruokajarjestelmaa. 
differ (di'-for) itr. erota, olla 

eri mielta; kiistelia. 
difference (-ens) n. eroavalj- 

suus; eroitus; kiista. 
different (-ent) a. erilainen, 

eri. 
difficnlt (di'-fi-kolt) a. vai- 

kea. 
difficulty (-i) n. vaikeus, este. 
diffidence (di'-fi-dens) n. 

epaluottamus, arkuus. 
diffident (-dent) a. epaluuloi- 

nen, arka. 
diffuse (di-fjuuz') tr. vuodat- 

taa 1. levittaa yli. 
diffuse (-fjuus') a. laajalle le- 

vinnyt, laajaperainen. 
diffusely (-li) adv. laajape- 

raisesti. 
diffuMlon (-fjuu'-zon) n. leviS,- 

min^n, dirmslve (fjuu'-Blv) a, laalal- 
le leviava. 
. Ill* <dlK) V. [digged 1. dujT] 

dlKml Idi'dJttat') v. jarJpstHIl: 

vnlmlikal. 

. JKrjes- dlfmtll ; luklkokuelma. 
Ir (dl.dzEs'-ti-bl) 

dlKTBttOD I -d£ciBt'-3oii') n, n 
nnHulatUH, 

aneutHtUBta edlst^vd. 
diKll (dl'-dilt) n. aorml, vi 
vaa; sormeil leveys (^ U 

diKltatc (dr-dli-tet) a. lit 

rautunuL 
dlKBtrivd (dlg'-i -(aid) ^onsa tunteya, 

B-ri) n. ar- dlKBlfr (fai^ ... 
dUaltarr (dlK'-ni- 

vohenkllO. 
diKBltr (-tl) n. I 

kalBuus. 
dlsTPim ('ll-Drrea') Itr. polketa 

Bivuaslolhln. 
dlBreaalon (dl-grs'-ion) n. 

syrjtiaeikkoihin poikkeaml. dlKmniln 


(dl-lB-tei''Si>n> keruus. huolellii 
dlllKcBt (-dSent) a. ahkera. 
dUlBCBtly (-11) adv. uuttera^tl. 
dilute (dl-luuf) 1. tr. ohen- 

taa, mledontaa; — 2. a. 

dllntloa (-luu'-Son) a. ohen- 
(-luu'-vl-al) a. ve- ulottuvaiBuus, 

he"t"a, -tyii. 
dlinlnutlon (di-i 

n. villiennyH. 
■ntlTv (dl-m 
pikkaratnen: 

•■or; (dl'- 
in myflntava, 
em (dlm'-n -njuu'-flon) 
.--Ja-tlv) 1. him llBiple (dlmpl) 1. n. kuoppa 

(poskeaaa): — S. Itr. vetfly- 
tyil kuopalle. 

■- -iin) 1. n. hilUna; —2, v. 
amn; rStistH. 
(dnin) 1, Itr, Bvfldil nKt- 
IsU: T— 2. tr. kestltil. 
IMK (din'-d&lt) n. plum- 
in (kellojen iiani). 
■ (diflgl) n. ( " L'-dii) . li- lloecoe (dal'-o-BllB) n. hllppa- llp (flip) ; kastettu kynlll- 
kastaa: sekottaa: 

plkaiseBtr'ailmilllk; kalllB- 

dlpbtbrrU (dip- I. dlf'thli'-rl- 

dliiblboDK (dip'- 1. dif'-th&n) VBltlovilBB dlr^otlvr (-rek'-tiv) a, ohjaa- 

vB., Johtava. 
dlrectlr <-rekt'-li) adv. i 

rann, vaiittOmfiBtl. (dlB-a-poinf) tr. 

in pettfintnen. 
lion (dlE-a-pi. 

n. hyvakaymatta 

(-pruuv') tr. I Johtava. 

Johtava: - 
ta: kasikl 

iiUim (derd!) ri.'hau talis vi'rHl. 

dirk (dQrk) n. tfkari. 

dirt (dCrt) n. like., moska; 

dlrtlBMB (-l-nes) n. Ilkalsui 
dlrtr (-i) a. llkalnen. 
diaablllty (dlH-a-bl'-H-tn 

kykenemattOmyya. 
diKBhic (dis-elbl') tr, tfh< 

kykenemactSmaksl. 
dInbiiH (dlH-a-bJuuz') i 

n&astti.l harhaluuloata, 

, tiankaluu 

-van--.er- 
„-,,„, a- pDandullLT 
talltnt 

kHBtyttaa. ia-band') v. hajot- 
m (sotavftki). 

l-lilf) n. uako- 


mattomuus, epauako. ^ ppaedullln 
i-fekt') t nttr- {dta- rril': itr. eroavalHUUs, erliriellayya. 
dUallow (dlH-a-1au'} tr. klel 
taytytt hyvakaymasta. aimmpptmr (idia-ii-'pllr') . dlflbnriarnmt (-me 
amlnen. klllutu! 
c (disk) dl(jk 


mlellyttavastl. kanakHinen. 
iBFcrninviil ( 
tarkkanilkSlayyK, xQrn') tr. erottaa 
0, hilsittaa. 
(-1-bi) a. nSkyya, 

"(-zBr'-nlB) a. tark- B-tSaard*') 1. dlBClple (dl-salpV) 
aiBclpllDBrian (dl 


dlwrlpllBsiT^ 

dlB^lpllBI LPltOE {dl--. 2. tr. kaavattaa, hurlttaa. 
dlBcInln fdlB-kleliD') tr. klei- 

taii, kiiBtaa. evata, 

dlH'lHlmer l-tir) n. kieltujil: 
lailllnen luopumlnen. 

dlBclone <dla-klouz') tr. au- 
kaista, palJaBta! Jaf 


soloi dlncoloratlon (-ei'-9on) n. 

dlaconflt (dls-kom -rit) 

adaa lakoon, kiikiHtE«. 

dlBComfltare (-Cltlur) n. t 

. ep&- 

lettaa. 

dlB-3[&IIl'POUE'J 

ep^JHrlaatyk- 

as ■■■■.-oncert (dl9-kln 
tehdil tyhJUksl: sa ■eauHl (dla-ki-T titrf) , I hli- aiaeoDBHtlan (-nek'-Son) 
eroltUB: hajanatsuus. 

UspottBolBte (dis-kAn'-BO-le' 
a. lohduton. 

dlBcOBtCBt <dls-k&n-tent'l 
a. tyytymUtttn ; — 2. i 
tyir-- — ■ * - (■koor'-dana) n. 
irlpu- 

■HbcodbI (dlB-kaunf) tr. alen- 
taa; antaa lalnakgl (ottaen 
koron edeltB-piilii), diakon- 

dUcoDBtenaBce (-kaun''tl- 

nans) 1. n. kylmU, kohtelu; pubuja, 
(dl8-k8r'-U.oB) n. kekslja, 
kekalntO, puhua. ealtt&ft. 
dlacsarser (-Qr) : 

kIrJaiUJa. 
dlBCOBrteaBL 

a. epakohtelii 
discover (dia-k< 

^_8ia. lOytaa. 
lOytaja. 

■BOVBI7 (-1) 

18yt». 

redil (dla- 
UBkomattomuua: hi Fdllable (-a-bl) a. h&pe- 
«t (dla-krllf) a. mlale- 
vetly (-11) adv. 
Htar-B (-krlit'-nea) 
epnni^y dls-kre'-pan qrctlon (dla-kre'-Son) n 
alelevyya; mlellvalla. 

altatnen, rajaton. dlBPTlDiliiatpIr C-net-11) adv. 
dlBrrlmlHBlIon (-nsl'-Son) n. 

vostelukjliy. 
dlirrimlimtlve (krl'-mi-nU' 

tfv) R. erolttavfl. 
dlHCnnilTe (dla-kiir'-Blv) a. 

hapulleva; jarkliierainen. 
diHOM (dlB'kos'l tr. keskua- I a. halveksl- dlHMiiible (dlB-en-e<'-bl) ti 
tehdfi kykenemattOmHkaL 

dlHHchiiB* (dla-en-taanf) ti 
pOilBtUS lumaukaesta. 

dlBencimbpr (dds-en-kom' dlMBicHEcd (-geidid') 
naa, jautllaa. 

iKBgrniFiit (-geld£''i 


; Jot >aika. ^IttUk. ■■•Bri« (ais-en-t^fien 

ir) n. epa 
dUM^rotlflii (dlB-t1s-]u-rei' 
dIaflKure' (dls-flK'-jiir) tr. ru buobId. h^p 
kea BUOBlo 


-goord 


') tr. ok- 

1. n. epa- 

httpefilH- 4iBemt»'iiiir (fu-li) adv. hi- lepukuun; salata. 
diBKiiBi (dla-eoaf) 1. n. Inho; dliih«B»l (dls-&'-neBt) a. ep£l- 

rehellinen. 
dlshoBFatly (-11) adv, epSre- 

helliseatl. 
dlnkoBHtr (-nes-ti) n. epttre- 

helllsyys. 
diHhoBor (dis-&'-nIir).l. n. h^- 

peiL; makaamutta jattaml- 

nen; — 2. tr. havlllBtli: hlel- 

hllpe- 

dtalHi^llDatlDB rdls-ln-kli-nei'- 
Son) n. vaHtenmieliayya. 

4lBlDcllBr (klain'} tr. talvut- 
taa pola. 

dliilDfvcl (diH-In-fekf) tr. 
puhdtBtaa tartunnaata, 

dlslntmloB (>fek'-SaI1) n. 

dlBlnKvnnaDiii (dts-in-dlen'-JU' 

OS) a. vLlplUJnen. 
"■ ■ lanalr (-li) adv. vU- plllias 
llnlnlier [diB-ln-he'-rit) T)IS B? ment) n. haudasta kaivami- 
nen. 
disjoin (dis-d2oin') tr. eroit- 

dlnjolnt (-d2oint') tr. vaantaa 

sijaltansa; paloitella. 
disjunct (-diofikf) a. eroitet- 

tu. 
disjunction (-d2oflk'-§on) n. 

erolttaminen. 
disjunctive (-d2oflk'-tiv) a. 

eroittava. 
disk (disk) n. pySrea levy; 

kiekka, kehra. 
dislike (dis-laik') 1. n. vas- 

tenmiellsyys; — 2. tr. pit&a 

vastenmielisena. 
dislocate (dis'-lo-keit) tr. pan- 

na pois sijoiltaan. 
dislocation (-kei'-§on) n. si- 
joiltaan nyrjahtymlnen. 
dislodsre (dis-l&d2') tr. kar- 

koittaa asemaltaan. 
disloyal (dis-loi'-al) a. usko- 

ton. 
disloyalty (-ti) n. uskotto- 

muus. 
dismal (diz'-mal) a. synkkS,, 

kolkko, suruUinen. 
dismantle (dis-mantl') tr. teh- 

da autioksi; purkaa. 
dismast (-mast') tr. kaataa 

mastot. 
dismay (dis-meiO 1. n. kau- 

hu; — 2. tr. saikahdyttaa. 
dismember (dis-mem'-b5r) tr. 

palotella. 
dismemberment (-ment) n. ia- 

oittelemlnen. 
dismiss (dis-mis') tr. laskea 

hajalleen; eroittaa- lopet- 

taa 
dismissal (-al) n. erottaminen 

(toimesta). 
dismission (-ni'^o^) n. viral- 

tapano; hylkaaminen. 
dismissive (-mis'-siv) a. eron 

antava. 
dismount (dis-mauntO v. as- 

tua 1. heittJi^ satulasta; 

poistaa pySrilta (kanuuna). 
disobedience (dis-o-bii'-di- 

ens) n. tottelemattomuus. 
disobedient (-ent) a. tottele- 

maton. 
disobey (dis-o-bei') tr. oUa 

tottelematon. 
dIsoblUre (dis-o-blaid2') tr. 

loukata. DIS 

dIsobllKlngr (-ifl) a. epakohte- 
lias. 

disorder (dis-oor'-d5r) 1. n. 
epajarjestys; hairio; saira- 
us; kapina; — 2. tr. saattaa 
epajarjestykseen; tehda sai- 
raaksi 

disorderly (-li) a. epajarjes- 
tyksessa oleva, meluava; 
irstas. 

dlsorgranlsatlon (dis-oor-ga- 
ni-zei'-Son) n. hajoittami- 
nen. 

dl^or«r»*nfxe (-oor'-ga-naiz) tr. 
hajoittaa. 

disown (dis-oun') tr. oUa tun- 
nustamatta omakseen, kiel- 
taa 

disparaffre (dis-pa'-red2) tr. 
halventaa. 

disparagement (-ment) n. ha- 
vaistys, hapea. 

disparity (-pa'-ri-ti) n. eroa- 
vaisuus. 

dispart (dis-paarf) v. hajoit- 
taa, haljeta. 

dispassionate (dis-pa'-§o-net) 
a. kylma, levollinen. 

dispatch (dis-pats') 1. n. no- 
pea lahettaminen; kiire; sa- 
noma; sahkosanoma; — 2. 
tr. saattaa no' t^aan paatok- 
seen; lahettaa nopeasti; 
tappaa. 

dispel (dis-peD tr. karkoittaa. 

dispensable (dis-pen'-sa-bl) a. 
hyvaksyttava. 

dispensary (-pen'-sa-ri) n. 
kOyhien parantola. 

dispensation (-sei'-§on) n. ja- 
kaminen; pbikkeus laista; 
erikoisvapautus: kirkolli- 
nen jarjestelma. 

dispensatory (-pen'-sa-to-ri) 
n. farmakopia (laakkeiden 
valmistupta selittava kiria). 

dispense (dis-pens') tr. jakaa 
ulos; hoitaa; vapauttaa; — 
itr. Jattaa pois, tulla toi- 
meen ilman (with). 

dispenser (-or) n. jakaja. 

dispeople (dis-piipl') tr. ha- 
vittaa asukkaat. 

disperse (dis-p6rs') v. hajoit- 
taa, hajota. 

dispersion (-p6r'-Son) n. ha- 
joaminen. 

dispirit (dis-pi'-rit) tr. iDRa.- 
sentaa, ^^.^XX^^ ^i2C«w>q^^V dUplsce C-plelB') tr. pi 
palkoiltaan. 

JolltBB.li polsCamlnen. 
"— --• (-plant') tr. 8 dlnplar (dlB-plef) 1. n. n&yt- 
tely; — 2. tr. levittS^ hajal- 
lecn 1. natitavilkHi: nftytellii. 

diBpleue (dlH-pHIz') tr. lou- 
hata, kluaata. 

dlspleunr* (cllB-ple'-£ur) n. 

dlBpvrt (diB-poort') 1. n. ojan- 
kulutua; — 2, v. huvltella. 

dlspoul (diB-pa'-ZBl) n. JSir- 
JestBminen: hallltua; mtlft- 
rd^mlB- I. k3.ytt6valta. 

dlBpou (dls-poui') tr. jarjes- 
taa; hftlHta; kayttaft; teh- 
da talpuvakHi; — hiLyttaa 
tarpeen mukaan, luovuttaa 

~ (-pouid') a. talpu- 


;l'-aon) n 
jarjestya ipraliK <d<s-preiz') 1 'Ildanalalnan, spant&va. 

Dt (-tant) n. rlltellJK, pI'-Soa) a, rll- 

(dis-pjuuf) 1. n. vttlt- 
— 2. tr. vaitelia; kl- 
la. 

ncBtlon (dlB-kwft-tl- 
■-Son) n. kykenemUt- 
MfauMlltT (-kwi'-ll-ral> tr. 
tehdS A j-Aenema It fiinakBl. levottomuuB; — Z. tr. tehda 
levottomaksl. 
dlannletude (-kwai'-e-tjuud) 

tutklmuB. 

dlKFESard (dlB-ri-graard") 1. n. 
vaiittamattdmyyB; ylenkat- 
sa; — 2. tr. jattaa huoinloon 
ottamatta: linlveksla. 

dlsrcKSrdrul (-ful) a. halvek- 

dlBreliBh (dla-r C-ful) a. ylan- larnbe (dlH- 

ylta. 
Ilnrupllon I kyllaBtyintnei-, 
dlHBllafy (-Ba'-tlB-fal) tr. 

Cehdii. tyytymattamakBL 
dl»ect <dl-Bekt'» tT lelkelliL 
dlaa«ctlaB (-Hsk'-Son) t 

kely. 
dluector (-Bek'-tCr) n. lelk- 

kelija. 
dlnKHie (dl-sllz') tr. anaBtaa. 
dliBrablf , tecat (-»r) lelia.. teeaken- 

llaarniaatr (dl-se'-ml-nelt) 

tr. Birolttaa. levltttUL. 

llBBFinlDBtlDn ('tier-SOD) It. 

kylva.minen, UTiB,mln«ii. lei lit. mlellne Il-«en'.t6r) n. orl- 
lahkoiaitnee. 
niHCBticBt (-sen'-fient) a. erl- 

dlaaertattan (-sOr-tSl'-Son) n, 

ealtelma., tutklmuB. 
dlBBFrvlce <-sCr'-vls) n. vau- 
rio. dlMcrvlcnbiF (-a-bl) a. hal' 

talllnen. 
diHevvr i-BB'-vOr) tr. Jaottaa. 

hajolttaa. ^ , , 

-dlMeverancF (-ana) n. bajol' 

dlBsldpnce (dl'-Bl-dene) n. eri 

miellsyys. 
dlMldent (dent) a. 1. n. eri dlHlmuUtlan (-slm-ju-lel' 

Son) n. teeBkentelr- 
diMlpal* (dl'-sl-pelt) V. ha 

Joiccaa. hajota: tulilata. 
"■■Ipaled (-ed) i ' ' dIuiHlHble <dl-aou'-aa-bl) 

yhteenkuulumaton: Juro. 

dluorlal (-sou'-Sal) juro: 

aiwooUllaB (-Bou-Sl-el'-9o 

diHtilabllllr 

•" - "---lit 

r (dl'-Bo-1uut) a. iTs- 

FD«s (-nes) n. Irstal' 

Ion (dJ-so-liiu'-Son) n. 
emlneo, Uuob ' 

iTBblc (lli'Z&l'-V diaaolvc (dl-i&1v'> v. purkaa. 

erottaa; aulattaa; lluottaa. 

dluolrent (-ent) n. lluotusal' ice (dis'-o-nana) 
pSjBolntu. 
dlaaoBMBt (-nant) a. eptlsoln 

dUnade <dl-sweld') tr. 

dlHBBasloB (-gwei'-lon) n. 

dlMoaalvc (-BWci'-slv) 

dlataft CdlB''-tat)"n. 

rukkl. 
dlatsnee (dla'-tana) 1. n. et£l- 

syya, v&llm&tka; kunnloi- 
CohdtL t'unnctuksf 1 

diHllniiDlaliabI 

roltettava, 

iliMLLDHuutatd (-swiat) a. t 

mattavB, kuutuiaa. 
dUlort (dlB-toorf) tr. vi 

tua, vftilrenttlU.. 
dIatartlOB (-toor'-aonj 

v&annOa. 

(dlB-trttkV) tr. VI nielinen mlellpuoll. 

action <-tr&k'-Bon> n. 

mminkl; inlelenbUlriO. 

active (-trllk'-tlv) a. PIS 

suru, kurjuus, hatk;takava- 

rikko; — 2. tr. tuottaa tus- 

kaa; syostU. kurjuuteen. 
distressful (-ful) a. tuskalli- 

I16I1 * kui*ja 
distribute (dis-trib'-jut) tr. ja- 

kaa; hoitaa; lajitella. 
distributer (-trib'-Ju-t5r) n. 

Jakaja. 
distribution (-juu'-§on) n. ja- 

kaminen; luokitteln. 
distributive (-trib'-Ju-tiv) a. 

lakava 
dlHtHet "(dis'-trikt) n. pllri, 

alue. 
distrust (dis-trosf) 1. n. ep3.- 

luottamus; — 2. tr. olla luot- 

tamatta, epaillS.. 
distrustful (-ful) a. ep3,luu- 

loinen. 
disturb (dis-t6rb') tr. hairita. 
disturbance (-ans) n. hM.iri5, 

meteli. 
disturber (-5r) n. hairitslja. 
disunion (dis-Juun'-jon) n. e- 

rottaminen. 
disunite (dis-Ju-naif) tr. e- 

rottaa. 
disuse (dis-juus') n. kaytta- 

mattOmyys. 
disuse (dis-Juuz') tr. hereta 

kayttamasta. 
ditch (dit§) 1. n. oja; valll- 

hauta; — 2. tr. ojittaa. 
ditto (di'-to) n. sama esine 

kuin viimeksi edelia on 

mainittu. 
ditty (di'-ti) n. laulelma. 
diurnal (dai-5r'-nal) a. Joka- 

paivainen. 
divan (di-van') n. leposohva. 
dive (daiv) itr. sukeltaa. 
diver (-5r) n. sukeltaja. 
dlvergre (di-v6rd4') tr. kayda 

eri haaroille, erlta. 
dlvergrence (-ens) n. eriami- 

nen. 
divers (dai'- vorz) a. useampi; 

moniaat. 
diverse (dai'-vors 1. dai-v6rs') 

a. erilainen, moninainen. 
diversely (-li) adv. eri tavoil- 

la. 
diversification (di-v5r-8i-fi- 

kei'-§on) n. erilaisuus, mo- 

ninaisuus, vaihtelevaisuus. 
diversify (-v6r'-sl-fai) tr. teh- 

da erinkaltaiseksi, moni- 

naistuttSiSL. 90 DOC dlveraloB (-vOr'-Son) n. pois 
kaantaminen; huvittelu. 

diversity (-v5r'-si-ti) n. eroi- 
tus, moninaisuus. 

divert (di-vorf) tr. kaantaa 
pois; huvlttaa. 

divest (di-vesf) tr. riisua 
pois; riistaa. 

dlvldable (di-vai'-da-bl) a. Ja- 
ollinen. 

divide (di-vaid') tr. jakaa. 

dividend (di'-vi-dend) a. L n. 
Jaettava* osinko. 

divider (di-vai'-dQr) n. jaka- 
ja; harppi. 

divination (di-vi-nei'-§on) n. 
ennustus. 

divine (di-vain') 1. a. juma- 
lallinen; — 2. n. pappismies; 
— 3. V. ennustaa. 

dlvlnsr-bell (dai'-vifi-bel) n. 
sukelluskello. 

divinity (di-vi'-ni-ti) n. juma- 
luus; jumaluusoppi. 

divisibility (dl-vi-zi-bi'-li-ti) 
n. jaollisuus. 

divisible (di-vi'-zi-bl) a. jaol- 
linen. 

division (-vi'-2on) n. jako; o- 
sasto; eroavaisuus; hajaan- 
tuminen. 

divisor (di-vai'-z5r) n. jakaja. 

divorce (dl-voors') 1. n. erol- 
tus; avioero; — 2. tr. erolt- 
taa; ottaa avioero. 

divnlgre (di-vold2') tr. julkais- 
ta. 

dlvnlgrer (-5r) n. julkaisija, le- 
vittaja. 

dlvulslon (di-vol'-Son) n. ir- 
tautuminen. 

dlssiness (di'-zi-nes) n. pyttr- 
tymys, huimaus. 

dlssy (di'-zi) a. pyttrtyva, hui- 
maava. 

do (duu) V. [did; done] tehda; 
valmistaa, toimittaa; saat- 
taa loppuun; narrata; toi- 
mia; voida; vastata tarkoi- 
tustaan; — hovr do you do 
kuinka voitte? that will mot 
do se ei kay laatuun; to do 
over tehda uudestaan; to do 
up kaaria yhteen; to do for 
soveltua, tehda mitatttf^ 
maksi 

docile (da'-sil 1. dou'-sil) a. 

helposti oppiva. 
docility (do-si'-li-ti) n. oppl- 

vaisuus. DOC 9' dock (d&k) 1. n. hS,nnM,n tyn- 

kS.; laivatelakka; syytetyn 

penkki; — 2. tr. leikata ly- 

hyeksi; nostaa telakkaan. 
docket (d&'-ket) 1. n. nimilip- 

pu (tavaroissa) ; oikeusjut- 

tujen jarjestysluettelo; — 2. 

tr. panna luetteloon; merki- 

tM. nimilipuilla. 
dockyard (d&k'-Jaard) n. lai- 

vavelstamO. 
doctor (d&k'-tdr) n. tohtori; 

laakari. 
doctorate (-et) n. tohtorinar- 

vo. 
doctrinal (d&k'-tri-nal) 1. a. 

opillinen; — 2. n. opinkap- 

pale. 
doctrine (d&k'-trin) n. oppi. 
document (d&k'-ju-ment) 1. n. 

asiapaperi, todistuskirja; — 

2. tr. varustaa asiakirjoilla. 
documentary (-a-ri) a. asia- 

papereilla todistettu. 
dodgrc (d&dz) 1. n. temppu; — 

2. V. va,i8t3.£L syrj&&n; pelas- 

tua Juonitteluilla; vehkeil- 

m; pettaSL. 
doe (dou) n. naaraspeura. 
does (doz) verbista do tekee. 
doff (d&f) V. riisua. 
doK (d&g) 1. n. koira; veitik- 

ka; konna; — 2. tr. seurata 

kintereilia. 
dogr-dayM (d&g'-deiz) n. pi. 

mS,ta,kuu. 
dosTiircd (d&'-ged) a. a,rtyi8a; 

itsepainen. 
dpsrsrlalt (d&'-gi§) a. koiramai- 

nen. 
dogrma td&g'-ma) n. opinkap- 

pale. 
dofinmatlcal (-m3.'-ti-kal) a. 

uskonopillinen; ehdoton. 
dofinnuitlcs (-m3.'-tiks) a. us- 

konoppi. 
dosmatlse (d&g'-ma-taiz) itr. 

v£litt£lU, ehdottomasti oike- 

aksi 
dolly (doi'-li) n. servietti. 
dolngr (duu'-ifL) n. teko; pi. 

kM,yt5s. 
dole (doul) 1. n. jako, osuus; 

almu; — 2. tr. Jakaa. 
doleful (-ful) a. surullinen. 
dolefnlnens (-nes) n. surumie- 

lisyys. 
doll (dd,l) n. nukke. 
dollar (d&'-15r) n. doUarl. _^ DOR 

dolorous (d&'-15r-os) a. surul- 
linen, tuskallinen. 
dolphin (d&r-fin) n. delfilni. 
dolt (doult) n. h51m&, tomp- 

peli. 
doltish (-i§) a. typer&. 
domain (do-meln') n. valta- 

kunta, tilus. 
dome, (doum) n. rakennus; 

kupu. 
domestic (do-mes'-tik) 1. a. 

kotoinen: kotimainen; kesy; 

koti-; — 2. n. palvelija. 
domesticate (-tl-keit) tr. teh- 

d& kodikkaaksi, kesytt3,S.. 
domicile (d&'-mi-sil) 1. n. ko- 

tipalkka; — 2. tr. asettaa 

asumaan. 
domiciliary (-si'-li-e-ri) a, 

koti-. 
domiciliate (-si'-li-eit) tr. ko- 

tiuduttaa. 
dominant (d&'-mi-nant) a. val- 

litseva. 
doB&lnate (-neit) tr. hallita. 
domination (-nei'-§on) u. hal- 

litus. 
domineer (-niir') tr. hallita 

itsevaltiaasti. 

dominical (do-mi'-ni-kal) a. 

sunnuntai-. 
Don&lnlcan (do-mi'-ni-kan) n. 

dominikaanimunkki. 
dominion (do-min'-Jon) n. 

hallitusvalta, aliismaa; maa- 

kunta. 
dontlno (d&'-mi-no) n. viitta; 

valepuku. 
donate (dou'-neit) tr. lahjoit- 

donation (-nei'-§on) n. -lahjoi- 

tus, lahja. 
donative (d&'-na-tiv) n. lahja. 
done (don) pp. verbistsL do. 
donkey (d&fL'-ki) n. aasi. 
don't (dount) = do not. 
doom (duum) 1. n. tuomio; 
■ kohtalo; perikato; — 2. tr. 

tuomita. 
doomsday (duumz'-dei) n. tuo- 

miopa,iva. 
door (door) n. ovi, sissLank&y- 

tava; — in doors sisalla; — 

out of doors ulkona. 
dormant (dooi'-mant) a. nuk- 

kuva, uinuva. 
dormer (-mor) n. kattoikkuna. 
dormitory (-mi-to-ri) n. taa.- 

kuuhuone V. -Yvwvixv^weX.c*. DOS Q2 DRA 

do«e (dous) 1. n. annos; — ^. downfall (daun'-fool) n. pu- 

tr. antaa annoksittain. toaminen, perikato. 

dot (d&t) 1. n. piste, pilkku; downhearted (-haar-ted) a. 

— 2. tr. pllkuttaa. alakuloinen. 

dotaare (dou'-ted2) n. vanhuu- downrtgrht (daun'-rait) a. suo- 

den hOperyys. ra, yksinkertainen, ilmei- 

tfotal (-tal) a. my5tajais-. nen; — adv. pystysuoraan, 

dotard (dou'-tttrd) n. vanhuu- ^ kursailematta. 

den hupsu. downward l«j (daun'-w<5rd) 

dotation (do-tei'-Son) n. my5- f?] ^- aleneva; — adv. alas- 

tBisiaet. pain. 

dott\T(dKd) a. piikutettu. •^•3^ <^'^'^'-^^> "• 'nydtajai. 

double (dobl) 1 a..kaksi.nker- 4©^ (douz) 1. n. uinahdus; — 

m/ZitI!kr.?*''"9^*J?^SJ.«£^^«*'i' 2. itr. uiialitak. ' 

fii. ^Hai'ni;. • ■^*'??^^L^^a doaen (dozn) n. tuslna. 

tos; sijainen; --3. tr. tehda ^^y (dou'-zl) a. unlnen . 

kaksinkertaiseksl; taittaa aTnh rdrkbf n irata4 nainf^n- 

kaksinkerroin; kulkea ym- ^''Slfri^^liVuskerklngal!^^ 

SlS'kemitekVl; ^^uTgla^SS: ^'J^STeilf ^"^ "' ^'"^'"^ ^^ 

^ffifto'^ samoja jaikia; Juo- armtt (dr'af) n. virutusvesi. 

nitella. latteet 

""•niin;*"*"""* (-dii-lifi) n. ^^f^ (draft) 1. n. veto; sota- 

- Pxh • -» / 4. '\ 11 vften osasto; vekseli: pilr- 

dovble-entry (-en-tri) n. kak- roa auunnltelma- aiemauB* 

sinkertainen klrjanpito. l^% tr n?irtaa^ valiii 

donbleneaa (-nes) n. kaksl- ^^^^ } J[U^i T" « iS*hft^««. 

naisuus. petoUisuus. ^^SSottf- ^Vara- ktvlrtkl- 

lonblet (dob'-let) n. pari. vank^iirif karhi ivra- kl- 

"•SiiLti^"'*^ ^^^- ^^^«*"k^^- hSSfaminln?'-''*^^';': Vem^ 

.lAnhS /'Hoiii^\ 1 Ti An»i.Mi«ni perassaan, laahata; karhi- 

hen inai^vl- :- 2 £ eoSlI ^»' laahustaa; jarruttaa; 

nen,^paiiys, Z- ^ epail- harata, vetaa nuottaa. 

donbtfnl (daut'^ful) !: ep^ ^'^^^'^ ^^^'^^'^ ^' ^^^»^^*^ '^' 

donbtlS^^^Tdtut'.les) adv. ^^^2^' ^(d^l^KonV '^n '^"uJh'f: 

epailematta. "■?f?™o^ ^ ^ 

donsrh (dou) n. taikina. H--i«iL« ^^ro o.„i,n'V n ra.- 

domphty (dau'-ti) a. rohkea. *'S*na ^^'^*"^""'' ' ''• "^^ 

dougrhy (dou'-i) a. taikinai- ^raln (drein) 1. n. veslviema- 

1 "®"/^ X « xM , w, ri; — 2. v. Juoksuttaa pois; 

donae (daue) v. sy5sta Lsyttk- kilivata, kuivua; siilata. 

sya veteen. drainagre (-ed2) n. kuivaus. 

dove (dov) n. kyyhkynen. drake (dreik) n. koiras sorsa. 

dove-cot (dov'-k&t) n. kyyh- dram (dram) n. drakma (% 1. 

kyslakka. kuudestoista osa aunssia) ; 

dovetail (dov'-teil) n. nurk- siemaus. 

kaus, sinkkaus. drama (draa'-ma) n. draama. 

dovrasrer (dau'-a-d25r) n. les- dramatic (dra-ma'-tik) a. 

ki. dramaattinen. 

dower (dau'-6r) n. myStajai- dramatlut (dra'-ma-tist) n. 

set; lesken osa. draaman kirjoittaja. 

down (daun) 1. prep. 1. adv. drank (drafik) imp. 1. pp. ver- 

alhaalla, alas; — 2. n. hiek- bista drink. 

kasarkka; untuvat, haive- draper (drei'-p&r) n. vaate- 

net; tyyny. kauppias. DRA 

drapery (-i) n. vaate- L ver- 

hotavara. 
drastic (drUs'-tik) a. voima- 

kas, vSLkevH. 
dravflrht (draft) n. = draft 1. 
draasrht-home (-hoors) n. ve- 

tohevonen. 
draasrhte (drafts) n. pi. tam- 

mipeli. 
draasrhtaman (-man) n. pii- 

rustaja. 
draw (droo) v. [drew; drawn] 

vet9.M.; houkutella puoleen- 

sa; poistaa sisukset; venyt- 

t£l£L; piirustaa; kirjoittaa; 

upota; ammentaa; paljastaa 

(miekka); liikkua; nostaa 

rahaa vekselillS,. 
drawback (droo'-bHk) n. tap- 

pio. varjopuoli, haitta; va- 

hennys; takaisinmaksu. 
drawbridge (-bridS) n. k&&m- 

tOBilta. 
drawee (droo-ii') n. vekselln 

asettaja. 
drawer (droo'-ttr) n. vet&JM.; 

vekselin hyv&ksyJH; veto- 

laatikko; pi. alushousut; — 

cheat of drawers piironki. 
drawlnflT (droo'-ifi) n. piirus- 

tus, piirros. 
drawingr-room (-ruum) n. vie- 

rashuone. 
drawl (drool) v. venytt&9. sa- 

noja puhuessaan. 
drawn (droon) pp. verbistft 

draw. 
dray (drei) n. kSlrryt, reki, 

vankkurit. 
drayman (-man) n. ajuri. 
dread (dred) 1. n. pelko; kau- 

histus; kammo; — 2. a. kau- 

hea, hirveS,; — 3. tr. pel&t&, 

kauhistua. 
dreadful (-ful) a. pelottava, 

hirveS.. 
dreadfully (-1) adv. pelotta- 

vasti. 
dreadleaa (-les) a. peloton, 

rohkea. 
dream (driim) 1. n. unenn&kd; 

-^ 2. V. [dreamed L dreamt] 

nS,hd& unta, kuvitella. 
dreamer (-5r) n. unenn9,kljll. 
dreamt (dremt) imp. L pp. 

verbistH dream. 
dreamy (drii'-mi) a. uneksl- 

vainen. 
drearlneaa (drii'-ri-nes) n. su- 

rumielisyys. 93 DRI dreary (drii'-ri) a. surumieli- 

nen. 
dredsre (dred2) 1. n. haraverk- 

ko; mutauskone; — 2. tr. 

naarata, harata verkolla; 

mudata; sirottaa Jauhoilla. 
dredgrer (-^r) n. mutauskone. 
drears (dresz) n. pi. sakka, 

saos. 
drench (drentS) 1. n. annos, 

kulaus; — 2. tr. Juottaa 

(vakisin); kastella likom3,- 

rS,ksi. 
dress (dres) %.' n. puku, vaate- 

tus; — 2. V. pukea; JUrJes- 

t&S.; koristaa; sitoa (haa> 

va) ; Jd,r jestyS.. 
dress-coat (-kout) n. h&nnys- 

takki. 
dresser (-5r) n. pukija; haa- 

vojen sitoja; kyOkkipOyta. 
dresslnsr (dres'-ift) n, puku; 

kasteke; lannoitus; nuhde; 

— dresslnar grown (saun) 

yttnuttu. 
dressy (dre'-si) a. koreileva, 

keikarimainen. 
drew (druu) imp. verbistfi 

draw 
dribble (dribl) v. tippua; kuo* 

lata. 
drtbblet (drib'-let) n. pieni 

erS, (rahaa). 
drift (drift) 1. n. pakottava 

voima; tarkoitus; kasa; ki- 

nos; sorakumpu; tuisku; 

vaiikaytava l. tunneli; pytt- 

ristyspuikko; — 2. v. aje- 

lehtia; kasata. kasautua: 

tehda tunneli ; suurentaa 

Ffiikaa 

drill (dril) 1. n. pora; harjol 
tus; — 2. tr. porata; har- 
Joittaa. 

drIU-plow (-plau) n. kylv*)- 
kone. 

drink (drifik) 1. n. Juoma; — 
2. V. [drank; drunk] Juoda. 

drinker (-6r) n. Juoja, Juoppo. 

drip (drip) 1. n. tippa; — 2. v. 
tipottaa, tippua. 

drlpplngrs (dri'-pifiz) n. pais- 
tirasva. 

driTe (draiv) 1. v. [drove; dri- 
ven] ajaa; pakoittaa; kar- 
koittaa; edeta, kiitaa; ta- 
voitella (at); — 2. n. ajo. 
ajelu; ajorata; t>ife.VLV\a»X\»- PHI 

pOttely; ~ 
tiupsutella. 
drireler [drl¥'-l»r) n. hOlmfi. 

4Hm (drai'-vOr) n. ajurl; 

DitSllyHmies; kayttOpyOra 

(koneeBsa). 
drlBile <driil) 1. n. vlhma; — ■ 

2. Itr. satati vlhm&o. 
drlulr <-!} a. vlhmatnen. 
droll (droul) 1. a. hullunkurl- 

nen; — 1 n. huUuttcll.la: 

taaasutua; — 3. Itr. laakea 

telkkm. 
dntllerr l-Hr-i) n. hupButtelu. 
dnmcdai? (dro'-ml-de-rl) n, 

vkslryhalnen kameell. 

(droun) 1. n. koirasmo- hiiaim IttiBkurl; hBriBt hflrma; - 
lalskotelli 
droop Idruup) Itr. rllppua; mi- 

, tipottaa. ttppua; ,_, 
taa Hikseen; laakea alaa; IB,- 
hettaa; synnyttaa; kuolla; 
loppua; p[8taytva elaSlle 
(inh laHkeutua. 
dropaloal (dr&p'-Ei-kal) a, ve- 

droiHif fdr&p'-sH a. vesitautl. 
drou (drfis) n, kupna; jattocC. 

jano; puute. 
droBshtr f-t) a. kulvr 

ta drive: 

drown (draun) v' hukuttaa. 
hull- . verbis 
. karjakauppla ; — 2. Itr. uinailla. tork- 


drub (droh 
lySdii, u'-zl-r , (drodi'-Cr-l) i 

Jalllnen tyB. 
ti-Bg- larog) 1. n. rohto; 
tr. aataa robtoja. tiuutii: tRrykalvo!" ija; oHtaJten haalUa. 

{rtroflki 1. a. plilhty- 
- 2. pp verbistiTdi'tnV 
rd <aroflk'-Ord) n. adv. kaivastl. dnbloDiiBCBs (-lies) n, eptLvar- 

dnral (dJuu'-kaU a. herttual- 

linen. 
ducat (do'-kat) n. dukaatti 

(raha). 
dHchcM (do'-tSeB) n. herttua- 

dn^lir <do'-tit> n. herttua- kanfcas; purje- (-lin) duel (dnktl n. putki, Johto. 
ductile (dok'-til) n. venyva. 
dartiuty (liok-li'-li-ti) n. ve DTTB 95^ 

duelist (-ist) n. kaksintaiste- 

lija. 
duet (dju-ef) n. kaksinlaulu, 

duetto. 
dugr (dog) 1. imp. 1. pp. ver- 

bista dig; — 2. n. nisat. 
duke (djuuk) n. herttua. 
dukedom (-dom) n. herttua- 

kunta. 
dull (dol) 1. a. typera. hidas; 

tunteeton; tylsa.; himmea; 

ikavystyttavS,; eloton. la- 

mautunut; — 2. tr. tylsis- 

tyttaa; pokerryttaa; tehda 

himmeaksi. elottomaks4. 
dullard (dol'-5rd) n. polkky- 

paa. 
dullness (dol'-nes) n. tylsyys; 

typeryys; liimmeys; Iiitaus; 

ikavyys. 
duly (djuu'-li) adv. asianmu- 

kaisesti. soveliaasti. 
dumb (dom) a. mykka. 
dumb-bells (dom'-belz) n. pi. 

kasiriippa (voimisteluase). 
dumbness (dom'-nes) n. myk- 

kyys. 
dummy (do'-mi) n. mykka; 

esine, jolla on vaan oikean 

esineen ulkonakS, valekuva. 
dumpish (dom'-pi§) a. surul- 

linen. 
dumpllns: (domp'-lifi)n. moyk- 

ky. 
dumps (domps) n. pi. synkka- 

mielisyys. 
dumpy (dom'-pi) a. paksu, ta- 

nakka. 
dun (don) 1. a. tumma, mus- 

tanruskea; — 2. n. velkoja, 

velkomus; — 3. tr. velkoa. 
dunce (dons) n. polkkypaa. 
dune (djuun) n. ajohiekka- 

sarkka. 
duns: (doft) 1. n. lanta; — 2. 

tr. lannoittaa. 
dnngreon (don'-dzon) n. van- 

kikoppi, tyrma. 
dungry (-d2i) a. likainen. 
duo (djuu'-o) n. duetto. 
dupe (djuup) 1. n. narri; — 2. 

tr. pettaa. 
duple (djuupl) a. kaksinker- 

tainen. 
duplicate (djuup'-li-ket) — 1. 

a. kaksinkertainen; — 2. n. 

Jaljennos. 
duplicate (-keit) tr. tehda 

kaksinkertaiseksi, J3,ljen- 

duplication (-kei'-§on)n. kak- 
sinkertaiseksi tekeminen. DYS 

duplicity (dju-pli'-si-ti) n. pe- 

tollisuus, kaksinaamaisuus. 
durability (djuu-ra-bi'-li-ti)n. 

kestavaisyys. 
durable (djuu'-ra-bl) a. kes- 

tava. 
durance (-rans) n. vankeus. 
duration (dju-rei'-Son) n. kes- 

taminen, jatkuminen. 
duress (djuu'-res 1. dju-res') 

n. vankeus; hatS-puolustus. 
durlnsr (djuu'-rifi) prep, ku- 

luessa, aikana. 
dusk (dosk) 1. a. tumma, ha- 

mara; — 2. n. tummuus; ha- 

mara. 
dusky (dos'-ki) a. hamartclva. 
dust (dost) 1. n. poly, tomu; 

— 2. tr. pSlyttaa. 
dusty (dos'-ti) a. tomuinen, 

pttlyinen. 
Dutch (dots) a. 1. n. hollanti- 

lainen; hollanninkieli. 
duteous (djuu'-ti-os) a. vel- 

vollisuutensa tayttava. 
dutiful (-ti-ful) a. kuuliainen. 

nSyra. 
dutifully (-i) adv. tottelevai- 

sesti. 
dutlfulness (-ful-nes) n. kuu- 

liaisuus. 
duty (djuu'-ti) n. velvollisuus; 

kuuliaisuus; vero, tulli; so- 

tapalvelus, virantoimitus. 
dwarf (dwoorf) 1. n. kaapio, 

keri; — 2. tr. ehkaista kas- 

vamasta. 
dwarfish (dwoor'-fi§) a. kaa- 

piSmainen. 
dwarflshness (-nes) n. pikka- 

raisuus. 
dwell (dwel) itr. [dwelt; 

dwelt] asua, jaada, pysya. 
dwelling: (dwe'-lifi) n. asunto. 
dwindle (dwin'-dl) itr. vahen- 

tya, kulua, kutistua. 
dye (dai) 1. n. vari; — 2. tr. 

varjata. 
dyer (dai'-or) n. varjari. 
dyingr (dai'-ifi) ppr. verbista 

die: kuoleva. 
dynamite (dai'-na-mait) n. 

dynamiitti. 
dynasty (dai'- 1. dl'-nas-ti) n. 

hallitsijasuku; herruus. 
dysentery (di'-sen-ter-i) n. 

punatauti. 
dyspepsia (dis-pep'-si-a) n. 

huono ruuansulaX>3L<&. EAC 96 ECO E each (iit§) a. jokainen, kukin; 

— each other toinen tois- 

tansa, toisiansa. 
eagrer (ii'-gor) a. innokas, kii> 

vas. halukas. 
eagrerly (-11) adv. innokkaasti. 
easrerness (-nes) n. into. 
eagrle (iigl) n. kotka; 10 dol- 

larin kultaraha. 
eaarlet (iig'-\et) n. kotkanpoi- 

ka. 
ear (iir) n. korva; tahkS,. 
eared (ilrd) a. korvikas, kor- 

vaniekka. 
earl (6rl) n. kreivi. 
earltness (5r'-li-ne8) n. var- 

haisuus. 
early (5r'-li) 1. a. aikainen, 

varhainen; — 2. adv. var- 

hain. 
earn (orn) tr. ansaita; saa- 

vuttaa. 
earnent (6r'-nest) 1. a. inno- 
kas, harras, vakainen; — 

2. n. vakavuus; kslsiraha. 

pantti. 
earnestly (-li) adv. vakaasti, 

hartaasti. 
earnestness (-nest-nes) n. in- 
to, hartaus. 
earnlnsrs (5r'-niflz) n. pi. an- 

sio, palkka. 
ear-rlngr (iir'-rifl) n. korva- 

ren^as. 
earth (orth) 1. n. maa; maail- 

ma; — 2. tr. peittaa maa- 

han, haudata. 
earthen (5rthn) a. maasta 1. 

savesta tehty. 
earthllness (5rth'-li-ne8) n. 

maallisuus. 
earthly (orth'- 11) a. maalli- 

nen, aistlllinen. 
earthquake (-kwelk) n. maan- 

jarlstys. 
earthy (orth'-i) a. maalllnen. 
ear- witness (iir'-wit-nes) n. 

korvinkuulija. 
ease (liz) 1. n. lepo, rauha, 

helpotus, huolettomuus, mu- 

kavuus, sulavuus; — 2. tr. 

helpottaa, huojentaa; rau- 

hoittaa. 
easefvl (-ful) a. rauhallinen, 

mukava 
easel (iizl) n. maalaustelineet. 
cameiemm (iiz'-les) a. rauhaton, 
^pM mukava. easement (llz'-ment) n. huo- 
Jennus; nautinto, oikeus. 

easily (ii'-zi-ll) arv. helposti, 
mukavasti. 

east (list) n. ita. 

ISaster (iis'-tor) n. pa^si^l- 
nen. 

easterly (iis'-t5r-li) a. itainen. 

eastern (ii8'-t6rn) a. itainen, 
ItM^mainen. 

eastward ( list'- word) adv. 
itsLSLnp^in. 

easy (ii'-zi) a. helppo, muka- 
va; levollinen, kevea; my6n- 
t8.va. 

eat (lit) tr. [ate; eaten] syd- 

da; syesvyttaa. 

eatable (ii^-ta-bl) a. 1. n. syd- 

tava. 

eaves (iivz) n. pi. raystaskou- 

ru. 
eavesdropper (-dr&-p&r) n. 

kuuntellja, urkkija. 
ebb (eb) 1. n. pakovesi, luo- 

de; rappio; — 2. Itr. virrata 

alas; rappeutua.* 
ebon (e'-bon) a. mustapukui- 

nen, eebenholtslnen. 
ebony (-1) n. eebenholtsl. 
ebrlety (i-bral'-i-tl) n. Juopu- 

mus. 
ebnlllent (i-bol'-jent) a. ylitse 

klehuva. 
ebullition (e-bo-li'-§on) n. y- 

lltse kiehuminen. 
eccentric (ek-sen'-trlk) a. 1. n. 

epakesklo; saann5t5n, omi- 

tuinen. 
eccentricity (ek-sen-tri'-si-ti) 

n. epakeski51syys. 
ecclesiastic (ek-lli-zl-as'-tik) 

a. 1. n. hengrellLnen, klrkolli- 

nen; pappismies. 
echo (e'-ko) 1. n. kaiku; — 2. 

v. kalkua. 
eclat (i-klaaO n. loisteliai- 

suus. 
eclectic (ek-lek'-tik) a. vall- 

koiva; vallkoitu. 
eclipse (i-kllpsO 1. n. pimen- 

nys; — 2. tr. pimentaa. 
ecliptic (l-kllp'-tlk) n. aurin- 

gon rata. 
economic (ii-ko- 1. e-ko-n&'- 

mik) a. taloudenholtoa kos- 

keva; saastava; kansallis- 

taloudelllnen. 
economics (-miks) n. talous- 

oppi; kansallistalous. SCO 97 EFF econemlat (i-k&'-no-mist)- lu 
taloudenhoitaja; sadst&vS, 
henkil5. 

economlme (i-k&'-no-maiz) tr. 

eeoBomy (i-k&'-no-mi) n. ta- 
loudenhoito; talous; jElrjes- 
telmk; S£lastav3.isyys. 

ecstasy (eks'-ta-si) n. halti- 
oissa olo, hurmaus. 

ecstatic (eks-ta'-tik) a. hur- 
maava. 

edacious (i-dei'-Sos) a. raate- 
leva, ahnas. 

edacity (i-d&'-si-ti) n. ahnaus. 

eddy (e'-di) 1. n. veslpyorre; 

— 2. a. pydrlva; — 3. itr. 
py5ritt,. 

Eden (ii'-den) n. paratiist. 
edgre (ed2) 1. n. ter&: reuna, 
syrja; teravyys; alkupuoli: 

— 2. tr. terottaa; reunustaa; 
vUhitellen siirtaS.; — 8. itr. 
liikkua sivuttain. 

edsrlnsr (-ifi) n. terotus; reu- 

nus. palle. 
edible (e'-di-bl) a. 8y5t3.v&. 
edict (ii'-dikt) n. sMnnos. Ju- 

listus. 
edification (e-di-fi-kei'-§on) 

n. rakentaminen, mielen y- 

lennys. 
edifice (e'-di-fis) n. rakennus. 
edify (e'-di-fai) tr. rakentaa; 

ylentHil mielt^. 
edit (e'-dit) tr. kirjoittaa Jul- 

kaistavaksi. toimittaa. 
edition (i-di'-§on) n. painos. 
editor ( e'-di- t(5r) n. kirjan 1. 

sanomalehden toimittaja, 

julkaisija. 
editorial (e-di-tou'-ri-al) 1. a. 

toimitusta koskeva; — 2. n. 

paaklrjoitus (sanomaleh- 

dessM. ) 
editress (e'-di-tres) n. nals- 

toimittaja. 
educate (ed'-Ju-keit) tr. kas- 

vattaa. 
edvcatlon (-kei'-Son) n. kas- 

vatus. sivistys. 
educational (-al) a. kasvatus- 

ta koskeva. 
educator (ed'-ju-kei-tttr) n. 

kasvattaja. 
educe (id-juus') tr. tuoda esil- 

le; kehittaa. 
eduction (i-dok'-Son) n. esille 

tuominen. 
eel (iil) n. ankerias, airokas. 
e'en (iin) = even. 
e'er (eer) = ever. efface (e-feis') tr. havittaft 

pols, raappia (kirjoitusta). 
«ffac«n&^nt (-ment) n. pois- 

raappiminen 1. -pyyhkimi- 

nen. 
effect (e-fekf) 1. n. vaikutus. 

seuraus; toimeenpano, tay- 

tantd; tehokkaisuus; tarkoi- 

tus; todellisuus; — pi. tava- 

rat, kapineet; — 2. tr. ai- 

kaansaada, toimeenpanna. 
effective (e-fek'-tiv) a. ' val- 

kuttava, tehokas; todelli- 

nen. 
effectless (-fekt'-les) a. vai- 

kutukseton. hy6dyt5n. 
effectual (-rekt'-ju-al) a. te- 

hokas, tepsiva. 
effectuate (-ju-eit) tr. saat- 

taa taytant5&n, toteuttaa. 
effeminacy (e.-fe'-mi-na-sl) n. 

naisellinen hempeys; akka- 

maisuus. 
effeminate (-net) a. naiselli- 
nen, akkamainen, heikko, 

veltto. 
effeminate (-neit) v. tehda 1. 

tulla naiselliseksi 1. Iieikok- 

si, veltostua. 
effervesce (e-fttr-ves') tr. 

kuoliua. 
effervescence (-ens) n. kuo- 

huminen. 
effervescent (-ent) a. kuohu- 

va, 
effete (e-fiif) a. hedelmatfin, 

kulunut 
efficacious (e-fi-kei'-§os) a. 

teliokas. 
efficaciousness (-nes) n. te- 

hokkuus. 
efficacy (e'-fi-ka-si) n. val- 

kutusvoima. 
efficiency (e-fi'-fien-si) n. vai- 

kuttavaisuus. tehokkuus. 
efficient (-Sent) 1. a. vaikut- 

tava, tehokas; — 2. n. syy. 
cfflgry (e'-n-d2i) n. mukaeltu 

kuva. 
effloresce (e-flo-res') itr. 

geittya jauhokerroksella; 
omehtua, rapautua. 
efflorescence (-ens) n. hajoa- 

minen, kukoistus, kukinta- 

aika; rohtuma; home. 
efflorescent (-ent) a. hajoava. 
effluence (e'-flu-ens) n. ulos- 

juokseminen. 
effluent (-ent) a. ulosvirtaa- 

va. 
effluvium (-fluu'-vi-otu^ t^.. 

lftyhka» V-bA-Vlm. BFF 9 

efflux (e'-floksj n. ulosyir- 

taaminen. 
effort (e'-f5rt) h. ponnistus^ 

yritys. 
effrontery (e-fron''-t5-ri) n. 

hapeamattbmyys. 
effvlgrence (-for-dSens) n. 

loiste. 
effvlgrent (-d2ent) a.sateileva. 
effvse (-fjuuz') tr. vuodattaa. 
effusion (e-fjuu'-2on) a. vuo- 

datiis. 
effvslve (-fjuu'-siv) a. vuo- 

dattava, runsas. 
ess (eg) n. muna. 
egrolsm (ii'-go-izm) n. itsek- 

kaisyys, itserakkaus. 
egrotlsm (-tizm) n. itserak- 
kaus, omakiitos. 
esotUttc (-tis'-tik) a. itsera- 

kas, itsekas. 
eg^regriouM (l-grrii'-d2os) a. 

suunnaton, hirvittava. 
egrregrlonsly (-11) adv. suun- 

nattomasti. 
egrress (ii'-gres) n. ulosmeno. 
esrret (ii'-&ret) n. haikara; 

hdyhentoyhto. 
Egypt (ii'-d2ipt) n. Egypti. 
Bgryptian (i-d2ip'-§an) a. 1. n. 

egryptilainen. 
eider (ai''-d5r) n. haahka. 
elder-^o^n (-daun) n. haah- 

kan untuvat 
elgfht (elt) a. kahdeksan. 
elgrbteen (ei'- tiin) a. kahdek- 

santoista. 
eiffhty (ei'-ti) a. kahdeksan- 

kymmenta. 
either (ii'-dhor 1. ai'-dhor) a. 

1. pron. jompikumpi, kumpi- 

kin; — konj. joko. 
ejaenlate (i-d2ak'-ju-leit) tr. 

heittaa pois; huudahtaa. 
eject (i-d2ekt') tr. heittila u- 

los, karkoittaa, haataa. 
ejection (i-dzek'-§on) n. ulos 

heittiiminen. 
ejectment (-d2ekt'-ment) n. 

karkoitus, haiitaminen. 
else (iik) 1. tr. pitentaa, listi- 

ta; — 2. adv. lisaksi, samoin. 
elaborate (i-la'-bor-ret) a. 

huolellisesti valmistettu. 
elaborate (-reit) tr. huolelli- 
sesti valmistaa. 
elapse (i -laps') itr. kulua. 
elastic (i-liis'-tik) a. kimmoa- 

va. 
elasticity (-ti'-si-ti) n. kim- 

moavaisuus, joustavuus. 
eiAte (i-leif) 1. a. kohotettu. 1 BLE 

ylt>ea; — 2. tr. paisuttaa; 

telida ylpeM,ksi. 
elation (i-lei'-Son) n. ylpeys. 
elbow .(el'-bo) 1. n. kyynar- 

piia; kulma. mutka; — 2. tr. 

tySntaa kyynarpaalla. 
elbow-chair (-t§eer) n. noja- 

tuoli. 
elder (el'-dSr) a. 1. n. van- 

hempi. 
elderly (-li) a. vanhanpuolei- 

nen. 
eldest (er-dest) a. vanhin. 
elect (i-lekf) 1. a. 1. n. valit- 

tu; — 2. tr. valita. 
election (^lek'-§on) n. vaali. 
electioneer (-§o-niir') tr. kei- 

notella vaalissa jonkun hy- 

vaksi. 
elective (-lek'-tiv) a. vaali-. 
elector (i-lek'-tor) n. valitsi- 

Ja; vaaliruhtinas. 
electoral (-al) a. vaalia 1. va- 

litsijoita koskeva. 
electric (i-lek'-trik) 1. a. sah- 

koinen,. sahko-; — 2. n. huo- 

no sahkon'johtaja. 
electrical (-al) a. sahkSinen, 

sahko-. 
electrician (i-.lek-tri'-§an) n. 

sahkotaituri. 
electricity (i-lek-tri'-sl-ti) n. 

sahko 
electrify (i-lek'-tri-fai) tr. 

tehda sahkoiseksi. 
electrometer (ii-lek-tr&'-mi- 

t5r) n. sahkomittari. 
electroplate (i-lek'-tro-plelt) 

tr. paallystaa metalliker- 

roksella sahkovirran avulla. 
eleemosynary (e-li-m&'-si-ne- 

ri) a. almuilla elilvil; hyvan- 

tekevaisyys-. 
elegrance (e'-li-grans) komeus, 

loisto; sulavuus. 
elegrant (-gant) a. komea, 

miellyttava. 
elegrantly (-li) adv. komeasti, 

sulavasti. 
elegy (e'-li-dzi) n. hautaus- 

laulu. 
element (e'-li-ment) 'n. alku- 

osa. alkuaine. 
elemental (-men'-tal) a. alku- 

aineita koskeva, alkeis-. 
I elementary (-men-ta-ri) a. 
' alkeis-. 

elephant (e'-li-fant) h. norsu. 
elevate (e'-li-veit) tr. kohot- 

elevation (-vei'-§on) n. koho- 
tus. korkeus. ELE 

elevator (e'-li-vei-tQr) n. nos- 

taja, nostokone. 
eleven (i-levn') a. yksitoista. 
eleventh (i-levnth') a. yhdes- 

toista. 
elf (elf) n. keijukainen. 
elicit (i-li'-sit) tr. vetaa esil- 

le, tuoda julki. 
ellgrlbllity (e-li-d2i-bi'-li-ti) n. 

vaalikelpoisuus. 
eUstble (e'-li-d2i-bl) a. vaali- 

kelpoinen. 
eliminate (i-li'-mi-neit) tr. 

poistaa, havittaa. 
elimination (nei'-§on) n. pois- 

taminen. 
elixir (l-lik'-sor) n. eiaman- 

neste. eliksiiri. 
elk (elk) n. hirvl. 
ell (el) n. kyynilra, (% met- 

ria). 
ellipse (e-lipsO n. elipsi. 
elliptical X-lip'-ti-kal) a. elip- 

sin muotoinen. 
elm (elm) n. jalava. 
elocution (e-lo-kjuu'-Son) n. 

kaunopuheisuus, esitystaito. 
elocvtionist (-nist) n. kauno- 

lausuja. 
elongate (i-l&ft'-p:eit) tr. pi- 

tentaa. 
elongration (-grei'-§on) n. pi- 

tennys, jatko; etaisyys. 
elope (i-loup') itr. karata pois. 
elopement (-ment) n. karkaus. 
eloquence (e'-lo-kwens) n. 

kaunopuheliaisuus. 
eloquent (-kwent) a. kauno- 

puhelias. 
el»e (els) pron. toinen, muu; 

— adv. muuten, muualla, 

-lie. 
elsevrhere (els'-hweer) adv. 

jossakin muualla. 
elucidate (i-luu'-si-deit) tr. 

selittaM.. 
elucidation (-dei'-Son) n. seli- 

tys. 
elude (i-luud') tr. pelastua 

viekkaudella, paasta pujah- 

tamaan. 
elusion (-luu'-Son) n. pelas- 

tus. 
elusive (-siv) a. petollinen. 
elusory (-so-ri) a. viekas. 
elves (elvz) pi. sanasta elf. 
elysium (i-li'-2i-om) n. taivas, 

paratiisi. 
emaciate (i-mei'-Si-eit) v. 

laihduttaa, laihtua. 
emaciation (-ei'-§on) n. laih- 

tuminen. S9 EMB emanate (e'-ma-neit) itr. vuo- 

taa, valua. 
emanation (-nei'-§on) n. vuo- 

taminen. 
emancipate (i-man'-si-peit) 

tr. vapauttaa. 
emancipation (-pei'-§on) n. 

vapautus. 
emancipator (i-mstn'-si-pei- 

tOr) n. vapauttaja. 
emaspulate (i-mas'-kju-leit) 

tr. kuohita. 
embalm (em-baam') tr. palsa- 

moida. 
embaimer (-&r) n. palsamee- 

raaja. 
embank (em-baiik') tr. varus- 

taa 1. suojata yallilla. pa- 

dota. 
embankment (-ment) n. pato, 

valli. 
embargro (em-baar'-go) n. lai- 

van takavarikkoon otto. 
embark (-baark') v. vieda 1. 

astua laivaan. 
embarkation (em-baar-kei'- 

§on) n. laivaan astuminen, 

lastaus; lasti. 
embarrass (em-ba'-ras) tr. 

hammentaa, saattaa pulaan, 

haitata. 
embarrassment ''-ment) n. 

hamminki; (raha-) pula. 
embassy (em'-ba-sl) n. ulko- 

valtain lahetysto. 
embellish (em-be'-liS) tr. ko« 

rist^a. 
embellishment (-ment) n. ko- 

ristus. 
embers (em'-bttrs) n. hiillos. 
embessle (em-bezl') tr. kaval- 

taa uskottua tavaraa. 
embesslement (-ment) n. ka- 

vallus. 
embezsler (-or) n. kavaltaja. 
emblazon (em-bleizn') tr. ko- 

r is taa. 
emblasonry (-ri) n. vaakuna- 

koriste. 
'emblem (em'-blem) n. vertaus- 

kuva: vaakunakilpi. 
emblematic (-ble-m^'-tik) a. 

vertauskuvallinen. 
embody (em-b&'-di) tr. yhdis- 

taa ruumiiseen 1. yhdeksi 

kokonaisuudeksi. 
embolden (em-bouT-den) tr. 

rohkaista. 
emboss (-b&sO tr. koristaa 

kulimuilla. 
embovrel (em-bau'-el) tr. ot- 

taa sisuka^X. ^viV^. BMB xoo BNA emboMNnent (-ment) n. kuh- 

mukoriste. 
embrace (em-breis") tr. syleil- 

la; kasittiia; ympkroidk; 

hyvS-ksya. 
embraeement (-ment) n. sy- 

leily. 
embrasure (em-brei'-2ur) n. 

kanuunareikS.; ovi- 1. ikku- 

nareiksL. 
embroider (em-broi'-d5r) tr. 

kirjailla ompeluksilla. 
embroidery (-!) n. koruompe- 

lus. 
embroil (em-broir) tr. h3.m- 

mentsLS.. 
embroilment (-ment) n. hS,m- 

minki. 
embryo (em'-bri-o) n. siki5; 

siemenaihe. 
emend (i-mend') tr. puhdis- 

taa, korjata. 
emendation (-men-dei'-Son) n. 

korjaus. 
emendator (e'-men-dei-t5r) n. 

korjaaja. 
emendatory (i-men'-da-to-ri) 

a. korjaus-. 
emerald (e'-md-rald) n. sma- 

ragrdi (Jalokivi). 
emergre (i-mordi') itr. sukel- 

taa esille, ilmautua. 
emergrency (-en-si) n. esille 

sukeltaminen; M.kkitapaus; 

hat^tila. 
emergent (-ent) a. esille su- 

keltava, odottamaton. 
emersion (i-mor'-Son) n. esille 

sukellus. 
emery (e'-me-ri) n. kiillotus- 

Jauho. 
emetic (i-me'-tik) 1. a. okset- 

tava; — 2. n. oksetusaine. 
emigrrant (e'-mi-grant) a. 1. n. 

siirtolainen. 
emigrrate (-gieit) itr. muuttaa 

maasta. 
c-migrratlon (-grei'-§on) n. 

maasta muutto, siirtolai-> 

suus. 
eminence (e'-mi-nens) n. kor- 

keus, korkea asema. 
eminent (-nent) a. korkea, 

huomattavassa asemassa o- 

leva. 
emissary (e'-mi-se-ri) n. la- 

hettilas. 
emission (i-mi'-§on) n. ulos 

liihettaminen. 
emit (i-mif) tr. lahettaa ulos, 

panna liikkeeseen. emmet (e'-met) n. muurahai- 

nen. 
emollient (i-m&l'-jent) a. peh- 

mittava. 
emolument (i-md,r-ju-ment) 

n. hyOty, voitto; tulot. 
emotion (i-mou'-Son) n. lilku- 

tus. 
emperor (em'-por-6r) n. kei- 

sari. 
emphasis (em'-fa-sis) n. pal- 

nokkuus (pulieessa). 
emphasise (-saiz) tr. lausua 

painokkaasti, painostaa, al- 

leviivata. 
emphatic (em-fa'-tik) a. voi- 

makas, painokas. 
emphatically (-fa'-ti-ka-li) 

adv. painokkaasti, nimen- 

omaan. 
empire (em'-pair) n. keisari- 

kunta. 
empiric (em-pi'-rik) a. ha- 

vainnollinen. 
employ (em-ploi') 1. n. ty5, 

askareet; — 2. tr. kayttaa, 

pitaa ty5ssa. 

employee (em-ploi-ii') n. tySn- 

tekija. 
employer (em-ploi'-or) n. 

tyonteettaja. 
employment (-ploi'-ment) n. 

ty6, toimi; kutsumus, am- 

matti. 
emporium (em-pou'-ri-om) n. 

kauppapaikka, markkina- 

paikka, liikekeskus. 
empower (em-pau'-6r) tr. val- 

tuuttaa. 
empress (em'-pres) n. keisa- 

rinna. 
emptiness (emp'-ti-nes) n. 

tyhjyys. 
empty (emp'-ti) 1. a. tyhja, 

turha; — 2. tr. tyhjentaa. 
emulate (em'-ju-leit) tr. kil- 

pailla. 
emulation (-lei'-Son) n. kil- 

pailu. 
emulative (em'-Ju-lei-tiv) a. 

kilpaileva. 
emulator (-lei-tor) n. kilpai- 

lija. 
emulous (em'-ju-los) a. kil- 
paileva. 
emulsion (i-mol'-Son) n. mai- 

tomainen neste. 
enable (en-eibl') tr. tehda ky 

kenevaksi. 
enact (en-akf) tr. saataR: 

naytella. BNA 1 _- -_" 

enactiVe ( -1 v) ^ a. 'sadtava. -^ '' 
enactment (-merit) n. 8a9.d5s. 
enamel (en-3,'-mel) 1. n. emal- 

Ji, lasitus; — 2. tr. lasittaa, 

emaljoida. 
enamor (en-a,m'-5r) tr. kie- 

toa rakkauden pauloihin. 
eneamp (en-k3,mp') v. asettaa 

1. asettua leirille. 
encampment C-ment) n. leiri. 
encaustic (en-keos'-tik) n. 

vahapiirros. 
enchain (en-t§ein') tr. kah- 

lehtia. 
enchant (en-tSanf) tr. lumo- 

ta. 
enchanter (-5r) n. lumooja. 
enchantment (-ment) n. lu- 

mous. 
enchantreaa (-res) n. lumoo- 

jatar. 

(en-tSeis') tr. ympa- 
koristaa piirroksilla. 
(en-s5rkr) tr. ympa- <en-klouz') tr. sulkea enchase 

rSlda, 
encircle 

rSida. 
enclose 

sisaan. 
encomiast (en-kou'-mi-ast) n. 

ylistyspuhuja. 
encomlvm (-mi-om) n. ylis- 

tyspuhe. 
encompass (en-kom'-pas) tr. 

sulkea sisaansa. 
encore (afl-koor') adv. vleia 

kerta, uudestaan. 
encounter (en-kaun'-t5r) 1. n. 

akkikohtaus, ottelu; — 2. 

tr. kohdata akkia. 
encourage (en-ko'-red2) tr. 

rohkaista. 
eacourasrement (-ment) n. 

rohkaiseminen. 
encroach (en-krout§') itr. su- 

pistaa, loukata toisen oike- 

uksia (on). 
encroachment (-ment) n. lai- 

ton tunkeutuminen, anas- 

tus. 
encumber (en-kom'-b5r) tr. 

ehkaista, lastata, rasittaa. 
encumbrance (-brans) n. este; 

velka, taakka. 
encyclopaedia (en-saik-lo- 

pii'-li-a) n. kokoelma tieto- 

ja eri aloilta. 
end (end) 1. n. loppu, paa; 

tarkoituspera, naamaara; 

kuolema; — 2. v. lopettaa, 

paattaa, loppua. 

endangrer (en-dein'-d2<)r) tr. 

paattaa vaaraan. endeaJ^ fen-tlflrO ' t«-.' 'tefida 

kalliiksi 1. rakkaaksi. 
endearment (-ment) n. rak- 

kaus, hempeys. 
endeavor (en-de'-v5r) 1. n. 

yritys, ponnistus; — 2. itr. 

yrittaa, ponnistella. , 

endemic (en-de'-mik) a. pai- 

kallinen. 
endless (end'-les) a. loppuma- 

ton. 
endors- katso indors-. 
endoTT (en-dau') tr. varustaa 

eiakkeelia 1. varoilla. 
endowment (-ment) n. lahjoi- 

tus; yliapitorahasto; luon- 

nonlahjat. 
endurable (end-Juu'-ra-bl) a. 

karsittava. 
endurance (-rans) n. kesta- 

vyys; karsivaillsyys. 
endure (en-djuur') v. kestaa; 

Jatkua, pysya, karsia. 
endwise (end'-waiz) adv. pys- 

tyssa; takaperin. 
enema (e'-ni-ma) n. peraruis- 

ke. 
enemy (en'-i-mi) n. vihoUi- 

nen. 
energretic (en-5r-d4e'-tik) a. 

tyOkykyinen, tarmokas. 
energrlse (en'-6r-d4aiz) v. vai- 

kuttaa voimakkaasti; antaa 

voimaa. 
enersry (en'-5r-d2i) n. ty5ky- 

ky, tarmo. 
enervate (l-n6r'-veit) tr. la- 

mauttaa, hervottaa. 
enervation (-vel'-Son) n. la- 

mautus. 
enfeeble (en-filbl') tr. heikon- 

taa. 
enfeeblement (-ment) n. hei- 

kontaminen. 
enfeoff (en-fef ) tr. antaa 

laaniksi. 
enfeoffment (-ment) n. laani- 

tys. 
enfilade (en-fi-leid') tr. am- 

pua pitkin riveja. 
enforce (en-foor's) tr. pakoit- 

taa; vahvistaa; valloittaa; 

panna taytant55n. 
enforcement (-ment) n. pak- 

ko; taytantdon pano. 
enfranchise (en-fran'-t§iz) 

vapauttaa; antaa kansalais- 

oikeudet. 
enfranchisement (-ment) n. 

vapau tua ; VL«Jcva«\aN&^V«w«v5i>e-- eiIg; 


IM w en^tkgkUeil-geidi*y'y^ Ane4voif-^ peujoyment (-ment) ENT n. in- 
ko- n. ko- 

a. engr- 
englan- 

V. ah- 

n. ah- taa; pita^ ty&ssa, hankkia 

avuksi; voittaa puolelleen; 

k9.yda kimppuun; sitoutua; 

ottaa osaa; ryhtya taiste- 

luun; kihlata. 
engragred (en-seid2d') a. toi- 

messa oleva; sitoutunut; 

kihlattu. 
engragrement (en-greidz'-ment) 

n. sitoumus; tyoskentely; 

kihlaus; kutsu; taistelu. 
engragrlagr (en-geidi-iii) a. 

puoleensa vetava, voittava. 
engr«nder (en-d2en'-d6r) tr. 

synnyttaa, saada aikaan. 
engrlne (en'-dzin) n. kone. 
engrine-drlver (-drai'-vor) 

veturinkuljettaja. 
en^aeer (en-d2i-niir') n. 

sino5ri; koneenkayttaja. 
engrlaeeiing: (-nii'-riil) n. 

nerakennusammatti. 
engrinery (en'-d2in-ri) 

rieisto; sota-aseet. 
Gagrllsh (ifi'-grlig) 1. 

lantilainen; — 2. n. 

ninkieli. 
eagrorgre (en-groord2') 

mia. 
cagrorgremeat (-ment) 

miminen; tulehdus. 
eagrraia (en-grrein') tr. varja- 

ta (tummaksi). 
eagrrave (en-greiv') tr. kai- 

vertaa. 
eagrraver (-5r) n. kaivertaja. 
eagrravlagr (-ifi) n. kaiverrus. 
eagrroas (en-grous') tr. ostaa 

tukuttain; kirjoittaa suur- 

ta kasialaa. 
eagrrosser (-or) n. tukku- 

kauppias; puhtaaksikirjoit- 

taja. , 

eagrrofiaineat (-ment) n. puh- 

taaksi kirjoitus, kopia; tuk- 

kuostos. 
eahaace (en-hans') v. kohot- 

taa (hintaa), lisata; kasvaa. 
eahaacemeat (-ment) n. li- 

says. , 

ealgrma (i-nig'-ma) n. arvoi- 

tus. 
ealgrmatlc (-ma'-tik) a. arvoi- 

tuksen kaltainen. 
eajola (en-d2oin') tr. kaskea, 

antaa toimeksi; virallisesti 

kieltaS.. 
eajolnmeat (-ment) n. maa- 

r&ys, kM,8ky. 
tfajoj- (en-dioV) tr, nauttia. V. suu- 

n. suu- 
pitkave- 

tr. va- 

n. va- tr. elvyt- 

n. viholli- 

tr. jalos- n. nautin- 

to. 
eakladle (en-kindl') tr. sytyt- 

ta^. 
ealargre (en-laardz') 

rentaa, -tua. 
ealargremeat (-ment) 

rennus; vapautus; 

teisyys. 
ealigrhtea (en-laitn') 
^laista. 
«Bllgrhtnieat (-ment) 

laistus, selitys. 
eallnt (en-lisf) v. panna luet- 

teloon: voittaa puolelle; 

vU,rvata. 
callatmeat (-ment) n. var- 

vays. 
ealivea (en-laivn') 

taa, virkistaa. 
eamity (en'-mi-ti) 

suus. 
eaaoble (en-oubT) 

tuttaa; aateloida. 
eaormity (i-noor'-mi-ti) n. 

saannottomyys, suunnatto- 

muus, hirmuisuus. 
eaormoua (-mos) a. suunnat- 

toman suuri, hirvea. 
eaoagrh (i-nof) 1. a. riittava; 

— 2. adv. kyllin, riittavasti; 

— 3. n. riittavyys, kyllyys. 
earagre (en-reidz') tr. arsyttaa. 
earapture (en-rap'-tjur) tr. 

ihastuttaa. 
earavinh (en-ra'-vi§) tr. ihas- 
tuttaa. 
earavishmeat (-ment) n. ihas- 

tus. 
earlch (en-rit§') tr. 

taa. 
earichmeat (-ment) 

tuttaminen. 
earoll (en-roul') tr. 

luetteloon. 
earollmeat (-ment) n. 
eaacoace (en-skins') 

jata, peittaa. 
eashriae (en-§rain') tr. tallet- 

taa. 
eaalgra (en'-sain) n. 

merkki; vanrikki. 
eaalave (en-sleiv') tr. 

orjaksi. 
eaalaveaieat (-ment) 

juus. 
eaaue (en-suu') itr. seurata. 
eatall (en-teil') 1. n. perintO- 

laanitys; — 2. tr. msiar&td, 

perinn5ksi. rikastut- 

n. rikas- 

merkitii 

luettelo. 
tr. suo- lippu, 
tehda n. or- KNT 163 EPl entangrle (en-taflgl') tr. kie- 

toa. 
emtanErlcmeiit (-ment) n. kie- 

tominen, juoni. 
enter (en'-.t6r) v. astua 1. 

panna 1. tulla sisaan; si- 

sa^nkirjoittaa; alkaa. 
enterprise (-praiz) n. yritys. 
enterprising: (-ifl) a. yrittelias. 
entertain (en-tor-tein') tr. yl- 

lapitaa; kestita, huvittaa, 

hauskuttaa. 
entertainlngr (-ifi) a. huvit- 

tava. 
entertainment (-tein'-ment) n. 

huvittelu, kestitys. kemut. 
enthrone (en-throun') tr. aset- 

taa valtaistuimelle 1. vir- 

kaan. 
enthusiasm (en-thuu'-zi-azm) 

n. innostus. 
enthusiastic ( az'-tik) a. in- 

nostunut. 
entice (en-tais') tr. viekotella. 
enticement (-ment) n. vieko- 

tus. 
enticingly (-ifl-li) adv. hou- 

kuttelevasti. 
entire (en-tair') a. kaikki, 

koko. 
entirely (-li) adv. kokonaan, 

taydellisesti. 
entireness (-nes) n. kokonai- 

suus. 
entitle (en-taitr) tr. nimittaa; 

oikeuttaa. 
entity (en'-ti-ti) n. olio, ka- 

site. 
entomb (en-tuum') tr. hauda- 

ta. 
entombment (-ment) n. hau- 

taus. 
entomologry (en-to-m&'-lo- 

d2i) n. hyonteistiede. 
entrails (en'-trelz) n. sisukset. 
entrance (en'-trans) n. si- 

saankaynti; sisaiinkaytava; 

alku. 
entrance (en-trans') tr. lu- 

mota. 
entrap (en-trap') tr. pyytaa 

ansaan. 
entreat (en-triif) tr. pyytaa, 

rukoilla. 
entreaty (-trii'-ti) n. rukous, 

pyynto. 
entry (en'-tri) n. sisaankayn- 

ti, sisaankaytava; muistiin- 

pano; tullilupa; maksuera. 
ent^rine (en-twain') tr. sol- 

mia. entwist (-wist') tr. palmikoi- 

da. 
enumerate (i-njuu'-m5r-eit) 

tr. luetella. 
enumeration (-rei'-§on) n. lu- 

etteleminen. 
enunciate (i-non'-§i-eit) tr. 

lausua, ilmoittaa. 
enunciation (-ei'-§on) n. lau- 

suminen, esitys, selitys. 
envelop (en-ve'-l&p) tr. k3.9.- 

ria, verhota. 
envelope (en'-ve-loup) n. kaS,- 

re; kirjekuorl. 
envelopement (en-ve'-l&p- 

ment) n. kSare. 
envenom (en-ve'-nom) tr. 

myrkyttaa. 
enviable (en'-vi-a-bl) a. ka- 

dehdittava. 
envious (en'-vi-os) a. kateel- 

linen. 
enviously (-li) adv. kateelli- 

sesti. 
environ (en-vai'-ron) tr. ym- 

paroida. 
environment (-ment) n. ym- 

paristO. 
environs (-vai'-ronz) n. pi. 

ymparisto. 
envoy (en'-voi) n. lahettilM.s. 
envy (en'-vi) 1. n. kateus; — 

2. tr. kadehtia. 
epaulet 1. epaulette (e'-po-let) 

n. olkalappu. 
ephemeral (i-fe'-mor-al) a. 

pa i van kest^va, katoava. 
epic (e'-pik) a. kertova, eepil- 

linen. 
epicure (e'-pi-kjuur) n. herk- 

kusuu. 
epidemic (e-pi-de'-mik) 1. a. 

tarttuva; — 2. n. kulkutauti. 
epigrram (e'-pi-gram) n. kom- 

pa. 
eplgrraph (e'-pi-graf) n. otsik- 

kokirjoitus; motto. 
epilepsy (e'-pi-lep-si) n. kaa- 

tuvatauti. 
epileptic (-lep'-tik) a. 1. n. 

kaatuvatautinen. 
epilogue (e'-pi-lS,g) n. loppu- 

lause. 
episcopacy (i-pis'-ko-pa-si) 

n. piispallinen hallitus. 
episcopal (-pal) a. piispalli- 
nen. 
episcopalian (-pei'-li-an) n. 

episkopaalisen kirkon jasen. 
episcopate (-pis'-ko-^^\.\ ^- BPI 104 BKO episode (6'-pi-soud) n. y&lita- 

paus. A 

epUitle (i-pislO n. kirje, epis- 

tola. 
eptfltolary (-pis'-to-le-ri) a. 

kirjeellinen. 
epttapb (e'-pi-taf) n. hauta- 

kirjoitus. 
epitbet (e'-pi-thet) n. laatu- 

sana, arvonimi. 
epitome (i-pi'-to-mi) n. su- 

pistus. 
epttomlBe (-maiz) tr. lyhent&S.. 
epocb (e'-p&k) n. kiLSLnnekoh- 

ta; aikakausi. 
epopee (e'-po-pii) n. kertova 

runoelma. 
eanabtltty (ii-kwa-bi'-li-ti) n. 

samankaltaisuus, tasaisuus. 
equable (ii'-kwa-bl) a. sa- 

mankaltainen, tasainen. 
equal (ii'-kwal) 1. a. samal- 

lainen, yht3.suuri; sovelias; 

tasainen; oikea; samanteke- 

va; — 2. n. vertainen; — 3. 

V. olla yht3,BUuri; tehdS. sa> 

mallaiseksi; vet9.M. vertoja. 
equality (i-kw&'-li-ti) n. sa- 

mankaltaisuus; yht9.suu- 

ruus. 
equallBatton (ii-kwa-li-zei'- 

§on) n. tasoitus. 
equallme (ii'-kwa-laiz) tr. teh- 

dH samankaltaiseksi; ta- 

soittaa. 
equally (ii'-kwa-li) adv. yhtll 

paljon. 
equanimity (ii-kwa-ni'-mi-ti) 

n. maltillisuus. 
equation (i-kwei'-§on) n. yh- 

taio. 
equator (i-kwei'-t5r) n. pai- 

vantasaaja. 
equerry (ek'-we-ri) n. talli- 

mestari. 
equestrian (i-kwes'-tri-an) a. 

ratsastus-, ratsu-. 
equilateral (ii-kwi-la'-td-ral) 

a. tasasivuinen. 
equilibrate (ii-kwi-lai'-breit) 

tr. saattaa tasapainoon. 
equilibrium (-lib'-ri-om) n. 

tasapaino. 
equinoctial (ii-kwi-nS.k'-§al) 

a. pM,iv£lntasausta koskeva. 
equinox (ii'-kwi-n&ks) n. pai- 

vantasaus. 
equip (i-kwip') tr. varustaa. 
equlpafpe (ek'-wi-ped2) n. va- 

rustukset; ajopelit. equipment (i-kwip'-ment) n. 

varustus; tarpeet. 
equipoise (ii'-kwi-poiz) n. ta- 
sapaino. 
equiponderant (ii-kwi-p&n'- 

d5r-ant) a. samanpainoinen. 
equitable (ek'-wi-ta-bl) a. ta- 

sapuolinen; kohtuuUlnen. 
equitably (-bli) adv. tasapuo- 

lisesti. 
equity (ek'-wi-tl) n. tasapuo- 

lisuus, oikeus. 
equivalence (i-kwi'-va-lens) 

n. samanarvoisuus. . 
equivalent (-lent) 1. a. sa- 

manarvoinen; — 2. n. vas- 

tike. 
equivocal (-vo-kal) a. kaksi- 

mielinen. 
equivocally (-11) adv. kaksi- 

mielisesti. 
equivocate (-keit) tr. puhua 

kaksimielisesti. 
equivocation (-kei'-§on) n. 

kaksimielisyys. 
era (ii'-ra) n. k£lannekohta; 

aikakausi. 
eradiate (i-rei'-di-eit) itr. s£l- 

teilla. 
eradiation (-ei'-§on) n. s£ltei- 

leminen. 
eradicate (l-rS-'-di-keit) tr. 

h^vittaa Juurinensa. 
eradication (-kei'-§on) n. h^- 

vitys. 
erase (i-reis') tr. raappia pois, 

havittaa. 
erasement (-ment) n. pois 

raappiminen 1. pyyhkimi- 

nen. 
erasure (i-rei'-2ur) n. raapu- 

tus. 
eraser (i-rei'-sor) n. raapus- 

tin. 
ere (eir 1. eer) adv. 1. prep. 

ennenkuin. 
erect (i-rekf) 1. a. pystysuo- 

ra; suora; — 2. tr. panna 

pystyyn; rakentaa. 
erection (i-rek'-§on) n. pys- 

tyttaminen, rakennus. 
erectly (i-rekt'-li) ad. pystys- 

sa, pystyyn. 
erelong: (eir'-l&fi) adv. ennen 

pitkaa. 
ergrot (or'-g&t) n. harkajyva. 
ermine (or'-min) n. k^rppa. 
erode (i-roud') tr. syttvyttaa. 
erosion (-rou'-2on) n. syovy- 

tys. BRO 

eroMlve (-rou'-siv) a. syOvyt- 

tava. 

err (5r) itr. harhailla, ereh- 

tya, eksya. 
errand (er'-and) n. tehtavS., 

asia, sanoma. 
errant (er'-ant) a. harhaileva. 
errantry (-ri) n. harhailu. 
erratic (er-a'-tik) a." harhai- 
leva. 
erratum (er-ei'-tom) n. pai- 

novirhe. 
erroneous (er-ou'-ni-os) a. 

eksynyt, vaara, harhainen. 
error (er'-5r) n. erehdys, vir- 

he. 
eructation (e-rok-tei'-§on) n. 

rSyhays. 
erudite (e'-ru-dait) a. oppinut. 
erudition (e-ru-di'-§on) n. op- 
pi, tiedot. 
eruption (i-rop'-Son) n. pur- 

kautuminen, puhkeaminen: 

nappy lat (ihossa). 
escape (es-keip') 1. tr. paastM 

karkuun; pelastua; — 2. n. 

nelastuminen, pako. 
csraprment (-ment) n. pidake 

(kellon hammasrattaassa). 
escarpment (-kaarp'-ment) n. 

vallin rinne. 
eschar (es'-kaar) n. rupi. 
escheat (es-t§iit') n. takaisin 

perimys (valtiolle). 
escort (es'-koort) n. seurue. 
escort (es-kporf) tr. saattaa. 
escutcheon (es-kot'-Son) n. 

kilpi, vaakuna. 
especial (es-pe'-§al) a. eri- 

koinen, erinomainen. 
especially (-§a-li) adv. erit- 

tainkin. 
espousal (es-pau'-zal) 1. a. 

kihlausta koskeva; — 2. n. 

ryhtyminen; — p. espousals 

kihlajaiset. 
espouse (es-pauz') tr. kihlata. 
espy (es-pai') tr. eroittaa sil- 

millaan; vakoilla. 
esquire (es-kwair') n. alku- 

Jaan aseenkantaja; eras 

arvonimi; kirjeen osottees- 

sa: "herra", liitetaan nimen 

jaikeen ja lyhennetaan, 

esim. Henry Jasbergr> Esq. 
essay (es'-ei) n. yritys, koe; 

lyhyt esitys. 
essay (es-ei') tr. yrittaa. 
essence (es'-ens) 1. n. oleelli- 

set ominaisuudet» olemus; 105 ETI olento; mehu; — 2. tr. tuok- 

suttaa hy villa hajuilla. 
essential (es-en'-Sal) 1. a. 

ole^llinen; — 2, n. paaasia. 
essentially (-i) adv. oleelli- 

sesti ' 

establish (es-tab'-liS) tr. vah- 

vistaa; jarjestaa; perustaa; 

i^aada todeksi tunnustetuksi. 
establishment (-ment) n. vah- 

vistus; perustus; jarjestel- 

ma; asuin- 1. liikepaikka; 

todeksi tunnustaminen; tu- 

lot. 
estate (es-teif) n. asema; ti- 

la, arvo; omaisuus, maati- 

lus. 
esteem (es-tiim') 1. n. arvo; 

— 2. tr. pitaa arvossa. 
estimable (es'-ti-ma-bl) a. ar- 

vokas 
estimate (es'-ti-meit) 1. n. ar- 

vio; — 2. tr. arvioida. 
estimation (-mei'-§on) n. ar- 

vioimihen; arvo, kunnioi- 

tU8. 

estovers (es-tou'-v5rz) n. pi. 
tarpeet; elake. 

estrangre (es-treind2') tr. pi- 
taa erillaan, vieroittaa. 

estrancrement (-ment) n. vie- 
roitus. 

estray (es-trei') n. omistajal- 
taan kadonnut eiain. 

estuary (est'-ju-e-ri) n. joen- 
suu, lahdenpoukama. 

etch (et§) tr. piirtaa syovyt- 

tamaiia. 

etchings (-ifl) n. kaiverrus. 
eternal (i-tor'-nal) a. ijan- 

kaikkinen. 
eternally (-na-li) adv. ikui- 

sesti. 
eternity (-ni-ti) n. ijankaik- 

kisuus. 
eternise (-naiz) tr. ikuistut- 

taa. 
ether (ii'-th6r) n. eetteri. 
etherlal (ii-thii'-ri-al) a. eet- 

terinen. 
ethical (e'-thi-kal) a. siveelli- 

nen. 
ethics (e'-thiks) n. siveysoppi. 
cthnologry (eth-na'-lo-d2i) n. 

oppi ihmisroduista. 
ethologry (i-th&'-lo-dii) n. si- 
veysoppi. 
etiolosry (ii-ti-&'-lo-d2i) n. 

oppi tautien syista. 
etiquette (.^-W-Vl^V^ xv. ^'svv- ETY io6 EXA. etymelosy (e-ti-m&'-lo-dil) n. 

oppi sanojen juurista Ja 

synnysta. 
encharlst (juu'-ka-rist) n. 

Herran ehtoollinen. 
enlogrlst (Juu'-lo-d2ist) n.ylis- 

tyspuhuja. 
eulogise (-d2aiz) tr. ylistaa. 
enlogry (-diH n. ylistyspuhe. 
eiiBiicb ( juu -nok) n. kuohilas. 
euphony (juu'-fo-ni) n. soin- 

tuisuus. 
BSnrope (juu'-rop) n. Europa. 
European (juu-ro-pii'-an) a. 1. 

n. europalainen. 
evacuate (i-vak'-ju-eit) tr. 

tyhjentaa. 
evacuation (-ei'-Son) n. tyh- 

jennys. 
evade (i-veid') v. vaistaS., ve- 

taytya pois. 
evanesce (e-va-nes') itr. ha- 

vita. 
evanescent (e-va-ne'-sent) a. 

hS,viSlva. 
evangelical (ii-van-d2e'-li- 

kal) a. evankelinen. 
evangelist (i-van'-d2e-list) n. 

evankelista. 
evangelize (-laiz) tr. Julistaa 

evankeliumia. 
evaporate (i-va,'-po-reit) v. 

haihduttaa, haihtua. 
evaporation (-rei'-Son) n. 

haihtuminen. 
evasion (i-vei'-2on) n. veruke. 
evasive (i-vei'-siv) a. veruk- 

keita kayttava. 
evasively (-li) adv. verukkeit- 

ten kautta. 
eve (iiv) n. ilta; aattoilta. 
even (iivn) 1. a. tasainen; — 

2. adv. aivan samoin; viela- 

pa; — not even ei edes; — 3. 

tr. tasoittaa. 
evening (iiv'-nifl) n. ilta. 
evenness (iivn'-es) n. tasai- 

suus. 
event (i-venf) n. tapaus. 
eventful (-ful) a. tapahtumis- 

ta rikas, tarkea. 
eventual (i-ven'-tju-al) a. seu- 

rauksena johtuva, mahdol- 

linen, lopullinen. 
ever (e'-v6r) adv. Joskus, 

koskaan, aina. ikuisesti. 
evergreen (-griin) n. aina vi- 

herioitseva kasvi; havukas- 

vi. 
cv^i'iaMting (-las'-tifi) a. ikui- 
nen. evermore (-moor') adv. ikui- 
sesti. 

e-very (e'-v6r-i) a. jokainen. 

everybody (-b&-di) n. jokai- 
nen. 

everyday (-dei) a. jokapai- 
valnen, arki-. 

everyone (-won) n. jokainen. 

everything (-thifi) n. kaikki. 

every^rhere (-hweer) adv. 
kaikkialla. 

evict (i-vikf) tr. laillisesti 

eviction (i-vik'-§on) n. omis- 

tusoikeuden laillinen riista- 

minen. 
evidence (e'-vi-dens) 1. n. il- 

meisyys, todistus; — 2. tr. 

todistaa. 
evident (-dent) a. ilmeinen, 

selva. 
evidentiary (-den'-§i-e-ri). a. 

todistava. 
evidently (-dent-li) adv. il- 

meiFesti. 
evil (iivl) 1. a. paha, kehno, 

katala; — 2. n. pahe, onnet- 

tomuus, kehnous, kataluus; 

— 3. adv. huonosti. 
cvUncss (-nes) n. pahuus. 
evince (i-vins') tr. nayttaa to- 

deksi. 
evincible (-vin'-si-bl) a. mah- 

dollinen todistaa. 
eviscerate (i-vis'-5-reit) tr. 

poistaa sisukset. 
evoke (i-vouk') tr. kutsua 

pois. 
evolution (e-vo-luu'-§on) n. 

kehitys. 
evolve (i-v&lv') v. kiertaa au- 

ki; kehittaa, -ttyii; levittaa 

ymparilleen. 
ewe (juu) n. emalammas. 
e^ver (juu'-or) n. vesikannu. 
exact (es-ziikf) 1. a. tarkka, 

tasmallinen; — 2. tr. vaatia; 

kiristaa. 
exaction (-zak'-§on) n. vaati- 

mus; kiristys. 
exactness (-ziikt'-nes) n. tark- 

kuus. tasmallisyys. 
exaggerate (eg-za'-d2or-eit) 

tr. kasata; liioitella. 
exagg<>ration (-ei'-§on) n. lii- 

oittelu. 
exalt (eg:-zoolt') tr. kohottaa. 
exaltation (-ei'-son) n. koho- 

tus. 
exalted (-zool'-ted) a. koho- 

tettu, yleva. BXA 107 EXC examination (eg-s&-miihei'- 

Son) n. tutkinto. 
examine (-za'-min) tr. tutkia, 

kuulustella, 
examiner (-mi-ndr) n. tutkija. 
example (e^-zampr) n. esi- 

merkki; malli. 
exasperate (eg-z3.s'-p5r-eit) 

tr. arsyttaa. 
exasperation (-ei'-Son) n. ar- 

sytys. 
"excavate (eks'-ka-velt) tr. 

tehda ontoksi. 
excavation (-vei'-Son) n. ko- 

verrus. 
exceed (ek-siid') v. kHydS, 1. 

nousta yli; voittaa. 
exceeding: (-ifi) a. ylenmaa- 

rJiinen. 
exceedlnirly (-li) adv. erino- 

maisesti. 
excel (ek-ser) v. voittaa, olla 

etevampi, kunnostaa itsen- 

sa. 
excellence (ek'-se-lens) n. oi- 

vallisuus. 
excellency (-i) ylhaisyys (ar- 

vonimi). 
excellent (ek'-se-lent) a. oi- 

vallinen. 
excellently (-li) adv. erin- 

omaisesti. 
except (ek-sepf) 1. v. ottaa 

pois; vaittaa vastaan; — 2. 

prep, paitsi; — 3. konj, ellei. 
exception (-sep'-Son) n. poik- 

keus; vastavaite. 
exceptionable (-a-bl) a. moi- 

tittava. 
excess (ek-ses') n. liikamaa- 

ra, ylenmaaraisyys; koh- 

tuuttomuus; eroitus. 
excessive (-iv) a. liiallinen, 

ylenpalttinen. 
exchange (eks-tseindz') 1. n. 

vaihto; vekseli; porssi; 

vaihtoraha; — 2. tr. vaih- 

taa. 
excbangreable (-a-bl) a. mah- 

dollinen vaihtaa. 
excbequer (eks-t§e'-k6r) n. 

valtiovarasto; verokamma- 

ri. 
excise (ek-saiz') 1. n. suos- 

tuntavero; — 2. tr. verot- 

taa; leikata pois. 
excitability (ek-sai-ta-bi'-li- 

ti) n. artyisyys. 
excitable (-sai'-ta-bl) a. kiih- 

koisa, n^rkas. 
excitant (-tant) n. kiihotin^ excite (ek-saif) tr. kiihottaa, 
excitation (ek-si-tel'-§on) n. 

ftrsytys, kiihko. 
excitative (ek-sal'-ta-tiv) a. 

'kiihottava, arsyttava. 
excite (ek-saif) tr. kiihottaa, 

arsyttaa. 
excitement (-merit) n. kiihko; 

arsytys; kiihotin. 
exclaim (eks-kleim') V. huu- 

dahtaa. 
exclamation (eks<kla*-mei'> 

Son) n. huudahdus; huudah- 

dusmerkki. .. 
exclude (eks-kluud') tr. sul- 

kea pois. 
exclusion (-kluu'-2on) n. pois- 

sulkeminen. 
exclusive (-kluu'-siv) a. pois 

sulkeva, lukuunottamaton. 
exclusively (-li) adv. lukuun 

ottamatta. 
excogrltate (eks-k&'-d2i-teit) 

tr. keksia. 
exfORltatlon (-tei'-§on) n. 

keksiminen. 
e*xcommunlcate (eks-kd.m- 

juu'-ni-keit) tr. sulkea pois 

Herranehtoolliselta; panna 

pannaan. 
excommunication (-kei'-§on) 

n. panna. 
excrement (eks'-kri-ment) n. 

ulostus. 
excrescence (eks-kre'-sens) n. 

kasvannainen. 
excrescent (-sent) a. kasvava. 
excrete (eks-kriif) tr. erit- 

taa, ulostaa. 
excretion (-krii'-son) n. erite, 

*ulostus. 
excretive (-krii'-tiv) a. eritta- 

va. 
excruciate (eks-kruu'-§i-eit) 

tr. kiduttaa. 
excruciation (-ei'-§on) n. ki- 

dutus. 
exculpable (eks-kol'-pa-bl) a. 

syytoksestii puhdistamisen 

ansaitseva. 
exculpate (-kol'-peit) tr. puh- 

distaa syytoksesta. 
exculpation (eks-kol-pei'-Son) 

n. syytoksesta puhdistami- 

nen. 
exculpatory (eks-kol'-pa-to- 

ri) a. syytoksesta puhdis- 

tava. 
excursion (ek^-VJox' -^^\v^ xv. 

retkeV\y\ YvwNVTcv^WLa.. EXC io6 UXO excusable (eks-kjuu'-sa-bl) a. 

anteeksi annettava. 

excuse (eks-kjuuz') tr. pyytSA 

1. antaa anteeksi ; vapauttaa. 
excuse (eks-kjuus') n. an> 

teeksi anto; puolustelu; .te- 

kosyy. 
execrable (ek'-si-kra-bl) a. 

inhottava. 
csxecrate ^-kreit) tr. kirota; 

inhota. 
execration (-krei'-Son) n. .ki- 

rou8. 
execute (ek'-8i-kjuut) tr. pan- 

na toimeen 1. ta.ytant56n; 

esittM.3.; mestata. 
executiou (-kjuu'-fion) n. toi- 

meenpano, t^ytantd, suori- 

tus, mestaus. 
executioner (-5r) n. toimeen- 

panija; pySveli. 
executire (eg-zek'-ju-tiv) 1. 

a. toimeenpaneva: — 2. n. 

hallituksen DaRmies. 
executor (-t9r) n. testamen> 

tintoimeenpanija. 
executory (-i) a. toimeenpa- 

Reva 1. -pantava. 
exemplar (e&-zem'-pl6r) n. 

malli, kaava. 
exemplary (-i)-a. esimerkiksi 

kelpaava. 
exemplification (-pli-fi-kei'- 

§on) n. esimerkeilla valai- 

seminen. 
exemplify (-pli-fai) tr. valais- 

ta esimerkeilla. 
exempt (epr-zemf) 1. a. 1. n. 

vapaa; erikoisoikeutettu; — 

2. tr. vapauttaa. 
exemption (-zemp'-Son) n. vd,- 

pautus. 
exercise (ek'-s5r-saiz) 1. n. 

harjoitus. kaiytantS; voimis- 

telu; — 2. V. harjoittaa, har- 

Joitella; kayttaa; voimis- 

tella. 
exert (eg-z5rt') tr. panna liik- 

keelle, kslyttaa, ponnistaa. 
exertion (-zor'-Son) n. pon- 

nistus. 
exfoliate (eks-fou'-li-eit) itr. 

kesia, liuskottua. 
exhalation (eks-ha-lei'-§*on) 

n. huokuminen. 
exhale (eks- 1. egrz-heil') tr. 

huokua, hSyryta. 
exhaust (eg-zoosf) tr. tyh- 

Jenta'A, kuluttaa loppuun, 
uuvuttaa. exhaustible (ri-bl) a/ tyhjen- 

tyva. ( 

exhaustion (-zocst'-tSoti) n. 

tyhjennys; uupumus. 
exhpustless (>zoost'-les) a. 

tyhjentymatSn. 
exhibit (eks-hi'-bit 1. e^rz-i'- 

bit) 1. n. nftyttely; — 2. tr. 

asettaa naytteille; osottaa; 

jattaa sisaan. 

exhibition (eks-hi-bi'-Son) n.. 

naytOs, nayttely; apuraha. 
exhibitory (-hi'-bi-to-ri) a. 

nayttava. 

exhilarate (egr-zi'-la-reit) tr. 

tehda iloiseksi. 
exhllarant (-rant) a. ilahut- 

tava. 
exhilaration (-rei'-§on) n. ila- 

huttaminen. 
exhort (egz-oorf) tr. kehoit- 

taa; neuvoa, varoittaa. 
exhortation (eks-h&r-tei'-Son) 

n. kehoitus. 
exhortative (egz-oor'-ta-tiv), 

exhortatory (-ta-to-ri) a. 

kehoittava. 
exhorter (-oor'-t6r) n. kehoit- 

taja. 
exhumation (eks-hju-mei'- 

Son) n. haudasta kaivami- 

nen. 
exhume (eks-hjuum') tr. kai- 

vaa haudasta. 
exigency (ek'-si-d2en-si) n. 

tarve, puute, pakko, hata- 

tila. 
exigrent (-d2ent) a. pakottava. 
exile (ek'-sail) 1. n. maanpa- 

ko; maanpakolainen ; — 2. 

tr. ajaa maanpakoon. 
exist (eg-zisf) itr. olla ole- 

massa, elaa; tulla toimeen. 
existence (-ens) n. olemassa- 

olo. 
existent (-ent) a. olemassa 

oleva, lOytyva. 
exit (ek'-sit) n. ulosmeno; 

uloskaytava; iaht5, kuole- 

ma. 
Exodus (ek'-so-dos) n. iaht5 

f^^yptista; 2:nen Mooseksen 

kirja. 
exonerate (egr-z&'-n5r-eit) tr. 

purkaa, vapauttaa. 
exoneration (-ei'-§on) n. pur- 

kaminen, vapautus. 
exorbitance (egr-zoor'-bi-tans) 

n. liiallisuus. / 

exorbitant (-tant) a. liiallinen. BXO 109 BXP exordae (ek'-s&r-saiz) tr. ajaa 

ulos pahoja henki&. 
exorcism (-sizm) n. henkien 

manauB. 
exorstst (-sist) n. henkien 

manaaja. 
exotic (eg-z&'-tik) 1. a. ulko- 

maalainen; — 2. n. ulko- 

maalainen kasvi. 
expand (eks-p£lnd') v. aukais- 

ta; laajentaa, -tua; puhjeta. 
expanfle (-p3.ns') n. laajuus, 

lakeus 
expanatbtltty (-p3.n-Bi-bi'-li- 

ti) n. laajentumiskyky. 
expanatble (-p£ln'-si-bl) a. laa- 

jentuva. 
expamatom (-p£ln'-§on) n. laa- 

Jennus. 
expansive (-p^n'-siv) a. laa- 

jeneva. 
expatiate (eks-pei'-Si-eit) v. 

vapaasti liidellS,; kirjoittaa 

pitk£lveteisesti. 
expatriate (eks-pei'-tri-eit) 

tr. karkoittaa isSLnmaasta. 
expatriation (-ei'-§on) n. 

maanpako; naaastamuutto. 
expect (eks-pekf) tr. odottaa. 
expectancy (-pek'-tan-si) n. 

odotus. 
expectant (-tant) a. 1. n. odot- 

tava. 
expectation (-tei'-Son) n. odo- 
tus. 
expectorate (eks-pek'-to-reit) 

tr. sylkea, rykia. 
expectoration (-rei'-Son) n. 

rykimlnen. 
expediency (eks-pil'-di-en-si) 

n. soveliaisuus; tarpeelli- 

Buus; keino. 
expedient (-di-ent) 1. a. sove- 

lias, edullinen, joutuisa; — 

2. n. apukeino. 
expediently (-li) adv. soveli- 

aasti, edullisesti. 
expedite (eks'-pi-dait) 1. a. 

esteeton, nopea; — 2. tr. jou- 

duttaa; edistaa, lahett^^. 
expedition (eks-pi-di'-Son) n. 

Joutuisuus; retki; retkikun- 

ta. 
expeditions (-§os) a. pikainen. 
expel (eks-pel') tr. karkoit- 
taa; aJaa maanpakoon. 
expend (eks-pendO tr. kulut- 

taa, kS.ytt3.&.. 
expenditure (-pen'-di-tjur) n. 

kulutus; kulunki. expense (eks-pens') n. kulun- 
ki; kustannukset. 
expensive (-pen'-siv) a. kallis. 
experience (eks-pii'-ri-ens) 1. 

n. kokemus; — 2. tr. kokea. 
experiment (eks-pe'-ri-ment) 

1. n. koe; — 2. itr. kokeilla. 
experimental (-men'-tal) a. 

kokeisiin perustuva, ko- 

keellinen. 
expert (eks-p6rt') a. taitava, 

kokenut. 
expert '(eks'-pOrt) n. asian- 

tuntija, ammattimies. 
expertly (-p5rt'-li) adv. taita- 

vasti. 
explable (eks'-pi-a-bl) a. 

mahdollinen sovittaa. 
expiate (eks'-pi-eit) tr. sovit- 
taa, korvata. 
expiation (-ei'-§on) n. sovitus. 
expiatory (eks'-pi-a-to-ri) a. 

sovittav8» 
expiration (eks-pi-rei'-§on) n. 

uloshengitys, huokuminen; 

kuolema; loppuunkulumi- 

nen. 
expire (eks-pair') v. hengit- 

t^a ulos; huokua; loppua, 

sammua, kuolla. 
explain (eks-plein') tr. selit- 

ta£i. 
explainable (-a-bl) a. mahdol- 
linen selittS.^.. 
explanation (eks-pla-nei'- 

don) n. selitys. 
explanatory (eks-plsl'-na- to- 
ri) a. selittava. 
expletive (eks'-pli-tiv) a. tfty- 

dentavS,. 
explicable (eks'-pli-ka-bl) a. 

mahdollinen selittas.. 
explicate (eks'-pli-keit) tr. 

selittaa. 
explication (-kei'-§on) n. se- 
litys. 
explicit (eks-pli'-sit) a. selva, 

suora. 
explicative (eks'-pli-ka-tiv) 

a. selittSlva. 
explicitly (-li) adv. selvasti. 
explidtncss (-ness) n. selvyys. 
explode (eks-ploud') v. r3.JM,h- 

dyttaa; rajahtaa; moittia. 
exploit (eks-ploif) 1. n. urho- 

ty6; — 2. tr. kayttaa hy5- 

dykseen; keinotella. 
exploration .(eks-plo-rei'-Son) 

n. tutkimus. 
explorator (eks'-plo-r^V-\.QivN 

n. tutkUa., EXP no EXT exploratory (eks-plo'-ra-to- 

ri) a. tutkiva. 
explore (eks-ploor') tr. tut- 

kia. 
explorer (5r) n. tutkija. 
explosion (eks-plou'-zon) n. 

rajahdys. 
explosive (-plou'-eiv) a. ra- 

jahtava. 
explosives (-plou'-sivz) n. pi. 

rajahdysaineet. 
exploslveness (-siv-nes) n. 

rajahta-vaisyys. 
export (eks-poorf) tr. vieda 

ulos maasta. 
export (eks'-poort) n. ulos- 

vienti; vientitavara. 
exportable (elks-poor'-ta-bl) 

a. ulosvietava. 
exportation (eks-por-tei'-Son) 

n. maasta vienti. 
exporter (eks-poor'-t6r) n. 

vientikauppias. 
expose (eks-pouz') tr. panna 

esille, paljastaa; panna alt- 

tiiksi. 
exposition (eks-po-zi'-Son) n. 

paljastus; selitys; nayttely. 
expositor (eks-pS<'-zi-tor) n. 

selittaja. 
expository (-to-ri) a. selit- 

tavii. 
expostulate (eks-p§,st'-ju-leit) 

itr. vakavasti varoittaa. 
expostulation (-lei'-§on) n. 

vakava varoitus. 
expostulatory (-post'-ju-la- 

to-ri) a. varoittava. 
exposure (eks-pou'-2ur) n. 

paljastus, alttiiksi panemi- 

nen; vaaran alaiseksi saat- 

taminen; ilman vaikutuk- 

set; asema; valokuvauslevy. 
expound (eks-paund') tr. se- 

littaii. 
expounder (-or) n. selittaja. 
express (eks-pres') 1. a. sel- 

vii; erikoinen; pikainen, pi- 

ka; — 1. n. pikalahettilas; 

pikalahetys, ekspressi; pi- 

kajuna; — 3. tr. pusertaa 

ulos; esittaa, tulkita; lahet- 

taii pikatieta. 
expressible (-i-bl) a. mahdol- 

linen selittaii 1. tulkita. 
expression (-pre'-Son) n. 

ulospusertaminen; tulkitse- 

mismuoto, ilmaisu; kasvo- 

jen elect; puhe'parsi. 
expressive (-pres'-iv) a. tul- 

kitse va. expressly (eks-pres'-li) adv. 

erlkoisesti. 
expulsive (-por-siv) a. kar- 

koittava. 
expungre (eks-pond2') tr. 

pyyhkia pois. 
expurgate (eks-por'-geit) tr. 

puhdistaa. 
expurgratlon (-gei'-Son) n. 

puhdistus. 
expurgratory (-por'-ga- to-ri) 

a. puhdistava. 
exquisite (eks'-kwi-zit) a. 

huolellisesti valikoitu; erin- 

omaisen sieva, siisti; oival- 

linen. 
exquisitely (-li) adv. sievasti. 

siististi. 
exqulslteness (-nes) n. oival- 

lisuus. 
extant (eks'-tant) a. ulkone- 

va; viela olemassa 1. saata- 

vissa oleva. 
extemporaneous (eks-tem-po- 

rei'-ni-os) extemporary 

(-tem'-po-re-ri) a. edeltS.- 

pain valmistamaton, tila- 

painen. 
extempore (-tem'-po-ri) adv. 

edeltapain valmistamatta, 

tilapaisesti. 
extemporlxe (-raiz) tr. edel- 
tapain valmistamatta esit- 

taii. 
extend (eks-tend') v. ulottaa, 

ojentaa, laajentaa, pitentaa; 

tarjota; ulottua, levita. 
extensible (-ten'-si-bl) a. laa- 

jentuva. 
extensibility (-bi'-li-ti) n. 

laajentuvaisuus. 
extension (-ten'-§on) n. laa- 

jeneminen; ulottuvaisuus; 

laajennus. 
extensive (-ten'-siv) a. laaja. 
extensively (-li) adv. laajaltl. 
extenslveness (-nes) n. laa- 

juus. 
extent (eks-tenf) n. laajuus, 

maara,. 
extenuate (-ten'-ju-eit) tr. 

ohentaa; lieventaS,. 
extenuation (ei'-§on) n. ohen- 

nus; lievennys. 
exterior (eks-tii'-ri-or) 1. a. 

ulkopuolinen; ulkomainen; 

— 2. n. ulkopuoli. 
exteriority (-ri-&'-ri-ti) n. ul- 
kopuoli. 
exterminate (eks-tor'-ml- EXT III 

neit) tr. ajaa pois, havittaa 

perinjuurin 1. sukupuuttoon. 
extermination (-nei'-Son) n. 

havitys. 
exterminator (-t6r'-mi-nei- 

tor) n. havittaja. 
external (eks-tar'-nal) a. ul- 

kopuolinen, ulkonainen. 
externally (-na-li) adv. ulko- 

Tiai86sti 
externals (-nalz) n. pi. ulko- 

muoto. 
extinct (eks-tiflkf) a. sam- 

munut; sukupuuttoon kuol- 

lut; loppunut. 
extinction (-tifik'-§on) n. 

sammutus, havitys. 
extlnsuish (-tin'-gwiS) tr. 

sammuttaa; havittaa. 
extingruishable (-a-bl) a. 

mahdollinen sammuttaa, ha- 

viava. 
extlnsulsher (-or> n. sammu- 

tin. 
extinsuishment (-ment) n. 

sammuttaminen; havitys. 
extirpate (eks'-tor-peit 1. eks- 

t5r'-peit) tr. havittaa juuri- 

nensa. 
extirpation (eks-tor-pei'-Son) 

n. havitys. 
extirpator (eks'-t5r-pei-tor 1. 

eks-tor'-pe-t8r) n. havittaja. 
extol (eks-t&D tr. ylistaa. 
extort (-toorf) tr. kiristaa 

ulos. 
extortion (-toor'-Son) n. kl- 

ristvs 
extortioner (-6r) n. kiristaja. 
extra (eks'-tra) a. ylimaarai- 

nen, erinomainen. 
extract (eks-trakf) tr. vetaa 

1. ottaa pois. 
extract (eks'-trakt) n. ote, 

lainaus (kirjasta); keitos. 
extraction (eks-trak'-Son) n. 

ulosvetaminen; sukupera. 
extradition (eks-tra-di'-§on) 

n. rikollisen jattaminen toi- 

sen valtion huostaan. 
extraneous (eks-trei'-ni-os) a. 

asiaan kuulumaton, epaoleel- 

linen, ulkonainen, vieras. 
extraordinary (eks-troor'-di- 

ne-ri) a. ylimaarainen, ta- 

vaton. EYR extravagance (eks-tra'-va- 

gans) n. harhailu; liialli- 

suus, kohtuuttomuus, tuh- 

laus. 
extraragrant (-gant) a. koh- 

tuuton, tuhlaava. 
extreme (eks-triimO 1. a. aa- 

rimmainen, suurin, viimel- 

nen; — 2. n. aarimmaisyys, 

liiallisuus; reuna; onnetto- 

muus. 
extremely (-li) adv. aarim- 

maisyyteen asti. 
extremity (eks-tri'-mi-tl) n. 

reuna, aari; aarimmaisyys; 

suurin hata; raaja. 
extricate (eks'-tri-keit) tr. 

vapauttaa; kirvoittaa. 
extrication (-kel'-gon) n. va- 

pautus; kirvoitus. 
extrinsic (eks-trln'-sik) a. ul- 
konainen. 
extrude (eks-truud') tr. syOs- 

ta pois. 
extrusion (-truu'-2on) n. kar- 

koitus. 
exuberance (eks-Juu'-b5r-ans) 

n. yltakyliaisyys. 
exuberant (-ant) a. yltakyl- 

lainen. 
exudation (eks-Ju-dei'-§on) n. 

hikoileminen, hiki. 
exude (eks-juud' 1. egz-juud') 

V. hikoilla, huokua. 
exult (eg-zolf) itr. riemuita. 
exultant (-ant) a. riemuitseva. 
exultation (eg-zol-tei'-Son) n. 

riemu. 
eye (ai) 1. n. silma, katse, na- 

ko, silmays; silmikkO; — 2. 

tr. silmailia, tarkastaa. 
eyeball (al'-bool) n. silma- 

muna. 
eyebrow (ai'-brau) n. kulma- 

karvat. 
eyelash (ai'-ia§) silmaripset. 
eyelet (ai'-let) n. (neulan) 

silma, (nyOrin) reika. 
eyelid (ai'-lid) n. silmaiuomi. 
eyeslfpht (ai'-sait) n. nako; 

nakema. 
eyesore (ai'-soor) n. silma- 

tikku. 
eye^Fltness (ai'-wit-nes) n. 

silminnakija. 
eyrie V. eyry (ei'-ri 1. li'-ri) n. 
kotkanpesa. PAB 113 PAI fable (fei'-bl) 1. n. tarina, ta- 

ru; — 2. V. tarinoida. 
fabric (f&b'-rik) n. rakennus; 

rakenne; teko; kangas. 
fabricate (-ri-keit) tr. val- 

mistalBi, panna kokoon; ky- 

hatS,. 
fabrication (-kei'-§on) n. ra- 
kennus, rakenne, valmiste: 

kvhS<vs 
fabricator (fS.b'-ri-kei-t6r) n. 

valmistaja. 
fabulist (f£lb'-ju-list) n. satu- 

jen kirjoittaja. 
fabulous (-los) a. satumainen. 
facade (fa-sad') n. otsikko. 
face (feis) 1. n. kasvot; etu- 

puoli; ulkomuoto; kasvojen 

oleet. sS,vy; hS.peS.m£ltt5- 

myys; lasnaolo; (vekselin) 

nimellisarvo; — 2. tr. kat- 

sella; asettua vastaan, vas- 

tustaa, kehdata; reunustaa; 

olla vastap£l3,t3,; uhkailla; 

varustaa etupuolella. 
facet (fa'-set) n. pintanen, 

hivous. 
facetious (fa-sii'-dos) a. lei- 

killinen. 
facetlousness (-nes) n. leikil- 

lisyys. 
facile (f&'-sil) a. helppo, tai- 

p.uva. 
facilitate (fa-si'-li-teit) tr. 

helpoittaa. 
faclUtT" (-ti) n. helppous; sa- 

vyisyysj pL apukeinot, edut. 
fadngr (rei'-sifi) n. otsa- 1. 

etukoriste; etupuoli. 
fac-slmlle (fak-si'-mi-li) n. 

tarkka jaljenn5s. 
fact (fM,kt) n. asia; tapaus; 

tosiasia, todellisuus; — In 

fact itse teossa, todellakin. 
faction (fak'-§on) n. puolue; 

epa,sopu, kapina. 
factlonlst (-ist) n. kapinan 

yllyttaja. 
factious (fak'-§os) a. puolu- 

eellinen; kapinallinen. 
factiousness (-nes) n. puolue- 

henki. 
factitious (fa.k-ti'-Sos) a. kei- 

notekoinen. 
factor (fak'-t5r) n. asiamies; 

f.ekija,; vaikuttava asian- 
haara. factoragre (-ed2) n. asiamies- 

palkkio. 
factory (fak'-to-ri) tehdas; 

asioimisto. 
faculty (fa'-kol-tl) n. kyky; 

tiedekunta. 
fade (feid) itr. kuihtua, la- 

kastua; havita; virttya. 
fagr (fag) 1. n. tySjuhta; — 2. 

V. tehda kovaa tyOta; va- 

sya, raakata. 

fagr-end (fag'-end) n. hulpio; 
raappeet. 

faipot (fa'-got) n. risukimppu. 

fall (feil) 1. n. erehdys; — 2. 
v. puuttua, jaada vajavaksl; 
rappeutua, riutua; epaon- 
nistua, iskea harhaan, ereh- 
tya; Joutua vararlkkoon; 
laiminlyoda. 

failure (feil'-Jur) n. riitta- 
mattSmyys; tayttamatta 

jattaminen; epaonnistumi- 
nen; riutuminen; vararikko. 

fain (fein) a. iloinen, kernas; 
— 2. adv. kernaasti. 

faint (feint) 1. a. heikko, 
uupunut; arka; — 2. itr. 
heikontua; py5rtya» uupua; 
havita. 

fainting: (-ifi) n. pydrtyminen. 

falntness (-nes) n. uupumus; 
liamaryys. 

fair (feer) 1. a. puhdas, tah- 
raton; sieva; vaalea; kau- 
nis; esteeton; suora; vilpi- 
t5n; — 2. adv. selvasti, 
miellyttavasti; vilpitt5mas- 
ti; — 3. n. markkinat, nayt- 
tely. 

fairness (-nes) n. kauneus, 
puhtaus, suoruus, vilpitttt- 
myys. 

fairy (-i) n. haltija, haltijatar. 

faith (feith) n. usko: uskon- 
to; uskoilisuus; iupaus; — 
In grood faith vilpittdrnksti. 

faithful (-ful) a. uskollinen; 
uskova; vilpitQn; tarkka. 

faithfully (-i) adv. uskolli- 
sesti, vilpittomasti. 

faithfulness (-nes) n. uskoi- 
lisuus. 

faithless (feith'-les) a. usko- 
ton. 

faithlessness (-nes) n. uskot- 
tomuus. falchion (fool'-tfion) n. mlek- 

ka. sapell, 
IbIcod (fookn) n. metstlBtyB- 

haukha, 
tBlcuner (-Or) n. haukanke- 

tnleoary (fookn'-ri) n. hauk- [■11 <rool) 1. n. putoaminen; 

synillnlankeemineii: — s! 
Itr, (fell; fallen) pudota. 
lanseta, kaatua, laskea, 
aleta; ByntyS; rikkoa; ta- 
pahtUEt: — 3. tr. kaataa. 
rulliirlaiiii (tii-lel'-ftoa) a. pe- 
tolllnen, erehdytt^vS., 

-fjL'-ta-ai) n. petoUi- (■111 falllblp (rH'-1l-bl> a. erehtrvft. 

(■■low (fa'-io) 1. a. vaalean- 
punalnen 1, kcltalnen; ke- 
Bannolle J&tetty; — S. n. ke- 
santo: — 3.. tr. kynttta ke- 
sannotcsl. 

tnlat (fools) a. petolllnen, 
vSHra; vaarennetty. 

fmlBPbood (foola'-hud) n. pe- 
tolllBUUB, valhe. 

falBcly <-ll> adv. petolllaeati, Irln. fBlBldcatli (fool-Bl-d-kel'- 

Boni n. vg^rennyB. 
tulmttltr (-fal-Or) n. vaaren- 

taja, valehteltja. 
falairr (fool'-sl-fal) v. vatt- 

rentaa; aaoittaa vaaraksl: 

pett&H. 
talattr (fool'-Bl-tl) n. valhe, 

:uulul- tamrd (teim. laa I. naantya I kin; vfaki El vlutikalla: i>oh- 
a.-na.'-tl-kal) a. kuvltusrlkaa, kuvlteitu, o- 
mitulnet 

'mieUhaliA'— "i. ■.. _. 

vltella mieleBsaan; haavek- 

aae (feln) n. temppell. 

(ran-ra-rfi-neld') (ran) » 1. myrkky- 

■Btaiitlcai (ffin-t&s'-tl-kal) a. 

kuvlteitu. ihmeelllnen. pll- 

ventakafnen. 
nnlB>y (tan'-ta-si) n, mielt- 

kuvitua. 
■r (faar) a. kaukalnen, etHl- uokallB- 

iiahtua; ruokalilai eiail; olla: 

ar^mM (feer-wel'} n. jaShy- 

vaLset. 
aria (fa'-rln) n. BlltepUly. 

"]au""nen. 

arm (faarm) 1, n. maatlla; a- 

T^\W "'^'^^^' ""'^ ""'' 
amcF (-Or) 1. n. maanvll- 

lellja. 
anoat (faar'-mouBt) a. kau- 

kalBlr FAR 114 FEA farriery (-i) n. hevosenkengi- 

tys 1. -paja. 
farrow (fa'-ro) 1. a. maho; — 

2. n. pes£lkunta porsaita; 

porsas; — 3. v. tehda por- 
saita. 
farther (faar'-dhSr) 1. a. etai- 

sempi; lisaksi tuleva; — 2. 

adv. kauempana; etaammal- 

le; viem lisllksi. 
farthtngr (-dhifl) n. ^ Englan- 

nin penniS. i^= % senttia). 
faactnate (fa.'-si-neit) tr. lu- 

mota. 
faactnatlon (-nei'-§on) n. lu- 

mous. 
fasbton (f3.'-§on) 1. n. muoto; 

malli; tapa; kuosi, muoti; 

— 2. tr. muodostaa, muo- 

vailla; valmistaa muodin 

mukaan. ^ 
fashionable (-a-bl) a. kuosi- 

kas, muodin mukainen. 
fashtonablenesfl (-nes) n. 

muodikkuus. 
faahtonably (-a-bli) adv. muo- 
din mukaisesti. 
fast (fast) 1. a. luja, kiintea, 

kestava; nopea, pikainen; 

nautinnonhimoinen; — 2. 

adv. lujasti; nopeasti; — 3. 

n. paastoaminen, paasto; 

kSysi; — 4. itr. paasto ta. 
fastday (-dei) n. paastopaiv^. 
fasten (fasn) tr. kiinnitta^, 

sitoa yhteen; — itr. kiintya. 
fastidious (f£ls-ti'-di-os) a. 

liian vaativainen, oikulli- 

nen, tyly. 
fastness (fast'-nes) n. lujuus; 

linnoitus; nopeus. 
fat (fat) 1. a. rasvainen; liha- 

va; — 2. n. rasva; — 3 tr. li- 

hottaa. 
fatal (fei'-tal) a. kuolettava; 

tuhoisa. 
fatalism (-izm) n. luotto sal- 

limukseen. 
fatalist (-ist) n. sallimukseen 

uskoja. 
fatality (fa-ta'-li-ti) n. salli- 

mus; tuhoisuus. 
fate (feit) n. sallimus; koh- 

talo. 
fated (fei'-ted) a. sallimuksen 

maaraRma. 
fates (feits) n. pi. osattaret. 
father (faa'-dh5r) n. isa. 
father-in-law (-in-loo) n. ap- 

Pi. 
fmtMerimnd (-l&nd) n. iastnmaa. fatherless (-les) a. isat5n, or- 

po. 
fatherllness (-li-nes) n. isan- 

rakkaus. 
fatherly (-li) a. isallinen. 
fathom (fa'-dhom) 1. n. sylta; 
— 2. tr. mitata syvyytta, 
tutkistella. 
fatbomdess (-les) a. pohjaton. 
fatigme (fa-tiig') 1. n. uupu- 
mus; rasitus; — 2. tr. va- 
syttaa. 
fatness Cfat'-nes) n. lihavuus. 
fatten (fatn) tr. lihottaa. 
fattiness (fa'-ti-nes) n. ras- 

vaisuus. 
fatty (fa'-ti) a. rasvainen. 
fatuity (fat-juu'-i-ti) n. type- 

ryys. 
fatuous (fat'-ju-os) a. typera. 
faucet (foo'-set) n. (tynnyrin 

1. vesijohdon) hana. 
fault (foolt) n. virhe. vika. 
fault-finder (-fain-dor) n. vi- 

kojen kaivelija. 
faultless (-les) a. virheeton. 
faulty (fool'-ti) a. virheelli- 

nen, vikapaa. 
favor (fei'-vor) 1. n. suosio; 
suosionosoitus; armoitus; 
lahja; kirje; — 2. tr. suosia; 
helpoittaa; olla nakoinen. 
favorable (-a-bl) a. suosiolli- 

nen; edullinen. 
favorably (-a-bli) adv. suosi- 

ollisesti. 
favorite (fei'-vor-it) a. 1. n. 

suosikki. 
fawn (foon) 1. n. peuranva- 
sikka; — 2. itr. liehakoida, 
hannitella. 
fay (fei) n. haltijatar, keiju- 

kainen, 
fealty (fii'-al-ti) n. laanitys- 

vala; uskollisuus. 
fear (fiir) 1. n. pelko; — 2. 

itr. pelata. 
fearful (-ful) a. pelottava, 

hirmuinen. 
tearfulness (-nes) a. pelatta- 

vyys. 
fearless (-les) a. peloton. 
fearlessly (-li) adv. pelotta. 
fearlessness (-les-nes) n. pe- 

lottomuus. 
feasible (fii'-zi-bl) a. mahdol- 

linen. 
feast (fiist) 1. n. juhla; pidot; 

— 2. V. juhlia, kestita. 
feat (fiit) n. teko; mestarityS. 
feather (fe'-dhor) 1. n. h5y- 
1 hen, sulka; toyhto; — 2. tr. FEA "5 PER varustaa h5yhenilla; koris- 

Laa> 
feathery (-i) a. hSyheninen. 
feature (fii'-tjur) n. kasvojen 

piirteet; muoto; omituisuus. 
featured (-tjurd) a. muodos- 

tunut; muotoinen. 
febrifuge (feb'-ri-fjuud2) n. 

kuumetta karkoittava laa- 

ke 
febrile (fiib'-ril 1. feb'-ril) a. 

kuumeinen; kuumeentapai- 

nen. 
February (feb'-ru-e-ri) n. hel- 

mikuu. 
feees (fii'-siiz) n. sakka, ulos- 

tukset (kirjoitetaan myds 

faeees). 
feculent (fek'-ju-lent) a. sa- 

mea. 
fecund (fek'-ond) a. hedel- 

mallinen. 
fecundate (-eit) tr. hedelmSit- 

taa. 
fecundation (-ei'-§on) n. he- 

delmOitys. 
fecundity (-i-ti) n. hedelmal- 

lisyys. 
fed (fed) imp. 1. pp. verbista 

feed. 
federal (fe'-d5r-al) a. 1. n. 

liittolainen. 
federate (-et) a. liittoutunut. 
federation (-ei'-§on) n. liitto. 
federative (-a-tiv) a. yhteen- 

liittava. 
fee (fii) 1. n. palkkio, palkka; 

maksu; laanitys; — 2. tr. 

maksaa; palkata. 
feeble (fii'-bl) a. heikko, hento. 
feebleness (-nes) n. heikkous. 
feed (flid) 1. n. ravin to, rehu, 

ruoka-annos; laidun; — 2. v. 

[fed; fed] ravita; sy5ttaa; 

pitaa laitumella; sy5da. 
feel (fill) 1. n. tunto; — 2. v. 

[felt; felt] tuntea, tunnus- 

tella. 
feeling: (fii'-lifi) n. tunto, tun- 

ne; — a. tunteellinen. 
feet (flit) pi. sanasta foot, 
feigrn (fein) tr. kuvitella; 

teeskennella. 
feisned (feind) a. vsiara, tees- 

kennelty. 
feint (feint) n. teeskentely, 

juoni. 
felicitate (fi-li'-si-teit) tr. 

tehda onnelliseksi; onnitel- 

la. 
felicitation (-tei'-Son) n. on- 
. nittelu. felicitous (fi-li'-si-tos) a. oh- 

nellinen. 
felicity (-li'-si-ti) n. onnelli- 

8UUS. 

feline (fii'-lain) a. kissankal- 

tainen. 
fell (fel) 1. imp. verbista fall; 

— 2. a. Julma; — 3. n. palle; 

turkki; — 4. tr. kaataa ku- 

moon; pallistaa. 
fellow (fe'-lo) n. toveri, 

kumppali; lurjus; paripuoli; 

henkilo; jasen; virkakump- 

pali. 
fellowship (-Sip) n. yhdistys. 

seura; toveruus; toverikun- 

ta. 
felly (fe'-li) n. pySran keha. 
felon (fe'-lon)- 1. n. pahante- 

kija; koiso; — 2. a. rikolli- 

nen, julma. 
felonious (fi-lou'-ni-os) a. ri- 

kollinen. 
felony (fe'-lo-ni) n. hengenri- 

kos. 
felt (felt) 1. imp. 1. pp. verbis- 
ta feel; — 2. n. huopa, viltti. 
female (fii'-meil) 1. a. naa- 

ras , naispuoiinen, nais-; — 

2. n. naaras. 
feminine (fe'-mi-nin) a. nai- 

sellinen. 
fen (fen) n. suo, rame. 
fence (fens) 1. n. suojustin; 

aita; miekkailutaito; — 2. 

v. suojata, aidata; miek- 

kailla; puolustautua. 
fencer (-or) n. miekkailija. 
fencing^ (-in) n. miekkailu. 
fend (fend) v. turvata; torjua. 
fenny (fe'-ni) a. rameinen. 
feoff (fef) tr. laanittaa. 
feoffment (fef'-ment) n. laa- 
nitys. 
ferment (for'-ment) n. kay- 

minen, kaytSs; kiihko. 
ferment (fOr-menf) v. saat- 

taa kaymaan; kayda; kii- 

hoittaa; olla kiihtynyt. 
fermentation (for-men-tei'- 

Son) n. kayminen, happane- 

minen; kiihtymys. 
fern (f5rn) n. sanajalka. 
ferocious (fi-rou'-Sos) a. rai- 

voisa. 
ferociousness (-nes) n. raivok- 

kuus. 
ferocity (fi-r&'-si-ti) n. raivo, 

julmuus. 
ferreoutt (l%'-T^.-o^^ •»>.. x"a.>aJ«kiv- 

nen. ferret (fe'-rit) 1. n. kKrpiA; 

— a. tr. haolellisestl etsRL. 
ferrule (fe'-rll) n. vanne. hela. 
Ierr» ((e'-rl) 1. n. yllkuletua- 

Salkka: lautt&i — 2. tr. ku- 
fttaa ylltBB, 
ferrTBan (-man) n. lautturl. 
fertile (fCr'-til) a. hedelmttlll- tIckleiicM (-r levalBU , liuikente- ■IcentelevalDi rai'-brtw) a. kultul- 
ffllil) a. horjuva, hul- tflk'-l : rlkaa. 

"deimaillsyya ; rikkavii 
mttllse (far--tl-lali) ... „.. 
da hedelmiiniHeksl ; lannolt 

ferule (fe'-rll L fe'-rul) n. 

vltsa, ralppa. 
fervency (ror'-ven-sl) n. Into. 
fervent (-Vent) a. InnokaSi 

f«r*ld (-vW) a. kuuma. raju. 

ferrer (-vor) n. kuumuus: 
Into. 

featal (fes'-tal) a. Juhlallinen. 

feiiter (tea'-tOr) 1. n. palee; — 
Z Itr. m^rkia. 

featlval (fes'-tl-val) 1. a. Juh- 
lallinen; — 2. n. Juhla. 

featlTc (fes'-tlv) a, Juhlalll- 

featlTttr (fea-'tr-vl-U) n. luh- I 

lalllsuus. 
featoDD (tes-tuun') n. kukka- 

kiehkura. 
fetch (fetS) 1. n. Juoni. temp- | 

taa; tuottaa hinnaksl: vlr- ' 

volttaa; tehd^; saavuttaa. 
felld (fe'-tid) a. Iflyhuaava. 
fell«ck (fet'-Uk) n. huokalsl- 

met, vuohlskarvat. 
fetter (fe'-tBr) 1. n. kahle; — 

2. tr. kahle htia, 
fetwi <fll'-tOB) n. sIklC. 
femd (fjuud) n. yerlkoBto; rlt- 

ta: mmtyB. 
feudal (fjuu'-dal) a. m&nltya-. 
feadallam (-Izm) n. lafinltya- 

fever (fH'-vdr) n. kuutne. 
feveriah (-lfi> a. kuumeinen. 

fib ((lb) 1. n. valhe; — 2. Itr. 

valebdella. 
fibber (fl'-bar) n. valehtellja. 
HLer, fibre (fal'-bOr) n. aaije, Lern (fi: 

, __; vaiht. 

itietltiOM (flk-tl'-fioa) a. kuvl- 

'fiddle (ftdl) 1. n. vlulu; — S. 
' Itr. aolttaa vlulua; lelkltelia. 
I fiddler (-Or) n. vlulunaolttaja. 
fidelltr (fi-de'-ll-ti) n. uskoN 

' fldKct (fid'-iet) 1. n. levotto- 

i mlnen; — 2. itr. lllkuttaa 

fldKctr (-1) a. levoton, her- kottu miea. 
rie (lal) Inter], hyll 
--- •"— - faanit: field-marabal (-maar-Sal) n. 

kenttSmarsalkkl. 
field-piece (-dHb) n. tykkl. 
fl»d (Cllnd) n. verlviholllnen, 

fierce' (fllrs) a. villi. raJu, 

flcrcelr (-11) adv. ralvoisasti. ficrineu (fai'-»r-l 

fiery (far-Or-l)' 
kfivs 


(fair) 1. n. hullu; — 2. 

fifer* (fal'-fOr) n. huilunsolt- 

taja. 
fifteen (flf'-tlin)n. vilsltolsta. ' ■nth (-t I a, vlides- flftietb <(lt'-tl-eth) a. vlldea- 

kymmenes. 
flftf (fif-ti) n, vllaikymmen- 

fls (flB) n. viikuna; tupakka- 

flght (fait) I. n. talstelu, tap- 

felu; — 2. V. [fought; 
ou)rht] talstella, tapelta, 
puolustaa. 
fiShtcr (-i3r) n. talstellja. 
flKBCBt (Cig'-ment) n. kuvlt- FIG 117 FIR 

fiarurate (fig'-ju-ret) a. mSLS.- financial (-n&n'-Sal) a. raha- 

r^tynmuotoinen. asioita koskeva. 

fiamratton (-rei'-§on) n. muo- financier (fi-nSLxi-siir') n. tai- 

dostus. tava rahamies. 

flamratlTc (-ra-tiv) a. kuvan- finch (fintS) n. peipponen. 

nollinen. find (faind) tr. [founa; found] 
fiamre (fig'-Jur) 1. n. muoto, IdytSLS,, keksi^,; saavuttaa; 

kuva; malli; arvo; numero; varustaa. 

— 2. V. muodostaa; kuvata; fine (fain) 1. a. siisti, kaunis; 

numeroida; laskea. korea; ohut; hieno, hento; 

filament (fi'-la-ment) n. sai- — 2. n. rahasakko: — 3. tr. 

Je, kuitu. sakottaa; puhdistaa, hie- 

filatnre (fi'-la-tjur) n. silkin- nontaa. 

kehruu. fineneaa (fain'-nes) n. hie- 
fllbert (fir-bOrt) n. p^hkinS.. nous* puhtaus; ter&vyys. 

filcli (filtS) tr. napistelia, va- finery (fai'-n6r-l) n. komeus. 

rastaa. koristetavara. 

file (fail) 1. n. rivi, sarja; jar- finder (fifl'-g5r) 1. n. sormi; 

jestetty kirje- 1. paperika- — 2. tr. koskettaa, napis- 

sa; luettelo: viila; — 2. v. telia. 

jarjestaa; nitoa; jattaa si- finseringr (-ifi) n. nappaily. 

saan (papereita oikeuteen); finical (fi'-ni-kal) a. korea. 

marssia rivissa; viilata. narrimainen. 

filial (fi'-li-al) a. lasta koske- finis (fai'-nis) n. loppu. 

va, lapsellinen. flnlah (fi'-nid) 1. n. tayden- 
f illation (-ei'-§on) n. lapsen- nys; viimeistely; paailystys; 

suhde. — 2. tr. taydentaa; lopettaa: 

filibuiiter (fi'-li-bos-t5r) n. viimeistelia; hioa. 

merirosvo. finite (fai'-nait) a. rajoitettu. 

fillgrree (fi'-li-gril) n. kulta- Finn (fin) n. suomalainen. 

ja hopealankakudos. Finniali (fi'-ni§) 1. a. suoma- 
filingrs (fai'-lifiz) n. pi. vii- lainen, suomenkielinen; — 

-.A*ll^?J"i- , „ o 2. n. suomenkieli. 

fill (fil)^ 1. n .kyllyys; — 2. finny (fi'-ni) a. evakas. 

«iT;* ?^i^%t^^^?."Vi«a«««ho . «' <^^r) n. valkokuusi; kuusi. 

rff«ir.liUl^^L,,"t;«J?i?a^H?'«o«' «'« (fai'-5r) 1. u. tuli ; tuli- 

ha? ?on««« lannepaisti.nau- j^. nehku; loisto; into; — 

«iii«W ???!?« ^ n favt« 2. tr. sytyttaa tuleen; lau- 

«nl«* /f^J linV ?• i^in;man kaista; — 3. itr. syttya. 

"isPr. J^ro'.^^^^ 9 ^;^'*Ua®^J^f?K flre-amui (-armz) n. pi. am- 

nappdys; — 2. tr. napayttdk puma-aseet. 

«n2'"7/i' m^« ^o.«o ♦or«,r.o "'e-briRadc (-bri-geid) n. pa- 
liiiy (II -li) n. varsa, tamma. lokunta ' 

film (film) n. kalvo, kelmu. fire-ensine (-in-diin) n. palo- 
filmy (fil'-mi) a. kesinen, kal- ruisku. 

vomainen. fire-man (-man) n. palosotilas. 

filter (fil'-tOr) 1. n. siiviia; — fire-proof (-pruuf) a. tulen- 

2. tr. siivilOida. kestava. 

filth (filth) n. lika, loka; fire-worka (-wOrks) n. pi. ilo- 

saasta. tulitus. 

fllthlneaa (-i-nes) n. likaisuus. fireside (-said) n. kotiliesi, 
filtrate (fil'-treit) v. siilata. koti. 

filtration (-trei'-Son) n. sii- firkin (f5r'-kin) n. % tynny- 

laus. ria (= 9 gallonaa) ; astia. 

fin (fin) n. eva. firm (fdrm) 1. a. luja; kiin- 
final (fai'-nal) a. lopullinen, tea; — 2. n. liikehuone. 

loppu-. firmament (f5r'-ma-ment) n. 
finally (-i) adv. lopullisesti, taivaankansi. 

lopuksi. flrmnesa (fdrm'-nes) n. lujuus. 

finances (fi-nan'-siz) n. pi. first (f5rst) a. etvalvcw%\Tw«^\ — 

raha-asiat. adv. «tv«\\l«\. FIR ii8 FLA first-born (-boorn'^ n. esikoi- 

nen. 
first-rate (-reit) a. erinomai- 

nen, 
fiscal (fis'>kal) 1. a. rahastoa 

1. tileJS, koskeva; — 2. n. ra- 

hasto. 
fish (fi§) 1. n. kala; — 2. v. 

ivaiasLaa> 
fisherman (fi§'-5r-man) n. 

kalastaja. 
flsherrr (fiS'-5r-i) n. kalastus- 

Daikka 
flshlnsr (fiS'-ifi) n. kalastus. 
fishy (-i) a. kalainen. 
fissure (fi§'-ur) n. halkeama, 

i*ako 
fist (fist) n. nyrkki. 
fit (fit) 1. a. sovelias; — 2. 

n. soveltuvaisuus; taudin 

kohtaus, puuska; oikku; — 

3. V. sovittaa, soveltua. 
fitful (-ful) a. puuskainen. 
fitly (-li) adv. soveliaasti. 
fitness (-nes) n, soveltuvai- 
suus. 
five (faiv) n. viisi. 
fivefold (-fould) a. viidenker- 

tainen. 
fix (fiks) 1. V. kiinnittaa; jar- 

Jest^a, panna sijoilleen, kor- 

jata; kiintya, pysya; — 2. 

n. pula. 
fixation (-ei'-§on) n. kiinnitys. 
fixedness (fik'-sed-nes) n. 

kiinteys. 
flxlnf? (-sifi) n. kiinnitys; pi. 

koristeet. 
fixture (fiks'-tjur) n. lisaosat; 

talon sisustus. 
flee (fiz), flccle (fizl) itr. sa- 

hista. 
flabbiness (fla'-bi-nes) n. 

velttous. 
nabby (-bi) a, IQyh'A, veltto. 
flaccid (fmk'-sid) a. veltto. 
fiaccidlty (flak-si'-di-ti) n. 

velttous. 
flasT (flag) 1. n. lippu; kivi- 

liuska; — 2. itr. hervota; — 

3. tr. liputtaa; paallystaa 

kiviliuskoilla. 
naeeliate (fm'-d2e-leit) tr. 

ruoskia. 
flasreilation (-lei'-§on) n. ruos- 

kiminen. 
fias:itlous (fla-d2i'-§os) a. ha- 

peallinen. 
flasron (fla'-gon) n. ruukku. 
riasrrmnt (-grant) a. hehkuva; 
tdrkeU. flail (fleil) h. varsta (puima- 

1. tappelu-ase). 

nake (fleik) 1. n. hiude, lius- 
ka, kesi, levy, kerros; kui- 
vauslava; — 2. v. kerrostaa; 
liuskottua, kesia. 

flaky (flei'-ki) a. hiuteinen, 
liuskainen, kuohkea. 

flambeau (fiam'-bo) n. tuli- 
soihtu. 

flame (fleim) 1. n. liekki; — 

2. itr. liekehtia. 

flangre (flandz) n. plena (ul- 
koneva valivike), kaulus 
(putkijohdoissa) ' reunus 

(rautatievaunun pyorassk 
y. m.). 

flank (flaflk) 1. n. kuve; sii- 
pi; — 2. V. rajoittua; hyQka- 
ta siipea vastaan; Johtaa 
siinea 

flannel (flJl'-nel) n. flanelli. 

flap (flap) 1. n. liepeet; lius- 
ka; latkJlys; rapytys; — 2. 
tr. lySda mS-iskyttaa. 

flare (fleer) itr. roihuta; 
vaikkya. 

flash (fia§) 1. n. leimaus; het- 
kinen; — 2. v. leimahtaa. 

flashily (-i-li) adv. pintapuo- 
lisesti. 

flashy (-i) a. leimahtava; pin- 
tapuolinen. 

flask (flask) n. pullo; ruuti- 
sarvi. 

fiat (fiat) 1. a. littea, tasai- 
nen; mauton; tympaiseva; 
kuoUut, eloton; suora, tay- 
dellinen; alennettu (nuot- 
ti) ; — 2. n. taso, tasanko; 
lape; huoneusto; alennus- 
merkki (nuotin edessa) ; 
tomppeli; — 3 v. tasoittaa, 
-ttua; laimistaa, -tua; alen- 
taa (nuotti). 

flatness (-nes) n. tasaisuus, 
litteys: elottomuus; laimis- 
tuminen. 

flatten (flatn) v. tehda 1. tul- 
la tasaiseksi 1. litteaksi; 
laimistua; alentaa (nuotti). 

flatter (fla'-tor) tr. imarrella. 

flatterer (-or) n. imartelija. 

flattery (-t5r-i) n. imartelu. 

flatulence (flat'-ju-lens) n. 
puhalluksissa oleminen. 

flatulent (-lent) a. puhalluk- 
sissa oleva; kaasua synnyt- 
tava (vatsaan). 

flaunt (flaant) itr. p5yhkeilia. 

flavor (flei'-vor) 1. n. maku; ha.]u: tuoksu; vlrhe; puuHkn: ~ 2. Ir. sSr 

tla»n (flSkBn)a. pellavafnen. 
flar (ftel) tr. nylkeE; kuorla, 
flfH (fUl) n. hlrnpu. 
fird (fled) imp. L pp. verblatH 

floe. 
flrdRr (fledl) V. pelttaa 1. 

-ttya hByhenlUil. 
flH(Clii}ltr. [fled: Tied] pacta. 
fl«M (ftilH) 1. n, villa; — 3. 

tr. keritft, 
fleerr tnil'-Bi) B, villalnen. Hike: heltto. n&pp&yH: kie- 
mailija; — 2. v. nakata; 
lerppaa: klemailla: kuher- 

klemiLllu. flofk (fl&k) Itr. tulvia. 
door (floor) 1. n. lattia: 
6a. puhevuoro: ■ " " riFHhlr ('1i) a. lihalllner 
tlpBhr (-1) a. Ilhava. 
flFw (fluu) imp. verblatit fly. 
fimbllllr (fleh-si-bi'-li-tl) r 

(Ipxible (flek'-Bl-bl) a. ious- 

flFslDn (tlek'-fion) a, ti vauhtipyOrR, 
rilKht (Halt) n. lento; pako; 

niEhtliimi (-1-ncs) n. plkai- 

fKsbtr' <flal'-lil a. plkair 

hnaveileva. 
fllmiiT (fllm'-sl) a. batara, 

heikko, mltatOn. 
fllarb (fllntS) Itr. peraytytt. 
niB8:<rjin> l. v. (nunp;; fluoBl fill 1. V. (nuntc; fluoBl 
. nakata; pllkata; — 
[tto, iBku: potku; Iva. 

at (flint) n. pllkTvl. 

.ntr (-1) 3. pilkivlnen: kova. 

a^ tele'iniiton' lorial (hou'-rU 

lonDct (flauns) 
pallekorlste 
HHtkays; gulden! 
. kukka- . . lolskla.. Biit- 

i lisflUepelim, 

nounilrr (flaun'-dBr) 1. n. 

kampela: — Z. Itr. pyrlsteim. 

FlDOr (flaur) I. n. Jauho; — 1. kSylliia korukleltH; komeil- 

la, 
noBl (daut) 1. n. pllkka; — 

2. V. pilkatB. 
tloiT (fluu) down (doun) pp. 
tlDctnate <,(V>iV.V -'i'i- FLU 120 FOO 

flnctnatlon (-ei'-Son) n. hor- foff (f&gr) 1. n. sumu; usva; — 

juvaisuus. 2. tr. himmeTit9.Sl. 

fine (fluu) n. ilmatorvi, lies- foffflry (f&'-gri) a. sumuinen, 

kaputki, savupiiDpu. himmed.. 

flnency (fluu'-en-sl) n. suju- foible (foi'-bl) n. heikkous. 

vaisuus. 'oil (foil) 1. n. haviS; harjoi- 

fluent (-ent) a. sujuva. tusmiekka; jaijet; levy: ho- 

flnently (-li) adv. sujuvasti. P®^il"? i?.?P^?^^^ •„"" ^* ^'^* 

flnld (fluu'-id) 1. a. nestemai- . J^**^A J^R^^^^H^Ja'iJjffa a 

„^„: 9 n TiAstA fol«t (foist) tr. vaarentaa. 

flnlSlty (flii-id'-tti) n. neste- ««W (fould) 1. n. poimu; ker- 

maisyys " *" * *^ -^ ^"^^ rostuminen; monikertai- 

flnke ffluuk^ n ankkurin suus; lammaskarsina; lau- 

ka*ki- kampela!* *'**^*^"'^*'* ma; — 2. tr. poimuttaa; 

flnmme^ (flo'-m5r-i) n. tyh- PP"^ ""^^yii;' ^aaria; men- 

ia loru / - jj^ poimuihin. 

nnns (flofi) imp. 1. pp. ver- £••"»«« {J^li'.ii'ffA^ ?; ^?oS^o 

bista fling. foliate (fou'-li-eit) tr. takoa 

" pu Jsk^a"^'"ha\ina- ''- Y'T tolla'Sin'(.ei'.Son) n. levyiksi 

?eMal4vottom^^^^^ • ^ ]l^^^^:^^n^U.l^^^^uL^^S.r 

flnsh (floS) 1. a. tuore. ku- 2*i!?*''®"' ^ehtien puhkeaml- 

koistava; antelias; — 2. n. ^^Ji^, V^'^n' n ^\ ^ irVotfowtA< 

tulvaus; ' purkaus;' punastu- '••"Jn^kirli (4^ivua arkis^^^^^^ 

minen; — 3. v. tulvia akisti; f^JVi. ii^i/ arKista) . 

h^itfal*"^^^' P"^^«^"^' ^"- folk (Voulk)%. ihmiset (yleen- 

flnster (flos'-t5r) 1. n. kiihty- ^^f^' tf&f ^r^^ v <.Aii«<ota 

^^'^^l' i^'^U-*!*^^** huilua, foment (fo-menf) tr. hautoa; 

— 3. tr. uurtaa. klihoittaa 

flntl.t (fluu'-tist) n. huilun- fomi2?iiiSn (-ei'-Son) n. hau- 

SOlttaja. fip. Uiihnitim 

"w**kifri^'hamVinki.^^'*2*V foid (fknd T helia. rakasta- 

{>^yVi^sle?ia;*^te^u"ta; i^rj J J^k ^^'^^^ ^'^^'^' P«"^ 

n^i'^iR^^lfh. n. :iuoksu. luo- '«-f}fia^'^^^^> ^' ^^^^^^' ''^' 

^ <ie' tulva; — 2. tr. sulattaa. fondlini (-ifi) n. lemmikki. 

fluxlble (flok'-si-bl) a. sulava. fondly (f&nd'-li) adv. heliasti. 

flnxlon (flok'-Son) n. juoksu, fondness (f&nd'-nes) n. rak- 

vuqto. kaus, mieltymys (for). 

fly (flai) 1. n. karpdnen; vipu, font (f&nt) n. kastemalja; la- 

heiluri; siipi; lipun pituus; jitelma kirjasimia. 

— 2. itr. [flew; flown] len- food (fuud) n. ravinto, ruoka. 
taa; kiitaa; liidelia; paeta. fool (fuul) 1. n. narri, hupsu; 

fly-wheel (-hwiil) n. vauhti- — 2. tr. narrata; puijata. 

py5ra. foolery (fuu'-lor-i) n. tyh- 

foal (foul) 1.. n varsa; — 2. myys. 

itr. varsoa. ^ ^ foolhardy (fuul'-haar-di) a. 

foam (foum) 1. n. vaahto; — tyhmanrohkea. 

2. itr. vaahdota. foolish (fuu'-liS) a. mieletOn, 

foamy (fou'-mi) a. vaantoinen. hupsu. 

fob (fab) 1. n. kellotasku; — foolishness (-nes) n. mielet- 

2. tr. ivata; puijata. t5myys. 

focns (fou'-kos) n. polttopiste. foot (fut) 1. n. [pi. feet] jal- 

fodder (f&'-d5r) 1. n. ape, re- ka; Jalkavaki; — 2. itr. ka- 

Au; — Z tr. ruokkia. vella; tanssia; — 3. tr. as- 

C^ou) n. vihollinen. tua; laskea yhteen. FOO 1 

footbor <-bDl) n. Juokaupoika. 
iDDtman {-man) n. laKelja, 

palveMja. 
footpath (-path) n. polku. 
1oot.teii (-step) n. Jfilki. 
fop (ffip) n. houHklO. kelkarl. 
foppiah (t&'-plfi) a. kelkarl- ((oor) huollmatta: huluesHa: 
-lie: -Hta, -atft; — ■■ fi 
mita minuun tulee; 
konj, koska. aiim. 
rorace (I&'-redt) n. m 
karjanruoktt. rehu. forbi bade (f&r-b 
■ ■ ■orbld. 

(fir -beer') ; forb le] kai [for- 
; pl- diittaytyfl, kleltaytya; 
valta: hereto; maltCaa. 

arnuce (-ana) ii, kartta- 
len, pidttltaytyminen; 

BivUlllayys. 

J (fAr-bid') tr. [forbade; 

forbidden] kleltna, eetaiL 
forblddlBB (-Ifi) a. vaatenmle- ralloiCtaa; 

- , ful) a V, 

forccleiMi (-leB) 
'irce-mtat (-miiij n. ULyte 
(ruokaan). 
iroriia (foor'-aepa) n. plhdtt, 
-"■ (-ai-bl) (loord) 1. n. kahluupalk- 
; — i. tr. kahlata. 

(foor) 1. a. eturaalnen, 
]- : alkaiaempl; — 2. adv. nittelu. 
forecast (foor-kast'l tr. suur 

nltella edeltapain. 
'sredoom (foor-duum') t 

tuomlta. ennakolUu 
forefatker (foor'-faa-dhOr) i went; forgone] hyljiita, Jftt- 
«k™»«I (foor'-sraunJ) n 


tulevt"*"' 
Tchead (fft' 
rein («' 

muukalatn 
relKuer ( - 


red) n. otsa. 
rIn) a. vleras 

r) n. ulkomaa- 


iili 


{ta»ain° 

<foor-nou') tr 
foreknown] tie- taa edelCitpiiin 

Ireland (foor'-iand) n. nlemi. 
reloek (-l&k) n. otsatukka. (-nuun) n. aamupHl- 

Cfo-ren'-Blk) a 
Itoa koBkeva. etell (foor-teV) tr. [(ore' 

old; foretold] ennuataa. 

'elbODKht (foor'-tboot) n 

larklnta. 

eloken (toor-touhn') FOR foreTer (f&r-e'-v6r) adv. ikui- 

sesti. 
foreipram (foor-woorn') tr. 

varoittaa edelt3,p3,in. 
forfeit (foor'-fit) 1. n, mene- 

tetty esine; menetys; sak- 

ko; pantti; — 2. a. menetet- 

ty; — 3. tr. menett3.3,. 
forfeitable (-fi-ta-bl) a. me- 

netettavissa oleva. 
forfeiture (-tjur) n. menetys; 

rangaistus. 
forgave (f&r-geiv') imp. ver- 

bista forgive. 
forgre (foordi) 1. n. pa^a; — 

2. tr. takoa; vSLS,renta.d,. 
forgrer (-6r) n. sepp9,; vfi.aren- 

taja. 
forgrery (-i) n. v^arennys. 
forgret (f&r-get') tr. [forgot; 

forgotten] unhoittaa. 
forgretful (-ful) a. helposti 

unhoittava. 
forgretfulness (-nes) n. un- 

iioittavaisuus; liuoletto- 

muus. 
foraret-me-not (f&r-get'-mi- 

nat) n. lemmikki. 
forgive (f&r-givO tr. [forgave; 

forgiven] antaa anteeksi. 
forgiveness (-nes) n. anteek- 

sianto. 
fork (foork) 1. n. kahveli; — 

2. itr. haarautua. 
forked (foorkt), forky (foor'- 

ki) a. haarakas. 
forlorn (f&r-loorn') a. hyiat- 

ty, toivoton. 
form (foorm) 1. n. muoto; 

olento; tapa; malli; nako; 

jarjestelma; penkki; luok- 

ka; — 2. tr. muodostaa; jar- 

Jestaa; tehda. 
formal (-al) n. muodollinen, 

saann511inen. 
formality (f&r-ma'-li-ti) n. 

muodollisuus. 
formally (foor'-ma-li) adv. 

muodollisesti. 
formation (f&r-mei'-§on) n. 

muodostus. 
former (foor'-mSr) 1. a. edel- 

linen, entinen; — 2. n. muo- 

dostaja. 
formerly (-li) ad. muinoin. 
formidable (foor'-mi-da-bl) a. 

hirvittava. 
formidably (-bli) adv. hirvit- 

tavasti. 
formless (foorm'-les) a. muo- 

doton. 122 FPU 

formula (foor'-mju-la) n. kaa- 

va; resepti. 
forsake (f&r-seik') tr. [for- 
sook; forsaken] hyiata. 
forsooth (far-suuth') adv. to- 

siaankin. 
forsivear (f&r-sweer') tr. 

[foorswore; forsworn] va- 

lallisesti kieltaa; vannoa 

vaarin, 
forswearer (-or) n. valapatto. 
fort (foort) n. linnoitus. 
forth (foorth) adv. eteenpain, 

edelleen, pois. 
forth-comlngr (-ko-mift) a. il- 

mestyva. 
fortwlth (-with') adv. heti. 
fortieth (foor'-ti-eth) a. nel- 

jaskymmenes. 
fortification (foor-ti-fi-kei'- 

Son) n. linnoitus. 
fortify (foor'-ti-fai) tr. lin- 

noittaa, varustaa. 
fortitude (foor'-ti-tjuud) n. 

uriioollisuus. 
fortnlgrht (foort'-nait) n. kak- 

si viikkoa. 
fortress (foor'-tres) n. linna. 
fortuitous (f&r-tjuu'-i-tos) a. 

satunnainen. 
fortuity (-ti) n. sattuma. 
fortunate (foor'-tju-net) a. 

onnellinen. 
fortunately (-li) adv. kaikeksi 

onneksi. 
fortune (foor'-tjun) n. onni; 

sallimus; omaisuus. 
fortune-teller (-te-15r) n. en- 

nustaja, povari. 
forty (foor'-ti) a. neljakym- 

menta. 
forum (fou'-rom) n. oikeus- 

paikka. 
for^Fvard (foor'-word) 1. a. 

etumainen; valmis; herkka; 

innokas; rohkea, nenakas; 

kehittynyt; — 2. a. adv. 

(my 5s forwards) eteenpain; 

— 3. tr. edistaa, jouduttaa; 
osoittaa; lahettaa edelleen. 

for^Fvardness (-nes) n. into; 

kehitys; rohkeus; nenak- 

kaisyys. 
fosse (fas) n. vallihauta. 
fossil (f&'-sil) 1. a. maatunut; 

— 2. n. kivettvma, 
foster (f&s'-t5r) tr, elattaa, 

hoitaa. 
foster-ehlld (-tSaild) n. kas- 

vattilapsi. 
fougrht (foot) imp. 1. pp. ver- 

bista fight. FOU 123 PRB foul (faul) 1. a. likainen, pi- 

laantunut, roskainen. huo-. 

no, paha;. vilpillinen; se- 

koittunut; — 2. tr. liata; se- 

koittaa; — 3. n. sekasotku. 
foully (-li) adv. vilpillisesti. 

hS^peallisesti. 
foulness (-nes) n. likaisuus; 

petoUisuus; hapeS.llisyys. 
found (faund) 1. imp. 1. pp. 

verbista find; — 2. tr. pe- 

rustaa; Jarjest3.£L; valaa. 
foundation (-ei'-Son) n. pe- 

rustus. 
founder (-5r) 1. n. perustaja; 

valuri; — 2. itr. upota; Ian- 

srcta 
foundlingr (faund'-lifi) n. 15y- 

t51apsi. 
foundry (faun'-dri) n. valimo. 
fountain (faun'-tin) n. liilide, 

suihkulabde. 
four (foor) a. nelj£l. 
fourfold (-fould) a. neliker- 

tainen. 
four-footed (-fu-ted) a. neli- 

Jalkainen. 
fourteen (foor'-tiin) a. neljS,- 

toista. 
fourth (foorth) a. nelj&s. 
fowl (faul) n. lintu; siipikar- 

ja, kanat. 
fox (f&ks) n. kettu. 
foxy (f&k'-si) a. viekas. 
fraction (frak'-Son) n. murto- 

osa 1. -luku. 
fractional (-al) a. murto-osai- 

nen. 
fractious (frak'-Sos) a. torai- 

sa. 
fracture (frak'-tjur) 1. n. 

murros; luunmurto; — 2. 

tr. murtaa, katkaista. 
fragile (fra'-dzil) a. lielposti 

sarkyvSL. 
frasrillty (fra-d2i'-li-ti) n. 

sarkyvaisyys. 
fragrment (fr^gr'-ment) n. 

kappale, siru. 
frafcmentary (-e-ri) a. katko- 

nainen. 
fravrrance (frei'-grans) n. liy- 

vanhajuisuus. 
fragrrant (-grant) a. liyvaita 

tuoksuva. 
frail (freil) a. helposti s9,rky- 

va, hauras; heikko, hento. 
frailness (-nes) n. heikkous. 
frailty (-ti) n. heikkous; 

lieikkouden synti. 
frame (freim) 1. n. kehys. ke- 

ha,; rakennus; ruumiinra- kennus; rakenne; J9,rjestel- 

ma,; — 2. tr. muodostaa, ra- 

kentaa; panna kokoon, kek- 

si£l. 
frame-work (-w5rk) n. ke- 
hys; suunnitelma. 
France (frans) n. Ranska. 
franchise (frftn'-tSiz) 1. n. va- 

pautus, etuoikeus; — 2. tr. 

vapauttaa. 
Franciscan (frftn-sis'-kan) n. 
• fransiskaanimunkki. 
frangible (fran'-d2i-bl) a. 

hauras. 
frank (fra.flk) 1. a. suora, 

teeskentelem3,tOn ; — 2. n. 

vapaakirjeoikeus; — 3. tr. 

vapauttaa postimaksusta. 
frankness (-nes) n. suoruus, 

tee8kentelem3.tt!5myys. 
frantic (frftn'-tik) a. miele- 

t5n, raivoisa. 
fraternal (fra-tttr'-nal) a. vel- 

Jellinen. 
fraternity (-ni-ti) n. veljelll- 

syys; veljeysseura. 
fraternise (frei'- 1. fra'-t5r- 

naiz) v. liittyS. veljellisesti. 
fratricide (frftt'-ri-said) n. 

veljenmurha; veljenmur- 

haaja. 
fraud (frood) n. petos. 
frandnlencse (frood'-ju-lens) 

n. petollisuus. 
fraudulent (-lent) a. petolli- 

nen. 
fraught (froot) a. lastattu, 

taysi. 
fray (frei) 1. n. taistelu. kiis- 

ta; — 2. tr. hangata, hieroa. 
freak (friik) n. pa^hanpisto. 
freakish (-is) a. oikullinen. 
freckle (frekl) n. pilkku, pi- 

sama 
freckled (frekld) a. t^plikas. 
free (frii) 1. a. vapaa; viaton; 

tuttavallinen; antelias; 

maksuton; etuoikeutettu; 

— 2. tr. vapauttaa. 
freebooter (frii'-buu-tOr) n. 

rosvo; merirosvo. 
freedman (friid'-man) n. va- 

pautettu orja. 
freedom (frii'-dom) n. va- 

paus; etuoikeudet; help- 

pous; avomielisyys; liialii- 

nen rohkeus. 
freehold (-hould) n. kiintei- 

mist5, maaomaisuus. 
freeholder (-Or) n. kiinteiiaick- 

t5n onvl^tOL^^. FRB 124 PRO freenian (-man) n. vapautet- 

tu; porvari. 
f^eenuisoa (frii'-mei-sn) n. 

vapaamuurari. 
freenen* . (jT rii'-nes) n. vapaus; 

suoruus; runsaus. 
freeze (friiz) v. [froze; frozen] 

ja^.dytt3.M,, jftatya; palellut- 

taa, paleltua; hyytyS.. 
frelgrlit (freit) 1. n. lasti; rah- 

ti; — 2. tr. lastata. 
Frenclft (frentS) 1. a. ranska- 

lainen; — 2. n. ranskankieli. 
frenay (fren'-zi) n. mielipuo- 

lisuus. 
frequency (frii'-kwen-si) n. 
. tavallisuus, usein uusiutu- 

minen. 
frequent (-kwent) a. usein 

tapahtuva. 
frequent ( -kwent') tr. k9.ydS. 

usein (katsomassa). 
frequenter (-5r) n. usein kat- 
somassa kS.yiJS,. 
frequently (fril'-kwent-li) 

adv. usein. 
fresh (freS) a. tuore, raitis; 

suolaton; uusi; virkea. 
freshen (freSn) tr. tehd^. tuo- 

reeksi; virkistM. 
freshly (freS'-li) adv. virkefts- 

ti. hiUakkoin. 
fresman (freS'-man) n. kelta- 

nokka. 
freshness (-nes) n. tuoreus. 
fret (fret) 1. v. hangrata, sy5- 

vyttaa; kuluttaa; hairita; 
■ arsyttaa; kulua; sy5pya si- 

saile; olla kiihkossa 1. suut- 

tunut; — 2. n. vareileminen; 

arsytys; raivo. 
fretful (-ful) a. arsyttynyt. 
fretwork (-w5rk) n. konokir- 

jailu. 
friable (frai'-a-bl) a. hauras. 

mureneva. 
frtar (frai'-5r) n. kerjaiais- 

munkki. 
friary (-i) n. luostari. 
fribble (fribl) 1. n. hupsu; — 

2. itr. hupsutella. 
fricassee (fri-ka-sii') n. hak- 

keluspaisti. 
friction (frik'-Son) n. hieron- 

ta kitka. 
Friday (fral'-de) n. perjantai; 

Good Friday pitkaperjantai. 
friend (frend) n. ystava. 
friendless (-les) a. ystayatOn. 
friendliness (-li-nes) n. ysta- 

yailisyys. 
friendMr i-Wy tL ystavaiUnen. friendship (-§ip) n. ystavyys. 
. friese (friiz) n. karvakan^as. 

frlsrate (fri'-get) n. fregattt 

fright (frait) 1. n. pelko, kau- 
hu; outo 1. vastenmielinen 
asia; — 2. tr. peiastyttaa.' 

frlgrhten (fraitn) tr. peiastyt- 
taa 

frigrhtful (frait'-ful) a. liirvit- 

tava. 

frigrhtfulness (-nes) n. hirvit- 

tavaisyys. 
frigid (fri'-d2id) a. kylma; 

eloton. 
frigrltlty (fri-d2i'-di-ti) n. kyl- 

myys; penseys. 
frill (fril) 1. n. r6yhel5; — 2. 

tr. varustaa r5yliel5ilia. 
fringe (frindi) 1. n. ripsu; — 

2. tr. varustaa ripsuilla. 
frippery (fri'-p5r-i) n. ryysy- 

kauppa; ryysyt. 
frisk (frisk) itr. iiyppia, tans- 

sia 
f riskiness (fis'-ki-nes) n. iloi- 

suus. 
frisky (fris'-ki) a. iloinen. 
frith (fritii) n. merenlahti, 

salmi. 
fritter (fri'-t5r) 1. n. pannu- 

kakku; — 2. tr. paloitella. 
frivolity (fri-v&'-li-ti) n. mi- 

tattOmyys; kevytmielisyys. 
frivolous (fri'-vo-los) a. arvo- 

ton, Joutava, kevytmielinen. 
frlacle (frizl) tr. kahertaa. 
fro (frou) adv. luota; takai- 

sin ; — to and fro edestakai- 

sin. 
frock (frak) n. mekko. nuttu. 
froK (trkg) n. sammakko. 
frolic (fra'-lik) 1. a. iloinen, 

leikkisa; — 2. n. iloisuus; 

riemu; — 3. itr. riemuita. 
frolicsome (-som) a. riemas- 

tunut, iloinen. 
from (fram) prep, luota, ty- 

k5a; -sta, -sta, -Ita, -Ita; 

tahden; avulla, mukaan. 
front (front) 1. n.' otsa; etu- 

puoli; hapeamatt5myys; — 

2. a. etupuolinen; — 3. tr. 

seisoa edessa 1. vastakkain; 

kohdata; olla kaannetty 

Jonnekin pain. 
frontage (-ed2) n. edusta. 
frontal (-al) 1. a. otsaa 1. e- 

tupuolta koskeva; — 2. n. 

ikkunanpaaty. 
frontier (fr&n'-tiir) 1. a. ra- 

jalla oleva; — 2. n. rajamaa. PRO "5 PUN frontiapiecse (fr&n'-tis-piis) n. 

alkukuva (kirjassa). 
frontlet (front'-let) n. otsa- 

nauha. 
frost (fr&st) 1. n. J9,3,tyminen; 

kylmyys; huurre; — 2. tr. 

peitt9,9. huurteella. 
frosttnefia (-i-nes) n. kyl- 
myys. 
frosty (frfts'-ti) a. kylmft. 

huurteinen. 
froth (frftth) 1. n. vaahto; — 

2. tr. vaahdota. 
frothinesa (-i-nes) n. vaahtoi- 

suus. 
frothy (-1) a. vaahtoinen; tyh- 

j£l. 
frounce (frauns) tr. k3.hert&.Sl. 
froward (frou'-w5rd) a. uppl- 

niskainen. 
froi/rardnesa (-nes) n. uppi- 

niskaisuus. 
froipvn (fraun) 1. n. otsan ry- 

pistys; — 2. Itr. rypistHS, ot- 

saansa; osoittaa tyytym&t- 

t5myytta. 
froae (frouz) imp. verbistft 

freeze. 
froaen (frouzn) pp. verb is tS. 

freeze 
fructification (frok-ti-fi-kei'- 

Son) n. hedelm5itys. 
fructify (frok'-ti-fai) tr. he- 

delm5itt£ia. 
frnsral (fruu'-gal) a. saS^st^- 

vainen. 
fruffaUty (-g:M,'-li-ti) n. 83.^8- 

tavaisyys. 
fruslferoua (fru-d2i'-fd-ro8) 

a. hedelm&S, kantava. 
fmlt (fruut) n. hedelmS.; hy5- 

ty. 
fmltagre (-edS) n. hedelmd,t y- 

leensft. 
fruiterer (fruu'-t5r-5r) n. he- 

delmllkauppias. 
frultery (-t5r-i) n. hedelmS,- 

huone. 
fruitful (fruut'-ful) a. hedel- 

mS.llinen. 
frultfulneaa (-nes) n. hedel- 

mS.llisyys. 
fruition (fru-i'-fion) n. nau- 

tinto. 
frultleas (fruut'-les) a. hedel- 

m&t5n. 
fruatrate (fros'-trelt) tr. teh- 

dS. tyhJUksi, tuhota. 
fmatratloa (-trei'-fion) n. tu- 

hoaminen. 
fry (frai) 1. n. kalansikitt; ka- laparvi; ryhmft; Daisti; — 2. 

y. paistaa, paistua. 
fryiaff-pan (frai'-ifi-pS.n) n. 

paistinpannu. 
fudse (fod2) interj. mielettO- 

myytta! 
fuel (fjuu'-el) n. polttoaineet. 
thsracloua (fju-sei'-iSos) a. 

haihtuva. 
fusradty (-grSt'-si-ti) n. haih- 

tuvaisuus. 
fngrltlTe (fjuu'-d2i-tiy) a. 1. n. 

pakeheva, pakolainen. 
fulcrum (fol'-krom) n. tukl- 

piste 1. -kohta. 

fuifiu (fui-fii') tr. tayttaa. 

fulfillment (-ment) n. taytta- 

minen. 
fulffency (fol'-d^en-si) n. lois- 

to. 
fulgrent (-d2ent) a. loistava. 
full (ful) 1. a. taysi, taysinai- 

nen, kokonainen; — 2. adv. 

taydellisesti; — 3. n. tayi^i- 

naisyys, kokonaisuus; — 4. 

tr. vanuttaa. 
full-dreaa (-dres) n. juhlapu- 

ku. 
fuller (fu'-l&r) n. vanuttaja. 
fuUneas (ful'-nes) n. tayteiai- 

syys. 
fully (fu'-li) adv. taydellisesti. 
fulminate (fol'-mi-neit) itr. 

jyrista, rajahtaa. 
fulmlnatlon (-nei'-fion) n. ra- 

jahdys. 
fulaome (fol'-som) a. inhotta- 

va. 
fulaomenesa (-nes) n. Uetta- 

vaisvvs 
fulvld (fdr-vid) fulvoua (fol'- 

vos) a. ruuninkeltainen. 
fumble (fombl) itr. haparoida. 
fume (fjuum) n. savu, tomu; 

raivo; — 2. v. savuttaa, htty- 

ryta; olla raivossa. 
funalffate (fjuu'-mi-geit) tr. 

savustaa. 
fumlflratlon (-grei'-Son) n. sa- 

vustus. 
funty (fjuu'-mi) a. savuava. 
fun (fon) n. leikinteko; pila. 
function (foftk'-Son) n. vlran- 

toimitus, virka. 
functionary (-e-ri) n. virkai- 

lija. 
fund (fond) 1. n. rahasto; va- 

rasto; paaoma; valtio-osak- 

keet; — 2. tr. panna varas- 

toon. 
fundament (fon'-dtt.-TK^«ckN^v ^ci^ PUN 126 GAI. (-men'-tal) a. 
koskeva, pe- fandameatal 

perustusta 

rus-. 
funeral (fjuu'-n5r-al) 1. n. 

hautajaiset; — 2. a. hau- 

taus-, suru-. 
tuntsonu (tofi'-goa) a. sieni- 

nen. 
fansma (foli'-^os) n. sieni. 
faaael (fo'-nel) n. savutorvi; 

suppilo, toro, ratti. 
fanny (fo'-ni) a. lystikas, 

hauska. 
far (f6r) 1. n. turkikset; — 2. 

tr. varustaa turkisvuorilla. 
fnrbiali (f5r'-bid) tr. kiillot- 

fnrlons (fjuu'-ri-os) a. raivoi- 

sa. 
fnrlonsly (-li) adv. raivok- 

kaasti. 
fnrlou«ae«« (-nes) n. raivo. 
furl (fdrl) tr. kiertaa kokoon. 
furloagr (f5r'-l&fi) n. % mai- 

lia. 
fnrlongrli (f5r'-lo) 1. n. loma; 

— 2. tr. laskea lomalle. 
fnrnace (fdr'-nes) n. uuni; su- 

latusuuni. 
fnralsli (f&r'-niS) tr. varus- 
taa; kalustaa. 
faraislier (-&r) varustaja; ka- 

lustaja. 
farnltnre (f5r'-ni-tjur) n. ir- 

taimisto, huonekalut; va- 

rustcct 
farrier (fSr'-i-dr) n. turkki- 

kauppias. 
farrow (for'-ro) 1. n. vako, 

uurre, ryppy; — 2. tr. kyn- 

t^a, uurtaa, rypistaS,. 
farry (f5'-ri) a. turkiksinen. 
farther (f&r'-dhdr) 1. a. kau- kaisempi; lisaksi tuleva, li- 

sa-; — 2. adv. edelleen; kau- 

emmaksi; — 3. tr. edist3,£l. 
fartherance (-ans) n. edista- 

minen. 
fnrtherer (-dh6r-6r) n. edis- 

taja. 
farthermore (for'-dhdr-moor) 

adv. viela lisaksi. 
farthermost (-moust) a. kau- 

kaisin. 
farthest (-dhest) a. etaisin. 
fartlve (for'-tiv) a. varastet- 

tu. 
fary (fjuu'-ri) n. raivo; rai- 

votar. 
fascons (fos'-kos) a. tumman- 

ruuni. 
fase (fjuuz) 1. n. sytytyslan- 

ka; — 2. v. sulattaa, sulata. 
fasee (fju-zii') n. vieterikar- 

tio (kellossa); sytyttaja. 
faslblllty (fjuu-zi-bi'-li-ti) n. 

sulavaisuus. 
faslble (fjuu'-zi-bl) a. sulava. 
faslon (fjuu'-2on) n. sulatus. 
fass (fos) n. melu. 
fast (fost) n. patsaan varsi; 

ummehtunut haju, 
fastlaa (fost'-jan) n. parkku- 

mi; korupuheisuus. 
fasty (fos'-ti) a. ummehtunut, 

tunkkainen. 
fatlle (fjuu'-til) a. turha, ar- 

voton, tyhja, joutava. 
fatuity (fju-ti'-li-ti) n. jouta- 

vuus. 
fatnre (fjuu'-tjur) 1. a. tule- 
va; — 2. n. tulevaisuus. 
fatnrlty (fju-tjuu'-ri-ti) n. 

tulevaisuus. 
fnzs (foz) itr. hajota hienoksi. 
fy (fai) iterj. hyi. G grabble (gabl) itr. kotkottaa; 

pakista, pajattaa. 
srabloa (gei'-bi-on) n. valli- 

koppa; kiviarkku. 
sable (gei'-bl) n. p9,3,ty. 
srad (gr^d) 1. n. puikko, keppi; 

— 2. itr. harhailla. 
ffadfly (sad'-flai) n. paarma. 
sraff (gM) n. koukku; keih9,s; 

(purje-) kahveli. 
sraff (gsig) 1. n. suukapula; — 

2. tr. tukkia suu. 

_ (geidi) 1. n. pantti; 

taisteluunvaatlmus; — 2. tr. 

veJvoJttaa. grally (gei'-li) adv. r= grayly. 
grain (gein) 1. n. voitto, etu; 

— 2 V. voittaa, saavuttaa. 
srainfal (-ful) a. edullinen, 

tuottava. 
sainlnips (gei'-niflz) n. pi. 

voitto. 
painless (gein'-les) a. hy5dy- 

t(5n, epaeduUinen. 
srainsay (gein'-sei) tr. vaittaS, 

vastaan. 
'sralnst (grenst) = agralast. 
srait (geit) n. kaynti. 
gralter (gei'-t5r) n. saarystin. 
sala (grei'-la) n. loisto, Juhla. GAL 127 GAS gralaxy (ga'-lak-si) n. linnun- 

rata; loistelias kokous. 
grale (^eil) n. tuulenpuuska, 
, myrsky. 
sail (grool) 1. n. sappi; katke- 

ruus; variomena; — 2. tr. 

naarmuttaa, arsyttaa. 
grallant (ga'-lant) a. komea, 

urhea. 
grallant (ga-lanf) 1. a. hyvin 

kohtelias; — 2. n. rakasteli- 

ja; — 3. tr. osoittaa kohte- 

liaisuutta. 
grallantry (ga'-lan-tri) n. ur- 

hooUisuus; ylevyys; kohte- 

liaisuus. 
sallery (ga'-16r-i) n. pylvas- 

kaytava; parveke. 
salley (ga'-li) n. leveapohjai- 

nen alus. 
salley-slaTe (-sleiv) n. kalee- 

ri-orja. 
grallon (ga'-lon) n. gallona 

(4,34 litraa). 
graloon (ga-luun') n. nauha. 
grallop (ga'-lop) 1. n. laukka, 

nelistys; — 2. itr. nelistaa. 
sallowH (ga'-loz 1, g£l'-los) n. 

hirsipuu. 
graloche, graloMhe (g:a-l&SO n. 

paallyskenka; saarystin. 
galvanic (g£ll-va'-nik) a. gal- 

vaninen. 
gralTanlsm (grar-va-nizm) n. 

sahkovirta. 
gralvanixe (-naiz) tr. p3.3,llys- 

taa metalleja sahkdvirran 

avulla erilaisella metalli- 

kuorella. 
gamble (gambl) itr. harjoit- 

taa uhkapelia. 
gambler (-5r) n. peluri. 
l^ambllngr (-ift) n. uhkapeli. 
sambogre (gam-buudS') n. 

gummigutta. 
grambol (gSLm'-bS,!) 1. n. hyp- 

py; — 2. itr, hyppia. 
Kame (geim) 1. n. peli, leikki; 

suunnitelma; otus; riista; 

— 2, itr, pelata; urheilla. 
grame-trarden (-woor-dn) n. 

riistanvartija. 
sramesome (geim'-som) a. 

iloinen, leikillinen. 
gramester (geims'-t5r) n. pe- 
luri. 
sraminoii (g£L'-mon) 1. n. sa- 

vustettu siankinkku; mie- 

lettSmyys; — 2. tr. pettaa. 
gramut (ga'-mot) n. savelikk5. 
grander (gan'-d5r) n. koiras- 

hanhi, srangr (gS,fi) n. joukko, Jouk- 

kue. 
Kangrrene (gaft'-griin) n. kuo- 

lemanvihat. 
grangrway (gafl'-wei) n. kay- 

tava. 
grantlet (gant'-let) n. kinnas; 

kujajuoksu, katulyoppi. 
graol (dSeil) n. vankila. 
graoler (-or) n. vanginvartija. 
grap (gap) n. rako, aukko. 
grape (gaap) 1. n. haukotus; 

— 2. itr. aukoa suutaan, 

haukotella; tollistella. 
grarb (gaarb) n. puku; ulko- 

muoto. 
grarbagre (gaar'-bed2) n. jat- 

teet, roskat. 
grarble (gaar'-bl) tr. valikoi- 

da, seuloa. 
grarden (gaardn) 1. n. puutar- 

ha; — 2. tr. hoitaa puutar- 

haa. 
grardener (gaard'-nor) n. puu- 

tarhuri. 
Kardenlngr (-nifi) n. puutar- 

hanhoito. 
Kargrle (gaargl) 1. n. kurlaus- 

vesi; — 2. tr. huuhtoa kurk- 

kua. 
grarland (gaar'-land) n. kuk- 

kaseppele. 
Karllc (gaar'-lik) n. kynsi- 

laukka. 
grarment (gaar'-ment) n. puku. 
gramer (gaar'-n5r) 1. n. jyvS,- 

aitta; — 2. tr. koota aittaan. 
grarnet (gaar'-net) n. gra- 

naatti. 
grarnlsh (gaar'-ni§) 1. n. ko- 

ristus; — 2. tr. koristaa. 
grarnlture (-ni-tjur) n. koris- 

teet. 
grarret (ga'-ret) n. ullakko- 

kammari. 
grarrlaon (ga'-ri-sn) 1. n. va- 

rusvaki linnassa; — 2. tr. 

varustaa sotavaella. 
grarrote (ga-rouf) 1. n. kuris- 

tusrauta; — 2. tr. kuristaa 

kuoliaaksi. 
grarrullty (ga-ruu'-li-ti) n. 

kielevyys. 
granrulons (ga'-ru-los) a. suu- 

las. 
grarter (gaar'-tSr) 1. n. suk- 

kanauha; — 2. tr. kiinnit- 

taa sukkanauhalla. 
graa (gas) n. kaasu. 
graaconade (gas-k&-neid') 1. n. 

kerskailu; — 2. Itr. Visx^- 

kalUa. GAS 138 GBN gmmeoum (s&'-sl-os L gr&'-sl- 

os) a. kaasumainen. 
snmh (^ftS) 1. n. viillos; — 2. 

tr. Yiiitaa. 

sa»-llslit (grS-s'-lalt) n. kaasu- 

valo. 
sasometer (grSl-z&'-ml-tttr) n. 

kaasuastia 1. -mittarL 
sa«p (srasp) 1. n. l&ahatys; — 

2. itr. mahattaa. 

tswkutrle (gras'-trik) a. vatsa-. 
SWkutronamkT (gras-tr&'-no-mi) 

n. herkuttelu. 
sa«-work« (gras'-w5rks) n. pL 

kaasutehdas. 
arate (greit) n. ovl, portti, ve- 

raja. 

satliei' (Era'-dh5r) 1. n. Poimu; 

— 2. V. koota, kerata, poi- 
mia; kasata; poimuttaa: ko- 
koontua; kasaantua; yhdis- 
tya. 

sandlly (groo'-di-li) adv. ko- 
meilevasti. 

idy (groo'-di) a. komeileva, 
pramea. 

are igeldi) 1. n. mallimit- 
ta; suuruus; kiskojen vaii; 

— 2. tr. mitata. 

gnntser (-5r) n. mittaaja, 

kruunaaja. 
ffannt (gaant) a. hoikka, 

laiha. 
sanntlet (gaant'-let) n. (rau- 

ta-) hansikas. 
flranae {gooz) n. harsokangras. 
save (greiv) imp. verbista si- 

sawky (groo'-ki) a. hupsu. 

hOlma. 
say (gei) a. iloinen. virkea; 

loistava; irstas. 
arayety (sei'-i-ti) n. iloisuus. 
arayly (gei'-li) adv. iloisesti; 

komeasti. 
saae (greiz) 1. n. kiintea kat- 

se; — 2. itr. katsoa tuijottaa. 
saaelle (gra-zel') n. vuorivuohi. 
saaette (sra-zef) n. sanoma- 

lehti. 
ffaaetteer (gra-ze-tiir') n. 

maantieteellTnen sanakirja. 
sear (griir) 1. n. kangras; pu- 

ku. koristeet; talouskalut; 

valjaat; hammasratas; — 2. 

tr. pukea, valjastaa. 
searlnff (griir'-ift) n. valjaat; 

hammasrattaat. 
ffeene (giis) n. pi. sanasta 

groose. 
sreimtinc (d2e'-la-tin) n. hyy- selatliioas (d2e-la'-ti-nos) a^ 

hyytelOmainen. 
seld (greld) tr. kuohita. 
seldlns (-if!) n. kuohitsemi- 

nen; kuohilas. 
selld (d2e'-lid) a. kylma. 
arelly (die'-li) n. hyytel5. 
grem (dSem) 1. n. jalokivi; — 

2. tr. koristaa jalokivilia. 
gremmatlon (die-mei'-Son) n. 

silmikoiminen. 
sender (d2en'-ddr) n. (kieli- 

opillinen) suku. 
senealoflry (d2e-ni-a'-lo-d2i) 

n. sukuluettelo. 
greaeral (d2e'-n5r-al) 1. a. 

yleinen, Julkinen; paa-, yll-; 

— 2. n. kenraali. 
seneraUty (d2e-n5r-a'-ll-ti) 

n. yleisyys; suurin osa. 
senerallaatloa (-li-zei'-Son) 

n. yleiseksi tekeminen. 
seneraltee (d2e'-ne-ra-laiz) 

tr. tehda yleiseksi. 
senerally (d2e'-ne-ra-li) adv. 

yleensa, tavallisesti. 
generate (d2e'-n5r-eit) tr. 

synnyttaa. 
greneratlon (-ei'-Son) n. syn- 

nytys; suku; sukupolvi. 
Keneratlve (d2e'-ne-ra-tiv) a. 

synnyttava. 
generator (-rei-t5r) n. syn- 

nyttaja; hSyrykattila. 
generosity (-ra'-si-ti) n. Jalo- 

mielisyys. 
generons (d2e'-n5r-os) a. Ja- 

lomielinen. 
generonsly (-li) adv. Jalomie- 

lisesti. 
Genesis' (d2e'-ni-sis) n. l:nen 

Mooseksen kirja. 
genial (d2ii'-ni-al) a. synnyt- 
tava; iloinen; nerokas. 
genitals (d2e'-ni-talz) n. pL 

siitinelimet. 
genitive (-tiv) n. omanto. 
genius (d2ii'-ni-os) n. suoje- 

lushenki, haltija [pL grenii]. 
genius (d2iin'-jos) n. *taipu- 

mus, aiy; nero [pi. genius- 

esl 
genteel (dSen-tiil') a. sivisty- 

nyt, hieno. 
gentile (d2en'-tail) 1. a. ei-Juu- 

talainen, pakanallinen; — 

2. n. pakana. 
gentility (d2en-ti'-li-ti) n. Ja- 

losukuisuus; hieno kayt5s. 
gentle (d2entl) a. kohtelias, 

hieno; vieno; arvolsa. GBN 129 

sreatlen&aii (d2entr-inan) n. 

sivistynyt mies; herra. 
ercntleness (-nes) n. lempeys, 

vienous. 
sentlei/roman (-wu-man) n. 

sivistynyt nainen. 
srently (d2ent'-li) adv. hellS,s- 

ti, vienosti. 
sentry (d4en'-tri) n. ylimysttt. 
Kennf lection (d2en-Ju-flek'- 

§on) n. polvien notkistus. 
srennlne (d2en'-ju-in) a. vftS.- 

i'ent^mlLtdn, alkuperftinen, 

puhdas. 
erennlnenesa (-ju-in-es) n. 

puhtaus. 
grenns (d2ii'-nos) n. sukupuo- 

li; suku. 
greodesy (d2i-&'-di-si) n. maa- 

mittaus. 
ffeogrraphlc (d2i-o-g:r3,'-fik) a. 

maantieteellinen. 
seogrraphy (dii-A'-grra-fi) n. 

maantiede. 
ffeoloflry (dzi-&'-lo-d2i) n. greo- 

logiia. 
Keometric (d2i-o-met'-rik) a. 

mittausopillinen. 
sreometry (d2i-&'-met-ri) n. 

mittausoppi. 
germk (d25rm) n. siemenaihe, 

itu; iti(5: alku. 
srerman (d25r'-man) a. suku- 

lainen. 
German (d25r'-man) a. 1. n. 

saksalainen; saksankieli. 
srermane (d2dr-mein') a. so- 

veltuva. 
Germany (d2dr'-ma-ni) n. 

Saksa. 
germinate (dSdr'-mi-neit) itr. 

it3.3., verso ta. 
srermlnatlon (-nei'-9on) n. 

it9,minen. 
sresticnlate (d2es-tik'-ju-leit) 

itr. tehdS, ulkonaisia liik- 

keitS, esiintyess9.&n. 
sestlcnlatlon (-lei'-5on) n. ul- 

konaisten liikkeiden teko. 
sresture (d2est'-tjur) 1. n. ul- 

konaiset liikkeet; sa,vy; — 

2. tr. tehda. ulkonaisia liik- 

keit^. 
aret (get) V. [got; got] saa- 

vuttaa, saada; omistaa; 

sy nny tt£l&. ; oppia ; kehoittaa ; 

saada toimeen; toimittaa; 

vieda. pois; tulla (Joksikin) ; 

saapua, pS,S.st3, perille; — 

to get along: tulla toimeen, 

menestyS,; — to get asleep 

nukahtaa; — to get at saa- GIM vuttaa; — to get back pala- 
ta; — to get clear pk3.stM, 
vapaaksi; — to gret throngrh 

p&sLstS. 13,pitse, saada lop- 

puun suoritetuksi. 
arewgraw (gjuu'-goo) n. koru- 

kalu, Joutava. 
grliaatUnesa (gast'-li-nes) n. 

aaveenkaltainen ulkomuoto. 
grhastly (gast'-li) a. aaveen- 
kaltainen. 
grherkln (g6r'-kin) n. kurkku. 
grliost (goust) n. henki, aave. 
Kliostly (-li) a. aaveenkaltai- 
nen, kalpea. 
giant (dzai'-ant) 1. a. jattl- 

laissuuri; — 2. n. jattliai- 

nen. 
grlantess (-es) n. JSlttilM,isnai- 

nen. 
gribberlali (gi'-bOr-iS) n. so- 

perrus. 
gribbet (d2i'-bet) 1. n. hirsi- 

puu; — 2. tr. hirttaa. 
gibbons (gi'-bos) a. kyttyrai- 

nen. 
gibbosity (gi-b&'-si-ti) n. ku> 

peruus. 
gribe (d2aib) 1. n. iva; — 2. 

tr. ivata. 
giblets (d2i'-blets) n. pi. ka- 

nalintujen sy5tavat sisuk- 

set. 
giddiness (gi'-di-nes) n. hul- 

maus. 
giddy (gi'-di) a. huimaava. 

pySrtynyt; vaihteleva. 
gift (gift) 1. n. lahja; luon- 

nonlahja, kyky; — 2. tr. 

varustaa (luonnon-) lah- 

joilla. 
gig: (gig) n. hyrra; kaksipyO- 

raiset karryt; atrain. 
gigrantic (d2i-gan'-tik) a. jat- 

tiiaissuuri. 
gigrgrle (gigl) 1. n. nauru; — 

2. itr. nauraa hihittaa. 
gild (gild) tr. [gilded 1. gilt] 

kullata; koristaa. 
gilding: (-ifi) n. kultaus. 
grill (gil) n. kidus. 
gill (d2il) n. % painttia (mit- 

ta). 
gilly-nower (d2i'-li-flau-e>r) 

n. neilikka; leukoija (kas- 

vi). 
gilt (gilt) imp. 1. pp. verbist^. 

gild. 
gintcrack (d2im'-krak) n. 

leikkikalu. 
Kimlet (gim'-let) n. naveri. 
gintp (gim^^ TV., '^^^\«tca^3^^»*, GIN X30 GLO gin (d2in) 1. n. (katajamar- 
Joilla 1. t&rpM,tilia maustet- 
tu) paloviina; nostokone; 
ansa; — 2. tr. puhdistaa sie- 
menistcL (puuvillaa) 

grinarer (d2in'-d25r) n . inki- 
vaari. 

Slnsrerbread (-bred) n. pipa- 
rikakku 

grinsrerly (-li) adv. varovai- 

S6Sti 

Stngrbaiii (gift'-am) n. v^rjM.- 

tyistM, langoista kudottu 

puuvillakangas. 
Slpay (d2ip'-si) n. = arypsy. 
giraffe (dii'-r^f) n. sirahvi. 
grird (gSrd) 1. n. isku; iva; — 

2. tr. [g-irt 1. girded] sitoa, 

ympa,r5id3.; pukea; valmis- 

taa 
Slrdle (gOrdl) 1. n. vy5; — 2. 

tr. vySttaa; leikata rengas 

puun kuoreen. 
girl (g5rl) n. tytt5. 
Slrlliood (-hud) n. tytt&ikS,. 
Slrllsh (g6r'-liS) a. tyatt5mai- 

nen. 
Slrllshnesa (-nes) n. tytt5- 

m3,i8yys. 
grirt (g5rt) 1. imp. 1. pp. ver- 

bista gird; — 2. tr. vydttaa; 

— 3. n. = grirth. 
grirtli (gSrtli) n. vy8; ympa- 

rvsinitta 
gimt (d2ist) n. tarkein kohta. 

paaasia. 
give (giv) V. [gave; given] 

antaa, luovuttaa; sallia; 

lahjoittaa; antaa my5ten. 
grixzard (gi'-25rd) n. (linnun) 

kupu. 
grladal (glei'-§al) a. jaamai- 

nen, jaa-. 
Slacler (glei'-S5r 1. gia'-si- 

5r) n. jaatikk6; jaavirta. 
grlacls (glei'-sis) n. multavalli. 
Slad (giad) 1. a. iloinen; — 2. 

tr. ilahuttaa. 
gladden (giadn) tr. ilahuttaa. 
grlade (gleid) n. metsaaukea- 

ma. 
grladlator (gia'-di-ei-t&r) n. 

miekkailija. 
grladly (giad'-li) adv. iloisesti. 
grladness (giad'-nes) n. iloi- 

suus. 
Kladsome (glad'-som) a. iloi- 
nen. 
grlalr (gleer) n. munavalkuai- 

nen. 
griance (glans) 1. n. leimaus; 

s/JmMys; haihtuva mieliku- va; — 2. V. leimahtaa; pon- 

nahtaa syrjaan; vilkaista; 

vaikkya. 
grland (gland) n. rauhanen, 

risa. 
Klandera (-orz) n. pi. raka- 

tauti (hevosissa). 
Klandnlar (giand'-ju-ldr) a. 

rauhaslmilla varustettu, ri- 

samainen. 
grlare (gleer) 1. n. loisto, hoh- 

de; lapitunkeva silmays; — 

2. tr. sateilia, haikaista. 
Klarlngr (-ift) a. haikaiseva. 

avoin. 
Kla«« (glas) n. lasi; peili; 

kaukoputki. 
grlassy (gla'-si) a. lasinen, la- 

simainen. 
grlaxe (gleiz) tr. lasittaa, silit- 

taa. 

grlacler. (glei'-2ttr) n. lasin- 

leikkaaja. 
sleam (gliim) 1. n. sade, kipi- 

na; — 2. itr. sateilia, kipi- 

n5ida. 
grlean (gliin) tr. poimia ko- 

koon. 
Kleaner (-5r) n. (tahkain) ko- 

kooja. 
grlebe (gliib) n. turve; malmi- 

mohkaie; kirkkomaa. 
grlee (glii) n. iloisuus; moni- 

aaninen laulu. 
grleet (gliit) n. visva; jaiki- 

tippuri. 
grlen (glen) n. laakso, rotko. 
srllb (glib) a. tasainen, liukas. 
srllbness (-nes) n. tasaisuus: 

liukaskielisyys. 
grllde (glaid) 1. n. liukumi- 

nen; — 2. itr. liukua, lui- 

sua. 
grllmmer (gli'-m5r) 1. n. hoh- 

de; — 2. itr. hohtaa. 
srllmpse (glims) n. vaiahdys, 

hohde; vilkaisu; — 2. itr. 

hohtaa; vilkaista. 
grllsten (glisn) itr. vaikkya, 

tuikkia. 
slitter (gli'-t5r) 1. n. hohde; 

— 2, itr. hohtaa. 
Kloat (glout) itr. katsoa tui- 

Jottaa. 
grlobe (gloub) n. pallo; maa- 

pallo. 
grlobose (glo-bous') grlobnlar 

(giab'-Ju-15r), grlobnlona 

(-I0S) a. pallonmuotoinen. 
glomerate (gl&'-m6r-eit) tr. 

kaaria yhteen. 
grloom (gluum), grlooBftlneaa GLO 131 hama- (-i-nes) n. synkeys, 

ryys, surullisuus. 
srloomy (grluu'-mi) a. hamara; 

synkka; suruUinen. 
srlorlflcatlon (glou-ri-fi-kei'- 

Son) n. ylistys. 
grlorlfy (glou'-ri-fai) tr. ylis- 

taa. 
srlorlous (glou'-ri-os) a. kun- 

niakas 
grlory (glou'-ri) 1. n. kunnia, 

maine; komeus; — 2. Itr. 

riemuita; kerskailla. 
fcloss (gl&s) 1. n. kirkkaus; 

kiillotus; muistutus: — 2. 

tr. kiilloittaa; selittaa. 
srlossary (gl&'-sa-ri) n. seli- 

tyssanakirja. 
Klosser (gl&'-sor) n. kiillotta- 

ja, selittaja. 
srlosfilness (-si-nes) n. kiillo- 
tus. kiilto. 
grlossy (gl&'-si) a. kiiltava. 
srlove (glov) n. hansikas. 
Klover (-5r) n. hansikasten 

tekija. 
glow (glou) 1. n. hehku; — 2. 

itr. hehkua. 
srloze (glouz) ar. 

srlue (gluu) 1. n. 

tr. liimata. 
srluey (gluu'-i) 

tahmea. 
Klam (glom) a. narea, vaite- 

lias. 
glut (glot) 1. n. liiaksi tayt- 

taminen; — 2. tr. nielaista; 

tayttaa ylenmaarin. 
sluten (gluu'- ten) n. kasvity- 

ma. 
srlutlnate (gluu'-ti-neit) tr. 

liimata. 
srlutlnous 

tahmea, imarrella. 
liima; — 2. 

a. liimainen, a. (gluu'-ti-nos) 
limainen. 
Klutton (glotn) n. ahmatti. 
Kluttonous (glot'-nos) a. ah- 

nas, hotko. 
srluttony (glot'-ni) n. ahnaus. 
gnarled (naarld) a. pahkai- 

nen. 
srnash (na§) v. kiristaa ham- 

paita. 
srnat (nat) n. saaski. 
srnaw (noo) tr. jyrsia; sy5vyt- 

grnel88 (nais) n. gneissi. 

srnu (nuu) n. vuorivuohi. 

Ko (gou) 1. itr. [went; gone] 
menna, kayda, kulkea, ka- 
velia; tapahtua, kulua; y- 
lettya; tulla; kuolla; ottaa GOO 

osaa; — 2. n. kulku; nuotti; 

asianliaara, eloisuus. 
SToad (goud) 1. n. tutkain; 

kiihotin; — 2. tr. kiihottaa. 
Koal (goul) n. merkkii)ylvas 

(kilparadalla) ; paainaali, 

tarkoituspera. 
SToat (gout) n. vuohi. 
gobble (g&bl) tr. hotkaista; 

kotkottaa. 
groblet (gab'-let) n. pikari. 
Koblln (g&b'-lin) n. haltija, 

tonttu. 
God, sTod (g&d) n. Jumala. 
srodchlld (gad^-tSaild) n. ris- 

tilapsi. 
soddesa (g&'-des) n. jumala- 

tar. 
godfather (g^d'-faa-dhSr) n. 

risti-isa, kummi. 
STodhead (g^d'-hed) n. Juma- 

luus. 
sodleas (g^d'-les) a. Jumala- 

ton. 
grodleasness (-nes) n. jumalat- 

tomuus. / 

srodllness (-li-nes) n. jumali- 

suus. 
srodly (-li) n. Jumalinen, hurs- 

kas. 
STodmother (gad'-mo-dh5r) n. 

ristiaiti, kummi. 
8rod8on (g&d'-son) n. ristipoi- 

ka. 
srodapeed (g&d'-spiid) n. me- 

nestys. 
srosrsle (g&gl) itr. mulkoilla. 
groluK (gou'-ifi) 1. n. meno; 

— 2. pp. meneva; — to be 
srolngr aikoa. 

srolter, sroltre (goi'-t5r) n. 

lienkitorven kilpirauhasen 

paisuminen. 
srold (gou Id) n. kulta. 
solden (gouldn) a. kultainen. 
goldfinch (gould'-fintS) n. 

tilhi. 
sroldflsh (gould'-fi§) n. kul- 

LaKaia. 
sroldsmlth (gould'-smith) n. 

kultaseppa. 
srondola (g&n'-do-la) n. gon- 

dolivene. 
srondoller (-liir') n. gondolin- 

soutaja. 
srone (g&n) pp. verbista go. 
STood (gud) 1. a. hyva; ter- 

veellinen; sovelias, oikea; 

— 2. n. hyvyys; etu; paras. 
STOod-bye (gud-bai') n. laaivv- 

vaiset. GOO 13a GRA STOodllnesa (sud'-li-nes) n. 

kauneus; sulo. 
sroodly (-li) a. kaunis, vieh§,t- 

tava. 
Koods (gudz) n. pi. tavarat. 
srood-fa^rlll (gud'-wil) n. hy- 

vantahtoisv'is. 
STooae (guus) n. hanhi; silitys- 

rauta [pi. geese]. 
STooseberry (guuz'-be-ri) n. 

karviaismarja. 
. sore (goor) n. hyytynyt veri; 

kolmikulmainen tilkku maa- 

ta 1. kangasta. 
STorgre igoordi) 1. n. kurkku; 

kuilu; — 2. itr. nielaista; 

tayttaa, 
grorgreons (goor'-d^os) a. ko- 

mea. 
grorgreously (<-li) adv. loista- 

vasti. 
grorllla (go-ri'-la) n. grorilla. 
grormand (goor'-mand) n. ah- 

matti. 
grormandise (-aiz) itr. ahmia. 
grory (prou'-ri) a. verinen. 
g:o«hawk (gr&s'-hook) n. kyyh- 

kyshaukka. 
srosllngr (g&z'-lift) n. hanhen- 

poika. 
Gospel (g&s'-pel) n. evanke- 

liumi. 
grossamer (gr&s'-a-mdr) n. 11- 

masiima. 
grosslp (g&'-sip) 1. n. juoru; 

kielilakkari; — 2. itr. Juo- 
ru t a. 
grot (gkt) imp. 1. pp. verbistft 

get. 
groth (gd,th) n. raakalainen. 
Gothic (g&^-thik) a. g55timi- 

nen. 
grongre (gaud2 1. guud2) 1. n. 

reikarauta 1. -taltta; — 2. 

tr. porata reikSl. 
grourd (goord) n. kurpitsa. 
grout (gaut) n. luuvalo, leini. 
grouty (gau'-ti) a. luuvaloa 

sairastava. 
groTern (go'-v5rn) tr. hallita, 

Johtaa; vallita. 
groTerness (go'-v5r-nes) n. hal- 

litsijatar; kotiop§ltaJatar. 
groTernment (go -vttrn-ment) 

n. hallitus, johto. 
groTernmental (-men'-tal) a. 

hallituksen-. 
groTernor (go'-v5r-n8r) n. hal- 

litsija; kuvern5ttri. 
M'o'VFn (gaun) n. nuttu, kauh- 
tana. 
grrace (grreia) 1, n. armo, 'buo- sio; sulous, yieh3,tt3.v9,i8yys ; 

poytarukous; — 2. tr. koris- 

taa; suosia; ylentaS,. 
grraceful (-ful) a. suloinen, 

viehattSLva. 
grracefnlly (-fu-li) adv. vie- 

hatttavasti. 

grracefulness (-ful-nes) n. su- 
lous. 

grracelesa (greis'-les) a. sulo- 
ton; Jumalaton. 

Kraclons (grei'-5os) a. suloi- 
nen, armoUinen, hurskas. 

grraclonsneaa (-nes) n. armo, 
sulous. 

grradatlon (gra-dei'-Son) n. as- 
tejako; sarja. 

grradatlonal (-al) a. asteettai- 
nen. 

grrade (greid) 1. n. aste; arvo; 
— 2. tr. tasottaa. 

grradlent (grei'-di-ent) 1. a. 
nouseva; — 2. n. nousu. 

grradnal (grad'-ju-al) a. as- 
teettainen. 

grradnally (-ju-a-li) adv. va- 
hitellen. 

graduate (grad'-ju-eit) 1. n. 
oppiarvon saanut; — 2. itr. 
saada oppiarvo; — 3. tr. py- 

kaioittaa. 

grraduatlon (-ei'-Son) n. aste- 
jarjestys; pykai5iminen; py- 
kaiikk5; oppiarvon antami- 
nen. 

grraft (graft) 1. n. ymppays- 
oksa; petos; — 2. tr. ympa- 
ta (kasveja). 

grraln (grein) 1.. n. Jyva; vil- 
ja; rae, rakeisuus; hiukka- 
nen; punavari; atrain; — 2, 
tr. muodostaa rakeiksi; var- 

jata. 

grralny (grei'-ni) a. rakeinen. 
grrammar (gra'-m5r) n. kieli- 

oppi. 
grrammatlcal (gra-ma'-tikal) 

a. kieliopillinen. 
grranary (gra'-na-ri) n. jyva- 

aitta. 
grrand (grand) a. suuremmoi- 

nen, suuri. 
grrandchlld (-tSaild) n. lapsen- 

lapsi. 
grrand-dnke (grand'-duuk) n. 

suuriruhtinas. 
grrandeur ( grand'- jur) n. suu- 

ruus, ylevyys. 
grrandfather (-faa-dhor) n. 

iso-isa. 
STaudilocL^euce (gran-di'-lo- rraMdBotker { gr&nd'-mo- 

dhOr) n. IsolLltl. 
rraMdaoB (i;r&nd'-BOii) n. po- 

Jan 1. tyttaren polkEt. 
CTsBve (grelndi) n. raaatalon 

viljelijillii yhdlBtya. 
Kranlte (^r^'-nlt) n. Kranllttl. 
smnltle (g:ra.-nl -tlk) b. gra- 

crant (Krant) L n. myOnty- 
mye; Tahjoitus; — 2. Er. 
inyOnnym&. my fin tail, an- 

KTBntee (gran-tll') n. myOn- 

nytyhsen aaala. 
KmatDr (gran'-tor) n. myfin- 

nytykaen teklja. 
Knnalur (Kran'-Ju-10r> a. ra- Krannlc (BrB.n'-Jul) n. rae. 
KTHpe (grelp) n. vlinlrypftle. 
srapblc (Br£'-flk) a. kuvlolll 

nen; tarkastl kuvattu. 
Krnplilte (Er&'-falt) n. sra 

riitti. 
»««ppl* (grapl) kelli ,„ ... .. .. kllnnl- 

mlnen; kpukku; — 2, iniiiGi ..v}?}'rx.: ; kkslttail'. 
mran (grati) 1. n. ruoho; — 2. 

itr. ruohottua. 
BTaaaliopiwr (gras'-ka-pttr) n. 

helnaslrltka. 
KraM-pIot (graa'-piat) n. nur- 

mikko, ketO' 
srBM>r (Era'- si) a. ruohol- 

BTate'(sreU) 1. n. hillirlatlk- 

ko, paahdin, parlla; — 2. Y. 

raappla: jauhaai krsytt&a; 

r^tlBtfi. 
gratcfnl (grelt'-ful) a. klltal- 

linen; aulolnen, 
KratefnlBCM (-nes> n. klltol- grmUm (grel'-tla) adv. Ilinal' 
KntltBde (Kra'-ti-tuud) Kxatnltr (srat-]uu'-l-tl> 

___._. ■. (grat'-iu-lelt) 

nluSu." 
xratnlatorr (sHlt'-ju-ll 

ri) a. onneatolvottava. 

crave (Krelv) 1. n. hauta; — 
2. a. vakava: ankara: juh- 
lalllnen; — S. tr. kalvertaa. 

"""' 'K^avl) 1. n. aora; mu- ta& I -alia; — 2. I karillei aaattaa pulaan. 

ir'-ll) adv. anka- 
uspulkko.' «ra' -Jaard) n. 

tcravttBtlaB (grfi-vl-tel'-Son) 

n, palnovoima. 
gravity (gr^'-vi-tl) n. patno; 

gravy (srel'-vi) n. Ilhaka«te- ByDdtL ruohoa: hnpatsta. 
cnuiicr (Krer-20r) n. karjan- 
ruokklja. «»,"?? 'B^y?/ sratltlcatlan (srft-t! 

Son) n. tyydytys; 1] 

STutltT (grk'-tl-fali 1 takki. 
Sr«itly (-11) lyttaa, llahuttaa, , 

mrailug (grei'-tldi 1. a. narl- \ *r«Bm«»» v-iHSB) "■ "•x^-;r<:.^WN> 
^va; vastenmiellnen; — S.\ «.«■«*• ^,EI\^N■t^ ■&. vVui^**- 
o. rlattkko. ' — *■• -»B'-j"*v-w>*A- - \ ttrcatuck* ^,-"'l■6•^ i 
\ -vox-, iftS,l-3attiB GRB . 

Grecian rgrrii'-San) a. kreik- 

kalainen. 
Greece (^riis> n. Kreikka. 
grreedlly (grii'-di-li) adv. ah- 

naasti. 
grreedlnemi (-di-nes) n. ahna- 

us. 
srreedy (grii'-dl) a. ahnas, hi- 

mokas. 
Greek (griik) 1. a, 1. n. kreik- 

kalaineti; — 2. n. kreikan- 

kieli. 
grreen (griin) a. viheria; tuo- 

re, uusi; raaka; — 2. n. vi- 
heria vari; nurmikko; pi. 

vihannekset. 
srreenhorn (griin'-hoorn) n. 

tulokas; keltanokka. 
grreenhonse (-haus) n. kasvi- 

huone. 
grreenlsh (-i§) a. vihertava. 
Greenland (griin'-land) n. 

GrOnlanti. 
srreet (griit) tr. tervehtia. on- 

nitella. 
erreetlnK (grii'-tift) n. terveh- 

dys. 
srresarions (grri-gei'-ri-os) a. 

laumoissa eleleva. 
grenade (gri-neid') n. rajah- 

dyspommi. 
grrenadler (gre-na-diir') n, 

krenat66ri. 
arrew (gruu) imp. verbista 

grow. 
srey (grei) a. = err ay. 
grrey-honnd (grei'-haund) n. 

vinttikoira. 
srlddleCgridl) n. kakkupannu. 
srldlron (grid'-ai-orn) n. 

paahdin, parila. 
srief (griif) n. suru. 
grievance (grii'-vans) n. ha- 

ta, loukkaus, rasitus, suru. 
grrleve (griiv) 1. tr. loukata; 

— 2. itr. surra. 
grrlevons (grii'-vos) a. tuskal- 

linen, rasittava; torkea. 
grrlevonsly '-il) adv. tuskalli- 

sesti 
grrlffin' (gri'-fin), griffon 

(gri'-f6n) n. leijonakotka. 
grrill (gril) tr. paahtaa, pais- 

grrlnji (grim) a. julma, ilke^.. 
grrln^ace (gri-meis') n. irvis- 

tely. 
grime (gr aim) 1. n. lika; — 2. 

tr liata 
irrimness (grim'-nes) n. Jul- 
muug, ilkeys. 134 GRO grrin (grin) 1. n. irvistely; — 

2. itr. irvistella. 
grind (graind) tr. [ground; 

ground] Jauhaa hienoksi; 

hangata, teroittaa; kiusata. 
grinder (-6r) n. terottaja; 

sy5mahammas. 
grindstone (-stoun) n. tahko. 
gripe (graip) 1. n. kiinnitart- 

tuminen; kahva; jarru; sor- 

to; hata; pi. vatsanpuremi- 

nen; — 2. v. tarttua kiinni; 

nipistaa; ahdistaa; tuottaa 

vatsanpuremista, purra. 
grisly (gris'-li) a. hirvea. 
grist (grist) n. j^'vat; ruoka- 

tavara. 
gristle (grisl) n. rusto. 
grit (grit) n. santa, sora; ryy- 

n't; mielenlujuus. 
gritty (gri'-ti) a. sorainen, lu- 

jamielinen. 
grIsKle (grizl) a. harmaa vari. 
grissly (griz'-li) a. harmahta- 

va. 
groan (groun) 1. n. voihkaus, 

huokaus; — 2. itr. voihkia. 
groats (groots 1. grouts) n. 

(kaura-) ryynit. 
grocer (grou'-sor) n. ryyti- ja 

maustetavarakaup-' ias. 
grocery (grou'-s6r-i) n. ruo- 

katavarakauppa; pi. ruoka- 

tavarat. 
grog (gr&g)n. tuutinki, grogi. 
groin (groin) n. kuve. 
groom (gruum) n. tallirenki; 

sulhanen. 
groove (gruuv) 1. n. uurre, 

kouru; ura; — 2. tr. uurtaa. 
grope (group) v. hapuilla. 
gross (grous) a. paksu vank- 

ka; karkea; tunteeton, al- 

hainen; torkea; kokonainen, 

brutto-; — 2. n. runko, paa- 

osa; 12 tusinaa. 
grossness (grous'-nes) n. pak- 

suus, lihavuus; korkeus. 
grotesque (gro-tesk') a. eris- 

kummallinen^ 
grotto (gr&'-to) n. luola. 
ground (graund) 1. n. maan- 

pinta; maapera; permanto; 

alue; maatilus; perustus; 

pohja; pi. pohjasakka; — 2. 

tr. perustaa; saattaa mata- 

likolle; — 3. itr. joutua ka- 

rille; — 4. imp. 1. pp. ver- 
bista grind. 
groundless (-les) ^. perustee- GRO 135 GYM grroundi^ork .(-work) n. pe- 

rustus. 
group (gruup) 1. n. ryhma; ' — 

2. tr. ryhmittaa. 
grroniie (graus) n. pyv; teeri. 
grrove (grouv) n. puisto. 
grrovel (gr&vl) itr. ryomia, ry- 

pea. 
grrow (grou) v. [grew; grown] 

kasvattaa, kasvaa; lisaan- 

tyS.; tulla (joksikin). 
grrowl (graul) 1. n. murina; — 

2. V. murista. 
growth (grouth) n. kasvami- 

nen; lisays. 
grrnb (grob) 1. n. mato, touk- 

ka; ruokatavara; — 2. tr. 

kaivaa 
grrndgre (grodi) 1. n. vihan- 

kauna; pahansuopaisuus; 

kateus; — 2. v. himoita; ka- 

dehtia; nurista, olla tyyty- 

maton; olla vastenmielinen. 
grruel (gruu'-el) n. puuro. 
grriiff (grof) a. ankara, area, 

tyly. 
grrum (grom) a. narea, tyly. 
grrumble (grombl) itr. muris- 
ta. 
grrunt (gront) 1. n. rShkina; 

— 2. itr. rohkia. 
gruano (gwaa'-no) n. linnun- 

lanta. 
guarantee (ga-ran-tii') grna- 

rant- (ga'-ran-ti) 1. n. ta- 

kaus; — 2. tr. taata. 
gruard (gaard) 1. n. vahti, var- 

tijasto; suojelus; huolelli- 

suus; — 2. V. vartioida, suo- 

jella; varoa. 
gruardlan ( gaard'- jan) n. var- 

tija; holhooja. 
gruardlanfihlp (-§ip) n. varti- 

oiminen; holhuunalaisuus. 
gruardlefia (-les) a. turvaton. 
grudgreon (go'-d2on) n. seipi; 

houkkio; tappi, nappula; 

syOtti. 
gruea8 (ges) 1. n. arvaami- 

nen; — 2. tr. arvata; luulla, 

otaksua. 
grue8t (gest) n. vieraisilla ka- 

vija. 
gruldance (gai'-dans) n. johto, 

opetus, valvonta. 
grulde (gaid) 1. n. johtaja, o- 

pas; — 2. tr. Johtaa, ohjata. 
grulde-poflt (-poust) n. tieviit- 

ta. 
grulle (gail) n. vehkeily, petos. 
grnlleful (-fu^> a. Juonikas. grullele«« (-les) a. vilpitdn. 
gmlllotlne (gi-lo-tiin') mesta- 

uskone. 
griillt (gilt) n. rikollisuus, ri- 

kos. 
grnlltlneiis (gil'-ti-nes) n. syyl- 

lisyys. 
grulltless (gilt'-les) a. syyt5n. 
grullty (gil'-ti) a. syyllinen. 
Kiilse (gaiz) n. kM,yt5s; ulko- 

muoto; verho, puku; teko- 

syy. 
grultar (gi-taar') n. gitarri. 
grnlf (golf) n. merenlahti. 
gmll (gol) 1. n. kalalokki, 

houkkio; petos; — 2 tr. pet- 

taa. 
grullet (go'-let) n. ematin. 
sully (go'-li) n. veden sy5ma nielaus, hot- 
nielaista ah- uurros. 
griilp (golp) 1. n. 

kaus; — 2. tr. 

naasti. 
gunk (gom) n. ikenet; gummi. 
grtunmy (go'-mi) a. gumminen. 
grun (gon) n. kanuuna; pyssy, 

ampuma-ase. 
grun-boat (-bout) n. kanuuna- 

vene. 
grun-cotton (-k&tn) n. pumpu- 

liruuti. 
griinner (go'-n5r) n. kanuuna- 

mies. 
grunnery (-i) n. ampumataito. 
grunpowder (gon'-pau-dOr) n. 

ruuti. 
gruniihot (gon'-§&t) n. lauka- 

us; ampuma-aseen kanta- 

vuus. 
grunsmlth (gon'-smith) n. pys- 

syseppa. 
gninatoak (-st&k) n. pyssyn- 

tukki. 
grurgrle (gSrgl) itr. lorista. 
gruiih (go§) 1. n. akkipurkaus; 

— 2. itr. virrata akkia, 
. purskua. 
griiHt (gost) n. maku; tuulen- 

puuska. 
grusty (gos'-ti) a. puuskainen. 
g:iit (got) n. suoli. 
griitter (go'- tor) n. vesikouru. 
gruttural (go'-to-ral) n. kurk- 

kuaanne. 
griisKKle (gozl) itr. Juoda, mks- 

sata. 
grymnaalum (d2im-nei'-zi-oxn) 

n. voimistelulaitos. 
grymnastlc (-nas'-tik) a. voi- 

mistelua koskeva. 
gryinnastlc8 (-tlka^ w. ^q\xs>Ss^- 

te\u. GYP 136 HAN _ _ (d2ip'-som) n. kipsi. 

arypay (cl2ip'-si) n. mustalai- 
nen. ararratlon (d2ai-rei'-don) n. 

pyOriva Hike. 
gyre (d2aiv) 1. tr. kahlehtia; 

— 2. n. kahleet. H ha (haa) inter J. aha! oh! kuin- 

ka' 
haberdasher (ha,'-b5r-da-S5r) 

n. rihkamakauppias. 
habiliment (ha-bi'-li-ment) n. 

puku. 
habit (ha'-blt) 1. n. laatu, ti- 

la; tottumus, tapa; puku; 

— 2. tr. pukea. 
habitable (-a-bl) a. asuttava. 
habitation (ha.-bi-tei'-Son) n. 

asuinpaikka. 
habitual (ha-bit'-Ju-al) a. to- 

tuttu, tavallinen. 
habitaate (-Ju-eit) tr. totut- 

habltnde (h^'-bi-tuud) n. tot- 
tumus. 

hack (hak) 1; n. lovi» leikka- 
us; vuokrahevonen; vaunut; 

— 2. tr. leikelia; kayttaa u- 
sein; rykia. 

hackle (hakl) 1. n. hakiia; -- 
2. hakildida; silputa. 

hackney (hak'-ni) 1. n. vuok- 
rahevonen; — 2. a. vuokrat- 
tu; tavallinen; — 3. tr. 
kayttaa paljon. 

hackneyed (hak'-nid) a. pal- 
Jon kaytetty. 

hackney-coach (-ni-koutS) n. 
vuokravaunut. 

had (had) imp. 1. pp. verbista 
have. 

haddock (ha'-dok) n. turska. 
kolja. 

haft (haft) n. kahva. 

hagr (hag:) n. noita-akka. 

hagrerard (ha'-g^rd) a. (karsi- 
myksista) kuihtunut. 

hagrerle (ha^l) 1. tr. hakata 
palasiksi; — ^ 2. itr. kitsas- 
tella. 

hall (heil) 1. n. rae; terveh- 
dys; — 2. v. sataa rakeita; 
huutaa; tervehtia; — 3. in- 
ter J. terve! 

hair (heer) n. hiukset. 

hairiness (-i-nes) n. hiuksi- 
suus. 

hairy (hee'-ri) a. karvainen; 
hiuksista tehty. 

iiAJberd (h&r-b5rd) n. tappa- 
rakeihS.8, partuaka. halcyon (hai'-si-ftn) 1. a. tyy- 
ni, rauhallinen; — 2. n. jaa- 
lintu. 

hale (heil) 1. a. terve; — 2. tr. 

vetaa. 

half (haaf) a. 1. n. puoli. 
half-blood (-blod) a. eri avi- 

osta syntynyt. 
half-breed (-briid) a. sekaro- 

tuinen. 
halfpenny (hei'-pe-ni) n. H 

pennya. 
hall (hool) n. porstua, sisaan- 

kaytava; kokoussali. 
halleluiah (ha-li-luu'-Ja) n. 

hallelujaa. 
halloo (ha-luuO. 1. n. huuto; 

— 2. n. huutaa. 

hallow (ha'-lo) tr. vihkia, py- 

hittaa. 
Hallovrmas (-mas) n. pyhain- 

miesten paiva. 
halo (hei'-lo) n. keha (aurin- 

gron, pyhien paiden y. m. 

ymparilla). 
halt (hoolt) 1. a. rampa, ontu- 

va; — 2. n. pysays; ontumi- 

nen; — 3. v. pysayttaa, py- 

sahtya; — 4. interj. seis! 
halter (hool'- tor) 1. n. mar- 

haminta; hirsinuora; — 2. 

tr. kiinnittaa marhamin- 

nalla; hirttaa. 
halve (haav) tr. pi. sanasta 

half: puoliskot. 
halyard (har-J5rd) n. purjeen 

nostokSysi. 
ham (ham) n. reisi; kinkku» 

liikkia. 
hamlet (ham'-let) n. pieni ky- 

la. 
hanuner (ha'-m5r) 1. n. vasa- 

ra; — 2. tr. vasaroida. 
hammock (ha'-mftk) n. riip- 

pumatto. 
hamper (ham'-p5r) 1. n. kori; 

— 2. tr. hammentaa, sotkea, 
esici>a. 

hamster (ham'-st5r) n. elohii- 

ri. 
hamstring: (ham'-strifi) 1. n. 

polvikinner; — 2. tr. kat- 

kaista polvijanteet. 
hand (hand) 1. n. kasi; kel- ^ HAN 

lonviisari; puoli: katevyys; 
apulainen; kS,siala; — 2. tr. 
antaa, ojentaa; ohjata, aut- 

CcL£L« 

hand-book (-buk) n. k3,sikir- 

ja. 
handcuff (-kof) 1. n. k3.sirau- 

dat; — 2. tr. panna kS.sirau- 

toihin. 
handful (-ful) n. kourallinen. 
handicap (hand'-i-k9.p) 1. n. 

tasoitettu kilpailu; — 2. tr. 

saattaa ep3.eaulliseen ase- 

maan. 
handicraft (-i-krftft) n. k&si- 

tya. 

handily (-i-li) adv. katev&sti, 

taitavasti. 
handlne8« (-i-nes) n. k9,te- 

vyys; kyky. 
handiwork (-i-w5rk) n. kS,- 

sityS. 
handkerchief (hS.fi'-kar-tSif) 

n. huivi; nen3.1iina. 
handle (h3,ndl) 1. n. kahva, 

varsi, ripa, korva, k3.densi- 

ja; ty6kalu: — 2. tr. kos- 

kea; k3.sitella. 
handsome (h3.n'-som) a. kau- 

handwriting: (ha.nd'-rai-tifi) n. 

kM,siala. 
handy (hS,n'-di) a. k3,tevM.; 

kaytdllinen, mukava. 
hang: (hafi) 1. itr. [hangred 1. 

hung] riippua; — 2. tr. hirt- 

taa: sovittaa sijoillensa; pa- 

peroida. 
hangrer (haft'-ttr) n. ripustin; 

sapeli. 
hangrer-on (-on) n. puoluelai- 

nen, loisio. 
hangrlngrs (h3.fL'-ifLz) n. seina- 

paperit. 
hangm&an (-m3,n) n. pydveli. 
hank (hS,fik) n. saije, vyyhti; 

vaikutus. 
hanker (-br) itr. ikftvOid^. 
hankerlngr (-ifi) n. ikM.vM.. 
han8on& (han'-som) n. kaksi- 

pyorM,iset karryt. 
han't (heint) = has not 1. have 

not. 
hap (hS,p) n. yll3,tys, sattuma. 
hapless (-les) a. onneton. 
haply (-li) adv. ehka. 
happen (h3.pn) itr. tapahtua. 
happily (h&'-pi-li) adv. onnel- 

lisesti; kaikeksi onneksi. 
happiness (-pi-nes) n. onnel- 

lisuus, onni. 
happy (h&'-pi) a. onnellinen. 137 HAR harangrne (ha-r9.fi') 1. n. me- 

luava puhe. 
harass (h^'-ras) tr. kiusoit- 

taa, vasytt9.9.. 
harbor (haar'-bdr) 1. n. sata- 

ma; — 2. v. suoda suojaa; 

asettua. 
hard (haard) 1. a. kova; vai- 

kea; tyly; 13,heinen; — 2. 

adv. ahkerasti ; vaikeasti ; 

kovasti; laheisesti. 
harden (haardn) v. koventaa, 

kovettua; kafaista. 
hardihood (haar'-di-hud) n. 

rohkeus; havytt5myys. 
hardiness (-nes) n. kest3.vyy8, 

lujuus. 
hardly (haard'-li) adv. vaike- 
asti; tuskin. 
hardness (-nes) n. kovuus, 

lujuus. 
hardship (-Sip) n. rasitus. vas- 

toinkayminen; sorto. 
hardw^are (-weer) n. rautata- 

vara. 
hardy (haar'-di) a. rohkea, 

vahva. 
hare (heer) n. JM,nis. 
harebrained (-breind) a. hur- 

ja. 
harelip (-lip) n. ristihuuli. 
harem (hei -rem) n. haaremi. 
hark (haark) 1. itr. kuunnel- 

la; — 2. inter j. kuulkaa! 
harlot (haar'-l&t) n. portto. 
harm (haarm) 1. n. haitta, va- 

hinko, vaurio; — 2. tr. tehda 

haittaa, vahingoittaa. 
harmful (-ful) a. vahingolli- 

nen, haitallinen. 
ham&less (-les) a. vahingoton, 

viaton. 
harmonic (-&'-nik) a. sointu- 

va. 
harmonlons (haar-mou'-ni-os) 

a. sointuva, sopusointuinen. 
harmonise (haar'-mo-naiz) v. 

tehda sointuisaksi; sopia 

yhteen, olla samaa mieltsl. 
hannony (-ni) n. sointu; so- 

pusointu, sopu. 
harness (haar -nes) 1. n. val- 

Jaat; — 2. tr. valjastaa. 
harp (haarp) 1. n. harppu; — 

2. itr. soittaa harppua. 
harper (-5r) n. harpunsoittaja. 
harpoon (haar-puun') n. va- 

kakeih^s, harppuuni. 
harpy (haar'-pi) n. suohauk- 

ka; hirvitJlintu. 
harridan Ch.a.'-TV-^'a.TO^ \v. ^-axv- HAR 138 HBA a. pikainen, harrow (hS-'-ro) 1. n. aes, kar- 

hi: — 2. tr. aestaa. 
harsh (haarS) a. katkera, kar- 

kea, area, ankara, tyly. 
harshly (-li) adv. karkeasti, 

areasti. 
harshness (-nes) n. karkeus, 

areys. 
hart (haart) n. hirvi. 
harrest (haar'-vest) 1. n. elon- 

korjuu, sato; syksy; — 2. 

tr. koota, korjata (eloja). 
hash (ha§) 1. n. lihahakkelus; 

— 2. tr. survoa, hakata pie- 

neksi. 
hasp (hasp) n. telki, sap*^v 
haste (heist) 1. n. kiire; — 2. 

V. kiirehtaa, kiirehtia. 
hasten (heisn) v. kiirehtaa, 

kiirehtia. 
hastily (heis'-ti-li) adv. kii- 

reesti. 
hastiness (heis'-ti-nes) n. kii- 
re. 
hasty (heis'-ti) 

tulinen, kiivas. 
hat (hat) n. hattu. 
hatch (hat§) 1. n. hautominen; 

kehitys; poikue; toe; sulku- 

portti; — 2. tr. hakiloida. 
hatchet (hat'-Set) n. kirves. 

tappara. 
hate (heit) 1. n. viha; — 2. tr. 

vihata. 
hateful (heit'-ful) a. vihattu, 

ilkea. 
hatred 
hatter 

kija. 
hangrhtily (hoo'-ti-li) adv. y- 

Idnkatseellisesti. 
hangrhtiness (hoo'-ti-nes) n. 

ylpeys, ylenkatse. 
haugrhty (hoo'-ti) a, ylpea, 

ylenkatseellinen. 
haul (hool) 1. n. veto; — 2. tr. 

vetaa. 

haunch (haantS) n. lanne, 

lonkka. 
hannt (haant) 1. n. pysahdys- 

paikka; — 2. v. kayda usein 

katsomassa; kummitella. 
hautboy (hou'-boi) n. huilu. 
have (hav) tr. [had; had] o- 

mistaa, omata; olla (jolla- 

kin). 
haven (heivn) n. satama. 
haversack (ha'-vdr-sak) n. 

kantopussi, evaslaukku. 
havoc (ha'-v&k) 1. n. havitys, 

teurastua; — 2. tr. havittaa, 
teurastaa. (heit'-red) 
(ha'-t6r) n. 
n. viha, 
hatunte hawk (hook) 1. n. haukka;ry- 

kiminen; — 2. v. rykia; 

kaupustella. 
hawker (-5r) n. kaupustelija. 
haivser (hoo'-zor) n. koysi. 
hawthorn (hoo'-thoorn) n. o- 

rapihlaja. 
hay (hei) 1. n. heina: — 2. tr. 

tehda heinaa. 
haymow^ (hei'-mau) n. heina- 

JcvcLScL* 

hasard (ha'-zord) 1. n. uhka- 

peli, vaara, sattuma; — 2. 

tr. panna vaaraan, uskal- 

taa. 
hasardons (-os) a. uskallet- 

tu, vaarallinen. 
haxe (heiz) n. sumu, usva. 
hasel (heizl) n. pahkinapen- 

sas. 
hasy (hei'-zi) a. sumuinen. 
he (hii) pron. han (miespuoli 

1. uros). 
head (hed) 1. n. paa; ylin osa; 

paailikko; kappale; edusta; 

paaosa: osasto; luku; otsa- 

ke; huippu: lahde; — 2. v. 

Johtaa; typistaa; asettua 

vastaan; saada alkunsa. 
headache (hed'-eik) n. paan- 

kivistys, 
head-dress (hed'-dres) n. paa- 

hine. 
heading: (he'-difi) n. otsake. 
headland (hed'-iand) n. nie- 

meke. 
headlong: 

kainen, 

kainen; 

kaa, suinpain. 
head-quarters (hed'-kwoor- 

torz) n. paakortteeri. 
headstrong: (hed'-strS,fi) a. it- 

sepainen. 
headway (hed'-wei) n. edis- 

tys. 
heal (hiil) v. parantaa, -tua. 
health (helth) n. terveys. 
healthful (-ful) a. terveelli- 

nen, terve. 
healthiness (-i-nes) n. terveys. 
healthy (hel'-thi) a. terve, 

terveellinen. 
heap (hiip) 1. n. kasa; — 2. 

tr. kasata, kukkuroida, 
hear (hiir) v. [heard; heard] 

kuulla, kuunnella. 
heard (hord) imp. 1. pp. ver- 

bista hear. 
hearer (hiir'-or) n. kuulija. 
hearing: (hiir'-iil) n. kuulo, 

kuulustelu; kuuluma. (-lafi) 1. a. 
akkinainen, 
— 2. adv. akkipi- 
paistik- 
akkipi- HBA 139 HEL hearken (haarkn) irt. kuun- 

nella. 
hearkener (haark'-n6r) n. 

kuuntelija. 
hearse (hors) n. ruumisvaunut. 
heart (haart) n. sydan; ydin; 

sielu; mieli. 
heartache (haart'-eik) n. sy- 

dansuru. 
heart-burn (-born) n. korven- 

nus. 
hearten (haart'-en) tr. roh- 

kaista. 
heart-felt (-felt) a. sydamel- 

linen, vilpitdn. 
hearth (haarth) n. tulisija, 

liesi. 
heartily (haar'-tl-li) adv. sy- 

damellisesti. 
heartiness (haar'-ti-nes) n. 

sydamellisyys. 
heartless (haart'-les) a. syda- 

met5n; innoton. 
heartlessness (-nes) n. syda- 

mettomyys. 
heartrending: (haart'-ren-difl) 

a. sydanta sarkeva. 
hearty (haar'-ti) a. sydslmel- 

linen, vilpitSn; terve. 
heat (hiit) 1. n. lampo, kuu- 

muus; kiihko; kiima; — 2. 

V. kuumentaa, -tua. 
heath (hiith) n. kanerva; ka- 

nervikko; — heath grrouse 

teeri. 
heathen (hiidhn) 1. n. paka- 

na; — 2. a. pakanallinen. 
heathenish (-i§) a. pakanalli- 
nen; raaka. 
heathenism (-izm) n. paka- 

nuus; raakuus. 
heather (he'-dhor) n. zr heath, 
heathy (hii'-dhi) a. kanervai- 

nen. 
heave (hiiv) 1, n. nostoyritys; 

kohoaminen, laajennus; — 

2. V. [heaved 1. hove] nos- 

taa, nousta; paisuttaa, pai- 

sua; aaltoilla; ponnistella. 
heaven (hevn) n. taivas. 
heavenly (-li) a. taivaallinen. 
heavenivard (-w5rd) adv. tai- 

vasta kohti. 
heaves (hiivz) n. pi. hengen- 

ahdistus (hevosissa). 
heavily (he'-vi-li) adv. ras- 

kaasti. 
heaviness (he'-vi-nes) n. ras- 

kaus; alakuloisuus. 
heavy (he'-vi) a, raskas; ra- 

sittava; vankka, vahva; 

alakuloinen. hebdomadal (heb-d&'-ma-d&l) 

a. viikottainen. 
Hebraic (hi-brei'-ik) a. heb- 

realainen. 
Hebrevr (hii'-bru) a. I. n. Juu- 

talainen; hebreankieli. 
hectic (hek'-tik) a. hivuttava. 
hector (hek'-t5r) 1. n. kers- 

kaaja, kiusaaja; — 2. tr. 

kiusata, arsyttak. 
hedgre (hed2) 1. n. pensaikko, 

pensas-aita; — 2. v. aidata 

pensailla; vaistyel piiloon. 
hedgrehogr (-h&gr) n. siili. 
heed (hiid) 1. n. huoli, huo- 

mio, vaarinpito, varominen; 

— 2. tr. huomata, varoa. 
heedful (-ful) varova. 
heedless (-les) a. varomaton, 

huoleton. 
heedlessness (-nes) n. huolet- 

tomuus. 
heel (hiil) 1. n. kantapaa, kan- 

ta; — 2. itr. kallistua; -^ 3. 

tr. varustaa kannalla. 
heifer (he'-f6r) n. hleho. 
helgrht (halt) n. korkeus, kuk- 

kula; ylin aste. 
heighten (haitn) tr. kohottaa; 

suurentaa. 
heinous (hei'-nos) a. inhotta- 

va. 
heir (eer) 1, n. perillinen; — 

2. tr. peria. 
heiress (eer'-es) n. perljatar. 
heirloom (eer'-luum) n. pe- 

rintokalu. 
heirship (-Sip) n. perintooi- 

keus. 
held (held) imp. 1. pp. verbista 

hold. 
hell (hel) n. helvetti. 
hellebore (he'-li-boor) n. 

parskajuuri (kasvi). 
hellish (he'-li§) a. helvetilli- 

nen. 
helnt (helm) n. perasin, ruori. 
helmet (hel'-met) n. kypfilri. 
heln&sman (helmz'-man) n. pe- 

ramies. 
help (help) 1. n. apu, tuki; 

apulainen; — 2. tr, auttaa; 

estaa; — help yourself kSlyt- 

takaa hyvaksenne! — I 

cannot help langrhlngr envoi 

olla nauramatta; — so help 

me God niin totta kuin Ju- 

mala minua auttakoon. 
helper (-or) n. apulainen. 
helpful (-ful) a. avulias. 
helpfulness C-tve^N xv. -a.NNS^^-aK- HBL 140 HBX helpless (-les) avuton. 
helplessness (-nes) n. avutto- 

muus. 
helpnuite (-xneit^ n. apulainen. 
helTe (helv) n. kirvesvarsi. 
hem (hem) 1. n. palle; — 2. tr. 

pallistaa. 
hemisphere (he'-mis-fiir) n. 

pallopuolisko. 
hemloek (hem'-l&k) n. katko, 

keiso; Canadan kuusi. 
hemorrhage (he'-m&-red2) n. 

verenvuoto. 
hemorrhoids (he'-m&-roidz) n. 

pi. perM.tauti. 
hemp (hemp) n. hamppu. 
hempen (hempn) a. hampuis- 

ta tehty. 
hen (hen) n. naaraslintu; ka- 

na. 
hence (hens) adv. tMltS.; 

pois; tM.stedes; siis. 
henceforth (hens'-foorth)ady. 

tM,stedes. 
heneeforTrard (-foor'-wttrd) 

adv. t9.stedes. 
her (hOr) pron. hSLnelle, hftn- 

tU,, h3,nen (naista tarkoit- 

taen), 
herald (he'-rald) n. sanansaat- 

taja. 
heraldic (hi-r&r-dik) a. vaa- 

kunatieteinen. 
heraldry (he'-ral-dri) n. vaa- 

kunatieto. 
herb (6rb) n. yrtti, kasvi, ruo- 

ho; — pi. kasvlkset. 
herbaceous (h5r-bei'-§08) a. 

ruohomalnen. 
herbage (&r'-bed2) n. ruohot, 

yrtit. 
herbal (h6r'-bal) n. kasvio. 
herbarium (h{)r-bei'-ri-om) n. 

kasvikokoelma. 
herbivorous (h6r-bi'-vo-r5s) 

a. kasveja sy5va. 
herculean (h5r-kjuu'-li-an) a. 

Jattilaismainen. 
herd (hSrd) 1. n. lauma; — 2. 

V. yhdistaa, 1. -tyS. laumaksi. 
herdsman (h6rdz'-man) n. pai- 

men. 
here (hiir) adv. tS.SL113., tassa. 
hereabouts (hiir'-a-bauts) 

adv. naillSL seuduilla. 
hereafter (hiir-af'-tSr) adv. 

tastedes. 
hereat (hiir-9.t') adv. t9.ssS,. 

tamM.n t9.hden. 
Jkcr^bj- (hJir-hai') adv. tam3,n 
Jcautta, tUten. hereditament (he-ri-di'-ta- 

ment) n. perintdomaisuus. 
hereditary (hi-re'-di-te-ri) a. 

perinn511inen. 
herein (hiir-ln') adv. t&ssSL. 
hereof (hiir-&f' ) adv. Ust^. 
hereon (hiir-&n') adv. t9,hS,n» 

t9.st9,. 
heresy (he'-ri-si) n. harhaop- 

pisuus. 
heretic (he'-ri-tik) a. 1. n. 

harhaoppinen. 
heretofore (hiir-tu-foor') adv. 

t§.h3.n saakka. 
hereunto (hiir-on-tuu') adv. 

tah^n; mh^n astl. 
herewith (hiir- with') adv. ta- 

ten. 
heritable (he'-ri-ta-bl) a. pe- 

rinndllinen. 
herltagre (he'-ri-tedi) n. pe- 

rintS. 
hermetic (h6r-me'-tik) a. il- 

manpitS,v9,. 
hermetically (-a-li) adv. 11- 

manpit^-v^sti. 
hermit (h3r'-mit) n. erakko. 
hermltagre (h3r'-mi-ted2) n. 

erakon maja. 
hernia (h&r'-ni-a) n. kohju, 

tyrllt. 
hero (hii'-ro) n. sankari. 
heroic (hi-rou'-ik) a. sanka- 

rillinen. 
heroine (he'-ro-in) n. sanka- 

ritar 
heroism (-Izm) n. sankaruus. 
heron (he'-ron) n. halkara. 
herrlngr (he'-rifi) n. silli. 
hers (h5rz) pron. hS,nen (nai- 

sen). 
herself (h5r-seir) pron. han 

itse (nainen). 
hesitate (he'-zi-teit) Itr. vit- 

kastella, ep3.r5id3., empi^; 

sammaltaa. 
hesitation (he-zi-tei'-§on) n. 

eparoiminen, empiminen. 
heterodox (he'-t5-ro-d&ks) a. 

harhaoppinen. 
heterodoxy (-d&k-si) n. har- 

haoppi. 
heterogeneous (he-te-ro-d2ii'- 

ni-os) a. erilainen, erilaisis- 

ta osista koottu. 
hew (hjuu) tr. [hewed; hewed 

1. hewn] hakata, veistaa. 
hexagron (hek'-sa-gr&n) n.kuu- 

sikulmio. 
hexagronal (hek-sa'-gro-nal) a. 

kuusikulmainen. . HEX 

hexameter (hek-s&'-mi-tOr) 

n. kuusijalkainen runoxnitta. 

heyday (hel'-dei) inter j. he- 

hei! 
hiatus (hai-ei'-tos) n. ammo- 

tus, aukko. 
hibernal (hai-b5r'-nal) a. tal- 

vinen. 
hibernate (hai'-bar-neit) itr. 

talvehtia. 
Hibernian (hai-b5r'-ni-an) a. 

irlantilainen. 
hiccongrh (hlk'-op^ 1. n. niko- 

tus, nikka; — 2. itr. nikot- 

taa (kirj. my 5s hiclnip 1. 

hiccnp). 
hickory (hi'-ko-ri) n. pahki- 

napuu. 
hide (haid) 1. v. [hid; hid f. 

hidden] salata, piilottaa, 

piilottautua; — 2. n. nahka, 

vuota. 
hideous (hi'-di-os) a. inhotta- 

va, hirvea. 
hierarchy (hai'-5r-aar-ki) n. 

pappishallinto. 
hierogrlyphic (hai-tt-ro-gli'- 

fik) 1. a. kuvannollinen; — 

2. n. kuvakirjoitus. 
higrarle (higl) itr. kaupustella; 

kitsastella, tinkia. 
higrh (hai) a. korkea, ylhai- 

nen; mahtava; komea; yl- 

pea. 
higrhlander (hai'-lan-dar) n. 

(Skotlannin) vuoristolainen. 
hIgrlUy (hai'-li) adv. suuresti, 

sangen. 
hisrhne«« (hai'-nes) n. kor- 

keus. 
higrhway (hal'-wel) n. maan- 

tie. 
hlfrhwayman (-man) n. maan- 

tierosvo. 
hilarlouM (hai- 1. hi-lei'-ri-os) 

a. iloinen, pirtea. 
hiUrity (-la'-ri-ti) n. lloisuus. 
hill (hil) n. kunnas, maki. 
hilly (hi'-li) a. makinen. 
hilt (hilt) n. kahva. 
him (him) pron. hanelle, han- 

ta. hanet (mies). 
himself (-self) pron. han 1. 

hanta 1. hanelle itselleen. 
hind (haind) 1. a. takainen, 

perapuolinen; — 2. n. naa- 

rashirvi; maalainen. 
hinder (hain'-d5r) a. taka- 1. 

perapuolinen. 
hinder (hin'-ddr) tr. estaa. 

sulkea tie. X4X HOA hlnderanee (-ans) n. este, Bul- 

ku (kirJ. my 58 hindrance), 
hinderaioat (ham'-dOr-mouBt) 

hindmost (haind'-moust) a. 

takimmainen. 
Hindoo (hin'-du) n. hindulai- 

nen. 
hinge (hindS) 1. n. sarana; 

paaasia; — 2. Itr. perustua. 
hint (hint) 1. n. viittaus, vih- 

jaus; — 2. v. viittailla. vih- 

Jailla. 
hip (hip) 1. n. lanne, lonkka; 

ruusumarja; katon harja; — 

2. tr. nyrjahyttaa lonkka. 
hlppopotantna (hi-po-p&'-ta- 

mos) n. virtahepo. 
hire (hair) 1. n. vuokra; palk- 

ka; — 2. tr. vuokrata; pal- 

kata. 
hirellnsr (-lifi) a. L n. vuokra- 

lainen. 
hirsute (httr-sjuuf) a. karvai- 

nen. 
his (hiz) pron. hanen (mie- 

hen). 
hiss (his) 1. n. suhina, vihel- 

lys; — 2. V. suhista; vihel- 

taa uios. 

hist (hist) interj. hiljaa! 
historian (his-tou'-ri-an) n. 

historioitsija. 
historical (-ta'-ri-kal) a. his- 

<oriallinen. 
historlosrrapher (his-tou-ri- 

-&g'-ra-fttr) n. historiankir- 

Joittaja. 
history (his'- tori) n. historia. 
hit (hit) 1. n. isku, sattuma* 

onnenpotkaus; paahanpisto; 

— 2. V. [hit; hit] lyttdU, is- 

kea, osata. tavottaa; onnis- 

tua. 
hitch (hits) 1. n. koukku, sil- 

mus, solmu, este; nykays; 

yhteenveto; — 2. v. kiinnit- 

taa koukulla yhteen, solmia, 

yhdistaa; sotkeutua* nykia; 

tarttua; valjastaa. 
hither (hi'-dhOr) 1. a. taman- 

puolinen; — 2. adv. tanne. 
hlthermost (-moust) a. lahei- 

sin. 
hitherto (-tuu) adv. tahan 

asti. 
hive (haiv) 1. n. mehiiaiskeko, 

parvi; — 2. v. koota ke- 

koon; asua yhdessa. 
ho, hoa (hou) interj. hei! seis! 

ptruu! 
hoar (hoor) a. hanxvaJcA.^&r^^x 

vanha. HOA 142 HON hoard (hoord) 1. n. kasa. va- 
rasto, aarre; — 2. tr. koota, 

IVcLScL v8f« 

hoarlne«« (hou'-ri-nes) n. har- 

maa vari. 
hoarse (hoors) a. kSLheS.. 
hoarseness (-nes) n. k9.heys, 

a3,nen lankeaminen. 
hoary (hoo'-ri) a. harmaa. 
hoax (houks) 1. n. petos, kep- 

ponen; — 2. tr. ivata; pet- 

taa. 

hob (h&b) n. rattaankappa ; 

uuninhylly. 
hobble (h&bl) 1. n. ontuminen; 

— 2. itr. ontua. 
hobby (h&'-bi) n. suohaukka. 
hobby-horse (-hoors) n. kep- 

pihevonen. 
hobgroblln (h&b'-g&b-lin) n. 

haltija, tonttu. 
hobnail (h&b'-neil) n. hevosen- 

naula. 
hock (h&k) n. kinttu, kinner; 

Rheinviini. 
hockey (h&'-ki) n. haukka- 

peli. 
hod (h&d) n. ruukkiastia. 
hodgre-podgre (h&d2'-pd.d2) n. 

sekasotku. 
hodman (h&d'-man) n. ruu- 

kinkantaja. 
hoe (hou) 1. n. kuokka; — 2. 

tr. kuokkia. 
hogr (hkg) n. sika. 
hogrgrlsh (h&'-gi§) a. sikamai- 

nen. 
hogrshead (h&gz'-hed) n. h3.r- 

katynnyri (63 gallonaa 1. 

249^ litraa) ; suuri astia 

ylimalkaan. 
hoist (hoist) 1. n. ylds nosta- 

minen; — 2. tr. hinata yl5s. 
hold (hould) 1. V. [held; held] 

pit£La, pidattaa. pysaytt^a; 

ottaa kiinni, tarttua; pitaa 

kiinni; omistaa; pldattay- 

tyM.; hillita; kestasl; — 2. n. 

pidattaminen; pysahdys; 

kiinni tarttumlnen; vakival- 

ta; leiri; laivan ruuma; kan- 

natin; vankila. 
holder (-5r) n. pitaja, pidat- 

taja; omistaja. 
hole (houl) n. reika, kuoppa. 
holiday (h&'-li-dei) n. juhla- 

paiva; lupapaiva. 
holiness (hou'-li-nes) n. py- 

hyys. 
holloa (h&'-lou) itr. huutaa. 
Aoliow (h&'-lo) 1. a. tyhja, 

ontto; petollinen; syva; — 2. n. kuoppa, onkalo; — 3. 

tr. kovertaa ontoksi. 
holloDrness (-nes) n. onttous; 

onkalo; petollisuus. 
holly (h&'-li) n. rautatammi. 
holster (houls'-t5r) n. pistoo- 

likotelo. 
holy (hou'-li) a. pyha, hurs- 

kas; — Holy Thursday he- 

latorstai. 
homagre (h&'-med2) n. uskolli- 

suus; kunnioitus. 
home (houm) 1. n. koti; — 2, 

a. kotoinen; luja, kelpo; 

sattuva; — 3. adv. kotiin. 
home-bred (-bred) a. kotimai- 

nen, luonnollinen. 
homeless (-les) a. koditon. 
homeliness (-li-nes) n. yksin- 

kertaisuus. 
homely (-li) a. yksinkertai- 

nen; ruma. 
homesick (houm'-sik) a. ko- 

tiaan ikavoiva. 
homesickness (-sik-nes) n. 

koti-ikava. 
homespnn (-spon) a. kotite- 

koinen. 
homestead (-sted) n. kotipaik- 

ka; valtion luovuttama maa- 

palsta, jonka viljelija saa 

omakseen asuttuaan siina 

saadetyn ajan. 
honteward (-word) adv. ko- 

tiinpain. 
homicide (ha'-mi-said) n. 

murha. 
homily (ha'-mi-li) n. saarna. 
hominy (ha'-mi-ni) maissi- 

ryynit. 
homogreneons (hou-mo-d2ii'- 

nios) a. kauttaaltaan sa- 

mankaltainen. 
hone (houn) 1. n. kovasin; — 

2. tr. hioa. 
honest (^'-nest) a. vilpit&n; 

kunniallinen. 
honestly (-li) adv. vilplttO- 

masti. 
honesty (^'-nes-ti) n. oikea- 

mielisyys, totuus; kunnial- 

lisuus. 
honey (ho'-ni) n. hunaja. 
honey-comb (-koum) n. huna- 

jakeko. 
honeyed (ho'-nid) a. hunajai- 

nen, makea. 
honeymoon (ho'-ni-muun) n. 

kuherruskuukausi. 
honeysuckle (-sokl) n. kuusa- 

ma. 
honor (&'-n5r) 1. n. kunnia; HON U3 HOS kunnianosoitus; arvo; — 2. 

tr. kunnioittaa; hyvM-ksyfi.. 
honorable (-a-bl) a. kunnioi- 

tettava; kunniakas. 
honorably (-bli) adv. kunnial- 

lisesti. 
honorary (&'-n5r-a-ri) a. kun- 
nianosoitus-. 
hood (hud) n. peLahine, mys- 

sy, hattu. 
hoodwink (hud'- wink) tr. si- 

toa silm3.t. 
hoof (huuf) n. kavio, sorkka. 
hoofed (huuft) a. kavioilla 

varustettu, sorkkajalkainen. 
hook (huk) 1. n. koukku; sa- 

rana; sirppi; — 2. tr. kiin- 

nittaM, koukulla 1. kouk- 

kuun. 
hooked (hukt) a. kaareva. 
hoop (huup) 1. n. vanne, vy6; 

— 2. tr. vydttaa. 
hoopingr-cougrh (-ifi-koof) n. 

hinkuyskM,. 
boot (huut) 1. n. ivahuuto; — 

2. tr. huutaa, pilkata. 
hop (h&p) 1. n. hyppy; huma- 

la; — 2. itr. hyppia. 
hope (houp) 1. n. toivo; — 2. 

tr. toivoa. 
hopefnl (-ful) a. toivorikas. 
hopeless (-les) a. toivoton. 
hopelessly (-li) adv. toivotto- 

masti. 
hopelessness (-les-nes) n. toi- 

vottomuus. 
hopper (h&'-p6r) n. hynpaaja; 

suppilo, toro. 
hopple (hopl) tr. sitoa Jalat. 
horal (hou'-ral) a. tunnittai- 

nen. 
horde (hoord) n. lauma, par- 

vi. 
horison (ho-rai'-zon) n. tai- 

vaanranta. 
horlsontal (h&-ri-zd.n'-tal) a. 

vaakasuora. 
horlsontally (-ta-li) adv. vaa- 

kasuorasti. 
horn (hoorn) n. sarvi; torvi. 
hornblende (-blend) n. sarvi- 

vaike. 
horned (hoor'-ned) a, sarve- 

kas. 
hornpipe (hoorn'-paip) n. me- 

rimiestanssi. 
homy (hoor'-ni) a. sarvesta 

tehty, sarvimainen. 
horoloary (ho-r&'-lo-d2i) n. a- 

Janmittaaminen. 
horoscopy (ho-r&s'-ko-pi) n. 

tfthdistS. ennustaminen. horrible (h&'-ri-bl) a. kauhea, 

hirvittava. 
horrlbleness (-nes) n. hirmui- 

suus. 
horribly (-bli) adv. hirveasti. 
horrid (h&'-rid) a. hirvea, ka- 

mala. 
horridly (-li) adv. kamalasti. 
horror (h&'-r6r) n. hirmu, 

kauhistus. 
horse (hoors) n. hevonen; 

ratsuvaki; telineet. 
horseback (-bak) n. hevosen- 

selka. 
horselaugrh (-laaf) n. aaneksls 

nauru. 
horseman (-man) n. hevos- 

mies; ratsumies. 
horsemanship (-Sip) n. ratsas- 

tustaito. 
horsepower (-pau-or) n. he- 

vosvoima. 
horse-radish (-ra-di§) n. pi- 

paruutti. 
horseshoe (hoors'-Suu) n. he- 

vosenkenka. 
horsewhip (-hwip) 1. n. piis- 

ka; — 2. tr. piiskata. 
hortative (hoor'-ta-tiv), hor- 
tatory (hoor'-ta-to-ri) a. ke- 

hoittava. 
horticultural (hoor-ti-kol'- 

tjural) a. puutarhanhoitoa 

koskeva. 
horticulture (hoor'-ti-kol- 

tjur) n. puutarhanhoito. 
hosanna (ho-za'-na) a. hoo- 

sianna. 
hose (houz) n. polvihousut; 

sukat; letku, putki. 
hosier (hou'-z5r) n. sukka- 

kauppias. 
hosiery (hou'-2S5r-i) n. sukka- 

tavara. 
hospitable (h&s'-pi-ta-bl) vie- 

rasvarainen. 
hospltableness (-nes) n. vie- 

rasvaraisuus. 
hospitable (h&s'-pi-ta-bl) vie- 

rasvaraisuus. 
hospitably (-bli) adv. vieras- 

varaisesti. 
hospital (h&s'-pi-tal) n. sai- 

rashuone. 
hospitality (-ta'-li-ti) n. vie- 

rasvaraisuus. 
host (houst) n. kestitsija, 

isanta; sotajoukko. 
hostage (h&s'-ted2) n. pantti- 

vanki. 
hostess (-tea) tv. ^TcvaLvAJa^. 
hostile (.\\SLa' -UV) «.. n\\vc»>:s\xw«w. HOS 144 HUM hostlUty (hfts-tl'-li-ti) n. vi- 

hamielisyys. 
hostler (h&s'-l&r) n. talliren- 

ki. 
hot (h&t) a. kuuma, kiivas. 
hot-blooded (h&t'-blo-ded) a. 

kuumaverinen. 
hotel (ho-ter) a. ravlntola, 

hotelli. 
hotness (h&t'-nes) n. kuu- 

muiis 
hot-preit8ed (h&t'-prest) a. 

kuumana puserrettu. 
hotspur (h&t'-sp6r) n. tuittu- 

paS,. 
hougrh (h&k) 1. n. polventaive, 

kinner; — 2. tr. katkaista 

killt6F6 

hound (haund) n. ajokoira. 
hour (aur) n. tunti, hetki. 
hourly (aur'-li) 1. a. jokatun- 

tinen* — 2. adv. tunnlttain. 
house (haus) n. talo. 
house (hauz) tr. saattaa suo- 

Jaan, laskea sis&lle. 
house-breaker (haus'-brei- 

kor) n. murtovaras. 
household (haus'-hould) n. ta- 

lous. 
householder (-5r) n. talouden- 

pitaja, isanta. 
housekeeper (haus'-kil-p5r) 

n. taloudenhoitaja. 
housekeepingr (-pit!) n. talou- 

denpito. 
houseless (haus'-les) a. suoja- 

^on. „ ^„ 

housewife (-waif) n. emanta. 
housewifery (-a-ri) n. talou- 

denhoito. 
housing: (hau'-zifi) n. suojaa- 

minen, maja; saiulaloimi. 
hove (houv) imp. verbista 

heave 
hovel (h&'-vel) n. katos, va- 

ja, mOkki. 
hover (ho'-v6r) itr. liehua. 
how (hau) adv. kuinka, miten, 

miksi. 
however (hau-e'-v5r) adv. oli 

kuinka hyvansa, joka tapa- 

uksessa, yhtakaikki, kui- 

tenkin. 
howltser (hau'-it-z6r) n. ka- 

nuuna. 
howl (haul) 1. n. ulvonta; — 

2. itr. ulvoa. 
howlet (hau'-let) n. p5115. 
hey (hoi) intrj. hoi! 
hub (hob) n. pySrankappa. 
hubbub (ho'-bob) n. melu,me- 
teli. hnckabaek (hok'-a-bak) n. 

kilpikangras, r^ivas. 
huckster (hoks'-tOr) n. rih- 

kamakauppias. 
huddle (hodl) 1. n. sekamels- 
. ka; — 2. v. kasata yhteen; 

hutiloida. 
hue Chjuu) n. iho; hipea; vari; 

varivivahdus. 
huff (hof) 1. n. vihanpurkaus ; 

kerskuri; — 2. v. paisuttaa, 

paisua; haukkua; kiukutel- 

la. 
hugr (hogr) 1. n. syleily; — 2. 

tr. syleilia. likistelia. 
hugre (hJuudS) a. suunnatto- 

man suuri. 
hugrely (-li) adv. suunnatto- 

masti. 
Hugruenot (hjuu'-gi-nat) n. 

hugrenotti. 
hulk (hoik) n. laivahylky. 
hull (hoi) n. kuori, kauna; 

laivanrunko. 
huUy (ho'-li) a. kaunainen. 
hum (hom) 1. n. humina, mu- 

mina; — 2. itr. hymista, su- 

rista. 
human (hjuu'-man) a. ihmi- 

sellinen. 
humane (hju-mein') a. ihmis- 

ystavailinen, armelias; e- 

lainsuojelus-. 
humanely (-li) adv. ystavaUi- 

sesti 
humanity (hju-ma'-ni-ti) n. 

ihmisyys; ystavailisyys; ih- 

miskunta. 
humanise (hjuu'-ma-naiz) tr. 

sivistyttaa. 
humanly (-man-li) adv. ihmi- 

sellisesti. 
humble (hombl) 1. a. n5yr&, 

alhainen; — 2. tr. nttyryyt- 

taa. 

bumblebee (hombl'-bii) n.am- 

piainen. 
humbly (hom'-bli) abv. n5y- 

rasti. 
humbugr (hom'-bog) 1. n. pe- 

tos, puijaus; mielettSmyys; 

— 2. tr. puijata. 
humeral (hjuu'-m5r-al) a. har- 

tioita koskeva. 
humid (hjuu'-mid) a. kostea. 
humidity (hjuu-mi'-di-ti) n. 

kosteus. 
humiliate (hjuu-mi'-li-eit) tr. 

nbyryyttaa. 
humiliation (-ei'-fion) n. ntty- 

ryytys. HUM 145 HYG illlty Thju-mi'-li-tl) n. 

nOyryys. 
hvmunlngr (ho'-mift) n. surina. 
hnmunlngr-blrd (-b5rd) n. ko- 

llbri (lintu). 
hiuBor (hjuu'-m5r I. Juu'-m5r) 

1. n. neste, kosteus; luon- 

non laatu, luonne: leikilli- 

syys; — 2. tr. miellyttUfi,. 
hiuBorlat (-m5-rist) n. humo- 

rlsti. 
hnBioroiia (-ros) a. leikilllnen. 
hnBioroasneMi (-nes) n. leikil- 

lisyys. 
hmnorsome (-mdr-som) a. 

lystikSLs. leikilllnen. 
hump (homp) n. kyttyrS.. ryh&. 
hunchback (-b&k) n. kyss&- 

selk3.tnen. • 
hiiBiiiM (hjuu'-mos) a. ruoka- 

multa. 
hvnch (hontfi) 1. n. kyssS., ry- 

ha: sysM,ys; — 2. tr. sys9,t9.; 

koukistaa. 
hunchback (-b9.k) n. kyss^- 

selk3.inen. 
hundred (hon'-dred) a. 1. n. 

sata. 
hundredth (-dredth) a. sa- 

dannes. 
hundred- welfiTht (-dred-weit) 

n. sentneri (100 1. 112 1. 120 

naulaa). 
hun«r (hofi) imp. 1. pp. verbis- 

Ml hamff. 
Unnicarlan (h{)n-grei'-ri-an) n. 

unkarilainen. 
hunsrer (h0fi'-g5r) 1. n. n&l- 

ka: — 2. itr. nkhda naikaa. 
hunsrry (hofi'-grri) a. nftlkai- 

nen. 
hunks (honks) n. saituri. 
hunt (hont) 1. n. metsastys, 

ajo; — 2. tr. metsastaa, ajaa 

hunter (-br) n. metsastaja. 
hnntlnar (hon'-tift) a. 1. n. 

metsastys-. 
huntress (hon'-tres) n. nais- 

metsastaja. 

huntsn&an (honts'-man) n. 

metsastaia, metsastys-apu- 

lainen. 
hurdle (htJrdl) n. varpuaita; 

karsina, aidake. 
hurl (hOrn 1. n. heitto; — 2. 

tr. heittaa, viskata. 
hurly-burly (h5r'-li-bttr-li) n. 

sekamelska. 
hurrah (hu-raa') interj. hur- 

raa! eiak05n! hurricane (ho'-ri-kein) n. hir- 

mumyrsky. 
hurry (ho'-rl) 1. n. kiire; — 

2. V. kiirehtia. 
hurt (h6rt) 1. n. vamma, va- 

hinko; — 2. tr. loukata, va- 

hingroittaa. 
hurtful (-ful) a. vahingoUi- 

nen. 
hurtfulness (-nes) n. vahin- 

grollisuus. 
husband (hoz'-band) 1. n. 

aviomies, puoliso; isanta; — 

2. tr. saastavaisesti hoitaa. 
husbandman (-man) n. maan- 

viljelija. 
husbandry (-ri) n. maatalous; 

taloushoito. 
hush (ho§) 1. a. aanetdn; — 2. 

tr. tyynnyttaa, vaientaa. 
hush-money (-mo-ni) n. suun- 

tukkimislahjat. 
husk (hosk) 1. n. kuori, mais- 

sin hiukset, akana; — 2. tr. 

karistaa kuoret 1. hiukset. 
husky (hos'-kl) a. kuoripeit- 

teinen; kahea. 
hussar (hu-zaar') n. ratsu- 

mies. 
hussy (ho'-zi) n. irstas nai- 

nen. 
hnstlngrs (hos'-tiflz) n. pi. 

vaaliehdokasten puhujalava. 
hustle (hosl) tr. sysata, sul- 

loa, kiirehtia. 
hustler (-5r) n. tarmokas J a 

toimelias henkilt). 
hut (hot) n. mt^kki, maja. 
hutch (hotfi) n. Upas, laatik- 

ko * laari. 
huxsa (hu-zaa') interj. hur- 

raa! 
hyacinth (hai'-a-sinth) n. hya- 

sintti (kasvi 1. Jalokivi). 
hybrid (hai'-brid) n. sekasi- 

kiO. 
hybridous (-os) a. sekarotui- 

nen. 
hydrant (hai'-drant) n. veden- 

ottokohta vesijohdossa tuli- 

paloja y. m. varten. 
hydraulic (hai-droo'-lik) a. 

hydraulinen, vesipalne-. 
hydrogren (hai'-dro-d2en) n. 

vety. 
hydropathy (hai-dr&'-pa-thi) 

n. vesiparannus. 
hydroplcal (-dr&'-pi-kal) a. 

vesitautinen. 
hygrlenlcs (hal-d4i-e'-nlkR\ v^. 

pi. tervft^ii\ift\X.K>-«v^V HYM 146 ILL hymen (hai'-men) A. impikal- 

vo. 
hymn (him) 1. n. hymni; — 2. 

tr. ylistaS, lauluilla. 
hyperbole (hai-p5r'-bo-li) n. 

liiottelu. 
hyperbolical (-bo'-ll-kal) a. 

liioteltu. 
hypercritical (hai-p6r-kri'-ti- 

kal) a. viisasteleva. 
hyphen (hai'-fen) n. tavu- 

merkki. 
hypocrisy (hi-p&'-kri-si) n. 

ulkokultaisuus. hyprocrlte (hi'-pc^krit) n. ul- 

kokullattu. 
hypoeHtlcal (-kri'-ti-kal) a. 

ulkokullattu. 
hypotenuse (hai-p&'-ti-njuus) 

n. hypotenuusa. 
hypothecate (hai-p&'-thi-keit) 

tr. pantata. 
hypotheslM (hai-p&'-the-sis) 

n. olettaminen. 
hypothetical (hai-po-the'-thi- 

kal) a. oletettu. 
hyssop (hi'-sop) n. isoppi. I (ai) pron. mina. 

Iambic (ai-am'-bik) n. jambi- 

nen runojalka. 
ice (ais) 1. n. jaa; — 2. tr. 

jaadyttaa; p^allystsla soke- 

rivaahdolla (leivoksia). 
Ice-cream (ais'-kriim) n. ker- 

majaatel5. 
Iceland (ais'-land) n. Islanti. 
Icicle (ai'-si-kl) n. J^apuikko. 
Idness (ai'-si-nes) n. jaisyys. 
Icy (ai'-si) a. jainen. 
Idea (ai-dii'-a) n. aate; aja- 

tus; kasite. 
Ideal (ai-dii'-al) 1. a. ihan- 

teellinen; — 2. n. ihanne. 
Ideallsnt (ai-dii'-a-lizm) n. 

ihanteellisuus. 
Idealist (-list) n. idealisti. 
Idealise (-laiz) tr. ihannoida. 
Identical (ai-den'-ti-kal) a. 

yhtilpitava, sama. 
Identify (-ti-fai) tr. osoittaa 

samaksi, tuntea. 
Identity (-ti-ti) n. yhtalai- 

^"ys, samuus. 
Idiocy (i'-di-o-si) n. heikko- 

mielisyys. 
Idiom (i'-di-om) n. kielenra- 

kenne; puheparsi; murre. 
Idiot (i'-di-a,t) n. heikkomieli- 

nen. 
Idiotic (i-di-&'-tik) a. heikko- 

mielinen. 
Idlotism (i'-di-&-tizm) n. kie- 

lenrakenne, puheparsi; heik- 

komielisyys. 
Idle (aidl) 1. a. joutilas, lais- 

ka, hyodyton; — 2. v. kulut- 

taa hukkaan, olla Joutilaa- 

na. 
Idleness (-nes) n. joutilaisuus, 

laiskuus, hyodyttomyys. 
Mler (aid'-lbr) n. laiskottelija. Idol (ai'-d&l) n. epajumala. 
idolater (ai-d&'-la-t5r) n. epa- 

jumalanpalvelija. 
idolatrous (ai-d&'-la-tros) a. 

epajumalinen. 
Idolatry (-tri) n. epajumalan- 

palvelus. 
idolise (ai'-d&-laiz) tr. Juma- 

loida. 
idyl (ai'-dil) n. paimenruno. 
If (if) konj. jos; siinS. tapauk- 

sessa etta; tokko. 
Igmeons (igr'-ni-os) a. tulinen. 
igrnis-fatuus (igr'-nis-f§.t-jti- 

os) n. virvatuli. 
Igmlte (ig-naif) v. sytyttaa, 

svttvSL 
igrnitible (-nai'-ti-bl) a. syt- 

tyva. 
igrnoble (ig-nou'-bl) a. alhai- 

nen, halpa. 
Isrnobleness (-nes) n. halpa- 

maisuus; alhaisuus. 
igrnobly (-nou'-bli) adv. hal- 

pamaisesti. 
Igrnomious (ig-no-mi'-ni-os) 

a. halpamainen. hapeallinen. 
Isnontiniously (-li) adv. h&pe- 

allisesti. 
ignominy (ig'-no-mi-ni) n. 

hapea. 
igmoramns (igr-no-rei'-mos) n. 

polkkypasl. 
Igmorance (ig'-no-rans) n. tie- 

tamattomyys. 
igmorant (-rant) a. tietam3.t5n. 
igrnorantly (-li) adv. tietS.- 

mattaan. 
ignore (ig-noor') tr. olla ole- 

vinaan tuntematta 1. huo- 

maamatta, olla valittamsLttH. 
Ill (il) 1. a. huono, paha; sai- 

ras; — 2. adv. nuonosti; — ^ ILL 147 IMM 3. n. pahuus, onnettomuus; 

vitsaus; tauti; pahe. 
I'll (ail) = I will L I shall. 
iUegral (i-lii'-^al) a. laiton. 
Illegality (i-li-ga'-li-ti) n. 

laittomuus. 
Illegally (i-lii'-ga-li) adv. lait- 

tomasti. 
lUeiiible (i-le'-d2i-bl) a. mah- 

doton lukea. 
Illegitimacy (i-li-d2i'-ti-ma- 

si) n. aviottomuus. 
Illegitlinate (-met) a. avioton, 

apa.rM,; va3,r9.. 
Ill-fated (ir-fei-ted) a. onne- 

ton. 
Illiberal (i-li'-bar-al) a. ah- 

dasmielinen; kitsas. 
Illlberallty (-bar-^'-li-ti) n. 
. ahdasmielisyys; kitsaus. 
Illicit (i-li'-sit) a. laiton. lu- 

vaton. 
Illicitly (-11) adv. laittomasti, 

luvattomasti. 
Illimitable (i-li'-mi-ta-bl) a. 

rajoittamaton. 
Illiteracy (i-li'-t6r-a-si) n. lu- 

kutaidottomuus; raakuus. 
Illiterate (-et) a. lukutaido- 

ton; sivistymat5n. 
Ill-natured (il-nel'-tjurd) a. 

haljynilkinen. 
Illness (iT-nes) n. sairaus. 
Illogrlcal (i-l&'-d2i-kal) a. epa- 

Johdonmukainen. 
lUnde (i-luud') tr. narrata, 

pilkata. 
Illuminate (i-luu'-mi-neit) tr. 

valaista. 
Illumination (-nei'-Son) n. va- 

laistus. 
IliuminatlTe (-luu'-mi-na-tiv) 

a. valaiseva. 
Illuminator (-nei-tOr) n. va- 

laisija; kuvittaja. 
Ilinmine f-luu'-min) tr. va- 
laista. 
lUuMion i'ion) n. harhanM,ky, 

houre; petos. 
Illusive (-siv) harhaanvie- 

va. 
illustrate (i-los'-treit) tr. se- 

littM,a. kuvittaa. 
Illustration (-trei'-Son) n. se- 

litys; kuvitus. 
illustrative (-los'-tra-tiv) a. 

selittava. 
Illustrious (-trl-os) a. loista- 

va, mainehikas. 
lUnstrlonsnesa (-nes) n. kuu- 

luisuus. Ill-will (ir-wil) n. pahansuo- 

paisuus. 
Imagre (i'-med2) 1. n. kuva; 

— 2. tr. kuvitella; kuvata. 
Imagrery (^ri) n. kuvateos; 

elUwH kuvailu. 
Imagrlnary (i-ma'-d2i-ne-ri) a. 

kuviteltu. 
Imagrlnatlon (-nei'-Son) n. 

mielikuvitus. 
Imagrlnatlve (-na-tiv) a. mie- 

likuvitusrikas; mielikuvi- 

tusta koskeva. 
Imagine (i-ma'-d2in) v. kuvi- 
tella mielessM.S,n. 
Imba- = emba-. 
Imbecile (im'-bi-sil) a. heik- 

ko, heikkomielinen. 
imbecility (-si'-li-ti) n. heik- 

kous. 
imbed (im-bed') tr. upottaa, 

peittaa. 
Imbibe (im-baib') tr. imea si- 

Imbltter' (-bi'-tSr) tr. katke- 

roittaa. 
imbosom (-bu'-zom) tr. kat- 

kea sydameensa. 
Imbricated (im'-bri-kei-ted) a. 

suomusmaisesti paailekkain 

ladottu. 
Imbrue (im-bruu') tr. kostut- 

taa 
Imbrute (-bruuf) tr. tehda 

eiaimelliseksi. 
imbue (im-bjuu') tr. varjata; 

liottaa, istuttaa. 
Imltable (i'-mi-ta-bl) a. mu- 

kailtava. 
Imitate (i'-mi-teit) tr. mu- 

kailla. 
Imitation (-tei'-Son) n. mtt- 

kailu. 
imitative (i'-mi-te-tiv) a. mu- 

kaileva; mukailtu. 
imitator (-tei-t5r) n. mukai- 

li^a. 
immaculate (i-mak'-Ju-let) a^ 

tahraton. 
Immanent (i'-ma-nent) a. si- 

sainen. 
immaterial (i-ma-tii'-ri-al) a. 

aineesta vapaa; vahapatdi- 

nen. 
ImmateHality (-a'-li-ti) n. 

ruumiittomuus. 
inunature (i-mat-Juur') a. 

raaka; keskenerainen. 
inunatority (-i-ti) n. faakuus, 

keskeneraisyys. 
immeaaiwttl»\« V.V-'ccvfc* -^'^'^ -'^' IMM 148 

Immediate (i-mii'-di-et) a. 

vS.lit5n, heti tapahtuva. 
Immediately (-li) adv. valit- 

t5m9.sti, heti. 
Immemorial (i-mi-mou'-ri-al) 

a. ylimuistoinen. 
Immense (i-mens') a. mittaa- 

maton, suuren suuri. 
Immenaely (-11) ady.suunnat- 

tomasti. 
Immensity (-men'-si-ti) n. 

mittaamattomuuB. 
Immensarable (-men'-Su-ra- 

bl) a. mittaamaton. 
Immergre (i-m5rd2') tr. upot- 

taa. 
Immerse (-m5rs') tr. upottaa; 

sekoittaa. 
Immersion (-mor'-§on) n. upo- 

tus. 
Immlgrrant (i'-mi-grrant) n. 

siirtolainen. 
Immlgrrate (-greit) itr. muut- 

taa maahan. 
Immlgrratlon (-grei'-§on) n. 

siirtolaisuus. 
Imminent (i'-mi-nent) a. uh- 

kaava 
Immobility (i-mo-bi'-li-ti) n. 

liikkumattomuus. 
Immoderate (i-m&'-d6r-et) a. 

kohttiuton. 
Immoderateness (-nes) n. koh- 

tuuttomuus. 
Immodest (i-m&'-dest) a. h3.- 

pellm9,t5n. 
Immodesty (-i) n. h9.pe9.m9.t- 

t5myys. 
Immolate (i'-mo-leit) tr. uh- 

rata. 
Immolation (-lei'-§on) n. uhri. 
Immoral (i-m&'-ral) a. slvee- 

t6n. 
Immorality (-r9.'-li-ti) n. si- 

veett6myys. 
Immortal (i-moor'-tal) a. kuo- 

lematon. 
Immortality (-t9,'-li-ti) n. 

kuolemattomuus. 
ImmoTable (i-muu'-va-bl) a. 

liikkumaton, kiinte9,. 
Immovables (-biz) n. pi. kiin- 

teimist5. 
Immanlty (i-mjuu'-ni-ti) n. 

erikoisvapautus. 
Immnre (im-Juur') tr. sulkea 

tyrm9,a.n. 
ImmntablUty (im-juu-ta-bi'- 

li-ti) n. muuttumattomuus. 
iMOMUfMtmble ^-Juu'-ta-bl) a. 
muuttumaton. IMP Imp (imp) n. ympp9.y8ok8a; 

h9.ijy haltija. 
Impact (im'-p9.kt) n. 8ys9.y8. 
Impaet (im-p9,kt') tr. puser- 

taa kokoon. 
Impair (im-peer') tr. pahen- 

taa, heikontaa. 
Impalpable (im-p9.r-pa-bl) a. 

tavoittamaton, tuntumaton. 
Impanel (ini-p9. -nel) tr. pan- 

na luetteloon. 
Imparity (-pa,'-ri-tl) n. eriar- 

voisuus. 
•Impark (im-paark') tr. aidata. 
Impart (-paarf) tr. antaa; il- 

moittaa. 
Impartial (-paar'-Sal) a. puo- 

lueeton. 
Impartiality (-paar-Si-9,'-li-ti) 

n. puolueettomuus. 
Impassable (im-pa'-sa-bl) al 

mahdoton kulkea. 
Impassibility (-p9.-si-bi'-li-ti) 

n. tunnottomuus. 
Impassible (-si-bl) a. tunno- 

ton, piittaamaton. 
Impassion (im-p9.'-Son) tr. 

kiihoittaa. 
Impassive (-p9,'-siv) a. tunno- 

ton. 
Impatience (-pei'-Sens) n. 

ka,rsim9.ttomyys. 
Impatient (-Sent) a. k9.rsim9,- 

t5n. 
Impeach (-piitS') tr. syyU9.9.. 
Impeachable (a-bl) a. moitit- 

tava 
Impeachment (-ment) n. syy- 

t5s. 
Impeccability (im-pe-ka-bi'- 

li-ti) n. synnltt6myy8. 
Impeccable (-pe'-ka-bl) a. 

synnit5n. 
Impede (im-piid') tr. est9.9,. 
Impediment (-pe'-di-ment) n. 

este. 
Impel (im-per) tr. ajaa eteen- 

p9,in, kiihoittaa. 
Impellent (-ent) n. pakoittava 

voima, kehoitin. 
Impend (im-pend') itr. riippua 

ylitse, uhata. 
Impendence (-ens) n. uhkaa- 

minen. 
Impendent (-ent) a. uhkaava. 
Impenetrability (im-pe-ni- 

tra-bi'-li-tl) n. lapitunke- 

mattomuus. 
Impenetrable (im-pe'-ni-tra- 

bl) a. mahdoton 19.vi8t9ll, 

tutkimaton; kovakorvainen. IMP 149 

Impenitence (im-pe'-ni-tens) 

n. katumattomuus. 
Impenitent (-tent) a. paatunut. 
Imperative (im-pe'-ra-tiv) a. 

kaskev£L: v£Lltt&m&t5n. 
Imperceptible (im-p5r-sep'-ti- 

bl) a. kasitt&m&t5n» huo- 

maamatoR. 
Imperfect (im-p5r'-fekt) a. 

puutteellinen, vajava. 
Imperfection (-fek'-§on) n. 

keskener9.isyys, puutteelli- 

suus. 
Imperforable (-pttr'-fo-ra-bl) 

a. mahdoton lavist9.3,. 
Imperial (im-pir-ri-al) a. kei- 

sarillinen. 
Imperil (im-pe'-ril) tr. saat- 

taa vaaraan. 
Imperious (-pii'-ri-os) a. kSls- 

kev3., Julkea. 
Imperlonsly (-11) adv. kopeas- 

tl, Julkeastl. 
Imperishable (im-pe'-rl-Sa-bl) 

a. katoamaton. 
Imperlshableness (-nes) n. 

katoamattomuus. 
Impermeability (im-p5r-ml-a- 

br-li-ti) n. mpllaskematto- 

muus. 
Impermeable (-pOr'-mi-a-bl) 

a. lapllaskematon, vedenpl- 

t£lv£L. 
Impersonal (lm-p5r'-80-nal) 

a. persoonaton. 
Impersonally (-1) adv. per- 

soonattomasti. 
Impersonate (-nelt) tr. eslttftSL 

henkll5n£L, personolda. 
Impertinence (im-ptfr'-ti- 

nens) n. soplmattomuus, 

ep9.s&£ldylllnen k&yt5s. 
Impertinent (-nent) a. sopi- 

maton. 
Imperturbable (-t5r'-ba-bl) a. 

jarkahtamatttn. 
Impervious (-p5r'-vi-os) a. la- 

paisemat5n. 
Impetuosity (-pet-ju-&'-sl-ti) 

n. rajuus, ralvo. 
Impetuous (-pet'-ju-os) a. rai- 

volsa, raju. 
Impetus (im'-pi-tos) n. sy- 

says; liikevolma; kilhotln. 
Impiety (Im-pai'-l-tl) n. Ju- 

malattomuus. 
Impious (Im'-pl-os) a. juma- 

laton. 
Implacability (Im-plei-ka-bi'- 

11-ti) n. Ieppymatt5myys. 
Implacable (fm-plei'-ka-bl) a. 

Ieppymat5n, tyly. I IMP Implacably (-bll) adv. leppy- 

matt5masti. 
Implant (Im-pianf) tr. istut- 

taa. 
Implement (Im'-pll-ment) n. 

tarpeet, tarvekalut, ty5ase. 
Implex (Im'-pleks) a. moni- 

mutkalnen, sekava. 
Implicate (im'-pll-kelt) tr. 

kletoa yhteen, sekolttaa. 
Implication (-ker-Son) n. yh- 

teensekoitus; seuraus. 
Implicit (Im-pir-sit) a. luon- 

nolUsena seurauksena Joh- 

tuva; ehdoton, rajaton. 
Implore (Im-ploor') tr. ru- 

koilla. 
Imply (-plai) tr. sisaitaa. 

edellyttaa. 
Impolicy (im-p&'-ll-si) n. epa- 

viisaus, lyhytnakttlsyys. 
Impolite (Im-po-laif) a. epa- 

kohtelias. 
Impolitely (-11) adv. epakoh- 

tellaastl. 
Impoliteness (-nes) n. epa- 

kohteliaisuus. 
ImpoUtlc (im-p&'-li-tlk) a. 

epavilsas. 
Imponderable (-p&n'-d6r-a-bl) 

a. palnoton. 
Import (Im'-poort) n. tuontl- 

tavara; merkitys. 
Import (Im-poorf) tr. tuoda 

maahan; merklta. 
Importable (-poor'-ta-bl) a. 

luvallinen tuoda maahan. 
Importance (-tans) n. merki- 
tys, tarkeys. 
Important (-tant) a. tarkea. 
Importation, (-tel'-Son) n. 

maahan tuontl ; tuontlta va- 
ra. 
Importer (-poor'-t6r) n. tava- 

rantuottaja, tuontlkaupplas. 
Importunate (-poor'-tju-net) 

a. vaivaloinen, klusottava. 
Importunately (-11) adv. hel- 

llttamatt5mastl. 
Importune (Im-por-tjuun') tr. 

helllttamatta vaatia, ahdls- 

taa. 
Importunity (-tjuu'-ni-tl) n. 

klusaamlnen, tunkeileval- 

suus. 
Impose (im-pouz') 1. tr. pan- 

na paaile, asettaa; saataa 

Jonkun osaksl; — 2. Itr. pet- 

taa (on 1. upon). 
Imposition (-po-zl'-Son) n. 

paaile asettamlnen ; ra.*&i- 

tus; petOA. IMP 150 IMP ImpoMiblUty (-p&-si-bi'-li-ti) 

n. mahdottomuus. 
Impossible (-p&'-si-bl) a. 

mahdoton. 
impost (im'-poust) n. vero; 

tullivero. 
Impostor (im-p&s'-tOr) n. pet- 

taja. 
Imposture (im-p&s'-tjur) n. 

petos. 
Impotence (im'-po-tens) n. 

kykenem3.tt5myy8. 
Impotent (-tent) a. voimaton, 

saamaton, kykenem3,t5n. 
tmpoand (im-paund') tr. ot- 

taa takavarikkoon; sulkea 

tyrmSlan. 
ImpoTerish (im-p&'-v5r-iS) tr. 

kSyhdyttaa. 
ImpoTerishment (-ment) n. 

kdyhdytys. 
Impower (im-pau'-8r) tr. val- 

tuuttaa. 
impracticability (im-prg,k-ti- 

ka-bi'-li-ti) n. epakaytan- 

nOllisyys. 
Impracticable (im-prak'-ti- 

ka-bl) a. epakaytann511inen. 
Imprecate (im'-pri-kelt) tr. 

kirota. 
Imprecation (-kei'-§on) n. ki- 

rous. 
imprecatory (im'-pri-ka- to- 
ri) a. kirous-. 
tmpregrnable (-preg'-na-bl) a. 

mahdoton valloittaa, voitta- 

maton; mahdollinen hedel- 

m5ittaa. 
tmpregrnate (im-preg'-neit) 

tehda raskaaksi; hedelm5it- 

taa; im'^'-^^taa tayteen. 
impregmation (-nei'-don) n. 

raskaaksi tekeminen; tayt- 

taminen. 
impress (im'-pres) n. merk- 

ki; leima; vaikutus; var- 

vavs 

Impress Mm-pres') tr. merkl- 

ta; leimata; teroittaa mie- 

leen; varvata vakisin. 
impression (im-pre'-§on) n. 

vaikutus; raerkki, leima; 

painos. 
Impressive (-pre'-siv) a. vai- 

kuttava, valtaava. 
impressment (-pres'-ment) n. 

varvays. 
imprint (im-prinf) tr. pai- 

naa, leimata; teroittaa mie- 

leen. 
Imprint (im'-print) n. paino- 
paikka,. Imprison (im-prizn') tr. van- 

g:ita. 
Imprisonment (-ment) n. van- 

keus. 
Improbability (im-pr&-ba-bi'- 

li-ti) n. epatodennak5isyys. 
Improbable (-pr&'-ba-bl) a. 

epatodennak5inen, tuskin 

luultava. 
Improbity (im-pr&'-bi-ti) n. 

epareliellisyys. 
improper (-pr&'-p5r) a. sopi- 

maton, erlieellinen. 
improperly (-li) adv. sopimat- 

tomasti. 
Impropriety (im-pro-prai'-i- 

ti) n. sopimattomuus. 
improvable (-pruu'-va-bl) a. 

malidollinen parantaa. 
Improve (-pruuv') v. paran- 
taa, jalostaa; kayttaa liy- 

vakseen; parantua, edistya. 
improvement (-ment) n. pa- 

rannus, hySdyllinen sovi- 

tus; lisays. 
Improvidence (im-pr&'-vi- 

dens) n. ajattelemattomuus. 
improvldently (-li) adv. a- 

Jattelemattomasti. 
imprudence (im-pruu'-dens) 

n. typeryys. 
imprudent (-dent) a. typera, 

epaviisas. 
impudence (im'-pju-dens) n. 

hapeamattomyys 
impudent (-dent) a. liapeama- 

ton. 
Impugrn (im-pjuun') tr. vait- 

taa vastaan, evata. 
Impugmable (-a-bl) a. riidan- 

alainen. 
impulse (im'-pols) n. sysays; 

sy5ksays; vaikutin, kiiliotin. 
impulsion (-por-don) n. = 

impulse. 
impulsive (im-por-siv) a. sy- 

saava, pakottava; akkinai- 

nen. 
impunity (im-pjuu'-ni-ti) n. 

vapaus ran^aistuksesta. 
impure (im-pjuur') a. likai- 

nen: saastainen. 
impurity (-i-ti) n. likaisuus, 

saastaisuus. 
imputable (-pjuu'-ta-bl) a. 

syyksi luettava. 
Imputation (-pju-tei'-§on) n. 

syyksi lukeminen. 
impute (-pjuuf) tr. lukea 

syyksi, syyttaa. 
imputresclble (-pju-tres'-i- 

bl) a. matanematon. IN 

in (in) 1. prep. 1. adv. sisassS,, 

-ssa, -ssa, -na, -na; sisU.9in, 

-h — n y. m. ; — 2. alkutavu, 

joka muuttaa sanan merki- 

tyksen painvastaiseksi. 
inability (in-a-bi'-li-ti) n. ky- 

kenemattomyys. 
inaccessibility (in-ak-ses-i- 

bi'-li-ti) n. luoksepaslse- 

mattSmyys. 
inaccessible (-ses'-i-bl) a. 

miahdoton paasta luokse. 
inaccuracy (in-ak'-ju-ra-si) 

n. epatarkkuus. 
inaccurate (-ret) a. epatarkka. 
inaction (in-ak'-§on) n. toi- 

mettomuus, Joutilaisuus. 
inactive (-ak'-tiv) a. toimeton. 
inactivity (-ti'-vi-tl) n. toi- 

mettomuus. 
inadequacy (in-9,'-di-kwa-si) 

n. riittamattOmyys. 
inadequate (-kwet) a. riittM,- 

maton. 
inadequately (-11) adv. riittM,- 

mattdmasti. 
inadmissible (in-ad-mis'-l-bl) 

a. mahdoton hyvaksySl, lu- 

vaton. 
inadvertence (in-ad-v6r'-tens) 

n. huolimattomuus; epahuo- 

mlo. 
inadvertent (-tent) a. huoli- 

maton. 
inadvertently (-11) adv. huo- 

limattomasti. 
inalienable (in-eir-Je-na-bl) 

a. mahdoton luovuttaa pois. 
inane (i-nein') a. tyhja. 
inanintate (In-a'-nl-met) a. 

eloton. 
inanition (-ni'-don) n. tyh- 

jyys; ravinnon puutteesta 

naantyminen. 
inanity (-a'-nl-ti) n. tyhjyys; 

turhuus. 
inapplicability (in-ap-11-ka- 

bi'-li-tl) n. soveltumatto- 

muus. 
inapplicable ^'-ap'-ll-ka-bl) a. 

soveltumaton. 
inapplication (-kei'-Son) n. 

huolimattomuus. 
inappreciable (in-a-prii'-Si-a- 

bl) a. arvaamaton. 
inappropriate (-prou'-pri-et) 

a. sopimaton. 
inapt (in-apt') a. sopimaton. 
inaptitude (-£lp'-tit-Juud) n. 

sopimattomuus. 
inarticulate (in-aar-tik'-Ju- 

let) a. epS.selvS,. 151 INC inarticulation (-lei'-Son) n. 

epaselvyys lausumisessa. 
inartificial (in-aar-ti-fi'-§al) 

a. luonnollinen; epatalteel- 

linen. 
inaamnch (in-3.z-mot§') adv. 

siinS. m^arassa kuin, ottaen 

huomioon etta; koska. 
inattention (in-a-ten'-Son) n. 

tarkkaamattomuus. 
inattentive (-ten'-tiv) a. tark- 

Kaamaton. 
inaudible (in-oo'-di-bl) a. 

kuulumaton. 
tnaugrural (in-oo'-gju-ral) a. 

alkajais-. 
inaugurate (-reit) tr. vihkia, 

inangruration (-rei'-§on) n. 

vihkiminen, alkaminen. 
inauspicious (in-oo-spi'-§os) 

a. pahaenteinen. 
inborn (in'-boorn) a. synnyn- 

nainen. 
inbred (in'-bred) a. sisainen. 
incalculable (in-kar-kju-la- 

bl) a. mahdoton laskea. 
incandescence (in-kan-de'- 

sens) n. valkohehku. 
incandescent (-sent) a. valko- 
hehku-. 
incantation (-kan-tei'-§on) n. 

manaus. 
incapability (in-kei-pa-bi'-li- 

ti) n. kykenemattSmyys. 
incapable (in-kei'-pa-bl) a. 

kykenematQn. 
incapacious (in-ka-pei'-§os) 

a. ahdas. 
incapacitate (-pa'-si-teit) tr. 

tehda kykenema.tt5ma.ksf. 
incapacity (-pa'-si-ti) n. ky- 

kenematt(Jmyys. 
incarcerate (in-kaar'-spr-eit) 

tr. sulkea tyrmaan, vangita. 
incarceration (-ei'-§on) n. 

van^itseminen. 
incarnate (in-kaar'-net) a. li- 

haksi tullut. 
incarnation (-nei'-don) n. 11- 

haksi tuleminen. 
incase (in-keis') tr. sulkea si- 

"an. 
incautious (in-koo'-§os) a. 

varomaton. 
incautiousness (-nes) n. varo- 

mattomuus 
incendiary (in-sen'-di-e-ri) 1. 

a. sytyttava; kiihottava; — 

2. n. murhapolttaia; vVVjX.- 

taja. .. iltsutuBatneet: — S. 
T. kllholt- iwptloB liii-sep'-Soii)n. alku. 
IncpptlTe (-sec'-tlv) a. alku-. 
IncertltBde (In-Bor'-tit-JuUd) iBtlTr <ln-kou'-a-tlv) 

iDcldrncF {In' -Hi -dene) n. 

loBUunta; — angle of 1. 

lokulma. 
~ gcldeat <-dent) 1. a. tuli 

tavalllnen: satunnatnen. lacfpjeav; 

k". <in-al'-Ion) n. villlos, 
(-sal'-slv) a. lelkkaa- 
-sal'-zQr) n. lelkkaa- iBclta 

tava ayy, 
Inclvllltr (-al-vl'-ll-l ) a. tyly. 

Lll-nel'-Bon) 
talpumus: me dn-klauE') tr. Bulkea. 
mnrc (-klou'-Sur) n. al- 
us: viillpalkka. laelulfn (•kluu'-Ion) n. i 

joitUB. 

iclaalvc (-kluu -slv) a. silt ,in-ko-hli'-rena) 

11, yhteyden jiuQte. 

icombnallblllty (In-k&m-bos- 

tl-bl'-ll-ti) n. palamatto- 

iconbiiBllbl* (-boB'-ti-bl) a. 
icome TlD'-kom) n. tulot. Incompatibility 

bl'-ll-ti) n. i 

In^mpatlblc' (-p3'-ti-bl) a. 
ybteensoveltumaton. 
compvlfncc <-kil,in'-pl-tanB) 
n. kykenemattaniyys, 
csiDBetcnl (-tent) a. kyke- 
nematOn; patematHn. lalton. 
ipopl«le<-k6iii-plllt') a. ep&- 
t^ydelllnen, keskenerainen. 

Inplonpllant <-pla)'-ant) a. It- 

■mprrbcnalltle {-k&m-pTi- 

en'sl-bl) a. kHalttamHtan. 
■mprcHlblc <-ki.m-Drea'-l- 
I) a. kokooi b!) e kaBtttam HoplmattumiiuB, (-kan-Bll'-va- 

("kftn-k'luu'-Blv) 
'- -"lamaan va.- 

"uSm-U) n. ndonmukalnen. 
nsldcrable <-k&n>BL' 
111) a. vJihliptttJilnen, t ajaUelematon: ^onalatener ' (In-hln-Bia'- 
Jalhtelevaiauua: epajohdon- ep3.]ohdonmuka.i- uloatuksla. 
IncoBtlncBt (-nent) 
tuuton. hlllltan. yhdiaC^il: 
yhdlstamli 3n; latlli«tutta- 

IncorDornl (-kSir-poti'-rl-al) 

iDoarrect (In-k&r-ekt) a. vlr- 
heellinen. 

heolilsyye. 
iBPorrlKlble (in-ki'-r[-dEl-bI) 

a. mahdoton korjata. 
iBcornpt (In-ka-roof* a. lah- 

Jonmton: turin< ' 
iBcamptlblUtT lib: lahjomattom 
ruptlblc (-rop'-tl-bl) a, 
■neltutnaton, lahjomaton. tehda paksuksE. Bcnur (In-krlls'l v. lls^tg, 
llBailntva: enentaH.. kasvaa. 

nendlbllltr (In-kre-dl-bl'-Il- 
tl) n. uakomattomuus. 

-— -■- (-kre'-di-bl) a. ... jakottom ., 

acred nlouH (-kred'-Ju-lOH) a. 

uakomaton, epailevS. 
Bcrement (in'-kri- merit) n. 

kasvu, IlHilya; voltto. n (-kroa-tel'-Bon)n. 
pelttymlnea. kuorl, 
(ifl'-kju-belt) Itr. 

(-bei'-flon) n. hau- ncDbns (-boa) n, palnajalnen. 
neulcate (In-kol'-kelt) tr. te- 

roittaa tnieleen. 
dculcatloD (-kel'-Son) n. mle- 

BcnlDablE (-koU-Tiia-bll a. 

nutiteeton, vIrheeEan. 
"•cnlP"** ,l;kol'-PBlt) tr. avyt- 'UlpatloD (-pel'-3on) n. i 
'Ulpatorr r-knl'-nn.'-ln-Fl tea. .-kom'-ben-sl) n. 

lepaHminen; rasitUB; velvol- 

Hbuub: virantoimltus; elftk- 

keon nauttimlnen. 
neonbent (-benO 1. a. nojaa- 

va; velvolliBuutena oleva 

oleva; elU.ket" INE 156 INP Ineqaltable (in-ek'-wi-ta-bl) 

a. oikeudeton, kohtuuton. 
Inert (in-5rt') a. hidas, laiska. 
inertia (-5r'-Si-a) n. hitai- 

suus; Jatkuvaisuus. 
Inestinaable (-es'-ti-ma-bl) a. 

arvaamaton ; verrattoman 

kallis. 
Inevitable (in-e'-vi-ta-bl) a. 

mahdoton v&ltt&S,. 
Inexact (-eg:-zS,kt') a. epS.- 

tarkka. 
inexactness (-nes) n. epSltark- 

kuus. 
Inexcusable (-eks-kjuu'-za- 

bl) a. anteeksiantamaton. 
Inexhanstible (-eg-zoos'-ti- 

bl) a. tyhjentymat5n. 
Inexhanstibleneas (-nes) n. 

tyhjentymattiJmyys. 
Inexorable (-ek'-so-ra-bl) a. 

heltymat5n, JeLrkahtSLmSlttin. 
inexpediency (-eks-nii'-di-en- 

si) n. taitamattomuus; sopi- 

mattomuus. 
Inexpedient (-di-ent) a. sopi- 

maton; epatarkoituksenmu- 

kainen. 
inexperience (-pii'-ri-ens) n. 

kokemattomuus. 
inexperienced (-enst) a. ko- 

kematon. 
Inexpert (-eks-pdrf) a. koke- 

maton. 
Inexpiable (-eks'-pi-a-bl) a. 

Iepyttam3.t0n, leppym^tdn. 
inexplicable (-eks'-pli-ka-bl) 

a. selitt3,mat5n. 
inexplorable (-plou'-ra-bl) a. 

tutkimaton. 
Inexpressible (-eks-pre'-si-bl) 

a. sanomaton. 
Inexpressibles (-biz) n. pi. ni- 

mett5mat, housut. 
inexpressive (-sly) a. vaja- 

vasti selittav£L; ilmeetOn, e- 

loton. 
inextingrnishable (-eks-tifig' 

wi-§a-bl) a. sammumaton. 
inextricable (-eks'-tri-ka-bl) 

a. selvittamS.t5n. 
infallibility (-fa-li-bi'-li-ti) n. 

erehtymattSmyys. 
infallible (-fa'-li-bl) a. ereh- 

tymaton. 
infamons (in'-fa-mos) a. t5r- 

kea, pahamaineinen. 
infamy (in'-fa-mi) n. h^peM.. 
Infancy (in'-fan-si) n. lapsuus. 
infant (in'-fant) n. lapsi. 
ijf/ajatlelde (-fa.n'-ti-8aid) n. 
Japaenmurha I. -murhaaja. infantile (in'-fan-tail) a. lap- 

sellinen laps!-. 
infantine (-tain) a. lapsekaa. 
infantry (in'-fan-tri) n. jal- 

kavaki. 
infatuate* (-fat'-Ju-eit) tr. hul- 

lauttaa, hurmata. 
infatuation (-ei'-§on) n. hul- 

laantuminen. 
Infect (in-fekf) tr. tartuttaa 

tautiln. 
Infection (-fek'-§on) n. tar- 

tunta. 
Infections (-Sos) a. tarttuva. 
infecnnd (-fe'-kond) a. hedel- 

mat5n. 
Infecnndlty (-fi-kon'-di-ti) n. 

hedelmattSmyys. 
infelicity (-fe-li'-si-ti) n. on- 

nettomuus. 
Infer (in-far') tr. johtaa, p^at- 

taa. tehda johtopaatas. 

Inference (in'-f5r-ens) n. paa- 

telma, Johtopaat5s. 
Inferior (-fii'-ri-5r) a. 1. n. a- 

lempi; huonompi; nuorempi. 
inferiority (-fii-ri-&'-ri-ti) n. 

alemmuus, huonommuus; a- 

lempi arvq, vlrka, ika y. m. 
Infernal (-for'-nal) a. helve- 

tillinen. 
Infertile (-far'-tll) a. hedel- 

mat5n (maa). 
infertUity (-ti'-li-ti) n. hedel- 

matt5myys. 
infest (-fesf) tr. vaivata, ra- 

sittaa. 
infidel (in'-fi-del) a. 1. n. epft- 

uskoinen. 
infideUty (-fi-de'-li-ti) n. e- 

pausko, uskottomuus. 
infiltrate (-fil'-treit) tr.. tun- 

keutua sisaUe L lapitse. 
Infinite (in'-fi-nit) a. aaretfin. 
infinlteness (-nes) n. aarett5- 

myys. 
infinitlTe (-fl'-ni-tiv) a. ra- 

Joittamaton. 
Infinity (-ti) n. aarett5myys. 
infirm (-f5rm') a. heikko; sai- 

raaloinen. 
Infirmary (-a-ri) n. sairaala. 
Infirmity (-f5r'-mi-ti) n. heik- 

kous. 
Inflame (-fleim') tr. sytyttaa. 

kiihottaa; tulehduttaa. 
inflammability (-fia-ma-bi'- 

li-ti) n. syttyvaisyys. 
Inflanunable (-fia'-ma-bl) a. 

syttyva. 
inflanunatlon (-mei'-fion) n. 

sytyttaminen; tulehdus. INF 157 INH Imflanuiiatory (-flSL'-ma-to-rl) 

a. 8ytytt9,v9., kiihoittava. 
Inflate (-fleif) v. paisuttaa, 

paisua. 
Inflation (-flei'-§on) n. pai- 

suttaminen; p5yhkeys. 
Inflect (-flekf) tr. taivuttaa. 
Inflection (-flek'-Son) n. tal- 

vutus. 
Inflexibility (-flek-si-bi'-li- 

ti) n. taipumattomuus; itse- 

pintaisuus. 
Inflexible (-flek'-si-bl) a. tai- 

pumaton. 
InfUct (-flikf) tr. iskea; tuot- 

taa; m3,ar£lt3.. 
InfUction (-flik'-Son) n. mSL&- 

rays, rangraistus. 
inflictlTe (-flik'-tiv) a. ran- 

kaiseva. 
Inflorescence (-flo-re'-sens) n. 

'kukinta. 
Influence (in'-flu-ens) 1. n. 

vaikutus; — 2. tr. vaikut- 

Inflaentlal (-en'-Sal) a. vai- 

kutusvaltainen. 
Influx (in'-floks) n. tulva. 
infold (-fouldO tr. kaSLriH. 
Infomt (-foorm') tr. ilmoittaa. 
Informal (-al) a. ep3,sU,^nn51- 

linen; tuttavallinen. 
informality (-foor-ma'-li-tl) 

n. muotovirhe. 
informant (-foor'-mant) n. il- 

moittaja. 
information (-for-mei'-Son) n. 

ilmoitus, tiedonanto, tieto; 

syyt5s. 
Informer (-foor'-m5r) n. ilmi- 

antaja. 

(-frak'-Son) n. 
rikkominen. 
(-fran'-d21-bl) a. 
hajottaa 1. lou- infraetion 

loukkaus, 
Infrangrible 

mahdoton 

xVcLLcL* 

Infreqnency (-frli'-kwen-sl) 

n. harvinaisuus. 
infrequent (-kwent) a. harvi- 

nainen. 
infringe (-frindS') tr. rikkoa. 
infrtngrement (-ment) n. rik- 
kominen. 
infuriate (-fjuu'-ri-eit) 1. tr. 

raivostuttaa; — 2. a. rai- 

voisa. 
Infuse C-fjuuz') tr. vuodattaa; 

upottaa; vaikuttaa. 
infusible (-fjuu'-zi-bl) a. su- 

lamaton. 
infusion (-fjuu'-2on) n. vuo- 

datus. ingratheringr (-ga'-dhor-ift) n. 

elonkorjuu. 
ingreniouB (-d2ii'-ni-os) a. ne- 

rokas. 
inseniousness (-nes) n. nero, 

aly. 
Ingrenuoua (-d2en'-Ju-os) a. 

avomielinen; Jalo. 
ingrenuousness (-nes) n. avo- 

'--ielisyys; vilpittOmyvs. 
ingrlorious (-glou^-ri-os) a. ha- 

peallinen. 
insot (in'-g&t) n. kanki, kls- 

ko, harkko. 
ingrraft (in -graft') tr. ympft- 

ta, juurruttaa. 
Ingnraftment (-ment) n. ymp- 

pays; ymppaysoksa. 
ingnrain (-grein') tr. varjata 

villolna. 
ingrratiate (-grel'-Si-elt) tr. 

tavoitella suosiota. 
ingrratitude (-gra'-tit-Juud) n. 

kiittamatt5myys. 
ingrredient (-grii'-di-ent) n. 

osa. 
ingrresa (in'-gres) n. sisaan- 

kaytava. 

ingrresaion (-gre'-Son) n. si- 

saanastuminen. 
ingrulf (-golf) tr. nielaista. 
inhabit (-ha'-bit) v. asua. 
inhabitable (-a-bl) a. asutta- 

va. 
inhabitant (-ant) n. asuja. 
inhabitation (-bi-tei'-§on) n. 

asuminen. 
inhale (-heil') tr. hengittaa 

sisaansa. 

inharmonious (-haar-mou'-ni- 

os) a. epasointuinen, risti- 

riitainen. 
inhere (-hlir') itr. rlippua 1. 

pysya kiinni. 
inherence (-ens) n. kiinnitart- 

tuminen. 
inherent (-ent) a. asiassa riip- 

puva; synnynnainen. 
inherit (-he'-rit) tr. peria. 
inheritable (-a-bl) a. perin- 

ndllinen. 
inheritance (-he'-ri-tans) n. 

perint5. 
inheritor (-t5r) n. perillinen. 
inheritress (-tres) n. perija- 

tar 

inhibit (-hi'-bit) tr. estaa, 

kieltaa. hillita. 
inhibition (-hi-bi-§on) n. es- 

taminen. 
inhibitory (-hi'-bi-to-ri) a. ea- 

tava. INH 158 INQ Inhospitable (-h&s'-pi-ta-bl) a. 

vieraanvaraton. 
Inhospltallty (-ta'-li-ti) n. vie- 

raanvarattomuus. 
Imhaman (-hjuu'-man) a. ep£l- 

inhimillinen. 
Inhamanlty (hju-ma'-ni-ti) n. 

epainhimillisyys. 
Inhamatlon (-hJu-mei'-Son) n. 

hautaus. 
Inhume (-hjuum') tr. haudata. 
Inimical (-i'-mi-kal) a. viha- 

mielinen. 
Inimitable (-i'-mi-ta-bl) a. 

mahdoton JalJitellS. 1, mu- 

kailla. 
Inlqnltons (-ik'-wi-tos) a. vaa- 

ra, hajy, kohtuuton. 
Iniquity (-ti) n. vaaryys; koh- 

tuuttomuus. 
Initial (i-ni'-§al) 1. a. alku-; 

— 2. n. alkukirjain. 
Initiate (i-ni'-§i-eit) tr. alkaa; 

opettaa alkeita; ottaa jase- 

neksi. 
Initiation (-ei'-§on) n. alkeis- 

opetus; jaseneksi ottaminen. 
Initiative (i-ni'-Si-a-tiv) 1. a. 

alkuunpaneva, alku-; — 2. 

n. alkuunpano, alote; al- 

kuunpano-oikeus. 
Initiatory (-to-ri) a. alkava; 

alku-. 
Inject (-d2ekt') tr. heittaa si- 

salle; ruiskuttaa sis^an. 
Injection (-dzek'-§on) n. ruis- 

kutus 1. -aine. 
injudicious (-d2u-di'-§os) a. 

arvostelukyvytOn, ep£Lviisas. 
Injudldousness (-nes) n. ar- 

vostelukyvyn puute. 
Injunction (-dSofik'-'Son) n. 

kasky; valipaatos. 
Injure (in'-d^ur) tr. loukata, 

vahin^oittaa. 
injurious (-d^uu'-ri-os) a. va- 

hingollinen. 
Injury (in'-d2u-ri) n. vahlnko, 

vamraa. 
Injustice (-dSos'-tis) n. va3.- 

ryys. 
Ink (ifik) 1. n. muste; — 2. tr. 

mustata. 
inkltnsr (-lifi) n. viittaus, vihl. 
Inkstand (-stand) n. kirjoi- 

tusneuvot. 
Inky (iiik'-i) a. musteinen, 

musta. 
Inland (in'-land) 1. a. sis3.- 

mainen; — 2. n. sis£Lmaa. 
Jnlay (in-lei') tr. [inlaid; in- 
Ja/dJ si lata. Inlay (in'-lei) n. silaus. 
Inlet (in'-let) n. sisaankSlytS,- 

vS,; lahti. 
Inly (in-li) adv. 8isa,llisesti; 

salaisesti. 
Inmate (in'-meit) n. asuinto- 

veri; asukas. 
Inmost (in'-moust) a. sisin, 

sisimmainen. 
Inn (in) n. ravintola, majata- 

lo. 
Innate (in'-eit) a. synnynnSli- 

nen, luonnollinen. 
Inner (in'-5r) a. sis9.inen. 
Innermost (-moust) a. sisai- 

sin. 
Innkeeper (-kii-pdr) n. maja- 

talon isantS.. 
Innlmgr (in'-ifl) a. vuoro, pell- 

vuoro. 
lnn<N*ence (in'-o-sens) n. vi- 

attomuus. 
Innocent (-sent) a. viaton. 
Innocuous (-&k'-ju-os) a. via- 
ton, vaaraton. 
Innovate (in'-o-veit) tr. uu- 

distaa. 
Innovation (-vei'-Son) n. 'UU- 

distus; uutuus. 
Innoxious (in-d,k'-§os) a. va- 

liingroittamaton. 
Innuendo (in-ju-en'-do) n. viit- 
taus, letkaus. 
Innumerable (in-Juu'-m5r-a- 

bl) a. lukematon. 
Innutritions (in-Ju-tri'-Sos) a. 

ravitsematon. 
Inoculate (-&k'-ju-leit) tr. is- 

tuttaa, ympatS,. 
Inoculation (-lei'-§on) n. ymp- 

pays. 
Inodorous (in-ou'-d5r-os) a. 

hajuton. 
Inoffensive (in-&-fen'-8iv) a. 

ei loukkaava, viaton. 
Inofficial (-fi'-§al) a. epHvi- 

rallinen. 
Inopportune (in-&-por-tJuunO 

a. sopimaton, epamukava. 
Inordlnacy (in-oor'-di-na-si) 

n. saann5tt5myys, liialli- 

suus. 
Inordinate (-net) a. s3.S,nn6- 

ton, liiallinen. 
inorgranlc (-oor-ga'-nik) a. eli- 

met5n. 
Inquest ( in'- k west) n. tutkin- 

to. 
Inquietude (in-kwai'-e-tjuud) 

n. levottomuus. 
Inquire (-kwair') tr. kysell&, 

tiedustella. t INQ 159 INS Inquirer (-or) n. tiedustelija. 
inqairy (-kwai'-ri) tiedustelu, 

tutkimus. 
Inqaisitlon (-kwi-zi'-§on) n. 

tutkinto. 
Inqaisittve (-kwi'-zi-tiv) a. u- 

telias. 
lnqaisitlTenes0 (-nes) n. ute- 

liaisuus. 
Inqaisitor (-t5r) n. tutkija; 

inkvisiittori. 
Inqaisitorlal (-tou'-ri-al) a. 

tutkinto. 
inroad (in'-roud) n. hyOkkslys. 
insalabrioaa (-sa-luu'-bri-os) 

a. epaterveellinen. 
insalubrity (-bri-ti) n. ep3,ter- 

veellisyys. 
insane (in-sein') a. mielenvi- 

kainen. 
insanity (rsa'-ni-ti) n. mie- 

lenvikaisuus. 
insatiable (-sei'-Si-a-bl) a. 

mahdoton tyydyttaS,. 
insatiate (-§i-et) a. tyydytta- 

m£Lton. 
inscribe (-skraib') tr. kirjoit- 

taa; omistaa. 
inscription (-skrip'-Son) n. 

n£l£lllekirJoitus; omistuskir- 

joitus. 
inscrutability (-skruu-ta-bi'- 

li-ti) n. mahdottomuus tut- 

kia. 
inscrutable (-skruu'-ta-bl) a. 

tutkimaton. 
insect (in'-sekt) n. hySntei- 

nen. 
insection (-sek'-§on) n. viil- 

Ids. 
insectivorous (-sek-ti'-vo-ros) 

a. hyonteissyQja. 
insecure (-sik-juur') a. epa- 

varma. 
insensate (-sen'-set) a. tuntoa 

vailla oleva; typera. 
insensibility (-sen-si-bi'-li-ti) 

n. tunnottomuus; huumaus; 

kylmakiskoisuus. 
insensible (-sen'-si-bl) a. tun- 

noton ; ky lm9.kiskoinen ; huo- 

maamaton. 

inseparable (-se'-pa-ra-bl) a. 

erottamaton. 
inseparableness (-nes) n. e- 

roittamattomuus. 
insert (in-s()rt') tr. panna sl- 

salle 1. sekaan. 
insertion (-s5r'-§on) n. 8is9,l- 

le L sekaan panemlnen; 11- 

says. inside (in'-said) 1. a. sisM^puo- 

linen; — 2. n. sissLpuoli; si- 

sus. 
insidious (-si'-di-os) a. v9.ijy- 

va, hiipiva, kavala. 
insidiously (-li) adv. vaijy- 

malla, huomaamatta. 
insigrbt (in'-sait) n. tieto, tolk- 

ku. 
insigrnia (-sig'-ni-a) n. pi. ar- 

vomerkit. 
insisrnificance (-ni'-fi-kans) n. 

vahapatSisyys. 
Insignificant (-kant) a. vaha- 

pat5inen. 
insincere (-sin-siir') a. vilpil- 

linen. 
insincerity (-sin-se'-ri-ti) n. 

vilpilUsyys. 
insinuate (-sin'-ju-eit) tr. hi- 

vuttaa sis£llle; vuodattaa; 

viittailla, vihjailla; lieha- 

koida. 
insinuation (-ei'-§on) n. hiipi- 

minen; liehakoiminen; sala- 

viittaus, vihjaus. 
insinuatiTc (-sin'-Ju-a-tiv) a. 

liehakoiva, vihjaileva. 
insipid (-si'-pid) a. mauton. 
insipidity (-pi'-di-ti) n. maut- 

tomuus. 
insist (-sisf) itr. p^sya luja- 

na Jossakin, Jyrkasti vaatia 

1*« ma ^ ■■ »> 
. vaittaa. 

insnare (-sneer') tr. kietoa 

paulaan. 
insobriety (-so-brai'-i-ti) n. 

kohtuuttomuus. 
insociable (-sou'-§a-bl) a. seu- 

raa karttava. 
insolate (in'-so-leit) tr. panna 

aurin^onpaisteeseen. 
insolation (-lei'-Son) n. aurin- 

gossa paahtaminen ; aurin- 

sonpistos. 
insolence (in'-so-lens) n.royh- 

kevs 
insolent (-lent) a. rdyhkea. 
insolubility (-s&l-ju-bi'-li-ti) 

n. liukenemattomuus. 
insoluble (-sd,r-Ju-bl) a. liu- 

kenematon. 
insolvable (-s&r-va-bl) a. 

mahdoton irroittaa 1. selit- 

taa. 
insolvency (-s&r-ven-si) n. 

kykenematt5myys maksa- 

maan velkojaan. 
insolvent (-vent) a. kykene- 

m9.tdn maksamsAXw ^'^c*-^- 

laaiu INS x6o INS iBBoamloiui (-8om'-nl-os) a. 

uneton. 
iMsomucli C-so-motd') ad. si- 
ten, sikSLli. 
Inspect (-spekf) tr. tarkas- 

taa. 
iBspeetion (-spek'-don) n. tar- 

kastus. 
Inspector (-spek'-ttfr) n. tar- 

kastaja. 
Insplrable ( -spai'-ra-bl) a. 

hengritett9.vaksi kelpaava. 
Inspiration (-spi-rei'-son) n. 

si8&&nhengitys; innostus. 
Inspire (-spair') 1. itr. hengrit- 

taa sis£ians&; — 2. tr. vai- 

kuttaa, innostuttaa. 
Inspirit (-spi'-rit) tr. elSthdyt- 

tS,fi, 
InstablUty (-sta-bi'-li-ti) n. 

pysymHttdmyys. 
Instable (-stei -bl) a. pysymH- 

t6n, ep3,vakainen. 
Install (-stoor) tr. asettaa 

virkaan 1. paikoilleen. 
Installation (-st&-lei'-Son) n. 

virkaanasettaminen; koneis- 

to. 
Installment (-stoor-ment) n. 

virkaanasettaminen ; vSlhit- 

t&ismaksu. 
Instance <in'-stans) 1. n. kiih- 

keS. anomus; esimerkki, ta- 

paus; — 2. v. tuoda esimerk- 

ki; — for Instance esimer- 

kiksi. 
Instant (-stant) 1. a. nykyi- 

nen; kireellinen; — 2. n. 

hetki. tuokio; kuluva kuu- 

kausi. 
Instantaneous (-st&n-tei'-ni- 

os) a. silm£Lnr3.p3.yk8ess9. ta- 

pahtuva. 
Instantaneonsness (-nes) n. 

&killisyys. 
Instantly (in'-stant-li) adv. 

kiireellisesti ; silmanrUpa,- 

yksessa. 
Instead (in-sted') adv. sijassa, 

-sta. 
Instep (in'-step) n. Jalan rin- 

ta. 
Instigate (in'-sti-geit) tr. yl- 

lyttaa. 

Instigation (-grei'-Son) n. yl- 

lytys 
Instlgrator (in'-sti-sei-tOr) n. 

yllyttaja. 
InstUl (-stir) tr. valuttaa. 
Instillation (-ei'-Son) n. va- 

Juttaminen. ~ 
inmtinet {Jn^'BtiUkt) n. vaisto. InstlnctlTe (-stifik'-tiv) a. 

vaistomainen. 
Institute (in'-sti-tjuut) 1. n. 

maarays; laitos; — 2. tr. 

maarata; asettaa, perustaa. 
Institution (-juu'-don) n. pe- 

rustaminen; maarays, laxi; 

laitos. 
Institutive (-Juu'-tiv) a. maa- 

raava; saadetty. 
Instruct (-strokf) tr. opet- 

taa: an taa maarayksia. 
Instruction (-strok'-don) n. 

opetus; maarays. 
Instructive (-strok'-tiv) a. o- 

pettava. 
Instructor (-t6r) n. opettaja. 
Instructress (-tres) n. nais- 

opettaja. 
Instruatent (ins'-tru-ment) n. 

tyOkalu, ase; kone; asiapa- 

peri. 
Instrumental (-men'-tal) a. 

vaikuttava, tehoisa; koneel- 

linen. 
InstrumentaUty (-ta'-li-ti) n. 

hyOdyllisyys, my5tavaiku- 

tus, vaiitys. 
insubordination (-sob-oor-di- 

nei'-Son) n. alistumatto- 

muus. 
Insufferable (-so'-f5r-a-bl) a. 

sietamat5n. 
insufficiency (-so-fi'-Sen-si) 

n. riittamatt5myys. 
Insufficient (-Sent) a. riitta- 

matOn. 
Insular (in'-su-15r) a. saari- 

mainen, saarea-. 
Insulate (in'-su-leit) tr. eroit- 

taa; eristaa. 
Insulation (-lei'-Son) n. eroit- 

taminen; eristys. 
Insulator (in'-su-lei-t5r) n. 

eristaja. 
Insult (in'-solt) n. loukkaus, 

solvaus. 
Insult (in-solf) tr. loukata, 

solvaista. 
Insulter (-5r) n. solvaaja. 
Insuperable (-suu'-pOr-a-bl) a. 

voittamaton. 
Insupportable (-so-poor'-ta- 

bl) a. sietamatOn. 
Insupportableness (-nes) n. 

sietamatt5myys. 
insuppresslbe (-so-pres'-i-bl) 

a. kukistamaton ; vastusta- 

maton. 
Insurable (in-Suur'-a-bl) a. 

mahdollinen vakuuttaa. (-fluur'-ana) vakuu- 
lur') tr. vakuuttaa,. ta-blT a. mahaoton p^&Bta 

yll 1. voittaa. 
iBaiuTcctlaii (-aSr-ek -BOD) n, 

kaplna. 
Iiuurreettannrr ('S-rl) a. ka- 

plnalUnen. 
lannaerpttble (-sos-ep'-tl-bl) 

a. vBstaanottamaton ; talpu- 

Intanvible (-tan'-dSi-bl) EU 
mahdoton koakea, tuntu- 

iBtescr '(ln'-tUdi80 n- koko- 

ImlEarral (In'-tt-gral) 1. a. ki 
konainen. ehea: — 2. n. kl 
konalBUUS. _ ) tr. tay- 

iBtrvratlon (-grel'-Son) n. 
tHydennyH. 

delllsyys, eheys; vilr'"" 

iBtrllHt (!n'-te-iekt) n. ym- 

luMlHtfan (-lek'-3on) n. k& 

Intellective '(-lek'-tlv) a. jUr 

jen- ; ymmartilvainen, ym 

miirrettava. 
tatelleetnal (-lek'-t]u-al) s 

henklnen; JArJen-. 
iHtelllKenee (-te'-ll-dlens) i 

ymmarrya; tleto; UmoUuB. 
Intelllcent <-dIent) a, ym 

martavitlnen, aiyk^B, Blvls- n. kohtuuttomuua . koh hallltuspllrl. >i»» (-tena')' a.'jannltettr. 

harras, ankara, vahva, koV&. 
itEDBltr (-1-tl) n. runaaua. 

kllTaua, vabvuuB. ankaruua. • (-ten'.Blv> a. = IB- 
n-tent') 1. a. tarkolt- ter dn-tOr') tr. tiaudata. 
itevcaUry ([n-tOr'-ka-la-rl) 
a. vSlilnpantu, karkaua-. 
tercalate {-lelt) tr. panna 
villi m. 

micreede Cin-tSr-alld') itr. va- 
il ttiiii. 

terceder {-Br) vauttaja. 
tercept (-aepf) tr. slepata. 
pyaayttaa, keskeyttaa. 
terceptlon (-aep'-Son) n. 
Blepoaamlnen: keakeytys. 
1ercc»alob (-se'-Son) n. va- 
litya; esIrukciiiH. 
trrcriMiar (-Be'-a3r) n. vailt- 
taja. 

tercMMry (-1) a. vaiittava. 
terchanse (in'-tiir-taelndS) 

InterchaBKc (-tieindi') tr. vaihtaa. ii-bl) itrreiirrrnt {-ko'-rent) a. va- 
liasd Juokseva. vail In tule- 

mZcFdlct (-dikf) tr. kleltaa; 
JuUstaa pannaan. 

dlkt) n.klel-* ere (-Illr') Ur aekolt- 
: olla FlBtirildasBa. bal- 
L, h^lrlta: kolhia nllk- INT 162 INT sempi, sis3.inen; — 2. n. si- 

sSlpuoli; sis9.maa. 
interlace (-leis') tr. punoa se- 

kaan. 
Interlard (-laard') tr. silavoit- 

taa 
interleave (-liiv') tr. panna 

(tyhjia) lehtia vaiiln. 
Interline (-lain') tr. kirjoittaa 

rivien valiin. 
Interlinear (-lai'-ni-5r) a. ri- 
vien valiin kirjoitettu. 
interUnk (-liflk') tr. yhdistaS, 

yhteen. 
Interlocation (-lo-kJuu'-Son) 

n. keskustelu, neuvottelu; 

V£llip£iat5s. 
Interlocntor (-l&k'-ju-tdr) n. 

keskustelija; valip3,M.t5s. 
Interlocatory^ (-tor-i) a. vaii- 

aikainen 
interlope (-loupO itr. tuppau- 

tua. 
Interlade (in'-tiJr-luud) n. vS,- 

linayt5s. soitto valiajalla. 
Internaarrlase (-m^'-rid^) n. 

ristiinnaiminen. 
internaeddle (-medl') itr. se- 

koittua toisten asioihin. 
Intermeddler (-Or) n. tunkei- 

lija. 
Intermediate (-mii'-di-et) a. 

vali-, keski-; v^lilia oleva. 
Intemtediation (-ei'-Son) n. 

vaiitys. 
Interment (in-tOr'-ment) n. 

hautaus. 
Interminable (-mi-na-bl) a. 

3,9.retOn. 
Intermlnablenesn (-nes) n. 

loppumattomuus. 
Intermingle (-mifigV) v. se- 

koittaa, sekaantua. 
Intermission (-mi'-§on) n. 

keskeytys, valiaika. 
Intermissive (-mis'-iv) a. 

katkonainen. 
Intermit (-mif) v. keskeytt^.^,. 
Intermittent (-ent) 1. a. kes- 

keytyva, aikavalinen. 
Intermix (-miksO v. sekoittaa, 

-ttua. 
Internal (-t5r'-nal) a. sis^i- 

nen; kotimainen. 
internally (-t5r'-na-li) adv. 

sis3.11isesti. 
International (-n^'-So-nal) a. 

kansainvalinen. 
Interpellation (-pe-lei'-Son) n. 

keskeytys; tJeduatelu. 
iMat4ffMfoMatc r-tdr'-pO'leit) tr. 
sys&ta, v&Uin. Interpolation (-lei'-Son) n. vS.- 

Iiinpist3,minen; vaSLrennys. 
interposal (-pou'-zal) n. vSL- 

liintulo. 
interpose (-pouz') v. panna 1. 

tulla vaiiin, valittaa; puut- 

tua puheeseen. 
Interposition (-po-zi'-Son) n. 

valiintulo. valitys. 
Interpret (in-t5r'-pret) tr. se- 

littaa. tulkita. 
Interpretation (-pri-tei'-Son) 

n. selitys. 
interpreter (in-tor'-pre-tttr) 

n. tulkki. 
interrograte (-te'-ro-geit) tr. 

kysella, kuulustella. 
interrogration (-gei'-Son) n. 

kysymys, kuulustelu. 
interrogratlve (-r&'-ga-tiv) a. 

kysyva. 
interrogatory (-to-ri) 1. a. 

kysyva; — 2. n. kysymys, 

kuulustelu. 
interrupt (-ropf) tr. keskeyt- 

taa, hairita. 

interruption (-rop'-Son) n. 

keskeytys. 
intersect (-sekf) tr. leikata. 
Intersection (-sek'-Son) n. 

leikkaus. 
Intersperse (-sp5rs') tr. sirot- 

taa sekaan. 
intersperslon (-sp5r'-Son) n. 

valiinripottaminen. 
interstice (in-tor'-stis) n. va- 
li, loma, huokonen. 
Intertextnre (-teks'-tjur) n. 

kutous. 
interti/vine (-twain') tr. punoa 

yhteen. 
Intertwist (-twist') tr. pal- 

mikoida. 
interval (in'-t5r-val) n. vaii; 

vaiimatka; vaiiaika. 
intervene (-viin') itr. tulla 

valiin. 
Intervention (-ven'-§on) n. 

valiintulo. 
interview (in'-t6r-vjuu) 1. n. 

haastattelu, keskustelu, tie- 

dustelu; — 2. tr. haastatella, 

urkkia tietoja. 
interweave (-wiiv') tr. kietoa 

yliteen. 
Intestate (in-tes'-tet) a. 1. n. 

testamenttia tekematta 

kuollut. 
Intestine (-tes'-tin) 1. a. si- 

sailinen; — 2. n. suoli. 
InthraU C-t\vTOoV^ It. otVa^xW- 

taa. INT 163 INV Inthrallment (-ment) n. or- 

juutus, orjuus. 
Intimacy (in'-ti-ma-si) n. tut- 

tavallisuus. 
Intimate (-met) 1. n. sis&inen, 

laheinen; — 2. n. uskottu. 
intimate (-meit) tr. viitata, 

antaa ymmartaSL. 
intimation (-mei'-Son) n. viit- 

taus. 
inttmidate (-ti'-mi-delt) tr. 

peloittaa. 
intimidation (-dei'-Son) n. pe- 

loitus. 
into (in'-tuu) pr. sis^dn, 

-h — n y. m. 
intolerable (-t&'-15r-a-bl) a. 

sietam£lt5n. 
intolerance (-15r-ans) n. kar- 

simatt5myys, suvaitsemat- 

tomuus. 
Intolerant (-ant) a. karsima- 

t5n; suvaitsematon. 
intoleratlon (-ei'-Son) n. kftr- 

simattOmyys, suvaitsemat- 

tomuus. 
Intomb (-tuum') tr. haudata. 
intonate (in'-to-neit) itr. Jy- 

rista, ottaa a.S.ni. 
Intonation (-nei'-Son) h. 

a.anenotto. 
intoxicate (-t&k'-si-kelt) tr. 

pa,ihdyttU.a, huumata. 
intoxication (-kei'-don) n. 

paihtymys. 
intractable (-trak'-ta-bl) a. 

hillitsema.ton. 
intrench (-trentS') tr. vallit- 

taa 
intrenchment (-ment) n. val- 

litus. 
intrepid (-tre'-pid) a. peloton. 
Intrepidity (-pi'-di-ti) n. pe- 

lottomuus. 
Intricacy (in'-tri-ka-si) n. 

selkkaus. sotku. 
intricate (-ket) a. sekava, 

monimutkainen. 
intrigrue (-triig') 1. n. Juoni; 

rakkaussuhde; — 2. itr. Juo- 

nitella. 
Intrlgrner (-5r) n. Juonittelija. 

Intrinsic (-trin'-sik) a. sis£Li- 

nen, todellinen; oleellinen. 
introduce (in-trod-juus') tr. 

tuoda sisalle; esitella. 
introduction (-tro-dok'-Son) 

n. sis3,lle tuominen, esittely; 

Johdanto. 
introductlve (-dok'-tiv) a 

valmiatavsL. introductory (-dok'-to-ri) a. 

alottava. 
Introvert (-tro-v5rt') tr. 

kslantaa sisU,3.n. 
intrude (-truud') Itr. hy5ka- 

tS., tunkea. 
Intruder (-5r) n. tunkeilija. 
intrusion (-truu'-2on) n. tun- 

keilevaisuus. 
intruslTe (-truu'-siv) a. tun- 

keileva, julkea. 
intrust (-trosf) tr. uskoa 

huostaan. 
Intuition (-tju-l'-Son) n. vaii- 

t'6n havainto; tarkkanakdi- 

syys. 
IntultlTc (-tjuu'-i-tiv) a.- ha- 

vainnollinen, havaintoon pe- 

rustuva 
intultlTcly (-11) adv. ensin&- 

kemaita. 
Intwlne (-twain') tr. punoa. 
Intwtst (-twist') tr. palmikoi- 

da. 
inunbrate (-om'-breit) tr. 

varjostaa. 
Inundate (-on'-deit) tr. tulvia, 

peittaa aaltoihin. 
Inundation (-dei'-§on) n. tul- 

viminen. 
Inurbanlty (-5r-b&'-ni-ti) n. 

epakohteliaisuus. 
Inure (in-Juur') v. totuttaa, 

tottua. 
Inurement (-ment) n. tottumi- 

nen. 
invade (-veid') tr. hySkatSL. 
invader (-5r) n. hydkkaaja,. 
Invalid (-va'-lid) a. heikko; 

mitat5n. 
Invalid (in'-va-lid) n. palve- 

lukseen kykenem3,t5n so- 

turi. 
Invalidate (-vM,'-li-deit) tr. 

heikontaa; tehdS, mitattd- 

invalidity (-li'-di-ti) n. heik- 

kous; kelpaamattomuus. 
invaluable (-v^r-ju-a-bl) a. 

arvaamaton, verrattoman 

kallis 
invariable (-vei'-ri-a-bl) a. 

muuttumaton. 
invasion (-vei'-2on) n. hy5k- 

kM,ys. 
Invasive (-vei'-siv) a. hyttk- 

kaavSL. 
Invective C-■v^^^f-^^N^ x^. ^VbX»- \ xckss*- INV 164 IRR Imvelvle (-viislO tr. viedft 

harhaan, houkutella. 
Imvent (-vent') tr. keksiS.. 
iMTentlon (-ven'-don) n. kek- 

sintd. 
InTentlTe (-ven'-tiv) a. kekse- 

li&8. 
InTentor (-tOr) n. keksiJ^,. 
InTentory (in'-ven-to-ri) 1. n. 

kalustoluettelo; — 2. tr. 

tehd^ kalustoluettelo. 
iBTerae (in-v5r8') a. pftinvas- 

tainen. 
InTersion (-v5r'-fion) n. nu- 

rin k9.a,nta,minen. 
InTert (-v(Jrt') tr. kftftntaa 

nurin 1. vastakkaiseen JS.r- 

jestykseen. 
Invest (-vest') tr. pukea, va- 

rustaa; sijoittaa (rahoja). 
Investivate (-ves'-ti-geit) tr. 

tutkia. 
Investiaratloii (-£rei'-don) n. 

tutkimus. 
Investigator (-ves'-ti-grei-tOr) 

n. tutkija. 
Investiture (-ves'-tit-Jur) n. 

virkaanasettaminen ; IcUlni- 

tys. 
inves'tnient (-vest'-ment) n. 

puku: rahojen sijoitus. 
Investor (-ves'-t5r) n. rahojen 

sijoittaja. 
Inveteracy (-ve'-tttr-a-si) n. 

juurtuminen ; itsepintaisuus. 
inveterate (-et) a. juurtunut. 
invidious (-vi'-di-os) a. ka- 

teutta 1. vastenmielisyytta. 

synnyttftyS,. 
Invigorate (-vi'-firO-relt) tr. 

virkistaa. vahvistaa. 
invigroratibn (-rei'-fion) n. 

virkistys. 
Invincible (-vin'-si-bl) a. mah- 

doton voittaa. 
inviolable (-vai'-o-la-bl) a. 

loukkaamaton. 
inviolate (-let) a. kajoamaton, 

invisibiUty (-vi-zi-br-li-ti) n. 

nakymattomyys. 
Invisible (-vi'-zi-bl) a. nftky- 

m£lt5n. 
invitation (-yi-tei'-§on) n. 

kutsumus, kutsukirje. 
Invite (-vaif) tr. kutsua, 

pyytS.^; houkutella. 
inviter (-5r) n. kutsuja. 
invocate (In'-vo-keit) tr. kut- 

sua avukseen. 
invocation (-kei'-Son) n. 
avukai irutsuminen. Invoice (in'- vols) 1. n. tavara- 

lasku, tavaraluettelo ; — 2. 

tr. tehdfi. lasku l&hetetyista. 

tavaroista. 
invoice (-vouk') tr. avuksi 

huutaa. 
involantary (-y&'-lon-te-rl) a. 

vastentahtoinen, pakollinen. 
Involated (in'-vo-luu-ted) a. 

sisfi-Hn k&pristynyt. 
involation (-luu -don) n. ver- 

hoamlnen; sekoitus; k3.£Lre; 

arvokertaan koroittaminen. 
involve (rvftly') tr. kietoa. 

verhota; sekoittaa; sisS.1- 

t^S.; koroittaa arvokertaan. 
invulnerable (-vor-nOr-a-bl) 

a. mahdoton haavoittaa. 
invrard (in'-wOrd) 1. a. 8is3.i- 

nen; — 2. adv. sis&puolella. 
Inwardly (-11) adv. sis£lpuo- 

lella; sisallisesti. 
inweavre (-wiiv') tr. [inwove: 

inwoven] punoa sekaan. 
in wrap (-r&p') tr. k&&ri&.. 
Inwroavht (-rootO a. kirjael- 

tu. 
Iodine (ai'-o-din) n. Jodi (al- 

kuaine). 
Ionic (ai-&'-nik) a. Joonilal- 

nen. 
irascibility (ai-r&-si-bi'-li-ti) 

n. fi,rtyva,isyys. 
irascible (-r&'-si-bl) a. hel- 

posti suuttuva, tuittup&inen. 
ire (air) n. suuttumus, raivo. 
ireful (air'-ful) a. S,k£Lmysty- 

nyt. 
Ireland (air'-land) n. Irlanti. 
iris (ai'-ris) n. silm9.terfi,nke- 

hS.; sateenkaari. 
Irish (ai'-riS) 1. a. irlantilai- 

nen; — 2. n. irlanninkieli; 

irlantilaiset. 
irk (5rk) tr. suututtaa. 
irlcsome (5rk'-som) a. kiu- 

soittava, ya.syttfi.va,. 
iron (ai'-orn) 1. n. rauta; tyO- 

kalu; lujuus; pi. kahleet, 

raudat; — 2. a. rautainen; 

luja, kesta.ya,, kova; — 3. tr. 

silitt&a. (vaatteita) ; rau- 

doittaa; panna rautoihin. 
ironical (ai-r&'-ni-kal) a. 

ivallinen, pilkallinen. 
irony (ai'-ro-ni) n. iva, pila. 
irradiance (i-rei'-di-ans) n. 

sa,teily. 
Irradiant (-ant) a. 8a.teilev&. 
irradiate (-di-eit) v. s&teill&. 

valaista. IRR 165 ITA IrradlatloB (-ei'-Son) n. a&tel- 

leminen. 
Irrational (i-r&'-Son-al) a. 

j3.rjet5n; mitS,t5n. 
Irreclaimable (i-ri-klei'-ma- 

bl) a. mahdoton saada ta- 

kaisiiia 
Irreconcilable (i-re-k&n-sai'- 

la-bl) a. Ieppymat5n, eripu> 

rainen. 
IrreconclUatlon (-si-li-ei'- 

Son) n. leppymS,ttomyys. 
Irrecoverable (i-rl-ko'-vOr-a- 

bl) a. mahdoton saada ta- 

kaisin; korvaamaton. 
Irreducible (i-rid-Juu'>si-bl) 

a. mahdoton palauttaa enti- 

selleen 1. yksinkertaisem- 

maksi 
Irrefragable (l-ref'-ra-Era-bl) 

a. kumoamaton. 
Irrefutable (-ref'-Ju-ta-bl) a. 

kumoamaton. 
Irreamlar (-re8r'-Ju-15r) a. 

saann5t0n. 
Irreamlarity (-la'-rl-ti) n. 

saann5tt0myys, epS,J&rJes- 

tys. 
Irrelative (Ir-e'-la-tiv) a. "BUh- 

teeton. 
Irrelevant (-e'-ll-vant) a. asl- 

aankuulumaton. 
Irrellarlon (i-ri-li'-d2on) n. 

uskonnottomuus. 
IrrellslouM (-d2os) a. uskon- 

noton, Jumalaton. 
Irremediable (i-re-mii'-di-a- 

bl) a. auttamaton. 
IrremlMlble (-mi'-si-bl) a. 

anteeksiantamaton. 
Irreparable (i-re'-pa-ra-bl) a. 

auttamaton, korvaamaton. 
Irrepealable (i-ri-pii'-la-bl) a. 

peruuttamaton. 
Irreprebenslble (i-rep-ri-hen'- 

si-bl) a. moitteeton. 
IrreprcMlble (i-ri-pres'-i-bl) 

a. hillitsema.t5n. 
Irreproacbable (-prou'-t§a-bl) 

a. moitteeton. 
Irresistibility (i-ri-zis-ti-bi'- 

li-ti) n. vastustamattomuus. 
Irresistible (-zis'-ti-bl) a. vas- 

tustamaton. 
Irresolute (i-re'-zo-luut) a. 

eparaiva. 

Irresolution (-luu'-Son) n. 
eparOiminen. 

Irrespective (ir-e-spek'-tiv) a. 
syrjavaikuttimista vapaa, 
seurauksista vaiittamaton. Irresponsible (-sp&n'-si-bl) a. 

ei vastuunalainen; epaiuo- 

tettava. 
Irretrievable (Ir-i-trll'-va-bl) 

a. korvaamaton. 
Irreverence (i-rl'-vOr-ens) n. 

epakunnioitus. 
Irreverent (-ent) a. epakunni- 

oitusta osoittava. 
Irreversible (ir-i-v5r'-si-bl) a. 

mahdoton kaantaa takape- 

rin; kumoamaton. 
Irrevocable (ir-ev'-o-ka-bl) a. 

peruuttamaton. 
Irrigation (-sei'-Son) n. kos- 

tuttaa. 
Irrigation (-sei'-Son( n. kos- 

tuttaminen. 
InrltablUty (i-ri-ta-bl'-li-tl) n. 

artyvaisyys. 
Irritable (i^-ri-ta-bl) a. arty- 

vainen. narkas. 
Irritant (tant) 1. a. arsyttava; 

— 2. n. arsytysaine. 
Irritate (-teit) tr. arsyttaa, 

kiusata. 
Irritation (-tei'-Son) n. arsy- 

tys 
Irritative (i'-ri-te-tlv) a. ar- 
syttava. 
Irruption (i-rop'-Son) n. hy6k- 

kays. 
Irruptlve (-rop'-tlv) a. hy5k- 

kaava. 

Is (iz) on. 

Islngrlass (ai'-zifi-glas) n. ^a- 

lanliima. 
Island (ai'-land) n. saari. 
Islet (ai'-let) n. pieni saari. 
Isolate (ai'- I. i'-so-leit) tr. 

eristaa. eroittaa. 
Isolation (-lei'-Son) n. erista- 

minen. 
Israelite (iz'-re-el-ait) n. Juu- 

talainen. 
Issue (iS'-u) 1. n. ulosvirtaa- 

minen; ulosiahettaminen; 

lahetys; liikkeeseen laske- 

minen; jaikeiainen, jaikei- 

s5; maantuotteet; lopputu- 

los; painos; — 2. v. laskea 1. 

virrata ulos; hy5kata ulos; 

laskea liikkeeseen ; saada 

alkunsa; polveutua, syntya; 

ylettya; loppua, paattya; 

varata. 
Istbmus (is'-mos 1. ist'-mos) 

n. kannas. 
It (it) pron. se. 
ItaUan (i-tar-la.TV^ ^ V T!>.. \\».- ITA 166 JER Italics (i-t£L'-liks) n. pi. kur- 

siivikirjaslmet. 
Itcli (its) 1. n. syyhelma, syy- 

hy; himo; — 2. itr. syyhyft; 

haluta. 
Itcliy (it'-§i) a. syhelmainen, 

syyhyva. 
Item (ai'-tem) 1. n. esine, erS.; 

lyhyt kirjoitus; — 2. adv. 

samaten; — 3. tr. huomaut- 

Iterate (i'-t5r-eit) tr. toistaa, 

uudistaa. 
Iteration (-ei'-§on) n. toista- 

minen. Itinerant (ai-ti'-nar-ant) a. 1. 

n. matkustava. 
Itinerate (rnSr-eit) itr. mat- 

kustella. 
Itinerary (-nor-e-ri) n. mat- 

kakertomus 1. -kirja. 
Its (its) pron. sen, -nsa, -ns^. 
It's (its) lyh. = it is. 
Itself (it-self) pron. itse; it- 

seaan. 
I've (aiv) lyh. = I have. 
Ivory (ai'-vo-ri) 1. n. norsun- 

luu; — 2. a. norsunlainen. 
Ivy (ai'-vi) n. muratti (kasvi). Jabber (d2a'-b(5r) 1. n. soper- 
rus, jaaritus; — 2. tr. soper- 

Jabberer (-or) n. soperta^a. 
Jack (dSak) n. Juhana, Jussi. 
Jack (d29.k) n. houkkio; meri- 

mies; sahapukki; nostoko- 

ne, vintturi, vakipySrS,, tal- 

jat, vipu, vaarna; pulkka; 

saapaspihti; lippu. 
Jackal (d23.'-kool) n. sakaali. 
Jackass (dzak'-as) n. koiras- 

aasi; holmd. 
Jackboots (-buuts) n. pitka- 

vartiset saappaat. 
Jacket (d2a'-ket) n. nuttu, 

takki. 
Ja€9kscreT¥ (dzak'-skruu) n. 

nostokone. 
Jack-wltk-a-lantem (d2ak'- 

with-a-lant5rn) n. virvatu- 

li. liekkia. 
Jacob (dSei'-k&b) n. Jaakko. 
Jade (dSeid) 1. n. hevosluus- 

ka; huonomaineinen nainen; 

piika; — 2. v. uuvuttaa, 

uupua. 
Jagr (dSag) 1. n. lovi, pykaia; 

— 2. tr. lovittaa, pykaloida. 
Jagrsy (-i) a. lovinen, piikki- 

nen. 
Jail (d2eil) n. vankila. 
Jailer (-5r) n. vanginvartlja. 
Jam (d2am) 1. n. hedelmS,sii- 

lyke, hillo; — 2. tr. puser- 

taa, litistas,. 
James (dzeims) n. Jaakko. 
Jane (d2ein) n. Johanna. 
Jangrle (diafigl) 1. n. kina; — 

2. itr. kinailla, riideim. 
Jmaitor ^d^a'-ni-t5r) n. oven- 
vartija. January (d2an'-Ju-a-ri) n. 

tammikuu. 
Japan (d2a-pan') n. 1. a. Japa- 

ni; japanilainen. 
Japan (d2a-pan') 1. n. kiillo- 

tus; kiillotetut esineet; — 

2. tr. kiillottaa. 
Jar (d2aar) 1. n. ruukku, pul- 

lo; ratina kinastus; — 2. v. 

J3,xU{ytta.a; tM,rista; vihloa. 
Jargron (d2aar'-^&.n) n. soper - 

rus. 
Jasper (d2as'-p5r) n. Jaspis 

(jalokivi). 
Jaundice (dSaan'-dis) n. kel- 

tatauti. 
Jaant (dSaant) 1. n. retkeily; 

— 2. itr. retkeilla, maleksia. 
Jaantlness (-i-ness) n. iloi- 

suus. 
Jaunty (-i) a. virkeM., iloinen. 
Javelin (d2a'-ve-lin) n. heitto- 

keihas. 
JaT¥ (dSoo) n. leukaluu, leuka. 
Jealous (d2e'-los) a. kateinen, 

mustasukkainen, luuleva. 

arka. 
Jealousy (-i) n. kateus, luule- 

vaisuus, mustasukkaisuus. 
Jeer (d2iir) 1. n. iva; — 2. itr. 

ivata, pilkata. 
Jelly (d2e'-li) n. hyytelO; he- 

delma.mehu. 
Jenny (d2e'-ni) n. kehruukone. 
Jeopard (d2e'-p5rd) tr. panna 

vaaraan, uskaltaa. 
Jeopardous (-os) a. uskallettu. 
Jeopardy (-p5r-di) n. uskal- 

lus, vaara. 
Jerk (d2drk) 1. n. sysSLys, 

sy6ksays; — 2. v. nykslistd., 

sysStta; viskata. 
Jerkin (-in) n. nuttu. JKR 167 JUD Jci«e7 (di5r'-si) n. hieno vil- 
la; virkattu nuttu; Jersey- 

rotuinen lehmSL. 
Je«t (d^est) 1. n. leikki, pila; 

— 2. itr. laskea leikkia. 
Jester i-Qr) n. leikinlaskija; 

hovinarri. 
Jesuit (dze'-zu-it) n. Jesuiitta. 
Jesas (d2ii'-zos) n. Jeesus. 
Jet (diet) n. pihkakivi; suih- 

ku. 
JeT¥ (dzuu) n. juutalainen. 
Jewel (d2uu'-el) n. Jalokivi, 

juveli. 
Jeweller (-Or) n. juvelikaup- 

pias. 
JeTvelry (-ri) n. juvelitavara. 
Jew^lsk (d2uu'-i§) a. juutalai- 
nen. 
Jib (dSib) n. etupurje, halka- 

sija, klyyveri. 
Jls (d2ig) n. tanssi. 
Jilt (d2ilt) n. petollinen ra- 

kastajatar; koketti; — 2. v. 

pett3.a rakastajansa. 
JIngrle idiifigl) 1. n. helina; — 

2. tr. helistaa. 
Job (dikh) 1. n. (pikku) ty&; 

urakkaty5; ty5paikka; toi- 

mi; kauppa; lyOnti; — 2. tr. 

lyddM., pista^; Jaoittaa; teh- 

dS. kappaletyOta; harjoittaa 

v^lityskauppaa. 
Jobber (dikh'-Qr) n. kappale- 

tyOntekija; y3,lityskauppias. 
jobbery (-i) n. keinottelu, yh- 

teisten asiain eparehellinen 

hoito. 
Jockey (d2&'-ki) 1. n. hevos- 

kauppias; — 2. tr. puijata. 
jocose (dzo-kous') a. leikilli- 

nen. 
jocund (d^o'-kond) a. iloinen. 
Jocundity (-kon'-di-ti) n. iloi- 

suus. 
jogr (dikg) 1. n. nyhjays; epS-n. 

tasaisuus; vastus; — 2. v. 

nyhjaista, nykaista; muis- 

tuttaa; kulkea laahustaa. 
Jogrgrle (dikgl) 1. n. sinkkaus; 

— 2. tr. ravlstaa; luiskah- 

taa; sinkata. 
John idikn) n. Juho, Jussi. 
join (d2oin) v. yhdistaa, yh- 

distya; liittaa, liittyM.; ottaa 

osaa. 
joiner (-5r) n. puuseppM., nik- 

kari. 
Joinery (-i) n. nikkarin am- 

mattl. 
Joint (d^oint) 1. n. yhdistys; 

nivel; nivellys; solmu; lii- tos; — 2. a. yhdistetty; yh- 

teinen, yhteis-; kumppani; 

kanssa-; — 3. tr. yhaistS.£L, 

liittaa; niveltaa; — 4. itr. 

soveltua. 
Jointed (-ed) a. nivelikas; yh- 
distetty. 
Jointly (-li) adv. yhteisesti. 
Jointure (d2oin'-tjur) 1. n. les- 

ken-eiake; — 2. tr. maara- 

ta lesken-eiake. 
Joist (d2oist) n. niskahirsi, 

piitta. 
Joke (d2ouk) 1. n. pila; — 2. 

tr. tehda pilaa. 
Joker (d2ou'-kOr) n. pilante- 

kija. 
Jollity (di&'-li-ti) n. iloisuus. 
Jolly (dik'-U) a. iloinen. 
jolly-boat (-bout) n. pikku- 

venhe, jolla. 
Jolt (dSoult) 1. n. sysays, ra- 

vistus; — 2. tr. sysata, ra- 

vistaa. 
Jolthead (-bed) n. pOlkkypaa. 
jostle (diasl) tr. tyOntaa, t5y- 

tata. 

jot (d^&t) n. pilkku; hitunen. 
journal (d25r'-nal) n. paiva- 

kirja; aikakauskirja; pai- 

vaiehti. 
journalism (-izm) n. sanoma- 

lehtiliike, sanomalehdistO. 
Journalist (-ist) n. sanoma- 

lehtimies. 
Journey (d25r'-ni) 1. n. mat- 

ka; — 2. itr. matkustaa. 
Journeyman (-man) n. paiva- 

palkkalainen. 
Joust (dSost) 1. n. turnaus, 

keihasottelu; — 2. itr. tur- 

nata. 
Jove (d2ouv) n. Jupiterk 
jovial (diou'-vi-al) a. lysti- 

kas, hauska, iloinen. 
joy (dSoi) 1. n. ilo, iloisuus; 

— 2. V. iloita. 
Joyful (-ful) a. iloinen. 

joy fulness (-nes) n. iloisuus. 
joyless (-les) a. iloton. 
joylessness (-nes) n. ilotto- 

muus. 
Joyous (d2oi'-os) a. iloinen, 

riemuisa. 
Joyousness (-nes) n. iloisuus. 
jubilee (-lii) n. riemujuhla. 
Judalcal (d2u-dei'-i-kal) a. 

juutalainen. 
Judaism (d2uu'-de-izm) n. Juu- 

talaisuus. 
Judgre (d2od2) 1. n. t\iovasaxV. 

— 2. V. IvxciTCiWa., JUD 168 

JnfUresUp (dSodS'-Sip) n. tuo- 

marinvirka. 
Jadsntent (-ment) n. tuomio; 

ratkaisu; mielipide; arvos- 

JadlcatlTe '(d£uu'-di-ke-tiv) a. 

tuomiovaltainen. 
Jadlcatory (-ka-to-ri) 1. a. 

tuomiovaltainen; — 2. n. 

tuomiovalta 1. -istuin, lain- 

kS,ytlLnt5. 
Jadlcature (-tjur) n. tuomio- 

istuin L -valta. 
Jadlclal (d2u-di'-SaI) a. lail- 

linen, oikeudellinen, oikeus-. 
Jadlclanr (-Si-a-ri) 1. a. oi- 
keudellinen, oikeus-; — 2. 

n. tuomioistuin. 
Judlcloas (d2u-di'-Sos) a. J&r- 

kevS,, viisas. 
JadlcloiMii^«« (-nes) n. &lyk- 

ka,isyys. 
Jagr (dzog-) n. ruukku, kannu. 
Jagrsle (dzog-1) 1. n. 8ilm9.n- 

ka3,nt9,J^n temppu, kuje; — 

2. itr. kujeilla. 
Jagrgrler (-5r) n. 8ilm9.nk&lln- 

t&ja. 

Jalce (d2uus) n. mehu, neste. 
|atcele«« (-les) a. mehuton. 
Jalclnc«« (d2uu'-si-nes) n. me- 

hukkuus. 
Juicy (d2uu'-si) a. mehuisa. 
JnlT (d2u-lai') n. hein^kuu. 
Imnble (d2ombl) 1. n. seka- 

melska; — 2. tr. hS,mmentS,S,. 
Jamp (d2omp) 1. n. hyppy: — 

2. itr. hypUta. 
Jampcr (-Or) n. hypp^aja; ki- 

vipora; reki. 
Janctlon (d2ofik'-Son) n. yh- 

distys; rautatieristeys 1. 

-pys^kki. 
Juncture (-tjur) n. yhdistys, 

nivel; sauma; arveluttava 

1. ratkaiseva hetki. 
June (dzuun) n. kes^kuu. 
Jangrle (d2ofi^l) n. viidakko. 
JanloT (d2uun'-J5r) a. 1. n. 

nuorempi. 
Janlper (d2uu'-ni-p5r) n. ka- 

taja. 
Jank (d2ofik) n. kiinalainen 

laiva; kuiva ja suolainen 

liha; rohtimet. JUV 

Junket (-et) 1. n. Juusto; herk- 
ku; juhla; — 2. v. herku- 
tella; Juhlia. 

Jnplter (d2uu'-pi-t5r) n. Jupi- 
ter!. 

Jnridlcal (d2u-ri'-di-kal) a. oi- 
keudellinen. 

Jnrlsdlctlon (d2uu-ri8-dik'- 

§on) n. tuomioistuin, -valta; 
tuomiopiiri. 

JnrlMdlctlonal (-al) a. tuomio- 
valtainen. 

Jarlspnidence (-pruu'-dens) n. 
lakitieder. 

JnrlMt (d2uu'-rist) n. lakimies. 

Jnror (-r&r) n. valamies. 

Jnry (-ri) n. valamiehist5. 

Jnryman (-man) n. valamies. 

Jnrymast (-mS,st) n. varamas- 
to. 

Jast (d2ost) 1. a. oikeudenmu- 
kainen, vilpit5n, suora; so- 
velias; — 2. adv. tasm^lleen, 
tarkasti, melkein, Juuri; — 
3. n. = Jonst. 

Justice (d2os'-tis) n. oikeu- 
denmukaisuus, oikeus, vil- 
pitt5myys; tuomari. 

Justiciary (-ti'-Si-a-ri) n. oi- 
keudenvalvoja. 

Justifiable (d2os'-ti-fai-a-bl) 
a. puolustettavissa oleva. 

Justification (-fi-kei'-Son) n. 

, oikeutus; puolustus. oike- 
aksi osoittaminen; vanhurs- 
kauttaminen. 

Justify (d2os'-ti-fai) tr. osoit- 
taa oikeaksi. oikeuttaa; va- 

fiauttaa syyt5ksesta; puo- 
ustaa. 
Justle (d2osI) 1. n. sys3,ys; — 

2. tr. tyrkkia. 
Justness (d2ost'-nes) n. oikeu- 

denmukaisuus. 
Jut (d2ot) itr. pistaa esille, 

ulota. 
Jutty (d2o'-ti) n. esiinpistava 

osa rakennuksesta; laituri. 
Juvenile (d2uu'-ve-nil) a. 1. n. 

nuori, nuorekas; nuorukai- 

nen. 
Juvenility (d2uu-ve-ni'-li-ti) 

n. nuorekkuus, nuorekas 

kaytOs. KAI 169 KNI K kail (keil) n. kaali [kirj. 

my 5s kale]. 
kangraroo (kafi'-^a-ruu) n. 

kenkuru. 
kedgrc (kedS) n. hinausank- 

kuri. 
keel (kill) n. emS,puu, k51i; 

lotja; venholehdet. 
keelagre (-ed2) n. satamamak- 

su. 
keelson (-son) n. talkapohja. 
keen (kiin) a. ter3,v3,, 3,lykS,s, 

rohkea, pureva. keep (kiip) 1. tr. [kept; kept] 
pita^. pid^ttaa.; s£lilyttaa,; 
hoitaa; — 2. itr. pysya, sS,!- lyS,, asua; — 3. n. pit3,mi- 

nen; hue 

linnoitus. nen; huolenpito n. p 

; yii mpito: keeper (-Or) n. pitHJS., vartija. 
keepsake (-seik) n. muisto. 
kegr (kegr) n. pieni tynnyri. 
ken (ken) n. n^kdpiiri. 
kennel (-el) 1. n. koirakoppi, 

-kokoelma; ketunluola; vie- 

mS.ri; — 2. v. pitS.S, 1. asua 

kopissa. 
kept (kept) imp. 1. pp. verbis- 

ta keep. 
kercklef (k5r'-tSif) n. huivi, 

liina. 
kernel (kOr'-nel) n. sisus, sy- 

dan, Jyva; risa. 
kerosene (ke'-ro-siin) n. pa- 

lo51jy. 
kersey (k5r'-zi) n. kashmiiri- 

villa. 
kettle (ketl) n. kattila. 
key (kii) n. avain; kiila; kos- 

ketin. 
keykole (-houl) n. avaimen- 

reika 
kick (kik) 1. n. potku; — 2. 

V. potkaista; ponnistaa vas- 

taan. 
kid (kid) n. vohla, kill; lapsi, 

kakara. 
kidnap (-n&p) tr. varastaa ih- 

misia. 
kidney (kid'-ni) n. munuai- 

nen. 
kill (kil) tr. tappaa, teuras- 

taa. 
kiln (kil) n. polttouuni, tiili- 

uuni. 
kiln-dry (-drai) tr. kuivata 

uunissa. kin (kin) a. 1. n. sukulainen. 

sukulaisuus. 
kind (kaind) 1. a. ystSLvaili- 

nen, hellS.; — 2. n. rotu, su- 

ku, laji; luonne; tapa. 
kindergarten (kin'-a5r-gaar- 

ten) n. lastentarha. 
kindle (kindl) v. sytyttaa. syt- 

tyfi.. 
kindliness (kaind'-li-nes) n. 

ystavallisyy«, lempeys. 
kindly (-li) 1. a. hyv^ntahtoi- 

nen, suosioUinen; — 2. adv. 

hyv9,ntahtoisesti. 
kindness (-nes) n. yst£Lv3,lli- 

syys. 
kindred (kin'-dred) a. 1. n. su- 
kulainen ; sukulaisuus. 
kingr (kifi) n. kunin^as. 
klngrdom (-dom) n. kunin^as- 

kunta. 
kingrly (-li) a. kuninkaallinen. 
kink (kifik) 1. n. sykkyra; — 

2. sykertyS,. 
kinsman (kinz'-man) n. suku- 
lainen. 
kirk (kdrk) n. skotlantilai- 

nen kirkko. 
kiss (kis) 1. n. suutelo; — 2. 

tr. suudella. 
kit (kit) n. iso pullo; kiulu; 

kapinearkku; ryhmd,; pieni 

viulu; kissanpoika. 
kltcken (kit'-Sen) n. kydkki. 
kite (kait) n. paper ileija; 

haukka: arvoton vekseli. 
kitten (kitn) 1. n. kissanpoi- 
ka; — 2. V. poikia. 
knack (nS-k) n. leikkikalu; 

taitavuus; temppu. 
knapsack (n9,p'-sa.k) n. mat- 

kalipas. rensseli. 
knave (neiv) n. lurjus, konna. 
knavery (-Or-i) n. petos. 
knavlsk (-iS) a. petoUinen. 
knead (niid) tr. sotkea (tai- 

kinaa). 
knee (nil) n. polvL 
kneel (niil) itr. [knelt; knelt] 

polvistua. 
knee-pan (nii'-p9.n) n. polven. 

lumpio. 
knell (nel) n. kuolinkellot. 
knelt (nelt) imp. 1. pp. verbis- 

t£L kneel. 

(njuu) imp. verbistS, 

knoiv KNI 170 LAM knife (naif) n. veitsi. 
knlgrkt (nait) 1. n. ritari; juok- 

sija (shakkipelissS.) ; — 2. 

tr. tehda ritariksi. 
knlgrht-errant (>er-ant) n. 

seikkaileva ritari. 
knlgrhthood (-hud) n. ritari- 

arvo; ritaristo. 
knlshtly (-li) a. ritarillinen. 
knit (nit) tr. [knit 1. knitted] 

sitoa. kutoa, yhdist&3.;ry- 

pist3,3, (otsaansa). 
knlttlns-needle (ni'-tifi-niidl) 

n. sukkavarras. 
knob (nd.b) n. ftuppi; kyhmy; 

huippu. 
knock (n&k) 1. n. isku, kopu- 

tus; — 2. V. Iy5da; kolkut- 

vcLcL* 

knocker (-or) n. kolkutin. 
knoll (noul) n. t(5rma, kunnas. 
knot (nd.t) 1. n. solmu, liitos; kyhmy; pulma; side; ryh- 

mS,; solmuvali (6080 Jalkaa) ; 

— 2. V. solmia, yhdistaa, yh- 

distyS,, kietoutua. 
knotted (-ed) a. solmuinen, 

kyhmyinen, sekava. 
knottlness (-i-nes) n. solmui- 

suus, sekavuus. 
knotty (-i) a. solmuinen. kyh- 
myinen, nulmallinen. 
know (nou) tr. [knew; known] 

tuntea, tietS.^, ymmslrtaa, 

kasittaM,. 
knoTvable (-a-bl) a. ymm3,r- 

rettSLvS,, tunnettava. 
knowledge (n&'-led2) n. kasi- 

tys, tieto, oppi. 
known (noun) pp. verbista 

know. 
knuckle (nokl) 1. n. nivel- 

rystO, nyrkkirauta; — 2. 

itr. alistua. la (laa) interj. kah! katso! 
label (lei'-bel) 1. n. nimilippu; 
— 2. tr. varustaa nimiiipul- 

lablal (lei'-bi-al) 1. a. huuli- 

en-; — 2. n. huuli^anne. 
labor (lei'-bOr) 1. n. tyO, vai- 

va, ponnistus; lapsensynny- 

tys; — 2. V. tehda tyota, 

ty5skennella; uurastaa, pon- 

nistella. 
laboratory (la'-bor-a-to-ri) n. 

tySpaja. 
laborer (lei'-b6r-5r) n. ty5- 

mies, kovantypntekija. 
laborious (la-bou'-ri-os) a. 

uuras, uuttera; tyoias. 
laboriously (-li) adv. suurella 

vaivalla 
labyrlntk (la'-bi-rinth) n. sok- 

kelorakennus. 
lac (lak) n. (gummi-) lakka. 
lacerate (la'-s5r-eit) tr. repia, 

raas lact. 
laceration (-ei'-§on) n. repi* 

minen, repeslma. 
lack (lak) 1. n. puute; — 2. 
.V. puuttua, olla vailla 1. 

puutteessa. 
lackey (la'-ki) n. lakeija. 
laconic (la-k&'-nik) a. lyhyt 

ja sattuva. 
laconically (-a-li) adv. sattu- 

V3,sti 

iMCQuer (la'-kor) 1. n. kiillol- tuslakka; — 2. tr. kiilloit- 

LcLSL* 

lacteal (13,k'-ti-al) 1. a. mai- 
to-; — 2. n. maitosuoni. 

lad (lad) n. poika, nuorukai- 
nen. 

ladder (Ia'-d5r) n. tikapuut. 

lade (leid) tr. lastata; am- 
mentaa. 

ladlngr (-ifi) n. lasti; rahti. 

ladle (leidl) n. kauha. 

lady (lei'-di) n. sivistynyt nal- 
nen. 

lag: (la^) 1. a. hidas, mydh&s- 
tynyt; — 2. n. alhaisin luok-: 
ka; perapuoli; viivytys; — 
3 itr. liikkua hitaasti, vit- 
kastella; ja^da jalkeen. 

laical (lei'-i-kal) a. maallik- 
ko-. 

laid (leid) imp. 1. pp. verbista 
lay. 

lair (leer) n. tyyssija. 

laity (lei'-i-ti) n. maallikot. 

lake (leik) n. j3.rvi. 

lamb (lam) 1. n. lam mas. ka- 
ritsa; — 2. tr. vuonia. 

lambent (lam'-bent) a. tuik- 
kiva. 

lambkin (lam'- kin) n. karitsa. 

lame (leim) 1. a. ontuva, ram- 
pa; — 2. tr. tehdSL rammaksi. 

lamella (la-me'-la) n. lehti- 
nen, liuskanen. 

lameness (leim'-nes) n. ram- 
paua. LAM 171 LAT lament (la-menf) tr. valittaa, 

voivottaa. 
lamentable (-a-bl) a. valitet- 

tava. 
lamentation (-ei'-Son) n. va- 

litus. 
lamina (la'-mi-na) n. lehtinen, 

liuskanen, kerros. 
lammas (19,'-mas) n. elokuun 

1 p. 
lamp (lamp) n. lamppu. 
lampblack (-blslk) n. noki, 

kimr66ki. 
lampoon (13,m-puun') 1. n. hH- 

vaistyskirjoitus; — 2. tr. 

havaista. 
lampooner (-5r) n. havaistys- 

kirjoituksen sepustaja. 
lamprey (lam'-pri) n. nah- 

kiainen. 
lance (lans) 1. n. keihels; — 2. 

tr. keihastaa; puhkaista. 
lancer (-5r) n. keih3,smies 

(ratsastava). 
lancet (-et) n. 13,ak3,rin leik- 

kausveitsi. 
land (land) 1. n. maa; maa- 

persl; maatilus; manner; — 

2. tr. laskea maalle. 
landed (-ed) a. maata omis- 

tava; maa-. 
landlady (-lei-di) n. emanta. 
landlord (-loord) n. isanta. 
landloper (-lou-p5r) n. maan- 

kiertaJS,. 
landscape (lands'-keip) n. 

maisema. 
landsman (-man) n. maamies. 
lane (lein) n. sola, kuja. 
langmagre (lafi^-wedS) n. kie- 

lanmild (-wid) a. uupunut, 
heikko; hidas; uuvuttava. 

langruldness (-nes) n. uupu- 
mus, heikkous. 

langrnlsh (-wid) 1. n. uupu- 
mus; — 2. itr. riutua, uu- 
pua; kuihtua, surkastua. 

langrnlshment (-ment) n. riu- 
tuminen; uupumus; heik- 
kous. 

langrnor (lallg'-wor) n. uupu- 
mus, heikkous, raukeus. 

lank (lM.fik) a. ohut, hen to. 

lantern (lan'-tOrn) n. lyhty. 

lanyard (lan'-j5rd) n. kSyden- 
pala. 

lap (lap) 1. n. lieve; helma, 
syli; poimu; — 2. tr. pit9,a 
sylissa; poimuttaa, kaaria; 
— 3. itr. olla kaksinkerroin; 
latkla. lappet (13.'-pet) n. lieve. 

lapse (laps) 1. n. juoksu, liu- 
kuminen, luisuminen; kulu- 
minen; erehdys, hairahdus; 

— 2. itr. luisua alas; kulua; 
hairahtua. 

lapwlngr (lap'-wifi) n. hyypp9, 

(lintu). 
larboard (laar'-boord) n. lai- 

van vasen kylki, alihanka. 
larceny (laar'-si-ni) n. var- 

kaus. 
larch (laart§) n. lehtikuusi. 
lard (laard) 1. n. ihra, sian- 

rasva; — 2. tr. rasvata. 
larder (-5r) n. ruokien saily- 

tyshuone. 
larsre (laardS) a. suuri, iso; 

laaja; runsas. 
laripeness (-nes) n. suuruus, 

laajuus. 
largress (laar'-d2es) n. lahja. 
lark (laark) n. leivonen. 
larTa (laar'-va) n. toukka. 
larynx (la'-rifiks) n. kurkun- 

pHa. 
lascivious 'la-si'-vi-os) a. kii- 

mainen, irstas, hekumalli- 

nen. 
lasdvlonsness (-nes) n. irs- 

taisuus. 
lash (la§) 1. n. piiskan siima; 

latkays; — 2. tr. lahkayt- 

taa. 
lass (las) n. tyttonen. 
lassitude (la'-sit-juud) n. va- 

symys. 
lasso (la'-so) 1. n. suopunki; 

— 2. tr. ottaa kiinni suo- 
pungrilla. 

last (last) 1. a. viime, viimei- 
nen; perimmainen; alln; — 
2. adv. viimeiseksi, lopuksi; 
viime kerralla; — at last 
vihdoin viimeinkin; — 3. itr. 
kestaa; — 4. n. lesti; kuor- 
ma, lasti. 

lastly (li) adv. viimeinen, lo- 
pullisesti. 

latch (lat§) 1. n. oven linkku 
L sappi; — 2. tr. panna sap- 
piin. 

latchet (-et) n. keng3.nnauha. 

late (leit) 1. a. my&hslinen; 
myShastynyt; askettainen, 
viimeaikainen; entinen;vai- 
naja; — 2. adv. mydhaan; 
hiljakkoin. 

lately (-li) adv. hiljakkoin, 
askettain. 

latency (lei'-ten-8l> tv. -^laNsaS.- LAT 172 LBA lateneM (leit'-nes) n. myOh&s- 

tyminen; myOhainen aika. 
latent (lei'-tent) a. salassa 

oleva, salattu. peitetty. 
later (lei'-t5r) komp. myOhai- 

sempi, Jalkim3,inen. 
lateral (m'-t&r-al) a. kylki-, 

sivu-. 
laterally (-a-li) adv. kylki- 

puolella, -Ita. 
lath (lS.th) 1. n. s3.1e, malka, 

ruode; — 2. tr. peitt9.ll bS,- 

leiim. 
lathe (leidh) n. sorvauspenk- 

ki. 
lather (m'-dh5r) 1. n. vaahto; 

saippuavaahto; — 2. v. saip- 

puoida; vaahdota. 
liatln (la'- tin) a. 1. n. latina- 

lainen; latinankielL 
latlMh (lei'-tiS) a. vS,ha.n myd- 

hM,inen. 
latitude (ia,'-tit-Juud) n. le- 

veys; leveysaste; laajuus; 

tilavus. 
latitudinarian (-i-nei'-ri-an) 

1. a. h5113,, levaperS,inen: — 

2. n. harhauskolainen; va- 
paa-ajattelija. 

latter (m'-t5r) a. myOhaisem- 

pi. J3,lkim9,inen. 
latterly (-H) adv. viimeksi; 

hiljakkoin. 
lattice (la'-tis) 1. n. ristikko; 

— 2. tr. panna ristiin; sul- 

kea ristikolla. 
laad (lood) tr. kiitta^, ylistSLa. 
laudable (loo'-da-bl) a. kiitet- 

tavS.. 
laadanum (loo'-da-nom) n. o- 

piumitinktuuri. 
laudatory (-da-to-ri) a. kiit- 

tava, kiitos-. 
laugrh (laaf) 1. n. nauru; — 2, 

itr. nauraa. 
laughable (-a-bl) a. naurat- 

tava. 
laugrhlnsr (laa'-fifi) n. naura- 

minen. 
laugrhinip-stock (-st&k) n. 

naurunesine. 
laugrhter (laaf'-t5r) n. nauru. 
launch (laantS) 1. n. vesille 

laskeminen; alus; — 2. tr. 

laskea vesille. 
launder (laan'-dQr) tr. pesta, 

pyykitSL. 
laundress (laan'-dres) n. pe- 

sijatar. 
Jmandrjr (-dri) n. pesulaitos; laureate (loo'-rl-et) a. seppe- 

lOity. 
laurel (loo'-rel) n. laakeri, 

laakeriseppele. 
lava (laa'-va) n. tulivuoren- 

kuona. 
lavatory (Ift'-va-to-rl) n. pe- 
sulaitos. 
lave (leiv) v. pest&, peseytya. 
lavish (la'-viS) 1. a. tuhlaa- 

va; — 2. tr. tuhlata. 
lavishly (-li) adv. tuhlailevas- 

ti. 
lavishutent (-ment) n. tuh- 

laus. 
law (loo) n. laki, asetukset; 

oikeus; oikeustiede. 
lawful (-ful) a. laillinen. lu- 

vallinen. 
lawfully (-fu-li) adv. lailli- 

sesti. 
lawless (-lea) a. laiton, laki- 

vastainen. 
lawlessness (-nes) n. laitto- 

muus. 
lawn (loon) n. nurmikko; pel- 

lavakan^as. 
lawsuit (loo'-suut) n. oikeus- 

Juttu. 
lawyer (loo'-JOr) n. lakimies, 

asianajaja. 
lax (laks) a. irtonainen, hOl- 

la; vatsurilla oleva. 
lace (leis) 1. n. pitsi, nyOri. 

nauha, palle; — 2. tr. nytt- 

rittaa; koristaa pitsilia; 

pallistaa. 
laxative (lak'-sa-tiv) 1. a. U- 

lostava; — 2. n. ulostusaine. 
laxity (-si-ti) n. h511yys. 
lay (lei) 1. n. laulu; kerros; 

voitto-osinko; veto; — 2. a. 

maallikko-; — 3. v. [laid; 

laid] asettaa, panna alas; 

levittaa; ly5da vetoa; mu- 

nia (e^grs); antaa tehta- 

vaksi; tahdata; tyynnyttaa; 

fmnoa; — 4. imp. verbista 
le. 

layer (lei'-5r) n. kerros, ker- 
rostuma; vesa. 

layman (lei'-man) n. maallik- 
ko. 

lasiness (lei'-zi-nes) n. lais- 
kuus. 

lasy (lei'-zi) a. laiska. 

lea (lii) n. niitty, nurmi. 

lead (led) 1. n. lyijy; — 2. tr. 
peittaa lyijylia. 

lead (Hid) 1. n. Johto: edelia 
oleminen; eteen lyominen; 
— 2. V. [led; led] taluttaa. \ LBA 173 LBG johtaa, opastaa; kulkea etu- 

nenM,s8M,. 
leaden (ledn) a. lyijyinen; 

harmaa: k5mpel&. 
leader (lii'-dOr) n. Johtaja; 

pM,3,kirJoitu8. 
leaf (liif) 1. n. [pi. leaves] 

lehti; ovenpuolisko; — 2. 

itr. puhjeta lehdille. 
leafase (lii'-fed2) n. lehdistd, 

lehdet. 
leafleM (liif'-les) a. Iehdet5n. 
leaflet (-let) n. lehtinen. 
leafy (lii'-fi) a. lehtevS.. 
leagrue (liie) 1. n. liitto; kol- 

me mailla (4,8 klm.) ; — 2. 

V. yhdisma liittoon, liittou- 

tua. 
leak (liik) 1. n. reikS.; vuoto; 

— 2. itr. vuotaa; — to leak 
oat tulla Julkisuuteen. 

leakagre (lii'-ked2) n. vuoto. 

leaky (-ki) a. vuotava. 

lean (liin) 1. a. kuiva, laiha; 

— 2. n. laiha liha; — 3. v. 
kallistaa. -stua; nojata. 

leanness (-nes) n. laihuus. 
leap (liip) 1. n. hyppy; — 2. 

V. saattaa hypp^dm9.^n: hy- 

patH, hyppia,. 
leaper (-or) n. hyppa,^ja.. 
leap-year (-Jiir) n. karkaus- 

vuosi. 
learn (15rn) itr. oppia; kokea. 
learned (-ed) a. oppinut. 
learner (-5r> n. oppilas. 
learnlnar (-in) n. oppiminen. 
lease (liis) 1. n. vuokraami- 

nen. vuokra, vuokrasopi- 

mus, vuokrakausi; — 2. tr. 

antaa vuokralle, vuokrata. 
leaaekold (-hould) n. vuokra- 

tilus. 
leash (liiS) 1. n. kuletushihna; 

kolmikko. 
least (liist) a. pienin, vSLhin; 

— at least v^ninta.inkin, ai- 
nakin. 

leather (le'-dh5r) n. nahka, 

vuota. 
leathern (-dh5rn) a. nahkai- 

nen. 
leathery (-dh&r-i) a. nahka- 

mainen. 
leave (liiv) 1. n. lupa; pois- 

lahtO; mahyvaiset; — 2. tr. 

[left; left] jattaa. lahtea; 
jattaa jaikeensa. 

leaven (levn) 1. n. rahka, hii- 
va, kayte. hapatus; — 2. tr. 
saattaa kaymaan; hdystaa. 

leaves (liivz) pi. sanaata leaf. leavlnffs (lii'-vifiz) n. pL jat- 

teet. 
lecher (let'-S&r) n. naiskelija. 
leeherous (-os) a. haurelias. 
lection (lek'-son) n. luku; 

toisinto. lukuparsL 
lecture (lek'-tjur) 1. n. luen- 

to; nuhde; — 2. tr. luennoi- 

da; nuhdella; 
lecturer (-5r) n. luennoitsija. 
led (led) imp. 1. pp. verbista 

lead, 
ledgre (ledS) n. hylly, reunus; 

kerrostuma, malmisuoni. 
ledgrer (-Or) paakirja. 
lee (lii) n. tuulenalapuoli ; 

suojan Duoli. 
leech (liitS) n. imimato. 
leek (liik) n. kynsilaukka. 
leer (liir) 1. n. silmanisku; — 

2. itr. iskea silmaa. 
lees (liiz) n. pi. pohjasakka. 
lee-shore (lii^-5oor) n. aal- 

lokkoranta. 
leeward (lll'-wOrd L luu'- 

ord) 1. a. tuulen alapuolella 

oleva; — 2. adv. tuulen ala- 

puolelle. 
left (left) 1. imp. L pp. ver- 
bista leave; — 2. a. vasen. 
left-handed (-han-ded) a. va- 

senkatinen. 
leg: (leg) n. saari; koipi; Jal- 

ka: reisi. 
legracy (le'-ga-si) n. testa- 

menttilahjoitus. 
legral (lii' -gal) a. laillinen, 

luvallinen. 
legality (li-ga'-li-ti) n. lailli- 

suus. 
legalize (lii'-ga-laiz) tr. lail- 

listuttaa. 
legrally (-li) adv. laillisesti. 
legrate (le'-get) n. (paavin) 

lahettilas. 
legratee (le-ga-tii') n. testa- 

mentinsaaja. 
legratlon (li-gei'-§on) n. lahe- 

tystO. 
lesend (lii'- h le'-d2end) n. 

taru. 
legendary (-e-ri) a. tarumai- 

nen. 
legrerdemaln (le-d25r-di- 

mein') n. silmankaantami- 

jien, konsti. 
legrer-llne (le'-d2&r-lain) n. 

apuviiva. (nuottiasteikos- 

sa) . 
legrarlngrs (le'-giflz) n. pL at&AL- 

rystlitv^t. LEG 174 LIA legible (Ie'-2di-bl) a. mahdol- 

linen lukea, selvSl. 
legrlon (lii'-dSon) n. legioona. 
leslMlatc (le'-d2is-leit) itr. 

sad,t£l3. lakeja. 
legislation (-lei'-Son) n. lain- 

s3.atM.minen. 
legrlslatlve (le'-d2is-lei-tiv) a. 

lakias3.3.tavlL. 
Icgrlalator (-t&r) n. lainsM.§,tM,- 

Ja. 
leslslature (-tjur) n. lainsaa- 

t^misvalta; lains9.S.taj£Lkun- 

ta. 
legrltlmacy (Ii-d2i'-ti-ma-si) 

n. laillisuus. 
legrltlmate (-meit) 1. tr. lail- 

listuttaa; — 2. a. laillistet- 

tu; lainmukainen, oikeutet- 

tu; aviollinen. 
legrltlmatlon (-mei'-Son) n. 

laillistuttaminen. 
legrume (li-grJuum') n. palko, 

palkohedelmS,. 
legrumlnoas (-i-nos) a. palko- 

mainen, palko-. 
leisure (lii'-2ur) n. Joutoaika, 

loma. 
lelaarely (-li) 1. a. hidas; — 

2. adv. vitkalleen. 
lemon (le'-mon) n. sitruuna. 
lemonade (-eid) n. sitruuna- 

vesi. 
lend (lend) tr. [lent; lent] an- 

taa lainaksi. lainata; antaa. 
lengrth (lefith) n. pituus, laa- 

juus. 
lengrhten (lefLthn) v. pitentM,S,, 

-tya. 

lengrthi^lse ( lefith'- waiz) adv. 

pitkittain. 
lengrthy (lefith'-i) a. pitkan- 

puoleinen. 
lenient (lii'-ni-ent) 1. a. lie- 

vittavU.; lempea; — 2. n. lie- 

vitysaine. 
lenitive (le'-ni-tiv) a. lieven- 

tava. 
lenity (le'-ni-ti) n. lempeys. 
lens (lens) n. linssi, myki5. 
lent (lent) 1. imp. 1. pp. ver- 

bista lend; — 2. n. paastoai- 

ka, laskiainen. 
lenten (-en) a. paasto-. 
leopard (le'-pord) leopaardi. 
leper (le'-p5r) n. pitalitauti- 

nen. 
leprofiy (lep'-ro-si) n. pitall- 

tauti. 
leprous (lep'-ros) a. pitalinen. 
iept (lept) imp. 1. pp. verbista 
Jeap. leM (les) komp. sanasta little, 
pienempi; vahemman. 

leasee (le-sii') n. vuokraaja. 
arentimies. 

leaaen (lesn) v. vahentaa, 

-tya. 

leaaon (lesn) 1. n. laksy; ope- 

tus; nuhde; — 2. tr. opettaa, 

neuvoa. 
lesser (le'-sor) n. vuokraaja 

(vuokralle antaja). 
lest (lest) konj. ettei; — [pel- 

koa 1. epailysta merkitse- 

vien sanojen jaiessa ilman 

kieltosanaa] etta. 
let (let) 1. tr. [let; let] antaa, 

sallia; vuokrata; jattaa; 

laskea; — 2. n. este, viivy- 

tys. 
lethal (lii'-thal) a. kuolettava. 
lethargrlc (li-thaar'-d2ik) a. 

unitautinen. 
lethargry (le'-thar-dii) n. uni- 

tauti. 
letter (le'-tOr) n. kirjain; kir- 

jasin; kirje. 
letters (le'-tOrz) n. pi. kirjal- 

lisuus; tiede. 
liettuce (le'-tis) n. kaalis, sa- 

laatti. 
Levant (li-vanf) n. itamaat. 
levee (le-vii') n. aamuterveh- 

dys; rantaperger. 
level (le'-vel) 1. a. vaakasuo- 

ra; tasainen, silea; yhtasuu- 

ri; selva; — 2. n. vaakasuo- 

ruus; tasakorkeus; tasanne; 

tasailukone; samanastel- 

suus; — 3. V. asettaa vaaka- 

suoraan; tasoittaa; sovit- 

taa; suunnata; tahdata. 
leveler (-Or) n. tasoittaja. 
lever (lii'-vor 1. Ie'-v6r) n. 

vipu. 
leverage (-edi) n. vipuvoima. 
lever-Tvatck (-w&tS) n. silin- 

Levite (lii'-vait) n. leviitta. 
levity (le'-vi-ti) n. keveys; 

huikentelevaisuus. 
levy (le'-vi) 1. n. nostaminen; 

aseisiin kutsuminen; vero- 

jen nostaminen; nostovaki; 

— 2. tr. nostaa; koota. 
leiyd (luud) a. irstas. 
levvdness (-nes) n. irstaisuus. 
lexicon (lek'-si-kan) n. sana- 

kir ia 
liability (lai-a-bi'-li-tl) n. 

vastuunalaisuus; velvoitus; 

mahdollisuus; alttiina ole- 

minen. LIA 175 LIK liable (lai'-a-bl) a. vastuun- 
alainen, velvoitettu; mah- 
dollinen, altis, taipuvainen, 
alainen. 

liar (lai'-Or) n. valehtelija. 

libation (lai-bei'-Son) n. vii- 
niuhri. 

libel (lai'-bel) 1. n. hS^vllistys- 
kirjoitus; kunnianloukkaus; 
— 2. tr. kirjallisesti havais- 

ta. 

llbeler (-5r) n. havaistyskir- 

joituksen sepustaja. 
libeloaa (-os) a. hapaiseva, 

havaistys-. 
liberal (li'-b5r-al) a. vapaa; 

antelias; runsas; vapaamie- 

linen. 
llberaliam (-izm) n. vapaa- 

mielisyys. 
liberality -(-a'-li-ti) n. vapaa- 

mielisyys; anteliaisuus; ja- 

lomielisyys; lahja. 
liberalise (li'-b5r-a-laiz) tr. 

tehda vapaamieliseksi. 
liberate (-eit) tr. vapauttaa. . 
liberator (-ei-t5r) n. vapaut- 

taja. 
liberation (-ei'-Son) n. va- 

pautus. 
libertine (li'-ber-tin) 1. a. 

hOlia; irstas; — 2. n. vapau- 

tettu orja; irstailija. 
liberty (-ti) n. vapaus; etuoi- 

kciis 
libidinous (li-bi'-di-nos) a. 

irstas 
librarian (lai-brei'-ri-an) n. 

kirjastonhoitaja. 
library (lai'-bra-ri) n. kirjas- 

to. 
lice (lais) pi. sanasta lonae. 
license (lar-sens) 1. n. lupa, 

salliminen; lupakirja; hil- 

litt5myys; erikoisoikeus; — 

2. tr. antaa lupa. 
licentiate (lai-sen'-Si-et) n. 

luvan saanut. 
licentions (-Sos) a. hillit&n. 

huikenteleva, irstas. 
licentiousness (-nes) a. hillit- 

tomyys; irstaus. 
llcben (lai'-ken) n. jakaia; 

savipuoli. 
lick (lik) 1. n. latkiminen: si- 

vallus; suolapaikka; selka- 

sauna; — 2. tr. nuolla, lat- 

kia; piesta. 
llckerisb (li'-k5r-iS) a. ahnas; 

herkullinen. 
licorice (li'-ko-ris) n. lakrit- 

sijuuri. lid (lid) n. kansi; silmaiauta. 
lie (lai) 1. n. vaihe; 2. itr. va- 

lehdella; — 3. itr. [lay; lain] 

maata, olla; sijaita. 
liegre (liid2) 1. a. vasalli-; — 

2. n. laaniherra. 
lien (liin 1. lai'-en) n. pidatys- 

oikeus. 
lieu (luu) n. — in lien of ase- 

mesta. 
lieutenancy (lu-te'-nan-si) n. 

luutnantin virka. 
lieutenant (-nant) n. luut- 

nantti. 
life (laif) n. eiartia, elo; elin- 

voima; henki; elintapa; eia- 

makerta. 
llfe-gruard (-gaard) n. henki- 

vartijasto. 
life-insurance (in-duu'-rans) 

n. henkivakuutus. 
lifeless (-les) a. eloton, hen- 

getSn; uupunut. 
llfelongr (-l&fi) a. elinkautinen. 
life-rent (-rent) n. elinkorko. 
lift (lift) 1. n. nostaminen; 

apu; nostokone; — 2. tr. 

nostaa, kohottaa; varastaa. 
llgrament (li'-gra-ment) n. si- 
de; niveljanne. 
ligrature (-tjur) n. sitominen; 

neule. 
Ugrbt (lait) 1. n. valo; paiva; 

— 2. a. valoisa, kirkas; 

vaaleanverinen; kevea; mi- 

tatOn; — 3. tr. sytyttaa; va- 

laista; opastaa; — 4. itr. as- 

tua alas; sattua, tapahtua; 

langreta. 
llgrliten (laitn) v. valaista; 

leimahtaa; helpoittaa. 
llgrbter (lai'- tor) n. sytyttaja; 

lotja. 
ligrbt-beaded (-he-ded) a. has- 

sahtanut, ajattelematon. 
ligrbtbouse (-haus) n. majak- 

ka. 
ligrbtness (-nes) n. keveys. 
lisrbtningr (lait'-nifi) n. salama. 
ligrbtningr-rod (r&d) n. ukko- 

senjohdatin. 
ligrbts (laits) n. pi. keuhkot 

(eiaimilia). 
llgrbtsome (lait'-som) a. valoi- 
sa, iloinen. 
ligmeous (lig'-ni-os) a. pui- 

nen, puunkaltainen. 
ligmite (lig'-nait) n. puuhiili. 
like (laik) 1. a. samallainen, 

yhtasuuri; taipuvainen, ha- 

lukas; — 2. adv. samalla ta- 

valla kuliv\ — ^. w. n««\»x- LIK 176^ 

suus. vertainen; taipumus; 

— 4. tr. nauttia 1. pita& jos- 

takin, haluta; — 5. itr. nfth- 

d£l parhaaksi. suvaita. 
llkeUkood (laik'-li-hud) n. 

todenna.kOi8yys. 
likely (-li) 1. a. todenna,k5i- 

nen, luultava; miellyttavS,; 

lupaava; — 2. adv. todennS,- 

kOisesti. 
liken (laikn) tr. verrata. 
likeness (laik'-nes) n. saman- 

nakOlsyvQ 
likewise (-waiz) adv. samaten. 
llklngr (lai'-kifi) n. taipumus, 

mieltymys. 
lilac (lai'-iak) n. syrenipen- 

sas 
lily (li'-li) n. lilja. 
limb dim) 1. n. j^sen; oksa; 

reuna; — 2. tr. raastaa ja- 

senet erilleen. 
limber (lim'-bOr) a. nuortea, 

taipuva, joustava. 
llmbernewi (-nes) n. Jousta- 

vuus. 
lime (laim) 1. n. kalkki; lin- 

nunliima; — 2. tr. liimata, 

sotkea; kalkita. 
llme-klln (-kil) n. kalkkiuuni. 
limestone (-stoun) n. kalkki- 

kivi. 
Ilmetree (-trii) n. niinipuu. 
limit (li'-mit) 1. n. raja; — 2. 

tr. rajoittaa, supistaa. 
llmltable (a-bl) a. mahdolli- 

nen rajoittaa. 
limitation (ei'-Son) n. rajoi- 

tus. 
limitless (li'-mit-les) a. raja- 
ton. 
limn (lim) tr. maalata, koris- 

taa 
llmons (lai'-mos) a. limainen. 
limp (limp) 1. a. veltto; — 2. 

n. onnaiidus; — 3. itr. ontua. 
limpid (lim'-pid) a. kirkas. 
llmpldness (-nes) n. kirkkaus. 
limy (lai'-mi) a. kalkkinen. 
llnch-pln (lintS'-pin) n. sok- 

konaula (py5r9.ss3.). 
linden (lin'-den) n. niinipuu. 
line (lain) 1. n. lanka, nuora, 

siima, k5ysi; viiva: suunta; 

rivi; a'd.e; ala; raja, piiri; 

piirre; sukujakso; linja; 

mittanauha; kulkutie, rau- 

tatie; ohjakset; kahdestois- 

taosa tuumaa; — 2. tr. va- 

rustaa vuorilla, sisustaa; 

vjJvoJttaa. WQ 

lineaire (li'-ni-ed2) n. suku- 

per£L, suku. 
lineal (li'-ni-al) a. suoraan 

polveutuva, laillinen peril- 
linen; viivoista muodostet- 

tu; suorasuuntainen, pi- 

tuus-. 
lineament (li'-ni-a-ment) n. 

piirteet. 
linear (li'-nl-5r) a. viivankal- 

tainen, suoraviivainen. 
linen (li'-nen) 1. a. pellavai- 

nen; — 2. n. liinavaatteet. 
liner (lai'-n5r) n. linjalaiva. 
llngror (lifi'-g5r) itr. viipya. 

vitkastella; epM,r5ida; ikM,- 

v5ida. 
llnamist (lifl'-swist) n. kieli- 

mies. 
llnmiistic (-grwis'-tik) a. kie- 

litieteellinen. 
liniment (li'-ni-ment) n. voi- 

de. 
llnlngr (lain'-ifi) n. virvoitus; 

sisustus, vuori. 
link (lifik) 1. n. (ketjun) ren- 

ga.8; nivel; soihtu: — 2. tr. 

ketjuttaa yhteen. 
linnet (li'-net) n. hamppuvar- 

punen. 
linseed (lin'-siid) n. pellavan- 

siemen. 
lint (lint) n. pellavan5hta. 
lintel (lin'-tel) n. ovenp9,fi,lly8. 
lion (lai'-on) n. leijona; ute- 

liaisuuden esine. 
lioness (-es) n. naarasleijona. 
lionise (-aiz) tr. naytellS. 

paikkakunnan merkillisyy- 

det. 
llonlike (-laik) a. leijonamai- 

nen. 
lip (lip) n. huuli; reuna. 
liqnation (lai-kwei'-§on) n. 

sulattaminen. 
liquefaction (lik-wi-f£lk'-Son) 

n. sulatus. 
llqueflable (lik'-wi-fai-a-bl) 

a. sulava. 
liquefy (-fai) tr. sulattaa. 
llquescency (li-kwe'-sen-ai) 

n. sulavuus. 
llquesent (-sent) a. sulavai- 

nen. 
liquid (lik'-wid) 1. a. neste- 

m^inen, Juokseva; — 2. n. 

liquidate (-eit) tr. selitt&a, 

suorittaa. 
liquidation (-ei'-Son) n. seli- 

tys, suoritus. LIQ 177 LOC liquidity (-wi'-di-ti) n. neste- 

maisyys. 
Ilqaor (li'-k5r) n. neste; vM,- 

kijuoma. 
liquorice = licorice. 
lisp (lisp) 1. n. sammaltami- 

nen; — 2. v. sammaltaa, so- 
pert aa. 
list (list) 1. n. palle, nauha; 

reuna; luettelo, lista; raja; 

reunus, plena; kallistumi- 

nen; kilpakenttU,; — 2. v. 

reunustaa; panna luette- 

loon; vSLrvatsl; kuunnella. 
listen (lisn) itr. kuunnella. 
listener (lis'-nor) n. kuunteli- 

ja, kuulHa. 
listless (list'-les) a. tarkkaa- 

maton, huolimaton. 
literal (li'-tOr-al) n. sanan- 

mukainen; kirjain-. 
Ilterallty (-a'-li-ti) n. sanan- 

mukaisuus. 
literally (Ji'-t5r-a-li) adv. 

kirjaimen mukaisesti. 
literary (li'-tOr-e-ri) a. kir- 

Jallisuutta koskeva, kirjal- 

lisuus-, tleteellinen. 
literate (-eit) a. oppinut, tle- 
teellinen; kirjallinen. 
literature (li'-t5r-a-tjur) n. 

kirjallisuus; opillisuus. 
llthargre (li'-thaard2) n. lyi- 

jykiille. 
Utke (laidh) a. nuortea, Jous- 

tava. 
lithogrrapliy (li-th&'-gra-fi) n. 

kivipainof kivipiirros. 
lltlgrant (li'-ti-gant) a. 1. n. 

riitapuoli, riiteleva (oikeu- 

dessa). 
UtlKate (-geit) v. karaj5ida. 

riidelia. 
migration (-gei'-Son) n. oi- 

keudenkaynti. 
Iltlgrlous (li-ti'-d2os) a. rii- 

danhaluinen. 
litter (li'-tOr) 1. n. paaret; 

pahnat; roskat; pesakunta, 

poikue; epajarjeatys; — 2. 

tr. pahnoittaa; panna mul- 

lin mallin; poikia. 
little (litl) 1. a. pieni, vahai- 

nen, pikku: — 2. adv. vahan. 
littleness (-nes) n. pienuus, 

vahyys. 
llturgry (il'-tor-d2i) n. kirkon- 

menojarjestys. 
live (liv) itr. 'eiaa, asua. 
live (laiv) a. eiava, eloisa. 
livellliood (laiv'-li-hud) n. 

elatus. yliapito. liveliness (laiv'-li-nes) n. 

eloisuus. 
livelong (liv'-l&ii) a. kauan 

kestava. 
lively (laiv'-li) a. eloisa, in- 

nokas, vilkas. 
liver (li'-v6r) n. maksa; eia- 

ja, asukas. 
livery (-i) n. luovutus, anta- 

minen; puku. virkapuku; 

ruoka-annos; hevosten 

ruokkiminen; vuokrahevos- 

ten pitaminen. 
livery-stable (-steibl) n. 

vuokratalli. 
lives (laivz) pi. sanasta life, 
live-stoclc (lalv'-st&k) n. kar- 

ja. 
livid (li'-vid) a. lyijyn har- 

maa; sinimarjainen, mustel- 

mainen. 
lividity (-vi'-diti) n.lyijyvarl. 
iisard (li'-z5rd) n. sisilisko. 
llama (laa'-ma) n. laamae- 

lain. 
lo (lou) inter, katso! 
load (loud) 1. n. lasti, kuor- 

ma; — 2. tr. lastata, kuor- 

mittaa. 
loadings (-ifi) n. lasti, kuorma. 
loadstar (loud'-staar) n. poh- 

jantahti. 
loadstone (-stoun) n. ma- 

neetti. 
loaf (louf) 1. n. kyrsa, kakku; 

toppa; — 2. V. vetelehtia. 
loafer (-6r) n. vetelehtija. 
loam (loum) n. savi. mehu- 

savi 
loamy (-i) a. savinen 
loan (loun) 1. n. lainaaminen. 

laina; — 2. tr. lainata. 
loath (louth) a. vastahakoi- 

nen. 
loathe (loudh) itr. inhota, vl- 

liata. 
loathesome (-som) a. inhot- 

tava. 
loathsomeness (-nes) n. in- 

hottavaisuus ; aitelyys. 
lobby (l&'-bi) n. etehinen, o- 

dotussali. 
lobe (loub) n. tilkka, liuska. 
lobster (l&bs'-tor) n. merira- 

pu, hummeri. 
local (lou'-kal) a. paikalli- 

nen, paikallis-. 
locality (lo-ka'-li-ti) n. paik- 

ka, seutu, asema. 
locally (lou'-ka-li) adv. pai- 

kallisesti. LOC 178 LOR loeatc (lou'-keit) v. sijoittaa, 

sijoittua; m9,^r3,t3, ajsema. 
location (lo-kei'-§on) n. sijoi- 

tus, asema. 
loch (l&k) n. J&rvi, lampi. 
lock (ld.k) 1. n. lukko, teljin, 

sulku, haka; kihara; — 2. 

tr. panna lukkoon, sulkea, 

varustaa suluilla, laskea 
' (laiva) sulkujen 13,pi. 
locker (I&'-k5r) n. piironki. 

arkku. 
locket (ld.'-ket) n. pieni luk- 
ko ; kaulanasta. 
locksmith (-smith) n. lukko- 

seppa. 
locomotion (lou-ko-mou'-5on) 

n. liikkuminen. 
locomotive (lou'-ko-mou-tiv) 

1. a. liikekykyinen; — 2. n. 

veturi. 
locust (lou'-kost) n. heinSl- 

sirkka. 
lode (loud) n. malmisuoni. 
lodgre (l&.d2) 1. n. suojus, m5k- 

ki, seuran haaraosasto; — 2. 

V. sailyttaa; suojata; asua. 

levata; asettua. 
lodsrer (-or) n. hyyryl§.inen, 

vuokralainen. 
lodarlng: (-in) n. asuinpaikka. 

huoneusto. 
lodgrment (-ment) n. asunto; 

etuvarustus. 
loft (l&ft) n. parveke, ylinen. 
loftily (-1-11) adv. korkeastl, 

ylevasti, ylpeasti. 
loftiness (-i-nes) n. korkeus, 

ylevyys. 
lofty (-1) a. korkea, yleva, yl- 

pea. 
logr (1&&) n. polkky; loki, lo- 

kikirja. 
logrgrerhead (l&'-g:5r-hed) n. 

polkkypaa. 
logrlc (l&'-d2ik) n. logiikka. 
logrlcal (-al) a. Johdonmukai- 

nen. 
logrwood (l&g'-wud) n. veri- 

puu. 
loin (loin) n. lanne. 
loiter (loi'-t6r) itr. vitkastel- 

la, vetelehtia. 
loiterer (-6r) n. vetelehtljfi., 

vitkastelija. 
loll (l&l) V. antaa kielen riip- 

pua; loikoa, vetelehtaa. 
lone (loun) a. yksin9,inen. 
loneliness (loun'-li-nes) n. 
ykslnaisyys; ikavystyml- 

nen. lonely (-11) a. yk8in3,inen; 

ikavystynyt. 
lonesome (-som) a. yksinS.!- 

nen; ikav5iv8,. 
longr (l&fi) 1. a. pitka,, laaja; 

— 2. adv. pitk^lti; kauan; 

— 3. itr. ikavOida, haluta. 
lon^eval (l&n-d21i'-val) a.pit- 

kaikainen. 
longeylty (-vi-tl) n. pltka- 

ikaisws 
lonslngr (l&fL'-lfl) n. ik^va. 
lonarltnde (l&n'-d2i-tjuud) n. 

pituus. 
look (luk) 1. n. silmays; kat- 

se; ulkonak5; — 2. itr. kat- 

soa, silmailia; vaikuttaa 1. 

ilmalsta katseella; — to 

look ont katsoa eteensa, 

varoa 
looker-on (-5r-on) n. katse- 

llja. 
looklngr-irlass (lu'-kifi-^las) 

n. peill. 
look-ont (luk'-aut) n. tahys- 

tys; vartija. 
loom (luum) 1. n. kangras- 

puut;_ aironvarsi; — 2. itr. 

nakva 
loon (luun) n. merlkyyhky- 

nen; heitti6. 
loop (luup) 1. n. silmukka, 

ren^as; paula; relka; — 2. 

tr. tehda kierros; kiinnit- 

taa silmukkaan. 
loop-hole (-houl) n. ampuma- 

reika. 
loose (luus) 1. a. irtonainen, 

h51ia, lOyha; Irstas; — 2. tr. 

irroittaa, paastaa vapaaksi; 

h511entaa. 
loosen (luusn) tr. irroittaa, 

vapauttaa; ulostaa. 
looseness (luus'-nes) n. va- 

paus; hOllyys. . 
loot (luut) n. ryostd, saalis. 
lop (l&p) tr. lelkata lyhyeksl; 

karsia 
loquaclons (lo-kwel'-Sos) a. 

puhellas. 
loquacity (-kwa'-sl-ti) n. kie- 

lev vvs. 
lord (loord) n. herra, valtias, 

Jumala, Vapahta^a; — 

liord's Prayer Isameidan- 

rukous; — Lord's Day sun- 

nuntai; — Lord's Supper 

Herranehtoollinen. 
lordliness (loord'-li-nes) n. 

herruus; arvokkuus; p6yh- 

keys. LOR 179 LUN lordly (-li) a. komea, ylh£Li- 

nen; ylpeM,. 
lordsklp (-Sip) n. herruus. 
lore (loor) n. oppi, taito. 
lose (luuz) V. [lost; lost] ka- 

dottaa, menettasl; tuhlata; 

havittaa; joutua tappioUe. 
loss (lS,s) n. kadottaminen, 

tappio, havlO; pula. 
lost (ld.st) imp. 1. pp. verbis- 

ta lose, 
lot (Ikt) 1. n. arpa; osa; koh- 

talo; maapalsta, talonsija. 
lotion (lou'-Son) n. pesu, 

huuhde. 
lottery (l&t'-Sr-i) n. arpajai- 

set. 
loud (laud) a. a^nekas, me- 

lulsa. 
loudness (-nes) n. 3,anekkyys. 
loungre (laundS) itr. veteleh- 

laa. 
loungrer (-5r) n. vetelehtij^. 
louse (laus) n. tai [pi. lic«]. 
lout (laut) n. lurjus, houk- 

kio. 
lovable (lo'-va-bl) a. rakas- 

tettava. 
love (lev) 1. n. rakkaus, lem- 

pi; rakastettu; — 2. tr. ra- 

loveless (-les) a. lemmetOn. 
lovelliiess (-li-nes) n. hert- 

taisuus. 
lovely (-U) a. rakastettava, 

viehattavS,, kaunis. 
love-maklngr (-mei-kifi) n. 

armastelu. 
lover (lo'-vor) n. rakastaja. 
loT¥ (lou) 1. a. matala, alhai- 

nen; alakuloinen; halpa; 

noyra; — 2. itr. ammua. 
lower (lau'-6r) itr. nS,yttaM, 

synkaita. 
lovrland (lou'-land) n. alanko. 
loTvllness (lou'-li-nes) n. al- 

haisuus, nSyryys. 
lovrly (lou'-li) a. alhainen, 

n5yra. 
loyal (loi'-al) a. uskollinen. 
loyalty (-ti) n. uskollisuus. 
lubber (lo'-bOr) n. lurjus, 

retkale. 
lubberly (-li) a. k&mpel5. 
lubrlc (luu'-brik) a. liukas. 
lubricate (-bri-keit) tr. ras- 

vata. 
lubricator (-kei-t5r) n. ras- 

vaaja, rasvakuppi. 
lubricity (-bri'-si-ti) n. liuk- 

kuus. lucid (luu'-sid) a. valaiseva, 

kirkas. 
Inddness (-nes) n. kirkkaus. 
Lucifer (luu'-si-f6r) n. koin- 

tM,hti; saatana. 
luck (lok) n. onni, sattuma. 
luckily (lo'-ki-li) adv. onnel- 

lisesti; kaikeksi onneksi. 
luckiness (-nes) n. onni. 
luckless (lok'-les) a. otine- 

ton. 
lucky (lo'-ki) a. onnellinen. 
lucrative (luu'-kra-tiv) a. 

tuottava, hySdyllinen. 
lucre (luu'-k5r) n. hy5ty, 

voitto. 
lucubrate (luu'-kju-breit) itr. 

tehda ytttySta. 
lucubration (-brei'-§on) n. 

y5ty5. 
luculent (luu'-kju-lent) a. 

kirkas, selva. 
ludicrous (luu'-di-kros) a. 

naurettava, hullunkurinen. 
luff (lof) 1. n. tuulenpuoli; 

luovi; — 2. itr. nousta tuu- 

leen, luovata. 
lugr (lo^) 1. n. kahva, korva; 

taakka; — 2. tr. laahata. 
lugrgragre (lo'-gedz) n. matka- 

kapineet. 
lukcTvann (luuk'-woorm) a. 

haalea; laimea. 
lull (lol) V. tuudittaa lepoon; 

tyyntyft. 
lullaby (lo'-la-bai) n. tuuti- 

laulu. 
Inmbagro (lom-bei'-gro) n. Ion- 

kanvaiva. 
lumber (lom'-b5r) 1. n. romu; 

puutavara; — 2. v. kasata 

sikin sokin; harjottaa tuk- 

kiliiketta. 
lumberer (-5r) n. tukinhak- 

kaaja» 
lumberman (-b5r-man) n. tu- 

kinhakkaaja. 
Inn&lnary (luu'-mi-ne-ri) n. 

valaiseva esine. 
luminous (luu'-mi-nos) a. va- 
laiseva, valoisa. 
lump (lomp) 1. n. m5hkaie; — 

2. tr. kasata yhteen; ottaa 

yhdessa er^ssa. 
lumplsk (-i§) a. k5mpel&. 
lumpy (-i) a. kokkareinen. 
lunacy (luu'-na-si) n. mielen- 

vikaisuus. 
lunar (-ndr) a. kuu-. 
lunatic (luu'-na-tik) a. 1. n. 

mielenvikainen. 
lunck Clowt^^ IV. N'^CS^'^^^3a., LUN 180 

Iniiflr (loft) n. keuhko. 

langre (lond2) n. sys9.ys, si- 

vallus. 
lupine (luu'-pin) a. susimai- 

nen. 
larch (lOrtS) 1. n. kallistumi- 

nen, horjuminen; — 2. itr. 

kallistua, horiua; puijata. 
lure (luur) 1. n. syotti; — 2 

tr. houkutella ansaan. 
Inrld (luu'-rid) a. kalman kal- 

pea; synkkS.. 
lark (15rk) tr. vaiiya. 
lurklngp-place (-in-pleis) n. 

vaijymispaikka. 
laadona (lo'-§os) a. makea; 

a i tela. 
luat (lost) 1. n. himo, halu; — 

2. itr. himoita. 
Inatfal (-ful) a. hekumalll- 

nen. 
InstUy (los'-ti-li) adv. reip- 

paasti. 
Inatlneas (-ti-nes) n. reip- 

paus. 
luatre 1. liiater (los'-t5r) n. 

loisto, kuniiia; kynttila; 

viisivuotiskausi. 
luatroua (los'-tros) a. lois- 

tava, kirkas. 
luaty (los'-ti) a. rivakka, rei- 

pas. MAG lute (luut) 1. n. kannel; kitti; 

— 2. tr. kitata. 
liUtheran (luu'-th5r-an) a. L 

n. luterilainen. 

luxate (lok'-seit) tr. vaantaa 
sijoiltaan. 

luxation (-sei'-Son) n. nyr- 
jahtaminen. 

Inxnrlance (lok-suu'-ri-ans) 
n. ylellisyys. 

luxuriant (-ant) a. reheva; 
ylellinen. 

luxuriate (-ri-eit) itr. kasvaa 
ylellisesti; massata. 

luxurioua (-ri-os) a. ylelli- 
nen, hekumallinen. 

luxury (lok'-su-ri) n. ylelli- 
syys. 

lye (lai) n. lipea. 

lylnar (lai'-ift) p. pr. verbista 
lie. 

lympli (limf) n. maitoneste; 
verivesi. 

lyncli (lint§) tr. ilman laillis- 
ta tuomiota rangaista 1. 
surmata. 

lynx (liftks) n. ilves. 

lyre (lair) n. lyyra. 

lyric (li'-rik) 1. a. lyyrillinen; 

— 2. n. lyyrillinen runo. M ma (maa) n. aiti (lasten kie- 

lessa). 
ma'am (maam 1. mam) = ma- 
dam. 
macadamlae (ma-ka'-da-maiz) 

tr. kiveta. 
macaroon (ma-ka-ruun') n. 

sokerileivos. 
mace (meis) n. valtikka, vir- 

kasauva; muskottikukka. 
macerate (ma-s5r-eit) tr. 

liottamalla pehmittaa; tyls- 

tyttaa ruokahalu. 
machinate (ma'-ki-neit) v. 

suunnitella; Juonitella. 
machination (-nei'-§on) n. 

Juonittelu. 
machine (ma-diin') n. kone. 
machinery (-§ii'-n6r-i) n. ko- 

neisto. 
machinist (-nist) n. koneen- 

rakentaja; koneenkayttaja. 
mackerel (ma'-k5r-el) n. 

makrilli. 
jBtfAenlate (mak'-Ju-leit) tr. 
tabrata. mad (mad) a. mielipuoli; hur- 
ja; raivoisa; suuttunut. 

madam (ma'-dam) n. rouva; 
neiti. 

madden (madn) v. raivostut- 
taa; raivostua. 

made (meld) imp. 1. pp. ver- 
bista make. 

madhouae (mad'-haus) n. hul- 
luinhuone. 

madly (mad'-li) adv. raivoi- 
sasti; Jarjett5masti. 

madman (mad'-man) n. mieli- 
puoli. 

madness (mad'-nes) n. raivo; 
mielettOmyys. 

magrarine (ma-ga-ziin') n. va- 
rastohuone; aikakauskirja. 

magrgrot (ma'- got) n. mato; 
toukka; paahanpisto. 

magrlc (ma'-d2ik) 1. a. taika- 
voimainen; — 2; n. taika- 
voima, lumous. 

magrlc lantern (-lan-torn) n. 
taikalyhty. MAG i8i MAL (m&.-d2i'-9an) n. magician 

taikupi. 

maslMterial (ma-diis-tii'-ri-al) 
a. Yirallinen; k&skevIL; yl- 

maslatracy (mlL'-d2is-tra-si) 

n. virasto. 
masristrate (-treit) n. viran- 

omainen; virkamies. 
magmanlmlty (m3.g-nM.-ni'-mi- 

ti) n. jalomielisyys. 
magrnanlmoiui (ma,gr-na.'-ni- 

mos) a. Jalomielinen. 
magmet (mag'-net) n. ma- 

neetti. 
magrnetlc (-ne'-tik) a. ma- 

neettinen. 
magmetlam (m3.gr'-ne-tizm) n. 

maneettisuus. 
magrnetlse (-taiz) tr. tehdS, 

maneettiseksi. 
magrnlflcence (-ni'-fi-sens) n. 

komeus, suuremmoisuus. 
magmlflcent (-sent) a. suu- 

remmoinen, komea. 
magrnlfler (m^gr'-ni-fai-5r) n. 

suurennuslasi. 
magrnlfy (-fai) tr. suurentaa. 
magrnlloqiience (mM,gr-ni'-lo- 

kwens) n. kerskailu. 
magmlloquent (-kwent) a. 

kerskaileva. 
magrnltude (m^g'-nit-Juud) n. 

suuruus. 
magrple (m^g'-pai) n. harak- 

ka. 
mahograny (ma-h&'-ga-ni) n. 

mahonki. 
Mahometan (ma-h&'-me-tan) 

a. muhamettilainen. 
maid (meid) n. neito, impi; 

palvelustytttt. 
maiden (meidn) 1. n. neito; — 

2. a. tuore, puhdas. 
maidenhood (-hud) n. im- 

peys. 
maidenly (-li) a. sive^, kaino. 
mall (meil) 1. n. panssari; 

postlsakki, posti; — 2. tr. 

panna postiin. 
mall-coach (-koutS) n-.- posti- 

vaunu. 
mall- train (-trein) n. posti- 

J una. 
malm (meim) 1. n. rampaus, 

silpominen; — 2 tr. tehdS. 

raajarikoksi, silpoa. 
main (mein) 1. a. ensim9.inen, 

tslrkein, pUS,-; — 2. n. voi- 

ma; p8.9,o8a; pa3,Johto; ko- 

konaisuus; manner; valta- 

meri. mainly (-li) adv. pH&asialli- 

sesti. 
maintain (men-tein') tr. oi- 

taa, pitaa pystyssa l. ylia: 

saiiyttaa; vaittaa; nayttaa 

toteen. 
maintenance (mein'-te-nans) 

n. yliapito; suojelus. 
malse (meiz) n. maissi. 
majeatlc (ma-d2es»'-tlk) a. 

majesteetillinen, mahtava. 
majeaty (ma'-d2es-ti) n. ma- 

Jesteetti. 
major (mei'-d25r) 1. a. suu- 

rempi; — 2. n. majuri; 

taysi-ikainen. 
majority (ma-dz&'-ri-ti) n. 

enemmistd; taysi-ikaisyys; 

majurin-arvo. 
make (meik) 1. tr. [made; 

made] tehda, synnytta?i, ai- 

kaansaada, tuottaa, valmis- 

taa, sepittaa; antaa; sovit- 

taa; saavuttaa; saattaa; -- 

2 itr. liikkua; lisata; — 3. 

n. • teko, muoto, tekotapa, 

rakenne. 
maker (-5r) n. tekija, valmis- 

taja. tehtailija. 
maladnOnlatratlon (mai-ad- 

mi-nis-trei'-Son) n. huono 

asiainjohto 1. hoito. 
malady (ma'-la-di) n. sairaus. 
malapert (ma'-la-p5rt) a. pa 

hanilkinen, hapeamat5n. 
malaria (ma-lei'-ri-a) n. ra- 

mekaasu; horkka. 
malcontent (mai'-k&n-tent) a. 

1. n. tyytymatttn. 
male (meil) 1. a. miespuoli- 

nen; — 2. n. koiras. 
(malediction (ma-li-dik'-son) 

n. kirous. 
malefactor (ma-le-fak'-tOr) n: 

pahan tekija. 
malevolence (ma-le'-vo-lens) 

n. pahantahtoisuus. 
malevolent (-lent) a. pahan- 

suopa. 
malformation (mai-f&r-mei'- 

Son) n. epamuodostus. 
malice (ma'-lis) n. pahanilki- 

syys, pahansuopuus, hai- 

Jyys 
mallclona (ma-li'-§os) a. hai- 

Jy, pahansuopa. 
mallclouaneaa (-nes) n. pa- 

hanilkisyys. 
mallgrn (ma-lain') 1. a. haijyn- 

ilkinen, pahansuopa; pana- 

luontoinen; — 2. tc. v^&s\fc- MAL 182 

mallgrnancy (ma-ligr'-nan-si) 

n. pahantahtoisuus 1. -ilki- 

syys; pahanluontoisuus. 
mallgrnant (-nant) a. pahan- 

suopa, pahanluontoinen. 
mallgmer (ma-lai'-n5r) n. sol- 

vaaja, panettelija. 
mallsrnlty (-lig'-ni-ti) n. pa- 

hansuopaisuus, hSlijyys. 
mallnsrer (ma-lifi'-gr5r) itr. te- 

keytyS. sairaaksi. 
mall (mool) 1. n. nuija; — 2. 

tr. nuijia. 
mall (mal) n. oikeuspaikka; 

puistoklLytavH; karttupeli. 
mallard (m3.'-15rd) n. sini- 

sorsa. 
malleable (m3,'-li-a-bl) a. 

mahdollinen takoa. 
malleate (-li-eit) tr. takoa 

ohueksi liuskaksi. 
malleatlon (-ei'-§on) n. tako- 

minen, venyttaminen. 
mallet (m3,'-let) n. nuija. 
mallowa (mSL'-louz) n. katin- 

nauris. 
malpractice (mal-prak'-tis) n. 

lainvastainen toiminta; 

kehno laU.k9,rinhoito. 
malt (moolt) 1. n. mallas; — 

2 tr. tehda maltaiksi. 
maltreat (mal-trlif) tr. koh- 

della huonosti, r3,S.katM,. 
maltreatment (-ment) n. huo- 

no kohtelu. 
malversation (mal-v5r-sei'- 

Son) n. huono kslytSs; pe- 
hallinto. 
(ma-maaO 
kielessa). 
(m£l'-mal) MAN n. aiti n. nisS,- toUinen 
mamma 

(lasten 
manunal 

kas. 

mammon (m£l'-mon) n. mam- 
mona. 

man (m^n) 1. n. ihminen, 
henkil5; mies; ihmiskunta; 
palvelija; aviomies; — 2. 
tr. miehittaS,. 

manacle (m£l'-na-kl) 1. n. kS,- 
slraudat; — 2. tr. panna kS,- 
sirautoihin. 

managre (m£l'-ned2) 1. tr. kS,- 
. sitella, Johtaa, hoitaa; opet- 
taa ratsuksi; huolella koh- 
della; saada aikaan; — 2 
itr. johtaa asioita, hoitaa 
liiketta. 

managreable (-a-bl) a. mah- 
dollinen hoitaa 1. hillitll. 
manasrcMnent (-ned2-ment) n. 
JcUyttely, Johto, hoito; lll- keasia; taitavuus; p^tolli- 

suus. 
manaarer (ma'-ned-z5r) n. joh- 

taja, hoitaja, esimies; ta- 

loudenhoitaja; liikkeenjoh- 

taja. 
mandarin (man-da-riin') n. 

mandariini. 
mandate (m3,n'-det) n. kU.sky. 
mandatory (-da-to-ri) a. k3.s- 

keva. 
mandible (m^n'-di-bl) n. ala- 

leuka. 
manducatlon (mand-ju-kei'- 

Son) n. pureksiminen. 
mane (mein) n. harja. 
manegre (ma-nei2') ratsastus- 

taito 1. -koulu. 
maneuver (ma-nuu'-v5r) n. 

liikunto, taidolla tehty Hi- 
ke; sotajuoni. 
manful (man'-ful) a. mie- 

huullinen. 
manfulness (-nes) n. miehuul- 

lisuus. 
man^c (meindS) n. syyhy 

(elaimissa). 
mangrer (mein'-d25r) n. sei- 

mi, soimi. 
mangrle (mafig:l) 1. n. man- 

keli; — 2. tr. mankeloida; 

silittaS.; ruhjoa. 
mangro (man'-g:o) n. mangro- 

hedelma. 
mangry (man'-d2i) a. syyhyi- 

nen. 
manbood (man'-hud) n. mie- 

huus; miehenika. 
mania (mei'-ni-a) n. hulluus; 

kiihko. raivo. 
maniac (mei'-ni-ak) a. 1. n. 

mielipuoli, hullu. 
manlfeat (ma'-ni-fest) 1. a. 11- 

meinen, silniinnM,ht&v3,; — 

2. n. lastiluettelo (laivas- 

sa) ; — 3 tr. tehdS. tunne- 

tuksi. kuuluttaa. 
manifestation (-fes-tei'-Son) 

n. tunnetuksi tekeminen; 

ilmeneminen. 
manifestly (-fest-li) adv. il- 

meisesti. 
manifesto (-fes'-to) n. julis- 

tus. 
manifold (ma'-ni-fould) 1. a» 

moninainen; — 2. tr. mo- 

nistaa. 
manlfoldness (-nes) n. moni- 

naisuus. 
manikin (ma'-ni-kin) n. kftft- 

pi5; anatoominen malli ih- 

mlseatS.. lanlpnlBllon (>lel''Son) n. 
kaslttely. 

unkind (man'-kaind) n. Ih- 
mIskuntEi. 
nnllnHB (man'-ll-nea) n. 

■nly (-11) a. miehektls. mle- 

kliytSstapa; menettelytapa: 
kaytOa: kirjoltustapa; tyy- 
II; lali, laaCu. orjuus. -nli) IhmlB- nuu'-vtir) n. 

nflr) n. hovl; 

man'-Sim) n. her- 

I« (nian'-Hloo.tSrt 

iSn'-tel) n. uunin la (m&n-ti 
, vlitta. la) kaarlytya. 
manonl (man'-]u-a1) 1. a. 

aln lehty. kSBi-; — 2. n. 

BlklrJa. 
manufaclaiT (miln-]u-mk' 

rl) n, tehdaa, 

teolllHuuB. ttolllBUUdentuO' 
te: — 2. tr. valmlRtaa. 
mannfactniTT (-f»k'-tjur-0r) s-njui ■-nju-Hkript) lata. 

voilla. 

kelllja.' »l|lt (mB 

slkirJoiCUB 

,mo'-nl) 1, a. mom; ~ 

suurl joukko: palJouB, 
,nni 1 n Wartta; — 8. 
unnttella. 

irmella, i>l- 

Tia-rooa') itr. roB- 

(-«r) n. ryOstSret- 

.maar'-bl) 1, n. mar- meipl) n. ■ ) n. pi, ralamaa. narkct (maar'-ket) l.n.mark- 
klnat; tori: kauppa: — i, 
Itr. tehdtt kauppa, 

narkctahlF l-B-bl) a. kau- 
paksl ka.ypa. 

naTketinc (-111) n. kaupao- hyStysavl, 
I) n. kakBl- Bsrqur (itiaark) n. kaappari- 

lalva 1. -klrjB. 
BBrquelrr (maar'-ket-rl) n, 

sUauatyfl, 

kwls) n. markUsl. 
narrinse <ma'-ria*) n. avio- MAR 184 (m3,'-rou) n. ydin; 

mehu. 
marrowlali (-id) a. ytimek9.8. 
marry (m3,^-ri) v. naittaa, 

naida. 
marali (maarS) n. suo, r&me. 
maralial (-al) 1. n. marsalkki; 

marski; Juhlamenojen oh- 

jaaja; poliisip^ailikkO; — 2. 

tr. JS.rJest3,S., Johdattaa. 
maraliy (maar'-fii) a. rS,mei- 

nen. 
mart (maart) n. tori. 
marten (maar'-ten) n. nS.S,t3.. 
martial (maar'-Sal) a. sotai- 

nen, sota-. 
martial law (-I00) n. piiritys- 

tila. 
martin (maar'-tin) n. viiri- 

pll9.skynen. 
martinet (-et) n. sotakurin- 

pitaja. 
Martlnmaa (maar'-tin-maa) 

n. Maarianmessu (marrask. 

11 p.). 
martyr (maar'-t5r) n. mart- 

tyyri. 
martyrdom (-dom) n. mart- 

tyyrikuolema. 
marvel (maar'-vel) 1. n. ih- 

me; — 2. itr. ihmetellS., 

kummeksia. 
marveloua (-os) a. ihmeelinen 
marvelonaly (-li) adv. ihmeel- 

lisesti. 
maacullne (mUs'-kJu-lin) a. 

mies- 1. urospuollnen. 
maali (mS.S) 1. n. sekoitus; 

mM,8ki, silppu; — 2. tr. sur- 

voa, m9.sk9.tS,. 
maalier (-5r) n. m9,skinval- 

mistaja; keikari. 
maak (mask) 1. n. naamari; 

naamiaiset; — 2. tr. naami- 

oida. 
maaon (meisn) n. muurari. 
maaonlc (ma-s&'-nik) a. muu- 

rarien-, vapaamuurarien-. 
maaonry (meisn'-ri) n. muu- 

raus; vapaamuurariseura. 
maaqnerade (m3.s-k5r-eid') n. 

naamiaiset; teeskentely. 
maaa (mas) 1. n. joukko; ka- 

sa; m5hkaie; paljous; mes- 

su; massa. 
maaaacre (m9.'-sa-k6r) 1. n. 

veril5yly; — 2. tr. murhata 

joukottain. 
maaalve (m^s'-iv) a. t9.ytel9.i- 

nen, raskas. 
MMtmmmT (m^a'-V) a. raskas. 
Mammt (mdat) n. mas to; terho. MAT ter (-Or) 1. n. mestart, 

herra; johtaja; opettaja; 

poikanen; — 2. tr. hallita, 

valuta; perinpohjin oppia 

1 osatSn 
maaterfnl (-ful) a. k9,skev9,; 

taitava. 
master-piece (-piis) n. mes- 

tarin9,yte. 
maaterahlp (-dip) n. mesta- 

ruus. 
maatery (-1) n. herruus; ete- 

v9.mmyys; mestaruus. 
masticate (m9.s'-ti-k6it) tr. 

pureksia. 
mastication (-kei'-fion) n. pu- 

reksiminen. 
mastic (m9,s'-tik) n. pihka. 
mastiff (m9.8'-tif) n. verikoi- 

ra, kahlekoira. 
masturbation (m9.s-t5r-bei'- 

Son) n. itsesaastutus. 
mat (mSt) 1. n. matto; — 2. 

tr. varustaa matoilla; sot- 

ksa 
match (m9.td) 1. n. tulitikku. 

syty tin ; ver tainen ; kilpailu ; 

naiminen; sopimus; naita- 

va; tasav9.kisyys; sopiva 

yhdistys; — 2. v. vet9.9. ver- 

toja, asettaa rinnalle, sovit- 

taa; naida; hakea pariksi. 
•matchless (-les) a. verraton. 
mate (meit) 1. n. kumppani, 

puoliso, ver tainen; per9.- 

mies; — 2. tr. naida; kil- 

pailla; tehd9. matiksi. 
material (m9,-tii'-ri-al) 1. a. 

aineesta tehty, aineellinen; 

t9.rke9.; — 2. n. aines. 
materialism (-izm) n. mate- 

rialismi. 
materialist (-ist) n. mater ia- 

listi. 
materiality (m%-tii-ri-9.'-li-ti) 

n. aineellisuus; t9.rkey8. 
materialise (-tii'-ri-9.-laiz) v. 

alneellisuutta; tulla t9,yt9,n- 

t55n. 
maternal (ma-tdr'-nal) a. 9.1- 

dillinen. ^idin-. 
maternity (-ni-ti) n. 9.idilll- 

syys, a,itiys. 
mathematical (m9.-thi-m9,'-tl- 

kal) a. matemaattinen. 
mathematics (-tiks) n. mate- 

matiikka, suuretiede. 
matins (m9.'-tinz) n. aamuru- 

kous. 
matrass (m9.'-tr9.s) n. tlslaus- 

pullo. MAT 185 MEC matrlce (mei'-tris) n. kohtu; 

valumuotti. 
matricide (ma.'-tri-said) n.M- 

dinmurha 1. -murhaaja. ' 
matriculate (ma-trik'-u-leit) 

tr. merkita luetteloon, ot-^ 

taa Jaseneksi. 
matriculation (-lei'-§on) n. 

Jaseneksi otto; sisa3.nkir- 

joitus. 
matrimonial (ma-tri-mou'-ni- 

al) a. avioliittoa koskeva. 
matrimony (m&.'-tri-ino-ni) n. 

avioliitto. 
matrix (raei'-triks) n. = mat- 
rlce. 
matron (mei'-tron) n. em3,nt£l, 

vaimo. 
matter (m3.'-t5r) 1. n. aine. 

lilke, asia, merkitys; syy; 

vaikeus. hat£L; ma.S.ra; mar- 

ka; — 2. itr. merkita. 
mattery (-i) a. markiva; tar- 

kea. 
mattlngr (ma'-tifi) n. mattoai- 

nekset 
mattock (ma'-t&k) n. kuokka. 
mattresa (ma'-tres) n. mat- 

rassi, patja. 
maturate (mat'-Ju-reit) v. 

kypsyttaa, kypsya. 
maturation (-rei'-son) n. kyp- 

syminen. 
mature (mat-Juur') 1. a. kyp- 

sa; — 2. V. kypsyttaa, val- 

mistua. 
maturity (-juu'-ri-ti) n. kyp- 

syys. 
matutinal (mat-Ju-tai'-nal) a. 

varhalnen. 
maudlin (mood'-lin) a. herk- 

kaitkuinen; paihtynyt. 
maul (mool) 1. n. nuija; — 2. 

tr. nuijia; vah in go it taa. 
mauaoleum (moo-so-lii'-om) 

n. hautakappeli. 
mauve (mouv) n. purppura- 

vari. 
mavla (mei'-vis) n. lauluras- 

tas. 
maw (moo) n. maha; kupu. 
mawklah (-kid) a. ilettava. 
maw- worm (-wdrm) n. suoli- 

mato. 
maxim (mak'-sim) a. peri- 

aate; oppilause. 
May (mei) n. toukokuu. 
may (mei) apuv. [imp. migrht] 

voida. mahtaa, saada. 
maybe (mei'-bi) adv. ehka. 
May-day (mei'-dei) n. vappu. mayor (mei'-5r) n. majuri, 

pormestari. 
maae (meiz) 1. n. sokkelo, 

hamminki; — 2. tr. saattaa 

hamille. 
maay (mei'-zi) a. sokkeloi- 

nen; hammastyttava. 
me (mii) pron. minua, minut, 

minulle. 
mead (miid) n. si ma. 
meadow (me'-dou) n. niitty. 
measrre L meagrer (mii'-gor) 

a. laiha. k5yha, niukka. 
meal (miil) n. ateria; Jauhot. 
mealy (mii'-li) a. Jaulioinen. 
mean (miin) 1. a. yleinen; al- 

hainen, halpa, halpamainen; 

keskivaiinen, keskinkertai- 

nen; kltsas; — 2. n. keski- 

arvo, keskus, keskitie; — 

pi. omaisuus; varat; vaii- 

kapt>ale; keskinkertaisuus; 

tulot; — 3. tr. [meant; 

meant] tarkoittaa, aikoa; 

merkita. 
meander (mi-an'-d5r) 1. n. 

kiemura; — 2. itr. kiemu- 

roida. 
meaning: (mii'-nifi) n. tarkoi- 

tus; merkitys. 
meannesa (miin'-nes) n. hal- 

pamaisuus, mitatt5myys, 

keskinkertaisuus. 
meant (ment) imp. 1. pp. ver- 
bis ta mean, 
meantime (miin'-taim) adv. 

silia vaiin. 
meaalea (miizlz) n. pi. tuhka- 

rokko. 
meaaly (miiz'-li) a. tuhkarok- 

koa sairastava. 
meaaurable (me'-2ur-a-bl) a. 

mahdollinen mitata; koh- 

tuullinen. 
meaaure (me'-2ur) 1. n. mit- 

ta; laajuus, maara; tahti» 

runomitta; osa, keino; — 2. 

tr. mitata. matkata; ohjata, 

Jakaa, sisaitaa. 
meaaureleaa (-les) a. mitaton, 

rajaton, maarat5n. 
meaaurement (-ment) n. mit- 

taus, suuruus, sisait5. 
meat (miit) n. ravinto, liha. 
meclianlc (mi-ka'-nik) 1. a. 

koneellinen; konemainen; 

halpa; — 2. n. koneseppa; 

tehtaalainen. 
meclianlclan (-ni'-San) n. ko- 
neseppa, mekaanikko. 
meciianlca (-ka'-niks) r\^. \nv^- MEC i86 MBM ■iecliaiilaiii (me'-ka-nizm) n. 

konerakenne. koneisto; lai- 

tos. 
mecliaiilat (me'-ka-nist) n. ko- 

nerakentaja; koneenk3,yt- 

medal (me'-dal) n. mi tali. 
meddle (medl) itr. sekoittua 

tarpeettomasti. 
meddler (-5r) n. tunkeilija. 
meddleaome (-som) a. tunkei- 

leva 
mediaeval (mii-di-ii'-val) a. 

keskiaikainen. 
medial (mii'-di-al) a. k^skiar- 

voinen, keski-. 
median (mii'-di-an) a. keski- 

va,lillll oleva, keskikohtai- 

nen. 
mediate (mii'-di-eit) 1. a. vS.- 

lilia oleva, vaiillinen; — 2. 

V vS.llttlLS.. 
mediately (-et-li) adv. vaiilli- 

sesti 
mediation (-ei'-Son) n. yaii- 

tys 
mediator (mii'-di-ei-t6r) n. 

vaiittaja. 
mediatorial (-a-tou'-ri-al) a. 

vaiittava. 

medical (me'-di-kal) a. laa- 

ketieteellinen, l^akitseva. 
medicament (me'-di-ka-ment) 

n. laake. 
medlcamental (-men'-tal) a. 

parantava. 
medicate (me'-di-keit) tr. se- 

koittaa laakkeilia; laakita. 
medicinal (mi-di'-si-nal) a. 

parantava. 
medicine (me'-di-sin) 1. n. 

laaketiede; make; — 2. tr. 

laakita. 

mediocre (mii'-di-ou-k5r) a. 

keskinkertainen. 
mediocrity (-&k'-ri-ti) n. kes- 

kinkertaisuus, kohtalaisuus. 
madltate (me'-di-teit) v. aja- 

tella, mietiskelia; mielia. 
meditation (-tei'-5on) n. mie- 

tiskely. 
meditative (me'-di-te-tiv) a. 

mietiskeleva. 
Mediterranean (me-di-ter-ei'- 

ni-an) n. vaiimeri. 
medium (mii'-di-om) [pi. -s, 

media] n. keskus; keskitse; 

vaiiaine; vaiikeino. 
medlar (med'-15r) n. tuhka- 

puu, koiranpuu. 
MMtcdleT fmed'-li) n. sekoitus. 
MB^duiim (mi-dol'-a) n. ydin. a. lempea, sa- 
lempeys, n. n. (miik) 

vylsa. 
meekneaa (-nes) 

hyvasavyisyys. 
meerscliaiim (miir'^oom) 

meffenvaha. 
meet (miit) 1. a. sovelias; — 

2. n. kohtaus; — 3. v. [met; 

met] kohdata, kokoontua, 

tavata, yhtya; tyydyttaa; 

olla samaa mielta. 
meetlngr (-ifi) n. kokous, yh- 

tyma; yhtymakohta. 
melancholic (me-ian-k&'-lik) 

a. ra-skasmielinen. 
melancliolT (-ian'-k&-li) 1. a. 

surullinen; — 2. n. synkka- 

mielisyys. 
meliorate 

parantaa. 

" n. pa- (mii'-lio-reit) tr. 
(-rei'-Son) (me-li'-f6r-os) a. 
valmistava. mesi- 

(-flu-os) a. sula- melloratlon 

rannus. 
melllferoua 

hunajaa 
nen. 
melllfluoiM 

va 
mellow (me'-lo) 1. a. kypsa, 

pehmea, m5yliea; — 2. v. 

penmittaa; pehmita. 
melodloua (me-lou'-di-os) a. 

sointuva. 
melodrama (me-lo-draa'-ma) 

n. melodraama. * 
melody (me'-lo-di) n. savel, 

nuotti. 
melon (me'-lon) n. meloni. 
melt (melt) v. sulattaa. su- 

lata. 
member (mem'-b5r) n. jasen. 
memberalilp (-5ip) n. jase- 

nyys. 
membrane (-brein) n. kalvo, 

kelmu. 
membranona (mem'-bra-nos) 

a. kalvomainen. 
memento (mi -men'- to) n. 

muisto; muistutus. 
memoir (mem'-w&r 1. miim'^ 

w&r) n. muistiinpano, seli- 

telma. 
memorability (me-mo-ra-bi'- 

li-ti) n. muistettavaisuus. 
memorable (me'-mo-ra-bl) a. 

muistettava. 
memorandum (-ran'-dom) n. 

muistiinpano. 
memorial (-mou'-ri-al) 1. a. 

muisto-; — 2. muistokirjoi- 

tus 1. -merkki; anomuskir- 

Joitus. 

nomuB- 


merchandlar (miir'-tflan-dall) 


kirjultukaen tehll&. 
n. kauppatavam; Hike. 


mp»arisu>e (-all) tr. 


jattan 


iB»r.'li»i.t <-tgant) n. kaup- 


anomuHklriolluB. 
pias. 
z) tr. 


merchnntnble (-tl^bl) a. kau- 


"^inlr muS^Uln""'"'"'' 
paksl kayva. 


mrmoTT (me'-mo-rl) n 


mulBtl. 


palaiva. 


B.^"(men) pi. sanasta 
mrrcirul (mHr'-Hi-Cul) a. ar- 
n. uh- 


; — 2, 
tr. uhata. 
Baaiitan, 


meoitKcric (me-na'-sa 


r-1) n, 


merrllcHxrM (-nes) n. saail- 


elllinnayttely. 
loattamyya. 


mpna tmend) v. parantaa, 


nercnrlBl (mOr^kjuu'-rl-al) a. 


-tua: korjata, paika 
elohopea-; vllkas. 


■la. ^ ^^|, 
nmcDrr (m6r'-kju-rl) n. elo- 
Sob) a. 
valheelllnen. petolllr 
mrrcr (mOr'-Bf) n. armahta- 
va tail us, armellalsuus. ar- 


heelllHuuB. yalhe. petoB, 


mo, aaail: mlellvalta. 
paran- 


men (mlir) 1. a. Bekolttama- 


"tSj" "'^" " 
ton. puhdas: ainoa: paljasi 


mendlc»cy C-dl-kan 


-al) n. 


^ 2. n. lampl; raja. 


kerjuu. 
merclT (mMr'-ll) adv. puh- 


nendleaiit (-kant) a. 1 


n. ker- 


taaJtl; ykalnkertaisesti; al- 


jaiainen. 


"jS2!"'k'rj^"iai8oia.ma 
a. Irstaa; pet oilmen. 


»«'-i 'ivi'Iisi-'l.V. 


a. pal- 


ottrgK (mfirdS) V. upottaa. mltslll! 
:a 111 nan. 
utaamlnen. ■fiu-ra-bl) 1 
Bl'-fion) 1 ,meii'-tal) a. henkl- 

nen. BlBainen. henKen-. 
tnlally <-l) adv. henklaestl nrpliltla (-fal'-tia) n. aaBBtu- kauppa-, Hike-, 
a. palkattu. ostel 
tlliiB. puoiipai,_ , -. ... ,. 

paivapliri; puollpaiva. ^rltorloDuieaa (-naa> n. an 

!lolllBUUS. 

■rlln (mOr'-llJl) n. pouta 
liaukka. 
mermalil (mJSr'-meld) n, ma 

flv. Ilol 

icrrlment (raer'-l-ment) n. 

Uoisuua, hauBkuuB. 
nerry (nie'-rl) a. llninen, 

° kif Si lijafhu ! I u tt eli j a. 
nrrry-nuklni: (-mel-klfi) n. 
hauskuuH, ilonpLto. 

"n'Jsta'nayttaiL. 

nrali (meS) 1. n. verkonBil- 

ma; hammaavautys-. — ^ - 

pySt.S-&-"^ MBS i88 MIG ■leameriaBi (mez'-mOr-izm) n. 

hypnotismi. 
mesa (mes) 1. n. ruokalaji* 

ruokakerta; yhdessS. ate- 

rioivat; sekoitus; — 2 Itr. 

sy5da. yhdessa.. 
meaaagre (me'-sed2) n. sano> 

ma, tiedonanto. 
meaaeiiflrer (>sen-d25r) n. sa- 

nanasaattaja, l&hettil&s. 
MeMilali (me-sai'-a) n. Mes- 

sias. 
Meaaleum (mefi'-JOrz) n. pL 

herrat [lyhehnetM.a,n taval- 

lisesti Measra.]. 
met (met) imp. 1. pp. verbistS. 

meet, 
metal (me'-tal) n. metalli. 
metalU^ (mi-ta.'-lik) a. metal- 
linen. 
metalUferona (-li'-fOr-os) a. 

metallia tuottava. 
metalllat (me'-ta-list) n. me- 

tallity5ntekij3,. 
metallnrary (me'-ta-15r-d2i) n. 

metallienpelkistystaito 1. 

-oppi. 
metamorplioae (me-ta-moor^- 

fos) tr. muuttaa muodol- 

taan. 
metamorplioala (-fo-sis) n. 

muodonvaihdos. 
metaphor (me'-ta-fOr) n. ku- 

vannollinen lauseparsi. 
metaphorical (-f&r -i-kal) a. 

kuvannollinen. 
mete (miit) tr. mitata. 
meteor (mii'-ti-Or) n. meteori. 
meteorollte (-&'-ro-lalt) n. 

meteorikivi. 
meteorolofiry (-6r-&'-lo-d2i) n. 

ilmatiede, meteorologriia. 
meter (mii'-t5r) n. mittari. 
meter 1. metre (mii'-tor) n. 

runomitta; metri (39,37 tuu. 

maa). 
methlnka (mi-thifiks') v. mi- 

nuBta n^yttS,ll. 
method (me'-thod) n. menet- 

telytapa, metoodi. 
methodic (mi-th&'-dik) a. jar- 

Jestelm8.11inen. 
methodlat (me'-tho-dist) n. 

metodisti. 
metric (met'-rik) a. metrinen. 
metropolia (mi-tr&'-po-lis) n. 

paakaupunki. 
metropolitan (-p&'-li-tan) 1. 

a. pa&.kaupungin-; 2. n. ark- 

kipiispa. 
Mu^ttle (metl) n. aine, luon- 
nonl&atu, roh Jceus. mettled (metld) a. tulinen. 
mew (mjuu) 1. n. kalalokki; 

lintuhakki; talli; — 2. v. 

olla sulkasadolla; sulkea si- 

saHn; naukua (kissa). 
mewl (mjuul) itr. parkua. 
miasma (mai-9.z'-ma) n. saas- 

tutettu ilma. 
mica (mai'-ka) n. katinkulta, 

kiille. 
mice (mais) n. pL sanasta 

mouae. 
Btlchaelmaa (mi'-kel-mas) n. 

Mikkelinp&iva. 
mieroacope (mai'-kros-koup) 

n. suurennuslasi. 
mlcroacoplc (-k&'-pik) a. pal- 

Jaalle silm^lle nakym&tttn. 
mid (mid) a. keski-. keskus-. 
midday (mid'-ei) n. puolip&i- 

va. 
middle (midl) 1. a. keskikoh- 

dalla oleva; — 2. n. keski- 

kohta. 
middle-agred (-eid2d) a. keski- 

ikslinen. 
middlemoat (-moust) a. keski- 

m^isin. 
middling (-ift) a. v&lilia, ole- 
va, keskinkertainen. 
middy (mi'-di) n. merikadetti. 
midland (mid'-land) a. sisS.- 

mainen. 
Mid-Iient (mid'-lent) n. puo- 

lipaasto. 
midnigrht (mid'-nait) n. sy- 

dany5. 
midriff (-rif) n. pallea. 
midahipman (-Sip-man) n. =r 

middy, 
midahipa (-Sips) adv. keski- 

laivalla. 
midat (midst) 1. n. keskus; 

— 2. prep. keskellS.. 
midanmmer-day (mid'-so- 

m5r-dei) n. Juhannuspaiyft. 
midway (mid'-wei) 1. n. puo- 

litie; — 2. a. 1. adv. puoli- 

tiessS. 
midwife (mid'- waif) n. kftti- 

16. 
midwifery (-Or-i) n. lapsea-* 

p&astdtaito. 
mien (miin) n. lime, katsan- 

to. 
misrht (mait) 1. n. valta, voi- 

ma; — 2. imp. verbistS. may. 
migrhtily (mai'-ti-li) adv. 

valtavasti. 
migrhtineaa (-nes) n. mahta- 

VUU8, suuruus, korkeus. MIC 

MlBhtr (-tl) a. mahUva, val- 

tavo, volmakaH. 
BilsBMiette (m In -Jo- net') n, 

■UBHte (mal'-Krelt) Itr 

muuttaa. 
BiKratlaB (-erel'-Bon) n. 


(-arrei'-Bo mal'-i i-to-rt) 1 vaettava. 

niltS) a. lypB^va. 
nlld (maild) a. lempe^, lleva. 
■Uldew (mild'-juu) 1. n. home, 
ruoste; ~ S. v, homehtua, 

iBlid^vuNmalld'.ni 

peys. laulikeus. 
mile (mall) n. malll. penlnlcul- nettu) makau mallin 
miloll (mll'-foll) n. k&ra&' 
BUllllaBt (ml'-ll-UDt) A. Ulfl' teit) Itr. ..nl-U'-Sa) n. Kotavft. 

kl; noatovakl. 
milk (mtik) 1, n. malto; — t. 

tr. lypaia. 
mllluoii (-aftp) n, maltoon 

kastettu lelpiLpala: akka- 

mikr (mll'-k)') a. 

malto main en. 
mUkT-way (-wel) n. llnnun- 

das; — 2. tr. jauhaa; val- 
mlstaa koneella: lyOdd ra- luu (-ia'-ni-om) n. tu- 
uotlnen valtakunta. 

(ml'-lOr) n. myliarl. 

tml'-let) n. hlrssl. 
(mi'-ll-nOr) n. hatun- 

■mUDcrr (-n8r-l) n. hattu- 
bauppa; — charck.m. mtt- 

mllUoB (mll'-Jon) n. mlljoona. 
■dlUoBam <-eer') n. mllja- 
nULri lllBFr (I 
ekIJH, , -., ... -aaltikftla. 

nlBilc (mi'-mik) 1. n. mat- 
klja; — 2. tr. matkla, api- kaunlBtella: teeskenneUa. vloKT (-a'-lo-dil) n. ki- 
iHlstlede. 
■ (raf-ne-v6r) n. ora- 

mlngrle ' (iningi) v, BOkolttaa. 

mlDlatue (ml'-ni-at-}ur 1. 

ml'-nit-jur) n. 1. n. plenola-; 

pianalBkuva. 
mlnln (ml'-nlm) n, pienin 

mMrii; kitapia; piaara, tip- 

mlDbanm (-om) n. plenin 

m tiara. 
■Blnlon (mln'-Jon) n. lemmlk- 

kl. auoelkki. 
mlnUt« (ml'-nlB-tOr) 1. n. 

palvulija. aslamlea. lahettl; 

pastorl: m" ■ ■ * ' 

antaa: ha 

liuolehCla. 
nlnUtcTtoV (,-\.V\:-i MIN 190 MIS veleva; papillinen, viralli- 
nen; hengellinen. 

mlnlatratlon (-trei'-Son) n. 
palvelus, virassaolo. 

ministry (mi'-nis-tri) n. pal- 
velus, pappisvirka; papis- 
to; ministerist5. 

mtnlum (mi'-ni-om) n. mtfn- 

ja. 

mink (mifik) n. vesikko. 
minor (mai'-n5r) 1. a. ple- 

nempi; nuorempi; pleni; 

moll-; — 2. n. alaikainen. 
minority (mi-n&'-ri-ti) n. ala- 

ikaisyys; vahemmistO. 
minater (mins'-t5r) n. luosta- 

rikirkko. 
minatrel (mins'-trel) n. lem- 

menlaulaja; runoilija; har- 

punsoittaja, pelimanni. 
minstrelsy (-si) n. lemmen- 

laulu; musiikki; laulu- 1. 

soittokunta. 
mint (mint) 1. n. minttu; ra- 

hapaja, varasto; — 2. tr. 

lyoda rahaa. 
mtntagre (-ed2) n. Iy5ty raha; 

rahavero. 
minuet (min'-Ju-et) n. me- 

nuetti. 
minus (mai'-nos) adv. pois 

(Jostakin), vahemm3,n, vail- 

la. 
minute (min-juuf) a. hyvin 

pieni, vahapatOinen; tark- 

ka. 
minute (mi'-nit) 1. n. minuut- 

ti; peninkulma; hetki; 

muistiinpano; — pi. pOytft- 

kirja; — 2. panna muistiin. 
minuteness (min-juut'-nes) n. 

pienuus, tarkkuus. 
minx (mifiks) n. leuhkana, 

ilotytte. 
miny (mai'-ni) a. kaivoksis- 

ta rikas. 
miracle (mi'-ra-kl) n. ihme. 
miraculous (mi-r&k'-ju-los) 

a. yliluonnollinen, ihmeelli- 

nen. 
mirasre (mi-ra2') n. kangras- 

tus. 
mire (mair) 1. n. loka, ruta; 

— 2. V. liata. 

mirror (mir'-5r) 1. n. peili; 

— 2. tr. kuvastaa, heijas- 

mirtli (m&rth) n. iloisuus, rie- 

mu. 
Mutrthtnl (-ful) a. iloinen. 
nUrthiemm (-lea) a. lloton. miry (mai'-ri) a. lokainen, ru- 

tainen. 
miaaeeeptation (mis-^k-sep- 

tei'-Son) n. vaarinkSlsitys. 
misadTentnre (-^.d-ven'-tjur) 

n. vastoinkayminen; onnet- 

tomuus. 
misadvise (-ad-vaiz') tr. neu- 

voa vaarin. 
misalliance (-3,l-ai'-ans) n. 

avioliitto alempisaatyisen 

henkil5n kanssa. 
misantliropist (-an'-thro-pist) 

n. ihmisvihaaja. 
misantliropy (-pi) n. ihmisvi- 

hollisuus. 
misapplication (-ap-li-kei'- 

§on) n. Ya,arink9.ytt5. 
mlaa|>ply (mis-^p-lai') tr. 

vakrinkayttaa. 
mlsappreiiend (-ap-re-hend') 

tr. vaarinkasittaa. 
mlaapprelienaion (-hen'-Son) 

n. vaarinkasitys. 
misbecome (mis-bi-komO tr. 

sopia huonosti. 
mlabeiiave (-heiv') v. kayt- 

taytya sopim^'ttomasti. 
mlsbeiiavior (-hei'-vi-Or) n. 

huono kayt5s. 
misbelief (-liif) n. harha- 

usko. 
misbelieve (-liiv') itr. uskoa 

vaarin, harhaan. 
misbeliever (-lii'-v5r) n. har- 

hauskoinen. 
miscalculate (-kai'-kju-leit) 

tr. laskea vaarin. 
miscalculation (-lei'-Son) n. 

vaarinlaskeminen. 
miscall (mis-koor) tr. kutsua 

vaaralia nimelia. 
miscarriagre (mis-kar'-ed2) n. 

ennenaikainen synnytys, 

keskenmeno; epaonnistu- 

minen. 
miscarry (-kar'-ri) itr. epaon- 

nistua; saada keskoset. 
miscellaneous (mi-se-lei'-ni- 

os) a. sekalainen. 
miscellany (mi'-se-la-ni) n. 

sekoitus; sekg^kirjelmat. 
mischance (mis-tSans') n. epa- 

onni. vastoinkayminen. 
mischief (mis'-tdif) n. tuho, 

vahinko, onnettomuus; val- 

lattomuus. 
mischievous (-tSi-vos) a. pa- 

haatekeva, haitallinen; val- 

laton. 
miscompute (-k&m-pjuuf) tr. 

laskea vaarin. MIS 191 MIS misconceive (-k&n-siiv') tr. 

k£lsitta& Y8,3,rin. 
mlaconceptloii (-sep'-Son) n. 

vaS.rink3.sitys. 
mlaconduct (-k&n-dokt') n. 

huono k9.yt5s, vftHrS. johto. 
mlacondiiet (-k&n'-dokt) n. 

Johtaa harhaan. 
miicoiijectiire (-d2ek'-tjur) n. 

vaM.rinarvaaminen. 
mlaconatmctlon (strok'-Son) 

n. v9,arinselitys. 
mlacoiuitrae (-k&ns'-truu) tr. 

selitt3.9, vSL&rin. 
mlacount (-kaunf) tr. laskea 

vaarin. 
mlacreant (mis'-kri-ant) n. 

va£lr3,uskoinen; roisto. 
miadate (mis-deitO tr. pSLiva,- 

ta vM,3,rin. 
mladeed (mis-diid') n. paha- 

teko. 
mlademean (-de-miin') itr. 

kayttaytyS, huonosti. 
mladeineaiior (-5r) n. huono 

kaytQs; rikos. 
mladlrect (-di-rekf) tr. Joh- 
taa v£larin 1. harhaan; va- 

rustaa v&HrMVtA. osotteella. 
mlado (mis-duu') tr. tehdSL 

v^d-rin, rikkoa. 
mlaemiiloy (-em-ploi') tr. v&a,- 

rinklLyttail. 
mlaemploymeiit (-ment) n. 

vaa,rinkaytt5. 
mlaer (mai'-z5r) n. saituri. 
miserable (mi'-z5r-a-bl) a. 

kurja, surkuteltava. 
misery (ml'-'zOr-i) n. kurjuus. 

h3.t9.. 
misfaslilon (mis-f3.'--Son) tr. 

muodostaa y9.3.rin. 
misfortune (-foor-tjun) n. on- 

nettomuus. 
missive (-siv') tr. epftiim, 

ep^rttid^. 
mlssrlvlns (-ifi) n. epS,luotta- 

mus. 
mlsgrovem (-gro'-v5rn) tr. hal- 

lita huonosti. 
mlsgrovemment (-ment) n. 

huono hallitus. 
mlsgrnlde (-graid') tr. Johtaa 

harhaan. 
mishap (-hM.p') n. onnetto- 

muus. 
mlslmprove (-im-pruuv') tr. 

kayttaa vaarin. 

misinform (-in-foorm') tr. an- 

taa vaaria tietoja. 
mlslnfomintlon (-ei'-Son) n. 

vaara tledonanto. misinterpret (-in-tOr'-pret) tr. 

selittaa yaarin. 
misinterpretation (-pri-tei'- 

§on) n. vaarin tulkitsemi- 

nen. 
mlsjudgre (-d2od£') tr. tuomi- 

ta 1. arvostella vaarin. 
mlsjudsment (-ment) n. vaa- 

ra tuomio. 
mislay (-lei') tr. panna vaa- 

raan paikkaan; kadottaa. 
mislead (-liid')'tr. Johtaa har- 
haan, pettaa. 
mlsletoe (mizl'-tou) n. r= 

mistletoe. 
mismanage (mis-ma'-ned2) tr. 

huonosti hoitaa; 
mlsnuu&agrement (-ment) n. 

huono hoito. 
misname (-neim') tr. nimit- 

taa vaarin. 

misplace (-pleis') tr. sijoittaa 

vaarin. 
misprint (-print') 1. tr. pai- 

naa vaarin; — 2. n. paino- 

virhe. 
mlsprononnce (-pro-nauns') 

tr. aantaa vaarin. 

mispronunciation ^-non-Si-ei'- 

don) n. vaarin kantaminen. 
mlsrate (-reif) tr. arvostella 

vaarin. 
mlsreckon (-rekn') tr. laskea 

vaarin. 
misrepresent (-re-pri-zenf) 

tr. esittaa vaarin. 
misrepresentation (-zen-tei'- 

§on) n. vaara esitys. 
misrule (-ruul') n. epajarjes- 

tys, hamminki; huono halli- 
tus. 
Miss (mis) n. neiti. 
miss (mis) 1. n. menetys. tap- 

pio, erehdys; — 2 tr. menet- 

taa; erehtya; kaivata. 
missal (mi'-sal) n. messukir- 

Ja. 
misshape (mis-Seip') tr. teh- 

da muodottomaksi. 
missile (mis'-il) 1. a. heitto; 

— 2. n. heittokeihas. 
mission (mi'-Son) n. lahetys; 

lahetysta. 
missionary (-e-ri) 1. a. lahe- 

tys-; — 2. n. lahetyssaar- 

naaja. 
missive (mis'-iv) 1. a. lahe- 

tetty, lahetys-; — 2. n. sa- 

noma. 
misspell (mis-sper) tr. kir- 

joittaa 1. tavata vaa.rVo^ V 

vlrl\««\\\%«i^X\. MIS 192 MOD mlMilieiid (-spend') tr. kS,yt-< 

t3,a huonosti, tunlata. 
mlmtate (-steif) tr. antaa 

va9.rS, tieto. 
mlaatatemeiit (-ment) n. vS,3,- 

ra tiedonanto. 
mlat (mist) n. sumu; hS,mS,r9,. 
mUitakable (mis-tei'-ka-bl) a. 

mahdollinen kstsittS^M, vaU- 

rln. 
mlatake (-teik') 1. tr. kasit- 

taa vaarin, erehtyS,; — 2. n. 

erehdys. 
mlataken (-teikn') n. erehty- 

nyt, vS.£lra8s3, oleva. 
mlataklnarly (-tei'-kift-li) adv. 

erehdyksesta. 
mlateacli (-tiitS') tr. opettaa 

v£larin. 
Mister (mis'-t5r) n. herra 

[ain. nimen edessS. ja ly- 

hennettynS. Mr.] 
mlatlneaa (mis'-ti-nes) n. su- 

muisuus. 
mlatle (mizl) itr. pisaroida, 

vihmata. 
mlatletoe (mizr-tou) n. mis- 

teli.(eras loiskasvi). 
mistook Cmis-tuk') imp. ver- 
bis tH mistake, 
mistranslate (mls-trS,ns-leit') 

tr. kaantaa vaarln. 
mistress (mis'-tres) n. eman- 

ta; opettajatar; rakastaja- 

tar ; rouva. 
mistrust (mis-trosf) 1. n. epa- 

luottamus; — 2. tr. epail- 

la, olla luottamatta. 
mlstmstfal (-ful) a. epaiuu- 

loinen. 
mlstrnstless (-les) a. epaiuu- 

loista vapaa. 
mistime (mis-tjuun') tr. vi- 

rittaa vaarin. 
misty (mis'-ti) a. sumuinen. 
misunderstand (mis-on-dOr- 

standO tr. kasittaa vaarin. 
mlsunderstandlngr (-ift) n. 

vaarinkasitys. 
mlsusagre (mis-juu'-sed£) n. 

huono kohtelu; vaarinkay- 

tos. 
misuse (-juuz') tr. kayttaa 

vaarin; kohdella iiuonosti. 
misuse (-JuusO n. vaarinkayt- 

t5. 
mite (mait) n. juustopunkki; 

Jyvamato; ropo; pieni esine. 
mltlarant (mi'-ti-gant) a. lie- 

VGT2 iM> vS> 

juinsrmte (-geit) tr. lleventaa. mltlflratlon (-^ei'-fion) n. lie- 

vennys, helpotus. 
mitre 1. miter (mai'-t5r) n. 

piispan hiippa; viisto kul- 

maliitos. 
mitten (mitn) n. tumppi, kin- 

nas. rukkanen. 
mix (miks) v. sekoittaa, -ttua. 
mixture (miks' tjur) n. sekoi- 

tus. 
mlssen (mizn) n. perapurje. 
mlssle (mizl) itr. sataa tih- 

kua; pujahtaa tiehensa. 
mnemonic (ni-m&'-nik) a. 

muistoa helpottava. 
moan (moun) 1. n. voivotus; 

— 2. itr. vaikeroida. 
moanful (-ful) a. voivottele- 

va. 
moat (mout) 1. n. vallihauta; 

— 2. tr. ymparOida valli- 
iiaudoilla. 

mob (m&b) n. rahvas; mellas- 

tava joukko, roistovaki. 
mobblsh (m&'-biS) a. mellas- 

tava, laiton. 
mobcap (m&b'-kap) n. myssy. 
mobile (mou'-bil) a. liikkuva. 
moblUty (mo-bi'-li-ti) n. liik- 

kuvaisuus. 
mobilisation (-bi-li-zei'-Son) 

n. liikkeelle paneminen. 
mobilise (mou'-bi-laiz) tr. 

panna liikkeelle. 
mob-law (m&b'-loo) n. oma- 

valtainen lainkaytt5. 
moccasin (m&k'-a-sin) intiaa- 

nin pehmeanahkaiset Jalki- 

neet; eras myrkyllinen ve- 

sikaarme. 
mock (m&k) 1. n. iva; — 2 a. 

matkittu, vaara; — 8. tr. 

matkia, apinoida; pilkata; 

pettaa. 

mockery (m&k'-tfr-i) n. mat- 

kiminen; pilkka; iva; ivan- 

esine; petos. 
mode (moud) n. tapa, muoto; 

laji, laatu; muoti; aste. 
model (m&'-del) 1. n. malli, 

muoti. esikuva; — 2. tr. 

muodostaa, muovailla. 
moderate (m&'-d5r-et) a. koh- 

tuullinen, yksinkertainen; 

hillitty. keskinkertainen. 
moderate (m&'-dSr-eit) v. hil- 

lita, vahentaa; tyyntya; 

johtaa. 
moderation (-ei'-son) n. hil- 

litseminen. 
moderator (m&'-d0r-ei-t5r) n. 

hillitsija; puheenjohtaja. MOD 193 MON mctderii (m&'-dOrn) a. nykyai- 

kainen, uusi. 
m4»dernlse (-aiz) tr. uudistaa. 
modest (ma'-dest) a. siivo; 

kaino; siveS.; hillitty; vaati- 

maton. 
modesty (-i) n. siivous; si- 

veys. 
modlflcatioii (m&-di-fi-kei'- 

§on) n. muodostelu. 
modify (m&'-di-fai) tr. muo- 

dostella. 
modlsli (mou'-diS) a. muodin- 

mukainen. 
modlslimeMi (-nes) n. muodin- 

mukaisuus. 
modulate (m&d'-Ju-leit) tr. 

vaihetella, muodostella. 
modulation (-lei'-Son) n. muo- 
dostelu. 
module (m&d'-jul) n. malli, 

mitta. 
mohair (mou'-heer) n. kame- 

linkarva. 
Mohammedan (m&-hM.'-me- 

dan) a. 1. n. muhamettilai" 

nen. 
moiety (moi'-i-ti) n. puoli; 

osuus. 
moll (moil) 1. n. tahra; — 2. 

tr. tahrata; — 3. itr. raa- 

taa 
moist (moist) a. kostea. 
moisten (moisn) tr. kostut- 

taa 
moisture (mots'- tjur) n. kos- 

teus. 
molar (mou'-16r) a. sydmS.-. 
molasses (mo-la'-sez) n. ma- 

lassi. siirappi. 
mold (mould) 1. n. multa. ai- 

ne. home; kaavio, muotti; 

muoto; malli; — 2. tr. muo- 

dostaa; — 3 itr. homehtua. 
molder (-5r) 1. n. muodos- 

taja; — 2. itr. mureta; hS.- 

vita. 
moldy (moul'-di) a. homeinen. 

homentunut. 
mole (moul) n. mftyrft; luo- 

ma; satamavalli. 
moleeule (m&'-li-kjuul) n. 

hiukkanen, molekyyli. 
molest (mo-lesf) tr. vaivata. 

hairita. kiusata. 
molestation (-les-tei'-Son) n. 

h^iriO, rasitus. 
molUent (m&'-li-ent) a. peh- 

mittava. 
mollify (m&'-li-fai) tr. peh- 

mittaa. lievittaa, rauhoit- 

taa. mollusc (m&r-osk) n. nilviai- 

nen. 
molt (moult) itr. luoda nah- 

kansa, hSyhenensa, karvan- 

sa, sarvensa J. n. e. 
moment (mou'-ment) n. sil- 

manrapays, hetki; tar keys. 
momentarily (-a-ri-li) adv. 

joka hetki. 
momentary (-e-ri) a. silman- 

rapayksen kestava, akki- 

nainen. 
momentous (mo-men'-tos) a. 

tarkea, paljon merkitseva. 
monad (m&'-nad) n. atoomi. 
monarch (m&'-nark) n. yksin- 

valtias. 
monarchical (mo-naar'-ki- 

kal) a. yksinvaltainen. 
monarchist (m&'-nar-kist) n. 

yksinvallan puolustaja. 
monarchy (-ki) n. yksinvalta. 
monastery (m&'-nas-ter-i) n. 

luostari. 
monastic (mo-nas'-tik) 1. a. 

luostari-; — 2. n. munkki. 
monastlcism (-ti-sizm) n. 

luostari-eiama. 
Monday (mon'-dei) n. maa- 

nantai. 
monetary (mo'-ni-te-ri) a. ra- 

ha-. 
money (mo'-ni) n. raha. 
moneyed (mo'-nid) a. rikas; 

rahaksi muutettu. 
money-order (mo'-ni-oor-dOr) 

n. rahaiahetys, posti- 1. 

pankkioso^te. 
moneyless (-les) a. rahaton. 
mongrer (mofLgr'-5r) n. kaup- 

pias. 
monsrrel (mofi'-grrel) 1. a. se- 

karotuinen; — 2. n. sekasi- 

kid. 
monition (mo-ni'-9on)n. muis- 

tutus, kehoitus. varoitus. 
monltlve (m&'-ni-tiv) a. va- 

roittava. kehoittava. 
monitor (-t3r) n. varoittaja; 

monitoori. 
monitory (-i) a. kehoittava, 

varoittava. 
monk (mofik) n. munkki. 
monkey ( mofik'- i) n. apina; 

juhmuri; Juntta; — monkey 

wrench ruuviavain. 
monkish (mofik'-i§) a. apina- 

mainen. 
monogrram (m&'-no-grram) n. 

yhteennivotut alk\ik\x\^Jw- 

met» TCVOXVO«t«uTKTOi\. MON '94 MOR momoloarue (m&'-no-l&gr) n. 
yksinpujielu. 

monopolise (mo-n&'-po-laiz) 
tr. hankkia yksinoikeus Jon- 
kun tavaran valmistami- 
seen 1. kauppaamiseen. 

monopoly (-11) n. yksinoi- 
keus (liikealalla). 

monosyllabic (m&-no-sil-a'- 
bik) a. yksitavuinen. 

monosyllable (m&'-no-sil-a- 
bl) n. yksitavuinen sana. 

monotheism (md.'-no-thi-izm) 
n. usko ainoastaan yhteen 
Jumalaan. 

monotonous (mo-n&'-to-nos) 
a. yksitoikkoinen. 

monotony (-ni) yksltoikkoi- 
suus. 

monsoon (m&n-suunO n. pa-r 
saadituuli. 

monster (m&ns'-t5r) 1. n. hir- 
via; — 2. a. jattiiaissuurl. 

monstrosity (-tr&'-si-ti) n. 
luonnottomuus, hirvittiS.- 

vyys. 

monstrous (mans'-tros) a. 
luonnoton, hirvittava, suun> 
naton. 

monstrousness (-nes) n. hir- 
vittavaisyys. 

month (month) n. kuukausi. 

monthly (11-) a. kuukautinen. 

monument (m&n'-Ju-ment) n. 
muistopatsas. 

monumental (-men'-tal) a. 
muistoa saUyttava, mulsto-. 

mo4»d (muud) n. tapa, tyyli, 
muoto; kaytOstapa; luon- 
nonlaatu, luonne, tuuli. 

moodiness (-1-nes) n. oikulli- 
suus, artyisyys. 

moody (-1) a. oikullinen, ar- 
tynyt. 

moon (muun) n. kuu; kuu- 
kausi. 

moonshine (-Sain) n. kuu ta- 
mo. 

Moor (muur) n. maurilainen. 

moor (muur) 1. n. neva, rame; 
— 2. tr. ankkuroida. 

moorasre (-ed2) n. ankkuri- 
naikka 

moorlngra (-ifiz) n. pi. laivan 
kiinnittimet (ankkurit, k5y- 
det y. m.). 

moorland (-land) n. neva, ra- 
me. 

moose (muus) n. hirvi. 
Mnaot (muut) 1. n. vftittely; — 
-^. a. rlidanalainen; — 3. tr. 

v&Iteim. moot-case (-keis) n. riitaka-^ 

pula. 
mop (m&p) 1. n. kuurausrie- 

pu, pesinraasy; — 2. tr. kuu* 

rata, pesta. 
mope (moup) 1. itr. olla ty fa- 
ma, torkkua; — 2. n. houk- 

kio. 
mopish (-iS) a. tylsa, typera. 
moppet (ma'-pet) n. nukke. 
moral (m&'-ral) 1. a. siveelli- 

nen, siveys-, moraalinen; — 

2. n. slveys-oppi, moraali; 

opetus. 
moralist (m&'-ra-list) n. sive-r 

yssaarnaaja. 
morality (-ra'-li-ti) n. siveys- 

oppi, siveellisyys, moraali. 
moralise (m&'-ra-laiz) tr. o- 

pettaa 1. saarnata siveytta. 
morallser (-6r) n. siveyssaar- 

naaja. 
morass (mo-ras') n. suo, ra-» 

me. 
morassy (-i) a. rameinen. 
morbid (moor'-bid) a. sairaa- 

loinen. 
morbidness (-nes)n. sairaaloi^ 

suus. 
mordadous (moor-dei'-Sos) a. 

pureva. 
mordant (moor'-dant) n. sy6- 

vytysneste ((varjaamises- 

sa). 
more (moor) 1. a. suurempi, 

useampi, enemman; — 2. 

adv. suuremmassa maaras- 

sa, enemman. 
morel (m&'-rel) n. huhtasieni. 
moreover (moor-ou'-vOr) adv. 

vieia lisaksi. 
moresqne (mo-resk') a. mau- 
rilainen. 
morion (moo'-ri-an) n. kypa- 

ri. 
mornlngr (moor'-nifi) n. aamu. 
morose (mo-rous') a. area. 

narea, artynyt. 
moroseness (-nes) n. areys. 
morphia (moor'-fi-a) morpht* 

ne (mor'-fin) n. morfini. 
morrow (m&'-ro) n. huomen; 

— to-morrow huomenna. 
morsel (moor'-sel) n. suupa- 

la, hiukkanen. 
mortal (moor'-tal) 1. a. kuo- 

lettava; kuolevainen; kuo- 

lin-; — 2. n. kuolevainen. 
mortality (mor-ta'-li-ti) n. 

kuolevaisuus; ihmiskunta. 
mortaUy (.■moox' -\;a.-\V^ adv. 

kuoleltovoBU. MOR 195 MOU mortar (moor'-t5r) n. muuri- 

savi; huhmari, mortteli; 

m5rss9,ri (kanuuna). 
mortgragre imoor'-gedi) 1. n. 

kiinnitys, panttaaminen ; va- 

kuus; — 2. tr. kiinnitt9.a,, 

pantata. 
mortgragrec (moor-gre-iii') n. 

kiinnityksen omistaja. 
mortgragree (moor-gre-dSii') n. 

kiinnityksen antaja. 
mortlferons (moor-ti'-fOr-os) 

a. kuolettava. 
mortification (-fi-kei'-Son) n. 

kuoletus; nOyryytys; louk- 

kaus, harmi. 
mortify (moor'-ti-fai) v. kuo- 

lettaa; n5yryyttS,a,, masen- 

taa; kuoleen^ua; kiduttaa 

lihaansa. 
mortise (moor'-tis) 1. n. tapin 

reikM.; aukko; — 2. tr. tehdM, 

1. j^tma aukko. 
■iortmaln (moort'-mein) n. 

maatilus. jota ei saata muil- 

le luovuttaa. 
mortuary (moort'-ju-e-ri) 1. 

a. kuolin-, hautaus-, ruu- 

mis-; — 2. n. hautausmaa, 

rliumishuone; testamentti 

kirkon hyv^ksi. 
Mosaic (mo-zei'-ik) a. Moo- 

seksen-. 
mosaic (mo-zei'-ik) a. mo- 

saikki-. 
Moslem (m&z'-lem) a. 1. n. 

muhamettilainen. 
mosque (m&sk) n. moskeija. 
mosquito (m&s-kii'-to) n. 

s3.aski. 
moss (m&s) 1. n. sammal; — 

2. tr. peitt&.§. sammalilla. 
mossy (m&s'-i) a. sammaltu- 

nut. 
most (moust) 1. a. lukuisin, 

suurin, enimmin; — 2. enixn- 

ni3.t. suurin m^S,r£L; — 3. 

adv. enimmin. 
mostly (-li) adv. suurimmak- 

si osaksi, enimmslkseen. 
mote (mout) n. hiukkanen. 
moth (m&th) n. koi; yOperho. 
mother (mo'-dh5r) n. S,iti. 

emo. 
motherhood (-hud) n. ftitiys. 
mother-ln-lanv (-in-loo) n. 

anoppi. 
motherless (-les) a. ftiditttn, 

orpo. 
motherllness (-li-nes) n. &l- 

dilUsyys. 
motherir (-10 a. aidilUnen. mothy (m&'-thi) a. koinsyO- 

motion (mou'-Son) 1. n. liik- 
kuminen, Hike; Uikuntaky- 
ky. liikkumissuunta; mie- 
lenliikutus; ehdotus; ano- 
mus; — 2. v. viitata. nyttkM.- 
t£l; esitt3,a, ehdottaa. 

motionless (-les) a. liikkuma- 
ton. 

motive (mou'-tiv) 1. a. liik- 
keelle paneva, liikuttava; 
— 2. n. syy, yaikutin. 

motley (m&t'-li) a. kirjava. 

motor (mou'-tOr) n. liikkeel- 
lepanija; moottori. 

mottled (m&tld) a. kirjava- 
t^pminen. 

motto (m&t'-o) n. mielilause; 
mietelmS.. 

mould (mould) = mold. 

moulder (-5r) = molder. 

mouldy (-i) = moldy. 

moult (moult) = molt. 

mound (maund) 1. n. multa- 
valli; — 2. tr. varustaa val- 
leilla. 

mount (maunt) 1. n. vuori; 
kukkula; — 2. itr. nousta 
yl5s; nousta hevosen sel- 
k9.an; — 3. tr. nousta ylOs; 
nousta 1. nostaa hevosen 
selk^£ln; varustaa, valmis- 
taa, panna k3.ytt5kuntoon; 
kiinnittaS, kannattimeen 

(jalokivia); t&ytt&S, (el£Lin- 
ten nahkoja). 

mountain (maun'- tin) 1. n. 
vuori; vuoristo; — 2. a. vuo- 
ri-, vuoristo-, 

mountaineer (maun-ti-niir') 
n. vuoristolainen. 

mountainous (maun'-ti-nos) 
a. vuorista rikas. 

mountebank (maun'-ti-b3,fik) 
n. puoskari, kerskuri. 

mourn (moorn) v. surra. 

mourner (-5r) n. surija. 

mournful (-ful) a. sureva, su- 
rullinen ; suretlava. 

moumfulness (-nes) a. surul- 
lisuus. 

mourning: (moor'-nifi) n. su- 
ru; surupuku. 

mouse (maus) n. hiiri [pi. 
mice]. 

mouser (-5r) n. kissa. 

moustache ( muus-taS') n. vitk.- 
set MOU 196 MUM mowth (maudh) v. pureksia; 

huutaa; nuolla; irvistellS.. 
montlifiil (mauth'-ful) n.Buun 

t9.ysi, suullinen. 
montli-plece (-piis) n. imuke, 

putki; puhetorvi; suukap- 

pale. 
movable (muu'-va-bl) a. liik- 

kuva. 
movables (-biz) n. pi. irtai- 

misto. 
move (muuv) 1. v. liikuttaa. 

muuttaa, Biirt3,9,; vaikuttaa, 

kiihoittaa; ehdottaa, suosi- 

tella; toimia; muttaa asun- 

toa; — 2. n. siirto, liikutta- 

minen, muutto; toimenpide. 
moveless (-les) a. liikkuxna- 

ton. 
movement (-ment) n. liikku- 

minen, siirto, muutto; mie- 

lenliikutus; kellon sisus. 
movtns (muu'-vifi) a. liikku- 

va; liikuttava. 
mow (mau) 1. n. heinS,- 1. ol- 

kikasa 1. -lato; — 2. tr. ka- 

sata (heini^). 
■ioiv (mou) tr. niittS.3,, leika- 

ta. 
mower (inou'-5r) n. niittM,J£L; 

niittokone. 
Mr. (mis'-t5r) n. herra [Mis- 
ter]. 
Mrs. (ml'-sis) n. rouva [=Mis- 

tress 1 
much (motS) 1. a. lukuisa; — 

2. adv. paljon; — 3. n. pal- 

jous. 
mucllasre (mjuu'-si-ledS) n. 

kasvilima; gummiliuos. 
mnellagrliioas (-la'-d2i-nos) a. 

limainen. 
mnek (mok) 1. n. lanta, ruop- 

pa, moska, lika; — 2. a. lo- 

kainen, lanta-; — 3, tr. lan- 

noittaa 
mwcous (mjuu'-kos) a. limai- 
nen. 
mnd (mod) 1. n. loka, lieju; 

— 2. tr. tehda lokaiseksi. 
muddle (modi) tr. sumentaa, 

huumata; hslmment^S., ton- 

kia. 
muddV (mo'-di) a. lokainen, 

liejuinen; likainen; hS,m- 

mentynyt, samea. 
muff (mof) n. muhvi, puuh- 

ka: h51m5. 
muffin (mo'-fin) n. ohut kak- 

ku. 
mufftif (mot\) 1. tr. kaariM,; 
verhota; k&S,rm pSa niin, ettei henkil5 kuule eika 

nae; — 2. itr. sopertaa; — 3. 

n. turpa. 
muffler (mof'-lOr) n. verho; 

villainen kaulahuivi 1. -lii- 

na; aanen tappaja. 
mus (mogr) n. malja. pikari. 
musary (mo'-iri) a. kostea, su- 

muinen. 
mulatto (mju-la'-to) n. mu- 

latti (mustan ja valkoihoi- 

sen jaikeiainen). 
mulberry (mol'-be-ri) n. silk- 

kiaispuu 1.- marja. 
mulct (molkt) 1. n. rahasak- 

ko; — 2. tr. tuomita raha- 

sakkoihin. 
mule (mjuul) n. muuli; keh- 

ruukone. 
muleteer (mjuu-le-tiir') n. 

muulinajaja. 
mulish (mJuu'-liS) a. jukopai- 

nen, itsepintainen. 
mull (mol) n. hieno musliini; 

— 2. tr. kuumentaa Ja maus- 

taa (esim. viinia). 
muUer (mo'-lOr) n. hierinki- 

vi, Jauhuri. / 
multifarious (mol-ti-fei'-ri- 

os) a. moninainen. 
multiform (mol'-ti-foorm) a. 

monimuotoinen. 
multilateral (mol-ti-ia'-tar- 

al) a. monisivuinen. 
multiple (mor-ti-pl) 1. a. mo- 

nenkertainen; — 2. n. ker- 

rannainen. 
multiplex (-pleks) a. monen- 

kertainen. 
multiplicand (mor-ti-pli- 

kand) n. kerrottava. 
multiplication (-kei'-Son) n. 

kertominen. monistaminen. 
multlplicator (mul'-ti-pli- 

kei-tor) n. kertoja. 
multlpUclty ( -pli'-si-ti) n. mo- 

nikertaisuus. moninaisuus. 

paljous. 
multiplier (mol'-ti-plai-Or) n. 

kertoJa 
multiply (-plai) tr. kertoa, 

monistaa. 
multitude (mor-tit-juud) n. 

paljous, joukko. 
multitudinous (-juu'-di-nos) 

a. lukuisa, moninainen. 
mum (mom) 1. n. ruskea Glut; 

— 2. a. aanetan; — 3. interj. 

hiljaa! aaneti! 
mumble (mombl) itr. mutis- 

ta, sopertaa. supista. MUM 197 MUT (mom) itr. pukea va- 

lepukuun. 
mmninery (mom'-dr-i) n. va- 

lepuku. 
mamlfy (mom'-i-fai) tr. pal- 

samoida. 
mnmmy (mo'-mi) n. muumio. 
mnmp (momp) v. mumista,80- 

pertaa; pett3.S,: kerjata. 
mnmps (momps) n. pi. sylki- 

rauhasten tulehdus, siko- 

tauti. 
munch (montS) v. hotkaista. 
mundane (mon-dein') a. maal- 

linen. 
municipal (mju-ni'-si-pal) a. 

kunnallinen, valtiollinen, 

kaupungin-. 
municipality (-pa'-li-ti) n. 

kunnallinen piiri; j3.rje8tet- 
' ty yhteiskunta. 
naunlflcence (-ni'-fi-aens) n. 

anteliaisuus, hyv3,ntahtoi- 

suus. 
munificent (-sent) a. antellas. 

runsas. 
muniment (mjuu'-ni-ment) n. 

varustus, linnoitus; kiinne- 

kirja. 
munition (mJu-ni'-§on) n. = 

ammunition, 
mural (mjuu'-ral) a. muuri-. 
murder (m6r'-d6r) 1. n. mur- 

ha; — 2. tr. murhata. 
murderer (-d5r-5r) n. mur- 

haaja. 
murderous (-dOr-os) a. mur- 

haava. 
muriatic acid (mjuu-ri-S-'-tik 

a'-sid) n. suolahappo. 
murky (m5r'-ki) a. synkkSL. 
murmur (m5r'-mor) 1. n. lori- 

na, suhina; nurina; — 2. itr. 

lorista; nurista. 
murmurer (-5r) n. nurisija. 
murrain (m5r'-en) n. karja- 

rutto. 
muscle (mosl) n. lihas; voi- 

ma; simpukka. 
muscular (mos'-kJu-lOr) a. 11- 

haksinen; lihas-. 
Muse (mjuuz) n. runotar. 
muse (mJuuz) 1. n. miettimi- 

nen; hajamielisyys; — 2. v. 

miettiS.; olla hajamielinen. 
museum (mju-zii'-om) n. mu- 

seo. 
mushroom (mofi'-ruum) n. sie- 

ni. 
music (mjuu'-zik) n. musiik- 

ki. musical (-al) a. musikaalinen, 

musiikki-. 
musician (mJu-zi'-Saii) n. mu- 

siikkimies. 
musk (mosk) n. my ski, mys- 

kiel3.in. 
musket (mos'-ket) n. musket- 

ti. 
musketeer (-ke-tiir') n. mus- 

kettisoturi. 
musklness (mos'-ki-nes) n. 

myskinhaju. 
musky (-ki) a. myskilt^. hai- 

seva. 
muslin (moz'-lin) a. musliini- 

kangas. 
naussel (mosl) n. simpukka. 
Mussulman (mo'- sol- man) n. 

muhamettilainen. 
must (most) 1. itr. [imp. Ja 

pp. puuttuu] taytya, tulla; 

saada; — 2. n. k3.ymS,t5n 

viinimehu; — 3. v. homeh- 

tua. 
mustache (mos-taS') n. viik- 

set. 
mustard (mQs'-t5rd) n. sinap- 

Pi. 
muster (mos'-t5r) 1. n. kat- 

selmus, tarkastus; sotavoi- 

ma; — 2. v. koota 1. kokoon- 

tua katselmukseen; kutsua 

palvelukseen. 
mustlness (mos'-ti-nes) n. ho- 
me, tunkkeisuus. 
musty (-ti) a. tunkkeinen, ho- 

mehtunut. 
mutability (mjuu-ta-bi'-li-ti) 

n. muuttuvaisuus. 
mutable (mjuu'-ta-bl) a. 

muuttuva. 
nautatlon (-tei'-Son) n. muut- 

tuminen. 
mute (mjuut) a. 1. n. mykkS.; 

3.anet5n. 
mutilate (mjuu'-ti-leit) tr. 

silpoa. 
mutilation (-lei'-§on) n. sil- 

pominen. 
mutineer (-ti-niir') n. kapi- 

noitsija. 
mutinous (mjuu'-ti-nos) a. 

kapinallinen. 
mutiny (-ni) 1. n. kapina; — 

2. itr. kapinoida. 
mutter (mo'-t5r) v. murista; 

sopertaa. 
mutton (motn) n. lampaan- 

liha. 
nautual (mjuu'-tju-al) a. mo- 

lemminpuolinen> keskln&i- 

nen. MUT 198 

mutnallty (-a,'-li-ti) n. keski- 

naisyya, vuorovaikutus. 
mwtaall^ (mjuu'-tju-a-li) adv. 

molemminpuolisesti. 
mnssle (mozl) 1. n. kuono: 

suu; kuonokoppa; — 2. tr. 

varustaa kuonokopalla; tuk- 

kia suu. 
■17 (mai) a. mihun, -ni. 
myopy (mai'-o-pi) n. lyhyt- 

nakOisyys. 
myriad (mi'-ri-ad) n. kym- 

menentuhatta; lukematon 

Joukko. 
myrrh (m5r) n. mirhami. 
myrtle (m5rtl) n. myrtti. 
myself (mai-seir) pron. minft 

itse. NAT mysterious (mis-tii'-ri-os) a. 

salaper3,inen. 
mystery (mis'-t5r-i) n. salai- 

suus. 
mystic (mis'-tik) 1. a. salai- 

nen, salaperainen; — 2. n. 

mystikko. 
mysticism (-ti-sizm) n. sala- 

peraisyys, mystillisyys. 
mystify (-ti-fai) tr. tehda sa- 

laper^iseksi; uskotella;saat- 

taa ymmalle. 
myth (mith) n. muinaistaru. 
mythic (mi'-thik) a. taruissa 

esitetty, tarunsekainen. 
mythologry (mi-th&'-lo-dii) n, 

Jumalaistarusto, mytoloiria. N nab (nab) tr. odottamatta 

siepata kiinnl. 
nagr (n3,gr) 1. n. pieni hevo- 

nen; — 2. tr. kiusata. 
naiad (nei'-j3.d) .n. vedennei- 

to. 
nail (neil) 1. n. kynsi; naula, 

vaarna; — 2. tr. naulata 

kiinni; pyydystaa. 
nailer (nei'-15r) n. naulasep- 

p&. 
nailery (-i) n. naulatehdas. 
naive (naa'-iiv) a. yksinker- 

tainen, teeskentelematdn. 
naked (nei'-ked) a. alaston, 

paljas, avonainen, suoja- 

ton. 
nakedness (-nes) n. alasto- 

muus. suojattomuus. 
name (neim) 1. n. nimi; mai- 

ne; — 2. tr. niniitt3.a; mai- 

nita. 
nameless (-les) a. nimet5n. 
namely (-li) adv. nimitt3.ln. 
namesake (-seik) n. kaima. 
nap (n^p) 1. n. nukka; ulnah- 

dus; — 2. itr. nukahtaa. 
nape (neip) n. niska. 
naphta (naf'-tha 1. n^p'-tha) 

n. paloGlJy. 
napkin (nap'-kin) n. ruokalii- 

na, servietti. 
napless (n^p'-les) a. paljas, 

kalju. 
narcotic (naar-k&'-tik) 1. a. 

huumaava; — 2. n. huu- 

mausaine. 
nmrd (naard) n. narduskasvi; 
Javentelidljy, narrate (nar-eif 1. nS-r'-eit) 

tr. kertoa. 
narration (-ei'-Son) n. kerto- 

mus. 
narrative (na.r'-a-tiv) 1. a. 

kertova; — 2. n. kertomus. 
narrator (nar-ei'-tQr) n. ker- 

toja. 
narro^r (nar'-o) 1. a. kapea, 

ahdas; rajoitettu; pieni; li- 

keinen; tstperS.; niukka; 

ahdasmielinen ; ahne; — 2 

n. ahdas paikka, merensal- 

mi; — 3. tr. supistaa; ra- 

joittaa; — 4 itr. supistua. 
narrowness (-nes) n. kapeiis, 

ahtaus. 
narivhal (naar'-hwal) n. sar- 

vivalas. 
nasal (nei'-zal) 1. a. nenM,n-; 

— 2. n. nena-a£lnne. 
nascent (nHs'-ent) a. synty- 

va, muodostuva. 
nastlness (nas'-ti-nes) n. li- 

kaisuus; ruokottomuus. 
nasty (-ti) a. likainen; ros- 

kainen; rivo; pahankuri- 

nen. 
natal (nei'-tal) a. syntyma-. 
nation (nei'-§on) n. kansa- 

kunta, kansa. 
national (na'-Son-al) a. kan- 

sallinen, kansallis-, valtio-. 
nationality (na-§on-a'-li-ti) 

n. kansallisuus. 
nationalise (na'-§on-a-laiz)tr. 

tehda kansalliseksi. 
native (nei'-tiv) 1. a. synty- 

perainen, alkuperainen, 

luonnollinen, kotimainen ; NAT 

is9,n-. &idin-; — 2. n. maas- 

sa syntynyt alkuasukas. 
nativity (na-ti'-vi-ti) n. ayn- 

tyminen; syntym3.aika 1. 

-paikka L -tapa. 
natural (n^'-tjur-al) 1. a. 

luonnollinen; — 2. n. hup- 

au; tasoitusmerkki; — na- 
tural phlloMophy fysilkka. 
naturalist (-ist) n. luonnon- 

tutkija. eiaintieteilij^. 
naturalisation (-al-i-zei'-Son) 

n. kansalaisoikeuksien an- 

taminen. kansalaiseksi te- 

keminen. 
naturalise (n^'-tjur-a-laiz) 

tr. ottaa kansalaiseksi 1. 

alamaiseksi. 
naturally (-li) adv. luonnol- 

lisesti. 
naturalness (n&,'-tjur-al-nes) 

n. luonnollisuus. 
nature (nei'-tjur) n. luonto; 

luonne; laatu, laji; perua- 

ominaisuudet. 
natured (nei'-tjurd) a. luon- 

toinen. 
naugrht (noot) 1. a. arvoton, 

paha, huono; — 2. adv. ei 

ensinkS.Iln'; — 3. n. ei mi- 

t3.3,n, nolla. 
naugrhtlness (noo'-ti-nes) n. 

pahuus. ilkeys. 
naugrhty (-ti) a. pahantapai- 

nen, tottelematon, vallaton. 
nausea (noo'-Si-a) n. yOkO- 

tys, oksetus, merikipu. 
nauseate (-Si-eit) itr. okset- 

taa. 
nauseous (-Sos) a. y5k5tytta.- 

va. 

nautical (noo'-ti-kal) a. me- 

ri-, laiva-. 
naval (nei'-val) a, meri-, me- 

rivaki-, laivasto-. 
nave (neiv) n. kappa, napa, 

kirkon holvi. 
navel (nei'-vl) n. napa. 
navigable (na'-vi-&a-bl) a. 

purjehduskelpoinen. 
navlgrate (na'-vi-&eit) tr. pur- 

jehtia. 
navlgratlon (-irei'-Son) n. pur- 

jehdus; laivaliike. 
navlgrator (na'-vi-gei-t5r) n. 

purjehtija, laivuri. 
navvy (nav'-i) n. kanava- 1. 

rautatietyOmies. 
navy (nei'-vi) n. laivasto, 

merivaki. 
nay (nei) 1. adv. ei; tahi pa- 199 NEB 
n. remmin sanoen; — 2. 

kieltava vastaus, ei. 
Nasarene ma-za-riin') n. nat- 

sarealainen. 
neap (niip) 1. n. karryjen ve- 

totanko; puolikuun luode; 

— 2. a. matala. 

near (niir) 1. a. laheinen, li- 

keinen; tarkka; tapara; us- 

kollinen; vasemmanpuoli- 

nen; — 2. prep.- L adv. la- 

helia. lahelle; melkein, la- 

heisesti; — 3. v. lahestya. 
nearly (niir'-li) adv. lahelia, 

melkein. 
nearness (-nes) n. laheisyys; 

sukulaisuus; tarkkuus. 
neat (niit) 1. a. siisti, puh- 

das, miellyttava; sieva; 

nappara; netto; — 2. n. 

nautaeiain. 
neatness (-nes) n. siisteys, 

puhtaus. sievyys. 
neb (neb) n. kuono; nokka: 

karki. 
nebulosity (neb-Ju-l&'-si-ti) 

n. pilvisyys. 
nebulous (neb'-ju-los) a. su- 

muinen. 
necessaries (ne'-se-se-riz) n. 

pi. tarpeet. 
necessarlness (-ri-nes) n. 

tarpeellisuus. 
necessary (-ri) a. tarpeelli- 

nen, vaittamat&n. 
necessitate (ne-se'-si-teit) tr. 

tehda tarpeelliseksi. pa- 

koittaa. 
necessitous (-tos) a. tarpees- 

sa oleva, puutteenalainen ; 

tukala. 
necessity (-ti) n. vaittamat- 

tOmyys; tarve; puute. 
neck (nek) n. niska; karula; 

kannas. 
neck-cloth (-kl&th) n. kaula- 

huivi. 
neckerchief (nek'-5r-t§if) n. 

kaulahuivi. 
necklace (nek'-leis) n. kaula- 

vitjat. 
necktie (-tai) kaulaliina, kra- 

vatti. 
necktar (-tOr) n. Jumalien- 

Juoma. 
necktary (-i) n. kukan hu- 

najapesake. 
need (niid) 1. n. tarve, puute; 

— 2. V. tarvita. 

needful (-ful) a. tarpeelli- 

nen. vaittamatOn. 
needle (.ivVVAVi \. xv. xv'KvsX'e^, ^«^ NBB aoo n. a. lanen; magrneettineula; — 

2. itr. kiteytya. 
needlem (niid'-les) a. tarpee- 

ton, turha. 
needlessly (-li) adv. tarpeet- 

tomasti. ' 
needle- work (niidr-wOrk) n. 

neulomus. 
needs (niidz) adv. y3,ltt9,m3.t- 

tOm^sti. 
needy (nii'-di) a. puutteen- 

alainen. 
ne'er (neir 1. neer) = never, 
nefarious (ni-fei'-ri-os) a. 

haijy, llkea. 
negratlon (ni-grei'-Son) 

kielto. 
negratlve (ne'-ga-tiv) 1. 

kieltavS,, kielteinen; — 2. 

n. kielto; valokuvanegratii- 

vi; — 3. tr. kieltaa. 
negratlvely (-li) adv. kieltaen, 

kielteisestl. 
negrleet (neg-lekf) 1. n. lai- 

minly5minen; — 2, tr. lal- 

minlyOda. 
negrlectful (-ful) a. huolima- 

ton. 
negrlliree (neir-li-2ei') n. aamu- 

puku. 
negrllsrenee (neg'-li-dSens) n. 

laiminlydnti, huolimatto- 

muus. 
neirllgrent (-d2ent) a. huoli- 

maton. 
negrotlable (ni-gou'-§i-a-bl) a. 

mahdollinen siirtaa toiselle 

henkil511e; myyntikelpoinen. 
negotiate (-§i-eit) tr. tehda 1. 

hieroa kauppaa; neuvotella. 
neiTotlatlon (-ei'-Son) n. kau- 

panteko; neuvottelu. 
negratlator (-gou'-§i-ei-t5r) n. 

kaupan- 1. sopimuksentekija. 
nesress (nii'-gres) n. naisnee- 

keri. 
nesro (nli'-gro) n. neekeri. 
negms (nii'-g:os) n. maustettu 

Ja hehkutettu viini. 
nelgrh (nei) 1. n. hirnuqdinen; 

— 2 itr. hirnua. 
nelgrhbor (ner-b5r) 1. n. naa- 

puri; lahimmainen; — 2. a. 

laheinen; — 3. tr. olla la- 

helia. 
nelgrhborhood (-hud) n. la- 

heisyys; naapuristo. 
nelgrhborins (-ift) a. vieressa 

oleva, laheinen. 
atfi^hhoTly (-11) a. ystavaill- 
nen. NEW neltber (nii'-dh5r 1. nai'- 
dh5r) 1. a. ei kumpikaan; 

— 2. konj. ei mySs: — 
neither — nor ei — eika. 

nepbew (nef'-ju) n. veljen- 1. 

sisarenpoika. 
nepotism (ne'-po-tizm) n. su- 

kulaisuussuosio. 
nereld (nii'-rl-id) n. meren- 

neito. 
nerve (nSrv) 1. n. her mo; 

voima; mielenlujuus, mie- 

lenmaltti; lehdensuoni; — 

2. tr. vahvistaa. 
nerveless (-les) a. voimaton. 
nervine (n6r'-vin) n. her- 

moja kiihottava aine. 
nervous (nOr'-vos) a. hermo-; 

voimakas; hermostunut; ar- 

tynyt, arka. 
nervousness (-nes) n. arkuus; 

hermostuminen, artyisyys, 
nest (nest) 1. n. pesa; — 2. 

itr. pesia. 
nestle (nesl) v. olla suojassa; 

asettua; suojata; hoitaa. 
nestlingr (nest'-lifi) n. linnun- 

poika. 
net (net) 1. n. verkko; harso; 

— 2. a. puhdas, .netto; — 3. 
V. pyytaa verkkoon; virka- 
ta; saada puhtaaksi voi- 
toksi. 

nether (ne'-dh6r) a. alempi, 

ala-. 
nethermost (-moust) a. alin. 
nettle (netl) 1. n. nokkonen; 

— 2. tr. polttaa; arsyttaa. 
net-work (net'-work) n. virk- 

kaustyO. 
neuralgrla (nju-rar-d2i-a) n. 

hermosarky. 
neuter (njuu'-t5r) a. suku- 

puoleton; tasapuolinen, puo- 

lueeton. 
neutral (njuu'-tral) 1. a. su- 

kupuoleton; puolueeton; — 

2. n. puolueeton. 
neutrality (-tra'-ll-ti) n. puo- 

lueettomuus. 
neutralise (njuu'-tra-laiz) tr. 

tehda puolueettoxnaksi, 

neutraliseerata. 
never (ne'-v5r) adv. ei kos- 

kaan. 
nevertheless (-the-les') adv. 

siita huolimatta. 
new (njuu) a. uusi, tuore; ko- 

kematon. 
neweomer (-ko-m5r) n. uusi 

tulokas. 
newfangled (nju-fafigld') a. NEW 

uudenaikainen; vastaleivot- 
tu. 

newfaahloned (-f&'-Sond) a. 
uusimuotinen. 

newly (njuu'-li) adv. M,sket- 
tain. 

newness (-nes) n. uutuus. 

news (njuuz) n. uutiset. 

newsboy (-boi) n. sanomaleh- 
tienmySja,. 

nenvspaper (-pei-pdr) n. sa- 
nomalehti. 

liewt (njuut) n. sisilisko. 

New-lTear (njuu'-Jiir) a. 
uudenvuoden-. 

New- Year's Day (-jiirz-dei) 
n. uudenvuodenpM,iv3,. 

next (nekst) a. 19,hin; seuraa- 
va. 

nib (nib) n. nokka; kS,rki. 

nibble (nibl) n. naykkift. pu- 
reskella. 

nice (nais) a. hieno, puhdas; 
sieva, siisti; tarkka; tur- 
ban tarkka; miellyttSLvft; 
bauska, byva. * 

niceties (nai'-sl-tiz) n. pL 
herkkupala. 

nicety (-ti) n. bienous; tark- 
kuus; sievyys. 

niche (nitS) n. komero, so- 
pukka. 

nick (nik) 1. n. lovi, koro, po- 
re; soveliain betki, ratkai- 
seva kohta. — 2 tr. lovlt- 
taa, turmella; sovittaa yh- 
teen; osata oikealla hetkel- 

m. 

nickel (ni'-kel) n. nikkeli; 

viiden sentin raha. 
nicknaeks (nik'-nSLks) n. pi. 

lelutavara. 
nickname (nik'-neim) 1. n. 

berjanlmi; — 2. tr. berjata. 
nicotine (ni'-ko-tin) n. niko- 

tiini. 
nictitate (nik'-ti-telt) itr. r^- 

p^ytt^a silmi^S.n. 
nictitation (-tei'-§on) n. sil- 

mien rM,pytt^minen. 
nldlflcatlon (nl-di-fi-kei'-Son) 

n. pesiminen. 
niece (nils) n. veljen- 1. sisa- 

rentytar. 
nisirard (nig'-ord) n. saituri. 
nigrgrardly (-li) a. itarasti. 
nigrgrardllness (-nes) n. saitu- 

ruus. 
nlgrser (nig^-Or) n. neekeri. 
nlgrh (nai) 1. a. lS.beinen, li- 

kelnen; — 2. adv. ISLhellS,; 

melkein. 20I NOB 

nlgrht (nait) n. yd, ilta; — to- 
night VkiiH iltana; — last 

nlgrht viime y&n&, eilen il- 

lalla. 
nlgrhtcap C-kSLp) n. yOmyssy. 
nlgrh ted (nai'- ted) a. y5pynyt. 
nigrhtfall (nait'-fodl) n. illan- 

suu. 
nigrhtgrown (-graun) n. yttnut- 

tu. 
nigrhtlngrale (nai'-tin-geil) n. 

satakiell. 
nigrhtly (nait'-li) 1. a. yOlli- 

nen; — 2. adv. joka yo. 
nigrhtmare (-meer) n. paina- 

jainen. 
nimble (nimbi) a. ripea. rei- 

pas. 
nimbleness (-nes) n. reip- 

paus. 
nimbly (nim'-bli) adv. reip- 

oaasti. 
nimbns (-bos) n. sM.dekeb3.. 
nine (nain) a. ybdeks^n. 
nineteen (-tiin) a. ybdeks3,n- 

toista. 
ninety (nain'-ti) a. yhdeks3.n- 

kymmentSL. 
ninth (naintb) a. ybdeks3.s. 
nip (nip) 1. n. nipistys; — 2. 

tr. nipistys.; purra (pakka- 

sesta) ; kiusata. 
nipper (nip'-5r) n. nipist&jSl: 

(hevosen) etubammas; — 

pi. pibdit. 
nipple (nipl) n. nis9,, n&nni. 
nit (nit) n. saivar. 
nitre (nai'-t5r) n. salpietari. 
nitric acid (nait'-rik a'-sid) 

n. typplbappo. 
nitrogren (nait'-'ro-d2en) n. 

typpi. 
nitrous (-ros) a. typpe9. slsS.1- 

tavS,. 
niveous (ni'-vi-os) a. lumi- 

nen. 
no (nou) 1. a. ei kukaan. ei 

mikaRn; — 2. adv. ei. 
nob (n&b) n. pS,&; ylimys. 
nobility (no-bi'-li-ti) n. yli- 

mystS. 
noble (noubl) 1. a. ylbS,inen, 

aatelinen, jalo, kuuluisa; 

— 2. n. aatelismies. 
nobleman (-man) n. aatelis- 
mies. 
nobleness (-nes) n. aateluus, 

aateli. 
noblew^oman (-wu-man) n. 

aatelisnainen. 
nobody (nou'-b&-di) n. el ku- 
kaan. NUM 304 OBI mmMbness (nom'-nes) n. j9,y- 

kistyminen, tunnottomuus. 
mumerable (njuu'-mOr-a-bl) 

a. mahdollinen lukea. 
numeral (-m5r-al) 1. a. lu- 

kuisa, luku-; — 2. n. lasku- 

Sana; numero. 
numerate (-m5r-eit) tr. lau- 

sua lukuja. 
numeration (-mdr-ei'-Son) n. 

luvunlasku; lukujen mer- 

kitseminen. 
nunaerator (njuu'rmOr-ei-t0r) 

n. osoittaja (murtoluvus- 

sa). 
numeric (nju-me'-rik) a. nu- 

meroilla ilmoitettu, luku-. 
numerous (njuu'-m&r-os) a. 

lukuisa. 
nunaerousness (-nes) n. lu- 

kuisuus. 
numismatics (njuu-mis-m3.'- 

tiks) n. oppi rahoista. 
numskull (nom'-skol) n. tol- 

vana. 
nun (non) n. nunna. 
nuncio (non'-Si-ou) n. paavin 

lahettims. 
nunnery (non'-5r-i) n. nunna- 

luostari. 
nuptial (nop'-§al) a. h&3.-, 

avioliitto-, morsius-. 
nuptials (-§alz) n. pi. hMt. 
nurse (n5rs) 1. n. imettM,JM,; 

lapsenhoitaja; sairaanhoi- taja; — 2. tr. imett3Jl, el9,t- 

13.9,; hoitaa, vaalia; hyy3,il- 

la, helliteim. 
nursery (nOr'-80r-i) n. lasten- 

kammari; taimitarha. 
nursllngr (nOrs'-lifi) n. hoito- 

lapsi. 
nurture (nttr'-tjur) 1. n. ra- 

vinto; kasvatus, hoito; — 2. 

tr. ravita, kasvattaa. 
nut (not) 1. n. p^hkinM,; ruu- 

vintulkka 1. -ema-, — 2 itr. 

poimia pS,hkinfiit&. 
nutant (njuu'-tant) a. nyOk- 

kM,3,yM,; lakastunut. 
nut-grall (not'-gool) n. v&ri- 

omena. 
nutmegr (not'-megr) n. mus- 

kottipa,hkin3.. 
nutrient (njuu'-tri-ent) 1. a. 

ravitseva; — 2. n. ravlnto- 

aine. 
nutrlnftent (-tri-ment) n. ra- 

vinto. 
nutrimental (-men'-tal) a. ra- 
vitseva. 
nutrition (nju-tri'-Son) n. ra- 

vitseminen, ravlnto. 
nutritious (-Sos) a. ravitse- 

va. 
nutritive (njuu'-tri-tiv) a. ra- 

vitseva 
nuBsle (nozl) v. nuuskia. 
nymph (nimf) n. luonnotar, 

nymfl. O o (ou) interj. ah! vol! 

oaf (ouf) n. hupsu lapsi; tyh- 

myri. 
oak (ouk) n. tammi. 
oaken (oukn) tamminen. 
oakum (ou'-kom) n. rohti- 

met. tappura. 
oar (oor) 1. n. airo; — 2. tr. 

soutaa. 
oarsman (oorz'-man) n. sou- 

taja. 
oasis (ou'-a-sis 1. o-ei'-sis) n. 

kosteikko (eramaassa). 
oat (out) n. kaura. 
oaten (outn) a. kaurainen. 
oath (outh) n. vala, vannomi- 

nen. 
oatmeal (out'-miil) n. kaura- 

Jauhot; kaurapuuro. 
obdurmcy (&b'-d2u-ra-8i) a 
ko vasydamiayya. obdurate (-ret) a. kovasyda- 

minen, itsepainen. 
obedience (o-bii'-di-ens) n. 

tottelevaisuus. 
obedient (-ent) a. tottelevai- 

nen. 
obeisance (o-bii'-sansl. o-bei - 

sans) n. polvistus, kumar- 

rus. 
obelisk (&'-be-lisk) n. nelisi- 

vuinen pyramiidi. 
obese (o-biis') a lihava. 
obesity (o-be'-si-ti) n. liha- 

vuus. 
obey (o-bei') v. totella, oUa 

kuuliainen. 
obit (ou'-bit) n. kuolema; 

kuolinpaiva; hautajaiset; 

sielumessu. 
obituary (o-bit'-Ju a-ri) n. 

kuolleiden luettelo; sielu- 

messukirja. OBJ aoS OBT ob|«et (&b'-d2ekt) n. kohde, 

asia, tarkoitusperSL; objekti. 
object (&b-d2ekt0 tr. panna 

1. v3.itt&.9. vastaan. 
objection (-d2ek<-Son) n. vas- 

tav&ite. 
objectionable (-a-bl) a. vas- 

tustusta her&ttSLva. 
objective (-d2ek'-tiv) 1. a. 

ulkokohtainen, p3,tev3.. ob- 

jektflvinen; — 2. n. objek- 

tin sija; objektiivi. 
objector (-d2ek'-t0r) n. vas- 
taan v3.itt3.j£L. 
oblate (&b-leit' 1. &b'-leit) a. 

navoilta litistynyt; uhriksi 

tuotu. 
oblation (-lei'-§on) n. uhraa- 

minen, uhrllahja. 
obligate (&b'-li-geit) tr. vel- 

voittaa. 
obligation (-gei'-fion) n. vel- 

voitus, sitoumus; lainasi- 

toumus. obligatsiooni. 
obligatory (&b'-li-sa-to-ri) a. 

velvoittava, sitova. pakoUi- 

nen. 
obllse (ob-laid2') tr. sitoa, 

velvoittaa; saattaa kiitolli- 

suuden velkaan. 
obUsee (&b-li-d2iiO n. vel- 

koja. 
obllslngr (ob-lai'-d2ifi) a. vel- 
voittava, avulias. kohtellas. 
obllgror (&b-li-goorO n. velal- 

linen. 
oblique (&b-liik') a. viisto. 

vino; ep&suora. 
obliquity (&b-lik'-wi-ti) n. 

viistous. vinous. 
obliterate (&b-li'-t5r-eit) tr. 

pyhkia 1. raappia pois; h9,- 

vittaa. 
obliteration (-ei'-Son) n. pois- 

pyyhkiminen; havittami- 

nen. 
oblivion (&b-li'-vl-on) n. un- 

hoitus; yleinen anteeksian- 

taminen. 
oblivious (-OS) a. pian unhot- 

tava. 
oblongr (&b'-lofi) 1. a. pitku- 

lainen; — 2. n. soikio. 
obloquy (&b'-lo-kvi) n. moite. 
obnoxious (&b-nd.k'-Sos) a. 

moitittava; loukkaava; vas- 

tenmielinen. 
obscene (&b-siin') a. ruma, 

ruokoton, t5rkea. 
obscenity (-sii'-ni-ti) n. riet- 

taus. obscnratlon C&b-skju-rei'- 

fion) n. pimennys. 
obscure (ftb-skjuur') 1. a. 

himmea, pimea. salainen; 

— 2. tr. pimittaa; hammen- 

taa. 

obscurity (-i-ti) n. pimeys. 
obsecrate (ob'-si-kreit) tr. 

pyytaa, rukoilla. 
obsequies (&b'-si-kviz) n. pi. 

hautajaismenot 
obsequious (&b-8ii'-kvi-08) a. 

kuuliainen, my&ntyvainen. 
obsequiousness (-nes) n. or* 

jamainen kuuliaisuus. 
observable (&b-zOr'-va-bl) a. 

huomattava, merkillinen. 
observance (-vans) n, huo- 

maaminen; noudattaminen; 

tapa. 
observant (-vant) a. tarkkaa- 

va, huomaava, kuuliainen 

(of). 
observation (-vei'-Son) n. 

huomio, havainto ; Johto- 

paatOs; huomautuB. 
observatory (-z5r'-va-to-rl) 

n. tahtitorni. 
observe (ftb-zttrv') tr. huoma- 

ta, havaita, ottaa huomioon. 
observer (-5r) n. huomaaja, 

havainnontekija. 
observlniT (-ift) a. huomaava, 

tarkkaava. 
obsolescence (&b-so-le'-sens) 

n. vanhettuminen. 
obsolescent (-sent) a. vanhet- 

tuva. 
obsolete (&b'-so-liit) a. van- 

hettunut 
obstacle (&bs'-ta-kl) n. este. 
obstetrics (&b-8te'-trikB) n. 

lapsenpaast^taito. 
obstinacy (&bs'-ti-na-si) n. it- 

sepintaisuus. 
obstinate (-net) a. uppinis- 

kainen, itsepintainen. 
obstipation (&b8-ti-pei'-Son) 

n. ummetus. 
obstreperous (&bs-tre'-pOr- 

os) a. meluava. 
obstruct (&b-stroktO tr. sul- 

kea, tukkia; estaa. 
obstruction (-strok'-Son) n. 

tukkeutuminen, este. 
obstructive (-strok'-tiv) a. 

estava. 
obtain (&b-teinO tr. saavut- 

taa, saada; olla kaytann5s- 

sa. valuta. 
obtainable (-a-bl) a. saavxa^- 

tettavisaa o\«s^. obtnae (ob-tJuu( 
kumea. a. tylsa 
. tylsyya 0«(«lwr (&k-tau'-bHr) n.Ioka- 

iMtiiK«BrlBB (&k-to-d±l-nel'- 
-■ - kahdekBankytn- tMBliir (&k'-]u-10r) a.. ■Ilm&-. 
DCBtlat (-list) n. Bllmam&k^H. 
add (fi.d) a, epS.taBB.lii en, parl- 

ton: omltulnen: eriekum- 

malllnen. 
oddity (Ad' -It!) n. harvlnal- mltul >nkllO. okvlou (&b'-vl-oB) 

abvloBinenB (-nes) i 

ocnsloD (i.k-el'-fian. 
laLauuB; ayy, alhe: ..lahdolllBuuH; velkka; rll- 
ta; — Bt odds rtldaBsa. — 
»dda and «dB JiL&iinekBet L 
jatteet. ""haftu ten. omlstua. 
t) a. ha" 
Istaja. neim. 

i>coDr (&k-ilr') Itr. kahdata, 
tuUa eslUe, tapahtua: Joh- 

iM-enrrvBce (Kk-Cr'-ena) 

pahtuma, tapaus. 
BCenrrvBt <-ent) a. eellntyvS. u~SI-il'-nlk) a. val- oetason j&k' ... haju, lemu. 

vdorofcrou (ou-dO-rlC- Br- 

os) a. Iiyvilhafulnen. 
odvrlcM (ou'-dor-lea) a. ka- 

(&v) prep. -It'a, -im, -Bta, 
-Bta., Buhteen. 

r (&f) adv. 1, prep. poIs, luo- 
ta; eta^lllH.. pB.H.Bsa, polkkl; 

rai (&['-al) n. 'teuraHtuH]a,t- ,___ n. kah- 

ikulmlo. 

il {-tft'-Kon-al) a 

hahdeksankalmainea, 
tmm (Ak'-tev) n. oktaavt. (&f-end') V. loukata; 
; alia ep&mlelulnen. 
(-Or) ^_n. loukkaala. 

,_ oukkaua, 

Buututtamlnen; haltta. har- 

ml; rikos. syntl. 

loukkaava. vaa ten ml el In en, 
haltalUnen; hyOkkaava, 

syyttftva; — 2. n. kantajan 

aHvBBlTennM (-neB> n. louk- 
kaavalBuua; vaBtenmiell- 

ayya. 
offer ' rikko OFF ao7 OPE offlctal (&-fi'-Sal) a. viralli- 

nen, virka-. 
officiate (&rfi'-di-eit) itr. olla 

virassa. 
offldona (-Sos) a. tunkeileva. 
offlclonsneas (-nes) n. tun- 

keilevaisuus. 
offlns (&'-fifi) n. aava meri. 

ulappa. 
offsconrlngr (&r-skau-rifi) n. 

rikat. jatteet. 
offset (&f'-set) 1. n. vesa: 

vastavaatimus 1. -velko- 

mus; — 2. tr. tehd&. vasta- 
vaatimus. 
offshoot (d.f'-Suut) n. vesa. 

lapsi, J3.lkel3.inen. 
often (ofn) adv. usein, xno- 

nasti. 
oiTle (ouiTl) 1- n. sllm3.ni8ku: 

— 2. tr. iskea silmaa. 
ogrre (ou'-gOr) n. ihmissyOja,- 

hirviO (taruissa). 
oh (ou) inter J. voi! ah! 
oil (oil) 2. n. 51jy: — 2. tr. 51- 

jyta, voidella. 
oll-eloth (-kl&th) n. Oljykan- 

§ras. 
olllness (oi'-li-nes) n. Oljyi- 

syys, rasvaisuus. 
oily (-li) a. Oljyinen, liukas. 
ointment (oint'-ment) n. voi- 

de, salva. 
old (ould) a. van ha. 
olden (ouldn) a. vanha, mui- 

naisaikainen. 
old-fashioned (ould-f£L'-§ond) 

a. vanhanaikainen. 
oldish (our-did) a. vanhan- 

puoleinen. 
oleaslnons (ou-li->3.'-d2i-nos) 

a. Oljyinen. voiteinen. 
olfactory (d,l-f3k'-to-ri) a. 

haistin-. 
oligarchy (&'-ll-g:aar-ki) n. 

harvainvalta. 
olio (ou'-li-o) n. sekoitus. 
ollvaceons (d.-li-vei'-§08) a. 

oliivivihreS.. 
olive (&'-liv) n. oliivi, 51jy- 

puu. 
omelet (&'-mi-let) n. muna- 

kakku. 
omen (ou'-men) n. enne, 

merkki. 
omened (-mend) a. ennusta- 

va. 
ominous (&'-mi-nos) a. pahaa- 

ennustava. 
omission (o-mi'-don) n. pois 

1. tekemHtta j&tt&minen, 

laiminlytinti. omlaslTe (o-mi'-siv) a. lai- 

minlyOtS,v£L. 
omit (o-mif) tr. jatta.9. pois. 

Iaiminly5da. 
omnlbna (&m'-ni-boz) n. ka- 

tuvaunu. 
omnipotence (&in-ni'-po-tens) 

n. kaikkivaltaisuus. 
omnipotent (-tent) a., kaikki- 

valtias. 
omnipresence (&m-ni-pre'- 

zens) n. kaikkialla l^sna,- 

olevaisuus. 
omnipresent (-zent) a. kaik- 
kialla iasn£loleva. 
onanlsclence (&m-ni'-Sens) n. 

kaikkitiet9,v9,isyys. 
omniscient (-Sent) a. kaikki- 

tietava. 
omnivorous (&m-ni'-vo-ros) a. 

kaikkiruokainen. 
on (&n) prep. 1. adv. p9,ail&, 

paaile, -lia, -lia, -lle, -h-n y. 

m., kautta; eteenpain, edel- 

leen; ylia. kulussa. 
once (wons) adv. kerran. mui- 
■ noin; — at once heti; — 

once more kerta vieia. 
one (won) a. yksi, joku, 

muuan. 
onerous (&'-n5r-os) a. rasit- 

tava. 
onion (on'-jon) n. sipuli. 
only ( oun'-li) 1. a. ainoa; — 

2. adv. ainoastaan. 
onset (&n'-set) n. hyOkkays; 

alku. 
onslaugrht (&n'-sloot) n. hyOk- 

kays. 
onward (&n'-w5rd) 1. a. ete- 

neva, edistynyt; — 2. adv. 

eteenpain, edemmaksi. 
oose (uuz) 1. n. lieju, muta; 

— 2. itr. valua vitkalleen, 

vuotaa. tihkua. 
oosy (uu'-zi) a. liejuinen. 
opacity (o-pa'-si-ti) n. him- 

meys, iapinakymatt5myys. 
opal (ou'-pal) n. opaali (ki- 

vi). 
opaque (o-peik') a. lapinaky- 

matOn. 
open (oupn) 1. a. avoin, avo- 

nainen, aukea; vapaa; rat- 

kaisematon; ilmeinen; va- 

paamielihen; — 2. tr. au- 

kaista; levittaa; selittaa; 

irroittaa; alkaa; aueta, puh- 

Jeta. 
opener (oup'-nOr) n. auk«A»\^- 

ja, 8eUU\iV^. OPB ao8 ORD openlns (-nifi) n. aukaisemi- 

nen; aukko relkSL; alku 
openly (oupn'-li) adv. avonai- 

sesti; Julkisesti, selv&sti. 
openness (-nes) n. avonai- 

suus; vilpittOmyys; lauh- 

keu8. 
opera (&'-pOr-a) n. ooppera. 
opera-house (-haus) n. oop- 

perahuone. 
operate (&'-p5r-eit) itr. toi- 

mia, ty5skennella. vaikut- 

taa; leikata. 
operation (-ei'-§on) n. vaiku- 

tus, toiminta, tydskentely; 

leikkaus. 
operative (&'-pOr-a-tiv) 1. a 

vaikuttava, tehokas; — 2. 

n. taituri. 
ophthalmy (&f-thar-mi) n. sil- 

matulehdus. 
opiate (ou'-pi-et) 1. a. nu- 

kuttava; — 2. n. oopiumia 

sis3.1tM.v& aine. 
opinion (o-pln'-jon) n. mieli- 

pide. 
oplnlonatlve (-jo-na-tiv) a 

itsepintainen. 
oplnnt (ou'-pi-om) n. oopiumi. 
opossum (o-p&'-som) n. pus- 

sirotta. 
opponent (&-po'-nent) 1. a. 

vastustava; — 2. n. vastus- 

taja. 
opportune (&-p&r-tjuun') a. 

sopiva, edullinen, mukava. 
opportunity (-tjuu'-ni-ti) n. 

sovelias aika, sopiva tilai- 

suus. 
oppose (&-POUZ') tr. asettaa 

vastaan, vastus taa. 
opposite (&'-po-zit) 1. a. vas- 

tassa 1. vastapft^tS, oleva. 

vastakkainen; — 2. n. vas- 

takohta. 
opposition (&p-o-zi'-Son) n. 

vastassaoleminen. vastus- 

tus; este; vastapuolue. 
oppress (&p-res') tr. sortaa, 

rasittaa. 
oppression (-re'-§on) n ra- 

sittaminen, sorto. 
oppressive (-re'-siv) a. raslt- 

tava, sortava. 
oppressor (-re'-s5r) n. sorta- 

Ja. 
opprobrious (&p-rou'-bri-os) 

a. h^p9,isev9,, h3,pe&llinen, 

tttrkefi.. 
opprobriuMMk (-bri-om) n. hSL- 
vaiBtya, hUpeSL. oppuffn (&p-JuunO tr. taistel- 

la vastaan, vastustaa. 
optative (&p'-ta-tiv) a. toi- 

vottava. 
optical (&p'-ti-kal) a, valo- 
opillinen; valo-; na.kO-, sil- 

mS.-. 

optician (-ti'-San) n. valo- 

opillisten esineiden (silmft- 

lasien y. m.) kauppias. 

optics (ap'-tiks) n. valo-oppi. 

option (ap'-Son) n. valintava- 

paus. valitseminen; myynti- 

oikeus. 
optional (-al) a. vapaasti va- 

littava. ehdonvaltainen. 
opulence (&p'-Ju-lens) n. rik- 

kaus. 
opulent (-lent) a. rikas. 
or (oor) konj. tahi. 
oracle (&'-ra-kl) n. orakell, 

ennustaja; — pi. jumalalli- 

nen ilmestys. 
oracular (-rak'-ju-15r) a. en- 

nustava. 
oral (ou'-ral) a. suullinen. 
orally (-1) adv. suullisesti • 
oranse (&'-rend2) n. orenssi, 

appelsiini. 
orans-toutaniT (o-rM.fi'-u-ta,fi) 

n. orangrutangri (apina). 
oration (o-rei'-Son) n. puhe. 
orator (a'-ra-t5r) n. puhuja. 
oratorical (&-ra-t&'-ri-kal) a. 

kaunopuhelias, kaunopuhu- 

Jan-. 
oratory (&'-ra-to-ri) n. puhe- 

taito; rukoushuone. 
orb (oorb) n. kehM,, piiri; tai- 

vaankappale. 
orbicular (oor-bik'-ju-lar) a. 

ympyrftn- 1. pallonmuotoi- 

nen. 
orchard (oor'-tS5rd) n. yrtti- 

tarha, hedelmatarha. 
orchestra (oor'-kes-tra) n. or- 

kesteri. 
ordain (oor-dein') tr. j£lrjea- 

tas.; s&at&a; valita; vihki& 

papiksi. 
ordeal (oor'-di-al) n. Juma- 

lantuomio; kova koetus. 
order (oor'-dOr) 1. n. jSLrJes- 

tys. jarjestelmS.; k^yt&ntO, 

tapa; s3,M.ntO: k^sky, m&&- 

rays; tilaus; ryhma, luok- 

ka, saatyluokka, arvoaste; 

virkakunta, veljeskunta; 

tarkoitus; — 2. tr. jarjes- 

taa; hoitaa, hallita; kaskeH, 

komentaa; tilata; vihkia pa- 
piksi ORD 209 

orderer (-d6r-5r) n. jM,rJe8- 

taja. 

orderless (-dOr-les) a. epS.- 

jarjestyksessa oleva. 
orderly (-li) 1. a. saannaili- 

nen; rauhallinen; virantol- 

mituksessa oleva; — 2. adv. 

saann511isesti; — 3. n. kas- 

kylainen. 
ordinal (-di-nal) 1. a. jarjes- 

tysta osoittava; — 2 n. 

jarjestysluku; kirkkokasi- 

kirja. 
ordinance (-di-nans) n. maa- 

rays. saant5, asetus. 
ordinarily (-ne-ri-li) adv. ta- 

vallisesti. 
ordinary (-ri) 1. a. saann^lli- 

nen, tavallinen; ala-arvoi- 

nen, alhainen; — 2. n. tuo- 

mari; ravintola; tavallinen 

esine; piispa. 
ordinate (-net) a. saannndlli- 

nen. 
ordination (-nei'-Son) n. saa- 

dds, maarays; papiksi vih- 

kiminen 
ordnance (oord'-nans) n. 

kenttatykki. 
ore (oor) n. malmi. 
orgran (oor'-gan) n. vaiikap- 

pale; elin; osa; aanenkan- 

nattaja; urut. 
organic (oor-ga'-nik) a. eli- 

mellinen. 
orgranism (oor'-ga-nizm) n. 

elimist5. 
orgranist (-nist) n. urkuri. 
oricanisation (-ni-zei'-fion) n. 

jarjestaminen, jarjest5. 
drgranise (oor'-ga-naiz) tr. 

jarjestaa. 

orgries (oor'-d2iz) n. pi. Juo- 

mingrit, kemut. 
orient (ou'-ri-ent) 1. a. nou- 

seva, itainen, itamainen; — 

2. n. ita; itamaat. 
oriental (-en'-tal) a. itainen, 

itamainen. 
orifice (&'-ri-fis) n. suu, auk- 

ko. 
origrin (&'-ri-d2in) n. alkupe- 

ra. alku. 
origrinal Co-ri'-d2i-nal) 1. a. 

alkuperainen; — 2. n. alku- 

pera; alkuperainen kirjoi- 

tus^ omituinen henkil5. 
origrinality (-na'-li-ti) n. al- 

kuperaisyys. 
origrinate (o-ri'-d2i-neit) v. 

panna alkuun, synnyttaa; 

alkaa. gyntya. OTH 'oriole (ou'-ri-oul) n. kuhan- 

keittaja (lintu). 
orlop (oor'-l&p) n. laivan 

alakansi. 
ornament (oor'-na-ment) 1. n. 

koristus; — 2. tr. koristaa. 
ornamental (-men'-tal) a. ko- 

ristava, koristus-. 
ornate (oor'-neit) a. koristel- 

tu, siro. 
ornithologry (oor-ni-th&'-lo- 

d2i) n. lintutiede. 
orphan (oor '-fan) a. 1. n. orpo, 
orphanagre (-ed2) n. orpous; 

orpokoti. 
orthodox (oor'-tho-d&ks) a. 

oikeauskoinen. 
orthodoxy (-d&k-si) n. oikea- 

uskoisuus. 
orthoepy (oor'-tho-l-pi) n. ol- 

keinlausuminen. 
orthogron (oor'-tho-g&n) n. 

suorakulmainen kuvio. 
orthogrraphy (-tho'-grra-fi) n. 

oikeinklrjoitus. 
ortolan (oor'-to-lan) n. puis- 

tosirkku 
oscillate '(&'-sil-eit) itr. va- 

rahdelia. 
oscillation (-ei'-§on) n. va- 

raiidvs 
oscillatory (&'-sil-a-to-ri) a. 

varahteleva. 
osculate (&B'-kJu-leit) tr. 

suudella. 
osier (ou'-25r) n. punopaju. 
ospray 1. osprey (&8'-prei) n. 

merikotka, kalasaaski. 
osseons (&'-si-os) a. luinen» 

luu-. 
ossify (&'-si-fai) v. luuduttaa, 

luutua. 
ostensibllity (&s-ten-8i-bi'- 

li-ti) n. naennaisyys. 
ostensible (-ten'-si-bl) a. 

naennainen. 
ostensive (-siv) a. nayttava; 

komeileva. 
ostentation (-tei'-Son) n. ko- 

meilu, kerskailu. 
ostentations (-Sos) a. komei- 
leva, kerskaileva. 
osteologry (&s-ti-&'-lo-d2i)' n. 

luuoppi. 
ostler (&s'-iar) = hostler, 
ostrich (&s'-tritS) n. kameli- 

kurki 
other (o'-dhOr) a. toinen, 

muu; — the other day hil- 

jakkoin. 
otherwise (-waiz) adv. toi- 

sin; muuteti. offer (6'-t8r) n. aaukko. 
oxkt (oot) 1. n. .— aBKhtt 

— S. Itr. pltaa, ttfytyl. 
aunrr (auns) n. luoti (kuu- 
deatolBtaoBa L kahdeBtols- 
taoBa naulaa). K (-la-ifl) B.. ulkopuo- 
Hijaltseva, kaukalnen. 
* (-mouat) a. ulom- 
Ln, a&rlmm^laln. 
1 (-poort) n. ulkosata- loukata, 

v^klvalt: 
outrnBeooa 

' klvaltaii 
, Uialllner ,-?eidi) "'. 
h^vHistys; ■litS') tar J Ota 
ontbrnk (aut'-brelk) n. puh- huudahduB, adv. iilko- 
iiinaBBlL- 
itnter (au'-tBr) a._ ulompi. 

mailla; aaattaa hamille. 
■Btflt (aut'-flt> n. varuatus; 

tarpeeC. 
KBtKO (aut-sou') tr. ktlydS 

nopeammin. vofttaa. , yll. 

i OBtrider (aut'-rat-dSr) 
I edell^ ratsastaja. 
ontilKK'r (aut'-rl-gBr) n. ta 
ko; purjepuoml; hanks 
met: purjelalva.. 
ontrlsht (-rait) adv. hell. 
alku. 

_. _ lilkopuolineii; *— 
3. adv ulkopuolella. -lie 

onfsldrr (-aai'-dttr) n. aalaan 
kuulumaton. 

ontsklrt (aut'-sk^rt) n. ayr- 
j^puoU. ymptlrlatO ; etukau- 

-' 'Bd {-apred') tr. levit- '"taf" 


(-Btan'-dlfl) volttaa. 
{-wook') t 
min kuln. f (aut'-haus) n. ' kulkea 
I. ulko- maanpakolalauus. 
oatlay (aut'-lel) n. selltys, 

oDlIrt (-let) 1.' n. ulosk&yt&- 
vH.. uloBpaasy; — 3. tr. 
Piiaataa uloa. 

OHtllue (-lain) 1. n. uiko- 1. 

r^pllrre, auunnltelma; — 
(r. ^ounnJtCllB- ^ lain oDtnardl}' (-11) adv. ulkonal- 

ontmirdK (-wOrdz) adv. ulko- 
puollseatU uloBpbiin. 

oDiTrit (-wlf) tr. voittaa 
vlekkaudessa. 

ontnark (aut'-wOrk) n. ulko- •VA 311 OVE ovation (o-vei'-Son) n.. kun- 
nianosoitus. 

oven (ovn) n. paistin- 1. lei- 
vinuuni. 

over (ou'-v5r) 1. prep. yli. 
poikki, lUpi; ylapuolella, 
-lie; ohitse, p^^lle. -US,; ^ 
2. adv. ylitse, liiallisesti, 
ylenmS.^rin, enemm3.nkin. 

overact (-akf) tr. liioitella. 

overalls (ou'-v5r-oola) n. 
pS.9,llyshou8ut. 

overbalance (-b9.'-lans) tr. 
painaa enemm^n kuin. 

overbear (-beer') ad. painaa 
alas ; valla ta. 

overbeartniT (-beer'-ifi) a. Jul- 

kea. 
overboard (ou'-vOr-boord) 

adv. laivan laidan yli. lai- 

vasta mereen. 
overcast (-kasf) tr. verhota, 

pimittaa; arvioida llian 

korkeaksi; ommella har- 

voilla pistoksilla. 
overcharge (ou'-v5r-tSaard2) 

n. liikalasti; liian kallis 

hinta. 
overcharge (-tSaardS') tr. 

lastata liiaksi; vaatla liian 

kallis hinta; liioitella. 
overcoat (ou'-ver-kout) n. 

paallystakki. 
overoome (-kom') tr. kukis- 

taa, voittaa. tukahuttaa. 
overconfldence (-k&n'-fi- 

dens) n. liiallinen luotta- 

mus. 
overdate (-deif) tr. paiv&tH 

myShemmin. 
overdo (-duu') tr. tehdS, liian 

paljon, liioitella, uuvuttaa; 

keittEia liiaksi. 
overdra^r (-droo') tr. liioitel- 
la; kirjoittaa maksuosottei- 

ta enemm^n kuin on rahaa 

talletettuna pankkiin. 
overdue (-djuu') a. yli xn3.S.- 

ratyn ajan viipynyt. 
overeat (-iif) tr. syOda 

liiaksi. 
overestimate (-es'-ti-meit) tr. 

arvostella liian suureksi. 
•verfloiv (-flouO v. tulvia 

ylitse. 
overfloiv (ou'-v6r-flou) n. tul- 

viminen, liiallisuus. 
overfreight (-freif) tr. las- 
tata liiaksi. 
overcrow (-grrou') itr. kasvaa 

liiaksi. overirrowth (ou'^-vOr-grouth) 

n. liiallinen kasvu. 
overhangr (ou-ver-hafi') v. ri- 

pustaa 1. riippua yli. 
overhawl (-hooV) tr. tarkas- 

taa. voittaa. 
overhead (-bed') adv. ylapuo- 
lella, yl5s. 
overhear (-hiir') tr. Joutua 

sattumalta kuulemaan. 
overjoy (-dioi') tr. ilostut- 

taa. 
overland (ou'-v5r-iand) a. 

maitse kuletettu. 
overlay (-lei') tr. levittaa yli. 

peittaa; tukehduttaa. 
overload (-loud') tr. lastata 

liiaksi. 
overlook (-luk) tr. tarkas- 

taa; salaa katsella; jattaa 

huomaamatta. 
overn&atch (ou'-v5r-niatfi) n. 

liian voimakas kilpailija. 
overmatch (-mat§') adv. voit- 
taa. 
overmuch (-motS') adv. liian 

paljon. 
overpass (-pas') tr. menna 

yli; jattaa huomaamatta. 
overpay (-pei') tr. maksaa 

liian paljon. 
overplus (ou'-v5r-plos) n. lii- 

kamaara, ylijaama. 
overpower (-pau'-5r) tr. val- 

lata. voittaa. 
overpress (-pres') tr. kukis- 

taa. sortaa. 
overrate (-reif) tr. arvostel- 
la liian suureksL 
overreach (-riitS) v. ylettya 

liiaksi; pettaa. 
overrule (-ruulO tr. hallita; 

hyiata. 

overrun (-ron') v. levittaa yli; 
valla ta, anastaa; juosta 
edelle, menna ohitse; tul- 
via; sortaa; taittaa riveja. 

oversee (-sii') tr. tarkastaa. 

overseer (-siir') n. tarkasta- 
ja. 

overset (-set') v. kaataa. kaa- 
tua. 

overshadow (-da'-do) tr. peit- 
taa varjoon. 

overshoe (o'-v5r-Suu) n. paai- 
lyskenka. 

overshoot (-Suuf) tr. ampua 
yli. 

overshot (ou'-vOr-S&t) a. yia- 
vedelia kaypa. 

overslsht (.-%^^^^ xv. ^viJcv*^^ OVB 212 OTenileep (-sllip') tr. nukkua 

liian kauan. 
OTerMBuiA (ou'-vtfrz-m&n) n. 

pftftllysmies. 
OTenK>OM (ou-vtfr-8Uun') adv. 

liian plan. 
OTerspread (-spred') tr. le- 

vittaS. yli. 
ovenitate ('-steit') tr. liioi- 

tella. 
ovemtock (ou'-v5r-8tok) n. 

liikavarasto. 
overatock (-st&k') tr. ta.ytt&& 

liiaksi. 
oTeratraln (-strein') tr. ]9,n- 

nittaa liiaksi. 
OTert (ou'-v5rt) a. avonai- 

nen, julkinen. 
overtake (ou-v5r-teik') tr. 

saavuttaa, yll&tt&tt.. 
overtax (-t&ks') tr. raaittaa. 
overthrow (-throu') tr. kaa- 

taa nurin, h9,yitt&8,. 
overtkrofT (ou'-vttr-throu) h. 

tuho, tappio. 
overtime (-taim) n. yliaika. 
overtop (-t&p') tr. kohota 

korkeammalle. 
overture (ou'-vttr-tjur) n. 

avaus; ehdotus; alkusoitto. 
overturn (-t5rn') tr. miillis- 

taa, h^vittaa. 
overvalue (-vai'-ju) tr. ar- 

vostella liian korkeaksi. 
overweealnflT (-wii'-nifi) a. 

luulotteleva. 
overwelflTk (-wei') tr. painaa 

enemmftn. 
overwelflTkt (ou'-v5r-weit) n. 

ylipaino. PAC (-hwelm') tr. peit- 

taa alle, vallata. 
overvrlse (-waiz') a. rikkivii- 

saa. 
overwork (-wtfrk') tr. tehd& 

liiaksi ty5tS.. vasyttaS. ty51- 

la. 
overwork (ou'-y5r-w5rk) n. 

ylity5. 
ovlcnlar (o-vik'-ju-lar) a. 

munamainen. 
ovlferons (o-vi'-f5r-os) a. 

muniakantava. 
oviform (ou'-vi-foorm) a. mu- 

nanmuotoinen. 
ovlparona (-vi'-pa-ros) a. mu- 

niva. 
owe (ou) tr. olla velkaa. 
owlAflT (ou'-ifi) prep. 1. a. vel- 
kaa oleva; tahden, kautta 

[to]. 
owl (aul) n. huuhkaja, p511tf. 
owlet (au'-let) n. p5110npoi- 

ka. 
own (oun) 1. a. oma; — 2 tr. 

omistaa; tunnustaa. 
owner (ou'-n5r) n. omistaja. 
owneraklp (-Sip) li. omistus- 

oikeus. 
ox (&k8) n. h£lrkS. [pi. oxen]. 
oxidation (&k-8i-dei'-§on) n. 

happeutuminen. 
oxide (&k'-sid) n. oksiidi. 

happeuma. 
oxidize (&k'-si-daiz) tr. ha- 

Dettaa. 
oxyaren (&k'-si-d2en) n. hap- 

Pi. 
oyer (ou'-Jttr) n. tutkinto. 
oyzter (ois'-t5r) n. osteri, 

simpukka. pa [paa] n. = papa. 

pabnlnm (p&b'-Ju-lom) n. ra- 
vin to; rehu. 

pace (pels) 1. n. askel; k&yn- 
ti; porras; — 2. v. mitata 
askeleilla; Juosta tasak&yn- 
nissa. 

pacer (pei'-sdr) n. tasakftvi- 
ja (hevonen). 

packyderm (pS.'-ki-dOrm) n. 
paksunahkainen. 

pacific (pa-si'-fik) a. rau- 
hoittava, rauhallinen. tyy- 
nl. 

MfMcifiemtion r-/i-kei'-ion) m. 
rauhoitt&mlnen. pacificatory '(-si'-fi-ka-to-ri) 
a. rauhaarakentava. 

pacifier (p%'-8i-fai-5r) n. rau- 
hanrakentaja. 

pacify (-fai) tr. rauhoittaa. 

pack (pS.k) n. tukku, kS.S,re; 
paali; pakka; lasti; kyt- 
kye; lauma; Joukkio; — 2. 
tr. k£lS.riS. kimppuihin; sul- 
loa, panna kokoon; 19.het- 
taa kiireesti; — 3. itr. pttt- 
kia tiehensS.. 

package (pa'-ked2) n. kimp- 
pu; kaare. mytty. 

packer (pS.'-k5r) n. ta varan- 
. kaarijil: sailykkeldenval- 
\ mVBla^«u PAC 313 PAL packet (par-ket) n. k&&re: 

posti- 1. matkustajalaiva. 
packing (pa.'-kifi) n. tiiviste, 

tilke. 
pact (p^kt) n. sopimus. 
pactional (pS.k'-Son-al) a. so- 

pimuksen mukainen. 
pad (p^d) n. pftftnalus. tyy- 

ny, patja; kuormasatula; 

suojustin; maantierosvo. 
paddle (p&dl) 1. n. mela; ve- 

sirattaan siipi; — 2. itr. 

meloa. 
paddler (-5r) n. meloja, sou- 

taja. 
paddock (p&'-dok) n. aitaus; 

konna. 
Paddy (pa'-dl) n. irlantilalsen 

pilkkanimi. 
padlock (p9.d'-l&k) n. muna- 

lukko. 
pasran (pei'-gran) 1. a. paka- 

nallinen; — 2. n. pakana. 
pasranlam (-izm) n. paka- 

nuus. 
pasre (peid2) 1. n. hovipoika; 

sivu; — 2. tr. numeroida 

(sivuja). 
pageant (pM,'-d2ent) n. n&y- 

telm^; komeilu. 
paid (peid) imp. 1. pp. verbis- 

tS. pay. 
pall (peil) n. sanko, S.mpa.rL 
pain (pein) 1. n. kipu, sarky. 

tuska, vaiva, suru; ran- 

graistus; — 2. tr. kiusata. 

vaivata. 
painful (-ful) a. tuskallinen, 

vaivaloinen. 
palnleaa (-les) a. tuskaton, 

vaivaton. 
palnataker (peinz'-tei-k5r) n. 

uupumaton tySntekiJS,. 
palnataklnflT (-kifi) 1. a. perin 

huolellinen; — 2. n. huolel- 

lisuus. 
paint (peint) 1. n. v£lri, maa- 

li; — 2. V. maalata, kuvata. 
painter (-5r) n. maalari; yen- 

been kiinnitysk5ysi. 
palntlnsr (-ifi) n. maalaus, 

taulu. 
pair (peer) 1. n. pari; — 2. v. 

parittaa; soveltua pariksi. 
palace (p9.'-les) n. palatal. 
palatable (p&'-la-ta-bl) a. 

maukas, herkullinen. 
palatal (-tal) 1. a. suulakea 

koskeva; — 2. n. kurkku- 

aSLnne. 
palate (p9.'-let) n. suulaki; 

maku. palaver (pa-laa'-y5r) L n. Wr- 

p5ttely: — 2. v. IttrpOtellft, 

juonitella. 
pale (peil) 1. a. vaalea, kal- 

pea, himmea.; — 2. n. paa- 

lu, seiyfts, pylyfts; alta; ai- 
taus, piiri; — 3. tr. paalut- 

taa, aidata: himment&9,. 
palencMi (-nes) n. vaaleus, 

kalpeus. 
paleontology (pei-li-&n-t&'-lo- 

d2i) n. oppi kivettymistS,. 
palette (p^'-let) n. y^rilauta- 

nen. 
palfrey (pool'-fri) n. pieni 

ratsuhevonen. 
pallnflT (pei'-lifi) n. paalutus, 

aitaus 
paUaade' (pa-li-seid') 1. n. 

paaluyarustus; — 2. tr. va- 

rustaa paaluilla. 
pallak (pei'-liS) a. vaaleahko, 

kalpeahko. 
pall (pool) 1. n. viitta. lev&tti; 

piispanviitta; paarivaate: — 

2. V. tehda 1. tulla heikoksi; 

tylstytta,9.; laimistua; ver- 

hota. 
palladlnm (p9.-lei'-di-om) n. 

suojelus. turva. 
pallet (p%'-let) n. v^rilauta- 

nen; kultauslasta; pinteli- 

hakanen (taskukellossa); 

savenvalajan p5ytlL 
palliate (p£l'-li-eit) tr. verho- 

ta; kaunistella; lievent&S,. 
palliation (-ei'-Son) n. kau- 

nistelu; lievitys. 
palUatlTc (pIL'-li-a-tiv) 1. a. 

kaunisteleva: lieventavS.; — 

2. n. lievitysaine. 
pallid (p9.'-lid) a. vaalea, kal- 

pea. 
pallldncMi (-nes) n. vaaleus, 

kalpeus. 
pall-mall (pel-mel') n. kart- 

tupeli. 
palm (paam) 1. n. ka,mmen- 

pohja; ka.mmenleyeys ; sar- 

venlaaka; ankkurinkoura; 

palmupuu, palmunoksa; — 

2. tr. pett&a,, puijata. 
palmate (p&r-met) 1. palma- 

ted (p£Ll'-me-ted) a. k&- 

denmuotoinen; uimajaloilla 

varustettu. 
palmer (paa'-m5r) n. pyhiin- 

vaeltaja; silma,nka.&ntS,ja.. 

petkuttaja. 
palBftlped (p9.r-mi-ped) a. ui- 
majaloilla varu8tett^^. PAL ai4 PAR palmUiter (p&r-mis-tOr) n. 

kateenkatsoja, povari. 
Palm- Sunday (paam'-85n-de) 

n. palmusunnuntai. 
palmy (paa'-mi) a. palmuis- 

ta rikas; onnellinen. 
palpability (pal-pa-bi'-li-ti) 

n. kS,8inkoskettavaisuus, 

tuntuvaisuus. 
palpable (pal'-pa-bl) a. k£l- 

sinkoskettava, tuntuva. 
palpitate (-pi-teit) itr. tyk- 

km, sykkia. 
palpitation (-tei'-Son) n. kii- 

vas tykyfys, sykkiminen. 
palsied (poor-zid) a. rampa, 

halvattu. 
palsy (pool'-zi) 1. n. hal- 

vaus; — 2. tr. halvata. 
paltriness (pool'-tri-nes) n. 

kelvottomuus. viheli9.isyy8. 
paltry (pool'-tri) a. kelvo- 

ton, viheliainen, kurja. 
pampas (p£lm'-pas) n. EtelS.- 

Amerikan arotasan^ot. 
pamper (-p5r) tr. 8y5tta.il 

tayteen; hemmoitella. 
pamphlet (pa,m'-flet) n. len- 

tokirjanen. 
pamphleteer (-fle-tlir') n. 

lentokirjasten kirjoittaja. 
pan (pan) n. pannu; malja; 

aivokoppa; kiinteS. maape- 

ra; lammikko. 
pancake (pM,n'-keik) n. pan- 

nukakku. 
pancreas (pan'-kri-as) n. hal- 

ma. 
pander (pan'-d6r) n. parlt- 

taja; konna; houkuttelija. 
pane (pein) n. osasto; pinta, 

tilkka; ikkunaruutu. 
panesryric (pa-ni-d2l'-rik) 1. 

a. ylisteleva; — 2. n. yli8- 

tyspuhe. 
panegryrist (-rist) n. ylistys- 

puhuja. 
panegryrise (pa'-ni-d2i-raiz) 

tr. ylistaa. 
panel (pa'-nel) n. ruutu; pa- 

neilinki; Jurymiesten luet- 

telo; jury. 
panelinsr (-ifi) n. laudoitus. 
pans (pafi) n. tuska, ka.r8i- 

mys. 
pangolin (pafl'-go-lin) n. 

muurahaiskarhu. 
panic (pa'-nik) 1. a. akkinai- 

nen ja aiheeton; — 2. n. 

akillinen pel^stys; ha.m- 
minki, pakokauhu. paanel (p&'-nel) A. 8atulatyy- 

ny. 
pannier (p§.'-ni-dr) n. kanto- 

kori. 
panoply (pa'-no-pli) n. t9.ysi 

sota-a8u. 
panorama (pft-no-raa'-ma) n. 

laaja nS,k6ala, panoraama. 
pansy (pan'-2l) n. orvokki 

{ kasvi) 
pant (pa.nt) 1. n. fthky. VSJk- 

hatys; syd^men tykytys; — 

2. V. ahkya, laahattaa; tyk- 

kia voimakkaasti; hartaas- 

ti haluta. 
pantaloons (pan-ta-luun20 n. 

pi. roimahou8ut. 
pantheism (pan'-thi-izm) n. 

panteismi. 
panther (pan'-thOr) n. pant- 

teri. 
pantosrraph (pan'-to-^raf) n. 

jaijennyskone. 
pantomime (-to-maim) n. aa- 

net&n nayttely, osoittelu; 

osoittelija. 
pantomimic (-mi'-mik) a. 

eleilla naytteleva. 
pantomimist (pan'-to-mai- 

mist) n. elenayttelija. 
pantry (pan'-tri) n. ruoka- 

kammio. 
pants (pants) n. pi. housut. 
pap (pap) n. nisa. nanni; 

kumpu; puuro (lasten ruo- 

ka) ; hedelmanydin. 
papa (pa-paa' 1. paa'-pa) n. 

isa (lasten kielessa). 
papacy (pei'-pa-si) n. paa- 

vinvirka. 
papal (pei'-pal) a. paavilli- 

nen. 
paper (pei'-por) 1. n. paperi, 

lehti, sanomalehti; kirjoi- 

tus, esitelma; seinapaperi; 

vekseli; — 2. a. paperista 

tehty, paperi-; ainoastaan 

paper ilia oleva; — 3. tr. pa- 

peroida; kaaria paperiin. 
paper- hansrinsrs (-hafi-ifiz) n. 

seinapaperi. 
paper-mill (-mil) n. paperi- 

tehdas. 
papism (pei'-pizm) n. paavin- 

virka. 
papist (-pist) n. paavilainen. 
papistical (-pis'-ti-kal) a. 

paavilainen, papisti. 
pappy (pa'-pi) a. puuromal- 

nen, pelimea. 
par (paar) n. yhtasuuruus, PAR 215 PAR samanarvoisuus; nimellis- 

arvo 
parable (pa'-ra-bl) n. ver- 

taus. 
parabola (pa-rS,'-bo-la) n. pa- 

rabcli 
parabolic (-b&'-lik) a. ver- 

tauskuvallinen; parabelin 

muotoinen. 
parachute (pa'-ra-§uuO n. 

laskuvarjostin ; lentorapyl^,. 
paraclete (pa'-ra-kliit) n. 

auttaja; lohduttaja. 
parade (pa-reid') 1. n. paraa- 

di; Juhlakulkue; sotavM,en- 

katselmus; komeilu; — 2. 

V. komeilla* kaydS, Juhla- 

kulussa. 
paradigm (p3.'-ra-diin) n. tai- 

vutus-esimerkki; vertauk- 

sellinen valaiseminen. 
Paradise (pa'-ra-dais) n. pa- 

ratiisi; ihantola. 
paradisiacal (pa-ra-di-sai'-a- 

kal) a. paratiisillinen. 
paradox (pa'-ra-d&ks) n. ih- 

mevaite, nS^ennainen mah- 

dottomuus. 
paraffine (pa'-ra-fin) n. pa- 

rafllni. 
paraxon (pa'-ra-grd<n) n. esi- 

kuva, malli. 
paragraph (-grraf) n. pykSllSl, 

jakso. 
parallel (pa'-ra-lel) 1. a. yh- 

densuuntainen; samankal- 

tainen; — 2. n. yhdensuun- 

tainen viiva; samankaltai- 

suus; vertaus; — 3. tr. teh- 

da yhdensuuntaiseksi; ve- 

taa vertoja; verrata. 
parallelism (-izm) n. yhden- 

suuntaisuus; samankaltai- 

suus. 
parallelogram (-ler-o-g:r3,m) 

n. suunnikas. 
paralysis (pa-rsl'-li-sis) n. 

halvaus. 
paralytic (-li'-tik) a. 1. n. 

halvattu. 
paralyse (pa'-ra-laiz) tr. hal- 

vata; lamauttaa. 
paramount (pa'-ra-maunt) 1. 

a. ylin, korkein; — 2. n. 

paamies. 
paramour (-muur) n. rakas- 

telija 1. -jatar. 
parapet (pa'-ra-pet) n. rlnta- 

varustus; vallitus. 
paraphrase (pM,'-ra-freiz) 1. 

n. vapaa kaann5s; — 2. tr. 

vapaasti kSilnt&S.. parasite (p9.'-ra-sait) n. loi- 

nen, loiskasvi. 
parasitic (-si'-tik) a. loinen. 

lois-. 
parasol (p^'-ra-s&l) n. aurin- 

gronvarjostin. 
parboil (paar'-boil) tr. kie- 

hauttaa v3,h9,n. 
parbuckle (-bo-kl) 1. n. vie- 

rltyskOysi; — 2. tr. nostaa 

1. laskea vierityskOydella. 
parcel (paar'-sel) 1. n. kap- 

pale, esine; osa; kimppu. 

k9.are; — 2. tr. osittaa, pa- 

loitella; ka^ria kokoon. 
parcelinsr (-ifi) n. osittami- 

nen; ktiyden suojaksi kler- 

retty tervattu nauha. 
parcener (paar'-se-n5r) n. 

kanssaperillinen. 
parch (paartS) v. pstahtaa; 

kuivata; kuivua. 
parchment (paart§'-ment) n. 

pergramentti. 
pardon (paardn) 1. n. anteek- 

sianto, armahdus; — 2. tr. 

antaa anteeksi, armahtaa; 

— I besT your pardon suo- 

kaa anteeksi! — bes your 

pardon kuinka sanoitte? 
pardonable (paard'-na-bl) a. 

anteeksiannettava. 
pare (peer) tr. vuolla, kuo- 

ria; vahentaS,. 
parent (pee'-rent 1. pel'-rent) 

n. isS,; gliti; — pi. vanhem- 

mat. 
parentasre <-ed2) n. polveu- 

tuminen; sukuperS.. 
parental (pa-ren -tal) a. is9.1- 

linen; aidillinen; vanhem- 

pain. 
parenthesis (pa-ren'-thi-sis) 

•n. sulkumerkit; valilause. 
parenthetical (-the'-ti-kal) a. 

sulkumerkkien v^^lissa ole- 

va. 
parer (pee'-rOr) n. vuolija, 

kuorija. 
parget (paar'-d2et) 1. n. rap- 

paus; kipsi; — 2. tr. rapata, 

kalkita. 
pariah (paa'-ri-a) n. paria; 

hylkiO. 
paring (peer'-ifi) n. vuolu, 

lastu. 
parish (pa'-riS) 1. n. seura- 

kunta, pitaj£l; — 2. a. seu- 

rakunnallinen, seurakun- 

nan-. 
parishioi&«r U>«u-tV -^oxv-^x^ xw. 1 (pa-ri'-i«n> n. ptirii- 

BllEtlnen. 
VultT (ptt'-rl-tl) n. yhUUl- 

ayya. samanBuurulBuuB. 
vark (pMU-k) 1. d. pnlsto: — Darker I -Or) i pulBtonvartl- parlance (paar'-lans) n. ksa- 

kuatelu. putielu. 
parler (-11) 1. n. keskustelu, 

neuvottelu: — t. Itr. buuIII- 

sQStl nauvotella. 
D>rll*BeB4 (paar'-ll-ment) n. 

par lame ntti. 
pnrllamMtiUT' ( -men''tai-ri) 

a- parlamentllllnen. parla- 

parlor (paar'-ltir) n. Tlorui- parodtc (pa-r&'-dlk^ a. IvtilU- 

Beat! mukaileva. 
parodT (ptt'-ro-di) 1. n. ItkI- 
linen mukailu: — t. tr. 
IvalllBestl mukallla. ka^n- pnral (pa-roul'l 1. a. 
nalllnen: — S. n, hi 
aelitys. (pa-roul'] n. kunnla- parqnetrr (paar'-ket 

parkettilattla. • 
parHcldal (pfl-rl-Bal'-dkl) a. 

iattn- 1. ttl "-- ■--- parry (pft'-ri) ■ 'l-sald) n. IsS-n 
■ -raurhafl"- 8a.^st&v^layys. 
paraler (paars'-l 

ternakka. morajuuri. 
paraan (paarsn) d. kirkko- 

herra, pappl. 
paraaaan (paars'-nedE) n. 

papplla- 
, , _ _^. jsten. rooll; — t. tr. oslttaa, Ja- 
kaa: eroittaa: vtHlt^Ei — 
t. Itr. JakButua. katketa; 
lahteH. pols. erota, luopua lalliaena; ollao: kapenkkl 1. -aarka. 
narttal (paar'-Sal) a. OBlttal- 
nen; puolueellinen; hellit- partldpatlan (-pel' -Bon) mattaviL. tkrke^; ykaityts- 

kohtlln menevK, selkkape- 

r9.1nen: turhanalkalnen; — 

2. n. oaa. j&aen; aelkka: yk- 

sitylskohta. 
parHeDlarlty ( -m'-rl-tDn. erl- 

holsuuB: omltulHuus; aeik- 

kaperfiiayya. 
partlcniarUe <-tlk'-]u-10- 

rali) tr. BeikkaperKiaeatt 

sellttH.^. 
partlcDlarly (lOr-U) adv. erl- 

kolaestli erlttain. 
parllBB (paar'-tm) 1. n. eroa- 

rolnen; Jakaus; hyvOatiJ&t- 

tH: — 2, a. eroava, eron-, 

hyvBatljattH.. 
partlaaa (paar'-tl-zan) n. puo- 

luelainen. 
partition (-ti'-Son) 1. n. oait- 

tamlnen: oaittaia; v^liael- 

na; oaasto; — 2. tr. Jakaa partly <paart'-ll) adv. oalt- I; \ puoWao; tansalkumppani. PAR ai7 PAT partnership - (-Sip) n. osalli- 
suus; yhtiO. 

partridge (paar'-trid2) n. pyy. 

party (-ti) n. puolue; osasto, 
parvikunta, joukkue; seu- 
rue; asianomainen, o«alli- 
nen, osakas; riitapuoli 
(kantaja 1. vastaaja). 

Paach (pUsk) n. Juutalaisten 
pH'sisiMnen. 

pasquinade (pas-kwi-neidO n. 
herjauskirJoitUB. 

pa»« (pas) 1. n. (vuoren) so- 
la, ka.yta.v9., polku; isku, 
pisto; siveleminen (k&del- 
la) ; tila. asema; matkapas- 
si 1. -piletti; — 2. itr. ktty- 
d&, kulkea, liikkua, edeta,, 
siirtyS.; havitS., kuolla; ta- 
pahtua; kulua; k^LydS. tS.y- 
dest£l [for]; tulla hyv&ksy- 
tyksi; mennS. menojaan; 
paasta vuoronsa ohitse; 
hySkata; — 3. tr. menna o- 
hitse; kulkea ylitse; viet- 

ta«; kuiuttaa; eiaa; jattaa 

huomaamatta; voittaa; tul- 
la hyvaksy tyksi; lahettaa, 
siirtaa, antaa kiertaa, tar- 
jota; lausua; luvata; suo- 
rittaa loppuun; hyvaksy a; 
laskea liikkeeseen; laskea 
sisalle, oikeuttaa kulke- 
maan; tyhjentaa. 

paaaable (pa'-sa-bl) a. kul- 
kukelpoinen; hyvaksytta- 
va, kaypa; siedettava. 

pa»»ag^ (pa'-sed2) n. kulke- 
minen, kulku; kuletus, 
matka; kulkumaksu; tie, 
polku, sola; tapaus; osa, py- 
kala; hyvaksyminen. 

pass-book (pas'-buk) n. os- 
tokirja, vastakirja. 

passenger (pas'-en-d25r) n. 
matkustaja. 

passer-by (pas'-5r-bai)n. ohi- 
kulkija. 

passlnsr (pas'-ifi) 1. a. ohime- 
neva; erinomainen; — 2. 
adv. erinomaisesti. sangren. 

passion (pa'-Son) n. karsi- 
mys, karsiminen; tuska; 
piina; himo; intohimo. 

passionate (pa'-So-net) a. in- 
tohimoinen; kiihkea. 

passionately (-li) adv. kiih- 
keasti; intohimoisesti. 

passion-week (pa'-iSon-wiik) 
n. piinaviikko. 

passive (pa'-siv) a. karsivft. 
vastaanottava, passiivinen. pnaalvenemi (-nes) n. karsi- 

vailisyys, alistuvaisuus. 
pnsslvlty (pa-sl'-vi-ti) n. Jat- 

kuvaisuus. 
Passover (pas'-ou-v5r) n. paa- 

siainen : paasiaislammas. 
passport (pas'-poort) n. mat- 

kapaissi. 
password (pas'-wOrd) n. tun- 

nussana . 
past (past) 1. a. ohitse men- 

nyt, muinainen; — 2. n. 

mennyt aika; — 3. prep, o- 

hitse, ulkopuolella. 
paste (peist) 1. n. taikina, 

liisterf; — 2. tr. liisterOida. 
pasteboard (peist'-boord) n. 

pahvi, pahvilevy. 
pastern (pas'-ttirn) n. (hevo- 

sen) nilkka, vuohiainen. 
pastille (pas-tiir) n. savus- 

tussoihtu ; varikyna. 
pastime (pas'-taim) n. ajan- 

viete, huvitus. 
pastor (pas'-t5r) n. paimen; 

pastori. 
pastoral (-al) 1. a. paime- 

nen; papillinen, sielunhoi-^ 

to-; — 2. n. paimenlaulu. 
pastorate (-et) n. pastorin- 

virka. 
pastry ( pels'- tri) n. piirakka; 

torttuleivos. 
pasturage (pas'-tjur-ed2) n. 

laidun. 
pasture (pas'-tjur) 1. n. lai- 
dun; rehu; — 2. v. paimen- 

taa; kayda laitumella. 
pasty ( pels'- ti) 1. a. taikinai- 

nen; — 2. n. piirakka. 
pat (pat) 1. a. sovelias; — 2. 

adv. soveliaasti; — 3. n. 

napsays, siveleminen ; kak- 

ku; — 4. tr. sillttaa. 
Pat (pat) [Patrick] = Paddy, 
patck (patS) 1. n. tilkku. 

paikka, paikkaus; — 2. tr. 

paikata; hutiloida. 
patckwork (-w(}rk) n. tilk- 

kuompelus, parsikko. 
pate (pelt) n. paa; vasikan 

paanahka. 
paten (pa'- ten) n. Cylettilau- 

tanen. 
patent (pa'- tent 1. pei'-tent) 

1. a^avoin; ilmeinen; Julki- 

ne»{' patenteerattu ; — 2. n. 

patentti; yksinoikeus; etu- 

oikeus; — 3. tr. paten teera- 

ta, antaa yksinoikeus. 
patentee (pa -ten -til') n. pa- 
. tentinomistaja. 


PAT 218 

paternal (pa-tOr'-nal) a. is&l- 

linen. 
paternity (-tOr'-ni-ti) n. is&l- 

lisvvs 
path (paath) n. polku; tie; 

rata * 
, pathetic (pa- the'-tik) a. Hi- 

kuttava, innokas, Juhlalli- 

nen. 
pathologry (pa-th&'-lo-d2i) n. 

oppi taudeista. 
pathos (pei'-th&s) n. intohi- 

mo, innokkuus. 
pathway ( paath'- wei) n. pol- 
ku, latu. 
patience (pei'-§ens) n. kSLrsi- 

vallisyys. 
patient (-Sent) 1. a. k&rsivSll- 

linen; — 2. n. potilas. 
patiently (-li) adv. k^LrsivSLl- 

lisesti. 
patriarch (pei'-tri-aark) n. 

piEitriarkka. 
patriarchal (-aar'-kal) a. pat- 

rlarkallinen. 
patrician (pa-tri'-San) 1. a. 

ylhaissukuinen; — 2. n. yli- 

mys. 
patrimony (p3,t'-ri-mo-ni) n. 

perlntO. 
patriot (pei'-tri-&t) n. is9.n- 

maanystavS,. 
patriotic (-tri-&'-tik) a. is&n- 

maallinen. 
patrlotiam (pei'-tri-&-tizm) n. 

is^nmaanrakkaus. 
patrol (pa-troul') 1. n. kent- 

t^vahti, patrulli; — 2. itr. 

k£lyd3. vartioimassa. 
patron (pei'-tron) n. suojeli- 

ja; suosija. 
patronage (p3.t'-ro-ned2) n. 

suojelus. 
patroness (peit'-ro-nes) n. 

suojelijatar. 
patronise (pSLt'-ro-naiz) tr. 

suojella, suosia, kannattaa. 
patten (pS.t'-en) n. puuken- 

kS.; pylvS.an Jalusta. 
patter (pat'-5r) itr. loiskia; 

sopertaa. 
pattern (pat'-&rn) 1. n. malli; 

kaava; — 2. itr. mukailla. 
patty (p9.'-ti) n. pieni piirak- 

ka. 
paucity (poo'-si-ti) n. harva- 

lukuisuus, va.hyys. 
paunch (poontS 1. paantS) n. 

maha, p5tsi. 
pauper (poo'-pttr) n. kdyh&, 

vaivainen, almuilla el£lJ8.. PEA (-izm) n. kOyhyys; 
tr. syCsta panperlsm 

kurjuus. 
pauperise (-aiz) 

kttyhyyteen. 
pause (pooz) 1. n. pys&hdys, 

keskeytys; — 2. itr. pysSLh- 

tya, tauota; vitkastella, 

epar5id£l. 
pave (peiv) tr. laskea kivillS,, 

kivetil; raivata, tasoittaa. 
pavement (-ment) n. kive3.- 

minen; kivillel laskettu 

kaytava. 

paver (pei'-v5r) n. kadunlas- 

kija. 
pavilion (pa-vil'-Jon) n. telt- 

ta; paviljonkl. 
paw (poo) 1. n. kapaia; kou- 

ra; — f 

sivelia. ra; — 2. v. raappla, kuopia, pa] 
la, pawn (poon) 1. n. pantti; — 

2. tr. jattaa pantiksl. 
pawnbroker (-brou-k5r) n. 

panttilainaaja. 
pawner (poo'-n5r) n. panttaa- 

ja. 
pay (pei) 1. n. maksu, palk- 

ka; — 2. tr. [paid: paid] 

maksaa, korvata; tayttaa; 

antaa, osoittaa, tarjota; — 

3. itr. kannattaa. olla e- 
duksi. 

payable (pei'-a-bl) a. mak- 

settava. 
payee (pei-ii') n. henkil6, jol- 

le maksu on suoritettava. 
payer (pei'-5r) n. maksaja, 

velallinen. 
paymaster (pei'-mas-t5r) n. 

palkkojen maksaja. 
payment (-ment) n. maksu, 

suoritus. 
pea (pii) n. heme [pi. peas L 

pease (piiz)]. 
peace (piis) n. rauha, lepo, 

sovinto, sopu. 
peaceable (pii'-sa-bl) a. rau- 

haa rakastava, rauhallinen. 
peaceful (piis'-ful) a. rauhal- 
linen. 
peach (piitS) n. persikka. 
peacock (pii'-kftk) n. riikin- 

kukko. 
peahen (pii'-hen) n. riikinka- 

na. 
peak (piik) n. huippu, karki. 
peal (piil) 1. n. Jyrays, aani, 

huuto; melu; — 2. v. huu- 

taa, kaikua; huumata. 
pear (peer) n. paaryna. 
pearl (p6rl) 1. n. helmi; — 2. 

tr. koristaa helmilia. PEA 219 PEN pearlasli (-&§) n. puhdistettu, 

potaska. 
pearly- (-i) a. helmeinen, ki- 

malteleva. 
peasant (pe'-zant) n. talon- 

poika. maamies. 
peasantry (pe'-zan-tri) n. 

maalaisvS.est5. 
pease (piiz) pi. sanasta pea. 
peat (piit) n. turve. 
pebble (pebl) n. piikivi, mar- 

ksla 
pebbly (-i) .a. piikivinen. 
peccability (pek-a-bi'-li-ti) n. 

syntisyys. 
peccable (pek'-a-bl) a. synti- 

nen. 
peck (pek) 1. n. pekki, vakka 

(^ bushelia 1. 9.09 litraa); 

— 2. tr. nokkia, naputtaa, 

nalkuttaa. 
pectinal (pek'-ti-nal) a. kam- 

pamainen. 
pectoral (-to-ral) 1. a. rln- 

ta-; — 2. n. kilpi; rinnan- 

laake. 
peculate (pek'-Ju-leit) tr. ka- 

valtaa yleisiM, varoja. 
peculation (-lei'-Son) n. ra- 

hojen kavallus. 
peculator (pek'-Ju-lei-t5r) n. 

kassankavaltaja. 
peculiar (pi-kjuur-j5r) a. o- 

ma, yksityinen, erikoinen; 

ominainen; omituinen. 
peculiarity (-ja'-ri-ti) n. erl- 

koisuus; omituisuus. 
peculiarly (-kJuur-J5r-li) adv. 

omituisesti. 
pecuniary (-kjuun'-je-ri) a. 

raha-. 
pedasosic (pe-de-gr&'-diik) a. 

kasvatusopillinen. 
pedasosics (-d2iks) n. kasva- 

tusoppi. 
pedagroarue (pe'-de-gr&gr) n. o- 

pettaja, lastenkasvattaja. 
pedal (pe'-dal) n. poljin. 
pedant (pe'-dant) n. opillaan 

kerskailija. 
pedantic (pi-d^n'-tik) a. opil- 
laan kerskaileva. 
peddle (pedl) itr. harjoittaa 

kulkukauppaa. 
peddler (ped'-15r) n. kulku- 

kauppias. 
peddlinflT (-lifi) n. kulkukaup- 

pa. 
pedestal (pe'-des-tal) n. ja- 

lusta. 
pedestrian (pi-des'-tri-an) 1. a. Jalankulkeva, Jalka-; — 

2. n. Jalank&.vija,. 
pedinee (pe'-dl-gril) n. su- 

kuluettelo. 
peel (piil) 1. n. kuori; leip3,- 

lapio; lave; — 2 tr. kuoria; 

nylkea.; — 3. itr. kuoriutua. 
peep (piip) 1. n. piipotus; 

kurkistaminen; tirkistys; 

alku; koitto; — 2. Itr. pii- 

pattaa, alkaa, koittaa; tir- 

kl8tM,S,, kurkistaa. 
peer (piir) 1. n. vertainen, to- 

veri; Jalosukuinen, ylimys, 

paari; — 2. itr. tirkistaa. 
peeraare (-ed2) n. ylimystO. 
peeres (-es) n. paarin puoliso. 
peerless (piir'-les) a. verra- 

ton. 
peevlsb (pii'-viS) a. artynyt, 

area. 

peevishness (-nes) n. artyi- 

syys, areys. 
pear (pegr) 1. n. puunaula, 

kengrannaula; vaarna; as- 

kel, aste; — 2. tr. naulata 

(puunauloilla). 
pelf (pelf) n. raha, rikkaus. 
pelican (pe'-li-kan) pelikaani 
pellicle (pe'-li-kl) n. kalvo. 
pell-mell (pel-mer) adv. 8i- 

kinsokin. 
pellucid (pe-luu'-sid) a. lapi- 

kuultava. 
pellucidness (-nes) n. lapina- 

kyvaisyys. 
pelt (pelt) 1. n. vuota, nahka; 

— 2. tr. heittaa, iskea. 
peltry (pel'-tri) n. turkikset. 
pen (pen) 1. n. (muste-) ky- 

na; hakki; karsina; — 2. tr. 

kirjoittaa; sulkea sisaUe. 
penal (pii'-nal) a. rankaise- 

va; rangaistava; rangrais- 

tus-. 
penalty (pe'-nal-ti) n. ran- 

gaistus. 
penance (pe'-nans) n. (kir- 

kollinen) rangaistus. 
pence (pens) pi. sanasta 

penny, 
pencil (pen'-sil) 1. n. pensse- 

li, suti; piirustin; lyijyky- 

na; — 2. tr. piirustaa, maa- 

lata. 
pendant (pen'-dant) n. ripus- 

tin; korvarengas; kellon- 

vitjat. 
pendent (pen'-dent) a. riip- 

puva. PBN 230 PER maton, riidanalainen, ky- 

seessS, oleva. 
pendnloiu (pend'-ju-lo8) a. 

heiluva. horjuva, roikkuva. 
pen dnlmn ' (-lorn) n. heiluri. 
penetrability (pe-ne-tr&-bi'- 

li-ti) n. l&pitunkevaisuus. 
penetrable 'De'-ni-tra-bl) a. 

Iftpitungrettava; herkk9,tun- 

teinen. 
penetrant (-trant) a. lS,pitun- 

keva. 
penetrate .(-treit) tr. tunkea 

sisa.lle. mvistaa.; liikuttaa; 

klLsittaM,. 
penetration (-trei'-Son) n. IM,- 

pi L sisM.&ntunkeininen; &- 

Iykk3,i8yys. 
penetrative (pe'-ni-tre-tiv) a. 

ia.pitunkeva; S.lykS.s, nero- 

kas. 
peninsula (pen-in'-su-la) n. 

niemimaa, niemeke. 
penln«alar (-5r) niemimaita 

koskeva. niemimaan muo- 

toinen. 
penitence (pe'-ni-tens) n. ka- 

tumus. 
penitent (-tent) a. L n. katu- 

va, katuja. 
penitential (-ten'-Sal) a. ka- 

tumus. 
penitentiary (-ten'-Sa-ri) n. 

ojennuslaitos. 
penknife (pen'-naif) n. kynS,- 

veitsl. 
penman (pen'-m9.n) n. ky- 

nS.iliJ9., kaunokirjoittaja; 

kirjailija. 
penman«blp (-Sip) n. kM,siala, 

kaunokirjoitus. 
pennant (pen'-ant) n. pieni 

lippu, viiri. 
pennate (pen'-et) a. siivek&s. 
pennlleMi (pe'-ni-les) a. raha- 

ton. k5yha.. 
penny (pe'-ni) n. penny (kah- 

destoistaosa shillingria) [pL 

pence]. 
pennyvrelgrbt (-weit) n. 24 

^rainia (troy). 
pension (pen'-Son) 1. n. elS.- 

ke, vuosiraha; — 2. tr. an- 

taa el£lke. 
pensionary (-e-ri) a. elftkettS. 

nauttiva, elS,ke-. 
pensioner (-So-n5r) n. el&k- 

keen nauttija. 
pensive (pen'-siv) a. aatok- 

3iBB&a,n oleva: surumieli- 
nen. penslveness (-nes) n. raskas- 

mielisyys. 
pentaflTon (pen'-ta-^&n) n. 

viisikulmio. 
pentaaonal (-ta,'-gro-nal) a. 

viisikulmainen. 
Pentecost (pen'-ti-k&st) n. 

helluntai. 
penumbra (pe-nom'-bra) n. 

puolivarjo. 
penurious (pen-Juu'-ri-os) a. 

kitsas, saita, niukka. 
penurlousness (-nes) n. kit- 

saus. 
penury (pen'-Ju-ri) n. ktfy- 

hyys, puutos. 
peony (pii'-o-ni) n. ploni 

(kukka). 
people (piipl) 1. n. kansa; 

rahvas; inmiset; — 2. tr. 

asuttaa, kansoittaa. 
pepper (pe'-p5r) 1. n. pippu- 

ri; — 2. tr. maustaa pippu- 

rilla. 
peppermint (-mint) n. pipar- 

minttu. 
peppery (pe'-p5r-i) n. pippu- 

rinen; kuuma. 
per (pOr) prep, kautta, avul- 

la; kohti. 
perambulate (p5r-S.m'-bJu- 

leit) tr. kulkea halki L ym- 

pari. 
perambulator (-a.m'-bju-lei- 

t5r) n. samoilija; matkan- 

mittaaja; lapsenvaunut. 
perceive (p5r-siiv') tr. k^sit- 

taa, huomata, havaita. 
percentage (-sen'-ted2) n. 

prosenttimaarS.. 
perceptibility (-sep-ti-bi'-li- 

ti) n. huomattavaisuus. 
perceptible (-sep'-ti-bl) a. 

huomattava. silmiinpist&.y8.. 
perception (-sep'-Son) n. ha- 

valnto, huomiokyky. 
perceptive (-sep'-tiv) a. huo- 

maava, havainto-. 
perceptivity (-sep-ti'-vi-ti) n. 

havalntokyky. 
percb (p5rtS) 1. n. ahven; tan- 

ko, kanojenorsi; mittatan- 

ko (5^ yardia): neli5mit- 

ta (sadaskuudeskymmenes- 

osa acrea) ; kivimitta (2A% 

kuutiojalkaa) ; — 2. itr. is- 

tua orsilla. 
percbance (p5r-tSan8') adv. 

ehkS.. 
percipient (-sF-pi-ent) a. kH- 

8itt&v&. PER 331 PER percolate (pOr'-ko-lelt) v. sii- 

lata, siilautua. 
percolatloM (-lei'-Son) n. sii- 

laus. 
percussion (-ko'-Son) n. isku. 

sysS^ys. 
perdition (-di'-§on) n. hM,vi- 

tys, perikato. 
peregrrlnate (per'-ig-ri-nelt) 

itr. vaeltaa, muutella maas- 

ta toiseen. 
peregrination (-nei'-Son) n. 

vaellus. 
peremptorily (per'-emp-to-rl- 

li) adv. ehdottomasti, rat- 

kaisevasti. 
peremptory (per'-emp-to-rl) 

a. endoton, ratkaiseva, lo- 

pullinen. 
perennial (per-en'-i-al) a. 

vuotulnen; monivuotinen; 

taukoamaton. 
perfect (pOr'-fekt) 1. a. ttty- 

dellinen; varma; — 2. tr. 

tehda t3.ydelli8eksi (myds 

por-fekt'). 

perfection (por-fek'-Son) n. 
taydellisyys. 

perfective (-fek'-tiv) a. ta.y- 
dellisentava [of]. 

perfectly (p5r'-fekt-li) adv. 
mydellisesti. 

perfectness (-fekt-nes) n. tfty- 
dellisyys. 

perfidious (p5r-fi'-di-os) a. 
petollinen, uskoton. 

perfldlousness (-nes) n. pe- 
tollisuus. 

perfidy (p6r'-fi-dl) n. uskot- 
tomuus. 

perforate (p5r'-fo-reit) tr.lM.- 
vistaa, varustaa reijilia. 

perforation (-rei'-Son) n. 18.- 
vistys, reikS,. 

perform (pOr-foorm') tr. teh- 
da, panna toimeen, saattaa 
taytantttOn; tayttaa; ealt- 
taa. naytelia, suorittaa o- 
sansa. 

performable (-a-bl) a. mah- 
dollinen saada toimeen. 

performance (-ans) n. toi- 
meen- 1. taytant55npano; 
tyO, tuote, teko; esitys.nay- 

t08. 

performer ( -f oor'-mttr) n. i ay- 

tant&3npanija, esittaja, cai- 

tellija. 
perfume (p5r'-fjuum) n. hy- 

va haju, tuoksu, lemu; ha- 

Juvesi* hajuaine. perfume ( pOr-f J uum') tr. tayt- 
taa tuoksulla. 

perfumery (-fjuu'-m5r-i) n. 
hajuvesitavara. 

perfunctory (p5r-foflk'-to-ri) 
a. huolimaton. 

perhaps (p5r-haps') adv. eh- 
ka. 

peril (pe'-ril) 1. n. vaara: — 
2. tr. panna vaaraan. 

perilous (-os) a. vaarallinen. 

perimeter (pe-ri'-mi-t5r) n. 

Piiri. 
period (pii'-ri-od) n. ajan- 

Jakso, perioodi; aikakausi; 

raja, paatos; lause; piste. 
periodical (-&'-di-kal) 1. a. a- 

Jottainen; aikakaus; — 2. 

n. aikakauskirja. 
periodically (-ka-li) adv. a- 

Jottain. 
periphery (pl-ri'-f6r-i) n. pii- 
ri. 
perlphrase (pe'-ri-freiz) n. 

kiertamaua lausuttu aja- 

tus. 
periphrastic (-fras'-tik) a. 

toisin sanoin lausuttu. 
perish (pe'-riS) itr. Joutua 

perikatoon, hukkua, kuoUa, 

kuihtua. 
perishability (-ri§-a-bi'-li-ti) 

n. katoovaisuus. 
perishable (pe'-ri§-a-bl) a. 

katoava, kuoleva. 
perlwls (pe'-ri-wi&) n. vale- 

tukka 
perjure (p5r'-d2ur) tr. van- 

noa vaarin. 
perjured (-d2urd) a. valapat- 

toinen. 
perjurer (-d2ur-5r) n. vala- 

patto. 
perjury (-d2u-ri) n. vaarin,- 

vannomlnen, vaara vala. 
pern&anence (pOr'-ma-nens) 

n. kestavaisyys. 
permanent (-nent) a. kestava, 

pysyva. 
permeability (pttr-mi-a-bi'-li- 

ti) n. mahdollisuus lavis- 

taa. 

permeable (p5r'-mi-a-bl) a. 

mahdollinen lavistaa, lapai- 

seva. 
permeate (-mi-eit) tr. tunkea 

lapi. 
permeation (-ei'-§on) n. lapi- 

tunkeminen. 
permissible (pOr-mis'-i-bl) a. 

sallittava, luvalUneix. PER 332 PER p«rmls«lon (-mi'-Son) n. sal- 

liminen, lupa. 
permliMlTe (-mis'-iv) a. luvan 

antava, sallittu. 
permit (pdr-mit') tr. antaa 

lupa, sallia. 
permit (p5r'-mlt) n. lupa; lu- 

pakirja. 
permntable (p5r-mjuu'-ta-bl) 

a. vaihtokelpoinen. 
permutation (-mJu-tei'-Son) 

n. vaihtaminen, vuorottele- 

minen. 
pernicious (-ni'-Sos) a. tur- 

miollinen, tuhoisa. 
pemlclousness (-nes) n. tur- 

miollisuus. 
peroration (per-o-rei'-Son) n. 

loppulause. 
perpendicular (p5r-pen-dik'- 

ju-15r) 1. a. pystysuora; 

kohtisuora; — 2. n. pysty- 

1. kohtisuora viiva 1. taso. 
perpetrate (p6r'-pi-treit) tr. 

harjoittaa, tehd£l (pahaa). 
perpetration (-trei'-Son) n. 

harjoittaminen, (pahan) te- 

ko. 
perpetrator (p5r'-pl-trei-t5r) 

n. rikoksentekij^.. 
perpetual (p&r-pet'-Jual) a. 

yhtamittainen, ikuinen. 
perpetuate (-Ju-eit) tr. ikuis- 

tuttaa. 
perpetuation (-ei'-Son) n. 

ikuistuttaminen. 
perpetuity (-pl-tjuu'-l-tl) n. 

yhtamittaisuus, ikuisuus. 
perplex (p5r-pleks') tr. h3.m- 

inent3,9,. 
perplexity (-plek'-si-ti) n. 

hdmmennys, hamminki. 
perquisite (p5r'-kwi-zit) n. li- 

sapalkkio; — pi. itse kan- 

• kittu (ei peritty) omaisuus. 

perry (pe'-ri) n. paarynavii- 

ni. 
persecute (p5r'-sl-kjuut) tr. 

ajaa takaa, vainota, ahdis- 

taa. 
persecution (-kjuu'-Son) n. 

takaa-ajo, vaino. 
persecutive (-sek'-ju-tiv) a. 

takaa- a Java. 
persecutor (p5r'-si-kjuu-t6r) 

n. vainooja, takaa-ajaja. 
perseverance (p5r-si-vli'- 

rans) n. kest3.vM,i8yys. 
persevere (-vilr') itr. kestS.3., 

pyaysL Jujana. 
JRcnttuk (pdr'-San) a. 1. n. per- 
slalainen: perslankieli. persist (p5r-sist') itr. pysyft 

lujana, pitaS, kiinni. 
persistence (-sis'- tens) n. lu- 
jana pysyminen, kest3,v^i- 

syys ; itsep9,isyy8. 
persistent (-tent) a. luja, sit- 

keS.. kest3.v3.. 
person (ptirsn) n. henkilO, ih- 

minen, persoona. 
personage (p5r'-so-ned2) n. 

persoonallisuus. 
personal (-nal) a. persoonal- 

linen; yksilollinen; yksityi- 

nen; mieskohtainen. 
personality (-na'-li-ti) n. per- 
soonallisuus; mieskohtainen 

huomautus; yksil511isyys. 
personalty (p5r'-so-nal-tl) n. 

yksityisomaisuus, irtain o- 

maisuus. 
personate (p5r'-so-nelt) tr. e- 

sitta£l, n3.ytell£L Jonkun o- 

saa. 
personation (-nei'-Son) n. 

esitys, toisena henkildnS. 

esiintyminen. 
personification (p3r-s&-ni-fi- 

kei'-§on) n. henkil5na esit- 

t3.minen, personoiminen. 
personify (pbr-s&'-ni-fal) tr. 

esittaa henkilona, personoi- 

da. 
perspective (por-spek'-tiv) 1. 

a. perspektiivlnen; — 2. n. 

perspektiivi. 
perspicacious (pdr-spi-kei'- 

§os) a. tarkkanakdinen, 9.- 

lyk£ls. 
perspicacity (-ka'-si-ti) n. 

tarkkanakblsyys. 
perspicuity (-kjuu'-l-ti) n. 

selvyys. 
perspicuous (-spik'-Ju-os) a. 

selva, ilmeinen. 
perspiration (-spi-rei'-§on) n. 

hikoileminen. 
perspice (por-spais') v. hi- 

koilla. 
persuade (-sweid') tr. saat- 

taa vakuutetuksi; kehoit- 

taa 
persuasible (-swei'-si-bl) a. 

mahdollinen saada vakuu- 
tetuksi 
persuasion (-swei'-2on) n. 

vakuutus; vakaumus. 
per luasive (-siv) a. vakuut- 

tava. 
persuasiveness (-nes) n. va- 

kuuttavaisuus. 
pert Cp^tV) ».. \^Saj&^^Taa.t.^n.^ 
1 nen'a\sSLB. takin). 

pvTtlBBclonn (cDr-ti-neE'-Sos) 
' a, I,tseplnta!nen . ■KrtlncBlIr (-li) adv. 

mukalaeBtl. 
pcrtlr (pert'-ll) adv. 

pcrtBVH (pfirt'-nea) 

pe&mattBmyya. 
perturb (pSr-t9rb') tr. ■■■•lOB t-tu 

(per' -I tukka. I (pl-r I'-ial) pmiM T-riiii»') trViiikea lapl, 

lukea huolelllsestl. 
■errade (pSr-veid') 

kea mpl. 
pervBBlan (-vel'-Eon) 

prrvulvc (-vel'-olv) a. lapl- 

tunkeva. 
p«rv«rsc (pHr-vHrs") a. keh- 

no, turmeltunut. paatunut 

melus, paatunlus. 
pcTTrralaa (-vHr'-Son ■8l-tl) 

(-aiv) a.^ harhaan- 
leda, Johtava, 

harhaan, turmella. tolvottomuusoppl. 
pcBl (pest) n. rutto. 

pHt-hanH (pest'-ha 
ruttosalraala. peatUntlal (-len'-Sal) 

i>«Btle (peal) n. morttelttOlk- 

kl, Burvln. 
pet (pet) 1. n. karltaa; lem- 
mikkl: BuuttumuB; — S. a. 
hemmolteltu. lempl-, - »«tBrd (pl-taard') n. rajahy- 

Clll. pomm!. 
F-Mer (pll'-tOr) n. Pletarl. [■etltlonarr ( -fio - n llntu. 
klvettyminc -sent) kivet- IHtrifaPtloa (pet-rl-f^k'-Bon) 

n. klvettyminen. 
riMplfy (pet'-rl-fai) v. klve- 

tyttaa, klvettya. 
iietroltnm (pi-trou'-ll-om) n. 

paloOlJy. 
petticoat (pe'-tl-kout) n. luHhai 
tettlfOKKer ri-gflr) , pleni. mlta- 
(pet'-]ii-lana) akaine... 
pew (p]uu) n. klrkonpenkkl. 
pewit (pll'-wit) n. hyyppa ___ ,_ ... avonal- 

t kftrryt. 

itaBBi (fB,n'-t&im} a. hM- 
itoB (fH.n'-toni) n. kum- PHA 224 PIC UL&kkelden valmlstUBtalto; 

rohtola. 
wlkmrom (fei'-r&s) n. majakka. 
pbaae (feiz) n. muoto, valhe; 

puoli. 
pheasant (fe'-zant) n. fasaa- 

nL 
pkeaaantry (-ri) n. fasaani- 

tarha. 
pkenomenon (fi-na'-ml-nan) 

n. ilmi5. 
phial (fai'-al) n. l&akepuUo. 
philanthropic (fi-mn-thr&'- 

pik) a. fhxni8y8ta.yM,llinen. 
phUanthroplat (fi-ian'-thro- 

pist) n. ihmisyst&vM,. 
philanthropy (-pi) n. Ihmia- 

y8tM,vM,llisyy8. 
phUolofflcal (fi-lo-l&'-d£i-kal) 

a. kielitieteellinen. 
phUolovy (fi-l&'-lo-d21) n. 

kielitlede. 
philosopher (fi-l&'-so-ftfr) n. 

fllo80ofi. tletoviisaa. 
phUoMphlcal (•8&'-fi-kal) a. 

filo8oofinen. 
phlloaophlae (-l&'-80-faiz) tr. 

filosofeerata. 
phlloaophy (-fi) n. filo8ofia. 
phUter (fir-tOr) n. lemmen- 

juoma. 
phla (fix) n. kaavot, naama. 
phlent (flem) n. hera; lima; 

kylm&ki8koi8uu8. 
phlesmatlc (fleg:-xn9,'-tik) a. 

kyTmM,ki8koinen. j&ykka. 
phonetic (fo-ne'-tik) a. M,&n- 

neopilllnen. 
phonograph (fou'-no-grraf) n. 

fonogrraafi. 
phoaphoreace (f&8-f&-re8') itr. 

loistaa pime&ssS.. 
phoaphoreacence (-en8)n. fos- 

forivalo (piineS.8s8.). 
phoaphorlc (-f&'-rik) a. fos- 

foria BisSLltava. 
phoaphorua (f&s'-f&-ros) n. 

fosfori. 
photograph (fou'-to-sraf) n. 

valokuva. 
photographer (-t&'-erra-f5r) n. 

valokuvaaja. 
photographic (-errM,'-fik) a. 

valokuvaus-. 
photography (-t&'-sra-fl) n. 

valokuvaus. 
phraae (freiz) 1. n. lause: pu- 

hepar8i. puhetapa; — 2. tr. 

nimitmk. 
phraaeoloiry (frei-zi-&'-lo- 

d£J) n. esity8tapa. tyyll; ko- 
koelma, puAeparsia. phrenoloar (fri-n&'-lo-dSl) n. 

oppi paftkallon muodon ;fa 

luonteen ominai8uukslen va- 

li8i8tM, suhteista. 
phthlalc (ti'-zik) n. keuhko- 

tauti. 
phthlalcal (-al) a. keuhkd- 

tautinen. 
phthlala (thai'-sis) n. keuh- 

. kotauti. 
physic (fi'-sik) n. Ift&ketiede; 

19.3,ke, ulostuslM.a,ke ; — 2. tr. 

llLS,kita,. parantaa. 
physical (fi'-zi-kal) a. luon- 

nollinen, fysikaalinen, ul- 

konainen. 
physldan (fi-zi'-San) n. Wk- 

k&ri 
physicist (fi'-zi-Bist) n. fysii- 

kantutkija. 
physics (fr-ziks) n. fysiikka. 
physiognomy (fi-zi-&s'rno- 

mi) n. oppi luonteen toMl- 

r&amisesta kasvojen muo- 
don avulla. 
physloloary (fi-zi-&'-lo-d£i) n. 

oppi el&vissS. olioissa ta- 

pahtuvista ilmi5ist3.. 
pianist (pi-a'-ni8t) n. pianon- 

soittaja. 
piano (pi-a'-no) n. piano. 
pica (pai'-ka) n. harakka; 

erS.8 kirjasinlaji. 
picaroon (pi-ka-ruun') n. me- 

rirosvo. 
pick (pick) 1. n. puikko. tik- 

ku; hakkuri, kaivoskuok- 

ka; valikoimisoikeus; — 2. 

tr. nokkia, naputtaa, kuok- 

kia; riipift; poimia; kyniM,; 

valita; nUpistelia.; — 3. itr, 

na.ykki9,; varastaa. 
pickax 1. -axe (pik'-&k8) n. 

yhdistetty kirves Ja vasara. 
picked (pikt 1. pi'-ked) a. te- 

r&v^k&rkinen : valikoitu. 
picker (pi'-k5r) n. poimija. 

kuokkija: varas; kuokka. 
pickerel (pl'-ktir-el) n. hauki; 

kuha. 
picket (pi'-ket) 1. n. paalu, 

seiv&s; kenttavahti; lakko- 

vahti; — 2. tr. paaluttaa 

varustaa seipS.ill9.; vartioi- 

da. 
pickle (pikl) 1. n. suolavesi; 

etikkavesi; s3.ilyke: oikulli- 

nen lapsl; pula; — 2. tr. s&i- 

lyttS^a, suolaveteen L etik- 

kaan 
picklock (pik'-l&k) n. tiirik- 

ka. PIC 335 PIP pickpocket (pik'-p&-ket) n. 

taskuvaras. 
picnic (pik'-nik) n. huvixnat- 

ka. 
pictorial (pik-tou'-ri-al) a. 

kuvitettu. 
picture (pik'-tjur) 1. n. kuva, 

maalaus; — 2. tr. maalata, 

kuvata; kuvitella. 
plctnre«ane (pik-tju-resk') a. 

ihana. 
pie (pai) n. (hedelma.-) pii- 

rakka; harakka* 
piebald (pai'-bold) a. kirjava. 
piece (plis) 1. n. pala, kappa- 

le, osa; raha; tykki, kanuu- 

na, kivaari: — 2. tr. paika- 

ta: yhdlstak; — 3. itr. liit- 

tya yhteen. 
piecemeal (-mill) adv. pala 

palalta. 
pled (paid) a. kirjava. 
pier (piir) n. pilari; laituri. 
pierce (piirs) tr. lavistaa. tun- 

kea sisaUe; liikuttaa. 
piercer (-Or) n. lavistaja. pu- 

ra, kaira; munanasetintorvi. 
plerdnflT (piir'-sifi) a. lapitun- 

keva. 
piety (pai'-i-ti) n. hurskaus. 
pis (pig) 1* n. porsas, sika; 

— 2. tr. tehda porsaita. 
plseon (pi'-d2on) n. kyyhky- 

nen. 
plSflTcry (pirfirOr-i) n. sika- 

tarha. 
pisnaent (pigr'-ment) n. vftri. 

maali; variaine. 
pismy (-mi) n. kaapi5. 
pike (paik) n. keihas; hauki. 
pile (pail) n. paalu; kasa; 

suuri rakennus; hiuksiifiraT- 

vaninen patter i; — 2. tr. 

palauttaa; kasata. 
pile-driver (-drai-v5r) n. 

Juntta. 
pllea (pailz) n. pi. peratauti. 
pilfer (pir-f5r) tr. napistelia. 
pllgrrlm (pir-grrim) n. pyhiin- 

vaeltaja; matkailija. 
pUgrrlmaflre (-ed2) n. pyhiin- 

vaellusretki. 
pill (pil) n. pilleri. 
pUlaare (pir-ed2) 1. n. ryOstO; 

saalis; — 2. tr. ryOstaa. 
pUlaarer (-5r) n. rosvo. 
pillar (pi^-lOr) n. pylvas. 
pillion (pir-Jon) n. naisten- 

satula 
pillory (pi'-lo-ri) n. kaakln- 

puu. 
pillow (pi'-lo) n. tyyny, paan- alus; alusta, laakeri (ko- 

aeissa). 
pillowcase (-keis) n. tyynyn- 

paailys. 
pilot (paV-lot) 1. n. luotsi; — 

2. tr. luotsata, opastaa. 
pilotaare (-ed2) n. luotsin- 

palkka 1. -virka, 
pimento (pi-men'-to) n. ja- 

maikapippuri. 
pimp (pimp) n. parittaja. 
pimple (pimpl) n. nappy la, 

nyppy. 
pla (pin) 1. n. naula, piikkl; 

nuppineula; vaarna. puik- 

ko; solki; mitatOn asia; — 

2. tr. kiinnittaa nauloilla L 

neuloilla. 
pinafore (pi'-na-foor) n. las- 
ten esiliina. 
plnccra (pin'-sOrz) n. pi. = 

plnckeni. 
plnck (pintd) 1. n. nipistys; 

napillinen; pakotus; — 2. tr. 

nipistaa, pusertaa; panna 

ahtaalle. 
plncken (pin'-tS5rz) n. nipis- 

timet, pindit. 
plae (pain) 1. n. manty, peta- 

ja; — 2. itr. kuihtua surus- 

ta 1. ikavasta. 

pineapple (-apl) n. ananas- 

omena. 
pinery (pai'-n5r-i) n. ananas- 

tarha. 
pinion (pin'- Jon) 1. n. h5yhen, 

siipi; siiventaive; hammas- 

ratas; — 2. tr. sitoa siivet 

1. kadet. 
pink (pink) 1. n. neilikka; 

vaalean punainen vari; pis- 

to; — 2. vaaleanpunainen; 

— 3. tr. varustaa reijaiia L 

lovilla. lavistaa. 
pinnace (pi'-nes) n. pieni lai- 

va. 
pinnacle (pi'-na-kl) n. huip- 

pu, torn!. 
pinnate (pin'-et) a. hOyhenen- 

muotoinen; evakas. 
pint (paint) n. paintti (% lit- 

raa). 
pintle (pintl) n. iso rautanau- 

la. 
pioneer (pai-o-niir') n. tien- 

raivaaja, uranuurtaja. 
plons (pai'-os) a. hurskas. 
pip (pip) 1. n. siemen; silma 

(korteissa y. m.); — 2. itr. 

piipattaa. 
pipe (paip) 1. n. huilu; piip- 

PU, putkl, Vit-^V, Vj-KK^xN. (ET2,1 litraa): — t. 

taa builua; 

kllla. 
plver (pal'-pfir) n. 

UJb. 
plplBB (pal'-pin> H., hullua, 

aoittava: klrkuva: rauhal- 

llnen; kiehuva; 
plqaant (pli'-kant) a. karvaa. 

pureva; plsteli^H. 
pique (pllk) 1. n. loukkaantu- plracr (pal'-i — _ — 

rosvoua. Jalklpalnoa. 
^rate (par-ret) 1. n. merlros- palllaan pyHrtH.Tnlneii (tani I pItUble (pf-tl-a-bl) a. sfttLUt- 

plUfnl' (pi'-tl-ful) a. 8fi^llv«. 
' hyvllBydftmlneni aiiailltttlv&, 

pltllFH <pl'-tl-Ies) a. B&illl- 

plttancc (pi'-tana) n. almu; 

mimtHn palkka. 
pItBlte (plt'-Ju-alt) n. lima, 
pltnltoaa <pit-juu'-l-tos) a. 

llmalnen. 
pl(r (pi'-tl) 1. n. B&S.U: — S. 

plT»l (pt'-votj n. napa. tappl: 

plncabllltT (plel-ha-bl'-li-ti), 

pincHbie (plei'-ha-bl) a. lep- 

plHcard (pm-kaard-) 1. n. Ju- 
tiBtuBllppu; — 2. tr. Jufla- 
taa, kuuluttaa. 

place (plela) l.n. palkka, koh- halnc 


loppa 1 .. . I. vlrtaa; — i. Itr. 

PUUI (plB'-tll) n. ami a. 
pialol (pls'-tol) 1. n. platooll; 

ampua plstoolllla. 
plitole <pla-toul') n, pletooll 

(Gapanian raha), 
plBtoD (pis'- ton) n. mftntfii. 
pit (pit) • - ' 

tehda 

autiia. syklntB.. 
pllcb (pits) 1. n. plkl. pihka; 
heltto; kSrki, fiulppu; pu- 
toua; kaltevuua; savelen 
korkeus; hamraaaten vWI 
(rattalsaa) ; ruuvlklerros; 
— 2. tr. pieta; belttaS; pys- 
tyttaa; vlrittaa; — 3. itr. 
lelriytya: laskea alas: viar- 

pltehei pit'-fiSr) n. TUUkku; 

pallonheittaja, 
pitchy (pit' -At) a. pibkalnen. pith (pith) n. ydin, slsua, nie- 
hu; ellnvoima, vlrkeys. 

pithily <pi'-thi-li) adv. yti- 
mekkatfatl. 

o//h7 (pi'-thi) a. ytimekSs, 


Uni jitua vlrka, 
Ja; — 2. 

Bijolttaa. 

piacviBBH (-m3,n) n. vlrka- 

piacid (pla'-Bld) a- levolllnen, 

piacuitr (pia-ai'-dl-tl) n. 

tyyneyB, levolllauus. 
plaglarlaai (plel'-dli-a-rlzm> 

klrjalllnen varkauB. 
plBKlarlat < riat) n. kirjalll- 

plaKiartae (raiz) tr. varaataa 

toiaen klrJoitukslBta. 

plaamc (plelg) 1. n. vaiva, ra- 
aitus; rutto; — t. tr. valva- 
ta, rasittaa; kiuaata. 

plasuy (plei'-gi) a. raaittava; 

plaice (plelB) n. kampela. 
plain (pleln) 1. a. taaaineHr 
Bllea, Uttea.. selvS.; ykaln- : vilpitBn; ykalvft- plalDly (-li) adv. aalvastl. 
plalnnCH (nea) n. taaalauus; 

aelvyys; yksinkertalBUus. 
plaint (pleint) n. valltUB, kan- 

ptaln'tltf (plein'-tlf) n. kan- 

ta]a, ayyttaja. 
plaintive (-tlv) a. vallttsva, 

plait (pleit) I. n. polmu; pal- mlkko: — 2. tr. polmuttaa; 
palmlkolda. 
plan (plB.li) 1. n, pIlrustuH, va, ho h ok a. parveka, 8uo- 
Iub; puolueohjelma, valtlol- 

»UttaM"(p'ltt'-tl-nom) n. pla- solttaa; hSymta. 
planet (pia'-net) n. taivaan- 

YaankappalelCa koslteva. 

planUli (-nifi] tr. taaolttaa. 
alUttaa. 

plank (piaiik) 1. n, paksu lau- 
ta, lankku; — 2. tr. lau- 
dolttaa, lataa rah o J a. 

plant (plant) I. n. kasvl; ku- 
nelato, kaluato, laltoa; — 2 
tr. Istuttaa, kylvilB; asut- 

auunnata. 
plantable (-a-bl) a, soveliaa plantation (-tei'-Son) n. [stu- 
-.us. vlljelvs; alirtokunta. 
inter (pmn'-tOr) n. Istutta- plaahr <-]) a. IBtakkOInen 

plaster (plaB'-t9r) 1, n. 1 

tari; ruukki; kfpsl; ^ 2 

laaatarolda* pelttSa run vaiiv(i[Bt 

sakllpl: rlntahaarnlska. 
plat (pint) 1. D. Qurmikl 

palmlkko; — 2. tr. pall 

koida. 
platband (.bUnd) n. kukl platuoB (pla-tuun'} n. Joukko 

eotllalta: puoll komppanlaa. 

platter (pia'-tOr) n. tarlotln. 

I plaudit (ploo'-dlt) ti. hyvfik- rolntatlla. '._ 

paus: valkutua; — S. v. pan 

kl&: naytelltl; tolmla,' lllk- lija. 

plarfnl (plet'-ful) a. lelkkU^. 
plBj-fulacM <-nes) n. lelkllli- 

ayys. 
plarsround (plel'-eraund) 

leikkikentta. 
plarnate (-melt) n. lelkkl- 

kumppanL 
plarthlBK (-thin) n. lelkkiki 

plea (plH) a. vaataalan 1. ay; 
tetyn BBlilya ; olkeuslutt 
puoluBtus: anomus. 
plead (pllld) V. ealtta^ asloan- 
ea; puoluBtaa: eslttaa. todlB 
'■•'-—'—'■ — to plead KBilty 
ItsenBH. syylilaek- 
plead not kd11T~ hoploldut 1. kullatut pHyt.- 
asllat: — 2, tr. pa.g.llyatU^ 
metalllkerroksella: tippioi- 
da; hullata: panasarolda; 
hakata ohulkai levylksl. 

plateau (pla-tou') n, yl&ta- 
sanko: tarlotln. 

platforn (plHt'-toorin) n, 1ft- tukaekBl; vBlttBB 
si. , Bvyttomak- 


pleaaant (ple'-zac 

lyttava. flolnen. 
plcaaaataeaa (-oes) n. miel- 

lyttHvaisyya, UoIbuub. 
plcaaantrr (-lan-trl) n. Ilol- 

suus, lelkllllsyyB, 
please (plllz) V. mlellytt&a, 

llahuttaa, tyydyttB&i halu- 

ta, tahtoa; nilhdil byv&ksi; PLB 338 PLU mielivalta; — at pl«Mnure 

mielinmftftrin. 
plewrare-sround (-grraund) n. 

kisakenttH. 
plebeian (pli-bii'-Jan) a. rah- 

vaan-. 
pledge (pledi) 1. n. pantti, ta- 

kuu; sitoumus; kirjallinen 

raittiuslupaus ; onnittelu- 

malja; — 2. tr. pantata; an- 

taa takuuksi, taata; vel- 

voittaa; Juoda (Jonkun) 

terveydeksi. 
pledsree (ple-dSii') n. pantin- 

ottaja. 
pledsrer (ple'-d25r) n. pantin- 

antaja. 
plenary (plii'-na-ri) a. tfty- 

dellinen, t&ysi. 
plenlpotent (pli-ni'-po-tent) 

a. tftysivaltainen. 
plenipotentiary (ple-ni-po* 

teir-di-a^ri) n. valtuutettu 

lahettims. 
plenitude (ple'-ni-tjuud) n. 

ta.ysin9,isyy8, kyllyys. 
plenteous (plen'-ti-os) a. t9,y- 

8i, runsas, rikas. 
plentiful (plen'-ti-ful) a. t&y- 

si, runsas, ylt9,kyllainen. 
plenty (plen'-ti) n. t9.y8i L 

riittM,v9, m&9,ra,, runsaus; yl- 

t&kyimisyys. 
pleonasm (plii'-o-n9,2m) n. 

tarpeettoman monen sanan 

k&ytt&mineii puheessa tai 

kirjoituksessa. 
pleurisy (pluu'-ri-si) n. keuh- 

kokalvon tulehdus. 
pUaMUty (plai-a-bi'-li-ti) n. 

Joustavuus, taipuvaisuus, 

myttntyvaisyys. 
pliable (plai'-a-bl) a. Jousta- 

va, taipuva, myOntyva. 
pliant (plai'-ant) a. taipuva, 

myOntyva. 
pliers (plai'-5rz) n. pi. pihdit. 

pitimet. 
pllsrht (plait) 1. n. (vaaralli- 

nen) asema; — 2. tr. panta- 
ta. 
plinth (plinth) n. pylv^ftn Ja- 

lusta. 
plod (pl&d) itr. rasittaa it- 

sea&n liiaksi. r^hjata. kul- 

kea hitaasti. 
plodder (plfl.'-d5r) n. rahjys- 

taja. 

plot (pl&t) 1. n. maatilkku; 
suunnitelma, Juoni; salaliit- 
to; — 2. V. suunnitella, Juo- 
nJtella, tehdH salaliitto. plotter (pl&t'-ttr) n. Juonitte- 
lija, salaliittolainen. 

plousrh 1. plow (plau) 1. n. au- 
ra; uurrin- 1. valssihdyia; 
— 2. tr. kyntaa; uurtaa. 

plousrher 1. plower (plau'-5r) 
n. kyntaja. 

plousrhman 1. plonvnuin (plau'- 
man) n. kyntaja. 

plougrhshare 1. plowshare 
(plau'-Seer) n. vannas. 

plougrhtall 1. plowtall (plau'- 
teil) n. aurankurki. 

plousrhwrlsrht 1. plowwrlKht 
(plau'-rait) n. auraseppa. 

pluck (plok) 1. n. vetaminen. 
tempaus; sydan, maksa Ja 
keuhkot (eiaimilia) ; roh- 
keus, uskallus; — 2, tr. tem- 
mata. vetaa; poimia, kynia. 

plucky (plo'-ki) a. rohkea, us- 
kalias. 

plus (plogr) 1. n. tulppa; tu- 
pakkarulla; — 2. tr. varus- 
taa tulpalla, tukkia. 

plunt (plom) n. luumu; rusi- 
na. 

plumagre (pluu'-med2) n. h5y- 
henpuku. 

plumb (plom) 1. a. pystysuo- 
ra; — 2. n. lyijyluoti; — 3. 
tr. asettaa pystysuoraan ; 
koetella syvyytta; varustaa 
lyijyleimalla; varustaa lyi- 
Jyputkilla. 

plumbagro (plom-bei'-gro) n. 
grafiitti. 

plumbeous (plom'-bi-os) a. 
lyijynkaltainen. 

plumber (plo'-m5r) n. lyijy- 
seppa. 

plumbery (plo'-mOr-i) n. lyi- 
Jysulimo. 

plumblnsr (plo'-mifi) n. lyijy- 
teollisuus; lyijy- ja rauta- 
torvet rakennuksessa; vesi- 
Johtotorvien paikalleen a- 
settaminen 1. niiden korjaa- 
minen. 

plume (pluum) 1. n. h5yhen; 
untuva; sulka; h<5yhent5yh- 
t5; kunnioituksen osoitus; 
ylpeyden aihe; — 2. tr. su- 
kia hdyheniaan, kynia; ko- 
ristaa hdyhenilia; ylpeilia. 

plummet (plo'-met) n. syvyy- 
denmittari; lyijyluoti. 

plumous (pluu'-mos) L plu- 
mose (plu-mous') a. h5yhe- 
nikas. h&yhenenmuotoinen. 

plump (plomp) 1. a. pyyleva, 
lihava, pullea; k5mpel5; — .. adv. pfiiatikkaa; — a. t, 1 1 
t&ytta&, -ttya, palButtaa, I 
— ' pudottaa akkltt; po- i i VB, puIleuB. . tilyteiai- 

(plom'-pu-difi) 

plnmr (pluu'-ml) a. hSyheni- 

plnnd'er <plon'-dQr) 1. n. ryOB- 
tS: nAa.llHi — S. tr. ryflsUU. 
;-dOr-»r) n. ryDsU- pliudt 

J&. 

pluBK (plondl) 1. n. upotus; 
EySksilyBi — 2. tr. upottna; 
— '■-"-"; ByHksya, 

lon*-d*er) L-. 
mpuninttnta. 
(Dluu'-pOr-fBkt) 

pinialltr (plu-ra'-ll-tl) n. e- 

n em mists. 
pina (plos) a. lisaksi. yotiH 

< y h tee n las kussa ) . 
plnafe (ploS) n, plyyaikangaa, 
pluvial (pluu'-vl-al) a. satei- 'lometCT <pluu-vl-&'-ii 
<r) n. sateenmlttaajB. 
(plal) 1. n. polmu. talte, llmalla kHy- 

pncDDatlcB (-mS'-tlks) a. op- 
pi llmaata Jb kaaaulBta; op- paacUBcH <pout'-ll-nes) 

poacky (-SI) a, valottava, y 
tern, Bolnen 

marktlpilll. 

pocket (p4'-ket) 1. n. taaku. 

pussl, B9.kkl: (mineraaleja pocknark (pfck'-nlaarlt) n. 

DOd (p&d) n. paiko, knorL ko- 

telo: (hylle-) lauma. 
vodasra (p&'-da-Kra). n. lUU- 

valo, 

poeay (pou'-i-sl) n. runaUJ- 
de. runoua: kalverrettn 
mulBtoklrJottua. 

pset (pou'-et> n. runolllja. 

pi>ct«M (pou'-e-tea) n. nal«- 
ru noil Us. 

portical (po-e'-ti-kal) a. ru- 
nout n en. 

poeuca (-e'-tlka) n. runous- 
oppl. 

poctiBc (pou'-e-talz) r. runoll- 

■^nouB, 

lolK^aat (pot'-nant) a. terlL- 
vS, pureva. 

>olnt (point) ]. n. k&rkl, pllk- 
kl, pulkko; haara; ter&Ta- 
karklnen tyCkalu: nleml; 
pllkku, piste; vallmerkkl: 
pH.at08. loppu: hetkl: aate, 
askel; omltuleuue; t&rkeln keuhkokuume. 
pneumonic (-mb'-nik) a. 
keuhkoja 1. keuhkokuumet- 

poach ( pouts ) V. keltt&a 1. 
palstaa vedesBtL 1. raavassa; 
varastaa meta^nrllstaa; 

harjolttaa luvatonta — ' 
saatyattl I. kalastu ' 
*■ ■ pehmeta: saatyat 
mlttka, elSls- merkkl kompaaslsaa; allmll 
(kortelsaa); alkomua; — I, 
tr. teroittaa: Buunnata, 
ojentaa; varuBtaa vUllmer- 
kelim; oBOlttaai hakata kl- 
vea; — 3. itr. oBolttaa aor- 
mellaan 1. katseellaan. ylen- 
katBoa [at]. 

polnt-blaak (po)nt'-btB,nk) a. 
suoraan maallln tahdAtty: 
— potBtblaack rmrngt am- 
puma-aseen kantavuua. 

pslaled (Doln.'-t**^ »., 'WB'*.-^'*-- polBtedBcaa (- 

polMter (poln'-tHr) n. Ofloltta- 

Ja; vllBEirl: polnteri-kolra. 
polHtleaa (polnt'-lea) a. tyla&. 
poise (poll) 1. n. palno: bun- 

Dukset: taaapalno; — 2. tr. 

saattaa tasapainoon: pun- 

nlta. 
polHa (polzn) 1. n, myrkky; i 

— 2. tr. myrkyttaa; saas- I 

polaoncr (poli'-nOr) n. inyr- 
kyttaja. 

pDlaoHon* <>naH) a. myrkylll- 
nen; turmlolllnen. 

polaononaBvaa (-nes} n, myr- 
kyllisyyB. 

poke (pouk) 1. n. tasku; pua- 
Hl; hlha: tOlmilys; les (altu- 
rlelaiiriia varten): — 2. tr. , 
pistaa. tyOntaa, puakea; Ta- 
rustaa Ikeeim; — 3 Itr. ha- 
parolda (ymparllleen) ; — 
to pol[« tam at tehda kiu' narki. ■■ doiite (po-lalt'> '-lar) a. napaaeu- Ir (poul) n. puola 
le (poul) n. tank 
selvas; karryjen v " hajunaata. llOyardla) 
LitnH selp^ julklnen klista. kynSsota. 
polcBtar (poul'-Btaar) n. poh- 

pull«« (do-IUh') n, kaupun- 

JlnhallltuB; pollislvirasto. 
iettOHU (-man) n. polUal- 

poilcy ' (pa'-H-sI) n. polltilk- jmUali (p4'-llS (pt'-li-tik) a. valtlol- palltln rp&'-li-tika) n. valtlo- 

oppt: poiitfikka. 
polity (p&'-ll-tl) n. hallltuB- 

muoto; perustuslakt. 
pollca (poul'-ka) n, polkka I. klltlotus. 

____ kllllottaa, 

iiJoa: — 3. ttr. hiiltaft. vaaflluettelo; 
palkka, [pL]|^^ . n. paa, paaiakl; 

'- '■■ vaall- 

. kat- Lall; .-.-. , .. typiataa; 

makaaa veroa: merkfta 
vaallluetteloon; aaada tia- 
nia: taaolttaa; — 3. Itr. 
aanestaa. 
pollard (pa'-lSrd) n. latvasla 
katkalBtu puu; -»•—"-• — —- 
■ 1 hlrvl; nui 

pollock (p&'-lok) n. erfia tura- 

kalajl. 
poll-tax (poul'-taks) n. hen- 
pollute (pa-luut') tr. tahrata, 

pollDtlon (-luu'-Son) n. tah- 
raamtnen. havaistys. ■uu'-n8r-l) r. 
ukkamaiBuua. 
I'-ga-mlst) n. pelkuruUB. 


-li'-Fa- 

moniaviolBUuB. 
polyglot (pft'-lt-giat) 1. a. 

nlklelinen; — 2. n. ' 

Itnen klrja. 
poly SOB <-K&n) n. polysoBsl ;po-ii'-( mlkle- 
nonlkul- 
nal) a. nlkulmi 

polypon (p4-li-pos) n. polyyp- 

pl: kasvannalneti. 
DOly-yllBblc <pa-lt-Hi-ia--blk) 

polyayliabie (pa'-li-sl-Ia-bl) 

n. monltavulnen sana. 
polythelam (pa'-ll-thl-lim) n. 
I monVlumsAMMa. POM i3i POR pomatmn (po-mer-tom) n. 

hiusvoide. 
pomeflrranate (poin'-errS.*net) 

n. kranatiomena. 
pommel (po'-mel) n. nuppi, 

ponsi. 
pomologry (po-m&'-lo-d2i) n. 

hedelm^lnviljelystaito. 
pomp (p&mp) n. komeilu, 

prameus. 
pomposity (pS,in-p&'-si-ti) n. 

komeilevaisuus. 
pompous (p&m'-pos) a. ko- 

meileva. 
pond (p&nd) n. lampi, lam- 

mikko. 
ponder (p&n'-d5r) tr. miettiM., 

harkita. 
ponderable (-a-bl) a. mahdol- 

linen punnita. 
ponderosity (pA.n-dOr-&'-8i-ti) 

n. paino. 
ponderous (p&n'-dOr-os) a. 

painava, raskas; tS^rkeS,. 
poniard (pon'-J5rd) 1. n. tika- 

ri; — 2. tr. lavistaa tlka- 

rilla. 
pontiff (p&n'-tif) n. ylim- 

mainen pappi; paavi. 
pontifical (-tr-fi-kal) a. 

ylimmaispapillinen; paa- 

vin-. 
pontificate (-ti'-fi-ket) n. 

paavinvirka 
pontoon (p&n-tuun') n. uiva 

sillanalus. siltaa kannatta- 

va lotja. 
pontoon-brldgre (-brid2) n. ui- 

vien lotjien paaile raken- 

nettu silta. 
pony (pou'-ni) pieni hevonen, 

poni. 
poodle (puudl) n. villakoira. 
pooh (puu) interj. hulluutta! 
pool (puul) 1. n. panos (pe- 

lissa) ; biljaardipeli; osake- 

keinotteluyhtia; vesisaili5. 

lampi; — 2. v. yhdistaa 1. 

yhdistya (keinottelua var- 

ten). 
poop (puup) n. perakansi 1. 

pera (laivassa). 
poor (puur) a. kttyha, puut- 

teenalainen; heikko, kurja; 

parka. 
poor-house (-haus) n. vai- 

vaistalo. 
poorness (-nes) n. kOyhyys, 

viheliaisyys. 
pop (p&p) 1. n. Jymays, pau- 

kaus; soodavesi; — 2. tr. 

akkia tytintaa; tupsahut- taa; — 8. itr. paukahtaa, 

tupsahtaa; pyrahtaa, no- 

peasti liikkua. 
Pope (poup) n. paavi. 
popedom (poup'-dom) n. paa- 
vinvirka L -arvo. 
popery (pou'-p5r-i) n. paavi- 

laisuus. 
popish (pou'-piS) a. paavUai- 

nen. 
poplar (p&p'-15r) n. noppeli. 
poplin (p&p'-lin) n. puolisilk- 

kikangas. 
poppy (p&'-pi) n. unikukka. 
populace (pap'-Ju-les) n. rah- 

vas. 
popular (-lar) a. kansan- 

omainen, kansantajuinen, 

kansan-; suosittu, kaikkien 

mieluinen; halpa; yleinen. 
popularity (-la'-ri-ti) n. kan- 

sansuosio; yleisyys; hal- 

puus. 
popularise (p&p'-Ju-ldr-aiE) 

tr. tehda kansantajuiseksi 

1. suosituksi. 
populate (-leit) tr. kansoit- 

taa, asuttaa. 
population (-lei'-§on) n. vaes- 

td; asukasluku. 
populous (p&p'-Ju-los) a. va- 

kirikas. 
populousness (-nes) n. vaki- 

rikkaus. 
porcelain (poor'-si-lin) n. 

porsliini. 
porch (poortd) n. porttikay- 

tava. etehinen. 
porcupine (poor'-kju-pain) n. 

piikkisika. 
pore (poor) 1. n. huokonen, 

hikireika; — 2. itr. katsel- 

la tarkasti. 
pork (poork) n. sianliha. 
porker (-&r) n. sika. 
porosity (po-r&'-si-ti) n. huo- 

koisuus. 
porous (poo'-ros) a. huoko- 

sista rikas. 
porphyry (poor'-fi-ri) n. por- 

fyyri (kivilaJi). 
porpoise (poor -pos) a. meri- 

sika, delfiini. 
porrldgre (p&'-rid2) n. puuro. 
porrlngrer (p&'-rin-d2&r) n. 

puurokuppi. 
port (poort) 1. n. satama; 

kaytava, portti; laivan va- 

sen kylki; kayt&stapa; 

poortviini; — 2. tr. vieda 

kivaari viistoon rinnan yli; 

kallistaa va.'&^TcvTcv<d^X<^. FOR 332 POS p«rtaUc (poor'-ta-bl) a. mu- 
kava kulettaa muassaan. 

portaffc (poor'-tedS) n. kule- 
tus; kuletusmaksu ; paikka. 
josta tavarat tllytyy kulet- 
taa eteenpftin maitse. 

p«rtal (poor'-tal) n. portti. 
verftJM.; sisftankkytftvft. 

porteBlUfl (port-ko'-lis) n. 
nostoristikko. 

P«rtc (poort) n. Turk in halll- 

tU8. 

portemoBBale (poort'-mo-nei) 

n. rahakukkaro. 
portend (p&r-tend') tr. en- 

nustaa. 
portent (-tent') n. paha enne. 
portentous (-ten'-tos) a. pa- 

haenteinen ; ihmeellinen, 

hirveft. 
porter (Door'-tOr) n. kantaja: 

ovenvartija; poortteri 

(olut). 
porterage (-edi) n. kanto- 

palkka. 
portfolio (poort-four-Jo) n. 

kirjelaukku, salkku. 
porthole (poort'-houl) n. am- 

puma- L lastausreikS, (lai- 

van kylJessS,). 
portico (poor'-ti-ko) n. pyl- 

v&sk&ytUva,. 
portion (poor'-fion) 1. n. osa; 

kohtalo; perintoosa; — 2. 

tr. Jakaa, osittaa: varus taa 

perinn5im 1. mybta.jai8iim. 
portllneoo (poort'-li-nes) n. 

komeus; suurikokoisuus. 
portly (-li) a. komea; kookas. 
portmanteau (port-m&n'-to) 

n. matkalaukku. 
portrait (poor'-tret) n. muo- 

tokuva; kuvaus. 
portraiture (-tre-tjur) n. ku- 
vaus ; muotokuvamaalaus. 
portray (poor-trei') tr. kuva- 

ta, maalata. 
portrayal (-al) n. maalaami- 

nen, kuvaus. 
portray er (-5r) n. (muotoku- 

va-) maalari, kuvaaja. 
pooe (pous) 1. n. asema; ruu- 

miinasento; — 2. v. asettaa 

1. asettua teennftiseen asen- 

toon; kietoa kysymyksillS.. 
pooer (pou'-z5r) n. vaikea kv- 

symys. 
position (po-zi'-Son) n. ase- 
ma, tila, kanta: arvo, am- 

matti. toimi; oletus; vftitOs. 

M^amitiire fpA'-zi-tlv) 1. a. to- 

delltnen, oieeiiinen; ehdo- ton; selvS.. m&&ra.tty: mvOn- 

t9,v&, positiivinen; — 2. n. 

todellisuus! ehdottomuus; 

positiivinen muoto. 
positively (-li) adv. todelli- 

sesti; ehdottomasti; var- 

masti. 
poosesB (pA.-zes' 1. p&-ses') tr. 

omistaa, pit9.a, hallussaan; 

saada haltuunsa; an taa hal- 

tuun. 
poaseoolon (po-ze'-Son 1. jpo- 

se'-Son) n. omistus; haitu; 

omaisuus; riivaus, vimma. 
posoesslve (-ze'-siv 1, -se'-siv) 

a. omistava; omistamista 

osoittava. 
posoeooor (-s5r) n. omistaja. 
posset (p&'-set) n. viinillS, se- 

koitettu kuuma maito. 
possibility (p&-si-bi'-li-ti) n. 

mahdollisuus. 
possible (p&'-si-bl) a. mah- 

dollinen. 
possibly (-bli) adv. mahdolli- 

sesti; suinkin. 
post (poust) 1. n. pylv&8, 

paalu; asema; vartio, vah- 

ti; toimi. virka; posti; sa- 

nansaattaja; — 2. tr. kiin- 

nittaa, nHhtav^ksi; julkises- 

ti h&v&ista.; merkita luette- 

loon; sijoittaa, asettaa; 

siirtS.^ (kirjasta toiseen); 

panna postiin; ilmoittaa; — 

3. itr. rientaa. 
postagre (pous'-ted2) n. posti- 

maksu. 
postal (-tal) a. posti-. 
postdate (poust'-deit) 1. n. 

my5haisempi paivanmaara; 

— 2. tr. paivata myOhem- 

min. 
poster (pous'-t5r) n. pikaia- 

hetti; ilmoituslippu. 
posterior (p&s-tii'-ri-tir) a. 

jaiempi, my5haisempi; taa- 

empi. 
posterity (p&s-t5r'-i-ti) n. 

jaikeistt; jaikimaailma. 
postern (pous'- torn) n. taka- 

portti, pieni ovi. 
posthumous (past'-hju-mos) 

a. isansa 1. aitinsa kuole- 

man jaikeen syntynyt: kuo- 

leman jaikeen Julaistu; 

kuoleman jaikeinen. 
postu (pas'- til) n. reuna- 

muistutus. 
postilion (pous-tir-Jon) n. 

etumaisen hevosparln ajaja. POS 233 PRA postman (poust'-main) n. kir- 

Jeenkantaja. 
postmark (-maark) n. posti- 

leima. 
postmaster (-mas-t5r) n. pos- 

timestari. 
postmeridian (poust-mi-ri'- 

di-an) a. iltap&iv&im ta- 

pahtuva. 
post-office (poust'-&-fi8) n. 

postikonttoori. 
postpone (poust-poun') tr. ly- 

kata toiseen aikaan. 
postponement (-ment) n. lyk- 

kays toiseen aikaan. 
postscript (poust'-skript) n. 

jaikikirjoitus [lyhennetaan 

tavallisesti P. S.]. 
postulant (p&st'-Ju-lant) n. 

vaatija, tavoittelija. 
postulate (-let) 1. n. v&ati- 

mus; perustelma; — 2. tr. 

(-leit) olettaa. 
postnlatlon (-lei'-Son) n. vaa- 

tlmus; oletus. 
posture (p&s'-tjur) n. ruu- 

miinasento; asema, tila; — 

2. V. asettaa 1. -ttua m&'A- 

rattyyn asentoon. 
posy (pou'-zi) n. ajatelma: 

kukkaklmppu. 
pot (p&t) 1. n. pannu, ruukku, 

haarikka, kuppi; yOastia: 

savupiippu; merta; — 2. tr 

panna ruukkuihin. 
potable (pou'-ta-bl) a. Juota- 

va. 
potash (pot'-U,S) n. potaska. 
potassium (pA.-ta'-8i-om) n 

kaliumi (alkuaine). 
potation (p&-tei'-§on) n. juo- 

ma. 
potato (po-tel'-to) n. peruna. 
potency (po'-ten-si) n. v&ki, 

valta, voima. 
potent (-tent) a. mahtava, 

voimakas. 
potentate (-ten-telt) n. valti- 

Jas, hallitsija. 
potential (po-ten'-Sal) a. mah- 

dollinen, vaikutusvoimai- 

nen. 
pother (p&'-dh5r) 1. n. h&li- 

na. hslmminki; — 2. v. me- 

luta; saattaa h9.mminkiin; 

kiusata. 
potion (pou'-Son) n. ia,&ke- 

Juoma. 
potagre (p&'-ted2) n. soppa, 

velli. 
potter (p&'-t5r) n. savenva- 

laja. pottery (-t5r-i) n. saviastlat 
pouch (pautS) n. pussi, 8&kki, 

kukkaro, tasku; maha; — 

2. tr. panna sftkkiin. 
poulterer (pour-t5r-5r) n. 

siipikarjankauppias. 
poultice (-tis) n. puurohaude. 
poultry (pour-tri) n. siipi- 

karJa 
pounce (pauns) 1. n. hiekka- 

1. hiilijauho; (petolinnun) 
kynnet: — 2. v. siroittaa 
Jauheella, iskeM. kimppuun 
[on 1. upon]. 

pound (paund) 1. n. naula 
(463,6 errammaa) ; Ensrlan- 
nin punta (20 shillinkia.) ; 
aitaus takavarikkoon otet- 
tua karjaa varten; rysS,; — 

2. tr. Ifhkata, survoa; ottaa 
takavarikkoon. 

poundage (-ed2) n. palkkio 

naulalta; lunastusmaksu 

takavarikkoon otetusta 

karjasta. 
pounder (-5r) n. t51kki, sur- 

vin. 
pour (poor) v. vuodattaa, va- 

laa, kaataa (nestettS,); va- 

lua, virrata ulos. 
pout (paut) 1. n. nureksiml- 

nen; kolja (kala); — 2. itr. 

lerpattaa huuliaan; olla vl- 

hoissaan. 
poutlngr (-ift) n. lapselUnen 

kiukuttelu. 
poverty (p&'-vttr-ti) n. kOy- 

hyys, kurjuus. 
powder (pau'-d5r) 1. n. Jau- 

ho, Jauhennos; pulveri; ruu- 

ti; puuteri; — 2. tr. Jauhaa 

hienoksi; siroittaa Jauheel- 
la; puuteroida. 
power (pau'-ttr) n. valta. voi- 
ma. kyky; valtuutus; po- 

tenssi 1. arvokerta. 
powerful (-ful) a. voimakas, 

mahtava. 
powerless (-les) a. voimaton, 

heikko. 
pox (p&ks) n. rokko; kuppa. 
practicability (pr&k-ti-ka- 

bi'-li-ti) n. kftytann511i- 

syys. 
practicable (prftk'-ti-ka-bl) 

a. ka.ytt5kelpoinen. k&yt&n- 

n&llinen. 
practical (-kal) a. k&yt511i- 

nen, k&yt&nnoUinen; sovel- 

lettu. 
practice (prM.k'-Ua\ V. ^. ^'S^- 

tMmMa» 1^^^, YkAxVs^VOMk.^i*?*- PRB 236 taa ennakkoluulolhin; teh- 

dS, puolueelliseksi; vahin- 

ffoittaa. 
prejudicial (-di'-fial) a.Yahin- 

sollinen. 
prelacy (pre'-la-si) n. prelaa- 

tin-arvo 1. -virka, 
prelate (pre'-let) n. prelaatti 

(piispa). 
preliminary (pri-li'-mi-ne-rl) 

1. a. edellllkayv&, alkeis-, 

alku-; — 2. n. johdanto, 

valmistus, alku. 
prelude (pri-luud') v. olla 

johdantona; soittaa alku- 

soitto. 
prelnalTc (-luu'-siv) a. joh- 

dannoUinen. 
preauitnre (prii-ma-tiuur') a. 

kesken kypsynyt, liian ai- 

kainen. 
prematurity (-Juu'-rl-ti) m. 

keskenkypsyys; ennenai- 

kaisuus. 
premeditate (pri*me'-di-telt) 

tr. miettia. edelt&pftin. 
premeditation (-tei'>Son) n. 

harkinta. 
prenUer (prii'-mi-Or) a. ensi- 

m&inen, p&fi,-. 
prenUer (prii'-mi-ttr 1. prem'- 

J5r) n. p^SLministeri. 
premlae (pre'-mis) n. ehto, 

perustelma; — pi. rakennus 

ympa.rist5ineen, tilus. 
premise (pri-maizO tr. pe- 

rustella. 
premlnnt (prii'-mi-om) n. pal- 
kin to; vakuutusmaksu; lai- 

nauspalkkio, korko, k9.8i- 

raha; ennakkomaksu. 
premonlsh (pri-m&'-niS) tr. 

varoittaa. 
premonition (prii-mo-ni'-Son) 

n. varoitus. 
premonitory (pri-m&'-ni-to- 

ri) a. varoittava. 
prenotlon (pri-nou'-fion) n. 

ennakkotieto. 
preoccupancy (pri-&k'-ju- 

pan-si) n. haltuun ottami- 

nen 1. oikeus ottaa haltuun- 

sa ennen muita. 
preoccupy (-pai) tr. ottaa 

haltuunsa 1. vallata ennen 

muita. 
preoplnlon (prii-o-pin'-Jon) n. 

edelt^kS-sin muodostettu 

mielipide asiasta. 
tftreordmin Cprii-oor-dein') tr. 
vAlita. edeltAkABin. PRE (-di-nei'-ion) n. 

edeltM,p&iii m^ariULininen. 
prepaid (pri-peid') a. edelt&- 

pain maksettu. 
preparation (pre-pa-rei'-Son) 

n. valmistus. 
preparatlTc (pri-p&'-ra-tiv) 1. 

a. valmistava; — 2. n. val- 
mistus. 
preparatory (-to-ri) a. val- 
mistava. 
prepare Cpri-peer') v. valmls- 

taa, valmistua. 
prepay (pri-pei') tr. maksaa 

edeltap¥in. 
prepayment (-ment) *n. etu- / 

maksu. 
prepense (-pens') a. edelt&- 

pdin mietitty. 
preponderance (-p&n'-d5r- 

ans) n. ylipaino; suurempl 

vaikutusvalta. 
preponderant (-ant) a. palna- 

vampi. t&rke9,mpi, lukul- 

sampi. 
preponderate (-eit) tr. painaa 

enemm&n; olla t&rkeampi L 

suurempi. 
preposition (pre-po-zi'-Son) n. 

preposition!. 
prepossess (prii-pa-ses' 1. 

-zes') tr. ottaa edelt&p9.in 

haltuunsa; taivuttaa edel- 

tM,pS,in puolelleen. 
prepossessing^ (-ifi) a. puo- 

leensa vetfivS,. 
preposterous (pri-p&s'-tttr- 

os) a. nurinkurinen, typer&. 
prepuce (prii'-pjus) n. esi- 

nahka. 
prerogative (prl-r&'-ga-tlv) a. 

etuoikeus. 
presage (prii'-sedi 1. pre'- 

sed2) n. enne, aavistus. 
presasre (pri-seid2') v. ennus- 

taa, aavistaa. 
presbyter (prez'- L pres'-bl- 

t5r) n. seurakunnanvanhin. 
Presbyterian (-tii'-ri-^n) a. L 

n. presbyterliainen. 
presbytery (-bl-t5r-i) n. kirk- 

koneuvosto; sakasti; pappl- 

la. 

prescience (prii'-Si-ens) n. en- 
nakkotieto. 

prescient (-ent) a. edelt9.pain 
tietava. 

prescribe (pri-skraib') v. saa- 

taa, maarata. 

prescript (prii'-skript) n. 
saanttt, ohje. PRB 237 pre»«HDttoB (pri-8krip'-9on) 

n. xxiAftrftys; resepti. 
prescHpttTe (-8krip'>tiv) a. 

ylimuistoieien nautinnon pe- 

rustuksella saavutettu. 
presence (pre'-zens) n. l&8n&- 

olo; laneisyys; kokous; 

kaytfis. 
present (-zent) 1. a. Iftsn&ole- 

va; nykyinen; heti tapahtu- 

va, vSilitttn; — 2. n. nvkyal- 

ka; lahja: pi. asiakirja. 
present (pri-zenf) tr. esitt&ft; 

ja,ttM,9, haltuun: antaa. lah- 

Joittaa; ilmiantaa. 
presentable (pri-zen'-ta-bl) a. 

mahdollinen e8ittM,ft. 
presentation (-tei'-fion) n. 

esitys, esittely; tarjous. 
presentiment (prl-sen'-ti- 

ment) n. ennakkok3.8ity8; 

paha aavistus. 
presently (pre'-zent-li) adv. 

heti. 
presentment (pri-zent'-ment) 

n. esitys; n&yttely; syytOs 

Juryn edess^. 
preserirable (pri-zttr'-va-bl) a. 

malidollinen sailyttftft. 
preseriratlon (-z5r-yei'-Son) n. 

sHilytt&minen, suojaaminen. 
preservatlire (pri-z5r'-va-tiv) 

1. preserratory (-to-rl) 1. a. 
sally ttava; — 2. n. sailytys- 
aine. 

preserve (prl-zOrv') 1. n. sal- 
ly ke; — 2. tr. sailyttaa, suo- 
Jata. 

preside (pri-zald') itr. olla 
esimiehena 1. Johtajana; val- 
voa. 

presidency (pre'-zi>den-si) n. 
esimiehyys; presidentin vir- 
ka 1. virka-aika. 

president (-dent) n. eslmies, 
presidentti. 

presidential (-den'-fial) a. pre- 
sidentin-. 

press (pres) 1. n. paino, pu- 
serrin, puristin; kirjapaino; 
sanomalehdist5; pakoitus; 
tungos : kaappi ; varvays ; — 

2. tr. pusertaa, painaa; sul- 
loa; silittaa; sortaa; pakolt- 
taa; vaikuttaa: varvata; 

pressing (pres'- in) a. pakoit- 

tava. 
pressman (pres'- man) n. pai- 

nomies. 
pressure (pre'-fiur) n. puser- 

rus, paino, paine; rasltus; 

pakoitus. prestiffc (pres'-tidi) n. valku- 

tusvalta, arvokkuuB. 
presumable (pri-zuu'-ma-bl) 
a. mahdollinen olettaa, 
otaksuttava. 
presumably (-bli) adv. toden- 

nakttisesti. 
presume (-zuum') v. tehda lii- 
vatta; otaksua, olettaa; us- 
kaltaa; menna valtansa yli. 
presumption (pri-zomp'-Son) 
n. oletus, otaksuminen; Jiil- 
keus. 
presumptlTe (-zomp'-tiv) a. 
otaksumizeen peruztuva, 

todennakOinen. 
presumptuous (-zomp'-tju-os) 
a. Julkea, torkea; tahalli- 
nen; oletettu. 
presuppose (prii-zo-pouzO tr. 

olettaa, otaazua. 
pretend (pri-tendO v. vaatia 
omakzeen; teeskennelUl. ol- 
la olevinaan; tehda zyykzi. 
pretender (-5r) n. vaatija; ta- 

voittelija. 
pretense 1. pretence (pri-tens') 
n. vaatimus; tekosyy; teez- 
kentely. 
pretension (-ten'- Son) n. vaa- 
timus. 
pretentious (-Sos) a. vaate- 

lias. 
preterit (pre'- 1. pril'-tttr-it) 
1. a, ohitsemennyt; — 2. n. 
mennyt aika. 
pretermit (prii-tttr-mif) tr. 
menna ohi, jattaa huomaa- 
matta. 
preternatural (prii-tOr-na^- 

tju-ral) a. luonnoton. 
pretext (prii'-tekzt 1. pri- 

tekst') n. tekosyy. veruke. 
prettiness (pri'-ti-nes) n. zie- 

vyys, somuus. 
pretty (pri'-ti) 1. a. sieva, zo- 
ma; — 2. adv. Jotenkin, ver- 
rattain. 
prevail (pri-veil') itr. olla 
vallalla. vallita; kehoittaa 
[on, upon 1. with]. 
prevallinsr (-ifi) a. vallitseva. 
prevalence (pre'-va-lens) n. 

etevammyys; yleisyys. 
prevalent (-lent) a. etevampi, 
voitokas; yleinen. vallitse- 
va. 
prevaricate (pri-va'-rl-keit) 
itr. kierrellen puhua, tehda 
verukkeita. 
prevartcatlQiu. <^-V.^V -^ov^v '^^ rcvirlcatn (-vi'-rl-kel-tOr) 
n. verukkelden taklj^; ka- 
valtaja, 

torjua, varjella. 

nrrvvntahlr (-Vetl'-ta-bl) tr. ast&&, lahdolllnE torjuva: — 2, n, eatftja; 
(tauteja) torjuva alne. 
pre*laam (prll -vi-oa) a, ai- 
kalsempl; — pr«TloiiB ttt la; — 2. tr. piat^a, lavfataft, 
"■ ■ 'allla plHtellia: kan- kllh ratSBStaa ( t&&: herlBtaa (1 
3. tr. klrvelia; 
teenpain; Hainan 

ora: rataumiee: 1ata.uspulk< 

pricket <-et> n. 2-vuotiaB blr. 

prickle (prlkl) n. pllkkl. ora 

pajukori. 
prlcklT (prlk'-lll a. pUkklnen 

pride Iprald) 1. n. ylpeya, ' 
(-rl) 1. a. ePBimai- 

nen, alkuperainen. perua-, 

alkeis-, alku; — 2. n. fii&- 

aaia: nImityBvaall. 

arlmatc (prai'-met) n. arkkl- inkoltto; kevat: alkuteklja. 
rimer (prai'-ni«r) n. aapinen. 
■1 (pral-mir-val) a. al- prlmlBK (pral'-mlfl) n. ayty- 

tysruutl: pohjamaali, 
primitive (prl'-ml-tlv) I. a. prlmltlTeBeaa <-nes) n. 'alku- 

perSisyya: vanhanaikaisuus. 

prlmneaa (prlm'-nea) n. sle- isikaiH> lo-dll'-i , _lkuperatnen. 

prImosenltUFc (-dSe'-ni-tJur) 

n. ealkolsuus. 
primordial <pral-moor'-d1-al) 

a alkuperainen, mulnala-. 
prlmroae (prim'-rouz) n. ealk- 


ka. 

prince (prtna) 

priBCelike (prina'-talk) a. ruh- prlndpallty (-pa.'-]l-t PRI 239 PRO prUit (print) 1. n. paino, merk- 
ki, J&lki; piirros; muotti; 

f^ainos; kuva; painotuote; 
eima; — 2. tr. painaa (kir- 

Joja y. m.); leimata; kopi- 

oida. 
printer (prin'-t5r) n. kirjan- 

painaja. 
prlntlnsr (-tift) n. kirjapaino- 

ty5; — printing office kir- 

Japaino. 
prior (prai'-5r) 1. a. aikai- 

sempi, varhaisempi ; — 2. 

n. luostarin esimies. 
prioress (-es) n. luostarin Joh- 

tajatar. 
priority (prai-&'-ri-ti) n. var- 

haisemmuus; etusija. 
priory (prai'-o-ri) n. luostari. 
prism (prizm) n. prisma. 
prismatic (priz-m3,'-tik) a. 

prismamainen. 
prison (prizn) 1. vankila; 

— 2. tr. vangita. 
prisoner (priz'-n5r) n. vanki. 
pristine (pris'-tin) a. alkupe- 

r£linen. muinainen. 
prithee (pri'-dhi) = I pray 

thee minS, pyyd9.n sinua, ole 

hyvft. 
privacy (prai'-va-si) n. yksi- 

naisyys, yksityiseiamS,. 
private (-vet) a. yksityinen; 

yksin9.inen; salainen. 
privateer (-va-tiir') n. kaap- 

parilaiva. 
prlvateness (prai'-vet-nes) n. 

yksinS,isyys; yksityiselM.mS,. 
privation (prai-vei'-don) . n. 

arvonalennus; puute. 
privative (pri'-va-tiv) a. pois- 

ottava; kielteinen. 
privet (pri'-vet) n. kuusamo 

(kasvi). 
prlvlledKe (pri'-vi-led2) 1. n. 

etuoikeus; — 2. tr. etuoike- 

uttaa. 
privily (-li) adv. salaisestl. 
privity (pri'-vi-ti) n. salai- 

suus; tietoisuus. 
privy (pri'-vl) 1. a. yksityi- 
nen; salainen; tietoinen Jos- 

takin; — 2. n. osallinen; 

makki. 
prise (praiz) 1. n. saalis; pal- 

kinto, voitto; vipu; — 2. tr. 

arvostella; pitaM, suuressa 

arvossa; vivuta. 
probability (pr&-ba-bi'-li-ti) 

n. todenn3.k5isyy8. 
probable (prA'- ba-bl) a. to- 

denn&k&inen, luultava. probably (-bli) adv. todennft- 

ktiisesti. 
probate (prou'-bet) n. testa- 

mentin vahvistaminen; — 

probate court perint5oikeus. 
probation (pro-bei'-Son) n. 

tutkinto; koetusaika; koe- 

tus. 
probationer (-Or) n. kokelas. 
probe (broub) 1. n. (mftk^rin) 

koetanko; — 2. tr. tutkia 

reikSta, 1. pohJaa L asiaa. 
probity (pra'-bl-ti) n. kunnol- 

lisuus. 
problem (pr&b'-lem) n. teht&- 

vS,; pulma. 
problematic ( - le - mft' - ti k ) a. 

epailyttavtt. 
proboscis (pro-b&'-sis) n. k£lr- 

sM.. 
procedure (pro-sii'-djur) n. 

menettely. 
proceed (-slid') itr. mennS. 

eteenpain, edeta.; Ifthtetf.; 

Jatkaa; menetellft. 
proceeding (-ift) n. menettely, 

toiminta. 
proceeds (-siidz') n. pi. tulo, 

voitto. 
process (pr&'-ses) n. etenemi- 

nen; ilmiO; menettelytapa; 

oikeudenk&ynti. 
procession (pro-se'-fion) n. 

eteneminen; kulkue. 
proclaim (pro-kleim') tr. kuu- 

luttaa. 
proclamation (pr&-kla-mei'- 

§on) n. kuulutus. 
proclivity (pro-kli'-vi-ti) n. 

taipumus. 
procrastinate (-kr9.s'-ti-neit) 

tr. lykata paivSLsta toiseen. 
procrastination (-nei'-Son) n. 

lykkays, viivytys. 
procreate (prou'-kri-eit) tr. 

siittaa, luoda. synnyttaa. 
procumbent (pro-kom'-bent) 

a. kumartuva. 
procurable (-kjuu'-ra-bl) a. 

saatavissa oleva. 
procuration (-kJu-rel'-Son) n. 

hankkiminen; lilkkeenhol- 

to; valtakirja. 
procure (>kjuur') tr. hankkla, 

saavuttaa, saada; saada ai- 

kaan ; parittaa. 
procurement (-ment) n. hank- 
kiminen, vautvf^. 
prod VvtV.^"> \. XV. Vn>^>R'>^ "^^w- PRO ^240 

prodinl (pro'-di-gal) 1. a. 

tuhlaava; — 2. n. tuhlaaja. 
prodlffaUtT (-er&'-li-ti) n. tuh- 

laus. 
prodlflTlous (pro-di-d2os) a. 

ihmeellinen; tavattoman 

suuri. 
prodlary (pr&'-di-d2i) n. ihme; 

hirvltt. 
produce (pro-djuus') tr. tuoda 

esille; tuottaa, synnytt&fi.; 

valmistaa; pitent9,a. 
produce (pr&'-djuus) n. tuote» 

valmiste. 
producer (pro-dJuu'-s5r) n. 

tuottaja; maanvilJeliJM,. 
producible (-djuu'-si>bl) a. 

mahdollinen tuottaa 1. val- 
mistaa 1. synnytt9,a. 
product (pr&'-dokt) n. tuote, 

valmiste; tulo. 
production (pro-dok'-§on) n. 

tuotanto; tuote; pitennys. 
productive (-dok'-tlv) a. tuot- 

tava, tuottelias, hedelmsLlli- 

nen. 
productiveness (-nes) n. tuot- 

tavuus, tuotteliaisuus. 
profanation (pro-fa-nei'-don) 

n. havaistys. 
profane (pro-fein') 1. a. py- 

hiinvihkimM.tOn, saastainen; 

Jumalaton; — 2. tr. h^vais- 

ta; vaarinkayttaa. 

profanity (pro-fa'-ni-ti) n. 

Jumalattomuus; tdrkea pu- 

hetapa. 
profess (pro-fesO tr. tunnus- 

taa; vaittaa; vaittaa tunte> 

vansa, vaittaa olevansa. 
profession (pro-fe'-§on) n. 

Julkinen tunnustus 1. seli- 

tys; kutsumus, ammatti. 
professional (-al) ammatinta- 

painen, ammatti-. 
professor (pro-fes'-dr) n. tun- 

nustaja; professor i. 
professorship (-§ip) n. pro- 

fessorinvirka. 
proffer (prft,'-f5r) 1. n. tar- 

Jous; — 2. tr. tarjota. 
proficiency (pro-fi'-Sen-si) n. 

edistys. 
proficient (-Sent) 1. a. edisty- 

nyt; — 2. n. mestari. 
profile (prou'-fail 1. -fiil) 1. n. 

ulkopiirteet;'sivukuva (kas- 

voista); lapileikkaus; — 2. 

tr. kuvata sivultapain. 
profit (pr&'-fit) 1. n. voitto, 
hyOty; edistys; — 2. v. hy5- 
dytt&&, hyoty&. PJ 

profitable (-a-bl) hyttdyll 

nen. 
profitless (-lea) a. hy5dyt0x 
proflisracy (pra'-fli-g^a-si) 

kelvottomuus. 
profligate (-get) 1. a. JumaU 

ton; — 2. n. hylki5. 
profound (pro-faund') 1. 

syva; perusteellinen; — , 

n. syvyys, meri; kuilu. 
profundity (-fon'-di-ti) n. s} 

vyys. 
profuse (-fjuus') a. liiallinei 

tuhlaava, runsas. 
profusion (-fjuu'-2on) n. > 

lenmaaraisyys; tuhlaaval 

suus. 
prosrenitor (pro-d2e'-ni-t5r 

n. esi-isa. 
prosreny (pr&'-dze-ni) n. jai 

keis5, suku. 
proamostlc (pr&gr-n&s'-tik) : 

a. ennustava; — 2. n. enn€ 

taudinoire. 
prognosticate (-ti-keit) ti 

ennustaa. 
proamostication (-kei'-don) i 

ennustus; enne. 
proarram I. programme (prou' 

gram) n. ohjelma. 
progress (pr&'-gres) n. edis 

tys. 
proflrress (pro-gres') itr. edis 

tya. 

progression (-gre'-§on) n. e 

distys; sarja. 
profirrestiive (-gre'-siv) a. e 

distyva. 
prohibit (pro-hl'-bit) tr. kiel 

laa ; esiaa. 
prohibition (-bi'-§on) n. kiel 

to; este; vakijuomien myyn 

tikielto. 
prohibitionist (-ist) n. suoje 

lustullien puolustaja; vaki 

Juomien kieltolain harras 

taja. 
prohibitive (-hi'-bi-tiv) a 

kielteinen. 
project (pra'-dSekt) n. suun 

nitelma, tuuma. 
project (pro-djekf) v. tytin 

taa esille; suunnitella;- pit 

r ustaa 
projectile (-d2ek'-til) 1. a. e 

teenpain tyontava, heitto- 

— 2. n. nuoli, kuula, luoti. 
projection (-dSek'-Son) n 

heitto; esille tydntyminen 

suunnitelma; tasoon tehtj 

piirros, projektsiooni. 
prolapse (pro-laps') 1. n. pu.' prollsHr (-lik'-Hl-tl) n. pltkfi- 
proloBue Iprou'-liR) n. esi- 

UTotnuK (pro-lifl') tr. ptten- 

t;iH: vllvytti.a. 
prnloBKatlon (prou-lofl'Sei- 

Son> n. pltBnnvB: viivytya. Hilmllnpiamv^: ., Bfkava: yhtein pronontoFT (pr&'-n 

n. nleml. 

""""it" yIeStak"'?" _'-Son 

Irltaylennya. (prSmt) 
i-almls: — otttaa; kulB- 

tirompirr (pr&m'-tBr) n. «mt- 

tnja; XulHhaaja. 
promplltndr (pr&m'-ti-tjuud) 

inpIlT (pra'mt'-IO adv. pl- "'"""'u'kl'ata. 'fJi"atSft' "''^"* 

promulKBdon tProu-mol-Bei'- 

Son) n, JulkalBU, Jultatua. 

""or" n" "ulhalaija, JullHtaia. 
proDP (proun) a. eteenpain 

nojautuva; pltkiiaan I. 

Buullaan makaavB.: paiatlk- 

kainen: haltevai talpuva 

] oh on kin. altlt. roBoimnd (-naunaf) a, hy. 

iiinrlBtloB (pro-non-sl-el' 
in 1. pro-non-fii-el'-flon) i 
intaminen. lauaumtnen. 
■f (pruuf) 1. n. koe: todia- 

tuuriarkkl [myOs p 
■hpMIt ^ 2. a- koe-: 

tava. 
p. (prip) 1. n. tuki. r 

iBKBtr (pr&'-pa-K«lt) T. 
'nnvttail, syntva; levlttaa, 
levita; ItaaantyB. 
ropaKatlan (-Ret'-Bon) 

tor tpra'-pa-«;el-tHr) 

... =, .inyttaja. levittaia. 
roppl (pro-pel') tr. ajaa 
eteenpam. 

feller (-pel'-8r) n. potku- 
propellT: potkurlUa kul- 

"talpumus. lalnen; varsinalnen; 
. HOveltas; oikea, 
■tr (pr4'-pOr-U) n. oi 

pntpheer (prft'-fl-sl) n. 
praphcBT (pri'-n-aal) v, en- 

nustaa. , ^^ 

praphet (-fpt) n. profeetta. 
prDphrtFBB (-fe-te>) n. naiB' 
propbrtlc (pro-fe'-tlk) a. en- 

praplnqalty (pro-pin'-kwl-tl) 
n, lahelayya: sukulalBUua. 

propltlnte (pro-pl'-Sl-all) tr. 

propttlatloK (-el' -Bon) n. botI- 

propttlBtBr (.pl'-ei-ei-tttr) n. 
Bovlttaja. , „ , _.^^ 

pnpltlBtorr C-vl'-W-^-Vi-^^^- PRO 243 PRO a. sovittava; — 2. n. (Je- 

hovan) armoistuin. 
propltloiM ( pro-pi'- fios) a. 

suotuisa; armoliinen; avu- 

liaSt edullinen. 
proportion (-poor'-Son) 1. n. 

suhde; tasasuhtaisuus; suh- 

teellinen osa; verranto; — 

2. tr. tehdS, suhteelliseksi ; 

Jakaa suhteellisiin osiin. 
proportionable (-a-bl) a. suh- 

teellinen. 
proportional (-al) 1. a. 8uh- 

teellinen, verrannoUinen ; 

— 2. n. verrannollisuusJS,- 
sen. 

proposal (-pou'-zal) n. ehdo- 

tu8, tarjous. 
propose (-pouz') v. esittS^S,, 

ehdottaa; aikoa; kosia. 
proposition (-po-zi'-Son) n. 

esitys. ehdotus; tarjous; us- 

konkappale. 
propound (-paund') tr. ehdot- 
taa; tar J Ota. 
proprietary (-prai'-e-te-rl) 1. 

a. oma, yksltyisen oma; — 

2. n. omistaja. 
proprietor (-tor) n. omistaja. 
projprlety (-ti) n. sopivaisuus, 

saadyllisyys. 
propnlslTe (-por-siv) a. e- 

teenpainajava. 
prorogation (-ro-j^ei'-Son) n. 

parlamentin istuntokauden 

lopettamiskasky. 
proroinie (-roug ) tr. lykHtS, 

toistaiseksi. 
prosaic (pro-zei'-ik) a. suora- 

sanainen; Jokapaivainen. 
proscribe (-skraibO tr. ajaa 

maanpakolaisuuteen ; J ulis- 

taa pannaan. 
proscription (-skrip'-§on) n. 

maanpakolaisuuteen ajami- 

nen; pannaanjulistus. 
proscrlptlve (-skrip'-tiv) a. 

maanpakoon ajava. 
prose (prouz) 1. n. suorasa- 

nainen puhe- 1. kirjoitusta- 

pa; — 2. a. suorasanainen; 

— 3. V. kirjoittaa suorasa- 
naisesti 1. pitk9,veteisesti. 

prosecute (pr&'-si-kjuut) tr. 

ajaa takaa 1. perille; hakea 

oikeuden kautta; syyttaa. 
prosecution (-kjuu'-Son) n. 

takaa-ajo; perille ajaminen; 

syytOs. 
prosecutor (pr&'-sl-kjuu-t<5r) 

n. takaa-aJaJa; syyttU,J^. 
promelrte (pra'-si-lait) 1. n. vastak&9,ntynyt; — 2. tr. 

k%annytt3,&. 
proselytlsm (-li-tizm) n. 

kaSlnnytysinto. 
prosody (pr&'-so-di) n. ru- 

nousoppi. 
prospect (prd,s'-pekt) n. n9,- 

k5ala, maisema; edustaja; 

odotus; toive. 
prospective (-pek'-tiv) a. 

eteenssLkatsova, varova; o- 

dotettu, tuleva. 
prospector (-t5r) n. mineraa- 

lien etsiJ3,. 
prosper (pr&s'-pdr) v. suosia; 

menestyS,, onnistua. 
prosperity (-pe'-ri-tl) n. me- 

nestys, hyvinvointi. 
prosperous (pr&s'-p5r-08) a. 

suotuisa; menestyvS.. 
prostitute (pr&s'-ti-tjuut) 1. 

a. irstas; — 2. n. haureu- 

denharjoittaja nainen; — 3. 

tr. antaa haureuden palve- 

lukseen. 
prostitution (-tjuu'-Son) n. 

Julkinen haureus. 
prostrate (pr&s'-treit) 1. tr. 

sydstS, maahan 1. pitka.1- 

leen; uuvuttaa; — 2. a. plt- 

kall3,an makaava; polvil- 

laan oleva. 
prostration (-trei'-§on) n. 

maahan mattaaminen; ku- 

marrus; lamautus, uupu- 

mus. 
prostyle (prous'-tail) n. pyl- 

v9.sedu8ta. 
prosy (prou'-zi) a. suorasa- 
nainen; pitkaveteinen. 
protect (pro-tekf) tr. suojel- 

la. 
protection (-tek'-§on) suoje- 

lus. 
protective (-tek'-tiv) a. suo- 

jeleva, suojelus-. 
protectress (-tres) n. suojeli- 

Jatar. 
protest (prou'-test) n. vasta- 

lause; protest!; meriselitys. 
protest (pro-test') v. Juhlalli- 

sesti vakuuttaa; panna vas- 

talause; protesteerata; kut- 

sua todlstajaksi. 
Protestant (pr&'-tes-tant) a. 

1. n. protestantti. 
protestantism (-izm) n. pro- 

testanttisuus. 
protestation (-tei'-§on) n. va- 

kuutus, vastalause. 
protester (-tes'-tor) n. pro- 

testeeraaja. PRO 243 PTI protoeol (prou'-to-k&l) n. 

pdytiLkirJa. 
prototype (-to-taip) n. peri- 

kuva, malli. 
protract (pro-trakf) tr. pi- 

tentaa, vilvyttaa. 
protraetlon (-tra.k'-Son) n. pi- 

tennys, rlivytys. 
protractor (-trak'-t5r) n. vii- 

vy tta ja ; astemfttari. 
protrude (-truud') v. tyOntaa 

esille, pistaa esiin, ulota. 
protmslon (-truu'-2on) n. e- 

sillety5ntaminen. 
protuberance (pro-tJuu'-b5r- 

ans) n. kasvannainen, kyh- 

my. 
protuberant (-ant) a. esille- 

pistavS.. 
proud (praud) a. ylpea, pttyh- 

kea; suuremmoinen, ko- 

mea; kiimainen. 
prove (pruuv) v. koetella, 

tutkla; nayttaa toteen; ko- 

kea; osoittautua Joksikin. 
proTender (pr&'-ven-ddr) n. 

rehu. 
proverb (pr&'-v5rb) n. sanan- 

lasku. 
proverbial (pro-v5r'-bi-al) a. 

sananlaskuntapainen. 
provide (pro-vaid') v. varata; 

varustaa. 
provided (-ed) konj. silia e- 

dellytyksella, etta; Jos 

[that]. 
providence (pr&'-vi-dens) n. 

valmistus; huolenpito; sal- 

limus. 
provident (-dent) a. eteensa- 

katsova, varoVa. 
providential (-den'-Sal) a. 

sallimuksen-. 
provider (-vai'-d5r) n. huo- 

lehtija; tavaranhankkija. 
province (pr&'-vins) n. maa- 

kunta; alusmaa; seutu; vir- 

ka, tehtava. 
provincial (pro-vin'-Sal) 1. a. 

maakuntalals-; maalais-; 

— 2. n. maalainen. 
provincialism (-izm) n. maa- 

laismurre. 
provision (-vi'-ion) 1. n. huo- 
lenpito; valmistus; varasto; 

muona; — 2. tr. varustaa 

muonavaroilla. 
provisional (-al) a. vaiiaikai- 

nen. 
proviso (-vai'-zo) n. edellytys, 

vaiipuhe, ehto. provisory (-zo-ri) a. ehdolli- 

nen. 
provocation (pr&-vo-kei'-Son) 

n. kiihotus, arsytys. 
provocative (pro-vou'-ka-tiv) 

a. kiihottava. 
provoke (-vouk') tr. kutsua 

esille; kiihottaa; arsyttaa. 
provost (pr&'-vost) n. esimies. 
prow (prau) n. keula, kokka. 
proiPFess (prau'-es) n. urhool- 

lisuus. 
prowl (praul) tr. retkeilia, 

rydstaa. 
prowler (-ttr) n. ry6st5ret- 

keilija. 
proximate (prak'-si-met) a. 

laheisin. 
proximity (-si'-mi-ti) n. la- 

heisws 
proxy (pr&k'-sl) 1. n. valtuu- 

tus; valtakirja; edusmies; 

sijainen. 
prude (pruud) n. kalnoutta 

teeskenteleva nainen. 
prudence (pruu'-dens) n. vii- 

saus. 
prudent (-dent) a. viisas, va- 

rora. 
prudential (pru-den'-§al) a. 

viisas; saastava. 

prudery (pruu'-dttr-i) n. tees- 

kennelty kainous. 
prudish (-diS) a. tekokaino, 

ujosteleva. 
prune (pruun) 1. n. luumu; — 

2. tr. karsla; somistaa. 
prunlngr-hook (pruu'-nifl- 

huk) n. vesuri. 
prurience (pruu'-ri-ens) n. 

kutkutus, kiima. 
prurient (-ent) a. kutkutta- 

va; kiimainen. 
Prussian (pro' -San) a. 1. n. 

preussilainen. 
pry (prai) 1. n. vipu; — 2. tr. 

vivuta; — 3. itr. tutkia. 
psalm (saam) n. psalmi. 
psalmist (saa'-mist) n. psal- 

mintekija. 
psalmody (sai'-mo-di) n. psal- 

mienlaulaminen. 
psalter (sool'-t&r) n. psaltta- 

ri 
pseudo- (suu'-do-) alkutavu. 

joka merkitsee: vaarennet- 

ty, vale-. 
pshaiPF (§00) interj. kaikkea 

vieia! 
psychologry (sai-ka'-lo-d£i) n. 

sielutiede. PUB 244 PUN puberty (pjuu'-b5r-ti) n. xnies- 

kuntoisuuden ika (pojilla 

tavallisesti 14, tyt5ilia 12 

vuotta). 
pubescent (pju-be'-sent) a. 

mieskuntoiseksi tuleva; u- 

tukarvainen. 
pnbUc (pob'-lik) 1. a. julki- 

nen, yleinen, valtio-; — 2. 

n. yleis5. 
publican (-li-kan) n. tuUi- 

mies; ravintoloitsija. 
publication (-kei'-Son) n. Ju- 

listus; julkaisu. 
publicity (pob-li'-si-ti) n. Jul- 

kisuus. 
publish (pob'-li§) tr. Julistaa; 

julkaista, kustantaa. 
publisher (-or) n. julkaisija; 

kustantaja. 
puck (pok) n. haltija, tonttu. 
pucker (-5r) 1. n. poimu, ryp- 

py; hamminki; — 2. tr. poi- 

muttaa, rypistSLS,. 
pudding: (pu'-dift) n. putinki, 

vanukas 
puddle (podl) 1. n. mtakk5; 

saviruukki; — 2. tr. liata, 

loata; peittaa ruukilla; 

muuttaa valuteras takorau- 

daksi. 
puerile (pjuu'-6r-il) a. lapsel- 

linen, poikamainen. 
puerility (-I'-li-ti) n. lapselli- 

suus, poikamaisuus. 
puff (pof) 1. n. henk9.ys, 

puuska; poho; liioiteltu y- 

listys, kehumlnen; — 2. v. 

henkia, puhallella; p5h5t- 

taa; liiallisesti ylist&S,, ke- 

hua; lalLhattaa. 
puffer (po'-f6r) n. kerskuri, 

huutaja. 
puffy (-fi) a. p6h5ttynyt; 

kerskaileva. 
puts (p5g) n. hienonnettu sa- 

vi, ruukkl; rakkikoira, 

mopsi. 
pugrh (puu) inter J. hyi! 
pugrilism (pjuu'-d2i-lizm) n. 

nyrkkitaistelu. 
pngrilist (-list) n. nyrkkitais- 

telija. 
pngrnaclous (pog-nei'-Sos) a. 

tappelunhaluinen. 
pngrnadty (-na'-si-ti) n. tap- 

pelunhalu. 
puisne (pjuu'-ni) a. nuorempi, 

alempi. 
i»oJssance (pjuu'-i-sans) n. 

vol ma, vaita. 
^mimmmnt (sant) a. mahtava. puke (pjuuk) V. oksentaa. 
pule (pjuul) itr. vaikeroida. 
pull (pul) 1. n. veto, nyk&ys; 

ottelu; kahva; — 2. tr. ve- 

taSL; repia; poimia; soutaa. 
pullet (pu'-let) n. kananpoi- 

ka. 
pulley (pu'-li) n. vakipybra, 

talja 
pulmonary (por-m&-ne-ri) 1. 

a. keuhko-; — 2. n. keuhko- 

laake. 

pulp (pdlp) n. puuro, sohjo, 

masa; hedelman ydin 1. so- 

lukudos; hammastahdas; 

paperimassa. 
pulpit (por-pit) n. saarnas- 

tuoli. 
pulpy (-pi) a. puuromainen; 

mehuisa. , , .„ 

pulsate (por-seit) itr. sykkia. 
pulsation (-sei'-Son) n. syk- 

kiminen. 
pulse (pols) n. sykinta, aal- 

toileminen; palkokasvit. 
pulverisation (pol-v5r-i-zei'- 

§on) n. hienoksi Jauhami- 

nen. . ^ 

pulverise (pol'-vttr-aiz) tr. 

jauhaa hienoksi. 
pulverulent (pol-ver'-ju-lent) 

a. Jauhomainen. 
puma (pjuu'-ma) n. kusuari, 

Amerikan leijona. 
pumice (po'-mis) n. hohkaki- 

vi. 
pump (pomp) 1. n. tr. pumppu ; 

tanssikenka; — 2. tr. pum- 

puta; udella, tiedustella. 
pumpkin (pomp' -kin) n. kur- 

pitsi. 
pun (pon) 1. n. sanaleikki; — 

2. itr. leikkia sanoilla. 
punch (pontS) 1. n. naskali, 

ora, reikarauta, leimasin; 

ilveilija; punssi; isku; — 2. 

tr. sysata; lavistaa; leimata. 
puncheon (pont'-Son) n. ora, 

leimasin; tynnyri (84 1. 120 

gallonaa eli 381,7 1. 545,2 

litraa). 
punchy '(-§i) a. lyhyt Ja pak- 

811. 

punctilio (poflk-til'-jo) n. t&s- 

maUisyys. 
punctilious (-Jos) a. tasmaili- 

nen. 
punctual (poftk'-tju-al) a. tas- 

maUinen. tarkka. 
punctuality (-tJu-a'-li-ti) n. 

taBmailisyys. tarkkuus. PUN 345. 

ptmctiiate (pofik'-^u-eit) tr. 

varustaa vM,limerKeillft. 
pvnctiiatloii (-ei'-Son) n. v&li- 

merkeilia. varustaminen. 
puncture (pofik'-tjur) n. 1&- 

vistys, reiK&. pistos. 
pungrency (pon'-d2en-si) n. 

teravyys, pistavyys. 
pnngrent (-a2ent) a. terS.v&, 

pjstfifVft 
punish (po'-niS) tr. ransais- 

ta. 
punishable (-a-bl) a. ransais- 

tava. 
pnnlsher (-5r) n. rankaisija. 
punishment (-ment) n. ran- 

graistus. 
punster (pons'-t5r) n. sanoil- 

la leikittelija. 
punt (pont) 1. n. ruuhi; — 2. 

tr. sauvoa. 
puny (pjuu'-ni) a. hento. 
pup (pop) 1. n. penikka; — 2. 

tr. penikoida. 
pupil (pjuu'-pil) n. 8ilma.terS,; 

oppilas; holhokki; alaik3.i- 

nen. 
pupilase (-ed2) n. oppiaika. 
puppet (po'-pet) n. nukke. 
puppy (po'-pi) n. koiran pe- 
nikka. 
pur (p5r) 1. n. (kissan) keh- 

r^M.minen; — 2. itr. kehr3,tS.. 
purblind (p5r'-blaind) a. liki- 

nM.k5inen; sokea. 
purchase (p5r'-tSes) 1. n. os- 

taminen, ostos; vipulaitos, 

talja; — 2. tr. ostaa; hank- 

kla; vivuta yl5s. 
purchaser (p5r'-tSe-8ttr) n. 

ostaJa 
pure (pjuur) a. puhdas, tah- 

raton; pelkkS,. 
pureness (-nes) n. puhtaus. 
pnrgration (pdr-grei'-Son) n. 

puhdistus; ulostaminen. 
purgrative (p5r'-ira-tiv) 1. a. 

puhdistava; ulostava; — 2. 

n. ulostus-aine. 
purgratory (-to-ri) 1. a. puh- 
distava; — 2. n. kiirastuli. 
purse (p5rd2) 1. n. ulostusai- 

ne; — 2. tr. puhdistaa; ulos- 

taa. 
purification (pjuu-ri-fi-kei'- 

§on) n. puhdistus. 
purificatory (-ri'-fi-ka- to-ri) 

a. puhdistava. 
purifier (pjuu'-ri-fai-tfr) n. 

puhdistaja; puhdistus-aine. 
purify (-lai) v. puhdistaa, 

-stua; vannurskauttaa. PUS 

purity (-ri-ti) n. puhtaus. 
purl (p5rl) 1. n. reuna, palle, 

nauhus; lorina; koiruoho- 

Juoma; — 2. itr. lorista; 

hulmuta. 
purlieu (p5r'-luu) n. ympa- 

ristS. 
purloin (p5r-loin') tr. varas- 

taa. 
purloiner (-Or) n. varas. 
purple (p5r'-pl) 1. a. purpu- 

ranv&rinen; — 2. n. purpu- 
ra; — 3. tr. purpuroida. 
purport (p5r'-poort) 1. n. mer- 

kitys, tarkoitus; — 2. tr. 

tarkoittaa. 
purpose (p5r'-pos) 1. n. tar- 

koituspera, aikomus; — 2. 

tr. tarkoittaa, aikoa. 
purposely (-li) adv. tarkoi- 

tuksella, tahallisesti. 
purr (p5r) = pur. 
purse (p5rs) 1. n. rahakukka- 

ro; palkinto; p5rssi; — 2. tr. 

panna kukkaroon. 
purser (pdr'-s5r) n. rahaston- 

hoitaja (laivassa). 
pursuance (p5r-suu'-ans) n. 

takaa-ajaminen, seuraus. 
pursuant (-ent) a. yhteenso- 

veltuva, seurauksena oleva. 
pursue (-8UU') tr. ajaa takaa, 

tavoitella. seurata, hakea; 

pitkitta.9.. 
pursuer (-5r) n. takaa-ajaja, 

seuraaja. 
pursuit (-suutO n. takaa-ajo, 

tavoitteleminen; toiminta. 
purulence (pjuu'-ru-lens) n. 

markiminen, mslrkM,. 
purulent (-lent) a. mM,rkivM,. 
purvey (p5r-vei') tr. varus- 
taa, hankkia. 
purveyance (-ans) n. varus- 

tus. hankkiminen. 
purveyor (-5r) n. muonan- 

hankkija. 
purvieiv (p6r'-vjuu) n. ase- 

tuksen ponsi; lain ulottu- 

vaisuus, vaikutuspiiri. 
pus (pos) n. mM.rk3., visva. 
push (puS) 1. n. tydnti, sy- 

says, pisto; sitkeys; — 2. tr. 

ty&nt^S,, sysUta; puskea; 

kiihoittaa; hslmmenta^, kiu- 

sata; — 3. itr. ponnistella; 

puhjeta, laueta. 
pusillanimity (pjuu-si-la-ni'- 

mi-ti) n. arkuus. 
pusillanimous (-lS,'-ni-mos) a. 

arka. pelkuri. PUS 246 QUA puss (pus) n. kissa; J&nis 

[myOs pussy (po'-si)]. 
pustular (pos -tju-lar) a. m&r- 

k£lpS.incn. 
pustulate (-leit) tr. muodos- 

taa m&rkM,p&ik8i. 
pustule (-iuul) n. n&ppy, 

m£lrk3,pM,S.. 
put (put) tr. [put; put] pan- 

na. asettaa, sijoittaa; kii- 

holttaa, pakoittaa; tarjota. 
putative (pjuu'-ta-tiv) a, ole- 

tettu. 
putlog: (put'-logr) n. lattianis- 

ka. 
putrefaction (pjuu-tri-f&k'- 

§on) n. m&t3.neminen. 
putrefactive (-f&k'-tiv) a. mH- 

d3,ntavS,; m£LtM,nemis-. 
putrefy (pjuu'-tri-fai) v. ma- 

d&ntaa.. m^d^tS.. 
putrescence (pju-tre'-sens) n. 

m3,t&neminen, mS.t&. 
putrescent (-sent) a. m3.tS.ne- 

va. putrid (pjuut'-rid) a. m&d&n- 

tynyt. 
putridity (pju-tri'-di-ti) n. 

madannys, mata. 
putty (po'-ti) n. lasikitti. 
puBBle (pozl) 1. n. hammen- 

nys; pula, pulma; arvoitus; 

— 2..tr. hammentaa. saattaa 

hamille; selittaa [out]. 
pyanneau (pigr-mii'-a'n) a. 

kaapi(imainen. 
pyanny (pigr'-mi) n. kaapiO. 
pyramid (pi'-ra-mid) n. pyra- 

miidi. 
pyramidal (pi-ra'-mi-dal) a. 

pyramiidin muotoinen. 
pyre (pair) n. polttorovio. 
pyrotechnics (pi-ro-tek'-niks) 

n. ilotulitusalneiden valmla- 

tamistaito. 
pythasorean (pi-tha-erou'-ri- 

an) a. Pythagroraan-. 
pythoness (pi'-tho-nes) n. en- 

nustajatar. Q quack (kwak) 1. n. sorsan 

kaakotus; puoskari; kers- 

kailija; — 2. a. puoskaroi- 

va; kerskaileva; — 3. itr. 

kaakottaa (sorsa); kers- 

kua. 
quackery (kwa'-k8r-i) n. 

puoskaroiminen. 
qnadrangrle (kw&d'-raft-grl) n. 

nelikulmio. 
quadrananilar (-raft'-gju-ldr) 

a. nelikulmainen. 
quadrant (kw^d'-rant) n. nel- 

jannes ympyraa; korkeus- 

mittari. 
quadrat (-rat) n. neliS (kirja- 

simissa). 
quadrate (-ret) 1. a. neliOn- 

muotoinen; — 2. n. neli5. 
quadratic (-ra'-tik) a. neli5-. 
quadrature (kw&d'-ra-tjur) n. 

nelio5nkorottaminen. 
quadrennial (-re'-ni-al) a. ne- 

livuotinen. 
quadrUateral (-ri-ia'-tOr-al) 

1. a. nelisivuinen; — 2. n. 

nelikulmio. 
quadrille (kwa-dril' 1. ka- 

dril') n. katrllfi. 
quadroon (kw&d-ruun') n. mu- 

latin Ja valkeaihoisen jai- 
kel&inen. quadruped (kw&d'-ru-ped) a. 

1. n. nelijalkainen. 
quadruple (-ru-pl) a. nellker- 

tainen. 
quadruplicate (-ruu'-pli-keit) 

tr. tehda nelikertaiseksl. 
quaff (kwaf) v. Juoda run- 

saasti. 
qvagrffy (kwa'-gri) a. veteia, 

rameinen. 
quaannire (kwagr'-mair) n. sue, 

neva. 
quail (kweil) 1. n. peltopyy; 

— 2. itr. menettaa rohkeu- 

tensa. 
quaint (kweint) a. hieno, so- 
ma, sieva; omituinen; har- 

vinainen; korea. 
quake (kweik) itr. ravista, 

varista. 
quaker (kwei'-k5r) n. tutisi- 

Ja; kveekari. 
quakerism (-izm) n. kveeka- 

r ilaisuus 
qualification (kwa-11-fl-kei'- 

Sdn) n. sopivaksi 1. pate- 

vaksi tekeminen; kyky, kel- 

vollisuus; ominaisuus; ra- 

joitus. 
qualify (kwa'-li-fai) v. tehda 

soveliaaksi 1. patevaksi; 

muodostaa; miedontaa; ra- Q"A «47 QUI joittaa; tehdM, itsensft kel- 

vollissksi 
qualitative (kw&'-li-te-tiv) a. 

laad u n m9,3.r S.S. vSL. 
quality (-ti) n. ominaisuus, 

laatu; arvo, asema; taito; 

korkeasukuisuus. 
qualm (kwaam) n. 3.killinen 

taudinkohtaus, tuska; yO- 

k5tys; tunnonvaiva. 
qualmish (kwaa'-mi§) a. vat- 

satautinen, pahoinvoipa. 
quantitative (kw&n'-ti-te-tiv) 

a. paljoudenma9.r3,av3,. 
quantity (kw&n'-ti-ti) n. pal- 

Jous, mJi^rH. 
quantumi (kw&n'-tom) n. pal- 

jous, m9,S.r9.. 
quarantine (kwo'-rS,n-tiin) n. 

ruttosulku, karanteeni. 
quarantine (kw&-ran-tiinO tr. 

sulkea karanteeniin. 
quarrel (kw&'-rel) 1. n. riita, 

kina; — 2. itr. riidelia. ki- 

nata. 
quarrelsome (-som) a. riitai- 

sa. 
quarry (kw&'-ri) 1. n. kivi- 

murtimo; — 2. tr. murtaa 

kivia. 
quart (kwoort) n. nelj^nnes- 

sallonaa (1,136 litraa). 
quartan (-an) n. Joka neljas 

p^ivS, uudistuva horkka- 

kuume. 
quarter (-5r) 1. n. nelJ3,so8a, 

nelj^nnes; 8 busselia (2,0975 

hehtolitraa) ; maU-rSLtty ase- 
ma; seutu; kortteli; armah- 

dus; — 2. tr. jakaa nelj^9.n 

osaan; osittaa; majoittaa; 

— 3. itr. majailla. 
quarter-deck (-dek) n. ylft- 

kanncn per3,osa. 
quarterly (-li) a. nelj&nnes- 

vuosittain tapahtuva. 
quarter-master (-mas-t5r) n. 

muonanhankkija; per9,mie- 

henapulainen. 
quarters (kwoor'-tSrz) n. pi. 

asunto. 
<tnartet 1. quartette (kwoor- 

tet') n. kvartetti. 
quarto, (kwoor'-to) n. neli- 

taitteinen kirja. 
quarts (kwoorts) n. kvartsi. 

ukonkivl. 
quash (kwoS) 1. tr. rutistaa. 

kukistaa; kumota (tuomio) ; 

— 2. itr. hyllya, tarista. 
quasi (kwei'-sai) a. ikS.S.n- 

kuin, muka, teko-. quaver (kvei'-v6r) 1. n. vi- 
serrys, liritys; % nuottia; 
— 2. itr. visertaa. 

quay (kii) n. lalturi. 

quean (kwiin) n. irstas nai- 
nen. 

queasy (kwii'-zi) a. pahoin- 
voipa; ilkea. 

queen (kwiin) n. kunin^atar 

queenly (-li) a. kunin^atta- 
ren kaltainen. 

queer (kwiir) a. omituinen, 
tavaton; salaperainen. 

queerness (-nes) n. omitul- 
suus, harvinaisuus. 

quell (kwel) tr. kukistaa, 
rauhoittaa. 

quench (kwentS) tr. sammut- 
taa, tukahuttaa. 

querist (kwii'-rist) n. kysyja. 

querulous (kwer'-Ju-los) a. 
nuriseva, valittava. 

query (kwii'-ri) 1. n. kysy- 
mys; — 2. tr. kysella; e- 
pailia. 

quest (kwest) n. hakeminen, 
etsiminen; pyynto; tutkin- 
to; tutkijakunta. 

question (kwes'-t§on) 1. n. 
kysymys; tutkinto; riitaky- 
symys; epailys; — 2. tr. ky- 
sya, ky sella; kuulustella; 
ottaa puheeksi. 

questionable (-a-bl) a. kysy- 
myksen alainen, epailtava. 

questioner (-5r) kyselija, tut- 
kija. 

quibble (kwibl) 1. n. asiasta 
poikkeaminen; veruke; vii- 
sastelu; — 2. itr. poiketa 
asiasta; tehda verukkeita; 
viisastella. 

qulbbler (-or) n. viisastelija. 

quick (kwick) 1. a. eiava, e- 
loisa. virkea; nopea; pikai- 
nen; terava (silma); tarkka 
(korva); — 2. adv. nopeas- 
ti; — 3. n. eiava olio; vih- 
reat kasvit; eiava liha. 

quicken (kwikn) v. tehda 1. 
tulla eiavaksi; virkistaa; 
kiihoittaa; Jouduttaa; liik- 
kua nopeammin. 

quicklime (kwik'-laim) n. 
sammuttamaton kalkki. 

quickness (-nes) n. virkeys, 
pirteys; nopeus, pikainen 
kasityskyky; teravyys. 

quicksand (-sand) n. ajohiek- 
ka. 

quicksilver (-8il-viSr^ r^, ^Vi- i QUI 248 r RAC quid (kwid) n. (tupakka-) 

maili. 
qalescence (kwai-e'-sens) n. 

lepo, rauha. 
quiescent (-sent) a. rauhalli- 

nen, lepa3,va. 
quiet (kwai'-et) 1. a. tyynl, 

rauhallinen, 3.3,netttn; vaati- 

maton; — 2. n. lepo, rauha, 

tyyneys, M,3.nett5myys; — 

3. tr. rauhoittaa, tyynnyt- 

t3.a. 
quietism (kwai'-e-tizm) n. 

mielenrauha, tyyneys. 
quietude (-tjuud) n. lepo, 

rauha, tyyneys. 
qnlU (kwll) 1. n. sulka; sul- 

kakyna; kaami; puola; — 

2. tr. poimuttaa; puolata. 
quilt (kwilt) 1. n. makuupei- 

te; — 2. tr. ommella, tikata, 

topata. 
quince (kwins) n. er&s ome- 

nalaji. 
quinine (kwai'-nain L kwi- 

naln' 1. kwi-niin') n. kini- 

nijauho. 
quinquennial (kwin-kwe'-ni- 

al) a. viisivuotinen. 
quinsy (kwin'-zi) n. m3,rkiv9. 

nielurisain tulehdus. 
quint (kwint) n. kvintti. 
quintal (-al) n. sentneri (100 

1. 112 naul&a). 
quintessence (kwin-te'-sens) 

n. vakimehu, ydin. 
quintuple (kwint'-Ju-pl) a. 

viidenkertainen. 
quire (kwair) n. kirja paperia 

(24 arkkia). 
quirk (kw5rk) n. syrJSLhyp- 

p3,ys; pistopuhe, viisastelu; 

uurros. quit (kwit) 1. tr. jatta&; va- 

pauttaa; suorittaa; k&ytt&9.; 

lopettaa, 13,hte3. pois; — 2. 

a. vapaa; suoritettu. 
quite (kwait) adv. airan, ko- 

konaan. 
quittance (kwit'-ans) n. suo- 

ritus. 
quiver (kwi'-v5r) 1. n. nuoli- 

kotelo, viini; — 2. Hr. vft- 

ristS.. 
quixotic (kwik-s&'-tik) a. 

ep9.1d&yt&nn511inen, haavei- 

leva* 
quiB (kwiz) 1. n. arvoitus, 

ongrelma; harjoituskuulus- 

telu; — 2. tr. kiusata, iva- 

ta; kysella. 
quoin (kwoin 1. koin) n. nurk- 

kaus; kiila. 
quoit (kwoit 1. koit) n. kiek- 

ka. 
quorum (kwou'-rom) n. lail- 

linen mS.&r3. saapuvilla ole- 

via kokouksen JaseniS.. 
quota (kwou'-ta) n. osinko, 

osuus. 
quotation (kwo-tei'-Son) n. 

mainitseminen; lainaus 

CJonkun kirjoituksesta) ; 11- 

moltettu hinta, hintaluetle- 

lo. 
quote (kwout) tr. mainita, 

lainata (toisen sanoja); 11- 

moittaa hinta. 
quoth (kwouth 1. kwoth) tr. 

k&yteta&n ainoastaan puhe- 

parsissa; quoth I mina sa- 

noin, quoth he hUn sanoi. 
quotidian (kwo-ti'-di-an) a. 

Jokap9,iva,inen. 
quotient (kwou'-Sent) n. osa- 

mft&rft. R rabbet (r3,'-bet) 1. n. kamana, 
uurros; — 2. tr. uurlaa; 
saumata yhteen (lautoja). 

rabbi (r^'-bi 1. ra'-bai) n. rab- 
bi, kirjanoppinut. 

rabbit (ra'-bit) n. kani. 

rabble (r9.bl) n. meluava 
Joukko; rahvas. 

rabid (r^'-bid) a. raivoisa; 
kiihkoisa; vesikauhuinen. 

rabldness (-nes) n. raivo, 
kiihko. 

raccoon (ra-kuun') n. pesu- 
karhu, aupL 
rmce (reia) 1. n. Juurl; rotu, suku; Joukko; omituinen 
maku 1. haju; Juoksu, ete- 
neminen; kilpa-ajot; virta; 
uoma; — 2. tr. Juosta no- 
peasti 1. kilpaa; — 3. tr. kii- 
rehtaa; ajattaa kilpaa. 

racer (rei'-s5r) n. kilpa-ajaja, 
kilpajuoksija, Juoksijahevo- 
nen. 

raclness (-si-nes) n. erityinen 
maku 1. haju; v9.kevyy8. 

rack (rS,k) 1. n. venytvs- 1. 

giinapenkki; J&nnitysnaka; 
a,kki; hampaiUa varustet- 
tM tanVLo; nopea tasakM^yn- pottelu; — a tr, lyOdl mal- 
ialla; — 3. Hr. nrnliita. no- 
muita. iuopotelli idlai"(rel'-di-ai) a. aade-, al 
idlmm (rel'-di-anBl n. a! idlarr <-B.-ri) n. ■a.de-elSin. 
idlale (-elt) 1. itr. B&tem^; 
— 2, a. BBtellevft. a^de-. 
'Hdlatlom (-ei'-Bon) n. a&tei- 

idlHIOP ' (rel'-di-el-tOr) n. 

iammanBa.telli]a- 

idl»l (rSL'-dl-Xal) 1. a. alku- 

perHtnen; aariir— "■ 
,__. »ade; 

vHrttinaiuu. 
Tadtic (rel'-dlka) n. Juuri. var- raffle rMI) - 2,' Itr. 1 lajl noppapell^; 

nupllla. 
rati (raft) 1. n. Isutta; — 2. 

tr. kuljeCtaa lautalla. 
radcr (-flr) n. lautturi; kat- 

tohlrsl. vuoll. 
ras (rtis) n. r^aBy; vuorilaji; 

— pi. lumput, 
paaraaiutnB (rliK'-a-mo-Hn) 

n. hampuual, veljarl. 
rave (reidl) 1. n. KUhko, rai- 

vo. vlha: blino; — 2. itr- rassed (rB'-Ked) tarkastUB; — 2, tr. yllattS- 
maus. tarkaataa. 
all (relt) 1. n. tanko, aelvaa; Lnsollla, klskolt- kot. 
ralUeiT (ra'-16r-l) n. lila; 

lelklnteko. 
rallraad (rell'-roud) n. rauta- 

railwar (rell'-wei) n. rauta- 

nent) n. puku, kaavattaa; palsuttaa: kll- 

laer frel'-iBr) n. kohottaja, 
teklja; BlkuuDpani]a: kaa- rlvejtl'; — 3. Itr. hakea tar- 
kalliBtua; vlettau Irstaata ' I RAM 2^ 

nen; toipumus; uusi hyOk- 

k3.ys; pila. 
ram (r&m) 1. n. pukki; muu- 

rinsarkij^; mantS.; — 2. tr. 

iskeM, vastaan; tS,ytt&&. 
ramble (rS,mbl) 1. itr. kuljes- 

kella, vaeltaa, harhailla; — 

2. n. retki, huvimatka. 
ramibler (-dr) n. matkamies, 

vaeltaja. 
rameons (rS,'-mi-os) a. oksaa 

koskeva, oksa-. 
ramification (ra,-mi-fi-kei'- 

Son) n. haaraantuminen, 

oksanmuodostuminen. 
ramify (rS,'-mi-fai) v. haa- 

roittaa, haarautua. 
ramimer (rS.'-m5r) n. iskijft, 

ajaja; latasin. 
ramose (ra-mousO 1. ramona 

(rei'-mos) a. haaroittunut, 

haaroittava. 
ramp (ram'-) 1. itr. kiivetM, 

(kasveista); hyppiS,; — 2. 

n. hyppays; loiva kenttS,. 
ramipancy (ram'-pan-si) n. 

rajattomuus, hillittSmyys. 
ramipaiKt (-pant) a. kiipeavS.; 

rajaton, hilliton. 
ramipart (ram'-paart) 1. n. 

vallitus; — 2. tr. vallittaa. 
ramplon (rM,m'-pi-on) n. vuo- 

henkello (kasvi). 
ramrod (ram'-r&d) n. latasin, 

latauskeppi. 
ran (rM.n) imp. verbistS. run. 
rancid (r^n'-sid) a. pilaantu- 

nut, eltaantunut. 
rancidity (-si'-di-ti) n. el- 

taantuminen. 
rancor (r9,fi'-kttr) n. kiukku. 

viha, katkeruus. 
rancorous (-os) a. kiivas, 

kiukkuinen. 
random (ran'-dom) 1. n. ep^- 

maarainen Hike; suunnan 1. 

ty5skentelytavan puute; — 

at random umpimahka&n; 
— 2. a. umpimahkainen. 
rang: (r^ng) imp. verblsta 

ring. 
rangre (reind2) 1. n. rivi; ar- 

vo; luokka; keittouuni; ret- 
ki; paikka; ala; pyssynkan- 

tama, ampumarata; — 2. tr. 

jarjestaa, sijoittaa; — 3. 

itr. kuljeskella; ulottua; 

tulla lasketuksi Joksikin; 

vastata; oleskella; kantaa 

(pyssy). 
rangrer (-5r) n. kiertavft ben- 
kiW; mets&nvartiJB.. RAR (rank) 1. n. rlvi; arvo; 
aste; luokka; — 2. tr. Jttr- 
jestaa; luokittaa; — 3. itr. 
tulla luokitetuksi; oUa jos- 
sakin arvossa; — 4. a. kor- 
keakasvuinen, reheva, he- 
delmailinen, valtava; el- 
taantunut. 
rankle (raftkl) itr. oUa voi- 
makkaampi; olla tulehtu- 
nut; olla mar ilia; syOvyt- 

taa. 

rankness (rank'-nes) n. rehe- 

vyys, tavaton suuruus. 
ransack (ran'-sak) tr. tutkia. 
ransom (ran'-som) 1. n. lun- 

naat; vapauttaminen; — 2. 

tr. lunastaa. 
rant (rant) 1. itr. rahista, pu- 

hua suurin sanoin; — 2. n. 

korkealle tavoittava puhe; 

sanatulva. 
ranter (-5r) n. rahisija; suu- 

risanainen puhuja. 
rap (rap) 1. n. isku, naputus, 

kolkutus; mitta (120 yar- 

dia; — 2. v. iskea, koputtaa; 

moittia; kaapata; ihastut- 

taa. 
rapacloas (ra-pei'-Sos) a. 

ryttstava, peto-. 
rapacity (-pa'-si-ti) n. saa- 

liinhimo. ahneus. 
rape (reip) n. nauris; riivi- 

rauta; viinirypaie; ryttsttt, 

raiskaus. 
rape-oil (-oil) n. nauri851Jy. 
rapid (ra'-pid) 1. a. nopea, 

vuolas; — 2. n. virta, koski. 
rapidity (-pi'-di-ti) n. no- 

peus. 
rapids (ra'-pidz) n. pi. virta, 

koski. 
rapier (rei'-pi-Or) n. miekka, 

pamppu. 
rapine (ra'-pin) n. ryOstami- 

nen. vakivalta. 
rappee (ra-pii') n. nuuska. 
rapper (ra^-pOr) n. kolkut- 

taja. 
rapt (rapt) 1. imp. 1. pp. ver- 

bista rap; — 2. a. ihastu- 

nut. 
raptorial (rap-tou'-ri-al) a. 

saaliinhimoinen. peto-. 
rapture (rap'-tjur) 1. n. rytts- 

taminen; ihastus; — 2. tr. 

ry5staa; hurmata. 
rapturous (-os) a. ihastutta- 

va, ihastus-. 
rare (reer) a. harva; harvi- 

nainen; puoliraaka; chut. RAR 25t RAV rarefaction (ra.-ri-fa.k'-Son) 

n. ohentaminen, ohentumi- 

nen. 
rarefy (ra'-ri-fai) v. ohentaa. 
rarely (reer'-li) adv. harvoin; 

erinomaisesti. 
rarity (ra.'-ri-ti) n. harvinai- 

suus; kalleus; ohuus. 
rascal (ras'-kal) 1. n. konna, 

lurjus; — 2. a. alhainen, 

halpa. 
rascality (-k&'-li-ti) n. kon- 

nankoukku; roistomaisuus. 
rascally (r&s'-kal-i) a. roisto- 

mainen, hS.vytdn. 
rase (reiz) tr. poistaa; h&vit- 

taa maata myiiten. 
rash (rM.§) 1. a. h9.tlLinen, kii- 

vas. ajattelematon, p3,S,t0n; 

— 2. n. taudin puhkeama 
ihossa. 

rasher (-5r) n. silavaliuska. 
rashly (r^§-li) adv. h9.t9.i8e8- 

ti. 
rashness (-nes) n. nopeu8, 

kiire, ajattelemattomuus. 
rasorial (r9,-zoo'-ri-al) a. ka- 

na-. 
rasp (ra.sp) 1. n. karkea villa, 

raspi; — 2. tr. raspata, raa- 

pia; loukata. 
raspberry (r9.z'-be-ri) n. va- 

delma, vaarain. 
rasure (rei'-2ur) n. raaputus; 

poisraaputettu kohta kir- 

Joitukses8a. 
rat (rat) 1. n. rotta; petturi; 

— 2. itr. luopua puoluees- 
taan; tappaa rottia. 

ratability (rei-ta-bi'-li-ti) n. 

mahdollisuus arvostella. 
ratable (rei'-ta-bl) a. mah- 

doUinen arvostella 1. verot- 

taa; veronalainen. 
ratably (-bli) adv. verrattu- 

na. 
ratch (r9.t§) n. py5r9.n pid&- 

tin. 
ratchet (-et) n. pid9.tinhaka. 
ratchet-wheel (-hwiil) n. pi- 

d9,tinratas. 
rate (reit) 1. n. osinko, osa; 
^ aste; arvostelu. vero; — 2. 

tr. arvostella, verottaa, J9,r- 

jest9,9, (arvon, s9,9.dyn 1. 

rikkauden mukaan) ; hauk- 

kua, moittia; — 3 itr. olla 

Jossakin arvossa; aaada 

moitteita. 
rather (r9.'-dh5r) adv. mie- 

luummin; Jotenkin; p9.in- 

vastoin. ratification (r&-ti-fi-kei'-Son) 

n. hyv9.k8yminen, vahvista- 

minen. 
ratlfler (rft'-ti-fai-ttr) n. hy- 

v9.ksyJ9,, vahvistaja. 
ratify Cr9.'-ti-fai) tr. hyvftk- 

sy9., vahvistaa. 
ratio (ree'-Si-o) n. suhde; 

osam9,9.r9.. 
ration (rei'-fion) n. annos. 
rational (r9.'-Son-al) a. J9.r- 

keS, koskeva, J9.rjellinen, 

kohtuuUinen, ratsionaali- 

nen. 
rationalism (-izm) n. J9.rkeis- 

oppi. 
rationalist (-ist) n. J9.rkei8- 

oppinen. 
rationality (r&,-fio-n9.'-li-ti) 

n. j9,rjelli8y^'<«. kohtuulli- 

8UU8. 

rationally (r9.'-fio-na-li) adv. 

J9rkev9.8ti. 
ratlines (r^t'-linz) n. kOyai- 

portaat. 
ratsbane (r9.ts'-bein) n. ro- 

taninvr kkv 
rattle (rati) 1. itr. r9.tista, to- 

rua; — 2. n. rating, melu, 

aanekas toruminen; 15rp5t- 

teiija, rayhaaja. 

rattles (ratlz) n. pi. kuolon- 

korina. 
rattlesnake (ratr-sneik) n. 

kalkkarokaarme. 
rattoon (ra-tuun') 1. n. vesa 

(sokeriruovon) ; — 2 itr. 

vesoa. 
ranclty (roo'-si-ti) n. kar- 

keus, kaheys. 
ravase (ra'-ved2) 1. n. havi- 

tys; — 2. tr. havittaa, tu- 

hota. 
ravagrer (-Or) n. havittaja, tir- 

hooja. 
rave (^reiv) itr. houria, olla 

hullu, raivota; puhua kiih- 

koisasti. 
ravel (ravl) 1. tr. purkaa. se- 
ll ttaa; sekoittaa; — 2. itr. 
gurkautua, selvlytya; ae- 
oittua. 
ravelin (rav'-lin) n. puoli- 

kuun muotoinen vallitus. 
raven (reivn) n. korppi, 

kaarne. 
raven (ravn) 1. v. ry08ta&; 

ahmia; — 2. n. saalis. 
ravenous (rav'-nos) a. saa- 

lUnhimoinen. ahne. 
ravine (ra-viin') re. x<a»8-^> 

VUOTi&OVBu RAV 252 RBA ravish (r&'-vifi) tr. rydv&t&. 

viedS. vSlkisin mukanansa; 

ihastuttaa. 
ravtohmeiit (-ment) n. ryds- 

t5; ihastus. 
raw (roo) 1. a. raaka, val- 

miptumaton, kokematon; — 

2. n. hankaaxnisesta synty- 

nyt haava. 
rawneas (-nes) n. raakuus, 

kokemattomuus. 
ray (rei) 1. n. rausku (kala); 

89.de; valo; ev&ruoto; — 2. 

V. s3.teillS., loistaa. 
raa^ (reiz) 1. n. Juuri; — 2. 

tr. havitt9.a, juuria myOten. 
raaor (rei'-zttr) n. partaveit- 

si; (karjun) to'rahammas. 
reach (riitS) 1. tr. ulottaa, 

ojentaa, antaa; saavuttaa; 

kftsittaa; — 2. itr. ulottua, 

pyrkia,; luovailla; — 8. n. 

ojentaminen. ulottuminen ; 

voima; kyky; maa-ala, me- 

renlahti, vuono; suoraan 

kulkeva osa kanavasta L 

virrasta 
react (rii-&kr) v. tehd& uu- 

delleen, vaikuttaa vastaan. 

reaction (ri-S.k'-Son) .n. vas- 

■ tavaikutus, taantuminen; 

k3,3.nn&s. 
reactionary (-e-ri) a. van- 

hoillis-. taantumis-. 
reactlre (-3,k'-tiv) a. vastaan- 

vaikuttava. 
read (riid) 1. tr. [read; read] 

lukea, tutkia; luennoida, 

selitt£l&; ka.sittll&; — 2 itr. 

opiskella, oppia; olla luet- 

tavana, kuulua. 
readable (rii'-da-bl) a. luetta- 

vaksi kelpaava. 
reader (-dOr) n. lukija; luen- 

noitsija; lukukirja. 
readily (re'-di-li) adv. haluk- 

kaasti; helposti; heti. 
readlnesa (-di-nes) n. valmii- 

na oleminen, halukkaisuus, 

alttius; nopeus; helppous. 
readlns (rir-difi) n. lukemi- 

nen, luennoiminen; k&sitys; 

oppineisuus. 
readjoarn (rii-3,-dzttrn') tr. 

uudelleen lyk&tS. toistaisek- 

si. 
readjust (-d2ost') tr. panna 

uudestaan kuntoon 1. JS.r- 

Jestykseen. 
readmlssloa (-&d-mi'-Son) n. 

uudestaan ]uoksepS.M.8emi- 
nen J. aalliminen. readmit i-miV) tr. sallia 1. ot- 
taa vastaan tiudelleen. 

ready (re'-di) a. valmis; halu- 
kas; nopea, helppo, muka- 
v.'^i; suora. 

ready-made (-me id) a. val- 
mis. 

resigrent (ri-ei'-d2ent) n. ke- 
miallinen vaikutin, rea- 
srenssi. 

real (rii'-al) a. todellinen, y&'A- 
rentamaton; kiintcM,; aslal- 
linen. 

realism (-izm) n. realismi. 

reality (ri-a'-li-ti) n. todelli- 
suus; tosiasia. 

realisation (-li-zei'-§on) n. to- 
teuttaminen. 

realise (rii'-a-laiz) tr. toteut- 
taa; vastata; panna toi- 
meen; sijoittaa (rahansa); 
tehda elM.vaksi (mieles- 
sa9.n) ; huomata todeksl. 

really (rii'-a-li) adv. todella. 

realm (relm) n. kuninsas- 
kunta; maakunta. 

realty (rii'-al-ti) n. todelli- 
suus; kiinteys; kiintesl o- 
maisuus. 

ream (rlim) 1. n. riisi (pape- 
ria) ; — 2. tr. laajentaa. 

reanimate (ri-d.'-ni-meit) tr. 
her^ttaa uudelleen eloon; 
eiahyttaa. 

reanlmatlon (-mei'-§on) n. 
eloonherattaminen; el&hyt- 
taminen. 

reap (riip) v. leikata eloa, 
korjata; saada, saavuttaa. 

reaper (-5r) n. elonleikkaaja. 

reaplngr-hook (-ift-huk) n. 
sirppi. 

reappear (rii-a-piir') itr. uu- 
delleen ilmestyS.. 

reappearance (-ans) n. uudel- 
leen ilmestyminen. 

reappoint (-point'^ tr. uudel- 
leen nimittaa virkaan. 

reappointment (-ment) n. uu- 
delleen virkaan nimitt9.mi- 
nen. 

rear (riir) 1. n. takimmaisin L 
viimeinen osa, takajoukko; 

— 2. a. taaempi, takimmai- 
sin; — 3. tr. kohottaa, nos- 
taa; rakentaa; kasvattaa; 

— 4. itr. nousta takajaloil- 
leen. 

rear-admiral (riir'-S,d-ml-ral) 

n. vara-amiraali. 
reascend (rii-S.-8end') v. 

nousta uudestaan. RBA 253 REC reaaon (riizn) 1. n. j3.rki; syy; 

oikea tuomio: oikeus. koh- 

tuus; — 2. itr. tehdcl Johto- 

p3,S.t&ksi&; perustella; — 3. 

tr. tutkia; keskustella; tai- 

vuttaa; perustella. 
reasonable (-a-bl) a. J9.rkev&. 

kohtuuUinen. 
reasonableness (-nes) n. J3.r- 

kevyys, kohtuus. 
reasonably (-bli) adv. Jota 

kuinkin, kohtuuUisesti. 
reasoner (riiz'-nSr) n. ajatte- 

lija, johtopaatosten tekij&. 
reasoning: (riiz'-nift) n. to- 

distelu, paatteleminen. 
reasonless (riizn'-les) a. J&r- 

jeton; kohtuuton. 
reassume (rii-a-suum') tr. ot- 

taa takaisin 1. uudestaan. 
reassure (rii-a-Suur') tr 

tyynnyttaa; vakuuttaa. 
rebate (ri-beitO 1- n. v9.hen- 

nys, alennus; kouru; — 2. 

tr. vahentaa,, alentaa; uur- 

vCLcLs 

rebatement (-ment) n. v&hen- 
nys, alennus. 

rebel (re'-bel) a. 1. n. kapi- 
nallinen, kapinoitsija. 

rebel (ri-bel') itr. kapinoida 

rebellion (ri-bel'-jon) n. ka- 
pina; vastustus. 

rebellions (-jos) a. kapinalli- 
nen. 

rebound (ri-baund') 1. itr. 
ponnahtaa 1. hypHtS, taakse- 
pain; — 2. tr. ponnahuttaa 
takaisin; — 3. n. ponnah- 
dus, tdyttays; £lkkinlLinen 

Ic 3<M. Tl Tl 3 51 

rebuff (ri-bof ) 1. tr. lySdft L 

tyontaa takaisin; — 2. n. 

toyttays; vastustus; kielto. 
rebuild (ri-bild') tr. rakentaa 

uudelleen. 
rebuke ^ri-bjuuk') 1. tr. moit- 

tia, muistuttaa; — 2. n. 

moite, ransaistus. 
rebus (rii'-bos) n. kuva-ar- 

voitus. 
rebut (ri-bof) v. vaittaa vas- 

taan. 
rebutter (-or) n. vastaus 

syytteeseen. 
recall (ri-kool') 1. n. takai- 

sinkutsu; — 2 tr. kutsua 

takaisin ; palauttaa mie- 

leensa. 
recant (-kantO v. peruuttaa 

(sanansa) ; peraytya. recaatatloB (-kan-tei'-9on) n. 

peruuttaminen. , , ^ 

recanltuUte (ri-ka-pit'-ju- 

leit) tr. paakohdissaan ker- 

rata. 

recapitulation (-lei'-fion) n. 
kertaus, kertaaminen. 

recapture (ri-kap'-tjur) 1. n. 
takaisin ottaminen ; uudes- 
taan otettu palkinto; -- 2. 
tr. ottaa takaisin 1. uudes- 

recast' (ri-kasf) tr. heittaa 
takaisin 1. uudestaan; valaa 
1. tehda uudestaan. 

recede (ri-siid') itr. vetaytya 
takaisin, luopua. 

receipt (-siif) 1. n. vastaAn- 
ottaminen; kuitti; resehti; 
pi. maksu. tulo; — 2. tr. 
antaa kuitti. 

receirable (-sii'-va-bl) a. 
mahdoUinen vastaanottaa L 
hyvaksya. 

receive (-siiv') 1. tr. ^pttaa 
vastaan. saada; hyvaksya, 
sallia; vetaa (tilaa); kar- 
sia; — 2. itr. ottaa vastaan 
vieraisilla kavijSita. 

receiver (-5r) n. saaja; (mak- 
sun) kantaja, velkoja, saa- 
mamies; astia. 

recency (rii'-sen-si) n. nykyi- 
syys. , ^ 

recension (ri-sen -Son) n. 
tarkastus, arvostelu.. 

recent (rii'-sent) a. nykyinen, 
askeinen. . , 

recently (-li) adv. nykyisin, 
askettain. 

receptacle (ri-sep'-ta-kl) n. 
vastaanotto- 1. sailytys- 
paikka; lapakko. 

reception (-sep'-Son) n. vas- 
taanotto; kemut; suostumi- 
nen. 

receptive (-sep'-tiv) a. vas- 
taanottava, sisaitava. 

receptivity (-ti'-vi-ti) n. si- 
sait5kykyisyys, vastaanot- 
tavaisuus. 

recess (ri-ses') 1. n. perayty- 
minen; turva- 1. pakopaik- 
ka; nurkka; syvennys; sa- 
laisuus; virkaloma, lupa, 
vaiiaika; — 2. tr. tehda sy- 
vennys. 

recession (-se'-fion) n. peray- 
tyminen, luopuminen, ta- 
kaisin antaminen. 

reehanse (-tSeindi') tr. vaih- 
taa takal«Vt\. \. -vixjAtteX.'aaxi^ REC 254 RBC recharffe (-tSaardS') tr. taa- 

koittaa 1. ta.yttaa. 1. syyttasi 

1. ahdistaa uudestaan. 
recipe (re'-si-pi) n. resehti, 

l&akemM.&rS,ys. 
recipiency (rl-si'-pi-en-si) n. 

vastaanottavaisuus. 
recipient (-ent) n. vastaan* 

ottaja. 
reciprocal (ri-si'-pro-kal) a. 

molemminpuolinen, keski- 

nd,inen. 
reciprocally (-i) adv. molem- 

minpuolisesti. 
reciprocate (ri-si'-pro-keit) 

V. vaikuttaa molemminpuo- 

lisesti, olla vuorovaikutuk- 

sessa. 
reciprocation (-kei'-Son) n. 

vuorovaikutus. 
reciprocity (-pr&'-si-ti) n. 

vuorovaikutus. 
recital (ri-sai'-tal) n. sanelu; 

esitys; kertomus; selitys; 

konsertti. 
recitation (re-si-tei'-Son) n. 

kuulustelu, kertaus; esitel- 

mlk. 
recite (ri-saif) v. sanella, 

kertoa. esittM.9.. 
recklesa (rek'-les) a. huoli- 

maton, hurja, valinpitam^- 

t5n. 
recklessness (-nes) n. huoli- 

mattomuus, vS,linpitamatto- 

myys. 
reckon (rekn) tr. luetella, 

laskea, arvostella; luuUa. 
reckoner (rek'-n5r) n. laski- 

ja. 
reckonings (rek'-nift) n. las- 

ku; arvio; luulo; laivan 

asGina 
reclaim (ri-kleim') tr. vaatia 

takaisin; kesyttsl^; paran- 

taa; ojentaa; vastustaa. 
reclamation (re-kla-mei'- 

§on) n. takaisin vaatiminen; 

parannus ; vastustus. 
recllnation (re-kli-nei'-Son) 

n. nojautuminen. 
recline (ri-klain') v. kallis- 

taa, nojata. 
rednse (-kluus') a. 1. n. yksi- 

n&inen, erakko. 
rednsion (-kluu'-2on) n. yk- 

sinaisyyteen vetaytyminen. 
recogrnltion (re-k&g-ni'-Son) 

n. jaileentunteminen; tun- 

nustus. 
Jv<»€»>A«lsance (ri-k&^ -ni- 

jTAJia I ri-JcA'-ni-zans) n. takaus, vakuutus; tunnus- 

tus. 
recogmlse (re'-k&s-naiz) tr. 

tuntea (J3,lleen) ; tunnustaa. 
recoil (ri-koir) 1. n. takai- 

sinponnahtaminen; — 2. 

itr. ponnahtaa takaisin. 
recoln (-koin') tr. lyOdM, uu- 
destaan rahaksi. 
recollect (re-k&-lekt') tr. 

muistaa; — one's self malt- 

taa mielensM., tointua. 
recollect (rii-k&-lekt') tr. 

koota j^lleen. 
recollection (re-k&-lek'-Son) 

n. muistaminen, muisto, 

muisti. 
recommence (rii-k&-mens') v. 

alkaa Jalleen. 
recommend (re-k&-mendO tr. 

suositella. 
recommendation (-men-dei'- 

§on) n. suositus. 
recommendatory (-men'-da- 

to-ri) a. suositus-. 
recommender (-dOr) n. 8UO- 

sittelija. 
reconunit (rii-k&-mit') tr. 

JS,lleen vangrita 1. tehda.; 

uudestaan jsltt&a Jollekin 

komitealle. 
recompense (re'-k&m-pens) 1. 

n. korvaus; — 2. tr. korva- 

ta. 
recompose (rii-k&m-pouz') tr. 

panna uudestaan kokoon; 

tyynnyttaa jalleen. 
reconcilable (re'-k&n-sai-la- 

bl) a. mahdollinen sovittaa. 
reconcile (-sail) tr. sovittaa; 

ratkaista. 
reconciliation (-si-li-ei'-Son) 

n. sovinto. 
recondite (re'-k&n-dait 1. ri- 

k&n'-dit) a. salainen, syvd. 
reconnolssance (ri-k&'-ni- 

saans) n. seudun tutkiste- 

lu, vakollu. 
reconnolter (re-k&-noi'-t5r) 

tr. tutkia seutua. vakoilla. 
reconsider (rii-kan-si'-dttr) 

tr. uudestaan miettia, tar- 

klstaa. 
reconsideration (-ei'-§on) n. 

jalleenmiettiminen. 
reconvey (rii-k&n-vei') tr. 

kulettaa takaisin. 
record (ri-koord') tr. merkitd 

muistiin. 
record (re'-k5rd) n. muistiin- 

pano; p5ytM,kirJa; todistus; RBC 255^ 

elS.m&nty(5; paras tulos, en- 

nS,ty8, saavutus. 
recorder (ri-koor'-dttr) n. 

muistiinpanojen tekija; ar- 

kistonhoitaja. 
recount (ri-kaunf) 1. n. uu- 

destaan laskeminen; — 2. 

tr. laskea uudestaan; ker- 

toa J&Ueen. 
recourse (-koors') n. vaikeus; 

avunpyynti. 
recover (-ko'-v5r) 1. tr. voit- 

taa takaisin; korvata; pa- 
ran taa; — 2. itr. parantua, 

toipua; pS,9.st& voitoUe. 
recoTcrable (-a-bl) a. mah- 

dollinen voittaa takaisin; 

paraneva. 
recovery (-v5r-i) n. J9,lleen- 

saavuttaminen ; parantumi- 

nen, toipuminen. 
recreancy (re'-kri-an-si) n. 

raukkamaisuus. 
recreant (-ant) 1. a. raukka- 

mainen; uskoton; — 2. n. 

pelkuri, raukka. 
recreate (re'-kri-eit) tr. vir- 

kista.a. 
recreation (-ei'-Son) n. vir- 

kistys, huvi. 
recreative (re'-kri-ei-tiv) a. 

virkistava. 
recrement (re'-kri-ment) n. 

kuona, roska. 
recriminate (ri-kri'-mi-neit) 

tr. syyttaa vastaan. 
recrimination (-nei'-fion) n. 

vastasyyt5s. 
recruit (ri-kruuf) 1. n. tay- 

dennys: nostokas; rekryyt- 

ti; — 2. V. taydentaa, kor- 

jata; virkistaa; taydentaa 

nostokkailla; toipua. 
rectangrle (rek'-taft-sl) n. 

suorakaide. 
rectangmlar (-tafi'-g:ju-15r) a. 

suorakulmainen. 
rectification (rek-ti-fi-kei'- 

§on) n. korjaaminen. 
rectify (rek'-ti-fai) tr. korja- 

ta, oikaista; useampikertai- 

sen tislauksen kautta puh- 

distaa 
rectilineal (rek-ti-li'-ni-al). 

rectilinear (-ni-(}r) a. suo- 

raviivainen. 
rectitude (rek'-ti-tjuud) n. 

suoruus, vilpittttmyys. 
rector (rek'-t8r) n. pappi; 

rehtori. 
rectory (-i) n. pappila; kirk- 

ko. RED rectum (rek'-tom) n. pera- 

suoli. 
recumbence (ri-kom'-bens) n. 

nojaaminen. lepo. 
recumbent (-bent) a. nojaa- 

va, lepaava. 

recur (ri-kttr') itr. palautua 

uudestaan; uusiutua; ottaa 

turvansa. 
recurrence (-k5r'-ens) n. ta- 

kaisinpalaaminen, uusiutu- 

minen. 
recurrent (-ent) a. takaisin 

palaava, uusiutuva. 
red (red) 1. a. punainen; — 2. 

n. punainen vari. 
redbreast (red'-brest) n. kul- 

tarintakerttu. 
redden (redn) v. tehda 1. tul- 

la punaiseksi, punastua. 
reddlsb (red'-ifi) a. punerta- 

va. 
reddltlon (re-di'-§on) n. ta- 

kaisinantaminen. 
redeem (ri-diim') tr. ostaa ta- 
kaisin; lunastaa; korjata; 

tayttaa. 

redeemer (-(5r) n. lunastaja. 
redemption (-demp'-§on) n. 

takaisinosto; lunastus. 
redcmptory (-demp'-to-ri) a. 

lunnas-. 
redness (red'-nes) n. puna. 
redolence (re'-do-lens) n. 

tuoksu, lemu. 
redolent (-lent) a. hyvaita 

haiseva. 
redouble (ri-dobl') v. monis- 

taa, -stua. 
redoubt (ri-dauf) n. kentta- 

varustus. 
redoubtable (-dau'-ta-bl) a. 

hirvittava. 
redress (-dres') 1. n. korvaus, 

apu; — 2. tr. korvata; aut- 

taa, lievittaa. 
redresslve (-iv) a. korvaava, 

auttava. 
rcd-sbort (red'-Soort) a. tuli- 

kuumana hauras. 
reduce (ri-djuus') tr. alen- 

taa, vahentaa; kukistaa; 

muokata; muuttaa; panna 

sijoilleen; sieventaa; pel- 

kistaa. 
reduction (ri-dok'-Son) n. 

alennus, vahennys; muodos- 

telu, sievennys; sijoilleen 

asettaminen; pelkistys. 
redundance (ri-don'-datva\ tl. 

ylenTci&lSuT%\«rs^^. RQD 256 ' redvmdaiit (-dant) a. ylen- 

mM.9.rftinen. 
redvpUcafe (ri-djuu'-pli-keit) 

tr. tehdS, kaksinkertaiseksi. 
redvpllcatloii (-kei'-fion) n. 

kaksinkertaiseksi tekemi- 

nen. 
re-echo (rii-ek'-o) v. kaiut- 

taa 1. kaikua toistamiseen. 
reed (riid) n. kaisla, ruoko: 

paimenpilli; nuoli; huilun- 

kieli. 
reedy (rii'-di) a. kaislainen: 

kimakka. 
reef (riif) 1. n. s&rkk&: reivi 

(purjeessa); — 2. tr. reiva- 

ta (purjeita). 
reek (riik) 1. n. h5yry, savu: 

— 2. itr. hSyryta, savuta. 
reeky (rii'-ki) a. savuinen, 

hOyryinen. 
reel (riil) 1. n. kela; vyyhdin- 

puut; — 2. tr. kelata, vyyh- 

ditH. 
re-elect (rii-i-lekt'> tr. vali- 

ta uudestaan. 
re-election (-lek'-don) n. uu- 

destaanvalitseminen. 
re-embark (-em-baark') itr 

uudestaan astua laivaan. 
re-enforee (-in-foors') 1. n. 

vahvike; — 2. tr. vahvistaa. 
re-enforcement (-xnent) n. li- 

s&vahvistus. vahvike; apu- 

vM,ki 
re-eatabllsk (-is-tUb'-liS) tr. 

perustaa uudestaan. 
reeve (riiv) tr. pujottaa rei- 

k&a,n (kOysi j. n. e.) 
re-exckangre (rii-eks-tSeindS') 

n. takaisifivaihto. 
refection (ri-fek'-Son) n. vir- 

voitus, virvoke. 
refectlve (-fek'-tiv> a. virkis- 

tavS,. 
refectory (-to-ri) n. ravin to- 
la. 
refer (ri-fttr') 1. tr. Ifthettaa, 

JM.tt9,3,; lukea syyksi; — 2. 

Itr. kaantya puoleen; vedo- 

ta; viitata; tarkoittaa; 

k&S.nt&S, huomionsa; tiedus- 

tella Joltakin [to]. 
referee (re-fttr-ir) n. palkin- 

totuomari, ratkal^ija. 
reference (re'-f5r-ens) n. 

kaS,ntyminen Jonkun puo- 
leen, viittaus. vetoaminen. 

ohje, neuvo; suhde; suosi- 

tus; selitysklrja. 
refine (ri'tain*) v. puhdis- 
tAA, 'Btua; jaloBtaA, -Btua. REF (-ment) n. puh- 

distus, Jalostus, sivistys. 
refinery (-fai'-nOr-i) n. me- 

tallien 1. sokerinpuhdistus- 

laitos. 
refit (ri-fif) v. korjata; va- 

rustaa uudestaan. 
reflect (-flekf) v. heittas. ta- 

kaisin, heijastaa, kuvastaa; 

heijastua; miettiS.; nuhdel- 

la. 
reflection (-flek'-Son) n. hei- 

jastus; miettiminen; nuhde. 
reflective (-flek'-tlv) a. hei- 

Jastava; miettiv^. 
reflector (-tSr) n. heijastaja. 
reflex (rii'-fleks) 1. a. takai- 

sin L sis9.anpain kaS,nnetty; 

— 2. n. heijastus, kajastus. 
reflexive (rl-flek'-siv) a. 

taaksensa katsova; itsekoh- 

tainen. 
refluent (ref'-lu-ent) a. ta- 

kaisfn Juokseva. 
reflux (rii'-floks) n. takaisin- 

Juoksu; pakovesi, luode. 
reform (ri-foorm') 1. n. kor- 

Jaus; uudistus; — 2. v. kor- 
jata; uudistaa; tehdS, pa- 

rannus. 
reformation (re-f&r-mei'-Son) 

n. korjaus; uudistus; paran- 

nus; uskonpuhdistus. 
refornuitory (ri-foor'-ma-to- 

ri) 1. a. '^arantava; — 2. n. 

ojennuslaitos. 
reformer (-foor'-mSr) n. uu- 

distaja; uskonpuhdistaja. 
refound (-faundO tr. valaa 

uudestaan. 
refract (-frakf) tr. taittaa 

(valosateitS,). 
refraction (-fr&k'-don) n. 

(valon) taittuminen. 
refractive (-frS-k'-tiv) a. va- 

loa talttava. 
refractoriness (-to-ri-nes) 

n. uppiniskaisuus. 
refractory (-ri) a. uppinis- 

kainen. 
refrain (ri-freinO 1. v. pid&t- 

taa, pidattyS.; — 2. n. lop- 

puriimi. 
refresh (-freS') tr. virkist&a. 
refreshment (-ment) n. vir- 

kistys; virvoke. 
refrigerant (-frl'-dS^ir-ant) a. 

jaahdyttava. 
refrigerate (-reit) tr. JfiAh- 

dyttaa. 

refrigeration (-rei'-fion) n. 
laahdytys. <*frlKerii)or (-(rl'-dSOr-el- 

tOr) n. jH^hdytyBOBtU, JftEL- 

TttrlgrrAtoTj (-dSSr-a-to-rl) 
1. a. jatthdyttava; — 3. n. 
jaahdyhe; jaahdytysastla. 

rrlugt (ret'-Judi) n. turva, 
Buoja: pelastuakelno. 

HfuKce (ref-lu-dlll') n. pako- 

rcfalKVBiw (rl-fol'-dfena) n. 

lolato. 
refnlKvn* (-d£eiit) n. lolata- 

TCfDBd {rl-Cond'j tr. maksaa 

rrfuBKl (-fjuu'-ial) n. hrl- 
uaamlnen: kielto; valinta- (rl-tjuu'-ta-bl) . 
, (ref-]u-tpi'-aon) resalB {-geln') tr. eaavuUaa 

renl (rll'-Kal) a- kunlnknal- 

rrsBle (ri-geiV) 1. n. kustit: 

^ 2. V. kestltil; Juhlla. 
reSDlrmcBt (-ment) n. keatU- 

ninkaalirHBt valtamerklt. 
ntmnUtj (-«a'-lt-tt) n. kunln- 

revard (-graard'l 1. n, katse, 
huomto, kunniollus; mains: 
ajftti " *- — — -"-• rcsardlDl (-tul) a. 
"fon, vamta'miitOn.' 
rcKBltB (ri-Rilf-a) n. soul 
purjehduakUiialiu. 7_ BBH 

rwcBUBtloB l-ei'-Son) n. uu- 

destaByntymltien. 
F<^ffFiit (rll'-d£ent) 1. a. halllt- 

Beva; — 2. halMtslJa: Bljala- 

hallltslja, 
rrdclilv (re'-dli-sald) n. kn- 

TCBlmeB <-d£l-men) n, halU- 
tusmuoto; ruokajarjeatel- 
mtt; kohtuus ravlnnon naut- 

nsimvnt (-ment) n. rykment- 

TFslmental (-men'-tal) B.rrk- 

mentln-. 
rcdmcBtal* (-tali) n. pL udl- 

rrKlon (ril'-dlon) n, aeotu. 

TFKlKter <re'-dilB-tQr) 1. n. lu- 
ettelo: todiituKklrfa; regU- 
terl; reglatraattorl; mm- 
mlintaBolttaJa; — 2. tr. mflr- Itr. perllr- 
n. perttyty- Sqn) n. 
isa^ntQ. nSllinen ; 
nainen. 
reBnlBTllr (-Itt'-r fKOlBllOB ('] 

'"]" a" ja ;" eln'akelto: " " ' 
VKBrsltate (rl-s<Ir'-dfi-telt) 

V. Tieittaa 1. vuodattaa ta- 

kalBln; valua takaisln. 
'rhFor (ril-hiir') tr, kuulltt 1, 

tutkia uudestaan. 
'fhcarnal (rl-h5r'-8al) n. tolB- 

taniln^n: kertomlnen: liar- 

vheane (-hOra') tr. tolstULV RBI 258 * RBM relirn (rein) 1. n. hallitus, Yal- 
ta; — 2. itr. hallita. vallita. 

reimburse (rii-im-bOrs') tr. 
maksaa takaisin ; korvata. 

reimbaraemeiftt (-ment) n. ta- 
kaisinmaksu; korvaus. 

rein (rein) 1. n. ohjakset; — 
2. tr. ohjata, hillita. 

reindeer (-diir) n. peura, po- 
ro. 

reins (reinz) n. pi. munuaiset. 

reinstall (rii-in-stoor) tr. a- 
settaa uudelleen virkaansa. 

reinstate (-steif) tr. asettaa 
uudelleen virkaansa. 

reinsurance (rii-in-Suu'-rans) 
n. jS.lleenvakuutus. 

reinvest (-in- vest') tr. pukea 
jS,lleen; sijoittaa uudestaan. 

reissue (rii-iS'-u) 1. n. toinen 

Sainos; — 2. tr. laskea uu- 
estaan liikkeeseen. 
reiterate (ri-i'-t(Jr-eit) tr. 

toistaa. 
reiteration (-ei'-fion) n. tois- 

taminen. 
reject (ri-dzekf) tr. hyljata,; 

heittS.^ luotaan. 
rejection (-d2ek'-Son) n. hyl- 

kd.lLminen. 
rejoice (-d2ois') v. ilahuttaa, 

iloita. 
rejoin (-d2oinO v. yhdistM 

j3.11een, liittyS, uudestaan; 

vastata. 
rejoinder (-d5r) n. vastaus. 
rejuvenate (-dzuu'-vi-neit) tr. 

nuorentaa Jalleen. 
relKindle (rii-kindl') v. sytyt- 

tS.S. 1. syttya uudestaan. 
relapse Tri-l&psO 1. n. takai- 

sinluisuminen; uusiutumi- 

nen; — 2. itr. luisua takai- 
sin; langreta uudestaan. 
relate (-leif) v. kertoa. ku- 

vailla; olla Jossakin suh- 

teessa. 
relation (-lei'-Son) n. kerto- 

minen. kertomus: suhde; 

sukulaisuus; sukulainen. 
relationship (-Sip) n. suku- 
laisuus. 
relative (re'-la-tiv) 1. a. suh- 

teellinen; yhteydessS, oleva; 

— 2. n. sukulainen; relativi. 
relax (ri-lUks') v. h511enta9., 

hdltyS,; veltostuttaa, veltos- 

tua. 
relaxation (-lUk-sei'-don) n. 

httltyminen; huvittelu; Velt- 

tous. 
rciar (ri-leV) 1. n. varaato kyytihevosia 1. koiria; va- 

ramies; — 2. tr. asettaa uu- 
destaan. 
release (ri-liis') 1. n. vapaut- 

taminen; suoritus; luovu- 

tus; — 2. tr. vapauttaa; 

luovuttaa. 
relegrate (re'-li-greit) tr. siir- 

t£l3,; ajaa maanpakoon. 
relegration (-Erei'-Son)n. maas- 

takarkoitus. 
relent (ri-lenf) itr. helty&. 
relentless (-les) a. s&alimS.- 

tttn. 
relevancy (re'-li-van-si) n. a- 

siaankuuluvaisuus. 
relevant (-vant) a. aaiaan- 

kuuluva. 
reUable (ri-lai'-a-bl) a. luo- 

tettava. 
reliance (-ans) n. luottamus; 

turva. 
relic (re'-lik) n. ja.&nnOs ; ruu- 

mis; muisto. 
relict (re'-likt) n. leskivaimo. 
relief (ri-liif) n. huojennus, 

helpoitus, apu ; vapautus 

(tyttstS.); sijainen; korko- 

kuva. 
relieve (-liiv') tr. kohottaa 

esille; huojentaa; auttaa; 

vapauttaa virkatoimesta. 
relievo (-lii'-vo) n. korkoku- 

va 1. -teos 
reliffion (ri-li'-d2on) n. uskon- 

to. 
rellslous (-d2os) a. uskonnol- 

linen, hurskas; tunnontark- 

ka; veljeskunnan-. 
relinquisb (-lifi'-kwifi) tr. 

hylj^t^. heitt^H sikseen. 
relinquislunent (-ment) n. 

hylka.a.minen. 
relisb (re' -lid) 1. n. hyv8.nma- 

kuisuus; esimaku; mlelty- 

mys; mauste; — 2. v. mais- 

tella mielihyvllll&; maistua 

hyvM.lt£l; nauttia; maustaa. 
reluctance (ri-lok'-tans) n. 

vastenmielisyys. 
reluctant (-tant) a. vasten- 

mielinen. 
rely (ri-lai') itr. luottaa [on L 

upon]. 
remain (ri-mein') itr. JfiAdft 

jaielle; pysya, viipy^. 
remainder (-d5r) n. J&&nnttB. 
remains (-meinz') n. pL Jfiiln- 

ndkset; ruumis. 
remand (-mand') tr. l&hettiU& 

1. kutsua takaisin. 
remark (-mark') 1. n. huo- REM 259 RBN mautus; — 2. tr. huomaut- 

taa. 
remarkable (-a-bl) a. huo- 

mattaya, merkillinen. 
remarkablene«« (-nes) n. mer- 

killisyys. 
remarry (rii-mfi.'-ri) y. naida 

uudestaan. 
remediable (ri-mii'-diTa-bl) a. 

mahdoUinen parantaa. 
remedial (-di-ai) a. paranta- 

va. 
remediless (re-mi'-di-les) a. 

parantumaton. 
remedy (re'-mi-di) 1. n. pa- 

rannuskeino, Ift&ke; korva- 

us; keino; — 2. tr. paran- 
taa; korjata. 
remenber (ri-mem'-b5r) tr. 

muistaa; tervehtiS.. 
remembrance (-brans) n. 

muisto, muisti. 
remembrancer (-bran-s5r) n. 

muistuttaja; muisto. 
remind (ri-maind') tr. muis- 

tuttaa, kehoittaa. 
reminiscence (re-mi-ni'-sens) 

n. muisto. 
reminiscent (-sent) a. muis- 

tava. 
remise (ri-maiz') 1. n. takai- 

sin antaminen; luovutus; — 

2. tr. mhett&a, 1. antaa ta- 

kaisin; luovuttaa. 
remiss (-mis') a. huolimaton, 

levM.pera.inen. 
remissible (-mis'-i-bl) a. an- 

teeksiannettava. 
remission (-mi'-Son) n. takai- 

sinia.hettM.minen; luovutus: 

sikseenj&tt&minen: anteek- 

sianto; lieventftminen ; (ra- 

hojen) Ifthetys. 
remit (ri-mif) v. mhettftft ta- 

kaisin; luovuttaa; l£Lhett&.M 

maksu; lieventftft, lieven- 

tyft; antaa anteeksi; JftttMA 

sikseen; armahtaa. 
remittal (-al) n. luovutus. 
remittance (-ans) n. rahalM- 

hetvs 
remittent (-ent) a. ajottain 

herke^vM. 
remnant (rem'-nant) n. J8,M,n- 

n5s. 
ren&odel (rii-m&'-del) tr. uu- 
destaan muodostaa. 
remonstrance (-m&n'-strans) 

n. vastavftitds, vastalause. 
remonstrant (-strant) a. vas- 

tustava. 
remonstrate (-streit) tr. pan- na vastaan. esittftM. vasta- 

i^yita.. 
remorse (ri-moors') n. oman- 

tunnon vaiva. 
remorseful (-ful) a. katuva. 
remorseless (-les) a. paatu- 

nut. 
remote (ri-mouf) a. etftinen. 

kaukainen. 
ren&oteness (-nes) n. etfti- 

syys. 
ren&ount (ri-maunf) v. nous- 

ta J&Ueen. 
ren&ovable (-muu'-va-bl) a. 

mahdoUinen siirtftft. 
removal (-val) n. siirto. 
remove (-muuv') 1. tr. siirt&8., 

muuttaa; hftvittSLM; panna 

viralta; — 2. n. siirto; asun- 

non L liikkeen muutto; v8.- 

li, aste. 
remunerate (ri-mjuu'-n5r- 

eit) tr. palkita. korvata. 
ren&uneratlon (-ei'-fion) n. 

palkinto, korvaus. 
ren&uneratlve (-mjuu'-n5r-a- 

tiv) a. palkitseva, tuottava. 
rencounter (ren-kaun'-t5r) 1. 

n. kohtaus, ottelu; — 2. v. 

kohdata SLkkiM; iskefi, yh- 

teen. 
rend (rend) tr. [rent; rent] 

sMrkeft, pirstoa; ry5st&.ft. 
render (ren'-d5r) tr. palaut- 

taa; saattaa» tuottaa; luo- 
vuttaa; Jakaa, antaa; k&a.n- 

t£L& (kielesta, toiseksi), tul- 

kita; rapata. 
rendeavous (raan'-de-vuu) 1. 

n. kohtauspaikka; sovittu 

kohtaus; — 2. v. koota L 

kokoontua sovittuun paik- 

kaan. 
rendition (ren-di'-fion) n. luo- 

vuttaminen ; kdilnnos. 
reneirade (re'-ni-geid) n. luo- 

pio. 
renew (ri-njuu') tr. uudistaa. 
renewal (-al) uudistus. 
rennet (re'-net) n. Juoksu- 

tusmaha; Juoksutin. 
renounce (ri-nauns') tr. luo- 

pua iostakin, kieltM.yty& o- 

mistamasta; kieltMS.. 
renouncement (-ment) n. luo- 

puminen, kielto. 
renovate (re'-no-veit) tr. uu- 

distaa. 
renovation (-vei'-fion) n. uu- 
distus. 
renown (ri-naun') a. maine^ 

kuuluisuus. RBN 260 RBP renowned (-naund') a. kuu- 

luisa. 
ren^ (rent) 1. n. repe&mM,, mur- 

ros, rako hajaannus; vuok- 

pa, veri; — 2. v. vuokrata: 

— 3. imp. L pp. verbistfi. 

rend. 
rental (ren'-tal) n. vuokralu- 

ettelo, vuokrasumma. 
renter (ren'-tttr) 1. n. vuok- 

raaja; — 2. tr. ommella L 

parsia siististl. 
renunciation (ri-non-si-ei'- 

Son) n. luopuminen. 
re-obtaIn (rii-&b-tein') tr. 

JSLUeen saavuttaa. 
reoriranlaatlon (rii-oor-gra-ni- 

zei'-Son) n. uudestaanjftr- 

Jest3.minen. 
reoriranlae (-oor'-gra-nais) tr. 

J9.rje8tS.fi, uudestaan. 
repaid (ri-peid') imp. L pp. 

verbistfi. repay, 
repair (ri-peer') 1. n. paran- 

nus, korjaus; — 2. tr. kor- 

jata; korvata; — 8. itr. ia.h- 

tefi.. 
reparable (re'-pa-ra-bl) a. 

mahdoUinen korjata 1. kor- 

vata 
reparation (-rei'-fion) n. kor- 
jaus; korvauff 
reparative (ri-pa'-ta-tiv) a. 

korjaava. 
repartee (re-par-tii') n. sat- 

tuva vastaus. 
repass (rii-pas') v. kulkea ta- 

kaisin. 
repast (ri-pasf) n. ateria: 

virvoitus. 
repay (-pel') tr. [repaid; re- 
paid] maksaa takaisin L 

uudestaan; korvata. 
repayn&ent (-ment) n. takai- 

sinmaksu. 
repeal (-piil') 1. n. epuutus, 

peruutus; — 2. tr. peruut- 

taa, eputtaa. 
repealable (-a-bl) a. mahdol- 

linen peruuttaa. 
repeat (-piif) 1. n. toistami- 

nen; — 2. tr. toistaa, ker- 

rata 
repeatedly (-pii'-ted-li) adv. 

yhfi. uudestaan. 
repeater (-t5r) n. toistaja; 

ly&va kello; desimaalijakso. 
repel (ri-pel') tr. ajaa takai- 
sin; vastustaa. 
j*e>j»ellent (-ent) a. takaisin a- 
javA. repent (-pent') v. katua, sur- 
ra; surettaa. 
repentanee (-ans) n. katumus. 
repentant (-ant) a. katuva. 
repeople (rii-pii'-pl) tr. uu- 
destaan asuttaa. 
reperevaalon (rii-ptfr-ko'-ion) 

n. takaisintydntaminen; hei- 

JastuB. 
repercvMdve (-siv) a. takai- 
sin ajava; heijastava. 
repertory (re'-pOr-to-ri) n. 

aineluettelo; Jarjestetty va- 

rasto ; varastohuone. 
repetition (re-pi-ti'-9on) n. 

toistaminen. 
repine (ri-pain') itr. olla har- 

missaan. nureksia. 
replace (-pleis') tr. panna en- 

tiselle paikalleen; suorit- 

taa; korvata. 
replant (-plfi,ntO tr. uudes- 
taan istuttaa. 
replenish (-ple'-niS) tr. tftyt- 

tfi.a jaileen. 
replete (-pliif) a. t&ysin&i- 

nen. 
repletion (-plii'-9on) n. tfi.ysi- 

naisyys. 
replevy (ri-ple'-vi) tr. saada 

omansa taKaisin antamalla 

takaus. 
replication (re-pli-kei'-Son) n. 

vastaus. 
reply (ri-plai') 1. n. vastaus; 

— 2. tr. vastata. 
report (-poortO 1. n. kerto- 

mus. tiedonanto. selitys;hu- 

hu; maine; pamaus; — 2. v. 

kertoa, selittfi.a, kuvailla; 

huhuta; tehda 1. antaa ker- 

tomus. 
reporter (-t5r) n. kertoja, tie- 

donantaja. 
repose (ri-pouz') 1. n. lepo, 

uni: — 2. V. asettaa lepoon; 

levata, niaata; luottaa. 
reposit (-p&'-zit) tr. asettaa 

levolle; sijoittaa. 
repository (-zi-to-ri) n. sfi,ily- 

tyspaikka, varastohuone. 
repossess (rii-po-zes' I. -ses') 

tr. omistaa Jalleen. 
repossession (-ze'-9on) n. uu- 

delleen omistaminen. 
reprehend (re-pri-hend') tr. 

moittia. 
reprehensible (-hen'-si-bl) a. 

moitittava. 
reprehension (-hen'-ion) n. 

moite, nuhde. RBP 261 RBS repreliemalTe (-hen'-siv) a. 

moittiva. 
reprc»a«»t (re-pri-zent') tr. 

esittHM., kuvata; edustaa. 
representation (-zen-tei^-lon) 

n. esitys, kuvaus; kuva; 

edustus. 
representative (-zen'-ta-tiv) 

1. a. eBitt&.vS,; edustava; — 

2. n. edustaja.. 

repress (ri-presO tr. kukis- 

taa; hillit&. 
repression (-pre'-Son) n. ku- 

kistus, hillitseminen. 
repressive (-pre'-siv) a.'ku- 

kistava. 
reprieve (-prllv') 1. n. v&liai- 

ka; kuolemantuomion tM.y- 

tM,ntdOnpanon toistalseksi 

lykka.a,minen; — 2. tr. lykll- 

tH toistaiseksi tuomion t&y- 

tftntOOnpano. 
reprimand (re'-pri-m&nd) 1. 

n. nuhde; — 2. tr. nuhdella, 

moittia. 
reprint (rii -print') tr. ottaa 

uusi painos. 
reprint (rii'-prlnt) n. uusi 

paincrs. 
reprisal (ri-prai'-zal) n. kor- 

vaukseksi ottaminen (vi- 

holliselta) ; kostotoimi. 
reproach (-proutS') 1. n. nuh- 
de; — 2. tr. nuhdella, moit- 
tia. 
reproachable (-a-bl) a. moi- 

tittava. 
reproachful (-ful) a. moittiva; 

hslpe&llinen. 
reprobate (re'-pro-beit) 1. tr. 

hvljata, kirota; — 2. a. hyl- 

jatty, turmeltunut; — 3. n. 

hylki5. 
reprobation (-bei'-§on) n. hyl- 

k9,9,minen; kirous. 
reproduce (rii-pro-djutis') tr. 

tuoda Jalleen esille; synnyt- 

tH'A; kuvata. 
reproduction (-pro-dok'-§on) 

n. uudestaan tuottaminen; 

synnytys, sikiaminen; ku- 

vaaminen. 
reproof (ri-pruuf) n. nuhde. 
reprovable (-pruu'-va-bl) a. 

moitittava, rikoUinen. 
reprove (-pruuv') tr. nuhdel- 

la, torua, moittia. 
reprover (-Or) n. nuhtelija, 

moittija. 
reptile (rep'-til) 1. a. matele- 

va; alhafnen; — 2. n. mate- 

lija. republic (ri-pob'-lik) n. taaa- 

valta. 
republican (-pob'-ll-kan) 1. a. 

tasavaltainen, republikaa- 

ninen; — 2. n. republikaani. 
republication (-kei'-fion) n. 

uusi Julkaiseminen 1. pai- 
nos. 
repubUsh (-pob'-liS) tr. Jul- 

kaista uudestaan. 
repudiate (ri-pjuu'-di-eit) tr. 

hylJUtS,; kieltaytya tunnus- 

tamasta. 
repudiation (-ei'-Son) n. hyl- 

kaaminen; kielt3,ytyminen 

tunnustamasta. 
repuirnance (ri-pogr'-nans) n. 

vastenmielisyys. 
repugnant (-nant) a. yhteen- 

sopimaton, vastenmielinen. 
repulse (ri-pols') 1. n. takai- 

sintydntM.minen: hylk&ami- 

nen, kielto; — 2. tr. ty&ntM.& 

takaisin 1. luotaan; evS.t&, 

hyljata. 
repulsion (-por-fion) n. takai- 

sinkarkoittaminen; hylk8,&- 

minen ; vastenmielisyys. 
repulsive (-siv) a. luotaan 

tyttntavft; kylmtt, tyly. 
reputable (rep'-Ju-ta-bl) a. 

kunnioitettava, hyv&mai- 

neinen. 
reputation (-tei'-Son) n. (hy- 

y^) maine; huuto. 
repute (ri-pjuuf) 1. n. maine, 

huuto; — 2. tr. kunnioittaa. 
reputed (-ed) a. arvossa pi- 

detty. 
reanest (ri-kwesf) 1. n. ha- 

kemus, pyyntO ; tiedustelu ; 

— 2. tr. pyytftft; hakea; ke- 

hoittaa. 
reanlenoi (rii'-kwi-em) n. kuo- 

linmessu. 
reanlrable (ri-kwair'-a-bl) a. 

tarpellinen. 
reanlre (-kwair') tr. vaatia; 

tarvita. 
reaulrement (-ment) n. vaatl- 

mus; tarve. 
reanlslte (re'-kwi-zit) 1. a. 

tarpeellinen; — 2. n. tarve. 
reanlsltlon (-zi'-fion) n. vaati- 

mus; tilaus. 
reanltal (ri-kwai'-tal) n. kor- 

vaus; kosto. 
requite (-kwaif) tr. korvata, 

kostaa. 
rescind (ri-sind') tr. kumota. 
rescission (-si'-2oii) r^. V^v.- 

TXioaTcvV^avn. ItBS 362 RES rescript (rii'-skript) n. Julis- 

tus. 
rescue (res'-kju) 1. n. vapau- 

tus, pelastus; — 2. tr. va- 

pauttaa; pelastaa. 
rescuer (-kju-dr) n. vapaut- 

taja, pelastaja. 
research (rii-s5rt§') 1. n. tut- 

kimus; — 2. tr. tutkia. 
resemblance (-zem'-blans) n. 

kaltaisuus. 
resemble (-zem'-bl) tr. olla 

kaltainen 1. vertainen, muis- 

tuttaa Jotakin; verrata. 
resent (ri-zenf) tr. olla pa- 

hoillaan; loukkaantua; pa- 

heksua. 
resentful (-ful) a. d^rtyisH, 8.- 

kainen. 
resentment (-ment) n. 9,rtyi- 

syys; viha. 
reservation (re-z5r-vei'-Son> 

n. s^ily tt9,minen ; varaus, 

ehto; varattu maa-alue. 
reservatory (ri-zttr'-va-to-ri) 

n. s3.ili&. 
reserre (-zOrv') 1. n. pidS,tys; 

varasto ; poikkeus ; varaus, 

ehto: — 2. tr. s3.ilyttS.S., va- 

rata 
reserved (-zttrvd') 1. pp. va- 
rattu; — 2. a. varovainen; 

kylmS,. 
reservoir (re'-zttrv-woor) n. 

saili5, amme. 
resblp (rii-§ip) tr. lastata uu- 

destaan. 
reside (ri-zaid') itr. asua. 
residence (re'-zi-dens) n. a- 

suinpaikka, asunto. 
resident (-dent) 1. a. asuva; 

— 2. n. asukas; 13,hettil9.B. 
residual (ri-zid'-Ju-al) a. ja- 

lelle jaava. 
residuary (-Ju-e-rl) a. jaiellft 

oleva, j3.a.nnOksen-, muu. 
residue (re'-zld-ju) n. jaan- 

nds. 
resign (ri-zain') tr. luovuttaa, 

luopua; luopua virastaan; 

mukautua. 
reslgmatlon (re-zig-nel'-Son) 

n. luopuminen, mukautumi- 

nen. 
reslgmed (-zaindO a. alistuva. 
resin (re'-zin) n. pihka. 
resinous (re'-zi-nos) a. pih- 

kainen. 
resist (ri-zisf) tr. vastustaa. 
resistance (-ans) n. vastustus. 
remtmtihie C-^is'-tl-bl) a. mah- 
dolUnen vastustaa. reslstlem (-zist'-les) a. vas- 

tustamaton. 
resoluble (re'-zo-luu-bl) a. 

hajoava, liukeneva. 
resolute (-luut) a. luja, var- 

ma, p9.S.ttav9,inen. 
resoluteness (-nes) n. p&&tt8.- 

vaisvvs 
resolution (-luu'-ion) n. liu- 

keneminen; hajoaminen ; 

pMtt^vaisyys; pSitds. 
resolvable (ri-z&V-va-bl) a. 

mahdollinen hajoittaa 1. se- 

litt3.iL. 
resolve (-z&lv') 1. v. hajoit- 
taa osiinsa; selittM,9,; pa.S.t- 

taa; maarata; — 2. n. paa- 

t58. 

resolved (-z&lvd') a. paatta- 

vainen; aikova. 
resonance (re'-zo-nans) n. 

kaiku. 
resonant (-nant) a. kaikuva. 
resort (rl-zoorf) 1. n. ko- 

kous- 1. turva- 1. virklstys- 

paikka; — 2. itr. menna, 

kayda, vetaytya; turvautua. 
resound (-zaund') v. kaikua. 
resource (rl-soors') n. apu- 

lahde 1. -keino, vara, turva. 
respect (-spekf) 1. n. huo- 

mioonottaminen; suhde; 

kunnioitus; — pi. terveiset, 

suositus; — 2. tr. kuulua 

Johonkin; ottaa huomloon; 

kunnioittaa. 
respectability (-a-bi'-li-ti) n. 

arvo ; ar vokas kay tiJs. 
respectable (-spek'-ta-bl) a. 

kunnioitettava; joltinenkin. 
respectful (-spekt'-ful) a. 

kunnianarvoisa; kunnioi- 
tettava. 
respecting (spek'-tift) prep. 

ottaen huomloon. 
respective (-tiv) a. suhteelli- 

nen; koskeva; kuUekin 

kuuluva, oma. 
respectively (-li) adv. kukin 

erikseen, aina asian 1. hen- 

kil5n mukaan. 
resplrable (ri-spai'-ra-bl) a. 

mahdollinen hengrittaa. 
respiration (re-spi-rei'-Son) 

n. hengitys; virkistys. 
respiratory (ri-spai'-ra-to-ri) 

a. hengitys-. 
respire (ri-spalr') v. hensit- 

taa; levata. 

respite (re'-spit) 1. n. maJlra- 
aika; lykkiys, vilvytys; — RBS 263 RET 2. tr. lykftta. toistaiseksi; 

keskeytt8,&. 
resplendence (ri-splen'-dens) 

n. loisto. 
resplendent (-dent) a. loista- 

va. 
respond (ri-sp&nd') tr.^ vasta- 

ta. 
respondent (-ent) 1. a. vas- 

taava; — 2. n. vastaaja. 
response (-spons') n. vas- 

taus. 
responsibility (-sp&n-si-bi'- 

If-ti) n. vastuunalaisuus; 

maksukykyisyys; sopivai- 

suus. 
responsible (-sp&n'-si-bl) a. 

vastuunalainen; maksuky- 

kyinen. 
responsive (-sp&n'-siv) a. 

vastaava. 
rest (rest) 1. n. lepo; rauha; 

lepopaikka; j&£Lnn58; — 2. 

tr. rauhoittaa, lepuuttaa; 

tukea; — 8. itr. levata; jtta- 

d'A ; luottaa. 
restaurant (res'-to-rant) n. 

ravintola. 
restitution (-ti-tJuu'-5on) n. 

ennalleen asettaminen, kor- 

vaus. 
restive (res'-tiv) a. vastaha- 

koinen, rauhaton. 
restlveness (-nes) n. vasta- 

hakoisuus. 
restless (rest'-les) a. levo- 

ton, rauhaton; uuras. 
restoration (res-to-rei'-5on) 

n. ennalleen asettaminen; 

uudistus; toipuminen. 
restorative (ri-stoo'-ra-tiv) a. 

vahvistava. 
restore (-stoor') tr. asettaa 

entiselleen ; parantaa. 
restrain (-strein') tr. pid^t- 

taa. kesyttaa. hillita, supis- 

taa. 
restraint (-streinf) n. estM,- 

minen; hillitseminen; su- 

pistus, pid^ke. 
restrict (-strikf) tr. rajoit- 

taa. hillita. 
restriction (-strik'-Son) n. ra- 

Joitus, hillitseminen. 
restrictive (-strik'-tiv) a. ra- 

Joittava. 
result (ri-zolf) 1. n. tulos, 

seuraus; p^atds; — 2. itr. 

olla seurauksena; paattas.; 

paattya. 

resultant (-zol'-tant) 1. a. tuloksena oleva; — 2. n. re-* 

sultantti. 
resultless (-zolt'-les) a. tu- 

lokseton. 
resume (ri-zuum') tr. ottaa 

takaisin; ottaa 1. alkaa uu- 

destaan. 
resun&ptlon (-zomp'-fion) n. 

takaisin ottaminen; uudel- 

leen alkaminen. 
resurrection (re-sor-rek'-5on) 

n. yl5snouseminen. 
resuscitate (ri-so'-si-teit) v. 

uudelleen herattaa 1. herftta 

henkiin, virvoittaa. 
resuscitation (-tei'-fion) n. 

hehkiinheratys. 
retail (ril'-teil) n. vahittais- 

myynti. 
retail (ri-tell') tr. myyda va- 

hittain; kertoa. 
retailer (ri-tei'-15r) n. vahit- 

taismyyja. 
retallment (ri-teil'-ment) n. 

vahittaismyynti. 
retain (rl-teln') tr. pitaa hal- 

lussaan; pidattaa; vuokra- 

ta; ottaa palvelukseensa. 
retainer (-Or) n. hallussaan 

pitaja; palvelija, puoluelai- 

nen; kasi- 1. etumaksu la- 

kimiehelle. 
retake (ri-teik') tr. ottaa uu- 

destaan 1. takaisin. 
retaliate (ri-ta'-li-eit) itr 

kostaa. 
retaliation (-ei'-Son) n. kosto. 
retard (ri-taard') tr. hidas- 

tuttaa, viivyttaa. 
retardation (-taar-dei'-fion) 

n. viivytys, este. 
retarder (-taar'-d6r) n. vii- 

vyttaja, este. 
retch (rets 1. riitS) itr. y6- 

kayttaa (ennen oksenta- 

mista). 
retention (ri-ten'-Son) n. pi- 

datys; vankeus, vankila; pi- 

datysoikeus. 
retentive (-ten'-tiv) a. pidat^ 

tava; pitava. 
reticence (re'-ti-sens) n. vai- 

teliaisuus. 
reticent (-sent) a. vaitelias. 
retlcuUtlon (ri-tik-Ju-lei'- 

Son) n. verkkomainen ku- 
dos. 
reticule (re'-tik-Jul) n. tyO- 

laukku. 
retina (re'-ti-na) n. silma,n 

hermokalvo. 
retinue (re'-Uiv-\\xS xt. %«sixxi.^. KBT 264 KBV retire (ri-tairO v. perayttaH; 
lunastaa (vekseli) ; per&y- 
tyUj vetaytyM. yksityiseli- 
mftan; mennfi, levolle. 

retired (-taird') a. yksityi- 
nen, rauhallinen; virkaeron 
ottanut. yksityiseia,ma.S,n 
vetaytynyt. 

retireetent (-tair'-ment) n. 
yksinS^isyyteen vetaytymi- 
nen; yksinaisyys; yksityls- 

eiama. 

retort (ri-toorf) 1. n. vas- 
taus; tislauspullo; — 2. v. 
viskata takaisin; koukis- 
taa taaksepain; vastata. 

retouch (-totS') 1. n. viimeis- 
tely; — 2. tr. viimeistelia. 

retrace (-treisO tr. seurata 
takaisin; piirtaa uudestaan. 

retract (-trakf) tr. vetaa ta- 
kaisin; supistaa; peruuttaa. 

retraction (-trak'-fion) n. ta- 
kaisin vetaminen ; supistus; 
peruutus. 

retreat (-triif) 1. n. perayty- 
minen, palausmatka; turva- 
paikka, yksinaisyys; — 2. 
itr. vetaytya takaisin, pe- 
raytya. 

retrench C-trentS') 1. tr. kar- 
sia; vahentaa; vallittaa; — 
2. itr. supistaa elantokus- 
tannuksia. 

retrenchment (-ment) n. va- 
hennyt; sisavallitus. 

retribution (re-tri-bjuu'-§on) 
n. takaisinmaksu, kosto. 

retributive (ri-trib'-Ju-tiv) a. 
palkitseva, kostava. 

retrievable (-trii'-va-bl). a. 
mahdollinen saavuttaa ta- 
kaisin 1. korjata. 

retrieve (-triiv') tr. saavut- 
taa takaisin; korjata. 

retriever (-5r) n. vainukoira. 

retroact (ret- 1. riit-ro-akt') 
itr. vaikuttaa vastaan. 

retroaction (-ak'-fion) n. vas- 
tavaikutus. 

retrocede (-ro-siid') 1. tr. 
luovuttaa takaisin; — 2. itr. 
vaistya takaisin. 

retrocession (-se'-Son) n. 
vaistyminen; takaisinluovu- 
tus. 

retroarrade (riif- L ret'-ro- 

grreid) 1. a. takaperin me- 

neva; — 2. itr. menna taak- 

sepAin; rappeutua. 

r^troarremmioMt (-grre'-Son) n. taaksepainmeno; takaperoi- 
nen kehitys, taantumus. 

retrospect (riit'-ro-spekt) itr.. 
katsella taaksensa. 

retrospection (-spek'-Son) n. 
katsaus taaksepain. 

retrospective (-spek'-tiv) a. 
taaksensa katsova; mennei- 
syytta koskeva. 

return (ri-tttrn') 1. n. takai- 
sinpalaaminen ; takaisin pa- 
lauttaminen; takaisinmak- 
su, korvaus; vastaus; viral- 
linen ilmoitus, selonteko. 
luettelo; tilasto [pL]; hytf- 
ty; tulos; — 2. itr. palata 
takaisin: vastata; — 3. tr. 
palauttaa takaisin; maksaa 
takaisin; korvata; vastata 
Johonkin; virallisesti il- 
moittaa. 

return-ticket (-ti-ket) n. 
edestakainen piletti. 

reunion (ri-Juun'-Jon) n. uu- 
delleenyhdistaminen I. yh- 
tyminen, yhteen kokoontu- 
minen. 

reunite (rii-ju-naif) v. jai- 
leen yhdistaa 1. yhdistyi. 

reveal (ri-viil') tr. tuoda il- 
mi, julkaista. ilmoittaa, 
paljastaa. 

reveille (re- veil'- je 1. re-va- 
lii') n. heratyssignaali (se- 
ta vaessa). 

revel (re'-vel) 1. n. kestit, ke- 
mut; — 2. itr. pitaa kemuja. 

revelation (re-vi-lel'-Son) n. 
Julkaisu; Jumalallinen il- 
mestys. 

revelry (re'-vel-rl) n. kemut. 

revenire (ri-vendi') 1. n. kos- 
to; — 2. tr. kostaa. 

revenarefnl (-ful) a. -kostonhi- 
moinen. 

revenue (re'-vi-nju) n. tulot. 

reverberate (ri-v5r'-b5r-elt) 
tr. sysata takaisin; heijas- 
taa. 

reverberation (-ei'-don) n. ta- 
kaisinty5ntaminen; heijas- 
tus. 

reverberatory (-vttr'-bttr-a- to- 
ri) a. heijastava. 

revere (ri-viir') a. kunnioi- 
tettava. 

reverence (re'-v5r-ens) 1. n. 
kunnioitus; — 2. tr. kun- 
nioittaa. 

reverend (-end) a. kunnian- 
arvoisa (pappien arvonlmi). REV 265 RHY reTerent (-rent) a. kunnioi- 

tettava; n5yr&. 
reverential (-ren'-9al) a. kun- 

niassapit9,v8,. 
reverie (re'-vttr-i) n. haavei- 

lu. 
reversal (ri-vttrs'-al) n. taka- 

perin 1. yl&salasin k^^n- 

t&minen; pftinvastaiseksi 

muuttaminen. 
reverse (-v6rs') 1. a. takape- 

rin ka,&nnetty, vastakkai- 

nen; — 2. n. vastakkainen 

pfta,, takapuoli; vastakohta; 

mullistus. onnettomuuB, tap- 

pio; — 3. tr. kaUnma, taak- 

sepS^in 1. nurin; mullistaa; 

tykkM.naa,n muuttaa; pois- 

taa. 
reversible (-vttr'-si-bl) a. 

mahdollinen kM,3.ntaa ympa- 

ri. 
reversion (-vttr'-Son) n. ym- 

pa.rik&3,nta.minen; takaisin- 

perimys. perimys-oikeus. 

saamatoive. 
revert (rl-vttrf) v. kaanUa 

takaisin 1. ympari; palata 

takaisin; joutua takaisin 

entiselle omistajalle. 
revery (re'-vOr-i) n. = re- 
verie, 
revetn&ent <^ri-vet'-ment) n. 

vallintuki. 
review (ri-vjuu') 1. n. tar- 

kastelu, tarkistus; arvoste- 

lu; katselmus; — 2. tr. tar- 

kastaa, tarkistaa; arvostel- 

la. 
revle^rer (-5r) n. tarkastaja; 

(kirjallisuuden) arvostelija. 
revile (ri-vail') tr. herjata, 

havaista. 
revilement (-ment) n. her- 

jaus. 
revisal (ri-vai'-zal) n. tarkas- 

tus. 
revise (-vais') 1. n. tarkas- 

tus; toinen korrehtuuriark- 

ki; — 2. tr. tarkastaa, kor- 

jata. 
reviser (-5r) n. tarkastaja. 
revision (-vi'-ion) n. tarkas- 

tus, korjailu. 
revisit (rii-vi'-zit) tr. uudes- 

taan k&yda, katsomassa. 
revival (ri-vai'-val) n. herS.- 

tys. 
revive (-vaiv') v. her&tt&fi., 

herata 
revivify * (-vi'-vi-fai) tr. he- 

riltt&& henkiin. revocable (re'-vo-ka-bl) a. 

mahdollinen peruuttaa. 
revocation (-kei'-Son) n. ta- 

kaisinkutsuminen; peruu- 

tus. 
revoke (ri-vouk') tr. kutsua 

takaisin; peruuttaa, kumo- 

ta. 
revolt (ri-voulf 1. rii-v&lt'J 1. 

n. kapina; — 2. itr. kfi,M,nty& 

pois; kauhistua; hyljatS.; 

nousta kapinaan. 
revolter (-6r) n. kapinoitsija. 
revolution (re-vo-luu'-9on) n. 

pyoriminen, kierros; vallan- 

kumous. 
revolutionary (-fion-e-ri) a. 

vallankumouksellinen. 
revolutionist (-nist) n. val- 

lankumouksen puuhaaja. 
revolutionise (-naiz) tr. mul- 
listaa; tehda vallankumous. 
revolve (ri-v&lv') v. pyttrit- 

taa, pyuria ; hautoa mleles- 

s^an. 
revolver (-v4l'-v5r) n. revol- 

veri. 
revulsion (-vol'-Son) n. 9,kki- 

n^inen nyk^ys; k&&nne. 

muutos. 
reward (ri-woord') 1. n. pal- 
kin to, palkkio; — 2. tr. pal- 

kita. 
reynard (rei'-n5rd) n. kettu. 
rhapsody (ra.p'-80-di) n. osas- 

to, kirja; sarja hajanaisia 

savellyksisl. 
Rhenish (re'-niS) a. rheini- 

lainen. 
rhetoric (re'-to-rik) n. puhe- 

taito. 
rhetorical (-t&'-ri-kal) a. 

kaunopuhelias. 
rhetorician (-ri'-§an) n. kau- 

nopuhuja. 
rheum (ruum). n. nuha, ve- 

tistys. 
rheumatism (ruu'-ma-tizm) n. 

s&15tystauti, reumatismi. 
rhinoceros (rai-n&'-si-r&s) n. 

sarvikuono. 
rhomb (r&mb 1. r&m) n. vlno- 

neli5. 
rhubarb (ruu'-baarb) n. ra- 

parpcri. 
rhyme (raim) 1. n. loppusoin- 

tu, riimi; v^rsy; — 2. v. 

tehda v^rsyja; sointua. 
rhymer (rai'-m&r) n. runosep- 

pa. 
rhytm (rithm) n. poUentA^ 

rytml, laAilV, \.*jft»»^V!t*»-- RHY 366 RIP rhytiMlcal (rith'-mi-kal) a. 

tahdinmukainen. 
rib (rib) 1. n. kylklluu; ruo- 

de; lehdensuoni; juomu; — 

2. tr. juomuttaa; suojata 

kehyksellS,. 
ribald (ri'-bald) 1. a. kelvo- 

ton, ruokoton; — 2. n. rois- 

to. 
ribaldry (-bald-ri) n. rlvo pu- 

he, riettaus. 
ribbon (ri'-bon) n. nauha, 

rihma. 
rice (rais) n. riisi (viljalaji). 
ricb (ritS) a. rikas, runsas; 

hedelm^Ilinen; ruokava, v&- 

keva. 
ricbes (rit'-dez) n. pi. rlk- 

kaus, runsaus. 
rick (rik) n. keko, suova, au- 

ma. 
rickets (ri'-kets) n. pi. rlisi- 

tauti (lapsissa). 
rid (rid) tr. [rid; rid] vapaut- 

taa, puhdistaa; — to set 

rid of p9,9.8t9, erilleen. 
riddance (rid'-ans) n. vapau- 

tus, puhdistus. 
ridden (ridn) pp. verbistH 

ride. 
riddle (ridl) 1. n. seula; ar- 

voitus; — 2. tr. seuloa; se- 

litt3,£l, arvata. 
ride (raid) 1. n. ratsastus, 

ajelu; ajotie; — 2. v. [rode; 

ridden] ratsastaa, ajella; 

levatS. [onl. 
rider (rai'-dor) n. ratsastaja; 

lis£Llehti. liite. 
ridgre (rid2) 1. n. selkS,, har- 

Ja; vuorijono, vuorenhar- 

Janne; vako, uurros; — 2. 

tr. kynt9.a, uurtaa; muodos- 

taa harja. 
ridicule (ri'-di-kjuul) 1. n. 

naurettavaisuus; — 2. tr. 

tehdS, naurunalaiseksi, pil- 

kata. 
rldlcnlouM (ri-dik'-ju-los) a. 

naurettava. 
rife (raif) a. tavallinen, val- 

litseva, runsas. 
rifle (raifl) 1. n. rihlapyssy; 

— 2. tr. ryOstaM,. 
rift (rift) n. repeamS., rako; 

kahluupaikka; — 2. v. hal- 

kaista, haljeta. 
riip (rig) 1. n. taklaus; ajo- 

peli; valine; korupuku; — 

2. tr. taklata. 
rigger (rig'-Qr) n. taklaaja. 
rigginm (rig'Afi) n. takllnki. risirle (rigrl) itr. =: wrisirle. 

riffht (rait) 1. a. oikea; suo- 

ra; — 2. adv. jarjestykses- 

saan. oikein, suorasti, ai- 

van, than; sangren; — 3. n. 

suoruus; oikeus; totuudessa 

pysymlnen; oikeapuoll; — • 

4. tr. hankkia 1. tehda oi- 

keutta; oikaista. 
rigrliteons (rait'-dos) a. oikea- 

mielinen, rehellinen, kun- 

nollinen. 
riflrliteov«nes« (-nes) n. kun- 

nollisuus; pyhyys; '^ikea- 

mielisyys; vanhurskaus. 
rightful (rait'-ful) a. oikea; 

laillinen. 
riffld (ri'-d2id) a. taipuma- 

ton, kankea, luja, Jkykka, 

ankara. 
risldlty (ri-dii'-di-ti) n. kan- 

keus, jaykkyys. 
riser (ri'-grttr) n. jaykkyys, 

kovuus, ankaruus. 
rigrorouM (ri'-8r5r-os) a. anka- 
ra; tarkka. 
rill (ril) n. pieni puro. 
rin& (rim) 1. n. reuna, reu- 

nus; — 2. tr.- reunustaa. 
rime (raim) 1. n. kuura, bar- 

ma; pore; — 2. itr. peittya 

kuuraan. 
rin&ple (rimpl) n. poimu, las- 

kos. 
rind (raind) n. kuori, kesi, 

kaarna. 
rinderpest (rin'-d5r-pest) n. 

karjanrutto. 
ringr (rift) 1. n. rengas; keha; 

sormus; kilpa-ajokentta; 

naytelmatanner; piiri; kei- 

nottelurengras; kilina, soit- 

to; — 2. V. [ran? 1. run^; 

rung] soittaa, soida, kai- 

kua. 
ringrleader (-lii-d5r) n. johta- 

ja, paamies. 
rlngrlet (-let) n. pieni rengras; 

hiuskiehkura, kutri. 
rink (rifik) n. luistinrata. 
rinse (rins) tr. huubtoa, vi- 

ruttaa 
riot (rai'-ot) 1. n. kapina, me- 

teli; melu; mellastus; — 2. 

itr. nousta kapinaan; mel- 

lastaa. 
rioter (-or) n. kapinoitsija; 

mellastaja. 
riotous (-os) a. kapinallinen, 

mellasteleva. 
rip (rip) 1. n. ratkeama; rls- 
\ UaaUokko; kalakori; — 2. RIP 267 ROM tr. ratkoa, repiSL, kiskoa; 

paljastaa. 
ripe (raip) a. kyp8&. 
ripen (raipn) y. kyp8yttM.M,, 

Kypsy^. 
rlpeneMi (raip'-nes) n. kyp- 

syys; t3.ydelli8yys. 
ripple (ripl) 1. n. vttrelly; 

aaltoilu; pellavarohka; — 

2. V. saattaa va.reilem&M.n, 

aaltoilla; riipiH. 
rise (raiz 1. rais) n. nousemi- 

nen, kohoaminen; paisuml- 

nen; syntyminen; alku. 
rise (raiz) itr. [rose; risen] 

nousta. kohota, menn& 7- 

Ids; paisua; syntyM.; nous- 
ta kapinaan. 
riMlblUty (ri-zi-bi'-li-ti) n. 

nauruisuus; naurettavai- 

suus. 
rlMlble (ri'-zi-bl) a. nauretta- 

va. 
rlMlniT (rai'-zift) n. nousemi- 

nen; kapina. 
risk (risk) 1. n. vaara, uskal- 

lus; — 2. tr. panna vaaraan 

1. alttiiksi. uskaltaa. 
risky (ris'-ki) a. vaarallinen, 

uskallettu. 
rite (rait) n. juhlameno. 
ritual (rit'-ju-al) 1. a. juhlal- 

linen; — 2. n. j[uhlamenot ; 

Juhlamenojen kasikirja. 
rival (rai'-val) 1. a. kilpaile- 

va; — 2. n. kilpailija; — 8. 

tr. kilpailla. 
rivalry (-ri) n. kilpailu. 
rl've (raiv) v. [rived; rived 1. 

riven] v. halkaista; haljeta. 
river (ri'-viJr) n. virta, joki. 
rivet (ri'-vet) 1. n. pS-ftte- 

naula, niite; — 2. tr. pM,&t- 

tHH, niitata; lujittaa. 
roack (routS) n. 8M.yn3,s, sor- 

va. 
road (roud) n. tie; ankkuri- 

paikka. 
roadstead (-sted) n. ankkuri- 

naikka 
roam (roum) 1. n. harhailu; 

— 2. itr. harhailla. 
roan (roun) 1. a. ruuninhar- 

maa; — 2. n. valkeataplM,!- 

nen ruuni hevonen; 1am- 

masnahka. 
roar (roor) 1. n. arjyminen, 

kiljunta; parkuminen; jyri- 

na, humina; — 2. itr. arjya, 

kilJua; parkua; suhista; 

meiuta. 
roast (roust) 1. n. palsti; — 2. tr. paahtaa, paistaa; — 3. 

a. paahdettu, paistettu. 
roast-beef (biif) n. paahde- 

paisti. 
rob (r&b) tr. ry&staa. 
robber (r&'-bttr) n. ryOvari. 
robbery (-i) n. rosvoaminen; 

ry5stej. 
robe (roub) 1. n. levatti, vaip- 

pa; virkapuku; — 2. tr. pu- 

kea (vaippaan). 
robin (r&bMn) n. kultarinta- 

kerttu. 
robust (ro-bosf) a. luja, 

vankka. rivakka. 
robustness (-nes) n. lujuus, 

vankkuus. 
roek (r&k) 1. n. kallio, kivi; 

kari; rukki; — 2. v. kiikut- 

taa, kiikkua; tuudittaa. 
rocker (r&'-k5r) n. keinutta- 

Ja; keinutuoli. 
rocky (r&'-ki) a. kalliolnen, 

karinen. 
rod (r&d) n. vitsa, keppi, tan- 

ko; vapa; eras mitta (6% 

vardia) 
rode (roud) imp. verbista 

ride, 
rodomontade (r&-do-man- 

teid') 1. n. kerskaus; — 2. 

itr. kerskata. 
roe (rou) n. kauris; naaras- 

peura; kalanmati. 
roebuck (rou'-bok) n. vuorl- 

kauris. 
rotation (ro-gei'-Son) n. ru- 

kous. litania. 
rosrue (rougr) n. lurjus, ken- 

na. 
rogrnery (rou'-giJr-i) n. kon- 

nantyO, konnamaisuus. 
rosrulsk (-grid) a. konnamai- 

nen. 
roll (roul) 1. n. vieriminen; 

kaary. rulla; rooli; sampy- 

la; luetlelo, lista; jyrina. 

parina; — 2. v. kierittaa, 

kieria; pyiJrittaa. pyttria. 

venyttaa; kaaria; parryt- 

taa. parista. 

roller (rou'-15r) n. vieritta- 

Ja, rulla, tela, valssi; ka&re. 
Roman (rou'-man) a. 1. n. 

roomalainen. 
romance (ro-mans') 1. n. ro- 

manssi; romaani. — 2. itr. 

sepittaa romansseja; kers- 

kailla. 
ronuM&tlc (-man'-tik) a. taru- 

mainen, IKa^^b. ROM 268 ROW romp (romp) n. hillit5n tyt- 

15; raaka huvi, remu. 
rood (ruud) n. neljd,nneseek- 

keri (10.12 aaria) ; ristinku- 

va. 
roof (ruuf) 1. n. katto; kita- 

laki; — 2. tr. kattaa. 
rook - (ruuk) n. peltovaris; 

torni (shakkipelissS.). 
rookery (ru'-kor-i) n. varik- 

senpesS.. 
room (ruum) 1. n. tila; huo- 

ne; — 2. Itr. asua. 
roominess (ruu'-mi-nes) n. 

tilavuus. 
rciommate (ruum''-meit) n. 

huonetoveri. 
roomy (ruu'-mi) a. tilava. 
roost (ruust) 1. n. kananorsi; 

— 2. itr. olla orsiUa; nuk- 

kua. 
rooster (ruus'-t6r) n. kukko 
root (ruut) 1. n. Juuri; alku, 

alhe; — 2. v. juurruttaa, 

juurtua; kiskoa juurineen. 
rope (roup) 1. n. kdysi; kimp- 

pu; sisukset; — 2. tr. kiJyt- 

tH'A. 
ropery (rou'-p5r-i) n. kSysi- 

tehdas. 
rope^ralk (roup'-wook) n. 

koydenpunomarata. 
roplness (rou'-pi-nes) n. tah- 

meus. 
ropy (rou'-pi) a. tahmea, ve- 

nyva. 
rosary (rou'-za-ri) n. ruusu- 

penkki; rukousnauha. 
rose (rouz) 1. n. ruusu; ruu- 

suke; ruusukivi; — 2. imp. 

verbista rise, 
roseate (rou'-zi-et) a. ruusui- 

nen, ruusunvarinen. 
rosette (ro-zef) n. ruusuke, 

rusetti. 
rosin (r&'-zin) n. pihka, hart- 
si. 
riMiter (r&s'-t6r) n. palvelus- 

lista (sotavslessa). 
rosy (rou'-zi) a. ruusunpunai- 

nen. 
rot (r&t) 1. n. mat3,neminen, 

mata; roska; — 2. itr. mH- 

d^ta. 
rotary (rou'-ta-ri) a. pydrivft. 
rotate (rou'-teit) itr. pydrift. 
rotation (ro-tei'-Son) n. py5- 

rimlnen; kiertokulku. 
rotatory (rou'-ta-to-ri) a. 

pyOriva, klerivfi,. 
j-at^ (rout) n. loiskina; aja- 
tukaetta lukeminen. rotte» (r&tn) a. mM,d3,ntynyt; 

petoUinen. 
rottenness (r&tn'-nes) n. ma- 
ta,, turmelus. 
rotund (ro-tond') a. pyttrea. 
rotundity (-i-ti) n. pyOreys, 

t^ytelaisyya. 
rouare (ruu2) 1. n. punamaa- 

li; poskimaali; — 2. tr. maa- 

lata punaseksi (kasvojaan). 
ronark (rof) a. karkea, raaka, 

raju; pikaisesti tehty. 
rougrkeast (rof'-kast) 1. n. 

kaava, luonnos, suunnitel- 

ma; ruukki; — 2. tr. kaa- 

vailla, kyhata; paailystaa 

ruukilla, rapata. 
ronarkdraw (rof'-droo) tr. 

kaavailla. 
ronskness (rof'-nes) n. kar- 

keus; raakuus, rajuus. 
vouflTkskod (rof'-S&d) a. tera- 

vapiikkisiim ken^iUft va- 

rustettu. 
roulette (ruu-lef) n. er^s uh- 

kapeli. 
round (raund) 1. a. py5rea; 

melkoinen; selva, suora; 

vilpitOn, kelpo; — 2. prep. 

1. adv. ympari, ympftrille; 

lahes, noin; — 3. n. ympy- 

rS.; ren^as; pallo; keha; 

sarja; kierros; piiritanssi; 

nappula. puola; yhteislau- 

kaus; — 4. v. pyttristaa, 

pyOristya. 
roundabout (raund'-a-baut) 1. 

a. kaareva; laaja; — 2. n. 

karuselli. 
roundlsk (raund'-i§) a. py5- 

reahkO. 
rouse (rauz) v. ajaa pesas- 

taan; herattaa: kiihoittaa; 

liikuttaa. 
rout (raut) 1. n. haiina. me- 

lu; seurue. joukko; epajar- 

Jestys, tappio; — 2. tr. ajaa 

pakoon, hammentaa. 
route (ruut 1. raut) n. retki, 

marssi; tie. 
routine (ru-tiin') n. totuttu 

virkatoimi, kaavamaisuus. 
rove (rouv) v. harhailla; pu- 

jottaa silmaan; karstata. 
rover (-5r) n. merirosvo; har- 

hailija. 
row (rou) 1. n. rivi; — 2 tr. 

soutaa. 
row (rau) n. riita, tora. 
roinran (rou'-an) n. pihlaja. 
rowel (rau'-el) n. kannuksen- 

piikki. ROW 269 KUP rower (rou'-^r) n. soutaja. 
royal (roi'-al) a. kuninkaalli- 

nen. 
royalist (-ist) n. kuninkaaB 

puoluelainen. 
royalty (-al-ti) n. kuninkuua, 

kuningasvalta 1. -arvo. 
rub (rob) 1. n. hierominen, 

kitka; teroUin; este; — 2. 

V. hieroa, hangata. 
rubber (rob'-Or) n. hieroja; 

kovasin; gummi; kalossi. 
rnbblsli (rob'-iS) n. roska, 

jatteet. 
rubicund (ruu'-bi-kond) a. 

punertava. 
ruble (ruubl) n. rupla. 
rubric (ruu'-brik) n. pa.a.lle- 

kirloitus; jumalanpalveluk- 

sen object. 
ruby (ruu'-bi) 1. n. rublini; 

rubiinin vSLri; — 2. a. rubii- 

ninpunainen. 
ruck (rok) 1. n. poimu; — 2. 

V. poimuttaa. 
rudd (rod) n. s^rki. 
rudder (ro'-d&r) n. pertain. 
rnddlnes (ro'-di-nes) n. pu- 

nakkuus. 
ruddy (ro'-di) a. punertava. 
rude (ruud) a. karkea, raaka, 

sivistymatSn, raju, Julma. 
rudeness (-nes) n. karkeus. 

raakuus, rajuus. 
rudiment Cruu'-di-ment) n. 

peruste; alkeet; surkastu- 

nut elin. 
rue (ruu) 1. n. katkero; kat- 

keruus, suru; — 2. tr. surra. 
rueful (-ful) a. suruUinen. 
ruff (rof) 1. n. r5yhel0; pol- 

mutus; korkeus; pS,rrytys; 

niskat3yht5; valtti; suoku- 

lainen; — 2. tr. h9,mment3il; 

vallata. 
ruffian (ro'-fi-an) 1. a. raa- 
ka, Julma; — 2. n. roisto. 
ruffle (rofl) 1. n. rSyhelil; 

hSLirid, liikutus; p£Lrrytys; 

2. tr. poimuttaa; hairita. lii- 

kuttaa, h£lmmentaa. 
rugr (rog) n. karkea villamat- 

to. 
rufsged (ro'-gred) a. karkea, 

epatasainen; raJu, raaka; 

akainen; vankka. 
russedness (-nes) n. epM,ta- 

saisuus. karkeus. 
ruin (ruu'-in) 1. n. perikato, 

tuho, havl6; rauniot; — 2. 

tr. sy5sta perikatoon, havit- 

taa taydellisesti, tuhota. ralmons (ruu'-i-nos) a. tuhol- 

sa; rappeutunut. 
rule (ruul) 1. n. sa&ntO, ohje; 

jarjestys; hallitus; yiiyotln; 

mittapuikko; — 2. y. halll- 

ta, valuta; s&ataa; viivot- 

taa 
ruler* (ruu'-lttr) n. hallitalja; 

viivotln. 
rum (rom) n. romm!. 
rumble (rom'-bl) 1. n. Jyrl- 

na; — 2 itr. Jvrista. 
ruminant (ruu'-mi-nant) a. 

marehtiva. 
ruminate (-neit) itr. mareh- 

tia. 
rumination (-nei'-Son) n. ma- 

rehtiminen. 
mmn&affe (ro'-med2) 1. n. pe- 

rinpohjainen etsiminen; — 

rumn&affe sale jaannttsten 

myyntl; — 2. tr. etsia perin- 

pohjin, penkoa. 
run&or (ruu'-m5r) 1. n. huhu, 

maine; — 2. tr. huhuta. 
rump (romp) n. pera, pylly. 
rumple (rompl) 1. n. ryppy, 

poimu, laskos; — 2. tr. poi- 
muttaa. 
run (ron) 1. itr. [ran 1. run; 

run] juosta; kulkea; paeta; 

kilpailla; ruveta kokelaak- 

si; Joutua; edeta; hypata; 

madella; virrata; sulata; 

py5ria; vaiittaa liiketta; ol- 

la toiminnassa. kay^da; ke- 

hittya; hammentya sekai- 

sin; markia; — 2. tr. juok- 

suttaa; ajaa; kayttaa; ty5n- 

taa; sulattaa, valaa; merki- 

ta; kannattaa (ehdokasta); 

Joutua vaaraan; uskaltaa; 

Johtaa, hoitaa, pitaa; — 3. 

n. Juoksu; puro; suosio; lai- 

dun; matka; retki; myllyn- 

kivipari; kilpa-ajo; kilpal- 

lu. 
runaway (ron'-a-wei) n. pa- 

kolainen; (hevosten) pillas- 

tuminen. 
rnndle (rondl) n. porras, puo- 

la; pyOra. 
runar (rongr) imp. 1. pp. ver- 

bista ringr. 
runlet (ron'-let) n. pieni puro. 
runner (ron'-5r) n. Juoksija; 

lahetti ; kilpa-ajohevohen ; 

Juurrukka; katyri; antura, 

Jalas. 
rupture (rop'-tjur) 1. n. re- 

peama, murros; kohju; — 2. 

sarkea; reveta. RUR • 

rural (ruu'-ral) a. maajieutu-. 
m«li (rod) 1. n. kalsla; sytfk- 

says, puuska; — 2 itr. 8y5k- 

sya. 
rnsk (rosk) n. korppu. 
rii««et (ro'-set) n. ruuninpu- 

nainen. 
Russian (ro'-San) a. 1. n. ye- 

naiainen. 
rust (rost) 1. n. ruoste; — 2. 

V. ruostuttaa, ruostua. 

rustic (ros'-tik) 1. a. maalais-; 
— 2. n. maalainen, maamies. 

rusticate (ros'-ti-keit) 1. itr. 
asua maalla; — 2. tr. kar- 
koittaa maaseudulle. 

rustication (-kei'-Son) n. maa- 270 SAI eiama.; maaseudulle karkol- 

tU8. 

rusticity (ros-tr-si-tl) n. 
maalaistavat; yksinkertai- 

8UUS. 

rustlness (ros'-ti-nes) n. ruos- 

teisuus. 
rustle (rosl) 1. n. kahina; — 

2. itr. kahista; yrittaa. 
rusty (ros'-ti) a. ruosteinen; 

likainen. 
rut (rot) n. kiima; raitio, var- 

ho; ura. 
rutli (ruuth) n. saaii. 
ruthless (-les) a. saaiimatOn. 
ruthlessness (-nes) n. s&aii- 

matt5myys. 
rye (rai) n. rule. sabbath (sa'-bath) n. sapatti, 

lepopaiva. 
sable (seibl) n. sopuli. 
sabre 1. saber (sei'-bttr) n. sa- 

peli. 
sabulous (sab'-Ju-los) a. hiek- 

kainen. 
sacerdotal (sa-s5r-dou'-tal) a. 

papillinen. 
sacbem (sei'-tfiem) n. intiaa- 

nipaailikk5. 
sack (sak) 1. n. sakki; irto- 

nainen r5ijy; Espanjan vii- 

ni; ryostO. havitys; — 2. tr. 

panna sakkiin; rydstaa. 
sackcloth (sak'-kl&th) n. sak- 

kikangras; surupuku. 
sacran&ent (sak'-ra-ment) n. 

sakramentti. 
sacramental (-men'-tal) a. 

sakramentillinen. 
sacred (sei'-kred) a. pyha. 
sacredness (-nes) n. pyhyys. 
sacrifice (sak'-ri-faiz 1. -fais) 

1. n. uhri; — 2. tr. uhrata. 
sacrllcgre (sak'-ri-led2) n. py- 

hyydenloukkaus. 
sacrilegious (-lii'-d2os) a. py- 

hyytta loukkaava. 
sairistan (sak'-ris-tan) n. 

kirkonvartija. 
sacristy (-ti) n. sakasti. 
sad (sad) a. surullinen. 
sadden (sadn) v. tehda 1. tulla 

suruUiseksi. 
saddle (sadl) 1. n. satula; — 
2. tr. satuloida, 
maddM^r (s&d'-lor) n. satula- sadiron (sad'-ai-orn) n. sill- 

tinrauta. 
sadness (sad'-nes) n. surulli- 

suus; alakuloisuus. 
safe (self) 1. a. varma, tur- 

vattu; luotettava; varmassa 

tallessa oleva; — 2. n. tur- 

vapaikka; kassakaappi. 
safegruard (seir-graard) n. 

suoja, turva; suojelusvahti. 
safety (sei'-l'e-ti) n. suoJa 

turva, varmuus. 
saffron (saf'-ron) 1. n. sahra- 

mi; — 2. a. sahraminkeltai- 

nen. 
saar (sagr) itr. laskeutua kaa- 

relle, notkistua, kallistua. 
saaradous (sa-^ei'-Sos) a. te- 

rayapainen. aiykas. 
saaradty (-^a'-si-ti) n. aiyk- 

kaisyys. 
saipamore (sa^'-a-moor) n. in- 

tiaanipaailikk5. 
saare (seid2) 1. a. viisas, aiy- 
kas; — 2. n. viisas; salvia 

(kasvi). 
saarlttal (sa'-d2i-tal) a. nuo- 

lenkaltainen. 
saaro (sei'-^o) n. palmuista 

saatu tarkkelys, saago. 
said (sed) imp. 1. pp. verbista 

say. 
sail (seil) 1. n. purje; laiva; 

purjehdusmatka; — 2. v. 

purjehtia; kulkea vesitse; 

liidelia. 
sallable (sei'-la-bl) a. pur- 

Jehduskelpoinen. 
sailer (,-\ot) iv. vvwrielalva. 
1 sailor (,-\ftx^ Ti. mftTVco\fe\i. SAI 371 SAN ■almt (seint) 1. n. pyhimys; — 

2. tr. Julistaa pyhimykseksi. 
saintly (-li) a. pyha.. 
Mike (seik) n. asia, syy; — for 

the Mike of tS.hden. 
mtd (s9,l) n. suola. 
salable (sei'-la-bl) a. kaupak- 

sika.yp&. 
•alaclons (sa-lei'-Sos) a. kii- 

mainen. irstas. 
salad (sil'-lad) n. salatti. 
salamander (s£l-la-m&n'-d&r) 

n. salamanteri. 
salary (s3,'-la-ri) 1. n. palkka; 

— 2. tr. palkata. 
sale (seil) n. myynti; menek- 

ki; huutokauppa. 
salesman (seilz'-m£Ln) n. myy- 

salient (sei'-li-ent) a. hyppl- 

v&; esille pist^vM,, huomat- 

tava. 
saline (sei'-lain) 1. a. suolai- 

nen; — 2. n. suolal&hde. 
saliva (sa-lai'-va) n. sylki. 
salivary (sa,'-li-ve-ri) a. syl- 
ki-. 
salivation (-vei'-Son) n. syle- 

tys. kuolaaminen. 
sallow (sa'-lo) 1. a. kellertS.- 

va, kalpea; — 2. n. raita 

(puu). 
sally (s&'-li) 1. n. uloshy5k- 

kSLys; poikkeaminen; iloi- 

suus; — 2. itr. hy5ka,ta ulos. 
salmon (s£L'-mon) n. lohi. 
saloon (sa-luun') n. sali, sa- 

lonki; kapakka. 
salt (soolt) 1. n. suola; — 2. a. 

suolainen; — 3. tr. suolata. 
saltant (s^r-tant) £l. hyppi- 

vS.. tanssiva. 
saltation (-tei'-Son) n. hyppi- 

minen; sykinta. 
saltcellar (soolt'-se-15r) n. 

suola-astia. 
saltpeter 1. saltpetre (soolt- 

pii'-tttr) n. salpetteri. 
salnbrlons (sa-luu'-bri-os) a. 

terveellinen. 
salubrity (-bri-ti) n. terveel- 

lisyys. 
salutary (sa'-lu-te-ri) a. ter- 
veellinen. 
salutation (-tei'-Son) n. ter- 

vehdys. 
salutatory (sa-luu'-ta-to-ri)a. 

tervehtiva. 
salute (sa-luuf) 1. n. terveh- 

dys; suutelo; — 2. tr. ter- 

vehti&. 


salvable (sai'-va-bl) a. mah- 

dollinen pelastaa. 
salvagre (-ved2) n. pelastua; 

pelastuspalkkio. 
salvation (sai-vei'-Son) n. pe- 

lastus; autuus. 
salve (saav) 1. n. salva; — 2. 

tr. voidelia salvalla, paran- 

taa. 
salver (sar-v5r) n. tarjotin. 
salvo (sar-vo) n. poikkeus; 

yhteislaukaus. 
Sana (sam) n. Samuli. 
same (seim) a. sama. 
sameness (seim'-nes) n. sa- 

mallaisuus. 
sample (sampl) n. nayte, mal- 

11. 
sanable (sa'-na-bl) a. mah- 

dollinen parantaa. 
sanative (-na-tiv) a. terveelli- 
nen. 
sanatorium (sa-na-tou'-ri- 

om) n. parantola. 
sanatory (sa'-na-to-ri) a. pa- 
ran tava. 
sanctlflcatlon (safik-ti-fi- 

kei'-Son) n. pyhitys. 
sanctify (safkk'-ti-fai) tr. py- 

hittaa. 

sanctimonious (-ti-mou'-ni- 

os) a. pyha, tekopyha. 
sanction (safik'-Son) 1. n. vah- 

vistaminen; — 2. v. vahvis- 

taa, hyvaksya. 
sanctity .(-ti-tl) n. pyhyys, 

puhtaus. 
sanctuary (-tju-e-rl) n. pyha 

paikka. pyhakka. 
sand (sand) 1. n. hiekka; — 2. 

tr. hiekoittaa. 
sandal (san'-dal) n. antura- 

kenka. 
sandal^rood (-wud) n. sante- 

lipuu. 
sandstone (sand'-stoun) n. 

hiekkakivi. 
sandinrlcb (sand'-witd) n. voi- 

leipa. 
sandy (san'-di) a. hiekkainen. 
sane (sein) a. tervejarkinen. 
sangruinary (saft'-8rwi-ne-ri)a. 

verinen; verenhimoinen. 
saniTuine (-grwin) a. vilkasve- 

rinen, herkkatoivoinen. 
sangruineous (-grw^i'-ni-os) a. 

runsasverinen; veripunai- 

nen. 
sanitary (sa'-ul-tA-xVS ^- \«c- SAN 373 SCA Saaaerlt (sa,ns'-krit) n. hin- 

dujenkielL 
■ap (bM.p) 1. n. inehu» mahla; 

saarto-oja; — 2. tr. kaivaa 

alta ontoksi; tehdM, saarto- 

ojia; h£Lvitta& perustukset. 
■apid (sa'-pid) n. maukas. 
Mpldlty (sa-pi'-di-ti) a. hy- 

v^nmakuisuus. 
■aplence (sei'-pi-ens) n. vii- 

saus 
sapient (-exit) a. vilsas. 
•aponaceona (89,-po-nei'-Sos) 

a. saippuamainen. 
saponify (-p&'-ni-fai) tr. saip- 

puoittaa. 
sapphire (s&'-fair 1. -f5r) n. 

saf iri. 
•appy (sM,'-pi) a. mehuisa. 
sarcasm (saar'-kS,zm) n. kat- 

kera iva. 
sarcastic (-kas'-tik) a. ivalli- 

nen. 
sardine (saar'-diin) n. herk- 

kusilli, sardini. 
sash (sM,§) n. olkavyO; Ikku- 

nanpuitteet. 
sat (sS.t) imp. L pp. verbistS. 

sit. 
Satan (sei'-tan) n. saatana. 
Satanic (sa-t3,'-nik) a. saata- 

nallinen. 
satchel (sat'-fiel) n. k^silauk- 

ku. 
sate (seit) tr. kyll3.8tytta&. 
satellite (sa'-te-lait) n. kier- 

totahti. saattolainen. 
satiate (sei'-Si-eit) tr. kyll&s- 

tyttaa. 

satiety (sa-tal'-i-ti) n. kyl- 

lastys. 
satin (s^'-tin) n. satiinl. 
satire (sM,'-tair) n. satiiri, 

pilkkaruno. 
satirical (sa-ti'-ri-kal) a. 

ivaava 
satirist *(sa'-t6r-ist) n. pllk- 

karunojen sepittaja. 
satirize (-aiz) tr. ivata. 
satisfaction (s£l-tis-fak'-5on) 

n. tyydytys, suoritus; tyy- 

tyvalsyys. 
satisfactory (-f^k'-to-ri) a. 

tyydyttava; rlittava. 
satisfy (sa'-tis-fai) tr. tyy- 

dyttaa, tayttaa; suorittaa, 

korvata; saattaa vakuute- 

tuksi. 
saturate (sat'-ju-relt) tr. kyl- 

lastyttaa. 
maturation (-rei'-§on) n. kyl- 
la.8tyttS,ininen, Saturday (sa'-tor-de) n. lau- 

antai. 
savee (soos) 1. n. kasteke, lie- 

mi; — 2. tr. maustaa. 
savcer (soo'-s5r) n. teevati. 
savdness (soo'-si-nes) n. h&- 

peamatt5myys. 
sancy (soo'-si) a. hapeamatOn, 

Julkea. 
sanerkrant (saur'-kraut) n. 

(saksalainen) hapankaalL 
saunter (saan'-tttr) itr. vete- 

lehtia. 
saunterer (-t&r-5r) n. vete- 

lehtija. 
sausa^re (soo'-sed2) n. xnak- 

kara. 
savagre (sa'-ved2) 1. a. villi, 

raaka. Julma; — 2. n. villi; 

Julmuri. 
savaseness (-nes) n. raakuus, 

villiys. 
savanna (sa-va'-na) n. kais- 

latasanko. 
save (seiv) 1. tr. pelastaa; — 

2. itr. saastaa: — 3. prep. L 

konj. paitsi. 
savlnir«-bank (sei'-vifiz-bank) 

n. saast5pankki. 
Savior (seiv'-J&r) n. Vapah- 

taja. 
savor (sei'-v5r) 1. n. maku, 

tuoksu; — 2. itr. maistua, 

tuntua. 
savory (-v6r-i) a. maukas. 
saw (soo) 1. imp. verbista 

see; — 2. n. saha; — 3. tr. 

sahata. 
sawdust (soo'-dost) n. saha- 

Jauho. 
sawmill (soo'-mil) n. hOyry- 

saba 
sawyer (soo'-J5r) n. sahurL 
say (sei) tr. [said; said] sa- 

noa. 
saylniT (sei'-ifi) n. sananlas- 

ku. 
scab (skab) n. rupi; syyhy; 

retkale; lakkopetturi. 
scabbard (ska'-b5rd) n. huot- 

ra, tuppi. 
scabbed (-bed), scabby (-bi) 

a. rupinen, syyhyinen; kel- 

voton. 
scabrous (skei'-bros) a kar- 

kea. 
scaffold (ska'-fold) n. (ra- 

kennus-) telineet; mestaus- 

lava. 
scaffoldlnur (-iii) n. (raken- 

nus-) telineet; tuki. ■cBld (skoold) 1 JeatelmB: nuottlastelkko; 
— - 2, V. punnlta; suomuBtaa, 
- keslH; kllvet^; kavuta ylCs. lyveltsl. 
■mIt (skei'-ll) s., Buomultien. 
acanp (ak&mp) 1. n. helttlS; 

— 2. tr. hutllolda. 
acamper (-Or) Itr. kliruhtaa itB, h^vdlstB.. 

LdHlouB <-loB) a. loukkaa- 

., ha.pe&lllnen. 

It (BkSnt) 1. a. nlukka, 

a, v^heiitaH; kItHastella. nlukka; 
(Hkelp'-sout) n. »»F (Bkeere) 
harvlnal- 


nen, nlukka. 
adv 


tUHkln 
■rtlty <akeer'- 


sl-tl 


n, nluk- 


£,"."■■.«•■„ 


pel 


Dlttaa. 


Brecnw (sk 


er'-krou) n 


varlkBanpelattL 
>rf (ikaarf) 


. n. 


olkavyO, Baall' vllsto liitos: — t. tr. 
lllttia vhtaen. 
!BrlflcBti« (ska-rl-»~k«i'- 

■Hry "'ska'??!^™)" t?.' naar- 

■milft (Hkaar'-let) 1. a. tull- 
punalnen; ~ 2. n. tultpunai- rBTcnKcr (sk^'-ven-dCOr) n. 

kadunlakalHiJa, latteldeil 

korlaala. 

!»e (alin) n. naytUmO; ku- 

llBBi; kohtaus; n&kCala. 
^Fucry (Bli'-nOr-l) n. kullB- 

slt; nayttHmOllepanai mai- 

!«lc *(ae'-nlk 1. sll'-nlh) a. 
naytelmaillnen. toatterlmal- 

»ni (Bent) 1. n. haju. tuok- 
su. valnu; MUet; — 2. tr. 
halataa. valnuta; hatuBtaa. 
icepter 1. accptrc (Bep'-tdr) n. 
valtlkka. 

rptlp (skep'-tlk) = akcpUc. 
hednle (Bhed'-jul L Bed'-]ul) 
1. n. list - -'-■- "■■- ni'te'lla; 'i'lfonitella.' 
brmer (-«r) it. suun 
;a, Ji 

\"si8ty itteil- 
(aizm) n. labkolalsuua. klille. 

holar (BkfL'-lfir) ti. oppllasi 
op pi nut. 
acholarahlp (-Blp) n. oppl, tle- BkolaBtilal- ice (sal'-ena) n. tietoi 
..jde; luonnontlede. 
lelcBtlflc (Bal-en-ti'-Ilk) a. BakenOldH.. SCI 274 SCR aclntlUatlon (-el'-Son) n. bS,- 

kenoiminen. 
acton <sai'-on) n. vesa. 
actaalon (si'-2on) n. leikkaus, 

viillos. 
aclssora (si'-z5rz) n. pi: sak- 

set. 
aclaanre (si'-2ur) n. viillos. 
acoff (sk&f) 1. n. pilkka; — 2. 

tr. pilkata. 
acoffer (sk&'-f5r) n. pilkkaa- 

Ja. 
acold (skould) v. nuhdella, 

haukkua, torua. 
aconce (sk&ns) n. linna; suo- 

jus; kypari; sakko; lyhty; 

kynttilajalka. 
scoop (skuup) 1. n. lapio; 

kauha; — 2. tr. kaivaa on- 

toksi; ammentaa. 
acopc (skoop) n. tarkoituspe- 

ra, maali ; tila. 
acorcli (skoort§) tr. karven- 

taa, paahtaa. polttaa. 
score (skoor) 1. n. lovi; merk- 

ki; lasku; syy; 20 kappalet- 

ta; — 2. tr. lovittaa; merki- 

ta muistiin; pitasl laskua. 
scoria (skoo'-ri-a) n. kuona. 
scorn (skoorn) 1. n. ylenkat- 

se, iva; — 2. tr. ylenkatsoa. 
scorner (-5r) n. ylenkatsoja. 
scornful (-ful) a. pilkallinen. 
scorpion (skoor'-pi-on) n. 

skorpioni. 
Scot (skd,t) n. skottilainen. 
scot (sk&t) n. ve>o. 
Scotch (sk&t§) 1. a. skottilai- 
nen; — 2. n. skotlanninkie- 

11; skottilaiset. 
scotch (skd,t§) 1. n. kiila; — 2. 

tr. kiilata; haavoittaa. 
scoundrel (skaun'-drel) n. 

konna, heitti5. 
sconr (skaur) v. kuurata, 

pestM., puhdistaa; kiiruhtaa. 
sconrse (skord2) 1. n. ruoska, 

piiska; — 2. tr. piiskata, 

ruoskia. 
scout (skaut) 1. n. vakoilija, 

kenttavahti; — 2. v. vakoil- 

la, urkkia; kohdella pllkal- 

lisesti. 
scow (skau) n. lotja. 
scowl (skaul) 1. n. S,kainen 

katse; — 2. itr. rypistaa 

silmaluomiaan. 
scrabble (skrabl) 1. n. raappi- 

minen; kiipeeminen; tSher- 

rys; — 2. v. raappia; kiive- 

ta; tdhertH'A.. 
mcrag (gkr^g) n. Jokin lalha Ja luinen esine, luu ja nah^ 

ka. 
acragrgry (skra'-gi) a. laiha Ja 

karkea. 
acramble (skrambl) 1. n. kii- 

peaminen; harras tavoitte- 

lemihen; — 2. v. kiivet&, 

kontata; hartaasti tavoitel- 

la; paistaa munia sekoitta- 

malla valkuaiset ja rus- 

kuaiset sekalsip. 
scrap (skrsLp) n. palanen, siru. 
scrape (skreip^ 1. n. raapu- 

tus; vaikeus, pula; — r 2. v. 

raappia; haalia kokoon. 
scraper (-5r) n. raaputin, kal- 

vinrauta, karistin. 
scratch (skratS) 1. n. naar- 

mu, viiru; — 2. v. naarmut- 

taa. raappia. 
scrawl (skrool) 1. n. t5her- 

rys; — 2. tr. riipustella, t6- 

hertaa. 
screak (skriik) itr. kirkua. 
scream (skriim) 1. n. parkal- 

su; — 2. itr. parkaista. 
screech (skriitS) 1. n. kirkal- 

su; — 2. itr. kirkaista. 
screen (skriin) 1. n. suojus- 

tin, varjostin; hiekkaseula; 

— 2. tr. suojata; seuloa. 
screw (skruu) 1. n. ruuvi; 

potkuri; — 2. tr. ruuvata; 

pusertaa. 
screw-driver (-drai-vor) n. 

ruuvitaltta. 
scribble (skribl) v. kyhS,ta. 

riipustella, t5hertaa. 
scribbler (-5r) n. tohertaja. 
scribe (skraib) n. kirjurl. 
serlmmagre (skrim'-ed2) n. 

kahakka. 
scrimp (skrimp) tr. supistaa. 
scrip (sk'rip) n. pussi; seteli; 

valiaikainen osakekirja. 
script (skript) n. kirjoltus- 

kirjasimet. 
scriptural (skrip'-tju-ral) a. 

raamatullinen. 
Scripture (-tjur) n. raamattu. 
scrofula (skrd,f' -ju-la) n. ri- 

sapaisetauti. 
scroll (skroul) n. paperik&S,- 

ry; kiemura. 
scrub (skrob) 1. n. kulunut 

luuta; pensaikko; r3,hjys- 

tajSt; — 2. V. kuurata; aher- 

taa. 
scrubby (skro'-bi) a. mit3,t5n, 

kurJa. 
scruple (skruupl) 1. n. 20 

grainin painomitta; hlukka- SCR 275 nen; ep3.r5iminen ; — 2. Itr. 

epailla, empiS,. 
acrnpnloas (skruup'-ju-los) 

a. empiv3,; huolellinen, t3,s- 

mallinen. 
scmtlnlse (skruu'-ti-naiz) tr. 
' tutkia tarkasti. 
scmtlnlser (-nai-z5r) n. tut- 

kija. 
scrutiny (-ni) n. tutkiminen. 
scrntotre (skru-twaar') n. 

kirjoitusp5yta. 
scad (skod) 1. n. kiit3,minen ; 

tuulen ajelema pilvi; — 2. 

itr. kiit3,a. 
scuffle (skofl) 1. n. tappelu; 

— 2. itr. tapella. 

scull (skol) 1. n. mela; lyhyet 

airot; venhe; — 2. tr. me- 

loa. 
scullery (sko'-15r-i) n. ky5k- 

kiastioiden sailytyshuone; 

sivuky5kki. 
senlllon (skor-jon) n. ky5k- 

kipiika. 
sculptor (skolp'-t5r) n. ku- 

vanveistaja. 
sculpture (-tjur) 1. n. kuvan- 

veistotaide. kuvaveistos; — 

2. tr. veist^.^.; kaivertaa. 
scum (skom) 1. n. vaahto; — 

2. tr. kermoa. 
scupper (sko'-p5r) n. vesirei- 

kS. (laivassa). 
scurf (skorf) n. rupi. 
scurfy (skor'-fi) a. rupinen. 
scurrlle (skor'-il) a. rivopu- 

heinen. 
scurrility (skor-i'-li-ti) n. ri- 

vopuheisuus. tSrkeys. 
scurvlness (skor'-vi-nes) n. 

rupisuus; haijyys. 
scurvy (-vi) 1. a. rupinen; 

haijynilkinen, rivo; — 2, n. 

keripukki. 
scutch (skotS) 1. n. loukku; 

— 2. tr. loukuttaa. 
scutcheon (skot'-Son) n. vaa- 

kunakilpi. 
scuttle (skotl) n. kantokop- 

pa; kansiluukku. 
scythe (saidh) n. viikate. 
sea (sii) n. meri; aallokko. 
sea-bear (sii'-beer) n. jS,3,kar- 

hu. 
seal (siil) 1. n. hylje; leima- 

sin, sinetti; — 2. tr. varus- 

taa sinetilla, sulkea; vah- 

vistaa. 
sealer (sii'-15r) n. hylkeen- 

pyy t£lj3, ; sinetillM,varustaja. SBC 

(sii'-lift-waks) n. seallngr-^ 

lakka. 
seam (siim) 1. n. sauma, neu- 

los, liitos; arpi; maakerros- 

tuma; — 2. tr. merkitS., liit- 

taM, 1. neuloa yhteen. 
seanuin (sii'-man) n. meri- 

mies. 
seamanship (-Sip) n. merimie- 

henammatti. 
seamless (siim'-les) a. sau- 

maton. 
seamstress (siims'-tres) n. 

ompelijatar. 
seamy (sii'-mi) a. saumainen. 
sear (siir) 1. a. kuiva; — 2. 

tr. karventaa; polttaa. 
search (sortS) 1. n. hakemi- 

nen, tutkimus; pyrkiminen; 

— 2. tr. etgia, tiakea, tutkia. 
searcher (-5r) n. tutkija. 
searching (-ifi) a. koettava, 

tutkiva, lapitunkeva. 
seasick (sii'-sik) a. meriki- 

peSL. 
seaside (sii'-said) n. meren- 

ranta. 
season (siizn) 1. n. vuodenai- 

ka; huvikausi; aika; — 2. 

V. maustaa; kuivata; kyp- 

sya. 
seasonable (siiz'-na-bl) a. 

ajan 1. vuodenajan mukai- 

nen ; sopiva. 
scat (siit) 1. n. istuin; asema; 

asuinpaikka; maatila; — 2. 

tr. asettaa istumaan, sijoit- 

tOt^.; jU.rJest3,M.. 
seaworthy (sii'-w5r-dhi) a. 

purjetiduskelpoinen. 
secant (sii'-kant) n. leikkaa- 

va viiva, sekantti. 
secede (si-siicP) itr. eroittau- 

tua, luopua. 
secession (si-se'-Son) n. luo- 

puminen. 
seclude (si-kluud') tr. sulkea 

erilleen. 
seclusion (-kluu'-2on) n. e- 

roittaminen; yksinaisyys. 
secluslTC (-kluu'-siv) a. erolt- 

tava. 
second (se'-kond) 1. a. toinen; 

huonompi; — 2. n. sekunt- 

ti; todistaja (kaksintaiste- 

lussa) ; — 3. tr. olla todis- 

tajana; auttaa; kannattaa. 
secondary (se'-kon-de-ri) a. 

toisarvoinen. 
second-hand (se'-kond-h3,nd) 

a. kaytetty. SBC 276 SEL secrecy (sil'-kri-s<^ n. salal- 

suus. 
•ecret (-kret) 1. a. salainen; 

yHsinainen; — : 2. n. salai- 

suus. 
secretary (se'-kri-te-ri) n. 

kirjuri; kirJoitusp5yta; mi- 
nister!. 
secrete (si-kriif) tr. salata; 

erittaa. 
secretion (-krii'-Son) n. eri- 

tys. 
secretory (-krii'-to-ri) a. erit- 

tSLva. 
sect (sekt) n. lahko. 
sectarian (sek-tei'-ri-an) a. 

1. n. lahkolainen. 

section (sek'-Son) n. leik- 
kaus; osasto; maalohko, ne- 
li5maili (640 eekkeriS,). 

sectional (-al) a. osa-, leik- 
kaus-, osittainen. 

secular (sek'-ju-15r) 1. a. sa- 
tavuotinen; maallinen; — 

2. n. maallikko. 
seenlarlty (-Ift'-ri-ti) n. maal- 

lisuus. 
secure (si-kjuur') 1. a. var- 

ma, turvallinen; — 2. tr. 

varmistuttaa. suojella; 

hankkia itselleen. 
security (-kjuu'-ri-ti) n. var- 

muus, huolettomuus; turva; 

takuu; — pi. arvopaperit. 
sedan (si-d3,n''t n. kantotuoli. 
sedate (-deif) a. rauhallinen. 
sedateness (-nes) n. rauhalli- 

suus. 
sedatlTc (se'-da-tiv) 1. a. ray- 
hoi ttava; — 2. n. rauhoitta- 

va laake. 
sedentary (se'-den-te-ri) a. 

fstuva. 
sediment (se'-di-ment) n. 

sakka; pannukivi. 
sedition (si-di'-§on) n. kapi- 

na, meteli. 
seditions (-di'-Sos) a. kapi- 

nallinen. 
seduce (si-djuus') tr. johtaa 

harhaan; vietellM.. 
seducer (-or) n. viettellja. 
seduction (si-dok'-§on) n. 

vietteleminen. 
seductive (-dok'-tiv) a. viet- 

t6l6V£L 

sedulity (si-djuu'-li-ti) n. ah- 

keruus. 
sedulous (sed'-ju-los) a. ah- 

kera, uuras. 
mee (sii) 1. n. piispanistuin; 
— J?. tr. [saw; seen] n&1:id&; huomata, k9,sittS,&,; k&.yd& 

katsomassa; saattaa. 
seed (siid) 1. n. siemen; su- 

ku; — 2. V. kylvaa; tuottaa 

siemeniM,. 
seedllngr (siid'-lifi) n. siemen- 

kasvi. 
seedy (sii'-di) a. siemenrikas ; 

ranstynyt. 
seek (siik) tr. [sougrht; 

sougriit] etsiM,; pyytaa; ta- 

voitella, pyrkiS.. 
seem (siim) itr. nM,kyM,, n&yt- 

taS,. 
seemlnsr (sii'-mifi) 1. a. n^ky- 

va,; naennainen; — 2. n. nfi.- 

kyvaisyys. 
seemly (siim'-li) a. sovelias. 
seen (siin) pp. verbista see. 
seer (siir) n. ennustaja. 
seesaw (sii'-soo) n. keinumi- 

nen; keinu; — 2. v. keinut- 

taa, keinua. 
seetbe (siidh) tr. keittas,. 
segrnient (segr'-ment) n. pala- 

nen; segrmentti. 
selgrneurlal (siin-juu'-ri-al) a. 

tierrakas 
selgmlor (s'iin'-j5r) n. herra. 
seine (siin 1. sein) n. nuotta. 
seise (siiz) tr. tarttua kiin- 

ni; anastaa; ottaa takava- 

rikkoon; k3,sitt3,S,. 
selser (sii'-z&r) n. tarttuja; 

takavarikkoonottaja. 
seisin (sii'-zin) n. tialtuunsa- 

ottaminen; omistus. 
selsure (sii'-2ur) n. kiinni- 

tarttuminen; kaappaus; o- 

mistus; takavarikko. 
seldom (ser-dom) adv. har- 

voin. 
select (si-lekf) 1. tr. valita; 

— 2. a. valittu. 
selection (-lek'-Son) n. vali- 

koiminen. 
self (self) pron. itse. 
self-defense (self-di-fens') n. 

itsepuolustus. 
self-denial (-di-nai'-al) a. it- 

sensS.kieltaminen. 
self-interest (-in'-t5r-est) n. 

omanvoitonpyyntl. 
selfish (sel'-fiS) a. itsek&s. 
selfishness (-nes) n. itsek- 

kaisyys. 
self-possession (self-pa-ze'- 

§on) n. mielenmaltti. 
self-will (seir-wil) n. itsep&l- 

syys. 
sell (sel) tr. [sold; sold] myy- 

d&> kaupata. SBL 277 SEQ •eller (se'-15r) n. myyja,. 
•elvasre 1. aelTedsre (ser-vedS) 

n. kankaanreuna; p£l&rmek 

palle. 
selvea (selvz) pi. sanasta aelf. 
aemblance (sem'-blans) n. sa- 

mann3,k5isyys. 
aeml- (se'-mi-) alkutavu, jo- 

ka merkitsee: puoli-. 
seml-annnal (se-mi-an'-ju-al)' 

a. puolivuotinen. 
•emlcircle (se'-mi-sorkl) n. 

puoliympyra. 
•emicolon (se'-mi-kou-l&n) n. 

puolipiste (;). 
seminary (se'-mi-ne-ri) n. se- 
mi naari. 
•emitone (se'-mi-toun) n. 

puoliaskel. 
semiTowel (se'-mi-vau-el) n. 

puoli3,3,nti5. 
•emptternal (seni-pi-t5r'-nal) 

a. ikuinen. 
aempltemtty (-t5r'-ni-ti) n. 

ikuisuus. 
senate (se'-net) n. senaatti. 
senator (-na-t5r) n. senaatto- 

ri. . 
senatorial (-tou'-ri-al) a. se- 

naattorin-. 
send (send) tr. [sent; sent] 

lahetta.&. 
sender (sen'-d5r) n. lahettslja. 
senescence (si-ne'-sens) n. 

vanhentuminen. 
seneschal (se'-ne-9al) n. ho- 

vimarsalkka. 
senile (sii'-nail) a. ij9,k9,s, 

vanhuudenheikko, ukkomai- 

nen. 
senior (siin'-Jdr) a. 1. n. van- 

hempi. 
seniority (siin-J&'-ri-ti) n. 

vanhempi-ikaisyys. 
sennlgrht (sen'-it) n. viikko. 
sensation (sen-sei'-9on) n. 

aistimus, tunnelma; huo- 

mion esine. 
sensational (-al) tunteelli- 

nen; tunne; kiihkor huomio; 

kiihkoa 1. huomiota herS,t- 

tava. 
sense (sens) n. aisti; tunne; 

k£lsitys; JM,rki; merkitys. 
senseless (sens'-les) a. tun- 

teeton; jS,rJet5n. 
senslblUty (sen-si-bi'-li-ti) n. 

tunteellisuus; herkkyys. 
sensible (sen'-si-bl) a. mahdol- 

linen tuntea; huomattava; 

tunteellinen; herkkM,; jM,r- 

kevft. sensitive (sen'-si-tiv) a. tun- 
teellinen; herkka. 
sensitiveness (-nes) n. tun- 
teellisuus; herkkyys. 
sensnal (sen'-Su-al) a. aistil- 

linen. 
sensnalism (-izm) n. aistilli- 

suus-oppi. 
sensaallty (-gu-a.'-li-ti) n. ais- 

tillisuus. 
sensnallse (sen'-§u-a-laiz) tr. 

tehda aistilliseksi. 
sent (sent) imp. 1. pp. verbis- 

ta send, 
sentence (sen'-tens) 1. n. tuo- 

mio; lause; lauselma; — 2. 

tr. tuomita. 
sentential (-ten'-Sal) a. lau- 
se-; mietelmM.-. 
sententious (-Sos) a. ajatus- 

rikas. 
sentient (sen'-Sent) a. tun- 

teva. 
sentiment • (sen'-ti-ment) n. 

tunnelma; mielip4de; ajatel- 

ma; tunne. 
sentimental (-men'-tal) a. 

tunteellinen. 
sentlmentaUty (-t^'-li-ti) n. 

tunteellisuus. 
sentinel (sen'-ti-nel), sentry 

(sen'-tri) n. kenttavahti. 
sepal (sli'-pal 1. se'-pal) n. 

verholehti. 
separable (se'-pa-ra-bl) a. 

mahdollinen eroittaa. 
separate (-reit) 1. v. eroittaa, 

erota; irroittaa; — 2. a. eroi- 

tettu; erikoinen, eri. 
separation (-rei'-Son) n. eroit- 

taminen; ero. 
separator (se'-pa-rei-tor) n. 

eroittaja. 
sepia (sii'-pi-a) n. mustekala. 
sepoy (sii'-poi) n. intialainen 

sotilas. 
September (sep-tem'-b5r) n. 

syyskuu. 
septennial (-te'-ni-al) a. seit- 

senvuotinen. 
septnagrenarlan (sept'-ju-a* 

d2i-nei'-ri-an) n. 70-vuotias. 
septuple (sept'-Ju-pl) a. seit- 

senkertainen. 
sepulchral (si-pol'-kral) a. 

hauta-; matala. 
sepulchre (se'-pol-k6r) 1. n. 

hauta; — 2. tr. haudata. 
sepulture (se'-pol-tjur) n. 

hautaus. 
sequel (sii'-kwel) n. jatko; 

seuraus. SEQ 278 SEV •eqnence (sii'-kwens) n. seu- 

raus. 
seanent (-kwent) a. seuraava. 
•eqnester (si-kwes'-t6r) tr. e- 

roittaa; ottaa 1. luovuttaa 

takavarikkoon. 
•eqneatratlon (sek-wes-trei'- 

Son) n. takavarikko; eroit- 

taminen. 
•eragrllo (si-r3.1'-jo) n. haare- 

inL 
•eraph (se'-raf) n. ylienkeli. 
aeraphlc (si-r£l'-fik) a. enke- 

linkaltainen. 
•ere (siir) a. kuiva, kuihtu- 

nut. 
serenade (se'-ri-neid) n. sere- 

naadi. 
aerene (si-riin') 1. a. kirkas, 

selvS,; rauhallinen; — 2. n. 

selvyys; — 3. tr. kirkastaa. 
•erenlty (si-re'-ni-ti) n. klrk- 

kaus; rauhallisuus; maltil- 

lisuus. 
serf (s5rf) n. maaorja. 
serfdom (s5rf'-dom) n. maa- 

orjuus. 
sergre (s5rd2) n. ohut villa- 

kang-as, sarssi. 
serflreant (saar'-d2ent 1. s5r'- 

d2ent) n. kersantti; vaapeli. 
serial (sii'-ri-al) 1. a. sarjat- 

tainen; — 2. n. sarjajulkai- 

su. 
series (sii'-riiz 1. sii'-ri-iiz) n. 

sarja. 
serious (sii'-ri-os) a. vakava. 

tarke^; vaarallinen; totta 

tarkoittava. 
seriousness (-nes) n. vaka- 

vuus; tar keys; vaaralli- 

suus. 
sermon (s5r'-mon) n. saarna. 
sermonise (-aiz) itr. saarnata. 
serpent (sor'-pent) n. kaar- 

me. 
serpentine (-pen-tain) a. 

kS^^rmeenmuotoinen. 
serrate (se'-ret) a. sahalaitai- 

nen. 
serried (ser'-id) a. sullottu. 
serum (sii'-rom) n. verineste; 

hera. 
servant (s5r'-vant) n. palve- 

lija. 
serve (sOrv) v. palvella; tar- 

joilla; auttaa; hy5dytt3.9,; 

kohdella. 
service (s6r'-vis) n. palvelus; 

Jumalanpalvelus; hy5ty; 

tarjoilu. serviceable (-vi-sa-bl) a. hy(J- 

dyllinen. avulias. 
servile (s5r'-vil) a. orjamai- 

nen, orjallinen. 
servility (-vi'-li-ti) n. orja- 

maisuus. 
servitor (s6r'-vi-t8r) n. pal- 

velija; apulainen. 
.servitude (s5r'-vi-tjuud) n. 

orjuus; rasitus. 
session (se'-Son) n. istunto. 
set (set) 1. V. [set; set] aset- 

taa, sijoittaa; kiinnitt£l3,; is- 

tutt9.a; sovittaa; juoksut- 

taa (maitoa); J3,rjestd9., 

panna kuntoon; levittS.8.; 

uskaltaa ; rrvk^r'^Vk ; latoa ; 

laskea; juurtua; kulkea; 

harrastaa; istua; — 2. a. 

kiintonainen; s9.3,detty; 

sM.ann511inen; muodollinen ; 

— 3 n. lasku; istutusoksa; 

lajitelma, pesake, kalusto; 

ryhm^; seura; suunta; kuo- 

leutuminen. 
setaceous (set'-ei-§os) a. kar- 

vainen. 
set-off (set'-&f) n. vastakoh- 

ta; koristus; vastavaati- 

mus. 
settee (se-tii') n. selk^nojalla 

varustettu penkki. 
setter (se'-tQr) n. asettaja; 

lintukoira. 
settle (setl) 1. n. penkki, is- 

tuin; — 2. v. sijoittaa; kiin- 

nittaa, suorittaa, maksaa; 

vihkia papiksi; rauhoittaa; 

selitt3,a; asuttaa; asettua 

asumaan; rylityS,; kuivua, 

kovettua; selitM,, rauhoittua. 
settlement (setl'-ment) n. 

asettaminen; rauhoittami- 

nen; my5t3.jaiset; asutus; 

siirtokunta; asuinpaikka; 

sopimus; suoritus. 
settler (set'-lor) n. uudisasu- 

kas. 
seven (sevn) a. seitsemS,n. 
sevenfold (sevn'-fould) a. 

seitsenkertainen. 
seventh (sevnth) a. seitsemS,s. 
seventy (sevn'-ti) a. seitse- 

mankymmenta. 
•ever (se'-v5r) v. eroittaa, 

erota. 
several (se'-vttr-al)- a. eroitet- 

tu, erikoinen, eri; erilainen; 

kukin erikseen; useampi, 

moniaat. 
severally (se'-v5r-al-l) adv. 

kukin erikseen. (sl-vllr') H.. vakava: 
ra; hova, valkea. 
y (Bl-ve'-rl-tl) n. va- 


]el arJoHt . kahleet: 


Inraa (fiel'-d 

Jo. var]opuoll. 
■hadow (M'-do) 

slimes; suojs: naamu^ — i.. 

tr. vBrJOHtaa: auojata. 
•faadoiTlnc (-In) n. varJostUB. 
■hndowT <6S'-do-l), shadr 

(Sei'-ai) a. varjokaa. 
■haft (Sitft) n. nuoll: varai; 

runko; tanko; alaa; patsas: 

aavupllppui tornl; kalvoH- 

■hBB (BftK) n. karya; takku; 

pakkaa: 1 
■huBT (Sa' 

■hwren (I 

rlnlnahko. 

■k>ke (Sell I lajl 1 ta)a: tutlsija. 
■hall (ea.1) apuv. tulla: plUa. 
ihallop (B&'-lop) n. venhe, 
■hallow (fia'-lo) 7 ' ' ; plntapuollt 
tallkko. : pIntapuollBUUB. 
Salt) toinen pers. ykal- 
& yerbism ahall. (Bou'-ifl) n. ompelu. 

isl n. sukuDuoIl, Buku. 
iek-sH,-dit- 
i/uotlaB, 

■rxtou (Beka'-ton) n. klrkon- ! 
vartija, auntio, haudankai- 

■eitnplc (sekB'-tJu-pl) a 

kuuden kertaineti. 
■esonl (sek'-Su-al 1. sek'-Bu- 

Bl) a. aukupuoltnen. 
■Hoallty (-a/-II-ti> n. auku- 

■habbr (S^'-bO a. kulunut 

ryysyinen; kurjr 
■hackle (B&kl) 1. 

ketjurengas; — ... .. 

lehtla: ketjuttaa. 
■had (S^d) n. harjua (k 
■hade {field) 1. n. varji 

JOHtin- --■!-■■■—'•■■ — ■ loteltu: teko-; ihamblcB (fi&mbli) n. pi. teu- 

rastuspalkka, 
■hambllns (fidrn'-bim) a. het- 


. ha pea: ha- 
aaattaa h&- havelfSa, (elat) a. 

("fijiy a. hapeaill- 

■hamelcaa (-lea) a. hSvyttln. 

vyttBmyys. 
■hamnr (S^'-ml) n. aaftmla- 

ka. ■hantr (San'-tl) 1. mOkkl; — 

2. itr. asua mJiklBS&. 
ihape <aelp) ]. n. muoto; olen- baid (fiaard) .. saannoi- SHA 280 SHI •karp (Saarp) 1. a. ter&,v&; an- 

kara; pureva; kiivas: kit- 

sas; korotettu (nuotti); — 

2. tr. korottaa; — 3. Itr. pul- 

Jata. 
•harpen (Saarpn) tr. terolt- 

taa; kiihoittaa; tehdM, hap- 

pamaksi; korottaa (nuotte- 

ja). 
sharper (§aar'-p5r) n. kitsas- 

telija; veijarl. 
•harply (§aarp'-li) adv. terS,- 

v3.sti: ankarasti; pur e vast! ; 

tarkasti 
•harpshooter (9aarp'-fiuu-tOr) 

n. tarkk'ampuja. 
shatter (ga'-tor) 1. n. pala- 

nen; siru; — 2. v. 8M,rkeM,; 

musertaa, hajottaa. 
shave (Seiv) 1. tr. ajaa parta; 

vuoUa; raappia; slvella; ke- 

ria; puijata; — 2. n. vuolu; 

parr ana jo. 
shaver (Sei'-v5r) n. parran- 

ajaja; kitsastelija; poika- 

nen; koronkiskuri. 
shavlnsr (Sei'-vift) n. parran- 

ajo; vuolu, lastu. 
shawl (600I) n. saali. 
she (Sii) pron. h^n (naispuo- 

linen. 
sheaf (Siif) 1. n. olkilyhde; 

kimppu; — 2. Itr. sitoa lyh- 

teiksi. 
shear (Siir) 1. n. leikkaus, ke- 

rinta; — 2. tr. [shore; 

shorn] leikata, keritS.. 
shearer (6ii'-r5r) n. keritsij^. 
shears (Siirz) n. pi. sakset. 
sheath (Siith) n. huotra. tup- 

Pi. 
sheathe (Siidh) tr. panna tup- 

peen 1. koteloon; paallyst^a. 
sheathtngr (Sii'-dhifi) n. p3,ai- 

Ivs 
sheave (Siiv) n. levy; vS-ki- 

pyora; rulla. 
shed (Sed) 1. n. suojus, vaja; 

— 2, tr. [shed; shed] vuo- 

dattaa, valaa; varistaa; Isl- 

paista. 
sheen (6iin) n. kirkkaus. 
sheeny (Sii'-ni) a. kirkas. 
sheep (Slip) n. lammas, 1am- 

paat. 
sheepcot (-k&t) n. lammas- 

navetta. 
sheepish (Sii'-piS) a. ujo, kal- 

no. 
mheer (Siir) 1. a. kirkas. puh- 
das; Jyrkk&; — 2. n. laWan- keulan kaarevuus; suunnan 
muutos. 

sheet (Siit) 1. n. levy, Uuska; 
vaippa; lakana; paper iark- 
ki; — 2. tr. peittaa lakanal- 
la. 

sheetanchor (-9.ft-k5r) n. iso 
ankkuri. hS,t9.vara. 

sheetlnsr (Sii'-tift) n. liinavaa- 
te, lakanakangras. 

shelf (Self) n. hylly; mata- 
likko, kari. 

shelf 7 (Ser-fi) a. karinen. 

shell (del) 1. n. kuori; kotelo; 
rajahdyspommi ; kehys; — 
2. V. s^rkeS. kuori; kuorla; 
pommittaa; varistaa kuo- 
rensa. 

sheUflsh (-fifi) n. kuoriais- 
emin. 

shelter (§er-t5r) 1. n. suojus, 
suoja; suojelija; turva; — 
2. tr. ottaa suojaan; suoja- 
ta; mennS. suojaan. 

shelterless (-les) a. suojaton. 

shelve (Selv) 1. tr. varustaa 
hylly ills.; erottaa virasta; 
— 2. itr. vlertaa; kallistua. 

shelvy (Sel'-vi) viertava, lol- 
va. 

shepherd (Se'-p5rd) n. pal- 
men. 

shepherdess (-p5r-des) n. pai- 
mentyttd. 

sherbet (Sdr'-bet) n. virkls- 
tysjuoma. 

sheriff (ge'-rif) n. sherlffl 
(nimismies). 

sherry (Se'-ri) n. sherryvllnl. 

shield (giild) 1. n. kilpi; suo- 
ja; — 2. tr. peittaa kllvel- 
la, suojata. 

shift (Sift) 1. n. muutos; 
vaihto; sijoitus; pelastus- 
keino; petos, juoni; tySvuo- 
ro; ratkeama; — 2. v. muut- 
taa; vaihtaa; vaihtua; pan- 
na sijalle; paasta paikanas- 
ta; luisua toiselle kyljelle 
(lasti laivassa). 

shiftless (-les) a. avuton; 
laiska 

shilling* (gi'-lifi) n. shillinki. 

shin (Sin) n. saariluu. 

shine (Sain) 1. n. paiste, lols- 
to; — 2. itr. [shone; shone] 
paistaa, loistaa. 

shiner (-5r> n. sarkL 

shlnsrle (Sifigl) 1. n. kattop&- 
re« paanu; — 2. tr. kattaa ■Unr (fiai'-ni) valolea, ktr- ■hlp board {-board) n. laivaii' 

kylki; lalva. 
■hlpekaudler {-ti^nd-lttr) n. 

lalvanvaruBtaJa. 
■falpniHt (-merit) n. ItLhetys. 
ablpplBB (fiip'-IQ) n. lAhetys: 

laivasto: purlehdua: lalva- 

kulku. 
shIpTinek (Hlc'-rek) 1. n. 

haakBlrlkko; — S, tr. ajoa 

haakalrlkkaon. 
ahlpwTigbt (Slp'-rait) n. lal- 
va nrakentaja, 
■hire (Sair 1. fiUr; lopt 1. krefv plirikunU. 
ahirk (fiJirk) v. puljata Itsel- 
lean; viHttaH; Taistytl. ■hock <B&k) 1. n. sysHyB: 
hyakkkya^ iHku; yimtys; 
kuhllas; — Z. tr. sysdU; 1h- 
■ •■ hyflkattl; hamnillstyt- Uiil: kauhiBtuttaa. 

.hocklar (-ifL) a. 

kuuhtsCuttava. ■baddr <S&'-di) n. ryysylBta 
tahty villa. 

tahod; Bh'od] kengjlttaaf lu- ■boDc (Eoun 1, S&n) Imp. L 

verb lata aklDv. 
■kaak (Suk) Imp. BkoM (iuut) 1, n. 

EInta; laakuruuhl; 
Dua; ampuminen u-erblattt 
kalteva • V. [shot; 

laukatata; 

& esille: hOy- mala: tyOpaJa; — 8. Itr. 

K-lydtL ostokallla. 
■kop-kpcpH {-kil-pOr) n. vtt- 

liittaiskaupplas. 
«hap-tirter (-lif-tUr) n. PUotl- . lyhyef BKkl&. 'olUsuutensa lalmlnlyO- 
■kovtca (shoortn) v. lyheii' 
•bortenlns (fioort'-nJfi) n. ly- 

■hnrt-biiBd caoort'-hand) n. 

plkaklrjoltua. 
ibDTtly (Soort'-ll) adv. no- 

peastl; lyhyestl, 
■kortnpiH (-nea) n. lyhyya; 

rlittSmattOmyyH; nlukkuua. 
■barta (fl porta) n. pi. leseet; ■hODid (Sud) imp. verbUU 

■hniilder ISaul'-dar) 1. n. har- 
tiaC. olkapaa: lupa; — !. tr. 
tyBtitilH 1. kantaa tiartloll- 
laan. 

■houiilFr-lituilr (-bleld) n. U- 

shout (3auC) I. n. huudahdns. 

tiia; klljua;' riemuita.' 
■hove (Bov) 1. n. tyitnti: ay- 
aaya; — 2. v. tyttntai; aysS- SHO aSa SID akovel (Sovl) 1. n. lapio; — 2. 

tr. lapioida, luoda. 
•how (Sou) 1. n. n3,yttS,mi- 

nen; nayttely; naytantd; 

komeilu; samann3,k5isyys ; 

tekosyy; — 2. v. nayttaS,; 

n^ytella; ohjata; todistaa; 
' osoittaa; nakyS,. 
•hower (Sau'-5r) 1. n. rank- 

kasade; — 2. v. valaa; sataa. 
showery (-i) a. rankkasatei- 

nen. 
Mhowlly (dou'-i-li) adv. ko- 

meilevasti. 
ahonry (Sou'-i) a. komea; ko- 

meileva. 
shred (Sred) 1. n. lastu; vuo- 

lu; — 2. tr. lelkata vuo- 

luiksi. 
•hrew (Sruu) n. ak^pussi. 
•hreurd^ (Sruud) a. viekas; ka- 

vala; aiyk^s. 
shrewdly (-li) adv. yiekkaas- 

ti; aiykkaasti. 
shrewish (§ruu'-id) a. torai- 

sa; &k£Linen. 
shriek (Sriik) 1. n. kiljunta; 

— 2. tr. kirkua. 
shrill (Sril) a. kimakka; te- 

rSLvSl. 
shrillness (-nes) n. kimak- 

kuus. 
shrimp (grimp'^ a. erM,s a.y- 

riaislaji; ka^pid. 
shrine (drain) n. lipas; pyh£lt- 

ta. 

shrink (Srifik) 1. n. kokoon- 
kutistuminen; kurttu; ryp- 
py; — 2. V. [shrank 1. 
shrunk] rypistaa; kutistaa; 
kutistua; perftytya (kauhis- 
tuksesta). 

shrlnkagre (§rifik'-ed2) n. ko- 
koonkutistuminen. 

shrlTel (Srivl) v. ryplstaa, ry- 
pistya. 

shroud (Sraud) 1. n. suojus, 
puku; kaareliina; masto- 
touvi, vantti; — 2. tr. kaa- 
ria, verhota; katkea. 

Shrovetide (Srouv'-taid) n. 
laskiainen. 

shrnb (§rob) n. pensas. 

shrubbery (Sro'-b5r-i) n. pen- 
sasto 

shrubby (-bi) a. pensainen. 

shrnnr (Srog) 1. n. olkapaiden 
kohauttaminen; — 2. tr. ko- 
hauttaa (olkapaitaan). 

shudder (go'-d5r) 1. n. varis- 

tya; kauhistus; — 2. itr. va- 

rJstU kauhuBta. 1. kylmasta. shuffle (Sofl) 1. n. sekoitta- 

minen; konnankoukku; 

temppu; — 2. v. sekoittaa; 

horjua; laahustaa Jalko- 

Jaan ; kaarrellen vastata, 

tehda verukkeita. 
shun (Son) tr. vaittaa. 
shunt (Sont) 1. n. syrjakis> 

kot, sivurata; haarajohto; 

— 2. tr. kaantaa syrja&n; 

ty5ntaa sivuradalle. 
shut (Sot) 1. v. [shut; shut] 

sulkea, sulkeutua; — to 

shut up pit^a suunsa kiin- 

ni; — 2. n. sulkeminen; juo- 

tos. 
shutter (So'-t6r) n. sulkija; 

ikkunaluukku. 
shuttle (Sotl) n. sy5stava. 

sukkula. 
shy (Sai) 1. a. arka, ujo; va- 

rovainen; — 2. Itr. peias- 

tya; — 3. tr. viskata. 
shyness (-nes) n. arkuus; 

ujous. 
sibilant (si'-bi-lant) 1. a. su- 

hiseva; — 2. n. suhuaanne. 
siccative (sik'-a-tiv) a. kui- 

vaava. 
sice (saiz 1. sais) n. kuutonen. 
sick (sik) a. sairas, pahoin- 

voipa. 
sicken (sikn) v. tehda 1. tulla 

sairaaksi; kyliastya. 
slcklsh (sik'-i§) a. sairaalloi- 

nen. 
sickle (sikl) n. sirppi. 
sickliness (sik'-li-nes) n. sai- 

raalloisuus. 
sickly (-li) sairaalloinen. 
sickness (sik'- nes) n. sairaus, 

tauti. pahoinvointi.. 
side (said) 1. n. sivu, kylki, 

puoli; — 2. a. sivu-, kylki-, 

syrja-; — 3. itr. liittya puo- 

lueeseen. 
sideboard (said'-boord) n. as- 

tiap5yta (ruokasalissa). 
sldelongr (said'-l&fi) 1. a. si- 

vuttainen; — 2. adv. kyljit- 

tain. 
sidereal (sai-dii'-ri-al) a. tah- 

ti-. 
sidewalk (said'-wook) n. ka- 

tukaytava. 

sldewlse (said'-waiz) adv. si- 

vuttain. 
sldlns (sai'-dift) n. puoluee- 

seen liittyminen; sivurata, 

vaihde. 
sidle (saidl) itr. kulkea kylki 

edelia. SIB 283 SIN •leare (siid2) n. piiritys. 
aleve (siv) n. seula. 
mitt (sift) tr. seuloa; tutkia. 
sifter (-5r) n. seuloja; vesi- 

lintu. 
sigrh (sai) 1. n. huokaus; — 2. 

V. huokailla; valittaa. 
algrht (salt) 1. n. nslkd; nM,k5- 

piiri; n3,k5voima; n3,ky, 

nahtava; tahtain: jyvasin; 

suuri summa; — Z. tr. nUh- 

da; tarkastaa; tahdata. 
•tgrhted (sai'-ted) a. -nak5i- 

nen. 
•Igrhtless (sait'-les) a. sokea. 
•tsrbtllness (-li-nes) n. ko- 

meus. 
•tgrhtly (-li) a. komea. 
•Isrht-seetiiflr (-sii-ifi) n. mer- 

killisyyksien katseleminen. 
atflm (sain) 1. n. merkki; tun- 

nus; kyltti; vertauskuva; 

— 2. V. antaa merkki; mer- 

kita; allekirjoittaa. 
•tsnal (sigr'-nal) 1. n. merkki, 

signaali; — 2. a. merkitta- 

va, huomattava; — 3. tr. an- 
taa merkki. 
•tflmallse (si^'-na-laiz) tr. an- 
taa merkki; tehda huomat- 

tavaksi. 
•tflmally (-li) adv. huomatta- 

vasti. 
stKnatnre (sigr'-na-tjur) n. 

merkki, nimimerkki, alle- 

kirjoitus. 
•tsner (sai'-n5r) n. allekir- 

Joittaja. 
•tflrnet (sigr'-net) n. sinetti. 
•tgmlfteance (sig-ni'-fi-kans) 

n. merkitys. 
•tflrnlf leant (-kant) a. paljon 

merkitseva; tarkea. 
sigmtfleatlon (-kei'-§on) n. 

merkitvs 
•iKnlflcatlTe (-ni'-fi-ka-tiv) 

a. merkitseva. 
•tgrnlfy (si^'-ni-fai) merkita; 

ilmoittaa. 
alienee (sai'-lens) 1. n. vaiti- 

olo, aanettOmyys; — 2. tr. 

saattaa vaikenemaan. 
•Ilent (sai'-lent) a. vaitiole- 

va, aanet5n; mykka. 
allentneaa (-nes) n. aanettO- 

myys, vaitiolo. 
•Ilex (sai'-leks) n. piikivi. 
•Ilhoaette (si'-Iu-et) n. sivul- 

ta otettu varjokuva. 
•Illeon (si'-li-k&n) n. pit 
•Ilk (silk) n. silkki. 
•liken (silkn), •llky (sil'-ki) a. silkkinen, silkinkaltai- 

nen, pehmea. 
Mllkworm (silk'-w5rm) n. 

silkkimato. 
•Ill (sil) n. perusta; alushirsi, 

kynnys; ikkunalauta. 
•mines (si'-li-nes) n. tyh- 

myys, typeryys. 
•Illy (si'-li) a. tyhma, typera, 

yksinkertainen. 
•lit (silt) n. muta, lieju. 
•liver (sil'-vOr) 1. n. hopea; 

— German allver uushopea; 

— 2. a. hopeinen; — 3. tr. 
hopioida. 

•livery (-v5r-l) a. hopeankal- 
tainen, hopeinen. 

almllar (si'-mi-15r) a. saman- 
kaltainen, samannak5inen. 

•Imllarlty (-la'-ri-ti) n. sa- 
mankaltaisuus. 

•Inille (si'-mi-li) n. vertaus. 

•Imllltude (-mi'-li-tjuud) n. 
samankaltaisuus; vertaus. 

•Immer (si'-m5r) v. keittaa L 
kiehua hiljalleen. 

almony (si'-mo-ni) n. kirkol- 
listen virkojen kauppa. 

•Imoom (-muumO n. kuuma 
eramaan tuuli. 

•Imper (sim'-por) 1. n. type- 
ra hymyily; — 2. itr. type- 
rasti hymyilia, virnotella. 

almple (simpl) 1. a. yksinker- 
tainen; koruton; vilpitOn; 
suora; typera; — 2.n. yksin- 
kertainen aine; laakeyrtti. 

•Impleton (simpl'-ton) n. tol- 
vana. 

•ImpUelty (sim-pli'-si-ti) n. 
yksinkertaisuus; vilpitt5- 
myys; koruttomuus; type- 
ryys. 

almpllflcatlon (sim-pli-fi-kei'- 
Son) n. yksinkertaiseksi te- 
keminen. 

simplify (sim'-pli-fai) tr. teh- 
da yksinkertaiseksi. 

•Imnlate (sim'-Ju-leit) tr. 
teeskennelia. 

•Imnlatlon (-lei'-Son) n. tees- 
kentely. 

•Imnltaneona (sai-mol-tei'-nl- 
os) a. samanaikainen. 

•Imnltaneonaly (-li) adv. sa- 
manaikaisesti. 

•In (sin) 1. n. synti; raahka; 

— 2. itr. tehda syntia. 
•Ince (sins) 1. prep, jaikeen; 

— 2. adv. siita saakka kuin; 

— 3. konj. koska. 

•Incere (ain-aUr'N ^. >^^^;\^^X5i^. ■UeeHtr <sln-ie'-rl-tl) n 

vllplttSmyyB. 

■iBccnre (aal'-nl-kjuur) n, 

Ealkalllnen virka ilman 
yttta. • 
•liicw (8in'-Ju) n. J&nne. JlLn- 

^ (bH^'-Ju- 
..jn. jante-va. 
•iBfal (aln'-ful> a, ay nt In en. 
atnfnlnuB (-neB) a. synti- 

alBK <alfl) V. [aang 1. sung; 

sunel laulaa. 
■Insr (alndl) tr. kilrventfiA. 
■Idkh (slfl'-6r) n. Iau1a]a. 
■■■BlnK (BiD'-in) n. laulu, 
alnille (alHsl) 1. a. ykr'~"' 

— ' — ,ton; yfcll ilDliod (aal'-fen) n. vetopUU; 

'aakuputkl. 
ir (aOr) n. herra (pubuttelu- 


"(aii^-lln"' aiaarkunta. nen; nalmaton; 


erolttaa, vailta: ottaa ykal- 

tellen. 
■InvleneBB (Blflgl'-nea) n. yk- 

Blnkertalsuus; ykBlnaiayya: 

vilpittOmyys. 
alDKly Cslfle'-ll) adv. yksltel- 

len, yksmaan. 
aluKDlBT (ainK'-]u-l»r) 1. nalsuua. 
■inlater (sl'-nls-tOr) a. Araaeni 
onneton. tuholsa; vllpilli- 

alBlatrona (-troB) a. vasen; 

alBk (sink) V. [sunk I. sank; 

kea; alentaa: pudota; h^vlt- 

■Inkrr (aiflk'-Hr) n. upottaja; 
kaivaja: palno (ongesaa), 

alBBcr (sln'-Or) n. syntlnen. 
■Innate (eLn'-]u-eit) Itr. k»y- 

ristyS.. karsastuB- 
alnnatlon <-el'-Son) n. kar- 

saatumlnen, 
■iBBoalty (sln-]u-&'-Bl-tl) n. 
(Bln'-Ji 

BlDua (sal'-noH) n. aukko: 

onttous; mutka; lahtl. 
•!» (sip) 1. a. hflrpp&ya, atlr- 
plmloeni — 2. tr. flftrpia. Jai 

■ItBBtlDB l-el'-Son) n, aaema. 
■Ix (atks) a, 1. n. kuual. 
■Isfold (-fould) a.kuudenker- 

■IxlHB ' (glka'-titn) a. L n. 
-bl> n. melkot- iity 'Caika'-tl' 
kymmenta. 2. tr. ■Ise (aaiz) .. _. 

iuus. koko; llima: - 
arlesta^ auuruutenaa mu- 
kaan; Uimata. 
■Ibt (aal'-il) a. limainen. 
■kat« (skelt) 1. n. rausku: 

lulHtin; — 2. Itr. lulatella. 
■knter (Skel'-t6r) D. luiate- 

llja. 
■kcln (Bkein) n. vyyMl, paa- 

BkeleloB (ske' -11-ton; n. luu- 

Bk»tl<> ' (Bkep'-tik) a. L n. 

epiluakoinen. 
Bkeptlcal (-tl-kal) a. epfi,ua- SKB 285 

skewer (skjuu'-5r) n. paifl- 

tinvarras. 
skid (skid) n. pid9,tin, Jarru; 

suo Justin (Idiivan kylJellS.) ; 

vieritystelineet. 
skiff (skif) n. ruuhi, vene. 
skill (skil) n. taito. taidok- 

kuus. 
skilled (skild) a. taitava. 
skillful (skil'-ful) a. taitava, 

taidokas. 
sklllfnlness (-nes) n. taita- 

vuus. 
skim (skim) v. kermoa, kuo- 

ria; sivellS,, hiipaista. 
skimmer (skim'-or) n. ker- 

momislusikka. 
sklmmlngrs (skim'-ifiz) n. pi. 

kerma, vaahto. 
skin (skin) 1. n. nahka, kesi, 

vuota; kuori; — 2. tr. nyl- 

kea; — 3. itr. peitty£l na- 

halla. 
skinflint (-flint) n. saituri. 
skinner (skin'-dr) n. nylkyri; 

vuotakauppias. 
skinny (ski^-ni) a. nahkai- 

nen; laiha. 
skip (skip) 1. n. hypp£lys; 

nostokori; — 2. v. hypatSL. 
skipper (skip'-5r) n. hypp9.M,- 

ja,; laivuri. 
skirmish (sk3r'-miS) 1. n. ka- 

hakka; — 2 itr. kahakoida. 
sklrmlsker (-5r) n. kahakoit- 

sija. 
skirt (sk&rt) n. helma, lieve; 

reuna, syrj£l; hame. 
skittish (ski'-tiS) a. -arka; 

epS,vakainen. 
sknll (skol) n. p&^kallo. 
skunk (skofik) n. haJunM,9.t&. 
sky (skai) n. taivaslaki. 
skyllgrht (skai'-lait) n. katto- 

ikkuna. 
skysall (skai'-seil) n. ylM,- 

pram-purje. 
skyscraper (skai'-8krei-p5r) 

n. pilvenpiirtM,j9.. 
slab (slUb) n. levy, kivilius- 

ka; pintalauta. 
slabber (sl&'-bOr 1. sia'-b5r) 

itr. kuolata. 
slack (slak) 1. a. hdim; velt- 

to; laimea; — 2. n. h5119, 

osa: hiilimuta; — 3. v. teh- 

dS, 1. tulla hdllM,ksi; lamaut- 

taa; veltostua; sammuttaa 

(kalkkia). 
slacken (slM^kn) ^ slack 3. 
slackness (-nes) n. hOllyys. 
•laar (Bl^g) n. kuona. SLE slagrsry (aW-gi) a. kuonainen. 
slain (slein) pp. verbist£l slay, 
slake (sleik) v. sammuttaa, 

sammua. 
slam (slam) 1. n. paiskaami- 

nen; — 2. tr. paiskata kiin- 

ni. 
slander (slan'-d5r) 1. n. pa- 

nettelu, kunnianloukkaus. 

solvaus; — 2. tr. panetella. 
slanderer (-d5r-dr) n. panet- 

telija. 
slanderous (-d5r-os) a. panet- 

televa, parjaava. 
slangr (slafi) n. sivistyma,t5n 

puheparsi, katukieli. 
slant (slant) 1. a. kalteva. 

viisto; — 2. n. kalteva pln- 

ta; ivallinen huomautus; — 

3. V. asettaa vinoon, vier- 

tM.M,. 
slantwise (-waiz) adv. kalte- 

vasti, vinosti. 
slap (sl9.p) 1. n. isku (k&m- 

menelia) ; — 2. tr. Iy5da. la- 

mayttslM, kammenelld.. 
slash (sm§) 1. n. lydnti. si- 

vallus, viillos, halkeama; — 

2. tr. lyOda, huitoa, viiltaa. 
slat (siat) n. sale, puikko. 
slate (sleit) 1. n. liuskakivi: 

kivitaulu; — 2. tr. peittaa 

liuskakivelia. 
slattern (sia'-t5rn) 1. n. epa- 

siisti nainen; — 2. a. siivo- 

ton. 
slaty (slei'-ti) a. liuskainen. 
slangrhter (sloo'-tor) 1. n. teu- 

rastus; veril5yly; — 2. tr. 

teurastaa. 
slangrhterer (-t5r-5r) n. teu- 

rastaja. 
slangrhterons (-t5r-os) a. 

murhaava. 
Slav (slaav 1. siav) n. slaavi- 

lainen. 
slave (sleiv) 1. n. orja; — 2. 

itr. raataa. 
slaver (slei'-v6r) n. orjalai- 

va; orjakauppias. 
slaver (sia'-vOr) 1. n. kuola; 

— 2. V. kuolata. 
slavery (slei'-v5r-i) n. or- 

Juus. 
slavish (-viS) a. orjamainen. 
slavlshness (-nes) n. orJa- 

maisuus. 
slay (slei) tr. [slew; slain] 

lyOda kuoliaaksi. surmata; 

havittaa. 

slayer (slei'-5r) n. surmaaja. 
sleave CslUv^ 1. tu >B.^'^\»»ssi».- SLB 286 SLO ton silkkilanka; 
kaa pasmoihln. 2. tr. ja- r •led (sled) 1. n. reki, kelkka; 

— 2. tr. ajaa reella. 
aleddlnar (sle'-difi) n. reelia- 

ajo; rekikeli. 
•ledsre (sled2) n. reki; ahkio; 

isovasara. 
•leek (sliik) 1. a. silea. kiil- 

tavS,; — 2. tr. silittaa. 
sleekness (-nes) n. tasaisuus. 
sleep (sliip) 1. n. uni; — 2. 

itr. [slept; slept] nukkua. 
sleeper (-5r) n. nukkuja; uni- 

keko; makuuvaunu. 
sleepiness (slli'-pi-nes) n. u- 

neliaisuus. 
sleeplngr-car (-pifi-kaar) n. 

makuuvaunu. 
sleepless (sliip'-les) a. une- 

ton. 
sleeplessness (-nes) n. unet- 

tomuus. 
sleepy (slii'-pi) a. uninen; 

nukuttava. 
sleet (sliit)_l. n. raesade; — 

2. itr. sataa rakeita. 
sleeve (sliiv) 1. n. hiha; — 2, 

tr. varustaa hihoilla. 
sleeveless (-les) a. hihaton. 
slelark (slei) n. reki. 
slelgrhinsr (slei'-ifi) n. reellS,- 

ajo; rekikeli. 
slelgrht (slait) n. silm^nka.&n- 

tajantemppu. 
slender (slen'-ddr) a. hoikka, 

liento, lieikko; niukka; riit- 

tamatdn. 
slendemess (-nes) n. hoik- 

kuus; iieikkous; niukkuus. 
slept (slept) imp. 1. pp. ver- 
bis tM, sleep, 
slew (sluu) imp. verbista 

slay, 
slice (slais) 1. n. liuska, vuo- 

lu; lastu; — 2. tr. leikata 

vuoluiksi. 
slid (slid) imp. 1. pp. verbistS, 

slide, 
slide (slaid) 1. v. [slid; 

slidden 1. slidl luisuttaa, 

luisua, liukua; lan^eta; pis- 

taa vaiiin; — 2. n. liukumi-- 

nen; laskurata 1. -m9,ki; 

luistin (koneessa); maavie- 

rema, lumivy5ry. 
slider (slai'-d&r) n. luistin 

(h5yrykoneen sylinterissa). 
sllgrht (slait) 1. a. ohut; heik- 

ko; mitat5n- pintapuolinen; 

typersl; — 2. n. huomioon- 
ottainattaJ8.ttS.mlnen\ mit&t- t5manapitaminen; — 3. tr. 

jatt3,a huomioonottamatta, 

halveksia. 
sUgrhtness (-nes) n. heik- 

kous; vah£lplLt5isyys; pinta- 

puolisuus; hoikkuus. 
slim (slim) a. hoikka; heikko. 
slime (slaim) n. lieju, muta. 
slimy (slai'-mi) a. liejuinen, 

mutainen. 
sllngr (slift) 1. n. linko; lin- 

koaminen; isku; kannatin; 

(pyssyn) kantohihna; — 2. 

tr. [slungr; slun^] linkoa, 

viskata; ripustaa. 
sUngrer (-or) n. linkooja. 
slink (slifik) v. [slunk; slunk] 

synnyttaa kesken; pujahtaa 

pois. 
slip (slip) 1. n. liukuminen; 

harha-askel, hairahdus; ve- 

sa; paperilappu, liuska; kM,- 

sista pujahtaminen; — 2. v. 

luisuttaa, luisua, luistaa: 

paastaa kasistaan ; peLaBtMli 

pujahtamaan; leikellS, lius- 

koiksi; hairahtua; synnyt- 
taa kesken. 
slipper (sli'-p5r) n. tohveli. 
sllpperlness (sli'-p5r-i-nes) n. 

liukkuus. 
slipshod (slip'-S&d) a. huoli'- 

maton. 
silt (slit) 1. n. viillos; aukko; 

— 2. tr. [slit; slit] viiltfiA. 

leikata liuskoiksi; raapais- 

ta. 
sliver (sli'-vor) 1. n. sS-le, tik- 

ku;- — 2. tr. halkoa. 
slobber (sl&'-bor) = slabber, 
sloe (slou) n. oratuomi. 
sloop (sluup) n. luuppi. 
slop (sld,p) 1. n. virutusvesi; 

leveat housut; merimies- 

vaatteet; — 2. v. kaataa L 

juosta maahan (astiasta) ; 

pilata nesteella. 
slope (sloup) 1. n. kalteva 

suunta 1. pinta; rinne; — 2. 

V. tehda kaltevaksi L vlis- 

toksi; kallistua, viertsla. 
Mloplngr ( sloup'- ifi) a. kalte- 
va, viertava. 
sloppy (sl&'-pi) a. mfi.rk3,, 11- 

kainen. 
slot (sl&t) n. peuranJM,lkl; 

puutanko 1. -telki; uurros. 
sloth (slouth 1. sl&th) n. hl- 

taisuus; laiskottelu; lais- 

kiainen. 
slothful (-ful) a. laiska, hi- 

das. 


-ID ■low (slou) a. hldas: pltktlve- 

telnen ; kuivaklakoinen : 

myahastynyt. 
■lownvui (-nes) n. hltalauUB; 

my9ha.BtymInen. 
■Indn (alodi) n. muta, lleju; 

jaSnaoh'- <Bluu) fe'y^: lavlhkaa ly«dil. 
■iBCKard (slo'-KOrd) I. a. 

la(ska: — 2. n. lalakurl. 
■loKSlBli <-gia) a. lalBka, hl- ■iBlce (Bluua) 1 , tiuuhtoa. 

Iub; — - 2, Itr. uinahtaa. 

Frona (-oe) a, uLnalleva. 

(sloft) imp. I. pp. ver- bistbl slink. tahra, pllkku: hapeft; yhdlstysmerkkl 

(nuotelBsa); — Z. tr. tahra- 
ta; Ba]H.ta; lauaua epaael- 
vSatl; lauiaa sulavasti yh- 1. a. pleni;helk- 
Ko; noiHHa. ohut; hleno; — 
2. n. holkka osa. 

■■ullBeim (-nea) n. plenuuB. 

■nuillpoii <-p&kB> n. iaorokko. 

■mart (amart) 1. a. klrvelevfii, 
katkera; ankara; aiykasi kare klrv tuskaa, polttaa. kir- velia. 
martncua (-nes) n. klpu, tua- 

ka; vllkkaus: ftlyhhaisyya. 
UHh (smaa) tr. aurvoa, rub- 

Joa paiaalkal. 
Batter (sma'-tSr) 1. n. pln- 

tapuollset tiedot: — S. v, 

puhua plntapuollaeatll oma- alatln; — 2 
Bnielt) halBta 
melt (smelt) 1 ■lie (amall) 1. n. hymyily: 
— 2. Itr. hymyllia, myhtllllfi,. 
■Irk (amdrk) n. teeakannel- 

lile (amatt) 1. tr. [amote; 
emUten] lySdli. hakata: 
heittaS; lyOdS kuoUaaksi; latkays. laimaya; *« (amoul'-dHD Itr. ky- 

, tupruta. 

th (amuudh) i: a. tasal- SMO 3t8 SOA •moother (smuu'-dhOr) n. si- 

lltt9.j&. 
•■tootlmeMi (smuudh'-nes) n. 

tasaisuu8» sileys. 
•mote (smout) imp. verbistfl. 

•mite, 
•■lotlier (smo'-dh6r) 1. n. sa- 

kea savu; — 2. v. tukehut- 

taa; tukehtua. 
•mngr (smogr) a. korea. 
•mnargrle (smosD tr. kavaltaa 

tullltta maahan. 
•mnararler (smos'-l^r) n. tulli- 

kavaltaja. 
•mngrgrllnar (-lifi) n. tulllka- 

valliiB« 
•mnt (s'mot) 1. n. noki, lika; 

— 2. tr. tahrata. 
•mattlneas (smo'-tl-nes) n. 

nokisuus, likaisuus. 
•matty (smo'-ti) a. nokinen, 

likainen; rivo. 
•nack (sn^k) n. osa; — to go 

•naekfl toimittaa tasajako. 
•naffle (sn9.fl) n. nauhasuit- 

set (ilman kuolaimia). 
•naflT (sn9.s) 1* n. pahka, tyn- 

k3, ; torahammas ; puolittain 

uponnut p51kky: — 2. tr. 

purjehtia puupdikky& vas- 

taan. 
•nagrsry (sna'-gl) a. ryhmyl- 

nen, risainen. 
•nail (sneil) n. etana. 
•nake (sneik) n. kM,&rme. 
snap (sn£lp) 1. n. risahdus; 

halv9,ys, naykkHys; nftp- 

sa.ys; ahmatti; reippaus; — 

2. V. sarkeS,. sd.rky£l; hM,l- 

v9.ist9,; nM,psaytt9.a; risah- 

taa; torua; siepata. 
•napplsh (sn3.p'-iS) a. pureva; 

S>rtvi89>. 
•nare (sneer) 1. n. ansa, pau- 

la; — 2. tr. pyytaa ansaan. 
•narl (snaarl) 1. n. solmu, 

pulma; — 2. tr. sekoittaa; 

saattaa pulaan; — 3. itr. 

murista. 
•natck (sn9.td) 1. n. sieppaus, 

9.kkinainen ponnistus: pala- 

nen; sirpale; — 2. v. siepa- 
ta. 
•neak (sniik) 1. n. luikkija; 

— 2. itr. hiipia.; madella. 
•neer (sniir) 1. n. ilkkuminen, 

irvistely, iva; — 2. itr. ilk- 
kua, ivata. 
•neerer (-Or) n. ilkkuja, ivaa- 
Ja. 

'erne (sniiz) 1. n. aivastus; 
— S, Itr. aivastaa. •nicker (snik'-5r) itr. nauraa 

kihittaK 
•nlff (snif) 1. n. nuskiminen; 

— 2. V. nuuskia. 

•nip (snip) 1. n. leikkaus, 

tllkka; — 2. tr. leikata 

pois. 
snipe (snaip) n. kurppa; houk- 

kio. 
snivel (snivl) 1. n. rak9,; — 

2. itr. nuuskia; nyyhkiS.. 
snob (sn&b) n. herrastelija; 

lakkopetturi. 
•nooae (snuus) n. nukahdus. 
snore (snoor) 1. n. kuorsaa- 

minen; — 2. itr. kuorsata. 
snort (snoort) irt. korskua; 

honottaa. 
•not (sn&t) 1. n. r&ka,; — 2. tr. 

puhdistaa nenlL&ns9.. 
•noat (snaut) n. k3.rsS.; kuo- 

no, turpa. 
•now (snou) 1. n. lumi; — 2. 

itr. sataa lunta. 
•nowy (snou'-i) a. luminen; 

lumivalkoinen. 
•nnb (snob) 1. n..nuhde; — 2. 

tr. tylpist9,a, niistM,§,; nolata. 
•nnb-nose (snob'-nouz) n. pe- 

runanenM,. 
snnff (snof) 1. n. nuuska; ~ 

2. V. nuuskia, nuuskata; 

niist9,&. 
•naff box (-b&ks) n. nuuska- 

rasia. 
•naffer^ (snof'-5rz) n. pi. niis- 

timet. 
snnffle (snofl) itr. puhua ne- 

nS,9.ns9,, honottaa. 
•naffles (snoflz) n. pL nuha. 
•nagr (snog) !• a. ahdas ja 

lM,mmin, tiukka; piilossa o- 

leva; mukava; — 2. itr. Illt- 

tya visusti. 
•nngrgrle (snogl) itr. kyyrlstyH 

mukavaan suojaan. 
so (sou) 1. adv. niin, nS,in, si- 
ten, t&ten; samoin; sent&h- 

den; olkoon menneeksl; 

niink5?; niilia vaiheilla; — 

2. konj. siim ehdolla ett&. 

jos. 
•oak (souk) v. upottaa, huuh- 

toa; liottaa; liota, ime& si- 

saS,ns9.; kastua ia.pit8e. 
soap (soup) 1. n. saippua; — 

— 2. tr. saippuoida. 

•oapy (sou'-pi) a. saippuoitu; 

saippuaminen. 
•oar (soor) 1. n. yl5slent&mi- 

nen; — 2. itr. Ientft& kor- 

kealle. _. .. tehda L 

■sbrlctr (HO-brai'-l-tl) n. rftlt- mlellyttavli; — fc. n. llUnut. 

HKlHl (sou''Bal> a. yhtelakun- 

nallinen: suuraa rakutava. Dclnllau < I'-ga-lizr ■arUllBt (-list) n. BaelaliBtl. 
■oclalllr <aau-fi]-a'-ll-tl) n. 
eeuranhalulBuuH; miellytt^- 

MKlftT {so-BaL'-tD n. aeura. 
■ocli <H&k) n. {lyhyt) aukka: (a&kl) n. JaluBta; aluB- (H&tt: 
mielo, vlenc 
tttea (aS,fn 

holttaa (s&t'-tlS) a. pehmeilh 
(sftft'-nes) n. peh- 
) !. n. maaper^. . vleroillja. ■ojMimer (-Hr) 

olellija. 
aol (aoull n. nuottl a. 
■olaee {s&'-lea) 1. n. lohdutuB: 

— S. tr. lohduttaa. 
••lar (aou'-lDr) a. aurinko-. old (sould) imp. L p meCalleJa). 

ilM (BOUl'-dSOr) n. aotili 
erlr (-H) a. soCltaalUnE aoldlrrr (-aiflr-i) i kala; — 3. tr. anturolda, 
pohlata. 
lolfnii (sfi-'-lem) a. Juhlalll. 

lolvmnlty (Bo-lem'-ni-tl) n. 

JuhlaUlaiiua; vakavuua. 
lolrmB iBBtiao iso-lem-nl-iei'- 

Son) n. Juhlalllseati vLetta- 

lolFiniiDlie (sa'-lem-nala) tr. 
Mi'TaO'iy-Bm'i ■ollcltant (-8i-tant) n. pyy 

aolldtatlon (-ai-tel'-aon) i 
harras pyyntH; klihoItuB, ■oIleltsVH (~t 

■ollcllnilv (li'st-tjuud) n. 

huoleatumlnen. 
■olid (aa'-Ud) I. a. luja. kUn- 

'" ' ' alneelllnen; t&y- temint kuut luotBttava, vaarentamfttOn; 

terve: ykalmlellnen: — 2. n. 

ktLnteil aine: kappale, 
(olldary <a4'-li-de-rl) a. yk- 

telsten etujen Ja velvom- 

suukBlen yhdlatamtt. 
■olldltr (80-ll--dl-(ol) V. tehda 

' tuUa [■■—- "■--' ■olHoqar (so-ll'-lo-kwl) n. 

BDlllalrc (Bfi.-11-teer'} n. erak- 
ko. ykalnainen Jalokivl: yh- 
den henkilQn pell. 

luillliiry (Bi'-li-te-ri) a. yksf- 
tiSinen; Byrja.lnen; aauma> '-10) 1 Boololaulu L SOL a90 SOR 


I 
i Molfftiee (s&r-stis) n. pS,iv9,n 
palaus. 

•olubllity (s&-lu-br-li-ti) n. 
liukenevaisuus. 

soluble (s&'-lu-bl) a. liukene- 
va. 

Molution (so-luu'-Son) n. liu- 
keneminen; liuos. 

MolTabiUty (s&l-va-bi'-li-ti) n. 
mahdollisuus ratkaista; 

maksukykyisyys. 

MolTable (s&r-va-bl) n. mah- 
dollinen ratkaista L mak- 
saa. 

MolTe (s&lv) tr. selitt3,a, rat- 
kaista, suorittaa. 

MolTency (s&r-ven-si) n. mak- 
sukykyisyys. 

•olTent (-vent) 1. a. liuoitta- 
va; kykeneva suorittamaan 
velkansa; — 2. n. liuoitus- 
aine. 

somber 1. sombre (s&m'-bOr) 
a. synkkS,. 

•ombroiM (-bros) a. synkkS,, 
surumielinen. 

some (som) a. Joku, Jokin, 
muutama; v£LhS.n; noin. 

somebody (som'-bo-di) n. Jo- 
ku. 

somehow (som'-hau) adv. Jo- 
tenkin. 

somersault (so'-xndr-soolt) so- 
merset (-set) n. kuperkeik- 
ka. 

something (som'-thifi) n. Jo- 
kin, Jotakin. 

sometimes (-taimz) adv. Jos- 
kus, toisinaan. 

somewhat (som'-hw&t) n. Jo- 
tenkin, v£lhS.n. 

someivhere (som'-hweer) adv. 
Jossakin. 

somnambulatlon (sd,m-n3,m- 
bJu-lei'-Son) n. unissaankS.- 
veleminen. 

somnambulist (-nS.m'-bJu-list) 
n. unissaankaviJM,. 

sonuilferous (s&m-ni'-fOr-os) 
a. nukuttava. 

sonuilloanlst (s&m-ni'-lo- 

kwist) n. unissaanpuhuja. 

somnolence (s&m'-no-lens) n. 
uneliaisuus, unitauti. 

somnolent (-lent) a. uninen. 

son (son) n. poika. 

sonant (sou'-nant) 1. a. soiva; 
soinnillinen; — 2. n. soin- 
nillinen SLSLnne. 

sonata (-so-naa'-ta) n. so- 

naatti. 
mong (8&fi) n. iaulu. songster (sofis'-tOr) n. laula- 

ja; laululintu. 
songrstress (-tres) n. laulaja- 

tar. 
son-in-law (son'-in-loo) n. vS.- 

vy. 
sonnet (s&'-net) n. sonetti. 
sonorous (so-nou'-ros) a. he- 

laJ3,v&, soiva. 
soon (suun) adv. pian; var- 

hain; helposti. 
sooner (-5r) adv. aikaisem- 

min. pikemmin. 
soot (suut L sut) 1. n. noki; 

— 2. tr. noeta. 

sooth (suuth) n. totuus. - 
soothe (suudh) tr. mielitell&, 

rauhoittaa. 
soothsay (suuth'-sei) tr. en- 

nustaa. 
soothsayer (-sei-5r) n. ennus- 

taja, povari. 
sooty (su'-ti- 1. suu'-ti) a. no- 

kinen. 
sop (s&p) n. kastettu (leipfi.) 

pala. 
sophism (s&'-fizm) n. ongrel- 

moille perustettu J&rkefly. 
sophistical (so-fis'-ti-kal) a. 

petollinen. 
soporlferous (s&p-o-ri'-fOr- 

os) a. nukuttava. 
soprano (so-praa'-no) xi. sop- 

raano. 
sorcerer (soor'-s5r-5r) n. lu- 

mooja. 
sorceress (-es) n. lumoojatar. 
sorcery (-s5r-i) n. lumouB. 
sordid (soor'-did) a. raaka, 

kurja, surkea; ahne. 
sordldness (-nes) n. raakuus; 

kurjuus; ahneus. 
sore (soor) 1. a. arka, hellS,; 

kipeS,; — 2. n. liellS, 1. kipefi, 

kohta; kipu; rohtuma; haa- 

va; suru, vaikeus. 
soreness (soor'-nes) n. hel- 

lyys, arkuus, kipu. 
sororlclde (so-r&'-ri-said) n. 

sisarenmurha 1. -murhaUda. 
sorrel (s&'-rel) 1. n. suolake; 

— 2. a. ruuninpunainen. 
sorriness (s&'-ri-nes) n. su- 

rullisuus. 
sorrow (s&'-ro) 1. n. suru, 

murlie; — 2. itr. murehtia. 
sorrowful (-ful) a. murheelU- 

nen. 
sorry (s&'-ri) a. surullinen, 

murlieellinen. 
sort (soort) 1. n. laatu. laji; 

k&ytOstapa; — 2. tr. lajltel- SOR 291 SPA la. luokitella; — 3. itr. liit- 

tyS.; soveltua. 
sortie (soor'-ti) n. uloshyOk- 

k&ys. 
mot (s&t) n. Juoppo. 
sottish (s&t'-id) a. Juoppo; ty- 

pera. 
souflTli (sof) 1. n. suhina; — 2. 

itr. suhista. 
sousht (soot) imp. 1. pp. ver- 
bis tS. seek, 
soul (soul) n. sielu, henki. 
soulless (sour-es) a. alhainen, 

kurja. 
sound (saund) 1. a. terve, e- 

heSl, luja, vankka; laillinen; 

— 2. n. &£liii, melu; salmi; 
koetanko; ilmarakko (ka- 
loilla) ; — 3. V. saattaa fi.an- 
tSlm&.&.n; &,£i,nt&^; pitM,& 9,3,n- 
t3,; kumista; soittaa; soida; 
antaa merkki; mitata sy- 
vyytta, tutkia. 

soundlngr-board (saun'-difi- 

boord) n. kumualus. 
soundless (saund'-Ies) a. poh- 

Jaton, mittaamaton. 
soundness (-nes) n. terveys, 

chcys 
soup (suup) n. soppa, lihalie- 

mi. 
sour (saur) 1. a. hapan, kar- 

vas, katkera, d.kd.inen; — 2. 

V. tehdS, 1. tulla happamak- 

si; katkeroittaa. 
source (soors) n. 13.hde, alku. 
sourish (saur'-iS) a. v^h3,sen 

hapan. 
sourness (-es) n. happamuus, 

katkeruus. 
souse (saus) 1. n. suolavesi; 

suolattu liha, syltty; — 2. 

tr. kastaa suolaveteen ; 
Juottaa t9.yteen; upottaa; 

— 3. itr. hySkata akkia. 
south (sauth) 1. n. eteia; — 

2. a. eteiainen, eteia;- — 3. 

adv. eteiaanpain. 
southeast (-iisf) n. kaakkoi- 

nen. 
southerly (so'-dh5r-li) a. ete- 

lainen. 
southern (so'-dh5rn) a. ete- 

lainen. 
southernmost (-moust) a. ete- 

laisin. 
southward (sauth'-wOrd) adv. 

eteiaanpain. 
southwest (-west') n. lounas. 
souvenir (suu-ve-niir') n. 

muisto. 

(so'-v5r-in L 8&'- vOr-in) 1. a. korkein. ylln; 

itsevaltainen ; — 2. n. hallit- 

sija; yksinvaltias; punta 

(Englannin raha). 
sovereignty (-ti) yliherruus; 

itsevaltius. 
sow (sau) n. emasika. 
sow (sou) v. kylvaa. 
sower (sou'-5r) n. kylvaja. 
sowlngr-machlne (sou'-ifi-ma- 

Siin) n. kylv5kone. 
sown (soun) pp. verbista sow. 
spa (spaa) n. kivennaisvesi- 

lahde. 
space (speis) n. tila; vaii; ai- 

ka; (kirjasin-) vaiike. 
spacious (spei'-Sos) a. tilava. 
spaciousness (-nes) n. tila- 

vuus. 
spade (speid) n. lapio; pata 

(korteissa). 
span (span) 1. n. vaaksa (9 

tuumaa) ; kaarileveys; kak- 

sivaljakko, parihevoset; — 

2. tr. mitata vaaksalla; a- 

settaa poikittain; sitoa Ja- 

lat yhteen. 
spangrle (spafigrD 1. n. kiilta- 

va metallilevy; koru; — 2. 

tr. koristaa kiiltavilia he- 

lyilia. 
spaniel (span'-Jel) n. pyykoi- 

ra; imartelija. 
Spanish (spa'-niS) a. espanja- 

lainen. 
spanner (spa'-ndr) n. ruuvia- 

vain. 
spar (spaar) 1. n. saipa; pOlk- 

ky, hirsi; raakapuu; — 2. 

itr. taistella nyrkeilia. 
spare (speer) 1. a. niukka, 

saastava; liika; vara-; lai- 

ha; — 2. tr. saastaa ; armah- 

taa; tulla ilman toimeen. 
spareness (-nes) n. laihuus. 
sparerib (-rib) n. sian kylki- 

paisti. 
sparingrly (speer'-ifi-li) adv. 

saastavaisesti. 

spark (spaark) i^ kipina; kei- 

kari; rakastelija. 
sparklsh (-i§) a. iloinen, hil- 

pea, vilkas. 
sparkle (spaarkl) 1. n. kipina; 

— 2. itr. kipintiida; helmeil- 

la. 
sparrow (sptr'-o) n. varpu- 

nen. 
sparry (spa'-ri) a. liuskainen. 
sparse (spaars) a. hajanainen. 
spasm (spazm) n. suonenveto, 

kouristus. SPA 293 SPI Mpaamodlc (sp9,z-m&'-diV') a. 

suonenvedontapainen ; kat- 

konainen. 
spatter (spa.'-tdr) tr. pirskoit- 

taSn 
Mpairin (sp£l'-vin) n. patti (he- 

vosen Jalassa). 
•pawl (spool) V. sylkeS., kuo- 

lata. 
spawn (spoon) 1. n. mS.ti: si- 
kid; — 2. V. laskea matifi., 

kutea. 
spawner (spoo'-n5r) n. naa- 

raskala. 
•peak (spiik) v. [spoke; 

spoken] puhua; lausua, ker- 

toa; Julistaa. 
speaker (spii'-k5r) n. puhuja; 

puheenjontaja. 
spear (spiir) 1. n. keih3,s, 

peitsi; atrain; — 2. tr. kei- 

special (spe'-Sal) a. erityinen, 

erikoinen. 
speciality (spe-§i-a.'-li-ti) n. 

erikoistapaus; tunnusmerk- 

ki; erityisyys. 
specialty (spe'-Sal-ti) n. eri- 

koisuus; kirjallinen sopi- 

mus. 
specie (spii'-Si) n. metallira- 

ha. 
species (-§iz) n. pi. laji, laa- 

tu, luokka. 
specific (spe-si'-fik) a. omi- 

nainen; nimenomainen; eri- 
koinen. 
specification (spe-si-fi-kei'- 

Son) n. erittely, rajoitus, 

yksityiskohtainen selitys, 

kuvailu. mSLarittely. 
specify (spe'-si-fai) tr. erltel- 

la, luetella. kuvailla; seik- 

kaperS.isesti m3,aritella. 
specimen (spe'-si-men) n. 

nHyte. 
specious (spii'-Sos) a. ulko- 

naoltaan miellyttavU, 1. oi- 

kea; n^enn&inen. 
speck (spek) 1. n. pilkku, 

tahra; hiukkanen; — 2. tr. 

tall rata 
speckle (spekl) 1. n. pilkku; 

— 2. tr. pilkuttaa. 
spectacle (spek'-ta-kl) n. 

naytelmS,; — pi. silmalasit. 
spectator (spek-tei'-t5r) n. 

katselija; havainnoitsija. 
spectral (spek'-tral) a. aave- 

mainen; spektrin-. 
spectre 1. specter (spek'-t5r) 

n. kummituB, aave. spectnini (-trom) n. spektri. 

specular (spek'-Ju-15r) a. pel- 
likirkas. 

speculate (-leit) tr. miettia,; 
keinotella. 

speculation (-lei'-Son) n. 
miettiminen; keinottelu. 

speculative (spek'-Ju-la-tiv) 
a. mietiskelyyn taipuva; ku- 
viteltu; keinottelu-. 

speculator (-lei-tOr) n. tut- 
kija; keinottelija. 

speculatory (-la-to-ri) a. tut- 
kiva; keinotteleva. 

speculum (-lorn) n. peili. 

sped (sped) imp. pp. verbistS. 
speed. 

speech (spiitS) n. puhe. 

speechless (-les) a. mykkS,, 
sanaton. 

speed (spiid) 1. n. menestys: 
nopeus; — 2. v. [sped: sped] 
suosia, edistS,3,; toivottaa 
onnea; Jouduttaa, Joutua, 
kiirehti^; kiita.3.; menesty^. 

speedlness (spii'-di-nes) n. 
pikaisuus, nopeus. 

speedy (-di) a. pikainen, no- 
pea. 

spell (spel) 1. n. lumous; ty5- 

1. vahtivuoro; ty5miesten 1. 
vartijan vaihto; — 2. tr. 
[spelled 1. speltj oikeinkir- 
Joittaa, tavata; tankata; lu- 
mota. 

speller (spe'-16r) n. tavaaja; 

aapinen. 
spelter (sper-t5r) n. sinkki, 

(-metalli). 
spend (spend) v. [spent; 

spent] kuluttaa, k3,ytt&3,, 

tuhlata; viett^S.; kuluttaa 1. 

kulua hukkaan. 
spendthrift (-thrift) n. tuh- 

laaja. 
sperm (sp&rm) n. siemen; 

vaha. 
Hpew (spjuu) tr. oksentaa. 
sphere (sfiir) n. pallo; maa- 

pallo; keha, piiri; vaiku- 

tuspiiri. 
spherical (sfe'-ri-kal) a. pal- 

lonmuotoinen. 
spice (spais) 1. n. mauste; — 

2. tr. maustaa. 

splcery (spai'-s6r-i) n. maus- 
te tavara; ryytikauppa. 

spicy (-si) a. mauste ttu. 

Mplder (spai'-d5r) n. h9,m8,- 
h^kki. 

splgrot (spi'-got) n. tynnyrin- 
tappi. SPI 293 SPO •pike (spaik) 1. n. suuri nau- 

la, t3,hk9,; — 2. tr. naulata 

kiinni. 
spikenard (-naard 1. -n5rd) n. 

laventeli. 
•pile (spail) n. tappi, suude, 

vaarna. 
spin (spil) V. [spilled 1. spilt] 

kaataa maahan, 13,ikytta3,, 

varistaa (vahingossa) ; vuo- 

dattaa; vuotaa, valua, va- 

rista. 
spin (spin) v. [spun; spun] 

kehrata; pySrittaa, py drift; 

vuotaa; kiitM. 
spinach 1. spinagre (spin'-ed2) 

n. pinaatti. 
apinal (spai'-nal) a. selkftran- 

gan-. 
aplndle (spindl) 1. n. kieru- 

tin, vftrttinft, puola; akseli; 

— 2. itr. hoikistua, versoa. 
apine (spain) n. selkaranka; 

piikki, oas. 
spinner (spin'-5r) n. kehrftS,- 

Ja. 
splnningr- wheel (spin'-ifL- 

hwiil) n. rukkl. 
spinster (spins'-t5r) a. keh- 

raajft; naimaton nainen. 
spiral (spai'-ral) a. ruuvimai- 

sesti kiertftyS.. 
spire (spair) 1. n. kiemura; 

korsi; huippu, torni; — 2. 

itr. pistaa yl5s. 
spirit (spi'-rit) 1. n. henki, 

sielu; kummitus; vakijuo- 

mat; into, virkeys, voima; 

mielentila; — 2. tr. innos- 

taa, kiihoittaa, tulistuttaa. 
spiritless (-les) a. alakuloi- 

nen, masentunut; hengret5n. 
spiritual (spi'-ri-tju-al) a. 

henkinen; hengrellinen. 
•piritualism (-izm) n. spiri- 

tualismi; spiritismi. 
spirituality (-a'-li-ti) n. hen- 

kisyys, henkinen luonne. 
spiritualise (spi'-ri-tju-al-aiz) 

tr. tehda henkiseksi; puh- 

distaa saastaisuudesta. 
spirituous (-tju-os) a. henki- 
nen; alkoholia sisaitava. 
splry (spai'-ri) a. kiemuran- 

muotofnen; torninmuotoi- 

nen; tornirikas. 
•pit (spit) 1. n. paistinvar- 

ras; niemeke; sylki; — 2. 

tr. keihastaa; — 3. v. [spit; 

spit] sylkea. 
spit-box (-b&ks) n. sylkilaa- 

tikko. spite (spait) 1. n. viha, kiusa; 

— 2. tr. tehda kiusaa; — in 
spite of huolimatta. 

spiteful (-ful) a. pahansuopa. 
spittle (spitl) n. sylki. 
spittoon (spit-uunO n. sylki- 

astia. 
splash (spiaS) V. loiskia, pars- 

kyttaa. 

splashy (spia'-§i) a. lokainen. 
splay (splei) 1. a. levinnyt; 

vlisto; littea; — 2. tr. nyr- 

jahyttaa pois sijolltaan. 
spleen (spliin) n. perna; suut- 

tumus, kiukku. 
spleeny (splii'-ni) a. akainen, 

artynyt; raskasmielinen. 
splendent (splen'-dent) a. 

loistava, kirkas. 
splendid (-did) a. loistava, 

komea. 
splendor (-d5r) n. loisto, ko- 

meus; suuremmoisuus. 
splenetic (sple'-ni-tik 1. spli- 

ne'-tik) a. pernatautinen ; 

artynyt, akainen. 
splice (splais) 1. n. punous; — 

2. tr. punoa yhteen, pleis- 

sata. 
splint (splint) n. sale, sirpale; 

kisko ; lasta. 
splinter (splin'-tOr) 1. n. sale, 

tikku, pirsta, liuska; — 2. 

V. halkoa, pirstata, sai5a; 

lastoittaa. 
split (split) 1. n. rako, hal- 

keama; hajaannus; sirpald; 

— 2. V. [split; split] hal- 
kaista, haljeta; repaista, 
reveta; hajoittaa, hajaan- 
tua; reveta nauruun. 

splutter (splo'-t5r) 1. n. md- 

lu; — 2. itr. hataisesti pu- 

hua. 
spoil (spoil) 1. n. saalis; ryOs- 

t6; — 2. V. anastaa, ryOs- 

taa; tuhota, turmella; pila- 

ta, pilaantua. 
spoiler (-dr) n. ryOstaja; tur- 

melija, pilaaja. 
spoke (spouk) 1. imp. verbis- 

ta speak) — 2. n. py5ran 

saari; rappusten puola; Jar- 

ru. 
spoken (spoukn) pp. verbista 

speak, 
spokesman (spouks'-man) n. 

puhemies. 
spoliate (spou'-li-eit) tr. rySs- 

taa. 

spoliation (-el'-SoTv\ tl, x^^"«w- 
16. SPO 294 SPU spondee (sp&n'-dii) n. paripit- 

k3. runojalka. 
Mpongre (spond£) 1. n. sieni, 

loiskasvi; taikina, Juuri; 

kanuunanpuhdistin; hokki; 

— 2. V. puhdistaa, pyyhkia 
pois; imelL sisU.3.n8M,; nork- 
kia, vetelehtilL; paisua, 
nousta. 

•ponslnea* (spon'-d£i-nes) n. 

kuohkeus. 
«poBS7 (-dSi) a. sienim3.inen, 

kuohkea. 
MpoBsal (sp&n'-sal) a. h&a-, 

morsius-. 
sponsion (sp&n'-don) n. ta- 

kaus. 
sponsor (-sdr) n. takaaja; 

kummi. 
spontaneity (sp&n-ta-nii'-i-ti) 

n. itsestaantoimimisen kyky 

1. taipumus. 
spontaneous (-tei'-ni-os) a. 

itsesta.&n toimiva, vapaaeh- 

toinen. 
spool (spuul) 1. n. kSlSLini, 

puola, lankarulla; — 2. tr. 

puolata, keriU.. 
spoon (spuun) 1. n. lusikka; 

— 2. V. lusikoida; kuherrel- 
la. 

spoonful (-ful) n. lusikalli- 

nen. 
sporadic (spo-rR'-dik) a. ha- 

Jallaan 1. eriliaan oleva, yk- 

sitt&inen. 
■port (spoort) 1. n. ajankulu. 

leikki, huvi; urheilu; — 2. 

itr. huvitella; urheilla. 
sportful (-ful) a. hupainen, 

leikillinen. 
■portlTe ( spoor'- tiv) a. iloi- 

nen, leikkis^. 
sportsman ( spoor ts'- man) n. 

urheilija. 
spot (spat) 1. n. pilkku, tah- 

ra; paikka; — 2. tr. pilkut- 

taa, tahrata. 
spotless (-les) a. tahraton, 

puhdas. 
spotty (sp&'-ti) a. pilkutettu, 

ta.plik3.s. 
spousal (spau'-zal) 1. a. haH-, 

morsius-; — 2. n. pi. haat. 
spouse (spau2) n. morsian 1. 

sulhanen. 
spout (spaut) 1. n. Juoksutus- 

putki, letku; toro; nokka; 

jBuihku; — 2. v. suihkuttaa, 

pulputa. 

(aprein) 1. n. nyrja.\i- • t&minen; — 2. tr. nyrjahyt- 

t&a. 

spranc (spraH) imp. verb lata 

sprlnar. 
sprat (sprat) n. kilohaili. 
sprawl (sprool) itr. satkift, 

pyrlstelia; levittaa. 
spray (sprei) n. oksa; leh- 

vistO; parskyva vesi, suih- 

ku. 
spread (spred) v. [spread; 

spread] levittaa, levita. 
spree (sprii) n. Juominki. 
spriflT (sprigr) 1. n. oksa, ve- 

sa; — 2. tr. koristaa oksil- 

la. 
sprlgrht (sprait) n. lienki, 

kummitus. 
sprltflrlillness (sprait'-li-nes) 

n. virkeys. 
sprlflrhtly (-li) a. eloisa, vir- 

kea, iloinen. 
sprlnar (sprifi) 1. n. hyppy, 

ponnahdus; jantevyys; vie- 

teri; lahde; syy, alku; ke- 

vat; — 2. V. [sprung: 1. 

sprang; sprung] hypyttaa, 

hypata; sydksya esille; pon- 

nahtaa; karsastua; alkaa; 

kasvaa, kukoistaa; rftjah- 

dyttaa. rajahtaa; sarkea. 

sprlngre (sprind2) n. ansa, 

paula. 
sprlngrlness (sprin'-d2i-nes) n. 

kimmoavaisuus. 
sprlngrtlde (sprifi'-taid) n. 

nousuveden aika. 
springtime (-taim) n. kevat. 
sprlncy (sprin'-dSi) a. kim- 

moava. 
sprinkle (sprifikl) 1. n. pirs- 

koitus; — 2. tr. pirskoittaa. 
sprit (sprit) n. kahveli (pur- 

Jeessa), pirkkeli. 
sprite (sprait) n. henki; kum- 
mitus. 
sprout (spraut) 1. n. itu, ve- 

sa; — pi. kaalintaimi; — 2. 

itr. itaa, versoa. 
spruce (spruus) 1. a. sieva; — 

2. n. pihkakuusi; — 3. v. 

koristaa, koreilla. 
spruceness (-nes) n. siisteys. 
sprungr (sprofi) imp. L pp. 

verbista sprlngr. 
spry (sprai) a. nopsajalkai- 

nen. ripea. 
spume (spjuum) 1. n. vaahto; 

— 2. itr. vaahdota. 
. spumous (spJuu'-mo8) a. vaah- iBpon) imp. I. pp. verbis- I sqiiaBj tulttupalnen. 

hotln; plIkkli'uTkoBelnk"— 

1. tr. kannuBtaa. kliholtt&a; 

— a. Itr. kllrehtm, 
Horlaa* (spluu'-rl-oa) a. 

va&rennetty: lalton, ^ptlr^. 
wariDiuiicaa ~ —" 

kallur '-'"■ 

i"kohtel_, _. _.. 

RotklEi luotaan: ylenkatseel- 
Hestl kohdella. halvekaia. 
rred (spOrd) a, kannuksll- 

apBrrer (spHr'-Or) n. kannuB- 

tala. 
•purl (apCrt) (8kw&n'-d0r> tr. 

■quudcrer (-dOr-Qr) d. tuh- 

■quare {akwear) 1. a. neliOn- 
muotolnen, nelliJ- ; Buora- 
kulmalnen: nellkulmaiDen: 
oikea; rehelUnen; — 2. n. 
nelta. nellkulmlo; kulma- 
mitta. vlnkkell; tori; Jftr- 
Jeatya; taBBSUhtalBuus; — 3. 
" -.ehda neltOnmuotolBSkBl; 
•'■'-- --" -nltata; nellOkal; ■all ('Seil) n. raaka- 
" (BkwfiS) 1. n. kurpit- 

(skw&t) 1. a. kyykyl- 
oleva: lyhyt )a pakBUi 
i. n. kyykkyBsento; klBty&: luvatton 
tua toiaen maall 

iquaw (skwoo) i Intiu pullea. hOyhenetOn: — 2. n. 
KyyhkyBenpolka: sobvatyy- 
ny: lyhyt Ja llhava henkilH, 
tyllerO. 
■qnabble (akw&bl) 1. n, klna. 

•anabbler (Bkwfcb'-lOr) n. rl[- 

tellj^. 
■qaabbr <Bkwft'-bl) a. lyhyt 

J a pakBU. 
■qaad (skw&d) n. loukko, seu- 

■qnadron {Bkv 

t&>: lalvaatonoBa. 
aanalld (Bkw&'-lld) aqnally (akwoo'-ll) a. puus- 
■qualor (akwel'-loor) n, Ukal- minen; — 2. itr. klrkUE 

klelitelia. 
iqnnl (skwUl) — aqncak. 
tqneaolah (akwli'-mlfi) i 

turhamalnen, yOkflttava. 
HincaDilBhncu (-nea) n. yC 

kfitya, turhamalHUUB. 
■qBCHc (Bkwliz) 1. n. pusei 

rua; — 2. tr. pusertao, Tl 

tisua. 

Itr, laa' 

Bill (BkwH) n. merlBipuli. 

tJ katsova; — 2. v. kataoa 

nlrm (HkwOrm) Itr. klemu- lu'vlstJ^, 

_, a-bi'-ll-i. 

Juua, pyayvttlayyB, 
liable (stelbl) 1. &. \m.\&. '*^« _ salamur- 

-iblltty (Bta-bi'-ll-tl) n. lu- STA 296 STA t&vM, pysyvtt; — 2. n. talll; 

— 8. V. pit9,& L asua tal- 
lissa. 

•tack (stS,k) 1. n. keko, kasa; 

— 2. tr. keota, kasata. 
■taddle (st3,dl) n. tuki; nuori 

puu. 
mtmtt (staf) n. sauva. seivM,s, 

tanko, tuki; sslejakso; nuot- 

tiasteikko [pi. staves]; — 

paS,llikkQkunta 1. toimitus- 

kunta [pi. staffs]. 
mtmK (st3.gr) n. urospeura; 

kuohittu h&rka. 
utrnKc (steid2) n. lava; n&yt- 

tfi.m5; teaatteri; levfthdys- 

paikka, asema; kyytivau- 

nut; edistys. 
Mtaarecoach (-koutS) n. posti- 

vaunut, kyytivaunut. 
Mtaceplayer (-plei-&r) n. 

nayttelija. 
Mtasarer (stsL'-gr5r) 1. n. hor- 

Juminen; virmatauti; — 2. 

itr. horjua, ep3.rOid9,. 
litaslnar (stei'-d2if&> n. raken- 

nustelineet. 
Mtasnancy (st^g'-nan-si) n. 

seisahdus; lamaus. 
MtasBant (-nant) a. seisova, 

virtaamaton ; lamauksissa 

oleva. 
Mtaamatlon (-nei'-Son) n. sei- 
sahdus; lamaus. 
Mtald (steid) 1. imp. 1. pp. ver- 

bistd, stay; — 2. a. raitis, 

hillitty, vakava. 
Mtaln (stein) 1. n. pilkku, 

tahra; — 2. tr. tahrata; 

vftrjatS,. 
Mtalnlea* (-les) a. tahraton. 
Mtalr (steer) n. porras, askel; 

— pi. rappuset. 
staircase (-keis) n. portaat. 
stake (steik) n. paalu, seivS^s; 

panos (pelissM.) ; — 2. tr. 
paaluttaa; panna peliin. 

stalactite (sta-lak'-tait) n. 
vuorikide. 

stale (steil) 1. a. valjM.hty- 
nyt, vanha; kulunut, kuih- 
tunut; vanhanaikaiseksi 

kaynyt; — 2. v. valjahdyt- 
taM,; heitt9.a vettS.a,n (kar- 
ja). 

stalk (stook) 1. n. korsi; — 2 
itr k^velia hitaasti 1. ar- 
vokkaasti; hiipiS. suojassa; 

— 3. tr. pyydystaa salaa 
hiipimsLlia. 

Miall (stool) 1. n. seimi; talli; 
koju; penkki; kuoripenkki; — 2. V. pitaa tallissa; tar- 
tuttaa 1. tarttua kiinni. 

stallion (star-Jon) n. ori. 
stamea (stei'-men) n. hede. 
stammer (sta'-m5r) v. ankyt- 

taa. 

stamp Cstamp) 1. n. leimasin. 
leima; postimerkki; Juhmu- 
ri; — 2. tr. polkea Jalkaan- 
sa; survoa; leimata. 

stampede (stam-piid') 1. n. 
saikahtyneen mieletdn pa- 
ke; — 2. v. ajaa L lahtea 
hurjaan pakoon. 

stanch (stantS) 1. a. luja, 
vankka; — 2. tr. seisauttaa 
(verenjuoksu). 

stanchion (stan'-§on) n. tuki, 
tanko. 

stand (stand) 1. v. [stood; 
stood] seisoa; sijaita; py- 
sya- kestaa; oUa; soveltua; 

— 2. n. seisominen, pysah- 
dys; paikka, asema; p5vta, 
hylly, Jalusta; vastarinta. 

standard (stan'-dQrd) 1. n. 
lippu; mallimitta; rahakan- 
ta; arvo; malli, saantO; — 
2. a. mallikelpoinen, malli-. 

standlngr (stan'-difi) 1. a. sei- 
sova, vakituinen, kiintea; 

— 2. n. seisominen: pysah- 
dys; kestaminen; sija, ase- 
ma; arvo, maine. 

standstill (stand'-stil) n. sei- 
sahdus. 
stannary (sta'-na-ri) n. tina- 

kaivos. 
stanza (stan'-za) n. saejakso. 
staple (steipl) n. ^ merikau- 

punki; markkinat; paatuo- 

te; maarly, haka; raaka- 

aine. 
star (staar) 1. n. tahti; — 2. 

tr. koristaa tahdilia. 
starboard (-boord 1. -bOrd) n. 

laivan oikea kylki, ylihan- 

ka. 
starch (staartS) 1. n. tarkke- 

lys; jaykkyys; — 2. tr. 

tarkkeldida. 
starchy (-i) a. tarkkelysta sl- 

saltava, tarkkelysmainen, 

kankea. 
stare (steer) 1. n. tuijottami- 

nen; — 2. itr. tuijottaa. 
stark (staark) 1. a. jahmea, 

vahva; pelkka, paljas; — 2. 

adv. kokonaan. 
starllngr (staar'- lift) n. kotta- 

rainen ; karirauta. 
starry (staa'-ri) a. tahtlrikas. STA 297 STB start (staart) 1. n. sapsahdys, 
nytkays; oikku; purkaus; 
alku; — 2. v. saikyttaa; 
panna alkuun 1. kayntiin, 
alkaa; irroittaa 1. irtautua 
sijoiltaan; sapsahtaa, pon- 
nahtaa ylOs. 

MtartUh (8taaf'-tiS) a. vauh- 
ko. 

startle (staartl) 1. n. saikah- 
dys; — 2. tr. saikyttaa. 

Mtarratlon (staar-vei'-9on) n. 
naikaannaantyminen. 

MtarTe (staarv) v. naannyt- 

taa 1. naantya naikaan 1. 

kylmaan; kiduttaa. 
state (steit) 1. n. tila, asema, 

arvo; kokemus; valtio: — 2. 

tr. kuvailla, kertoa, llmoit- 

taa. 
MtatellnesM (steit'-li-nes) n. 

komeus. 
stately (-11) a. komea. 
atatement (steit'-ment) n. se- 

lonteko, kertomus. 
atateroom (-ruum) n. sali, 

hytti, suoja. 
atatesman (steits'-man) n. 

valtiomies. 
atateanftanahip (-Sip) n. val- 

tiotaito. 
atatlon (stei'-Son) 1. n. tila, 

virka, arvo; rautatieasema; 

— 2. tr. sijoittaa, asettaa. 
stationary (-e-ri) a, paikoil- 

laan pysyva, kiintea. 
stationery (-e-ri) n. paperi- 

kauppa. 
statistical (sta-tis'-ti-kal) a. 

tilastollinen 
statistics (-tis'-tiks) n. tilas- 

totiede; tilasto. 
statuary (stat'-ju-e-ri) n. ku- 

van velstotaide ; veistoko- 

koelma; kuvanveistaja. 
statue (stat'-ju) n. kuvapat^ 

sas. 
stature (-jur) n. vartalon pi- 

tuus, ryhti. 
statute (-Jut) n. laki, asetus. 
staTe (steiv) 1. n. veneen- I. 

ty nnyrinlauta ; puolapuu ; 

saejakso; — 2. tr. sarkea; 

viivyttaa; puhkaista. 
stay (stei) 1. n. viipyminen, 

oleskelu; tuki; kureliivi; 

mastotouvi, harusk^ysi; — 

V. [staid; staid] tukea; kes- 

taa; pidattaa- viivyttaa; lo- 

pettaa; pysya, viipya; odot- 
taa; kestaa kilpailussa. stead (sted) n. paikka, huone; 

— In stead of sijasta. 
steadfast (sted'-fast) a. luja. 

horjumaton. 
steadfastness (-nes) n. (mie- 

len-) lujuus. 
steady (ste'-di) 1. a. luja, va- 

kava, liorjumaton; saannOl- 

linen, tasainen; — 2. tr. pi- 

taa lujana, tukea. 
steak (steik) n. paisti. 
steal (stiil) v. [stole; stolen] 

varastaa; pujahtaa. 
stealth (steltli) n. salakaii- 

maisyys. 
steam (stiim) 1. n. liOyry; — 

2. itr. hSyryta. 
steamer (stii'-m6r) n. hdyry- 

laiva 
steed (stiid) n. ratsu, or hi. 
steel (stiil) 1. n. teras; — 2. 

a. teras-; — 3. tr. terastaa, 

karaista. 
steelyard (-Jaard) n. pikavaa- 

ka. 
steep (stiip) 1. a. jyrkka; — 

2. n. Jyrkanne; — 3 tr. liu- 

ottaa, liautoa. 
steeple (stiipl) n. kirkontorni. 
steepness (stiip'-nes) n. Jyrk- 

kws 
steer (stiir) 1. n. sonni, har- 

ka; — 2. v. olijata, pitaa pe- 

raa. 
steeragre (-ed2) n. otijaami- 

nen, laivan perapuoli; vaii- 

kansi. 
steersman (stiirz'-man) n. pe- 

ramies. 
stem (stem) 1. n. runko, var- 

si. korsi; sukuhaara; keula- 

puu; — 2. V. ponnistaa vas- 

taan. 
stench (stentS) 11. paha haju. 
stencil (sten'-sil) n. reijilia 

varustettu levy, Jonka la- 

vitse maalataan nimia y. m. 
stenogrraphy (sti-n&'-grra-fi) 

n. pikakirjoitus. 
step (step) 1. n. askel; por- 

ras; aste; tikapuut; kaynti; 

— 2. a. -puoli [esim. step- 
fatlier isapuoli]: — 3. itr. 
astua. 

stepladder (step'-ia-ddr*^ n. 

tikapuut. 
steppe (step) n. aro. 
stereoscope (stii'-ri-os-koup) 

n. stereoskooppi. 
stereotype (-o-taip) n. at^r^<i- 

tyyppV. STB 298 STO Mterile (ste'-ril) a. hedelmS.- 

tan. siki5tan. 
uterlUty (-ri'-li-ti) n. hedel- 

mattamyys. 
mterllnts (star'-lifi) 1. a. lailli- 

nen, jpuhdas; — 2, n. lailli- 

nen Englannin raha. 
mtem ( 8 tarn) 1. a. vakava, an- 

kara, synkka; — 2. n. laivan 

pera. 
aternmost (-moust) a. perim- 

mainen. 
Mtemness (-nes) n. vakavuus, 

ankaruus. 
ateTedore (stii'-ve-door) n. 

lastaaja. 
Mtew (stjuu) 1. n. hayryhau- 

de; keitos; suuttumus; — 2. 

tr. hauduttaa; keittaa. 
steward (stjuu'-ord) n. talou- 

denhoitaja, kyokkimestari. 
stick (stik) 1. n. keppi, sauva, 

tanko; pisto; pistopuhe, 

piikki; — 2. v. [stuck; 

stuck] pistaa, lavistaa; kiin- 

nittaa. tartuttaa; takertua; 

pysyS,; tuottaa vaikeuksia. 
stickiness (stik'-i-nes) n. tah- 

meus. 
stickle (stikl) itr. taistella, 

kiivailla. 
sticky (sti'-ki) a. tarttuva, 

tahmea. 
stiff (stif) a. kankea, luja, 

sitkea, itsepintainen. 
stiffen (stifn) v. tehda 1. tulla 

kankeaksi. 
stiffnes (stif'-nes) n. kan- 

keus, JSLykkyys. 
stifle (staifl) v. tukehduttaa, 

tukehtua. 
stlgrma (sti^'-ma) n. poltto- 

1. hapeamerkki ; luotti. 
stiinnatlse (-ma-taiz) tr. mer- 

kita polttoraudalla, tahrata 

hapealla. 
stile (stail) n. porraspuut; 

pystypylvas. 
still (stil) 1. a. liikkumaton, 

aaneton, tyynl. — 2. adv. y- 

ha, vlela, kuitenkin; — 3. n. 

hiljaisuus, tyyneys, tislaus- 

astia; — 4. tr. tyynnyttaa, 

rauhoittaa. 
stillborn (stir-boom) a. kuol- 

leenasyntynyt. 
stillness (-nes) n. tyyneys, 

hiljaisuus. 
stilt (stilt) 1. n. puujalka: 

haikara; — 2. tr. pangittaa, 

kohottaa. 
stimulant (stim'-ju-lant) 1. a. kiihoittava; — 2. n. kll- 
hoitusaine. 

stimulate (-left) tr. kiihoit- 
taa. 

stimulation (-lei'-9on) n. kii- 
hoitus, kiihoitin. 

stImulatlTe (stim'-Ju-le-tiv) 1. 
a. kiihoittava; — 2, n. kii- 
hoitin. 

stimulus (-I0S) n. kiihoitin. 

stingr (stiff) 1. n. pistin; pisto; 

— 2. tr. [stungr; stungr] pis- 

taa. 

stlngrlness (8tin'-d2i-nes) n. 

kitsaus, saituruus. 
stlnfo^ (-dSi) a. kitsas, saita. 
stink (stifik) 1. n. paha haju; 

— 2. itr. [stunk; stunk] 
haista pahalta. 

stint (stint) 1. n. rajoitus; u- 
rakka, maara; — 2. tr. ra- 
Joittaa; asettaa maaratyak- 
si 1. urakaksi. 

stipend (stai'-pend) n. palk- 
ka. 

stipendiary (-pen'-di-e-ri) a. 
I. n. palkattu. 

stipulate (stip'-Ju-leit) tr. se- 
pia (Jostakin). 

stipulation (-lei'-Son) n. sopi- 
mus, ehto. 

stir (star) 1. n. Hike, haiina; 
kapina; — 2. v. liikuttaa, 
hammentaa ; kiihoittaa ; liik- 
kua; olla toimessa; nousta 
yias. 

stirrup (star'- 1. stir'-op) n. 
jalustin. 

stitch (stitS) 1. n. pistos; — 2. 
tr. pistaa, neuloa; nitoa. 

stock (st&k) 1. n. runko, var- 
talo; pylvas, paikky, tukki, 
varsi; pyssynpera; ankkuri- 
vorokki; rotu; karja; paao- 
ma; osake; varasto; — pi. 
laivanrakennustelineet; jal- 
kapuu; — 2. tr. panna va- 
rastoon; varustaa; koota; 
panna varteen. 

stockade (st&'-keid) n. pysty- 
aita. 

stockbroker (st&k'-brou-kttr) 
n. osakekauppias. 

stockholder (-houl-dar) n. o- 
sakas 

stocking: (st&'-kifi) n. sukka. 

stockjobbery (stak'-d2&-b5r- 
i) n. osakekeinottelu. 

stoke (stouk) tr. kohenta;&. 

stoker (-or) n. lammittaja, 

stole (stoul) 1. n. kaapu; — 2. 
\ Vtcv^. N^Tblata steal. STO 299 STR stolid (st&'-lid) a. J^ykka. ty- 

perS., kOmpelQ. 
stolidity (-li'-di-ti) n. type- 

ryys. 
stomach (sto'-mak) 1. n. vat- 

sa; ruokahalu; — 2. tr. in- 

hota; kftrsia; kestaS,. 
stomacher (-ma-k6r) n. rln- 

takoriste. 
stomachic (8to-m§,'-kik) a. 

vatsaa kiihoittava. 
stone (stoun) 1. n. klvi; — 2. 

a. kivinen; — 3. tr. kiveta; 

kivittaS,; puhdistaa kivistS.. 
stone^irare (-weer) a. kivi 1. 

ruukkutavara. 
stony (stou'-ni) a. kivinen. 
stood (stud) imp. 1. pp. ver- 

bista stand, 
stool (stuul) n. Jakkara, tuo- 

li; yStuoll; ulostus. 
stoop (stuup) 1. n. kumarrus, 

kallistus; — 2. v. kumartaa; 

kallistaa; taipua, alistua; 

syOksya 1. laskeutua alas. 
stop (st&p) 1. n. pys9.dys, sei- 

sautus; piste; — 2. v. py- 

s^hdyttaa; pys^lityM., sei- 

sahtua; sulkea; lopettaa; 

elikSLista; keskeytteld; la- 

mauttaa; tukkia; hereto. 
stopcock (st&p'-k&k) n. hana. 
stoppage (stA,p'-ed2) n. tuk- 

keutuminen, elikaiseminen; 

lamautus. 
stopple (st&pl) n. tulppa. 
storagre (stoo'-red2) n. varas- 

toonpaneminen; varasto- 

huone; sslilytysmaksu. 
storax (stoo'-raks) n. haju- 

pihka. 
store (stoor) 1. n. vara8to;va- 

rastotiuone; myymaia, puo- 

ti; — 2. tr. varustaa; kasa- 

ta; panna s^astOfin I. varas- 

toon. 
storehouse (-haus) n. varas- 

tohuone. 
stork ( stoor k) n. haikara. 
storm (stoorm) 1. n. myrsky; 

— 2. tr. hyOkata kimppuun; 

— 3. Itr. rieliua. raivota. 
stormy (-i) a. myrsky inen, 

raju. 
Jitory (stoo'-ri) 1. n. kerto- 

mus, satu, tarina; kerros; — 

2. tr. kertoa. 
stout (staut) 1. a. vahva, voi- 

makas, luja, vankka. vake- 

keva, liliava; — 2. n. vakeva 

olut. portteri. «toutness (-nes) n. vahvuus, 

lujuus, lihavuus. 
stoTc (stouv) n. uuni; lies!. 
stow (stou) tr. latoa, pakata, 

sulloa. 
stowagre (stoo'-edS) n. lastaa- 

minen; varastopaikka. 
straddle (str^dl} v. harittaa 

(saarensa). 
straflTflTlc (stragrl) itr. kulkea 

syrjaan, harliailla. 
straight (streit) 1. a. suora; 

— 2. adv. suoraan. 
stralgrhten (streitn) tr. tehda 

suoraksi, oikaista. 
stralgrhtforward ( streit' -foor- 

w5rd) a. suoraaneteneva ; 

suora. 
stralgrhtness (-nes) n. suo- 

ruus. 
strain (strein) 1. n. ponnistus, 

jannitys; nyrjahdys; aani; 

laulu; taipumus; — 2. v. 

ponnistaa, jannittaa; nyrja- 

yttaa; pusertaa kokoon; sii- 

lata. 
strainer (-5r) n. siilauslaitos. 
strait (streit) 1. a. ahdas, ka- 

pea; vaikea; — 2. n. alitaus; 

sola; salmi; pula, vaikeus. 
straiten (streitn) tr. souken- 

taa, ahdistaa; saattaa pu- 

laan. 
straltness (streit'-nes) n. ka- 

peus, alitaus; pula. 
strand (strand) 1. n. ranta; 

saije; — 2. v. laskea rannal- 

le 1. karille, 
strangre (streind2) a. vieras, 

outo. 
stransrer (-6r) n. vieras, muu- 

kalainen. 
strangrle (strafi^l) v. kuris- 

taa; tukehtua. 
stransrulatlon (strafi-grju-lei'- 

Son) n. kuristus. 
strap (strap) 1. n. hihna, vy6; 

— 2. tr. kiinnittaa hihnalla; 
piiskata. 

strapping (-iff) a. roteva. 

stratagrem (stra'-ta-d2em) n. 
sotajuoni. 

strategy (-ti-dSi) n. sotataito; 
viekkaus. 

stratum (strei'-tom) n. ker- 
ros. 

straw (stroo) n. olki, korsi; 
lyhde. 

strawberry (-be-ri) n. man- 
sikka 

stray C8trftV> \. •».. ^'V^'^s^tojVx — 8TR 300 8TU 

2. n. eksynyt eiain; — 8. Itr. strlnsy (-dii) a. s9,ikeinen: 

harhailla. sitkeS,. 

streak (striik) 1. n. Juova; — strip (strip) 1. n. 88.ije: kais- 

2. tr. luovittaa. tale; — 2. tr. ry0st3,a; pal- 

Mtreaky (-i) a. Juovikas. Jastaa; nylkeS,; kuoria; rii- 

stream (striim) 1. n. virta, Jo- sua alastomaksi; lyps£L3. 

ki; — 2. itr. virrata; laskea tyhJiUe. 

ankkuri. , stripe (straip) 1. n. juova; is- 

streamer (-5r) n. lippu; sSL- ku; ruoskanJ9.1ki; puolue- 

dekimppu. vS,ri; — 2. tr. Juovittaa. 

streamlet (striim'-let) n. pu- »trtpU«ar (strip'-llfi) n. pol- 

ro. kanulikka. 

street (striit) n. katu. ■*^.^? (straiv) itr. [strove; 

streaffth (strefith) n. voima. striven] pyrkift; ponnistel- 

vahvuus iSim 

strengthen (streftthn) v. vah- ■*T®!F* , (strouk) 1. n. Isku; 

vistaa, vahvistua. lyttnti; sysdys; slvellys; ky- 

strenuons (stren'-ju-os) a. ^^^^^^^iUfS^^Sn^S^^^^' "" 

toimelias. innokas; ponnls- .Jl,,*^„?lT»?,\\*'i^*""^lVhpiin. 

tuksia vaatlva. "*^"o^^Al° v^„ik«ii*^iif' ' 

"*lfeys ^"^''"'^ "• ^^'"^* *^'- -t-Her l*/5r)'^^n!^"^l^|}i'&ertaja. 

stretch (stretS) 1. n. venytvs. "*^^'*ki\vM*'*^^ ** ^**'^^* '^*" 

iomai:?' velf^ttTaf- Mi" «troW«,hold (-hould) n. linnoi- 

taa; ojentaa, kurottaa; pon- .J:lf„ /«♦«&«'» „ fanrAfnghihna 

nistaa; ulottua; liloitella. jJlJJL S^trou^ — ig?^«'**'*'*«" 

stretcher (-6r) n. kantopaa- JJlSrinre ?8trok'?tfi5T* n ra- 

ret; p61kky; venyttaja. Venne rakeSnus 

striate ?strai'-et) a. juovikas. f^}^^* n^onnPsUa "^ kam Ji/al'r 

strict (strikt) a. kiinted; ja- i^ ponnistaa, kamppaii- 

in^aVi^*'"^^' ^^'■^^^' ^^^^«' strnmpet (strom'-pet) n. huo- 

"*'ta/kku'us ^"a'kkiruS-s ^^'*^^^' •*^* <«*''«t> ^' ^J*"- ^^^H^ 

strSYtnre'^ckrik^-Yjur)- n. ku- P^^^^^"? " ^' "* ^^^'- 

.Ji^^"?iV't?J.T**^- K stnb (stob) 1. n. kanto; — 2. 

"K^^J^^^'^^^K^' "b ^a'-ppaus. tr. raivata. 

ofi^^li' «7" *^- \; [strode; gtnbble (stobl) n. sdnki. 

.*2f/i ?«t,.Lf?^i;^Vmr^^tft..*o stubborn (stob'-5rn) a. itse- 

"Sl® ^.^!^^ f\ ^' ^"J^V ^^ista- painen; vastahakoinen. 

•*?*^*i,^^^^^^^^o^- ^- ^^l^^J ^y?" stnbbomiies (-nes) n. itsepai- 

lakko; — 2. v. [struck; syys 

?,*"^K^ J- stricken] iskea, atncco* (stok'-o) n. kipsiteos. 

lyoda; kurittaa; lydda ra- atnck (stok) imp. 1. pp. ver- 

haksi; tasoittaa; kohdata; bista stick. 

menna karille; tehda ty6- .<„d (stod) 1. n. pystysuora 

lakko; tunkea; yaikuttaa; seinahirsi, pOnkka; vaarna. 

alkaa; soida; sattua. koristenaula; irtonainen 

stringr (strift) 1. n. nauha; paidannappi; hevossiitoslai- 

piiska; janne, kieli; sarja; tos; — 2. tr. silata. koris- 

— 2. tr. [strung; strung] taa. 

sitoa, varustaa kielilia; jar- student (stjuu'-dent) n. opis- 

jestaa sarjaan. kelija, oppilas, ylioppilas. 

strlngreney (strin'-d2en-si) n. stndio (-df-o) n. ty5paja. 

sitovaisuus; teravyys; an- studious (-di-os) a. uuttera, 

karuus. harras. 

jstrinsrent (-dient) a. sitova; study (sto'-di) .1. n. lueskelu, 

kokoonvet'^v&i ankara. tutkistelu; opinto; lukuhuo- ■toff (Btof) 1. n. alna; kan- 

Kih; talouBtavara; roBka: 
akeaaos; — 2. tr. tftyttfia. 
atolll^ C-Btol'-tl-fal> tr, plttt& 
pllkkana; todEBtaa mlell- 
puolekal. 
■tmble (BtQmbI) 1. n. kom~ 

Sastus; harba-aekel; — 2. 
.T. kompaHtuB. 
■tump (Btomp) 1. n. kanto;. 

plHtaa.'; komp'aatua;' kulkea 

vaallpuhujana. 
■tnu <»ton) tr. huumata, 
MUBK (Btofl) imp. 1. pp. ver- 

blBta Btliic. 
atURk (stoilk) Imp. 1, pp. ver- 

blBta atliik. 
•tDal (Btont) tr. ehk^iBt^ kaa- 

vamaBta, Cehd& k^AplOkBl. 
•tope (Btjuup) 1, n. baude; — 

2. tr. hautoa. 
atnpef action (Btluu-pl-fHk'- 

fion) n. huumaus. 
atnpefT (stiuu'-pi-fai) tr. ■tnpld (atjuu'-pid) a. type 

tyhmil. 
■tupiditr (st}u-pl'-dl-tl) 

tyhmyys. 
■tnp»r (atiuu'-nAr) n, hu (BtOr'-< 98) lulu us, vankku 

atnrdr' (-dl) a luja, vankka: 

Itaep&lnen. 
•tmrKetn (HtQr'-dlon) n. sam- 

Pl. 
■tntt«r <stot'-6r) 1. n. finky- 

tys; — i. Itr. ftnkvttail. 
•ty (Btai) n. Blkoimi; naa- 

■Irle (Btail) 1. n. rihvell; kal- 
verrln: tyyli; muotl; nlml- 
tya; ajanlasku; — 2. tr. nl- 
mlttaC 

■tylluk (Bta['-lifi) a. muodt- allBtettu: — S. n. allpuii. 

■nbdlTldc ('dI'Vald') tr. Jakaa 

ed ells en. 
mbdlTlnlon ('vl'-Eon) n. alo.- tettu. alalnen, alamalnen; 
— 2. n. alamalnen; asla, ky- 
lymyg; subjektl. iekal. I. ku- kiBtua. 
nbjeellve (-diek'-tiv) a. It- 

sekohtalnen, aubjektllvlneit. 
abjaln (-dEoln'> tr. llltUa 

loppuun. 
Bbjnftale (sob'-d*u-g-ett) tr. 

I (-daofik'-Bon) n, 

-diofik'-Uv) 1. a. ■b J unction (-daofik' 
llaSy uc (-laim') a. korkea, 

■nbllndtr (-ll'-rol-tl) n: yla- 
vyys. 

■bldnar (-luu'-itOr), BBbla- 
nnry (Bob'-lu-ne-rl) a. 

maalllnen. 

d a natal n en. 
■bwercc <-mardI') v. upot- 

taa, upota. 
ibmemtoB (-mHr'-Son) n, 

upottamlnon. 

ibnaJaalDB (-ml'-Son) n. altB- •wlaal' (mlB'-lv) a. alla- 
t') V. allstaa. allB- or'-dl-nelt) 1. 
ir. aiiBiaa; — 2. a, allatet- 
tu, all-: — 3. n. alamalnen, 

ibordlnatlon (-nel'-fion) n. SUB 302 SUF houkuttelu vsLS^rin vanno- 

maan. 
Mubpoema (-pii'-na) 1. n. haas- 

te; — 2. tr. haastaa oikeu- 

teen. 
MUbacribe (-skraibO tr. alle- 

kirjoittaa; tilata. 
Mubseriber (-Or) n. allekir- 

Joittaja, tilaaja. 
•nbMcrlptloB (-skrip'-Son) n. 

allekirjoitus. tilaus. 
MubMeqneBt (sob'-si-kwent) a. 

SQuraava, myOhS^isempi. 
MUbserTe (-s5rv0 tr. palvel- 

la, edistS,8.. 
Mubaervlent (-s&r'-vi-ent) a. 

palveleva, edistd.v£L. 
subside (-said') itr. laskea; 

tyyntya. 
subsidiary (-si'-di-e-ri) a. 

auttava, apu-. 
subsidy (sob'-si-di) n. apura- 

ha. 
subsist (-sistO 1. tr. yliapi- 

taa,: — 2. itr. pysyk, olla 

(Jodtakin). 
snbsisteuce (-sis'- tens) n. ole- 

massaolo; yll3,pito. 
subslstent (-tent) a. olemassa 

oleva, oleellinen. 
substauce (sobs'- tans) n. o- 

leellisuus; pa9.osa; aine; ta- 

vara. 
substantial (-t^n'-Sal) a. o- 

leellinen: todellinen; aineel- 

linen; vankka; varakas. 
substantiality (-di-^'-li-ti) n. 

oleellisuus; todellisuus; ai- 

neellisuus. 
substantiate (-t&n'-di-eit) tr. 

tehdS, todelliseksi; toteut- 

taa; n3,ytt9.a todeksi. 
substantive (sobs'-tan-tiv) 1. 

a. substantivinen; — 2. n. 

substantivi, nimisana. 
substitute (-ti-tjuut) 1. n. si- 

Jainen; — 2. tr. panna sijal- 

le. 
substitution (-tJuu'-Son) n. 

sijoitus. 
substratum (-trei'-tom) n. 

alusta, pohja. 
substructure (-trok'-tjur) n. 

perusta. 
subterfuge (sob'-t5r-fjuud2) 

n. veruke. 
subterranean (sob-te-rei'-ni- 

an) a. maanalainen. 
subtile (sob'-til 1. sotl) a. hie- 
no, ohut; viekas. 
mubtmrnntion (sob-ti-li-zei'- don) n. hienontaminen ; 

haihduttaminen; viisastelu. 
subtilise (sob'-ti-laiz) tr. hie- 

nontaa; viisastella. 
subtle (sotl) a. viekas; hieno, 

hienostunut. 
subtract (sob-trakf) tr. vft- 

hentaS,. 
subtractiou (-trSlk'-Son) n. 

v^hennys. 
suburb (sob '-Orb) n. etu- L 

laitakaupunki. 
■ubTcrslou (-v5r'-Son) n. mul- 

listus. 
subvert (-vOrf) tr. kaftntaa 

nurin. muUistaa. 
subway (sob'-wei) n. maan- 
alainen tie. 
succeed (sok-siid') v. seurata; 

onnistua. 
success (-ses') n. seuraus; on- 

nistuminen. 
successful (-ful) a. menesty- 

va, onnistunut. 
successiou (-se'-Son) n. pe- 

rakkain seuraaminen ; sar- 

Ja; jaikeis5; perimysoikeus. 
successive (-ses -iv) a. perak- 

kain seuraava. 
successor (-ses'-Or) n. seu- 

raaja. 
succinct (-sifikf) a. yhteen- 

sidottu, lyhyt 
succinctness (-nes) n. lyhyys. 
succor (sok'-5r) 1. n. apu, tu- 

ki; — 2. tr. auttaa. 
succulence (sok'-Ju-lens) n. 

mehuisuus. 
succumb (so-kom' 1. -komb') 

itr. sortua. 
such (sotd) a. sellainen. 
suck (sok) 1. n. imeminen; 

aidinmaito; siemaus; — 2. 

tr. imea. 
sucker (so'-kOr) n. imija, imu- 

ke; imukala. 
suckle (sokl) tr. imettaa. 
suckllnc (sok'-lifl) n. rinta- 

lapsi. 
suctiou (sok'-don) n. imemi- 
nen. 
sudden (so'-den) a. akillinen. 
suds (sodz) n. pi. saippuavesi 

1. -vaahto; pula. 
sue (suu) tr. kantaa, syyttaJU 

pyytaa, etsia, tavoitella; 

kosia. 
suet (suu'-et) n. rasva, tali. 
suffer (so'-fOr) v. sallia; kar- 

sia. 

sufferable (a-bl) a. siedetta- 

va. SUP 303 SUP jiiifflce (so-faiz') v. tyydyt- 

t&&: riitt&&. 
•nfflcleBcy (-fi'-9en-si) n. 

rilttavaisyys; kyky; itse- 

kyll9,isyys. 
MUffident (-Sent) a. riittava. 
suffocate (sof'-o-keit) tr. tu- 

kehduttaa. 
Muffocatlon (-kei'-Son) n. tu- 

kehtuminen. 
Muffragre (sof'-redS) n. &9,ni 

(vaalissa), a.9.nestysoikeus. 
auffuMe (sof-Juuz') tr. vuodat- 

taa, valaa. 
mngwLT (du'-g:Or) 1. n. sokeri; 

— 2. tr. sokeroida. 
angrar-cane (-kein) n. sokeri- 

ruoko. 
augrar-loaf (-louf) n. sokeri- 

toppa. 
mntssemt (sogr-d2est' 1. sod- 

d2est') tr. tuoda mietittsl- 

vaksi, huomauttaa, viitata. 
aucflreatloa (-dzest'-don) n. 

huomautus, viittaus. 
auflrarestlTe ( -dies'- tlv) a. vlit- 

taava. 
anldde (suu'-i-said) n. itse- 

murha 1. -murhaaja. 
anlt (suut) 1. n. hakemus, yri- 

tys. oikeusjuttu; kosiminen; 

seurue; sarja, ryma, jouk- 

ko; puku; kalusto, pesake; 

— 2.. tr. sovittaa, sopia; 
miellyttM,&., vastata. 

anltable (suu'-ta-bl) a. sopi- 

va, sovelias. 
suite (swiit) n. seurue, ryh- 

mS., sarja; huoneusto. 
suitor (suu'-t5r) n. hakija, 

kantaja; kosija. 
suieate (sor-ket), snleated 

(sol'-ke-ted) a. uurroksilla 

varustettu. 
sulklaess (sor-ki-nes) n. oi- 

kullisuus. 
sulky (-ki) 1. a. oikullinen, 

sLllipainen; — 2. n. kevyet 

kaksipyOra.iset karryt. 
sullen (so'-len) a. surullinen, 

synkkSL, Hre'ti, oikullinen. 
suUenness (-nes) n. surumie- 

lisyys, ftreys, gkapaisyys. 
sully (so'-li) 1. n. tahra; — 2 

V. tahrata. 
sulphur (sor-for) n. rikki, tu- 

likivi. 
sultau (sor-tan) n. sulttaani. 
sultriness (sor-tri-nes) n. 

helle, tukahuttava kuu- 

muus. snltry (-tri) a. tukalan kuu- 

ma. helteinen. 
sum (som) 1. n. summa; las- 

kuopillinen esimerkki; — 2. 

tr. laskea yhteen. 
su m mary (som'-a-ri) 1. a. ly- 

hyt, supistettu; — 2. n. 

yieiskatsaus, yhteenveto. 
summer (so'-m5r) n. kes£L. 
summit (so'-mit) n. kukkula» 

huippu. 
sununon (so'-mon) tr. kutsua; 

haastaa oikeuteen. 
summoner (-Or) n. kutsuja; 

haastaja. 
summons (so'-monz) n. kut- 

sumus, haaste. 
sumpter (somp'-tOr) n. Juhta. 
sumptuous (sompt'-Ju-os) a. 

kallis, komea, ylellinen. 
sumptuousness (-nes) n. kal- 

lishintaisuus, ylellisyys. 
sun (son) 1. n. aurinko; — 2. 

tr. paahtaa auringron pais- 

teessa. 
Sunday (son'-de) n. sunnun- 

tai. 
sunder (son'-d5r) tr. irrolt- 

taa, eroittaa. 
sundial (son'-dai-al) n. au- 

rinkokello. 
sundry (son'-dri) a. useampl, 

eri. 
sundries (son'-driz) n. pi. se- 

kalaiset pienet asiat 1. tar- 

peet. 
sunc (sofi) imp. 1. pp. verbis- 

ta sine 
sunk (sofik) imp. 1. pp. ver- 

bista sink, 
sunny (so'-ni) a. paivUnpais- 

teinen, iloinen. 
sunrise (son'-raiz) n. aurin- 

gonnousu. 
sunset (son'-set) n. auringron- 

lasku. 
sunshine (-Sain) n. auringron- 

paiste. 
sunshiny (-Sai'-ni) a. p9,iv9,n- 

paisteinen. 
sunstroke (-strouk) n. aurin- 

gronpistos. 
sup (sop) 1. n. siemaus; — 2. 

itr. sydda illallista. 
super- (suu'-p5r) alkutavu, 

Joka tavallisesti merkitsee: 

ylitse, ylenmaarin, lis^ksi, 

yli. 
superabound (-a-baund') itr. 

olla viljalti. 
superb (su-p5rb') a. suurem- 

moinen, korcw^^b. "VV SUP 3P4 SUR •npercarso (suu-pOr-kaar'- 
gro) n. lastinhoitaja (laivas- 

■nperctltoiM (-si'-li-Os) a. 

pQyhkeS., kopea. 
■nperftctal (-li'-fial) a. pinta- 

puolinen. 
■nperflctaUty (-di-&'-li-ti) n. 

pintapuolisuus. 
•nperflctes (-fi'-diiz) n. pinta. 
■nperftne (suu'-pOr-fain) a. 

perin hieno. 
■uperflnlty (-fluu'-i-ti) n. 

liiallisuus. 
•uperfluous (-p3r'-flu-08) a. 

liiallinen. tarpeeton. 
•nperhunian (-hjuu'-man) a. 

yliluonnoUinen. 
•nperinduce (-in-djuus') tr. 

Iis9.t3.. 
■nperintend (-in-tend') tr. 

valvoa. 
■nperlntendence (-ten'-dens) 

n. ylivalvonta. 
•uperlntendcnt (-dent) n. yli- 

tarkastaja. 
•uperlor (su-pii'-ri-Or) a. 

ylempi, korkeampi, etev&m- 

pi [to]. 
■nperlority (-pii-ri-&'-rl-ti) n. 

korkeampi arvo; etusija; 

etevammyys. 
•uperlatlTe (-pttr'-la-tlv) 1. a. 

korkein; — 2. n. korkein 

aste, superlativl. 
•upernal (-pdr'-nal) a. ylh&i- 

nen, taivaallinen. 
•upernataral (8UU-pOr-n& - 

tju-ral) a. yliluonnollinen. 
•uperscrlbe (-skraib') tr. va- 

rustaa osoitteella. 
•uperscrlptlon (-skrip'-Son) n. 

paallekirjoitus. 
supersede (-slid') tr. panna 

sijalle; kumota. 
superstition (-sti'-Son) n. tai- 

kausko 
superstitious (-Sos) a. taika- 

uskoinen ; turhantarkka. 
superstructure (-strok'-tjur) 

n. yiarakennus. 
supervene (-viin') itr. tapah- 

tua odottamatta. 
supervenient (-viin'-Jent) a. 

lisaksituleva. 
supervise (-vaiz') tr, valvoa. 
supervision (-vi'-2on) n. val- 

vonta. 
supervisor (-vai'-z6r) n. yll- 

tarkastaja. 
mupine (suu'-pain) n. supiini. 
mupine (su-painO a. 8e\&lV&&Ti makaava; kalteva; huoli- 

maton. 
•upper (so'-pOr) n. iUallinen. 
supplant (8O-plM,nt0 tr. anas- 

taa toisen paikka. 
supple (sopl) a. taipuva, Jous- 

tava; myOntyva. 
supplement (sop'-li-ment) n. 

lisays, t&yte. 
supplemental (-men'-tal), 

supplementary ( - men' - ta- 

ri) a. taydentava. tayte-. 

lisa. 
suppleness (sopl'-nes) n. tai- 

puvaisuus. Joustavuus. 
suppliant (sop'-li-ant) a. ru- 

koileva 
supplicant (-li-kant) n. rukoi- 

■npplieate (-keit) tr. rukoilla. 
•apply (so-plai') 1. n. varus- 

taminen. hankinta; apuvfi.- 

ki ; r uokavarat : varasto ; 

menoera; sijainen; — 2. tr. 

varus taa. hankkia; olla si- 

Jaisena, korvata. 
support (so-poortO 1. n. tu- 

keminen, tuki; yliapito, a- 

vustus; — 2. tr. kannattaa. 

yliapitaa; kestaa; esittaa.; 

todistaa. puolustaa; auttaa, 

tukea; saattaa. 
supportable (-a-bl) a. mah- 

dollinen yliapitaa 1. kestaa. 
suppose (so-pouzO tr. olettaa, 

otaksua. 
supposition (sop-o-zi'-don) n. 

oletus. otaksuminen. 
suppositional (-al) a. olelettu. 
supposititious (80-p&-zi-ti'- 

sos) a. sijalle asetettu, vaa- 

rennetty. 
suppres (sop-res') tr. kukis- 

taa; pidattaa; salata. 
suppression (-re'-Son) n. ku- 

kistaminen; salaaminen. 
suppressive (-res'-iv) a. ku- 

kistava 
suppurate (sop'-Ju-reit) itr. 

markia. 
suppuration (-rei'-Son) n. 

markiminen. 
supremacy (su-pre'-ma-si) n. 

ylivalta. 
supreme (-priim') a. korkein, 

ylin. 
surcharge (s5r-tSaard2'i 1. n. 

liikalasti; — 2. tr. lastata 

liiaksi. 
surd (sOrd) 1. a, mitaton, ir- 

ratsionaalinen; soinniton; SUR 305 SWA. — 2. n. mitaton suure; soin- 

nitoh £l£lnne. 
•are (duur) a. varma; luotet- 

tava. 
•urety (Suur'-ti) n. varmuus, 

vakuus; takaaja. 
•urf (85rf) n. ranta-aallokko. 
•urfacc (s5r'-fes) n. pinta. 
•urfelt (-fit) 1. n. ylensy&mi- 

nen; pahoinvointi; yttktttys; 

kyllHstyminen; — 2. v. ayot- 

taa 1. syOda ylenmaarln. 
•urgre (85rd2) 1. n. aalto; — 2. 

itr. aaltoilla. hyrskya. 
•urgreon (s5r'-d2on) n. haavu- 

ri, kirurgri; vaiskari. 
•nrserir (85r'-d25r-i) n. ki- 

rurgria. 
•nrgrlcal (-d2i-kal) a. kirurgri- 

nen. 
•nrllneM (s5r'-li-nes) n. akai- 

syys. 
•nrly (-li) a. akainen; synk- 

ka. 
•urmlse (s5r-maiz') 1. n. epa- 

luulo; — 2. tr. epailia, ar- 

vella. 
•nrmonnt (-maunf) tr. nous- 

ta korkeammalle; voittaa. 
•nrniountable (-a-bl) a. mah- 

dollinen voittaa. 
•urnanie (s5r'-neim) 1. n. lii- 

kanimi; — 2. tr. antaa liika- 

nimi. 
•arpaM (s5r-pas') tr. voittaa. 
■nrpUce (sdr'-plis) n. messu- 

paita. 
•urplus (-plos) n. ylijaama. 
•urprlsal (85r-prai'-2al) n. 

hammastyttaminen. 
•urprlse (-praiz') 1. n. ham- 

mastys; yliatys; — 2. tr. 

hammastyttaa; yiiattaa. 

surprising: (-prai'-zift) a. ih- 

meteltava. 
•urrendcr (so-ren'-dOr) 1. n. 

antautuminen, luovutus; — 

2. V. luovuttaa; myOntaa; 

antautua. 
surreptltloas (so-rep-ti'-Sos) 

a. varkain tehty. 
•urrograte (so'-ro-gret) n. si- 

Jainen. 
surround (so-raund') tr. ym- 

par&ida. 
•urroundtnss (-iftz) n. ympa- 

rist5. 
survey (sOr-vel') tr. tarkas- 

taa; mitata. 
survey (sOr'-ve) n. tarkastus, 

mittaus. surveyer (-vel'-5r) n. tarkas- 

taja; maamittari. 
survival (-vai'-val) n. eloon- 

Jaaminen (toisen Jalkeen). 
survive (-vaiv') tr. eiaa kau- 

emmin, jaada jaikeen. 
survivor (-val'-vOr) n. eloon 

1. jaikeenjaanyt. 
susceptibility (so-sep-ti-bi'- 

li-ti) n. vastaanottavaisuus, 

herkkyys. 
susceptible (-sep'-ti-bl) a. 

vastaanottavainen, herkka- 

tunteinen. 
suspect (sos-pekf) tr. epail- 

la. 

■uspeetful (-ful) a. luuleva, 

epaileva. 
suspend (-pend') tr. ripustaa; 

keskeyttaa; jattaa ratkaise- 

matta; eroittaa toistaiseksi 

virasta 1. toimesta. 
suspenders (-pen'-dOrz) n. pi. 

hankkilus, olkain. 
suspense (-pens') n. ripustus; 

keskeytys; epavarmuus. 
suspension (-pen'-fion) n. ri- 

pustaminen ; keskeytys, 

toistaiseksi lykkaaminen; 

epavarmuus. epailys. 
suspicion (-pi'-Son) n. epa- 

luulo. 
suspicious (-Sos) a. epaiuuloi- 

nen. 
sustain (sos-teinO tr. pitaa 

pystyssa, kannattaa, tukea; 

yliapitaa; kestaa; karsia; 

Jatkaa; todistaa. 
sustainable (-a-bl) a. mahdol- 

linen pitaa pystyssa 1. kes- 
taa. 
sustenance (sos'-ti-nans) n. 

yliapito ; ruokatavarat. 
sustentatlon (-ten-tei'-Son) n. 

yliapito. 
sutler (sot'-lttr) n. ruoka- 

aineiden kaupustelija (sota- 

vaelle). 
suture (suu'-tjur) n. sauma, 

ompelu. 
swab (sw&b) 1. n. huiskin, 

pesinraasy ; suunpuhdistin ; 
— 2. tr. pesta rievulla. 
swaddle (sw&dl) 1. n. kapalo, 

kaare; — 2. tr. kapaloida. 

(swagr) itr. rlippua, 

lerppua. 

(sweldS) n. sepan 

sankki, upotti. 

raster (swa'-gar) Itr. kers- 

kailla. SWA 306 swo ■waKKerer (-g6r-6r) n. kers- 

•wain (swein) n. nuori maa> 

mies; sulho. 
swallow (sw&r-o) 1. n. p3.9,s- 

kynen; nielaus; nielu; kita; 

— 2. tr. nielia,; abmia. 
•warn (swM,m) imp. verbistSl 

•Wllll« 

■wanip (sw&mp) 1. n. suo, ne- 

va; — 2. V. upottaa 1. upo- 

ta suohon; kaataa kumoon 

(venhe). 
•wampy (-i) a. soinen, r3,mei- 

nen. 
■wan (sw&n) n. Joutsen. 
swap (sw&p) tr. vaihtaa. 
•^VFard (swoord) 1. n. nurmik- 

ko, turve; — 2. v. peittSLS. L 

peittyS. turpeilla. 
•w^arm (swoorm) 1. n. parvi; 

tun^os; — 2. Itr. parveilla. 
s^vFarthy (swoor'-thi) a. tum- 

maverinen. 
sw^ath (swooth) n. luoko, 

laes, lakeus; nauha. 
swathe (sweidh) 1. n. kapalo, 

kS-Hre; — 2. tr. kapaloida. 
sw^ay (swei) 1. n. heilahdus; 

ylipaino; valta. vaikutus- 

voima, hallitus; — 2. v. hei- 

luttaa, heilua; hallita; kal- 

listaa, kallistua; vaikuttaa. 
■w^ear (sweer) v. [s"wore; 

sworn] vannottaa, vannoa; 

kirota, sadatella. 
■wearer (-5r) n. vannoja; sa- 

dattelija. 
■w^eat (swet) 1. n. hiki; — 2. 

V. hikoilla. 
8^¥eaty (swe'-ti) a. hikinen; 

vaikca 
Swedish. (swir-diS) 1. a. ruot- 

salainen; — 2. n. ruotsin- 

kieli. 
■weep (swiip) 1. n. lakaisemi- 

nen; piiri, ylettyma; havi- 

tys; kaari, mutka; mela; 

kaivonvintturi; — 2. tr. 

[swept; swept] lakaista, 

pyyhkaista; tahyst^a. 
■weet (swiit) 1. a. makea; su- 

loinen, miellyttava; tuore; 

suolaton; — 2. n. makeus; 

makeiset; hyvahaju; su- 
lcus; rakastettu. 
sweeten (swiitn) v. tehdS, L 

tulla makeaksi; sulostut- 

taa; lieventaa. 
sweetheart (swiit'-haart) n. 
rakastettu, mielitietty, hent- 

tu. ■ipreetnemi (-nes) n. makeus; 

tuoreus ; hy vftnhajuisuus. 
swell (swel) 1. n. paisumitien; 

kasvaminen ; nousu ; aalto, 

maininki; keikari; — 2. v. 

p5yhke9., kopeileva, komea; 

— 3. y. paisuttaa, paisua; 
aaltoilla; pOyhkeill^. 

■welllns (swer-ifl) n. paisu- 

minen, paise. 
swelter (swel'-tSr) Itr. nUan- 

tyS. kuumuudesta. 
swept (swept) imp. 1. pp. ver- 
bis t9, sweep, 
swerve (sworv) Itr. polketa 

syrjaan, vetaytya pois. 
swift (swift) 1. a. nopea, pi- 

kalnen; — 2. n. vyyhdin- 

puut, kela; tornipaS,skynen; 

sisilisko. 
swiftness (-nes) n. nopeus. 
swill (swil) 1. n. virutusvesi; 

kulaus; — 2. tr. Juoda ah- 

naasti. 
swim (swim) 1. v. [swam L 

swum; swum] uittaa, uida; 

— 2. n. uitto, uinti; ilma- 
rakko. 

swindle (swindl) 1. n. hut- 

Jaus; — 2. tr. puijata, pet- 

kuttaa. 
swindler (swind'-15r) n. pet- 

kuttaja. 
swine (swain) n. sika. 
swins (swifi) 1. n. heilahdus, 

keinu, kiikku; lento; — 2. v. 

[swung:; swungr] heiluttaa, 

heilua; kiikkua; keinua. 
swlnse (swind2) tr. pieks3,S,. 
swingle (swinsrl) 1. n. louk- 

ku; — 2. tr. loukuttaa (pel- 

lavia). 
swinish (swai'-niS) a. sika- 

mainen. 
Swiss (swis) a. 1. n. sveitsi- 

lalnen. 
switch (switS) 1. n. raippa, 

vitsa; vaihtokisko, vekseli; 

— 2. tr. antaa vitsaa, ruos- 
kia. 

swivel (swivl) n. ka9.nt5ren- 

gas, pieni tykki. 
swollen (swouln) pp. verbista. 

sw^ell. 
sw^oon (swuun) 1. n. tainnos; 

— 2. itr. pySrtya. 

swoop (swuup) 1. n. kimp- 
puun syoksyminen; — 2. v. 
syQksya akkia kimppuun. 

sword (soord) n. miekka. 

s^^ordsman (soordz'-man) n. 
miekkailiia; sotilas. - swo 307 TAG swore (swoor) imp. verbistM, 

sw^oren (swoorn) pp. verbistS, 

•frear. 
swum (sworn) imp. 1. pp. ver- 

bistH s'vrliiL. 
swans (swofl) imp. L pp. ver- 

bist& swlns. 
sybarite (si'-ba-rait) n. m9.s- 

salLJS,. 
sycamore (si'-ka-moor) n. vii- 

kunapuu. 
sycophant (si'-ko-fant) n. lie- 

hakoitsija. 
syllabic (si-m'-bik) a. tavui- 

nen, tavu-. 
syllable (sil'-a-bl) a. tavu. 
syllabus (-bos) n. lyhennys. 
syllogism (sir-o-d2izm) n. JS,r' 

Jellinen JohtopMt5s. 
sylph (silf) n. ilmanimpi, 

luonnotar. 
sylphld (sir-fid) n. ilmatar. 
symbol (sim'-b&l) n. vertaus- 

kuva. 
symbolical (-b&'-li-kal) a. ku- 

vannollinen, vertaukselli- 

nen. 
symbolise (sim'-b&-laiz) tr. 

esitta3. vertauksilla. 
symmetrical (sim-et'-ri-kal) 

a. tasasuhtainen. 
symmetry (sim'-it-ri) n. tasa- 

suhtaisuus. 
sympathetic (sim-pa-the'-tik) 

a. myStatuntoinen, yhteen- 

soveltuva, samantuumainen. 
sympathise (sim'-pa-thaiz) 

itr. tuntea samalla tavalla, 

sopia yhte^n. sympathy (-thi) n. my5t9.tun- IP 

>ic toisuus. 
symptom (simp'-tom)n. merk- 

ki, oire. 
synasogrue (si'-na-gr&sr) n. By> 

nagrogra. 
syncope (sifl'-ko-pi) n. lyhen- 
nys; pyOrtymfnen. 
syndic (sin'-dik) n. asianaja- 

ja. 
syndicate (-di-ket) n. liike- 

liltto. 
synod (si'-nod) n. synodi. 
synodic (-n&'-dik) a. synodin-. 
synonym (si'-no-nim) n. sa- 

maa merkitseva sana. 
synonymous (si-n&'-ni-mos) a. 

samaa merkitsev3,. 
synonymy (-mi) n. sanojen 

sukulaisuus (merkityksen 

perustuksella) . 
synoptical (si-n&p'-ti-kal) a. 

yleissilm&yksen antava. 
syntax (sin'-taks) n. lause- 

oppi. 
synthetical (sin-the'-ti-kal) a. 

osat yhdist3.y£l, synteetti- 

nen. 
syphilis (si'-fi-lis) n. kuppa- 

tauti. 
syphon (sai'-f&n) n. imu- L 

vetopilli. 
syringre (sl'-rind2). 1. n. ruis- 

ku; — 2. tr. ruiskuttaa si- 

salle, liuuhtoa. 
system (sis'-tem) n. JM,rJestel- 

ma. 
systematic (sis-te-m&'-tik) a. 

varman j3,rjestelm£ln mu- 

kainen. tabard (ta'-b5rd) n. sotatakki. 

tabby (ta'-bi) 1. n. Juovitettu; 
— 2. n. Juovitettu silkki; 
vanhapiika. 

tabernacle (t3.'-b5r-na-kl) n. 
todistuksenmaja. taberna- 
keli; temppeli; teltta. 

tabid (tM-'-bid) a. taudin syO- 
m£l. 

table (tei'-bl) 1. n. pSyta; le- 
vy; taulu; pOytaseurue; • — 
2. tr. panna poyd3.11e; tehda 
luettelo. 

table-spoon (-spuun) n. ruo- 
kalusikka. 

tablet (tab'-let) n. pieni levy 
1. taulu; kirjoltusvihko; 
l£lM.kepallero. tabor (tei'-bOr) n. k3.sirumpu. 
tabnlar (tab'-Ju-15r) a. levy- 

m^inen ; taulun muotoon 

tehty. 
tabnlate (-leit) tr. Jarjestll& 

taulun muotoon. 
tacit (t9.'-slt) a. SL&netOn. hil- 

Jainen. 
taciturn (-si-t5rn) a. vaitelias, 

harvapuheinen. 
taciturnity (-tOr'-ni-ti) n. vai- 

tiolo, liiljaisuus. 
taclc (t3.k) 1. n. pieni naula; 

lisake; — 2. tr. kiinnittftft; 

liittna.; k^ftntaa (laiva luo- 

viessa) 
taclcle (takl) 1. n. vaklnv^^^. TAG 308 TAP 2. tr. taklata; 
k3.yda kasiksi. taklaus; * 

valjastaa; 

kajota. 
tact (takt) n. tunto; nerok- 

kuus. 
tactic (tak'-tik) a. sotataitoi- 

nen. 
tactics (-tiks) n. sotataito. 
tadpole (tad'-poul) n. ulkku, 

sammakonpoika. 
taffeta (ta'-fi-ta) n. tahtl- 

silkki. 
tag (tag) 1. n. lisake; osoito- 

lippu; metallikarki ; — 2. Ir. 

liittaa; varustaa metaJli- 

karjelia. 
tall (teil) n. hanta; pera*, seu- 

rue. 
tailor (tei'-15r) n. raatali. 
talloress (-es) n. nalsraataii. 
taint (teint) 1. n. tahra; — 2. 

tr. tahrata, saastuttaa. 
talntlewi (-les) a. tahraton, 

puhdas. 
take (teik) tr. [took; taken] 

ottaa; vallata, vangrita; va> 

lita; kayttaa; tar vita; 

my5ntaa. karsia; — to take 

advantase of kayttaa hy- 

vaksensa; — to take aim at 

tahdata; — to take arms 

tarttua aseisiin,; — to take 

heed varoa; — to take hold 

of ottaa haltuunsa. 
taken (teikn) pp. verbista 

take, 
taklns (teik'-ift) a. viehatta- 

va. 

talc (talk) n. saippuakivi, 

talkki 
tale (teil) n. kertomus, tari- 

na; luku, lasku. 
talebearer (-bee-ror) n. Juo- 

ruaja. 
talent (ta'-lent) n. luonnon- 

lahja, kyky. 
talented (-len'-ted) a. lahja- 

kas. 
talesman (teilz'-man) n. Jury- 

mies-ehdokas. 
tallsntan (ta^-liz-man) n. tai- 

kakalu. 
talk (toolk) 1. n. keskustelu, 

pakina; — 2. itr. puhua, pa- 

kista. 
talkative (too'-ka-tiv) a. puu- 

las, puhelias. 
talker (-kdr) n. pakisija. 
tall (tool) a. pitka, hoikka. 

Jcork 63, 
tBllnemm (-nes) n. Dituus, kor- 
keuff. tallow (ta'-lo) 1. n. tali; — 2. 

tr. talita; llhoittaa. 
tally (ta'-li) 1. n. pykaiapuu; 

lasku; vastake; — 2. v. py- 

kai5ida; sovelluttaa h bo- 

veltua yhteen, vastata. 
talon (ta'-lon) n. kynsi. 
tamable (tel'-ma-bl) a. mah- 

dollinen kesyttaa. 
tambour (tam'-buur) 1. n. ka- 

sirumpu; ompelukeha 1. 

puitteet; — 2. tr. koruom- 

mella. 
tambourine (-bu-riin') n. ka- 

sirumpu. 
tame (teim) 1. a. kesy; ma- 

sentunut; laimea; — 2. tr. 

kesyttaa. 
tamer (tei'-m5r) n. kesyttaja. 
tammy (ta'-mi) n. seulakan- 

gSM, 

tamp (tamp) tr. tukkia la- 

tausreika. 
tamper (tam'-p5r) itr. olla 

tekemisissa, sotkea; kokeil- 

la; viekastella; lahjoa. 
tampion (-pi -on) n. (kanuu- 

nan) tulpna. 
tan (tan) 1. n. parkki; ruuni 

vari; — 2. a. kellertavan 

ruuni; — 3. tr. parklta; teh- 

da ruuniksi. 
tans (tafi) n. slvumaku; me- 

riruoho; ruoti. 
tangent (tan'-d2ent) n. tan- 

gentti, sivuaja. 
tangible (tan'-d2i-bl) a. mah- 

dollinen koskea 1. tuntea. 
tangle (tafigl) 1. n. sekava 

vyyhti 1. solmu; — 2. tr. se- 

kaannuttaa, kietoa. 
tank (taflk) n. amme, saili5. 
tankard (-5rd) n. kannelli- 

nen ruukku. 
tanner (tan'-5r) n. nahkuri. 
tannery (tan'-5r-i) n. na|ika- 

tehdas. 
tansy (tan'-zl) n. nietaryrtti. 
tantalise (tan'-ta-laiz) tr. 

kiusata. 
tantantount (-ta-maunt) a. 

samanarvoinen. 
tantivy (-ti-vi) 1. adv. taytta 

laukkaa, nopeasti; — 2. n. 

laukka, nelistys. 
tap (tap) 1. n. Iy5nti; tappi; 

tapinreika; ruuvikaira; Ka- 

pakka; — 2. tr. lyOda; las- 

kea tynnyrista. 
tape (teip) n. kapea nauha. 
tapellne (-lain) n. mittanau- TAP 309 TEL taper (telp'-Or) 1. n. vaha- 
kynttlia; — 2. a. kapeneva; 

— 3. V. kaventaa, -tua. 
tapestry (ta'-pes-tri) n. kir- 

jaeltu sein£lverhokangras. 
tapeworm (teip'-w3rm) n. la- 

pamato. 
taproot (t&p'-ruut) n. p9,9,- 

Juurl. 
tapster (t&ps'-t5r) n. Juoman- 

laskija. 
tar (taar) 1. n. terva; merl- 

mies; — 2. tr. tervata. 
tardy (-di) a. hidas; myOhai- 

nen. 
tare (teer) n. taara, astian- 

paino; virna. 
tarset (taar'-get) n. kilpi; 

maalitaulu. 
tamlali (taar'-niS) v. samen- 

taa, tahrata: himmentya. 
tarpanltn (taar-poo'-lin) n. 

aijyvaate; Oljylakki; meri- 

mies. 
tarry (ta'-ri) itr. viivytelia, 

odottaa. 
tarry (taa'-ri) a. tervainen. 
tart (taart) 1. a. hapan, kat- 

kera; — 2. n. torttu. 
tartan (taar'- tan) n. ruudu- 

kas kangras. 
tartar (taar'-t6r) n. viinikivi; 

hammaskivi. 
Tartar (taar' -tar) n. tatari- 

lainen; ak9.pu8si. 
tartness (-nes) n. happamuus. 
task (task) 1. n. tehtava. tyO. 

toimi, urakkaty5; — 2. tr. 

antaa tehtavaksl, vaivata. 
taskntaster (-mas-tOr) n. 

tyOntarkastaJa. 
tassel (tasl) n. tttyht5, tupsu. 
taste (teist) 1. n. maku; koe- 

tus; — 2. V. maistaa, mais- 

tua, nauttia. 
tasteful (-ful) a. maukas. 
tasteless (-les) a. mauton. 
tatters (ta'-t5rz) n. raasyt 
tattle (tatl) 1. n. Ittrpttttely; 

— 2. itr. 15rp5telia. 
tattoo (ta-tuuO 1. n. levolle- 

rummutus; ihokirjailu; — 2. 

tr. kirjailla ihoa, tatueera- 

ta. 
taasht (toot) imp. 1. pp. ver- 

bista teach, 
taunt (taant) 1. n. pilkka; — 

2. tr. pilkata. 
tavern (ta'-vttrn) n. ravintola. 
taw (too) tr. par vita val- 

keaksi. tawny (too'-ni) a. parkinva- 

rinen. 
tax (taks) 1. n. vero, rasitus; 

— 2. tr. verottaa. rasittaa; 

syyttaa. 
taxable (tak'-sa-bl) a. veroi- 

tettava, veronalainen. 
taxation (-sei'-Son) n. veroi- 

tus. 
tea (tii) n. tee. 
teach (tiitS) tr. [taught; 

taugrht] opettaa. 
teachable (-a-bl) a. oppivai- 

nen. 
teacher (tiit'-S5r) n. opettaja. 
team (tiim) n. valjakko; par- 

vi, joukkue. pelfpuolue. 
teamster (tiims'-t6r) n. aju- 

ri. 
tear (tiir) n. kyynel. 
tear (teer) 1. n. repeama; — 

2. V. [tore; torn] repia; rai- 

vota. 
tease (tiiz) tr. kammata, har- 

Jata; kiusata. 
teasel (tiizl) n. raasi, kartta. 
teat (tiit) n. nisa. 
technical (tek'-ni-kal) a. tek- 

nillinen. 
techy (tet'-Si) a. artyiaa, 

akainen 
tedious (tii'-di-os) a. vasyt- 

tava, ikavystyttava, pitka- 

veteinen. 
tedium (-om) n. vasyttavai- 

syys, ilettavaisyys. 
teem (tiim) itr. svnnyttaa; ol- 

la raskaana; olla viljalti. 
teens (tiinz) n. pi. ikavuodet 

13—19. 
teeth (tiith) 1. pi. sanasta 

tooth; — 2. itr. saada ham- 

paita. 
teetotaler (tii-tou'-ta-15r) n. 

ehdottomasti raitis. 
teetotum (-tou'-tom) n. hyr- 

ra 
tell (tiil) n. lehmus. 
telegram (te'-li-grram) n. sah- 

k5sanoma. 
telegraph (-grraf) 1. n. sahk5- 

sanomakone; — 2. tr. tele- 

grrafeerata, sahk5ttaa. 
telephone (te'-li-foun) 1. n. 

puhelin; — 2. tr. telefonee- 

rata 
tell (tel) 1. tr. [told; told] 

kertoa. sanoa; — 2. itr. teh- 

da valkutus; sattua, osua. 
tell-tale (-teil) 1. a. ilmianta- 

va, Juoruinen; — 2. n. Ittr- 

pttttelija; kielikello. TEM 310 TBR temerity (ti-me'-ri-ti) n. uh- 

karohkeus. 
temper (tem'-p0r) 1. n. sekoi- 

tu8, laatu; mieientila, luon- 

ne; maltti; kiivaus; karkai- 

suaste; — 2. tr. sekoittaa; 

tasoittaa; pehmitt3.a.; sovlt- 

taa; karaista; hillita. 
temperament (-a-ment) n. 

luonnonlaatu. 
temperance (-ans) n. kohtuul- 

lisuus; raittius. 
temperate (-et) a. kohtuulli- 

nen; raitis; lauhkea, rau- 

halllnen. 
temperature (-a-tjur) n. l&m- 

pOaste. 
tempest (tem'-pest) n. myrs- 

ky, rajuilma. 
tempestuous (-pest'-Ju-os) a. 

myrskyinen. 
tentple (tempi) n. temppeli; 

ohimo. 
tentporal (tem'-po-ral) a. a- 

Jallinen, maallinen. 
temporalities (-r^'-ll-tiz) n. 

pi. maallinen omaisuus. 
temporary (tem'-po-re-ri) a. 

ajottainen, v^liaikainen. 
temporise (-raiz) itr. , mu- 

kautua olosuhteitten mu- 

kaan; horjua; vitkastella. 
tentpt (temt) tr. koettaa, vie- 

tellS,. 
tentptatlbn (temp-tei'-Son) n. 

koettelemus, kiusaus. 
tempter (tem'-tSr) n. kiu- 

ten (ten) a. 1. n. kymmenen. 
tenable (ten'-a-bl) a. mahdol- 

linen pitH.a. 
tenacious (ti-nei'-§os) a. kiin- 

nipit^v^. sitkea; itsepM,i- 

nen; kitsas. 
tenacity (-nS-'-si-ti) n. sit- 

keys, tahmeus. 
tenant (te'-nant) 1. n. arenti- 

mies, vuokraaja, vuokralai- 

nen; — 2. tr. pit^S. vuok- 

*ralla. 
tenantry (-nan-tri) n. vuok- 

ralaiset 
tench (tents) n. toutain. suu- 

tari (kala). 
tend (tend) 1. tr. kaitsea,- hoi- 

taa; — 2. itr. palvella; pyr- 

kiS.; johtaa, vieda. 
tendency (ten'-den-si) n. 

suunta. pyrkimys, taipumus. 
tender (-dor) 1. n. laivaven- 

he; tarjous; vartija, hoita- 
J&; — 2. a. helia, lempe&, hento; pehmeft; — 3. tr. tar- 

Jota; e8itt9.ll hyvftkayttft- 

v9.ksi. 
tendon (ten'-don) n. IHnne. 
tendril (-drll) n. kOynnds, 

lonkero. 
tenebrous (te'-ni-bros) a. pi- 

metk, tumma. 
tenement (-ni-ment) n. vuok- 

ratilus; asunto. 
tenet (ten'-et) n. periaate, 

opinkappale. 
tennis (ten'- is) n. tennispeli. 
tenon (te'-non) n. sinkkaus- 

tappl. 
tenor (ten'-5r) n. pa,9sis3,llys, 

ajatuksenjuoksu; suunta; 

tarkoitus; tenor i. 
tense (tens) 1. a. j^nnitetty, 

kire^, tiukka; — 2. n. aika- 

muoto. 
tenseness (-nes) n. tiukkuus. 
tension (ten'-Son) n. J9,nnl- 

tys. 
tenslble (ten'-si-bl) a. veny- 

va. 

tensive (-siv) a. jannitt^va. 
tent (tent) 1. n. teltta; — 2. 

itr. asua teltassa. 
tentative 'ten'-ta-tiv) l.a. ko- 

keellinen; — 2. n. koe. 
tenter (ten'-t5r) 1. n. kan- 

kaanvenytyskeliys; — 2. tr. 

venyttaa. 
tenth (tenth) 1. a. kymmenes; 

— 2. n. kymmenesosa. 
teenthly (-li) arv. kymmenen- 

neksi. 
tenuity (tin-Juu'-i-ti) n.ohuus. 

hienous. 
tenuous (ten'-Ju-os) a. chut, 

liieno, hento. 
tenure (-Jur) n. omistus, hal- 

linto, nautintotapa. 
tepid (te'-pid) a. haalea; leu- 

to. 
tepidity (-pi'-di-ti) n. haa- 

leus. 
tergiversation (tttr-dil-vOr- 

sei'-Son) n. verukkeiden te- 

ko. 
term (tSrm) 1. n. raja; ajan- 

jakso; lukukausi; istunto- 

kausi; jasen; sana, termi; 

— pi. ehdot; — 2. tr. nlmit- 

taa. 

termasrant (t5r'- ma- grant) a. 

toraisa. 
terminal (-mi-nal) 1. a. ra- 

joittava, raja-, paate; — 2. 

n. paa, lop»>u. TER 3" THE ternitnate (-neit) v. rajoittaa: 

paS-ttya. 
termination (-nei'-§on) n. ra- 
ja; loppu. 
termlnoloflry (-nfi,'-lo-d2i) n. 

tiedesanasto. 
terntlnns (t5r'-mi-nos) n. ra- 

JapylvSs; viimeinen asema 

(rautatielia). 
tern (t5rn) n. tiira (lintu). 
terrace (ter'-as) n. penger; 

tasakatto; parveke. pal- 

konki. 
terrenie (te-riin') a. maa-, 

maallinen. 
terrestrial (te-res'-tri-al) a 

maallinen, maa-. 
terrible (te'-ri-bl) a. hirvitta- 

va, kauhea. 
terrlbleness (-nes) n. hirvit- 

tavaisyys. 
terrier (te'-rl-5r) n. mayra- 

kolra 
terrific* (te-ri'-fik) a. peloit- 

tava. kauhea. 
terrify (te'-ri-fai) tr. peloit- 

too 

territorial (te-ri-tou'-ri-al) a 

piiri-. 
territory (te'-rl-to-ri) n. piiri. 

territori. 
terror (te'-r5r) n. pelko, kau- 

hu. 
terse (tSrs) a. siisti, sieva, 

kaunis. 
tertian (t5r'-San) a. Joka kol- 

mas paiva uusiutuva. 
temt (test) 1. n. koe, koetus: 

koetin; koetuskivi; mitta: 

arvostelu; reagenssi; — 2 

tr. koetella, tutkia. 
testantent (tes'-ta-ment) n. 

testamentti, jaikisaad5s. 
testator (-tei'-t5r) n. testa- 

mentin tekija. 
testicle (tes'-ti-kl) n. mulk- 

ku, muna, kives. 
testification (-ti-fi-kei'-Son) 

n. todistus. 
testify (tes'-ti-fai) tr. tod is- 

testimonial (tes-ti-mou'-ni- 

al) 1. a. todistus-; — 2. n. 

todistus (hyvasta kaytSk- 

sesta J. n. e.). 
testlntony (tes'-ti-mo-ni) n. 

todistus. 
testlness (-ti-nes) n. akai- 

syys. 
testy (-ti) a. akainen, arty- 

nyt 
tether (te'-dhar) 1. n. sy&ttO- l. liekakttysi; — 2. tr. panna 

liekaan (esim. hevonen). 
tetragron (tet'-ra-g&n) n. neli- 

kulmio. 
tetrahedron (tet-ra-hil'-dr&n) 

n. nelisivukas. 
tetter (te'-t6r) n. rohtuma (i- 

hossa). 
text (tekst) n. teksti. 
text-book (-buk) n. oppikirja. 
textile (teks'-til) 1. a. kudot- 

tu; — 2. n. kudottu kangas. 
textual (.teks'-tju-al) a. teks- 

tiin kuuluva. 
texture (teks'-tjur) n. kutous. 
than (dhan) konj. kuin. 
thank (thafik) tr. kiittaa. 
thankful (-ful) a. kiitollinen. 
thankfulness (-nes) n. kiitol- 

lisuus. 
thankless (thafik'-les) a. kiit- 

tamat3n. 
thanklessness (-nes) n. kiit- 

tamatt5myys. 
thanks (thafiks) n. pi. kiitos. 
thsinksgrlTlns (-gi-vifi) n. 

kiittaminen; kiitospaiva 

(viimeinen torstal marras- 

kuussa). 
that (dhat) 1. pron. tuo, se; 

joka [pi. those]; — 2. konJ. 

etta; koska. 
thatch (thatS) 1. n. olkikatto; 

— 2. tr. kattaa oljilla. 
thaw (thoo) 1. n. (jaan) sula- 

minen; suojailma; — 2. v. 

sulattaa, sulata; leppya. 
the (dhii) [korollisena 1. yksi- 

naan]. dhi [korottomana 

vokaalilla alkavan sanan 

edessa] dhe [konsonantilla 

alkavan sanan edessa], maa- 

ra^^va artikkeli, Jollaista 

suomenkieles^a ei loydy. 
theatre 1. theater (thii'-a-tOr) 

n. teatterl. 
theatrical (thi-at'-ri-kal) a. 

teatteri-, teatterimainen. 
thee (dhii) objektimuoto pron. 

thons slnua, sinulle. 
theft (theft) n. varkaus. 
their (dheer) pron. heidan, 

-nsa, -nsS!. 
thelsnt (thii'-izm) n. deismi. 
them (dhem) objektimuoto 

pron. theys heita. heille. 
thente (thiim) n. aine, teksti. 
themselves (dhem-selvz')pron. 

he itse, heille itselleen. hei- 
ta itseaan. 
then (dhen) adv. silloln.^ «»^<*- 

ten; a^Tv\3SJtv^«w, «k>Na. tkeace (dhena) adv. BleltK; 

Bentahden. ' 
tkcBcetarth (-foortti) adv. sll- 

t^ saakka. 
thesladaB (thli-o-lou'-dii.- 

an) n, JumaluuBOPpinut, 
tknloKlcal <-l&'-d2l-kal) a. 

JumaluusopllUnen. 
Ikeolocx (thl-&'-1o-d21) n. Ju- 

tk»RM Ah 11' -o- rem) n. teo- 

tkearetlc (-re'-tlk) a. taoreat- 

tlnen; tietopuollnen. 
tkcorr (thir-a-ri) n. tearlia. 
there (dhoer) adv, »lelia; — ■') adv. 8itH.var. .ieltC-lltk" 
therein 


(-in') 


adv. 


tlna.. 
thereo 


(-ftr- 


-av' 


adv 


all- 


t&. 


therea 
-pfin-) 
ail- 


ntt: 


enjalke 
th>rew 


th (-with' 


1. -w 


Idh') 


adv. 


Ben kanaaa. 


illli. 


1 (tha 


r'-mal) a. 
min,' 


mmpH- 
thenwtmeter 


(th0r-m4 
tttr) 


n. lampOmlt 


pi. p 
thla 


th^r? 


*(thli-- 


IB) n 


oplnkap 


^pale (dhel) pi. pron. he. she 
I. It: he. ne; they'* = they 
had, ther woaldi — Iher'll 
— ther ahalb ther vrillt 
they're =r they are. 
thick (thlk) 1. a. paksu. vah- 
va; aakea: tihea; epS.tark- 
ka: ysUvauinen: — 2. adv. 
useln* nopeaatt; — S. n. Pak- 

thicken (thlkn) V. tehd^ 1, 

tuUa pakaukal. 
thicket (thl'-ket) n. tlhelkkS, 

vlidakko. 
M/cJkneaa (thlk'-nea) n. pak- 

Me/ (ihiit) n. varas. thieve (thllv) v. varaataa. 
thievery (thll'-vSr-l) n. vl 

tklevlah (-vlfi) a. i thlKh (thai) a. relsL 

thill (thil) n. alaa. 

Iklnable (thlmbl) P. aormua- 

thln (thin) 1. a. ohut: hetkko; 
harva; holkka: laiha; rilt- 
tamatCn; — 2. v. tehda L 
tuUa ohuekal. helkokal j.n.e. 

thlae (dhain) pron. slnun, -ai. 

thiBS (thin) n. ealne, uia; 
toiml. 

thlak (think) v. [thoujrht; 1 third (thfird thlrat (thOrat) 1. n. Jano; hl- 

mo; — 2. Itr. Janota. 
thintr (thOra''tl) a- Janalnen. 
thirteen (th»r'-tlln) a. kolme- 

thlrtT (-tl) a. holmekftninen- 

ta, 

thie (dhlB) pron. tamH. 
thlatle (thial) n. ohdake. 
thither (dhl'-dhOr) adv. Blnne. 
tho' (dhou) = thoBKh. 
thons (th&fl) n. blhna, remell. 
therui (thou'-rHka) P, rlnta- heha. 
hors ' 

orja. 1 (thoorn) n. oaa., plikkl; thomr (thoor'-ni) a. okalnen, 

pllkklnen. 
thoroBKh (thor'-o) a. t&ydel- 

llnen. perlnpohjalnen. 
tharoDKhhrrd (-hred) a. L n. 

t&Val- i. puhdaaverioeD. L kfty- (-reer) 
thoac (dhouz) pi. proD. tl 

than (dha'u) pron. aln&. 

thouch (dhou) konj. vail 
— ■■ thoDKh ikaankuin. 

thoOKhi (tboot) 1. Imp. L pp. 
verbiatbi tklnki — Z. n. mle- 
te, aJatuB. harkliit&; hltu- 

thenKhlfnl (-ful) a. mietUvft, THO 

thonfflitlemi (-les) a. ajattele- 

maton; huollknaton. 
thouMind (thau'-zand) a. tu- 

hannen. 
thraldom (throor-dom) n. or- 

Juus. 
thraah (thr&S)tr. puida; pies- 

thrasher (thr£lS'-ttr) n. puija, 
puimakone. 

thread (thred) n. lanka, s3.ije; 
ruuvikierre; — 2. tr. pujot- 
taa (neulan silmM,an) ; tun- 
kea 13,pl; varustaa ruuvi- 
kierteeim. 

threadbare (-beer) a. nukka- 
vieru, kulunut. 

threat (thret) n. uhkaus. 

threaten (thretn) tr. uhata. 

threatening: (thret'-nift) 1. a. 
uhkaava; — 2. n. uhkaus. 

three (thrii) a. kolme. 

threefold (-fould) a. kolmen- 
kertainen. 

threepence (thri'-petis) n. kol- 
me pennyS.. 

threescore (thrii'-skoor) a. 
kusikymmentS,. 

thresh (threS) = thrash. 

thresher (thre§'-5r) = thrash- 
er. 

threshold (threS'-ould) n. 
kvnrivs 

threw (thruu) imp. yerbist3. 
throw^. 

thrice (thrais) adv. kolmasti. 

thrift (thrift) n. saastM,vM,i- 
syys, varallisuus, menestys. 

thrifty (thrir-ti) a. s^asta.- 
y3,inen, menestyva, hyvin- 
voipa. 

thrill (thril) 1. n. kaira, pora. 
puuska. vM,ristys, puistatus; 
sierain (linnun) ; — 2. v. la- 
vistaa; vS-risyttaa, puistat- 
taa 

thrive (thraiv) intr. [throve 1. 
thrived; thrived 1. throven] 
menestyS., viihtyft hyvin;re- 
hoittaa. 

thro* (thruu) = through. 

throb (thr&b) 1. n. tykytys; 

— 2. itr. sykkia, Jyskyttaa. 
throe (throu) n. kova tuska. 
throne (throun) 1. n. valtals- 

tuin; — 2. tr. asettaa valta- 
istuimelle. 
throns (thr&ft) 1. n. tung^os; 

— 2. V. tunkea, suUoa. 
throstle (thr&sl) n. rastas; 

rukkl 
throttle' (thr&tl) 1. n. henki- 313 TID torvi; kuristinventtiili; — 2. 

V. kuristaa; tukehtua, la- 

kahtya; korista*. 
through (thruu) prep, lavitse, 

kautta. 
throushout (thruu-aut^) 1. 

prep. 1. adv. aivan lavitse, 

kaikkialla. kautta koko. 
throve (throuv) imp. verbista 

thrive, 
throw (throu) 1. n. heitto: 

heittovaii: — 2. tr. [threw 

thrown] heittaa; kehrata 

yhteen. 
thrum (throm) 1. n. langran 

paat, tutkaime^, ripset; — 2. 

V. varustaa ripseilla; ram- 

pyttaa. 
thrush (throd) n. rastas; sam- 

paat (suutauti). 
thrust (throst) 1. v. [thrust; 

thrust] syosta, tybntaa, pis- 

taa, tunkea; — 2. n. ty5nti, 

pisto; hyokkays. 
thuntb (thorn) 1. n. peukalo; 

— 2. tr. kopelOsti kasitelia; 
pilata; napyttaa. 

thump (thomp) 1. n. sysays, 

tGlmays; — 2. v. tolmaista. 
thunder (thon'-dor) 1. n. uk- 

konen, Jyrina; — 2. itr. Jy- 

rista. 
Thursday (th5rz'-de) n. tors- 

tai. 
thus (dhos) adv. nain. taten. 
thwack (thwak) 1. n. tOlmays; 

— 2. tr. tblmaista. 

thwart (thwoort) 1. a. poikit- 

tainen; — 2. tr. vastustaa. 
thy (dhai) pron. sinun, -si. 
thyself (dhai-selfO pron. sina 

itse. 
tick (tik) 1. n. luotto; karja- 

tai, punkki: matrassln paal- 

linen; — 2. itr. naksuttaa; 

lainata. 
ticket (ti'-ket) 1. n. piletti; 

lappu; vaaliseteli; — 2. tr. 

varustaa piletilla. 
ticking (ti'-kifi) n. matrassi- 

kansras 
tickle (tiki) V. kutkuttaa, kut- 

kuta; miellyttaa. 
ticklish (tik'-lig) a. kutkua- 

va, vaikea. 
tidal (tai'-dal) a. vuoksi-, 

tulva-. 
tide (taid) n. nousu- Ja pako- 

vesi, luode ja vuoksi; virta. 
tldinss (tai'-difiz) n. pi. uuti- 

set. TID 314 TIT tl«y (-di) 1. a. aiiati; — 2. Itr. 

siistim. 
tie (tai) 1. n. side; solmu; ra- 

tap51kky; tasav3.ki8yys; — 

2. tr. sitoa, solmita: tehda 

tasav&kiseksi. 
tier (tiir) n. rivi; kerros. 
tierce (tilrs) n. terssi; tynny- 

ri (42 1. 35 ^allonaa). 
tlKer (tai'-gttr) n. tlikerl. 
tlfflit (tait) a. tiivis, tiukka. 

ahdas; 89.M.stS,v9,. 
tighten (taitn) tr. tehdS, tii- 

viiksi 1. tiukaksi. kiinnittS.a. 
tlffhtness (tait'-nes) n. til- 

viys, tiukkuus. 
tlflrress (tai'-grres) n. naaras- 

tiikerl 
tile (tail) 1. n. tilli; — 2. tr. 

peittlla tiiliim. 
till (til) 1. n. (raha-) laatik- 

ko, kerrostuma; — 2. prep. 

1. konj. saakka, asti; kun- 

nes; — 3. tr. kyntas., viljel- 

m. 

tlllase (tir-ed2) n. maanvil- 

Jelys 
tiller (til'-5r) n. maanviljeli- JM,; perS.simenvarsi. 
It tut (tilt) 1. n. katos. teltta; 

keiha,3,npisto; keihM,stely; 

kaltevuus; isovasara; — 2. 

tr. kallistaa; takoa; peittaS, 

katoksella; keihastellS.. 
timber (tim'-b5r) n. raken- 

nuspuu; p51kky, hirsi. 
time (taim) 1. n. aika; kerta. 

tahti; — 2. tr. sovittaa oi- 

keaan aikaan; mitata aika; 

pysy3, tahdissa. 
timely (-li) 1. a. varhainen; 

aikanaan tapahtunut; — 2. 

adv. varhain. 
timepiece (taim'-piis) n. kel- 

lo. 
timetable (-tei-bl) n. aikatau- 

lu. 
timid (ti'-mid) a. pelokas. ar- 

ka. 
timidity (-mi'-dl-tl) n. ar- 

kuus. 
tin (tin) 1. n. tina; mkkipeltl; 

— 2. tr. tinata. 
tincture (tiftk'-tjur) 1. n. vS,- 

rivivahdus; vakineste; — 2. 

tr. varjatS.. 
tinder (tin'-d5r) n. taula, sy- 

tyke. 
tine (tain) n. hammas, piikki, 

haara 
iinfotl '(tJn'-foil) n. tinapa- 
perL tlBff (tift) n. hel&hdys. 

tlnse (tindi) 1. n. varivivah- 

dus; slvumaku; — 2. tr. 

vM.rjata. 
tln«le (tiftgl) itr. soida; vM.- 

ristsL tuskasta. 
tlnk (tiflk) itr. kirkua. 
tinker (tiftk'-5r) n. metalli- 

astialn korjaaja. 
tinkle (tifikl) v. helistM. sol- 
da. 
tinner (tin'-5r), tinman (tin'- 

man) n. lakkiseppSL. l^kkl- 

astiain kauppias. 
tinsel (tin'-sel) 1. n. kissan- 

kulta; hely; — 2. tr. koris- 

taa helyilia. 
tint (tint) 1. n. varivlvahdus ; 

— 2. tr. varjata. 
tiny (tai'-ni) a. jpikkarainen. 
tip (tip) 1. n. karki; Juoma- 

raha; — 2. tr. silata; ke- 

veasti koskettaa; kallistaa; 

antaa Juomarahoja. 
tippet (tl'-pet) n. karvakau- 

luri. 
tipple (tipl) 1. n. Juoma; — 2. 

y. Juopotella. 
tippler (tip'-iar) n. juoppo. 
tipsy (tip'-si) a. Juopunut. 
tiptoe (tip'-tou) n. varpaan 

karki. 
tiptop (-t&p) 1. a. paras, erln- 

omainen; — 2. n. parhaus. 
tire (tair) 1. n. rivl; paahine; 

pydrankeha 1. ^rengras; — 2. 

V. vasyttaa, vasya. 

tired (taird) a. vasynyt, uu- 

punut. 
tlresonte (tair'-som) a. vasyt- 

taya. 

'tU (tis) = It Is. 

tissue (tiS'-Ju) 1. n. kudos; 

ohut silkki; — 2. tr. kutoa, 

punoa. 
tit (tit) n. pieni heyonen; pik- 

karainen. 
tithe (taidh) 1. n. kymmenys; 
. — 2. tr. ottaa kymmenyk- 

set 
titillate (ti'-ti-Ieit) tr. kut- 

kuttaa 
title (tai'tl) 1. n. paailekirjol- 

tus; aryonimi; omistusoi- 

keus; kiinnekirja; — 2. tr. 

nimittaa. 
titmouse (tit'-maus) n. tiai- 

nen. 
titter (ti'-tttr) Itr. nauraa ki- 

hittaa. 
tittle (titl) n. hiukkanen. 
tittle-tattle (-tatl) n. paklna. tnUr (tit'-Ju-ler) a, ali 

(tuu: korottamana 
prep, luoksl, tykQ. 
-kah -h— n. >aat <toust) 1, n. paahdettu 
lelpa, korppu; molja; — 2. 
tr, ijuahtaa; Juoda jankun 
malja. 

«ac» (to-baic'-o) n. tupak- 

haiytya- «■■■ (Uk'- 

hello. 

— day (tu-del') adv. tantt&n. 
Isddlc {tAdU Itr. kftveim slp- 

toddr (t&'-dl) n. palmuviinl; pOyta; ■ 
loin en. taraha; myllytullf; kelfoje 
Hoitto; — 2, tr. tullata. ve 
rotCaa. solttaa (kuolin- 
kellola. tyttH. 
huomenna. korotua; — 2. tr, lausua ko- 
rostamalla: kaluttaa, 
taaga lUHz) n. pi, pllidit. pl- 

•DKUe'cton) n. klOll. 
inic (t6'-nlkl a. virkistfiva. 
•-nlfftat (tu-nall') adv. tttnH, 
1 liana. 
naace (ton'-ed*) n. kanta- 

•nHll (tin'-Hil) n. nlelurlaa. 
>iiaar« <t4n'-aijr) n. paanaje- kalju pa&lakl. 
'kqla'ni 


adv. llian: myOs, 

vleia. llafthsl. 

ok (tuk) imp. verfalst^ take, 
ml (tuul) n, tyBkalu; vait- 
kappale. 
looth (tuuth) 1. n. hammaB 
Ipl- teeth]; — 3. tr. varuB- 
taa hampallla; aovlttoa lo- 
vlln. 

.olhachp (tuuth'-elk) n. 
harnpaankolotUG. 
•othpick (-pik) n. hammaa- 

'. pelt- 

piilin T'yltVmiridenh " "" 
■pe (toup) Itr. Juopotella, 
•pic (tft'-plk) n. klrJoituB- 1. 

>plcal (-pt-kaU a. paikalll- 

nen^ todeniia.k01nen. 
ipBioKl (tiLp'-moUHt) a. kor- 

keln, ylln. ,-„-_._, ..o-pA'-g 
palkalliskertomus. i-(l) (tApl) V. "itaatut 
a'oortS) n. tullaolhtu do (toor-pli'-do) n. raua- 
ifirpld (toor'-pld) a. jahmetty- TOR 316 TKA torrefy (t&r'-l-fai) tr. kuiva- 

ta, paahtaa. 
torrent (t&r'-ettt) n. tulvavlr- 

ta. 
torrid (t&r'-id) a. kuuma, kui- 

va. 
torsion (toor'-don) n. y3,a,nt3.- 

miixen. 
tort (toort) n. vaaryys. 
tortoise (toor'-tis 1. -tos) n. 

kilpikonna. 
tortuous (toor'-tju-os) a. vaa- 

rH, mutkainen. 
torture (toor'-tjurli 1. n. ki- 

dutuB. tuska; — 2. tr. kldut- 

tOA, 

tory (too'-ri) n. vanhoillis- 

mielinen (Englannissa). 
toss (t&s) 1. n. heitto; pM,9,n- 

kohaus; — 2. tr. heittS-a, 

kohauttaa; heiluttaa; kuo- 

huttaa; — 3. itr. heilua. 
total (tou'-tal) 1. a. kokonai- 

nen; — 2. n. summa. 
totality (to-ta'-li-ti) n. koko- 

naisuus. 
totter (t&'-t6r) Itr. horjua. 
touch (tots) 1. n. kosketus; 

tunto; nuhde; piirre; puus- 

ka, kohtaus; pieni lisM,ys; 

viittaus; kirjanen; koetus; 

— 2. V. koskettaa, koskea; 

tuntea; piirt^.^; soittaa; ka- 

jota. 
touchiness (tot'-Si-nes) n. S.r- 

tyisyys. 
touchstone (totS'-stoun) n. 

koetuskiyl. 
touchy (tot'-Si) a. SLrtynyt. 
tougrh (tof) a. sitkeM,; JM,ykka, 

raju. 
touffhen (tofn) v. tehd& 1. tul- 

la sitke3.ksi. 
tougrhness (tof -nes) n. sit- 

keys. 
tour (tuur) n. retkeily, mat- 

ka. 
tourist (tuu'-rist) n. matkai- 

lija. 
toumantent (tuur'-na-ment) 

n. taistelu ; kilpailu. 
tow (tou) 1. n. tappura, roh- 

timet; ninauskttysl; — 2. tr. 

hinata. 
tow^agre (tou'-ed2) n. hinaus- 

maksu. 
tow^ard (tou'-6rd). to^vmrds 

(-5rdz) 1. prep. 1. adv. koh- 

ti, pain; l&hes; lahelia; — 

2. a. lahestyva; taipuisa op- 
plmaan; uskalias. 
to-wwel Ctau'-el) n. pyyhlnlUna. tower (tau'-Or) 1. n. torni; — 
2. itr. kohota. # 

town (taun) n. kauptinki. 

township (taun'-Sip) n. piiri- 
kunta. kyia. 

toy (tot) 1. n. leikkikalu, le- 
lu; houre; — 2. itr. leikitel- 

la. 

trace (treis) 1. n. jaiki; merk- 

ki; vetohihna; — 2. tr. seu- 

rata Jalkia, ajaa takaa; 

piirtaa, merkita. 
traceable (treis'-a-bl) a. mah- 

dollinen etsia (jaikia my5- 

ten). 
tracery (trei'-s5r-i) n. koris- 

tetyd; ikkunanpkaty. 
trachea (trei'-ki-a) n. henki- 

torvi. 
track (trak) 1. n. jaiki; pel- 

ku; rata; — 2. tr. seurata 

jaikia. 
tract (trakt) n. ala, laveus, 

seutu; kirjoitus; sopimus. 
tractable (-a-bl) a. oppiva, 

helposti ohjattava. 
tractile (trak' -til) a. venyvft. 
tractlUty (-ti'-li-ti) n. veny- 

vaisyys. 
traction (trak'-Son) n. veta- 

minen, veto. 
trade (treid) 1. n. kauppa, 

liike; kasityd. ammatti; — 

2. itr. tehda kauppaa. 
trade-ntark ( treid'- ixiaark) n. 

tehtaanmerkki. 
tradesntan (treidz'-man) n./ 

kauppias ; kasity&iainen. 
trades-union (treidz'-Juun- 

Jon) n. ammattiyhdistys. 
trade- wind (treid'- wind) n. 

pasaadituuli. 
tradition (tra-di'-Son) n. luo- 

vutus; suullinen kertomus 

(sukupolvelta toiselle), van- 

ha tapa. 
traduce (tra-djuus') tr. ha- 

vaista, solvata. 
traffic (tra'-fik) 1. n. kaup- 

pa; liike; — 2. itr. tehda 

kauppaa 1. lilketta. 
trafficker (-fi-k3r) n. kaup- 
pias. 
tragedy (tra'-d2i-di) n. mur- 

henaytelma. 
tragical (-d2i-kal) a. surulli- 

nen. 
trail (trail) 1. n. jaiki, polku; 

gyrsttt, laahus; — 2. v. laa- 
ata; aJaa (otusta). 
train rtrein) 1. n. seurue, sar- 
\ ^\ luna; jarjestys; laahus. TRA 317 h3.ntM,; sytytyslanka; — 2. 

tr. laahata; harjoittaa, opet- 

taa. 
tralnoll (trein'-oil) n. valaan- 

rasva. 
trait (treit) n. kosketus; p9,&- 

piirre. 
traitor (trei'-t5r) n. kavalta- 

Ja. 
traitorous (-os) a. petollinen. 
traitress (treit'-res) n. kaval- 

tajanainen. 
trajectory (tra-d2ek'-to-ri) n. 

heittorata. 
tram (tr3.m) n. kaivos- 1. rai- 

tiovaunu. 
trammel (tram' -el) 1. n. verk- 

ko; kahle, este; patakouk- 

ku; elipsinpiirustin; — 2. tr. 

kahlehtia, ehkaist^. 
tramp (tramp) 1. n. Jalkamat- 

ka; Jalkojen kopse; maan- 

kiertaja; — 2. tr. polkea Ja- 

lallaan ; matkustaa. 
trample (trampl) tr. polkea, 

tallata. 
trance (trans) n. haltiotila, 

loveen lankeaminen; lu- 

mous. 
tranquil (trafl'-wil) a. rau- 

hallinen, tyyni. 
tranqnllUty (-wi'-ll-ti) n. rau- 

ha tyyneys. 
tranqnllUae ' (tr^fik'-wi-laiz) 

tr. rauhoittaa. 
trans- (tr£lns-) alkutayu. 

merkitseva: yli, poikki. 
transact (-akf) tr. tehdS,, 

toimia, valittaS,. 
transaction (-ak'-Son) n. toi- 

mitus. 
transatlantic (-at-ian'-tik) a. 

atlannintakainen; Atlannin 

poikki kulkeva. 
transcend (-end') tr. nousta 

yli, voittaa. 
transcendent (-en'-dent) a. 

etev9.mpi. 
transcribe (-kraibO tr. ko- 

pioida. 
transcript (tr3.ns'-kript) n. 

kopia. 
transcription (-krip'-Son) n. 

kopioiminen. 
transfer (-f&r') tr. siirtfta.; 

myyda. 
transfer (trans'-f&r) n. siirto. 
transferable (-f5r'-a-bl) a. 

mahdollinen 8iirt9.9, 1. luo- 

vuttaa toiselle. 
transfiguration (-figr-Ju-rei'- 

don) n. kirkastus. TRA 
tr. transflgmre (-fig'-Jur) 

muuttaa muodoltaan. 
transfix (-fiksO tr. Iavist9.9.. 
transfornt (-foormO tr. muut- 
taa muodoltaan. 
transformation (-f&r-mei'- 

Son) n. muodostelu. 
transfuse (-fjuuz') tr. vuodat- 

taa, valaa. 
transgress (-^res') tr. rikkoa. 
transgression (-gre'-Son) n. 

rikkominen, rikos, synti. 
transient (trS-n'-Sent) a. ohi- 

meneva, katoava. 
transit (tr^n'-sit) n. lapikul- 

ku. 
transition (tr3.n-8i'-2on) n. 

muutos. 
transitive (trS,n'-si-tiy) a. 

kohteellinen. 
transitory (-to-rl) a. katoava, 

vSlliaikainen. 
translate (tr^ns-leif) tr. 

muuttaa; kaantad.. 
translation (-lel'-§on) n. 

muutto; kaannos. 
translator (-lei-t&r) n. kielen- 

ka3.ntaj&. 
translucent (-luu'-sent) a. 13.- 

pikuultava. 
transmarine (-ma-riin') a. 

merentakainen. 
transmlgrrate (trans'-mi- 

grreit) itr. muuttaa maasta. 
transmlgrratlon (-mi-grei'-' 

Son) n. maastamuutto. 
transmission (trans-mi'-Son) 

n. lahetys; luovutus. 
transmit (-mit') tr. l^hett^.^; 

mpaistlU 
transmutable (-mjuu'-tabl) a. 

muuttuva. 
transmutation (-mju-tei'-Son) 

n. muuttuminen. 
transmute (-mjuuf) tr. muut- 

taa 
transom (tr^n'-som) n. poik- 

kipuu; oviakkuna. 
transparency (trans-pee'-ren- 

si) n. laplnakyvaisyys. 
transparent (-rent) a. 19,pina- 

kyvSta 
transpiration (-pi-rei'-§on) n. 

haihtuminen, huokumlnen. 
transpire (-pair') itr. haih- 

tua; hikoilla; tapahtua; 

paastS. Julkisuuteen. 
transplant (-plant') tr. istut- 

taa uudestaan. 
transplantatloB (-pia,n-tei'- 

Son) n. uudestaan istutta- 

minen. TRA 3i« TRI transport (tr§,ns'-poort) n. 

kuletus; kuletuslaiva; kiih- 

ko. 
transport (-poorf) tr. kulet- 

taa, siirt3,3.; karkoittaa 

maasta; kiiholttaa. 
tranaportatlon (-por-tei'-Son) 

n. kuletus; siirto; maasta- 

karkoitus. 
transpose (-pouz') tr. vaih- 

taa paikkoja. 
transposition (-po-zi'-fion) n. 

paikkojenvaihto. 
transubstantiate (-sob-std,n'- 

Si-eit) tr. muuttaa toiseksi 

airieeksi. 
transversal (-vOr'-sal) 1, a. 

poikittainen; — 2. n. trans- 

versaali. 
transverse (-vors') a. poikit- 
tainen. 
trap (trUp) 1. n.' ansa; — 2. 

tr. pyytaa ansaan. 
trapan (tra-p^n') z=z trap, 
trapper (tra'-pOr) n. turkis- 

otusten mets3.stS.JM,. 
trapplngrs (-pifiz) n. pi. ko- 

risteet. 
trash (traS) 1. n. roska; — 2. 

tr. puhdistaa; karsia. 
trashy (tr£L'-Si) a. roskainen. 
travail (tra'-veil) 1. n. syn- 

nytystuska; — 2. itr. olla 

synnytystuskissa. 
travel (tra'-vel) 1. n. matka; 

— 2. V. kayda, matkustaa. 
traveller (-ve-ldr) n. matkus- 

taja. 
traverse (tra.'-v5rz) 1. a. poi- 
kittainen; — 2. n. poikki- 

puu; este; kielto; mutkai- 

lu; — • 3. tr. risteilld., mat- 
kustaa poikki; kumota; 

kielt3,a. 
travesty (tra'-ves-ti) n. lys- 

tikas mukailu. 
tray (trei) n. purtilo; tarjo- 

tin. 
treacherous (tret'-S5r-os) a. 

petollinen. 
treachery (-§6r-i) n. kaval- 

lus. 
treacle (triikl) n. sokerisii- 

rappi. 
tread (tred) 1. n. astunta, 

kaynti; — 2. v. [trod; trod 

1. trodden] astua. kayda; 

polkea. 
treadle (tredl) n. poljin. 

#£eason (triizn) n. kavallus; 
valtiopetoB. treasonable (triiz'-na-bl) a. 

petollinen. 
treasure (tre'-2ur) n. aarre. 
treasurer (-iur-5r) n. rahas- 

tonhoitaja. 
treasury (-2ur-i) n. rahasto; 

aarre. 
treat (triit) 1. n. kestitys; ke- 

mut; huvi; — 2. tr. kohdel- 

la; kestita; kasitellS,. 
treatise (trii'-tiz) n. kirjoi- 

tus, teos. 
treatment ( triit'- ment) n. 

kohtelu. kSsittely; holto. 
treaty (trii'-ti) n. neuvottelu; 

sopimus. 
treble (trebl) 1. a kolminker- 

tainen; terava; korkeln; — 

2. n. sopraano; — 3. v. teh- 

da. 1. tuUa kolminkertaisek- 

8i. 
tree (trii) n. puu. 
trefoil (trii'-foil) n. kolmileh- 

tinen apila. 
trellis (tre'-lis) n. hakki. ris- 

tikko. 
tremble (trembl) itr. v&rist&. 
tremendous (tri-men'-dos) a. 

hirveS,. 
tremor (tre'-m&r L trii'-m&r) 

n. tutiseminen. 
trentulous (trem'-Ju-lo8) a. 

tutiseva. 
trench (trentS) 1. n. oja;- val- 

lihauta; — 2. tr. .ojittaa; 

varustaa vallihaudoilla; 

viiltaa. 
trencher (-or) n. ojuri; puu- 

lautanen; poyta; ravintola. 
trend (trend) 1. n. suunta; — 

2. itr. suuntautua. 
trepidation (tre-pi-dei^-Son) 

n. variseminen. 
trespass (tres'-pas) 1. n. hai- 

tanteko, loukkaus; synti; 

vakivalta; omanka,denoi- 

keus; — 2. itr. tehda haittaa 

toiselle; tunkeutua laitto- 

masti toisen maalle; mennS, 

liian pitkalle; rikkoa. 
tress (tres) n. hiuskihara. 
trestle (trestl) n. teline, puk- 

ki. 
trevet (tre'-vet) n. kolmijal- 

ka. 
triable (trai'-a-bl) a. mahdol- 

linen tutkia. 
triad (trai'-ad) n. kolmikko. 
trial (trai'-al) n. koetus, koe; 

kiusaus; laillinen tutkinto. 
triangle (trai'-a.figrl) n. kol* 

mio. TRI 3«9 TRO trlamgnilar (-9.1i^-ju-15r) a. 

kolmikulmainen. 
tribe (traib) n. suku, heimo; 

luokka. 
tribnUtton (trib-Ju-lei'-Son) 

n. kova suru. 
tribniial (trai-bjuu'-nal) n. 

oikeusistuin. 
tribune (trib'-juun) n. tribu- 

ni; puhujalava. 
tributary (-ju-ta-ri) 1. a. ve- 

ronalainen; alamainen; li-<- 

sfi,-; — 2. n. verovelvoUi- 

nen; lisU,joki. 
tribune (-Juut) n. pakkovero; 

maksu ; raha-apu ; avustus. 
trice (trais) 1. n. silmslnrd,- 

pays; — 2. tr. kSyttaa. 
trick (trik) 1. n. temppu, pe- 

tos, puijaus, kepponen ; 

omituisuus; — 2. tr. pet- 

taa, puijata; tehda keppo- 
nen; pukea, koristaa. 
trickery (trik'-Or-i) n. petos. 
trlcklsh (trik'-iS) a. petolli- 

nen, viekas. 
trickle (trikl) itr. tippua. 
tricolored (trai'-kp-l(5rd) a. 

kolmivarinen. 
tricycle (trai'-si-kl) n. kolmi- 

rattainen polkupy&rU,. 
trident (traf'-dent) n. kolmi- 

haarukka. 
triennial (trai-en'-i-al) a. 

kolmivuotinen. 
trier (trai'-6r) n. kokeilija, 

tutkija. 
trifle (traifl) 1. n. mitatOn 

asia, Joutavuus; — 2. itr. 

kevytmielisesti puhua 1. 

toimia; leikiteim; tehda 

pilkkaa Ewith]. 
trlfUnar (-ift) 1. a. mitat&n, 

joutava; — 2. n. leikinteko. 
trigr (trigr) tr. pidattaa, sei- 

sauttaa. 
trlgrarer (-Or) n. jarru: liipasin. 
trilateral (trai-ia'-tar-al) a. 

kolmisivuinen. 
trlUteral (-li'-t(5r-al) a. kol- 

mik*rjaiminen. 
triU (trill) 1. n. liritys; — 2. 

tr. v£lrisyttaa; saristela. 
trillion (tril'-jon) n. triljoo- 

na. 
trim (trim) 1. a. luja, siro, 

siisti, jarjestyksessa oleva; 

ryhdikas; — 2. n. puku; 

jarjestys; laivan 1. lastin 1. 

mastojen y. m. oikea asema; 

— 8. tr. jarjestaa, panna 

valmiiksi; pukea, koristaa; typistaa; tasoittaa; saattaa 

laiva oikeaan tasapainoti- 

laan; nuhdella; — 4., itr. 

hailya puolueiden vaiilia. 
trimmer (-5r) n. koristaja; 

hailyva puoluelainen. 
Trinity (tri'-ni-ti) n. Kolmi- 

naisuus. 
trinket (trift'-ket) n. veitsi; 

koriste, lelu. 
trip (trip) 1. n. askel; retki; 

harha-askel; kampaus; — 2. 

V. kaataa jaloiltaan, kom- 

pastuttaa, kampata, kumo- 

ta; astua sipsuttaa; tehda 

retki ; ottaa harha-askel, 

kompastua; erehtya. 
tripe (traip) n. sisukset. 
triple (tripl) 1. a. kolminker- 

tainen; — 2. tr. tehda kol- 

minkertaiseksi. 
triplet (trip'-let) n. kolmik- 

ko. 
triplicate (-li-ket) a. kolmen- 

kertainen. 
tripUdty (-li'-si-ti) n. kol- 

menkertaisuus. 
tripod (trai'-p&d) n. kolmi- 

Jalka. 
trite (trait) a. kulunut. 
triturate (trit'-ju-reit) tr. 

jauhaa, hienontaa. 
trituration (-rei'-Son) n. Jau- 

haminen. 
triumph (trai'-omf) 1. n. voit- 

toriemu; loistava voitto; — 

2. tr. riemuita voitosta; 

saavuttaa loistava voitto. 
triumphal (-om'-fal) a. voit- 
to-, riemu-. 
triumphant (-fant) a. voiton- 

riemuinen. 
trivial (tri'-vi-al) a. lokapai- 

vainen; Joutava. 
triviality (-a'-li-ti) n. Joka- 

paivaisyys, Joutavuus. 
troehil (trou'-kil) n. kroko- 

tiililintu. 
trod (tr&d) imp. verbista tread 
trodden (tradn) pp. verbis- 
ta tread, 
troll (troul) V. vierittaa, vie- 

ria; antaa kiertaa; onkia 

ui^timella. 
trollop (tr&r-op) n. homsu, 

luntus. 
trombone (tr&m'-boun) n. pa- 

suuna. 
troop (truup) 1. n. Joukko; 

sotavaki; — 2. itr. parveil- 

la; marssia. 
trooper (-Or) n. ratauxfiAfiff^. TRO 3«> TUG i trophy (trou'-fi) n. voiton- 

merkki. 
tropic (tr&'-pik) n. kS,S,nt5pii- 

rl; — pi. kuuma ilmanala. 
tropical (-al) a. kuuman il- 

manalan- ; kuvannollinen. 
trot (tr&t) 1. n. ravi, Juoksu; 

— 2. Itr. ravata. 
trotter (tr&t'-5r) n. ravaaja. 
trouble (trobl) 1. n. h&iriO, 

haitta. rettel5; vaiva, huo- 

li; hata; — 2. tr. hairita, 

kiusata, vaivata. 
troublesome (-som) a. hairit- 

seva, haitallinen, rasittava; 

kiusoittava. 
trongrh (tr&f) n. kaukalo, ruu- 

hi. 
trousem (trau'-zOrz) n. pi. 

housut. 
trout (traut) n. rautu, kuu- 

jas. 
trowel (trau'-el) n. muuraus- 

lasta. 
truant (truu'-ant) 1. a. lais- 

kotteleva, Joutilas; — 2. n. 

laiskuri ; koulupoika, Joka 

laiskuuttaan jaa pois kou- 

lusta. 
truce (truus) n. aselepo. 
truck (trok) 1. n. pytfra; 

kuormavaunut; pyOraalus- 

ta; kaupankayntl; kydkki- 

kasvit; — 2. v. vaihtaa. 
truckle (trokl) 1. n. py5ra, 

ratas; — 2. itr. alistua. 
truculence (truuk'-Ju-lens) n. 

raakuus. 
truculent (-lent) a. villi, raa- 

ka. 
trudgre (trod2) itr. laahustaa 

eteenpain, kayda vatystaa. 
true (truu) a. tosi, oikea; us- 

kollinen; todellinen. 
truffle (trofl) n. multasieni. 
truism (truu'-izm) n. ilmei- 

nen totuus. 
trul7 (-li) adv. oikein; tas- 

maUeen; uskollisesti; vil- 

pittOmasti ; todellakin. 
trump (tromp) 1. n. vaskitor- 

vi; valtti; — 2. tr. valtata; 

erehdyttaa. 
trumpery (-(5r-i) n. romu; pe- 

tos. 
truntpet (-et) 1. n. vaskitor- 

vi; — 2. tr. toitottaa. 
truntpeter (trom'-pe-t(5r) n. 

torvensoittaja. 
troMcate (tronk'-eit) tr. ty- 
plstUU, truncfttion (-ei'-fton) n. typls- 

tya. 
trunckeon (tron'-fion) n. sau- 

va, nuija. 
trundle (trondl) 1. n. pydra; 

karry; vieriminen; — 2. v. 

kulettaa L kulkea py5rftl- 

la; vierittaa, vieria. 
trunk (trofik) n. runko; var- 

talo; karsa; imupllli; torvi, 

putki; matka-arkku. 
trunnion (tron'-jon) n. ka- 

nuunan tukipuikko. 
truss (tros) 1. n. kimppu; ty- 

ravyC: — 2. tr. sitoa yh- 

teen; lujittaa kiskoilla. 
trust (trost) 1. n. luottamus, 

usko; luotto; talletus, pant- 

ti, halu, huolenpito: kaup- 

garengras, trusti; — 2. v. us- 
oa, luottaa; myyda velak- 

si* toivoa 
trustee (tros-tii') n. holhoo- 

ja; luottamusmies. 
trustful (tro8t'-ful) a. luotta- 

va; luotettava. 
trustiness (tros'-ti-nes) n. U8- 

kollisuus. 
trustworthy (tro8t'-w5r-dhi) 

a. luotettava. 
trusty (tros'-ti) a. luotettava. 
trutk (truuth) n. tosi, totuus; 

uskollisuus. 
truthful (-ful) a. todenperai- 

nen, luotettava. 
try (trai) v. koetella; tutkia; 

kokeilla; ratkaista; kokea; 

koettaa. yrittaa; puhdistaa. 
tub (tob) n. pytty, p0ntt5, 

amme. 
tube (tjuub) 1. n. putki, tor- 
vi; suoni; — 2. tr. varustaa 

putkilla. 
tuber (tjuu'-b5r) n. juurukka, 

kuhmu. 
tubercle (-bttr-kl) n. nystyra. 
tuberculous (-b5r'-kJu-lo8) a. 

nystyrainen, tuberkelinen. 
tubular ( tjuub'- ju-ldr) a. 

putkenmuotoinen. 
tuck (tok) 1. n. poimu, las- 

kos; verkko; — 2. tr. poi- 

muttaa, kaaria. 
Tuesday (tjuus'-de) n. tilstal. 
tuft (toft) n. tupsu, kimppu, 

tttyhttt. 
tufted (tof'-ted) a. ttfyhdtflia 

koristettu. 
tufty (-ti) a. kimpuissa kas- 

vava. 
tugr (tog:) 1. n. veto, tempaus; 

hinaajavenhe; vetohihna; — TUI 321 TWB 2. tr. vetftfi.. hinata; ponnis- 

tella. 
tvltlon (tju-i'-Son) n. pe- 

r9.9.nkatsanto, valvonta; 

opetus; opetuspalkkio. 
tvUp (tjuu'-lip) n. tulppaani. 
tumble (tombl) v. kaataa nu- 

rin; selailla; sSltkia,; pudo- 

ta, keikahtaa; ilveillU,. 
tumbler (tomb'-15r) n. llvei- 

liJS,; Juomalasi. 
tumbrel (tomb'-rel) n. upo- 

tustuoli; kaatok3,rryt: ruu- 

tivaunut. 
tumefaction (tjuu-mi-f&k'- 

Son) n. ajetus. 
tumefy (tjuu'-mi-fai) v. aje- 

tuttaa; paisua. 
tumid (-mid) a. ajettunut, 

paisunut; p5yhke9,. 
tumor (-m5r) n. kasvannai- 

nen. 
tumult (tjuu'-molt) n. mete- 

li, mellakka. 
tumultuous (tju-molt'-ju-os) 

a. mellastava. 
tun (ton) 1. n. tynnyri; — 2. 

tr. panna tynnyreihin. 
tune (tjuun) 1. n. s3.vel, a.S.ni, 

sointu, sointi, sopusointu; 

— 2. Y. viritt3,3,; saattaa 

sointumaan; laulaa; j^rjes- 

ta.S.; soida. 
tuneful (-ful) a. sointuva. 
tunic (tjuu'-nik) n. kaapu; 

kalvo* 
tuning: (-nift) a. soiva, 9.a.ni-. 
tunnel (ton'-el) 1. n. suppilo, 

toro, ratti; savupiippu; tun- 

neli; — 2. tr. kaivaa tun- 
nel!. 
turban (t5r'-ban) n. turpaani. 

turbid (tOr'-bid) a. samea; 

sa.a.nndt(5n. 
turbldness (-nes) n. sameus. 
turbine (tOr'-bin) n. vesitur- 

biini. 
turbot (-bot) n. kampela. 
turbulence (-bju-lens) n. me- 

teli, sekasorto. 
turbulent (-lent) a. metel5i- 

v8. liuirja. 
tureen (tju-riinO n. soppa- 

malja. 
turf (torf) 1. n. turve, nurmi; 

kilpa-ajot; — 2. tr. peit- 

tSia. turpeillfi. 
turfy (tOr'-fi) a. turpeinen; 

kilpa-ajo-. 
turvent (t0r'-d2ent) a. paisu- 

va; ptfyhkeft. turvescence (-dSe'-sens) a. 
ptfh5tys. 

turirld (tOr'-diid) a. paisu- 
nut, pOyhked,. 

turirldlty (-dii'-di-ti) n. pOhtt- 
tys. p5yhkeys. 

turkey (tOr'-ki) n. kalkkuna. 

turmeric (tOr'-mar-ik) n. 
kurkkumeija. 

turmoil (-moil) n. rettelO, 
huoli, melske. 

turn (tttrn) 1. n. kaanttt, 
vaanttt, kierros; vuorottelu, 
vuoro; muoto, tapa; kSlftn- 
n5s (pahempaan pM.in) ; k&- 
vely; muutos; palvelus; — ■ 
2. V. kiertaa, kiertyft; kaan- 
taa, kaantya; siirtaa; muut- 
taa. muuttua; sorvata; muo- 
dostella; poiketa; hapan- 
tua; kallistua. 

turner (t5r'-nttr) n. sorvari. 

turnery (-nOr-i) n. sorvaus. 

turnip (tttr'-nip) n. nauris. 

turnkey (tOrn'-kii) n. vangrin- 
vartiJa 

turnpike' (-paik) n. kaant5- 
veraja, puomi. 

turnstile (-stall) n. ristikko- 
veraja. 

turpentine (t6r'- pen- tain) n. 
tarpatti. 

turpitude (-pi-tjuud) n. hal- 
pamaisuus, kataluus. 

turret (tor'-et) n. torni. 

turtle (tartl) n. kilpikonna; 
kyyhkynen. 

turtle-dove (-dov) n. turtturl- 

kyyhkynen 
tush (toS) inter J. mi tapa sii- 

ta! hiljaa! 
tusk (tosk) n. torahammas. 
tut (tot) interj. valti! hyl! 
tutelage (tjuu'-ti-led2) n. 

suojelus. 
tutelary (-le-ri) a. suojeleva, 

suojelus-. 
tutor (tjuu'-t6r) 1. n. suoje- 

lija; holhooja; opettaja; — 

2. tr. opettaa; pitaa kuris- 

sa. 
twaddle (tw&dl) 1. n. pakina; 

— 2. itr. pakista. 
twain (tweln) a. kaksi. 
twangr (twafl) 1. n. risahdus; 

nena-aani; — 2. itr. aarls- 

ta. 

tweak (twiik) 1. n. nipistys; 

— 2. tr. niplstaa. 
tweedle (twiidl) tr. vingrut- 

taa viulua; houkxit^Ua^ TWB 3M MDP tweeaers (twii'-z5rz) n. pt 

pihdit 
twelve (twelv) a. kaksitoista 
twentieth (twen'-ti-eth) a 

kahdeskymmenes. 
tw^emty (-ti) a. kaksikymmen- 

tM, 
twice (twais) adv. kahdesti. 
twlgr (twig) 1. n. oksa; — 2. 

tr. antaa vitsaa; ymm9.rt3,& 
twlUgrht (twai'-lait) n. hamH- 

r&, koi, sarastus. 
twin (twin) 1. a. kaksois-; — 

2. n. pi. kaksoiset. 
twine (twain) 1. n. kierros; 

nydri, lanka; — 2. v. punoa, 

kiertM,M,; kietoa; kiertyS, yh- 

teen; mutkia; kiemuroida. 
twlngre (twindS) 1. n. nipis- 

tys, pistos; — 2. v. nipist£la; 

pist^a. 
twinkle (twifikl) 1. n. sil- 

mS.nrS.p9,ys; vaike; — 2. Itr. 

r&pyttaa. silmi£ian; v^lkky^. 
twirl (tw5rl) 1. n. pyttrahdys; 

— 2. tr. pySrittaa. 

twist (twfst) 1. n. vaantO. 

taite, kierros; lanka; — 2. 

tr. vaantaa. vaantya; kler- 

taa, punoa; yaaristelia. 
twit (twit) tr. moittia, nuh- 

della. 
twitch (twitS) 1. n. nykays: 

— 2. tr. nykaista. twitter (twi'-tttr) 1. n. viser- 

rys; — 2. itr. visertaa. 
*twlxt (twikst) r= betwixt, 
two (tuu) a. kaksi. 
twofold (tuu'-fould) a. kak- 

sinkertainen. 
tymbal (tim'-bal) n. kattila- 

rumpu. 
type (taip) n. merkki, leima, 

esikuva; luonne; tyyppi; 

kirjain; kirjasin. 
typhoid (tai'-foid) 1. a. la- 
van tautinen; — 2. n. lavan- 

tauti (my&s typhoid fever). 
typhus (tai'-fos) n. tyyfus- 

kuume. 
typical (ti'-pi-kal) a. periku- 

vallinen, tyypllllnen. 
typify (ti'-pi-fai) tr. kuvan- 

noUisesti esittaa. 
typoirrapher (tai- 1. ti-p&'- 

grra-fbr) n. kirjanpainaja. 
typography (-fi) n. kirjapai- 

liotaito. 
tyrannical (tai-ra'-ni-kal) a. 

hirmuvaltainen. Julma. 
tyranny (ti'-ra-nl) n. hirmu- 

valta. 
tyrant (tai'-rant) n. hirmu- 

valtias. 
tyro (tai'-ro) n. vasta-alkaja, 

ensikertalainen. 
tsar (zaar) = caar. U •nblQultons (Ju-bik'-wi-tos) a. 

kaikkialla lasnaoleva. 
vublQolty (-ti) n. kaikkialla: 

lasnaolevaisuus. 
"Udder (o'-dOr) n. nisa. 
udometer (Ju-da'-mi-t5r) n. 

sademittari. 
vgrllness (ogr'-li-nes) n. ru- 

muus; vastenmielisyys; in- 

hottavaisuus, ilkeys. 
aiflfly (ogr'-li) a. ruma, ilkea, 

vastenmlelinen, inhoittava; 

irittainen. 
mlcer (ol'-sttr) n. marka- 1. 

matahaava. 
mlcerate (-sOr-eit) itr. mar- 

kia. 

lulceratlon (-ei'-Son) n. mar- 

kiminen. 
lulcerons (ol'-sOr-os) a. mar- 

kiva. 
Yulterior (ol-tii'-ri-Or) a. u- 

lompi; enempi. 
mitiMumte (oV-ti-met) a. &&- rimmaisin, viimeinen; lopul- 

linen. 
ultimatum (-mei'-tom) n. lo- 

pullinen ehdotus, loppuvaa- 

timus. 
ultra (ol'-tra) a. aarimmai- 

syyksiin meneva. 
ultramarine (-ma-riin') 1. a. 

merentakainen; — 2. n. si- 

nivari. 
ultramtHitane (-m&n'-ten) a. 

vuorentakainen. 
ultramundane (-mon'-dein) a. 

yliluonnollinen. 
umbel (om'-bel) n. kukkasar- 

ja. 
nmbraare (-bred2) n. varjo; 

loukkaantuminen. 
umbraareous (qm-brei'-dios) 

a. siimekas. 
umbrella (om-bre'-la) n. sa- 
teen 1. paivanvarjostin. 
, umpire (om'-pair) n. riidan- UN- 323 UKC ratkaisija, tuomari, palkin- 

totuomari. 
nn- (on) alkutftvu, Joka 

muuttaa sanan merkityksen 

pM^invastaiseksi. Koska t9,- 

m&n alkutavun saattaa liit- 

t9.&. lukuisiin verbeihin Ja 

Bubstantiveihin sekS. mel- 

kein kaikkiin adjektiiveihin 

Ja adverbeihin, luetellaan 

seuraavassa niistS. vain 

verrattain harvoja. 
unable (on-ei'-bl) a. kykene- 

m^tbn. 
nmabridgred (-a-brid2dO a. 

lyhentftmiltOn. 
niiacceiited (-9.k-sen'-ted) a. 

koroton. 
niiacccptable (-sep'-ta-bl) a. 

mahdoton hyvS,ksy9,; vas- 

tenmielinen. 
nnaeconiitable (-M,-kaun'-ta- 

bl) a. selitt&m9.tOn. 
mtaccnatomed (-£L-kos'-tomd) 

a. tottumaton. 
mtacqnaliited (-S,-kwein'-ted) 

a. tuntematon. 
niiadviaable ( -S,d-yai'-2a-bl) 

a. ep9.viisas« 
nmaffected (-3,-fek'-ted) a. 

koskematon; teeskentele- 

n^3,tOn. 
unaided (on-ei'-ded) a. apua 

saamaton. 
unalloyed (on-S,-loid') a. se- 

koittamaton. 
nnalterable (-oor-t5r-a-bl) a. 

muuttumaton. 
nnantbltlons (-8.m-bi'-Sos) a. 

kunnianhimosta vapaa. 
nnaninUty (juu-na-ni'-mi-ti) 

n. yksimielisyys. 
nnanlmons (ju-n9,'-ni-mos) a. 

yksimielinen. 
nnanlmonaly (-li) adv. yksi- 

mielisesti. 
nnanairrerable (on-&n'-80r-a- 

bl) a. kumoamaton. 
nnapproachable (-!S,-prout'- 

da-bl) a. luoksepU,asem£L- 

t5n. 
nnapt (-a.pt') a. sopimaton; 

haluton. 
nnarmed (-aarmd') a. asee- 

ton. 
nnaaalated (-9.-si8'-ted) a. ke- 

nenkS,&n auttamatta. 
nnaaanmlngr (on-a-8UU'-mifi) 

a. vaatimaton. 
unattainable (-S,-tei'-na-bl) a. 

■aavuttamaton. unavailable (-a-vei'-la-bl) a. 

hyttdytein. 
unavoidable (-a-voi'-da-jDl) a. 

mahdoton va.ltta.a. 1. tehda 

mitattSmaksi. 
unairrare (-a-weer') a. varo- 

maton; odottamatta. 
unbar (-baar') tr. aukaista. 
unbecomlngr (-bi-ko'-mlft) a. 

sopimaton. 
unbeliever (-lli'-v5r) n. epfi,- 

uskoinen, uskoton. 
unben^ (-bend') tr. laskea 

h&liaksi, oikaista. 
unbendlngr (-ben'-difi) a. tai- 

pumaton. 
unbiased (-bai'-ast) a. puo- 

lueeton. 
unbltuhlnar (-blo'-Sift) a. hft- 

pe9,mat5n. 
unbolt (-boultO tr. aukaista. 
unboaom (-bu'-zom) purkaa 

sydamensa, ilmaista. 
unbounded (-bauri'-ded) a. ra- 

Jaton. 
unbridle (-braidl') tr. riisua 

suitsista. 
unbroken (-broukn') a. ehea, 

keskeytymatOn. 
unbutton (-botn') tr. aukais- 
ta napeista. 
uncalled (-koold') kutsuma- 

ton; noutamatta jatetty; — 

uncalled for tarpeeton, so- 
pimaton. 
unceaalngr (-sii'-Sifi) a. her- 

keamat5n. 
uncertain (on-s5r'-tin) a. 

epavarma. 
uncertainty (-ti) n. epavar- 

muus. 
unchain (-tfiein') tr. vapaut- 

taa kahleista. 
nncbaritable (-tSa'-ri-ta-bl) 

a. saaiimatdn, armoton. 
unchaste (-tSeisf) a. haureel- 

linen. 
unchristian (-kris'-tfian) a. 

epakristillinen. 
uncivil (-si'-vil) a. epakohte- 

lias. 
uncivilised (-si'-vi-laixd) a. 

sivistymatOn. 
uncle (oftkl) n. seta, eno. 
unclean (on-kliin') a. likai- 

nen; rietas. 
unclose (-klouz') tr. aukaista. 
unclouded (-klau'-ded) a. pil- 

vetttn. 
uncoil (-koiD tr. kiertaa au> 

ki. UNC 324 UND UBCoimed (-koind') a. rahaksi- 

lyttmatdn. 
nBcomely (-kom'-li) a. ruma. 
VAComfortable (-kom'-f5r- 

ta-bl) a. ep9,mukava; levo- 

ton. 
uncommon (-k&'-mon) a. har- 

vinainen. 
unconcern (-k&n-85rn') n. v9.- 

Iinpit3.ma.tt0myys. 
unconditional (-k&n-di'-Son- 

al) a. ehdoton. 
unconnected (-k&-nek'-ted) a. 

hajanainen. 
unconquerable (-k&ftk'-5r-a- 

bl) a. mahdoton kukistaa. 
unconscionable (-k&n'-Son-a- 

bl) a. JarjetOn, kohtuuton. 
unconscious (-Sos) a. tietM.- 

m9.t5n, tuntematon, tajuton. 
unconstitutional (on-k&ns- 

ti-tjuu'-Son-al) a. hallitus- 

muodon- 1, perustuslain- 

vastainen. 
uncontrollable (-k&n-trou'-la- 

bl) a. mahdoton hallita. 
unconverted (on-k&n-v5r'- 

ted) a. kSlSLnty mat5n ; paka- 

nallinen; synnillinen. 
uncork (-koorkO tr. aukaista 

korkki. 
uncounted (-kaun'-ted) a. lu- 

kematon. 
uncouth (-kuuth') a. vieras; 

salaperainen ; hlrveS,; raa- 

ka. 
uncover (-ko'-vOr) tr. paljas- 

taa, aukaista. 
unction (oftk'-§on) n. voitelu; 

voide. 
unctuous (ofikt'-Ju-os) a. ras- 

vainen. 
uncultivated (on-kol'-ti-vei- 

ted) a. viljelemat5n. 
undated (-dei'-ted) a. pa,ivM,n- 

mSL9,rM,£l puuttuva. 
undaunted (-daan'-ted) a. pe- 

loton. 
undeceive (-di-siiv') tr. p^as- 

t9.9, harhaluulosta. 
undecided (-di-sai'-ded) a. 

ratkaisematon, kahdenvai- 

heella oleva. 
undeflled (-di-faild') a. tah- 

raton. 
undefined (-faind') a. rajoit- 

tamaton ; epS,ma,arainen. 
undeniable (-di-nai'-a-bl) a. 

kielt^m^tan. 
under (on'-d6r) 1. prep, alia, 

aUe; vSLhemman kuin; — 2. 
&. alempi, ala-, all-, alus-. underbid (-bid') tr. tehd& a- 

lempi tarjous kuin, tarjoa- 

tua tekemU,a,n yahemmM,113, 

kuin. 
underbrush (on'-dOr-broS) n. 

viidakko. 
underclothes (-klouz) n. pL 

alusvaatteet. 
underdone (-don') a. raa'aksi 

keitetty, puolikypsfi.. 
undergo (-gou') tr. kantaa, 

kest9,M.; joutua Jonkun alai- 

seksi. 
undergrraduate (-8:r3,d'-Ju-et) 

n. ylioppilas. 
undergrround (on'-ddr-grraund) 

a. maanalainen. 
underarrowth (-grouth) n. ve- 

sakko, viidakko. 
underhand (-hand) 1. a. salai- 

nen, vilpillinen; — 2. adv. 

salaisesti, vilpillisesti. 
underlay (-lei') tr. panna alle, 

kohottaa. 
underlet (-let') tr. vuokrata 

edelleen; vuokrata liian hal- 

vasta. 
underlie (-lai') tr. maata alia; 

olla perustana. . 
underline (-lain) tr. allevii- 

vata. 
underllngr (on'-der-lift) n. a- 

pulainen. 
underllp (-lip) n. alahuuli. 
undermine (-main') tr. kai- 

vaa alta ontoksi, j9.yt9.M., 

sydstS, turmioon. 
undermost (on'-d5r-moust) 

a. alimmaisin. 
underneath (-niidh' 1. niith') 

adv. 1. prep, alia, alle. 
underpin (-pin') tr. tehdS. ki- 

vijalka. tukea. 
underrate (-reif) tr. arvos- 

tella liian pieneksi. 
underscore (-skoor') tr. alle- 

viivata. 
undersell (-sel') tr. myyd& 

halvemmalla kuin. 
undershot (on'-dQr-S&t) a. 

alavedellM. kayv9, (vesira- 

tas). 
understand (-stM.nd') tr. ym- 

m^rt£la, kM,sitta&: kuulla; 

tieta^,; otaksua. 
understandlnar (-sta.n'-dift) 1. 

a. ymmartfilva; — 2. n. ym- 

marrys, k3.sitys. 
undertake (-teik') tr. ryhtyM,, 

ottaa tehtM,vSLkseen ; luvata. 
undertaker (-tei'-k()r) n. toi- UNO 325 UNF mekseen ottaja; hautaantoi- 

mittaja. 
nndertaklngr (-kill) n. liike- 

yritys; hautaantoimitus. 
nnderralne (-y3.1'-'ju) tr. ar- 

vostella liian pieneksi. 
VAderwbod (on'-d5r-wud) n. 

vesakko, viidakko. 
nndemirrlte (-rait') tr. allekir- 

joittaa; vakuuttaa; sitoutua 

ostamaan kaikki myym9,ttM, 

ja^neet osakkeet. 
underwriter (on'-d6r-rai-t5r) 

n. vakuuttaja, merivakuut- 

taja. 
nndeserred (on*di-z6ryd') a. 

ansaitsematon. 
niidlaflrolsed (-dis-g:aizd') a. 

avoin, suora. 
undisturbed (-dis-t5rbd0 a. 

h3,iritsem3,t5n. 
undivided (-di-vai'-ded) a. Ja- 

kamaton. 
undo (on-duu') tr. tehda te- 

kemS,tt5m3.ksi ; aukaista, 

ratkaista, ottaa kappaleik- 

si; sydstS, turmioon. 
undone (-don') a. laiminlyd- 

ty; tuhottu. 
undoubted (-dau'-ted) a. ep3,i- 

lemS.t5n. 
undress (on-dres') tr. riisua. 
undress (on'-dres) n. arkipu- 

ku. 
undue (on-djuu') a. ei viela 

maksettavaksi langrennut; 

laiton; kohtuuton. 
undulate (on'-dju-leit) itr. 

aaltoilla. 
undulation (-lei' -Son) n. aal- 

toileminen., 
undulatory (on'-dju-la-to-ri) 

a. aaltoileva, aalto-. 
unduly (-djuu'-li) adv. koh- 

tuuttomastl; laittomasti. 
undutlful (-djuu'-ti-ful) a. 

tottelematon» velvolllsuuk- 

sistaan valittam^tOn. 
undylnar (-dai'-ifi) a. kuole- 

maton. 
unearth (on-5rth') tr. kaivaa 

esille. 
uneasy (on-ii'-zi) a. levoton; 

k&mpel5; epamielly ttava ; 

epM,mukava. 

uneducated (on-ed'-Ju-kei- 

ted) a. sivistymat5n. 

unembarrased (on-em-b£Lr'- 
ast) a. h3,ik3.ilem9,t5n ; vela- 
ton; vaikeuksista vapaa; 

unenyagred (-en-8:eid2d') a. Joutilas; sitoumuksista va- 

paa. 
unequal (-iik'-wal) a. ep9.ta- 

sainen; suhteeton; puolu- 

eellinen; liian heikko [to]. 
unequaled (-wald) a. verra- 

ton. 
unequivocal (on-i-kwi'-vo- 

kal) a. epS.ilem3.t&n. 
unerrlngr (on-5r'-ift) a. ereh- 

tymatSn, pettamatttn, var- 

ma. 
uneven (on-iivn') a. ep3.ta8ai- 

nen; s&d,nn&t5n. 
unevenness (-nes) n. epa.ta- 

saisuus; s9.9,nn(5tt5myy8. 
unexceptionable (on-ek-sep'- 

Son-a-bl) a. moitteeton. 
unexpected (-eks-pek'-ted) a. 

odottamaton. 
unfadlngr (-fei'-difi) a. kuih- 

tumaton. 
unfalllngr (-fei'-lifi) a. ereh- 

tymatCn; tyhjentymatdn; 

varma. 
unfair (on-feer') a. vilpillinen, 

kohtuuton. 
unfaithful (-feith'-ful) a. us- 

koton. 
unfashionable (on-fft'-Son-a- 

bl) a. vanhanaikainen. 
unfasten (-fasn') tr. aukaista. 
unfavorable (-fei'-vOr-a-bl) 

a. epasuotuisa. 
unfeellngr (-fii'-lifi) a. tuntee- 

ton. 
unfelarned (-feindO a. tees- 

kentelemat5n, vilpitQn. 
unflUal (-fir-jal) a. lapselle 

sopimaton. 
unfinished (fi'-niSt) a. ep§.- 

taydellinen. 
unfit (-fit') 1. a. kelpaama- 

ton; sopimaton; kykenemsl- 

t5n; — 2. tr. tehdsL kelpaa- 

mattomaksL 
unfix (-fiks') tr. Irrolttaa. 
unfold (-fould') tr. aukaista, 

levittaa,; paljastaa. 
unforseen (-foor-siin') a. odot- 
tamaton. 
unfortunate (-foor'-tju-net) 

a. ep^onnistunut; onneton. 
unfounded (-faun'-ded) a. pe- 

rusteeton, aiheeton. 
unfriendly (-frend'-li) a. epa- 
suotuisa; epaystavailinen. 

unfruitful (-fruut'-ful) a. he- 

delmatOn. 
unfurl (-fOrlO tr. aukaista. 

levlttAS., UNO 326 UNL uBgrainly (-g:ein'-li) a. k5m- 

pel5, saamaton. 
nngrenerons (-d2e''-n5r-08) a. 

epM,Jalo ; epaystM.v3.11inen ; 

halpamainen. 
VAvenlal (-d2ii'-ni-al) a. llo- 

ton; ep3.suosiollinen. 

Bgrentlemanly (-d2entr-man- 

iT) a. kunnon miehelle sopi- 

maton, epahieno. 
lu&vodly (-gr&d'-li) a. Jumala- 

ton. 
nagroTemable (on-go'-vOr-na- 

bl) a. mahdoton hallita, hil- 

lit5n. 
nngrracefnl (-grreis'-ful) a. su- 

loton ; epamielly ttS.v3^ 
nmgrraBtmatlcal (-grr8.-m9,'-ti- 

kal) a. kieliopin sSL^ntOja. 

loukkaava. 
lUiKratefnl (-grreit'-ful) a. 

epakiitollinen, kiitta,ma,tOn. 
nngmarded (-graar'-ded) a. 

vartijatta jdtetty; varoma- 

ton. 
nngpneiit (oft'-gwent) n. voi- 

06 salva. 
naballowed (on-h9,r-od) a. 

ep^pyhS,. saastainen. 
unhandy (-h£ln'-di) a. kdmpe- 

15. ep9.k&ytann511inen. 
nnhangr (-hsLft') tr. ottaa alas. 

poistaa saranoiltaan. 
nnhapplneas (-hH'-pi-nes) 

onnettomuus. 
nnhappy (-h3,'-pi) a. onneton. 
nnharneas (-haar'-nes) tr. rii- 

sua valjaista. 
nnhealthful (-helth'-ful) a. 

epHterveellinen. 
unhealthy (-hel'-thi) a. sai- 

ras, kivulloinen. 
unheard (-hdrd') a. kuuluma- 

ton; kuulustelematon; tun- 

tematon; — unheard of en- 

nen kuulumaton. 
nnhlnare (-hind2') tr. ottaa 

saranoiltaan, irroittaa. 
unholy (-hou'-li) a. epM.pyh3., 

jumalaton. 
unhook (-huk') tr. irroittaa 

koukusta. 
unhorse (-boors') tr. beittail 

satulasta. 
unhurt (-hOrt') a. vahingoit- 

tumaton. 
unicorn (Juu'-ni-koorn) n. 

yksisarvinen elain. 
uniform (Juu'-ni-foorm) 1. a. 

samanmuotoinen ; — 2. n. 

vJrkapuku, univormu. 
Bniformity C-foor'-mi-tl) n. samanmuotoisuus, ybden- 

mukaisuus. 
unimpeachable (on-im-piit'- 

Sa-bl) a. moitteeton; syy- 

t&ksestS, vapaa. 
unimportant (on-im-poor'- 

tant) a. y9.h8.p9,tOinen. 
uninhabitable (-in-h&'-bi-ta- 

bl) a. mahdoton asua. 
uninjured (-in'-diurd) a. va- 

hingroittumaton. 
unlnteUliTlble (on-in-te'-li- 

dSi-bl) a. mahdoton ymm&r- 

taa.. 

unintentional (-in-ten'-Son- 

al) a. ilman aikomusta teh- 

ty. 
unlnterestlngr (on-in'-tOr-es- 

tifi) a. mieltllkiinnitt«.ma. 

t5n. kuiva. 
uninterrupted (-in-ttfr-rop'- 

ted) a. keskeytym&tOn. 
uninvited (in-vai'-ted) a. kut- 

sumaton. 
union (Juun'-Jon) n. yhdistys, 

liitto, unioni; sopu; yhdys- 

sfde. 
unionist (Juun'-Jon-ist) n. 

unioninpuoltaJa. 
unique (ju-niikO &• ainoa la- 

Jiaan, verraton. 
unison (Juu'-ni-son) n. sopu- 

sointu. 
nnlsonant (ju-ni'-so-nant) a. 

yhteensointuva. 
unit (Juu'-nit) n. yksikk5;yk- 

k&nen. 
unite (ju-naitO v. yhdi8ta.a., 

yhdistya. 
unitedly (ju-nai'-ted-li) adv. 

yhdistyneinS,, yhteisvoimin. 
unity (juu'-ni-ti) n. yhteys; 

yksikkO; sopu. 
universal (juu-ni-vOrs'-al) a. 

yleinen ; yleismaailmalllnen. 
universality (-v5r-s8.'-li-ti) n. 

yleisyys. 
universe (Juu'-ni-vttrs) n. ko- 

ko maailma, maailman 

kaikkeus. 
university (-vOr'-si-tl) n. yli- 

opisto. 
unjust (on-d£ostO a. y&fl.r&, 

vilpillinen; ep&oikeutettu. 
unkind (-kaind') a. ep9,yst8.- 

yS,llinen. 
unknown (on-noun') a. tun- 

tematon. 
unlace (-leis') tr. irroittaa 

nauhat; riisua; antaa alt- 

tiiksi. 
uulude C-l6id') tr. purkaa. UNL 327 UNP unlatch (-ld.tS) tr. aukaista 

83,pist9.. 
nnlavrfnl (un-loo'-ful) a. lai- 

ton. 
niilaivvfnliieMi (-nes) n. laitto- 

muus. 
unlearn (-l&rn) tr. unhottaa. 
nnleamed (-15rnd') a. oppi- 

maton. tiet^mat5n. 
unless (-lesO konj. ellei, jol- 

lei; paitsi. 
unlettered (-let'-5rd) a. sivis- 

tyin3,tOn. 
unlike (-laikO a. erilainen. 
unlikely (-laik'-li) a. ep^to- 

denn£lk5inen. 
unllkeness (-nes) n. erilai- 

suus. / 
unlimited (-li'-mi-ted) a. ra- 

joittamaton. 
unlink (-liftk') tr. aukaista. 
unload (-loud') tr. purkaa. 
unlock (-l&k') tr. aukaista 

(lukosta). 
unlovely (-lov'-li) a. vasten- 

mielinen. 
unlucky (-lo'-ki) a. onneton. 
unman (-mU,n') tr. riist9,3, 

miehuus. 
unmanagreable (-ma'-ned2-a- 

bl) a. mahdoton ksLsitellS, 1. 

hillit^. 
unmannerly (*m3.'-nor-li) a. 

sivistymatdn. 
unmarried (-mS,'-rid) a. nai- 

maton. 
unmask (-mask') tr. poistaa 

naamio. 
unmerciful (-m5r'-si-ful) a. 

s3.3.1im&t5n. 
unmerited (-me'-ri-ted) a. an- 

saitsematon. 
unmlUtary (-mi'-li-ta-ri) a. 

ep3.sotilaallinen. 
unnUndful (on-maind'-ful) a. 

huomaamaton, ajattelema- 

ton. 
unmistakable (-mis-tei'-ka- 

bl) a. mahdoton kasitt3.§, 

vaarin. 
unmixed 1. unmlxt (on-mikst/) 

a. sekoittamaton. 
unmoor (-muur') tr. nostaa 

ankkuri. 
unmotherly (-mo'-dhOr-li) a. 

£lidille sopimaton. 
unmusical (-mjuu'-zi-kal) a. 

epM.musikaalinen. 
unnatural (-nM.'-tJur-al) a. 

luonnoton. 
unnecessary (-ne'-se-se-ri) a. 

tarpeeton. unnelgrliborly (-nei'-bOr-li) a. 

naapurille sopimaton. 
unnerTc (-n5rv') tr. her pais ta. 
unnoticed (-nou'-tist) a. huo- 
maamaton. 
unnumbered ( - n o m' - b 5r d ) a. 

lukematon. 
unobjectionable (on-A.b-d2ek'- 

Son-a-bl) a. mahdoton vas- 
tus taa. 
unobservable (on-&b-z5r'-va- 

bl) a. huomaamaton. 
unobtainable (on-&b-tei'-na- 

bl) a. mahdoton saavuttaa. 
unoccupied (-&k'-Ju-paid> a. 

anastamatta J3.tetty, vapaa, 

joutilas. 
unofficial (on-&-fi'-Sal) a. 

ep^virallinen. 
unpack (-p3.k') tr. aukaista 

ka&reist^. 
unpaid (-peid') a. maksama- 

ton. 
unpalatable (-p9,'-la-ta-bl) a. 

pahanmakuinen. 
unparalleled (-p^'-ra-leld) a. 

verraton. 
unpardonable (on-paard'-na- 

bl) a. anteeksiantamaton. 
unparliamentary. (-paar-li- 

men'-ta-ri) a. parlamentin 

sM.£lnt5Jen vastainen, 
unpercelvable (on-p5r-sii'- 

va-bl) a. k£lsitt^m9.tOn. 
unpin (-pin') tr. irroittaa, au- 

koa. 
unpltled (-pi'-tid) a. s£l&litta 

iaM.nvt 
unpltylngr (-pi'-ti-ift) a. s^SLli- 

m^t5n. 
unpleasant (-ple'-zant) a. e- 

pamiellytt^va. 
unplouflrhed (-plaud') a. kyn- 

tamsltOn. 
unpolished (-p&'-liSt) a. kiil- 

loittamaton, hiomaton. 
unpoUte (-po-laif) a. epM.hie- 

no, ep3,kohtelias. 
unprecedented (-pre-si-den'- 

ted) a. ennen kuulumaton. 
unprejudiced (on-pre'-diu- 

dist) a. ennakkoluuloista 

vapaa; puolueeton. 
unprepared (on-pri-peerd') a. 

valmistamatta jM^tetty. 
unpretendlngr (on-pri-ten'- 

difi) a. vaatimaton; tees- 

kentelemM.t5n. 
unprincipled (-prin'-si-pld) a. 

periaatetta puuttuva. 
unprlnted (on-prin'-ted) a. 

painamatta oleva.. UMP 328 UNS •rodnctlTe (on-pro-dok'- lutp: ,-- , 

tiv) a. hedelmkt5n. 
lutprofesaional (-pro-fe'-Son- 

al) a. ulkopuolella ammat- 

tia olQva 
unprofitable (-pr&'-fi-ta-bl) 

a. hyttdytttn. 
wipromlMlngr (-pro'-mi-sifi) a. 

y9,hU,n lupaava. 
vApropltloiM (-pr&-pi'-Sos) a. 

epSLsuotuisa. 
lutprotected (-pro-tek'-ted) a. 

suojaton. 
lutpnblUilied (-pob'-liSt) a. Jul- 

kaisematta j^Hnyt, 
nnpunlsbed (-po'-nlSt) a. ran- 

kaisematta jMnyt. 
lutqnallfled (kw&'-li-faid) a. 

kykenemS.tOn, sopimaton. 
nnquencbable <-kwent'-Sa-bl) 

a. mahdoton sammuttaa. 
naqneatlonable (-kwes'-tSon- 

a-bl) a. mahdoton epS,illsl, 

varina 
unquiet (-kwai'-et) a. levo- 

ton. 
onraTel (-ravl') v. ratkoa, se- 

iittaa. 

unready (on-re'-di) a. ei val- 

mis; hidas. ^ , ,,, 

unreal (-rli'-al) a. epdtodelli- 

nen. 
unreasonable (-riiz'-na-bl) a. 

jarJetOn, epaoikeutettu, koh- 

tuuton. 
unredeemed (-ri-diimd') a. 

lunastamatta 1. maksamatta 

jatetty. 
unrearenerate (on-ri-d2e'-n6r- 

et) a. uudestasyntymat5n. 
nnregrlatered (-re'-d2is-tord) a. 

kirjoihin 1. luetteloon mer- 

kitsematta jatetty; sisaan- 

kirjoittamaton. 
unreined (-reind') a. hillitse- 

matan. , , ,^^ 

unrelentlngr (-rl-len'-tifl) a. 

taipumaton; kovasydami- 

iien. . , . 

unremlttlngr (-ri-mit -ingr) 

herkeamatSn; yhtamittai- 

nen. , .^^ 

unrepentlngr (-ri-pen'-tin) a. 

katumaton. 
unreserved (-rl-z5rvd') a. 

avoin, suora. 
unrestraint (-ri-streinf) n. 

hillittSmyys. , ^^ 

unrewarded (-ri-woor'-ded) a. 

korvaamatta jatetty. 
unrig (-rig) tr. riisua taklaus. 
narighteoum (-rait'-§08) a. ri- kollinen; lakivaQtainen; 

kohtuuton. 
unripe (-raip') a. raaka, kes- 

kenerainen. 
unrivaled (-rai'-vald) a. ver- 

raton. 
unrobe (-roub') tr. riisua. 
unroU (-roulO tr. kiertaa au- 

ki. 
unruly (-ruu'-li) a. mahdoton 

hillita, raju, raivokas. 
unsaddle (-sadl') tr. riisua 

satula. 
unsafe (-seif) a. epaturvalli- 

nen. 
unsalable (-sei'-la-bl) a. vai- 

kea myyda. 
unsatisfactory (-S(a-ti8-fak'- 

to-ri) a. epatyydyttava. 
unsatisfied (-sa'-tis-faid) a. 

tyytymatttn. 
unsavory (-sei'-v6r-i) a. pa- 

hanmakuinen, aiteia. 
unsay (-seiO tr. peruuttaa. 
unscrew (-skruuO tr. ruuvata 

auki. 
unscrlptural (-skrip'-tju-ral) 

a. eparaamatullinen. 
unseal (-siir) tr. aukaista si- 

netti. 
unsearcbable (-sdrt'-Sa-bl) a. 

tutkimaton. 
unseasonable (-siiz'-na-bl) a. 

ajan puolesta sopimaton, 

liian aikainen 1. mydhainen. 
unseat (-slit') tr. karkoittaa 

istuimeltaan. 
unseemly (-siim'-li) a. sopi- 
maton. 
unselfish (-ser-fiS) a. itsek- 

kyydesta vapaa. 
unserviceable (-sdr'-vi-sa-bl) 

a. kaytettavaksi kelpaama- 

ton. 
unsettle (-setl') v. irroittaa 

sijoiltaan; hammentaa; hor- 

Jua. 
unshackle (-SaklO tr. irroit- 
taa kahleista. 
unshaken (-Seikn') a. horju- 

maton, luja. 
unsheathe (-Siidh') tr. paljas- 

taa (huotrasta). 
unship (-Sip') tr. purkaa lai- 

vasta 
unshod (-§&d') . a. kengritta- 

mat5n. 
unslgrhtly (-sait'-li) a. ruma, 

ilkea. 
unskillful (-skir-ful) a. taita- 

maton. UDolnblr 

spuraa Hi 

IBOclsl (- ) a, lajit- 
. etBimfit- ta jeanyt 

nnHannd (-sauna') a. i 
sarkynyt: vlrheelllnen 

'■■P"5I^ t-Hpee'-rt6) a. naatable (-atel'-bl) a. ep& 

DHlBlDed (-ateind') a. v 
jaamatOn: tahraton. 

BOBtHdy (-ste'-dl) a. epS. 
kava. pysymatan, horlu\ 

■■■tan (-atft.p') tr. aukaj 
(tulppa). a. epSoleelliner 
nen. alheeton. 

a. epSonnlatunut 
■anUtable (-suu'-t 

nnannft (-aoH') a. 

jHfinyt. 
■■■■ppoTted f-ao- 

tukematon. kani ■BlIiaHkmi <-th3fitt'.fu1) 
kllttUmatOn. saakka; kunr anloDched (-totit) a. koske- 

nntonard (-tou'-Ord) a, vas- 
tahakoinen. itaeplntalnen: 
kiusalltncn; kBrnpelO. 

■■tractable (-tra:k'-ta-bl) a. 
mahdoton hllllt^; ItsaplLI- 

unl™T*led (-trS'-veld) a, lo»- 
sa el ole koskaan malkus- 
tettu; vflhan matkuf" trafd') itkln n tried. 

ton. L _ 

intrnr (-truii'> a. ySS.TA, val- 

heelllnen; UBkoton. 
intmatwortliT' {-troBt'-w6r- 

dhl) a. ep&luotettava. 
Lntrnlli (-truuth') n. valheal- (Bllikee 


rilat crable (-ot'-Or-a-bl) 

oinaton, aanoln Belitf ■■TarylnK ■■natehed (-w&tSf) a. 

tljatta jatetty. 
oanearicd (-wfl'-rld) a. vftgy- XJNW 330 usu imirrelconie (-wel'-kom) a. ei 

tervetuUut. 
mwell (-wel') a. sairas. 
nnirrholeaonie (-hour-som) a. 

epaterveellinen. 
unwieldy (-wiir-di) a. raskas, 

k5mpel5, kankea. 
UBwllllngr (-wi'-lifl) a. vasten- 

mielinen; vastahakoinen. 
nnwllllnsmeMi (-nes) n. vas- 

tenmielisyys. vastahakoi- 

8UUS. 

unwind (-waind') tr. kiert^a 

auki. 
unwise (-waiz') a. epaviisas. 
unwlttlngrly (-wi'-tift-li) adv. 

tieUm^tta. 
unw^omanly (-wu'-man-li) a. 

epM.naisellinen. 
unwonted (-won'-ted) a. tot- 

tumaton ; harvinainen. 
unw^orthy (-w6r'-dhi) a. an- 

saitsematon, kelvoton, ar- 

voton. 
nnwTougrlit (-roof) a. muo- 

vailematon, raaka. 
unyleldlngr (-Jiil'-difi) a. tai- 

pumaton; sadoton. 
unyoke (-jouk') tr. p3.SLstM.S, 

ikeestU. 
up (op) adv. 1. prep. ylSs; yl- 

hM.&lla; yldspain; auki; ko- 

konaan. 
upbraid (op-breidO tr. nuh- 

della, moittia. 
upcast (op'-kast) 1. a. yl5s- 

heitetty; — 2. n. heitto. 
upheave (-hiiv') tr. nostaa, 

hinata ylds. 
uphill (op'-hil) a. nouseva; 

vaikea. 
uphold (-hould') tr. pitsia, pys- 

tyss9,; nostaa ylds; tukea. 
upholsterer (-houl'-stSr-Or) n. 

huonekalujen p^slllystM,j£L. 
upholstery (-stOr-i) n. huone- 

kalut. 
upland (op'-land) n. yl9,nk&. 
upUft (-liftO tr. nostaa yl&s. 
upon (o-p&n') prep = on. 
upper (op'-5r) a. ylempi, kor- 

keampi. 
uppermost (-moust) a. ylin, 

korkein. ^ 

upraise (op-reiz') tr. nostaa 

ylOs. 
uprlgrht (op'-rait) 1. a. pysty- 

suora; suorsL, vilpiton; — 2. 
n. py sty tin, pylv^s. 
Off rime (-raiz^) Ur, HQUsta 
yJ&8, uproar (op'-roor) n. meteli, 

kapina. 
uproarious (op-roor'-i-os) a. 

metelSiva. 
uproot (-ruuf) tr. repifi. Juu- 

rineen. 
upset (-set') tr. kaataa ku- 

moon. 
upside (op'-said) n. yl9.puoli; 

— upside down yldsalaisin. 
upstart (op'-staart) n. nousu- 

kas. 
upward (op'-wOrd) adv. yltts- 

p9,in. 
urban (Or'-ban) a. kaupun- 

grln-. 
urbane (-bein') a. kohtelias, 

hieno. 
urbanity (5r-bM,'-ni-ti) n. koh- 

teliaisuus. 
urchin (Ort'-Sin) n. siili; poi- 

kaviikari. 
urgre (5rd2) tr. tunkea. -tydn- 

tS,^, pakoittaa, ahdistaa; 

kiusata, vaatia, kehoittaa. 
ursrency (dr'-d2en-si) n. pa- 

koitus, vaatimus. 
urgrent (-d2ent) a. pakoittava, 

sangren tM^rkea; harras. 
urinal (Juu'-ri-nal) n. virtsa- 

astia. 
urinary (-ne-ri) a. virtsa-. 
urine (Juu'-rin) n. virtsa. 
urn (5rn) n. uurna, astia. 
us (os) pron. meit3,, meille. 
usagre (Juu'-zed£) n. kayttO; 

kaytant5, tapa. 
use (Juus) n. kaytantQ; hy5- 

ty; tarve. 
use (juuz) tr. kHytt&a; koh- 

della; totuttaa. 
useful (juus'-ful) a. tarpeelli- 

nen, hySdyllinen. 
usefulness (-nes) n. hyOdylli- 

syys. 
useless (Juus'-les) a. hy5dy- 

tOn, tarpeeton. 
usher (oS'-5r) 1. n. sis&a.nJoh- 

dattaja. ovenvartija; apu- 

laisopettaja: — 2. tr. joh- 

dattaa sis^an. ilmoittaa. 
usual (juu'-2u-al) a. tavalli- 

nen. 
usufruct (juu'-zu-frokt) n. 

kftyt^ntaoikeus. 
usurer (-2u-r5r) n. koronkis- 

kuri. 
usurious (-zuu'-ri-os) a. kor- 

"Vioa ViVsVLOva., koronkisko- usu 331 VAN lumrpatton (juu-z5r-pei'-Son) 

n. anastus. 
usurper (ju-«ttr'-p5r) n. anas- 

taja. 
usury (juu'-2u-ri) n. koron- 

kiskominen. 
utensil (Ju-ten'-sil) n. tyOka- 

lu, ase, astia. 
uterine (Juu'-tttr-in) a. eri 

aviosta syntynyt; kohdun^^ 
uterus (Juu'-ti-ros) n. kohtu. 
utmost (ot'-moust) a. U,a.ri- 

m9.inen. utility (Juu-ti'-li-ti) n. hy5ty. 

utter (ot'-ttr) 1. a. ulompi; 
t8.ydellinen ; — 2. tr. lausua, 
sanoa; laskea liikkeeseen. 

utterance (ot'-dr-ans) n. lau- 
suminen, lausumistapa, lau- 

86. 

utterer (ot'-5r-3r) n. lausuja, 

liikkeeseen laskija. 
utterly (ot'-Or-li) adv. koko- 

naan, taydellisesti. 
uttermost (ot'-Or-moust) a. 

&M.rimS,i8in. vacancy (vei'-kan-si) n. tyh- 

Jyys; joutilaisuus; tyhj^ ti- 

la; joutohetki; avoin virka. 
vacant (-kant) a. tyhj^; jou- 

tilas; avoin. 
vacate (vei'-keit) tr. tehda 

tyhj^ksi 1. mitattOmaksi. 
vacation (v3,-kei'-§on) n. vSLli- 

aika, joutohetki; viran avo- 

naisuus. 
vaccinate (v3,k'-si-neit) tr. 

rokottaa. 
vaccination (-nei'-Son) n. ro- 

kotus. 
vaccine (v3.k'-sain 1. -sin) 1. 

a. rokotus; 2. n. rokko- 

aine. 
vacillate (v^'-si-leit) itr. hor- 

Jua, heilua. 
vacillation (-lei'-Son) n. hor- 

Juminen, heiluminen. 
vacuity (va-kjuu'-l-ti) n. tyh- 

Jyys. 
vacuum (vak'-ju-om) n. tyh- 

Ja tila. 
vagrabond (va'-^a-b&nd) 1. a. 

kuljeskel^va, narhaileva; — 
2'. n. kulkuri. 

vagrrancy (vei'-gran-si) n. 

harhailu. 
vagrrant (-grrant) 1. a. harhai- 

leva; — 2. n. maankiert3,^3,. 
vagrue (veigr) a. ep£lm9,ardi- 

nen, hailyvSl. 
vain (vein) a. tyhjM,, turha. 
valngrlory (vein-glou'-ri) n. 

pbyhkeys. 
valance (va'-lans) n. vuode- 1. 

ikkunaverho. 
vale (veil) n. laakso. 
valediction (va-li-dik'-§on) n. 

jaahyvaiset, 
valedictory (-dik'-to-rl) 

jsLsihyv&ia^, Valentine (vS'-len-tain) n. Va- 

lentinen paiv^na (helmik. 14 

p.) lahetetty rakkauskirje 1. 

pilakuva. 
valet (va'-let) n. palvelija. 
valetudinarian (va-li-tjuu-di- 

nei'-ri-an) a. 1. n. kivulloi- 

nen. 
valiant (vai'-jant) a. urhoolli- 

nen. 
valid (va'-lid) a. pateva; laki- 

voipa. 
validity (va-li'-di-ti) n. pate- 

vyys; lakivoipaisuus. 
valise (va-liis') n. matkalauk- 

ku. 
valley (va'-ll) n. laakso. 
valor (va'-16r) n. urhoolli- 

suus. 
valorous (-os) a. urhoollinen. 
valuable (vai'-ju-a-bl) a. ar- 

vokas 
valuation (vai-Ju-ei'-Son) n. 

arvonanto, arvo. 
value (vai'-ju) 1. n. arvo; hin- 

ta; merkitys; — 2. tr. ar- 

vostella; kunnioittaa. 
valve (vaiv) n. ovi; lappa; il- 

mareika. 
vamp (vamp) 1. n. saappaan- 

tera; — 2. tr. terittak; pai- 

kata, korjata. 
vampire (vam'-pair) n. veren- 

imija. 
van (van) n. rintama; katettu 

kuormavaunu. 
vandalism (van'-da-lizm) n. 

raakalaisuus. 
vane (vein) n. tuuliviiri; myl- 

lynsiipi. 
vangruard Cvatv'-^"a.*ax^ x^. «6:X>v- \ 


VAN 332 TAHlty (va'-ni-ti) n. turhuus. 
TaBqnlsh (va,ftk'-wiS) tr. voit- 

taa. 
Tantagre (van'-tedS) n. etu. 
vapid (va'-pid) a. vaijahty- 

nyt, laimea. 
vapidity (va-pi'-di-ti) n. lai- 

meus 
vapor (vei'-pOr) n, hOyry; lo- 

ru; — 2. itr. hQyryta; Ittr- 
^ptttelia. 
vaporise (va'-po-raiz) tr. 

naihduttaa hdyryksi. 
variable (vei'-rl-a-bl)a. muut- 

tuva. 
varlableneaa (-nes) n. muut- 

tuvaisuus. 
variance (vei'-ri-ans) n. eri- 

mielisyys. 
variation (vei-ri-el'-Son) n. 

muutos, vaihtelu; poikkea- 

minen. 
varlegrate (vei'-rl-l-gelt) tr. 

tehda kjrjavaksi. 
varlegratlon (-grei'-Son) n. kir- 

Javuus. 
variety (va-rai'-i-ti) n. moni- 

naisuus; valikoima; muun- 

nos; laji. 
various (vei'-ri-os) a. erilai- 

nen, moninainen, vaihtele- 

vainen. 
varnish (vaar'-niS) 1. n. kill- 

lotuslakka; kiilto; — 2. tr. 

kiilloittaa lakalla, kaunis- 

tella. 
vary (vei'-ri) v. muuttaa; 

vaihdella; erota. 
vase (veis) n. ruukku, vaasi. 
vassal (va'-sal) n. alustalai- 

nen, vasalli. 
vast (vast) a. laaja, suuri, 

valtava, suunnaton. 
vastness (vast'-nes) n. suun- 
naton laajuus. 
vat (vat) n. amme, sammio. 
vault (voolt) 1. n. holvi; luo- 

la; taivaankansi; — 2. tr. 

holvata; — 3. itr. hypata. 
vaunt (vaant 1. voont) 1. n. 

kerskaus; — 2. itr. kers- 

kailla. 
veal (viil) n. vasikanliha. 
vedette (vl-def) n. ratsasta- 

va kenttavahti. 
veet (viir) v. kaantaa, kaan- 

tya. 

vegretable (ve'-d2i-ta-bl) 1. a. 

kasvi-; — 2. n. kasvikset. 
vegetarian (ve-dii-tei'-ri-an) 

a. 1. n. ainoastaan kasviruo- 

kla sydvA. VBK 

(ve'-d2i-teit) Itr. vevetate 

kasvaa. 
vegetation (-tei'-Son) n. kas- 

vu, kasvullisuus. 
vegetative (ve-d2i'-ta-tiv) a. 

kasvava, kasvu-. 
veliemence (vir-hi-mens) n. 

kiivaus. 
veliement (-ment) a. kiivas. 
vebicle (vll'-hl-kl) n. karryt. 

ajqpelit. 
veil (veil) 1. n. verho; — 2. tr. 

verhota. 
vein (vein) n. laskimo; suoni; 

taipumuB. 
veiny (<rei'-ni) a. suoninen. 
velocipede (vi-l&'-si-piid) n. 

polkupyOra. 
velocity (vl-l&'-si-tl) n. no- 

peus. 
velvet (vel'-vet) n. sametti. 
velveteen (vel-ve-tiin') n. 

puuvillasametti. 
velvety <vel'-ve-ti) a. samet- 

tinen; sametinpehmoinen. 
venal (vii'-nal) a. kaupan L 

tarjolla oleva. 
vend (vend) tr. myyda. 
vendee (ven-dii') n. ostaja. 
vender (ven'-d5r) myyja. 
vendible (-di-bl) a. kaupaksi- 

kaypa. 
vendition (-di'-Son) n. myynti. 
veneer (vi-niir') 1. n. ohut 

puulaikka; — 2, tr. paailys- 

taa puulaikoilla. 
venerable (ve'-n5r-a-bl) a. 

kunnioitettava. 
venerate (ve'-n5r-eit) tr. kun- 

nioittaa. 
veneration (-ei'-Son) n. kun- 

nioitUB. 
venerial (vi-nii'-ri-al) a. ve- 

nerinen; Biitinelinten-. 
venesection (vii-ni-sek'-Son) 

n. suoneniskeminen. 
vengeance Cven'-d£anB) n. kos- 

to. 
venarefnl (vend£'-ful) a. kos- 

tonhimoinen. 
venial (vii'-ni-al) a. anteeksi- 

annettava. 
venison (ve'-ni-zn L venzn) n. 

peuranliha. 
venom (ve'-nom) n. myrkky. 
venomous (ve'-no-moB) a. 

myrkyllinen; haijy. 
venous (vii'-noB) a. laskimo-. 
vent (vent) 1. n. aukko, rei- 

ka; sankkiiapi; pakotie; 

purkaus; Julkaisu; — 2. tr, 

laaVL^a. ulos, purkaa. YEN 333 VBT ▼entilate (ven'-ti-leit) tr. toi- 

mittaa ilmavaihtoa. tuulet- 

taa; tutkia; Julkaista. 
TeatllatloB (-lel'-Son) n. ilma- 

vaihto, tuuletuB. 
▼entllator (ven'-ti-lel-tttr) n. 

venttilll. 
Temtricle (ven'-tri-kl) n. sy- 

d&nkaminio. 
vemtrlloqalst (ven-tri'-lo- 

kwist) n. vatsastapuhuja. 
Temtare (ven'-tjur) 1. n. uhka- 

yritya, uskallus, vaara; — 2. 

v. panna vaaraan, uskaltaa. 
venturous (-os) a. vaaranalai- 

nen, uskallettu. 
Tenne (ven'-ju) n. ympa,ri8t5, 

tapahtumapaikka. 
veracious (vi-rei'-Sos) a. to- 

tuudessa pysyvfi.. 
veracity (-ra'-sl-tl) n. totuu- 

dessapysyminen. 
veranda (vi-rS.n'-da) n. ve- 

rantai 
verb (v5rb) n. tekosana, teh- 

dikkO, verbi. 
verbal (v5r'-bal) a. suullinen, 

sananmukainen: verbi-. 
verblaae (v0r'-bl-ed2) n. sa- 

natuTva. 
verbose (y5r-bous') a. sanari- 

kas 
verbosity (-b&'-si-ti) n. sana- 

tulva. 
verdaa<*y (vttr'-dan-si) n. vi- 

hertavyys. 
verdant (-dant) a. viheriS.; 

kokematon. 
verdict (vttr'-dikt) n. (vala- 

miesten) tuomio. 
verdlffrls (-di-£Tiis) n. kupa- 

riruos^6 
verdure (vttr'-djur) n. vihe- 

riaisyys. 
verare (v5rd2) 1. n. sauva;reu- 

na, parras; kehS,; — 2. Itr. 

laheta: viertaa. 
verification (ve-ri-fi-kel^- 

Son) n. todistus. 
verify (ve'-rl-fai) tr. todis- 

taa. 
verily (ve'-ri-li) adv. totises- 

ti. 
veritable (ve'-ri-ta-bl) a. to- 

dellinen. 
verity (ve'-rl-tl) n. totuus. 
vcrmlcnlar (v6r-mik'-ju-10r) 

a. madonkaltainen. 
vemtlcnlons (-los) a. matoi- 

nen, matomainen. 
vemtlfnve (v5r'-mi-fjuud2) n. 

matoja karkoittava laake. vermlllloa (ytfr-mir-Jon) n. 

helea punavari. 
vermin (vtfr'-min) n. syOpa- 

laiset. 
vemacnlar (vtfr-nak'-Ju-ltfr) 

a. kotimainen. 
vernal (v5r'-nal) a. kevainen. 
versatUe (vOr'-sa-til) a. kaan- 

tyva, muuttuva; monipuo- 

linen. 
versatlUty (-ti'-li-ti) n. muut- 

tuvaisuus; monipuolisuus. 
verse (vttra) n. sae, varsy. 
versed (vtfrst) a. taitava. 
versification (vOr-8i-fi-kei'- 

§on) n. runoilu. 
versifier (vOr'-si-fai-Or) n. 

runoseppa. 
versify (-fai) v. runoilla. 
version (vOr'-Son) n. kaan- 

nds; selitys. 
verst (vSrst) n. Venajan Vira- 
ta (3,600 jalkaa). 
vertebra (vttr'-ti-bra) n. sel- 

kanikama. 
vertex (-teks) n. huippu; 

paaiaki. 
vertical (v(5r'-ti-kal) a. pys- 

tysuora. 
vertliTlnons (v5r-ti'-d2i-nos) 

a. py5riva, huimaava. 
vertlgro (vttr'-t'i-gou) n. hui- 

maus. 
very (ve'-rl) 1. a. todellinen; 

juuri sama; — 2. adv. san- 

gren. 
vesicatory (ve'-si-ka-to-ri) n. 

vetolaastari. 
vesicle (ve'-si-kl) n. rakkula. 
vesper (Yes'-p(5r) n. iltatahti; 

ilta. 
vessel (ves'-el) n. astia; lai- 

va. 
vest (vest) 1. n. puku; liivi; 

— 2. tr. pukea, varustaa; 
an taa jollekin [in] — 3. itr. 
Joutua Jollekin [in]. 

vestal (ves'-tal) a. neitseelli- 
nen. 

vestibule (vest'-ti-bjuul) n. 
etehinen. 

vestlve (ves'-tid£) n. jaiki. 

vestment ( vest'- men t) n. pu- 
ku. 

vestry (ves'-tri) n. sakasti. 

vestvre (ves'-tjur) n. puku. 

vetcb (vetd) n. virna, hiiren- 
herne. 

veteran (ve'-tOr-an) 1. a. 
kauan palvellut, kokenut; 

— 2. n. 80tava.tv\vvii». VET 334 YIO TeteriaaxiaB (ve-tOr-i-nei'-ri- 

an) n. eminlM.akftri. 
veto (vii'-to) xk. kielto-oikeus. 

kielto. 
Tex (veks) tr. kiusata, M.rsyt- 

Texalioit (vek-sei'-Son) n 

kiusaaminen ; suru. 
Texatlons (-Sos) a. kiusoitta- 

va. 
vexer (vek'-85r) n. kiusaaja 
TUible (vai'-a-bl) a. el^m&an- 

pystyvfi.. 
viaduct (vai'-a-dokt) n. silta- 

laitos. 
▼lal (vai'-al) n. pieni pullo. 
▼land (vai'-and) n. ruokata- 

vara 
vibrate (vai'-breit) v. heilut- 

taa, heilua. 
vibration (-brei'-Son) n. hei- 

lahdus. 
vibratory (vai'-bra-to-ri) a 

heiluva. 
vicar (vr-k5r) n. sijainen: 

apulaispappi. 
vicarious (vai-kei'-ri-os) a 

sijainen. 
vice (vais) n. virhe, vika; pa- 
he; ruuvipenkki. 
vice- (vais) alkutavu, merkit- 

sev3,: vara-, sijais- [esim 

viceroy (vais'-roi) n. sijais- 

kuningras]. 
vlclnagre (vi'-si-ned2) n. naa- 

puristo, 13,hei8yys. 
vicinity (vi-si'-ni-ti) n. lahei- 

syys. 
vicious (vi'-§os) a. virheelli- 

nen; turmeltunut. paha: 

pahankurinen. 
vicissitude (vi-si'-si-tjuud) n 

vaihtelu. 
victim (vik'-tim) n. uhri. 
victimise (vik'-ti-maiz) tr. 

uhrata; pett3.£l. 
victor (vik'-tiir) n. voittaja. 
victorious (-tou'-ri-os) a. voi- 

tokas. 
victory (vik'-to-ri) n. voitto. 
victual (vitl) tr. varustaa 

muonalla. 
vlctualer (vit'-15r) n. muo- 

nanhankkija; ravintoloitsi- 

Ja; muonalaiva. 
victuals (vitlz) n. pi. muona- 

varat. 
videlicet (vi-de'-li-set) adv. 

nimittain. 
Tie (vsLi) itr. kilvoltella, kil- 

pailla. tarkastus; kasitystapa t 

-kyky; nakOpiirl; taulu; 

maisema; tarkoitus; — 2. 

tr. katsella. tarkastaa. 
viewer (vjuu'-5r) n. katseli- 

ja, tarkastaja. 
vlarll (vi'-diil) n. yOvalvomi- 

nen. 
vlflTllance (-ans) n. valvomi- 

nen, valppaus. 
vlflTllant (-ant) a. valvova, 

valpas. 
vigmette (vin-jef) n. nimiko- 

ristus. 
viaror (vi'-gor) n. voima, reip- 

paus. 
viarorous (-os) a. voimakas. 

reipas. 
vile (vail) a. kehno» katala, 

kur JSm 
villify (vi'-li-fai) tr. halven- 

Villa (vi'-la) n. huvila. 
vUiaare (vi'-ledij n. kyia. 
villager (vi'-led2-5r) n. kyia- 

lainen. 
villain (vi'-lin) n. konna. 

roisto. 
vlllalnons (vi'-li-nos) a. kur- 

J a, katala. 
villainy (-ni) n. konnuus, ka- 

taluus. 
villous (vi'-los) a. karvainen. 
vim (vim) n. voima, tar mo. 
vincible (vin'-si-bl) a. mah- 

dollinen voittaa. 
vindicate (vin'-di-keit) tr. 

puolustaa; nayttaa oikeak- 

si ; vaatia. 
vindication (-kei'-Son) n. puo- 

lustus. 
vindicatory (vin'-di-ke-to-ri) 

a. puolustava; rankaiseva. 
vindictive (vin-dik'-tiv) a. 

kostonhimoirfen. 
vine (vain) n. viinikdynn5s; 

kdynndskasvi. 
vinedresser (vain'-dre-sOr) n. 

viinitarhuri. 
vinegrar (vi'-ni-g5r) n. etlkka. 
vineyard (vain'-jtfrd) n. vii- 

nitarha. 
vinous (vai'-nos) a. vilnl-. 
vintage (vin'-tedi) n. viinln- 

korjuu 1. -sato. 
vintner (vint'-niir) n. viini- 

kauppias. 
viol (vai'-ol) n. alttoviulu. 
vlolable (vai'-o-la-bl) a. hel- 

posti loukkaantuva. 
violate (-leit) tr. loukata, rik- vfeiv Cvjfuu) 1. n. nakS, k.atse,\ \s.obl\ YvS^vaiata. VIO 335 voc violation (-lei'-Son) n. louk- 

kaus. rikos; hiiv&istys. 
violator (vai'-o-lei-tfir) ». 

loukkaaja, rikkoja; hapfti- 

sija. 
violence (-lens) n. vSLkivalta; 

rajuus, kiivaus: havftistys. 
violent (-lent) a. raju, kiivas, 

valtava 
violet (vai'-o-let) n. orvokki; 

punasinertava vari. 
violin (vai'-o-lin) n. viulu. 
violinist (-li'-nist) n. viulun- 

soittaja. 
viper (vai'-p6r) n. kyykaar- 

vlperona (-os) a. myrkylli- 

nen. 
vlrasro (vai-rei'-go) n. mies- 

mainen nainen. 
virgin (v5r'-d2in) n. neitsyt. 
vlrslnlty (-dii'-ni-ti) n. neit- 

syys. 
virile (vai'- 1. vi'-rll) a. mies- 

puolinen, miehen-. 
virility (-ri'-ll-ti) n. miehuus. 
virtual (v5r'-tju-al) a. teho- 

kas; todellinen. 
virtue (v6r'-tju) n. hyve, avu; 

siveys; tehokkuus. 
vlrtnons (-tju-os) a. hyva- 

avuinen, sivea. 
vlmlence (vi'-ru-lens) n. 

myrkyllisyys, katkeruus. 
virulent (-lent) a. myrkylli- 

nen, katkera. 
virus (vai'-ros) n. myrkky. 
vlaasre (vi'-zed2) n. katse, 

kasvot 
vlacld (vr-sid) a. tahmea. 
vlacoslty (vis-k&'-si-ti) n. 

tahmeus. 
vlacount (vai'-kaunt) n. krei- 

vl. 
viacous (vis'-kos^ a. tahmea. 
viae (vais) n. ruuvipenkki. 
vlalblUty (vi-zi-bi'-li-ti) n. 

nakyvaisyys. 
vialble (vi'-zi-bl) a. nakyva. 
vlalon (vi'-2on) n. nak5; na- 

ky. 
vialonary (-e-ri) 1. a. naen- 

nainen; nakyjanakeva; — 

2. n. aaveidennakija; hou- 

railija. 
vlalt (vi'-zlt) 1. n. kaynti, vie- 

railu; — 2. tr. kayda katso- 

massa; katsastaa; rangais- 

ta. 
vlaltatlon (vi-zi-tei'-Son) n. 

kaynti; katsastelu; vitsaus. vlaltor (yi'-zi-t5r) n. vierai- 
lija. 

vlaltorial (-tou'-ri-al) a. kat- 
sastelu-. 

vlata (vist'-ta) n. nakttala; 

puistokaytava. 

visual (vi'-iu-al) a. naktt-. 
vital (vai'-tal) a. eiamisen-, 

elin-; tarkea. 
vitality (-ta'-li-ti) n. elin- 

voima. 
vitals (vai'-talz) n. pi. tftr- 

keimmat ruumiinelimet; e- 

linehdot. 
vitiate (vi'-Si-eit) tr. turmel- 

la; tehda mitattamaksi. 
vitiation (-ei'-Son) n. turme- 

leminen; mitatt^maksi te- 

keminen. 
vitreous (vit'-ri-os) a. lasi- 

mainen. lasi-. 
vltrlfactlon (vit-ri-fak'-Son) 

n. lasitus. 
vitrify (vit'-ri-fai) v. lasittaa. 
vitriol (vit'-ri-ol) n. vlhtrilli. 
vituperate (vai-tjuu'-pOr-elt) 

tr. moittia. 
vivacious (vai-vei'-Sos) a. 

vilkas, pirtea. 
vivacity (vai-va'-si-ti) n. pir- 

teys 
vivid (vi'-vid) a. eloisa, vil- 

kas 
vividness (-nes) a. eloisuus. 

vilkkaus 
vlvlflcatlon (vi-vi-fi-kei'-Son) 

n elvytys 
vivify (vi'-vi-fai) tr. elvyt- 

taa. eiahdyttaa. 

viviparous (vai-vi'-pa-ros) a. 

eiavia sikittita synnyttftva. 
vixen (viksn) n. akapussi 

(nainen). 
via. (viz) lyhennys = videli- 
cet, 
visard (vi'-z5rd) n. naamio. 
vocabulary (vo-kab'-Ju-le-ri) 

n. sanakirja; sanavarasto. 
vocal (vou'-kal) 1. a. aane- 

kas; laulu-: soinnilllnen, 

aanti(i-; — 2. n. aantiO, vo- 

kali. 
vocalist (vou'-ka-list) n. lau- 

laja. 
vocation (vo-kei'-Son) n. kut- 

sumus, ammatti. 
vociferate (vo-si'-fOr-e**) ttr. 

huutaa. 
vociferation (-ei'-Son) n. huu- 

taminen. 
vociferous (-si'-ftif-os) a. 

huutava. VI. VOG 336 WA (vougr) n. muoti. 

▼olce (vols) n. H&ni; sointi. 
▼oleclcMi (vois'-les) a. ft&ne- 

t»n. 
▼old (Yoid) 1. a. tyhjH; avoin; 

puuttuva; mltatttn; — 2. n. 

tyhjyya: — 8. tr. tyhjentaa; 

uloBtaa; tehdft mitftttdmak- 

«L 
▼oldable (yoi'-da-bl) a. mah- 

doUinen tyhlent&& L tehdIL 

mit&ttOmftksL 
▼oldaBce (-dILns) n. tyhJentSL- 

minen: karkoitus; (yiran) 

ayonaisuus. 
TOlatUe (y&'-la-til) a. haihtu- 

▼a. 
▼olatlUty (v&-la-ti'-ll-ti) n. 

haihtuvaisuus. 
TolatllUe (y&'-la-ti-laiz) tr. 

haihduttaa. 
Tolcanlc (v&l-kM.'-nik) a. tuli- 

vuoren-. 
▼alcABo (v&l-kei'-no) n. tuli- 

vuorl. 
Tolltloit (vo-li'-fion) n. tahto. 
▼olley (y&'-li) n. kuulasade; 

Durkaus 
volnblUty' (v&-lu-bi'-li-ti) n. 

juoksevuus; sulavuus. 
Toluble (v&'-lu-bl) a. juokse- 

ya; sulava. 
Tolmne (v&r-jum) n. nidos, 

kirja; tilavuus. 
Tolmnlnoiia (-luu'-mi-nos) a. 

laaja. 
▼olnntary (v&'-lon-te-ri) a. 

yapaaehtoinen : tarkoituk- 

sella tehty. 
Toliinteer (v&l-on-tiir') 1. n. 

vapaaehtoinen; — ^. itr. va- 

paaehtoisesti ottaa osaa. 
Tolnptuary (vo-lopt'-Ju-e-ri) 

n. hekumoitsija. 
▼olnptuona (-ju-os) a. heku- 

mallinen. Tolnte (yo-luutO n. kiemun 

n&kinkenklt. 
Tomlt (y&'-mit) 1. n. oksei 

nus; — 2. y. oksentaa. 
▼omltory (y&'-mi-to-ri) n. oli 

sennuB-aine. 
▼omdoiui (yo-rei'-Sos) a. al 

XUUB. 

▼oradty (-r&'-si-ti) n. al: 

naus. 
Tortex (voor'-teks) n. pyOi 

TOtary (vou'-ta-ri) a. 1. 1 

Juhlallisesti luyattu. 
Tote (yout) 1. n. &3,nestyi 

a,ani; — 2. y. aanestaM.; yj 

lita. 
Toter (vou'-tiir) n. aanestaji 
▼otlre (-tiv) a. juhlalllses 

luvattu. 
vouch (vaut§) v. kutsua tc 

distajaksi; todistaa; vahvh 

taa« 
vouchsafe (vautS-seir) 

my5ntaa. suvaita. 
vow (vau) 1. n. pyha lupau 

vala; — 2. v. juhlallises 

luvata, pyhittaa. 
vowel (vau'-el) n. aantid, v< 

kali. 
voyaare (vol'-edi) 1. n. matk; 

merimatka; — 2. itr. ma' 

kustaa. 
vnlffar (vol'-gSr) 1. a. yle 

nen, joka-aikainen; raaki 

— 2. n. rahvas. 
vnlgrarlsm (-izm) n. raakuui 

raaka puhetapa. 
vnlffarlty (-ga'-ri-ti) raakuu 
vulnerable (vor-nor-a-bl) 

mahdollinen haavoittaa. 
vulnerary (-n5r-e-ri) a. has 

voja parantava. 
vulture (vol'-tjur) n. korpp 

kotka 
vulturlne (-tjur-in) a. kotk£ 

mainen. W wabble (wftbl) itr. horjua. 
-wwid (w&d) n. kimppu; tukku; 

tulppa, vanu. 
waddle (w&dl) itr. kayda tul- 

juen. 
wade (weid) itr. kahlata. 
wady (w&'-di) n. kuivunut 

yirranuoma. 
wafer (wei'-fttr) 1. n. kakku; 

5yiatti; suulakka; 2. tr. 

aulkea sinetilia. waft (waft) 1. y. uittaa, u; 

da; — 2. n. tuulahdus; mei 

kinanto lipulla. 
wagr (wag) 1. n. nyakkays 

velikulta; — 2. v. heiluttaj 

heilua, huiskia. 
waare (weid2) tr. lySda veto; 

uskaltaa; kayda sotaa. 
waser (wei'-dziir) 1. n. vet< 

— 2. tr. lyfida vetoa. 4k: 


el'-dicB) n. 


pi. palk- 


(wa'-Bflr-i) 


n. kuje 
a, lystl- 


'i^'iry V. 


belluttaa 
(■Bon-Hr) n 
wEff-teil) 


ajurl. 
n. UetS.- J7 WAR 

I wallow (wt'-lo) llr. klerltol- 

Itt, rypea 
waluM (wftl'-not) n. pftbklna- 

puu, pahklna. 
walrus (w&r-roa* n. murau. 
walta (woolta) J 
2. Itr. — ' — — 


wait (welf) n. ICytfltavara; 

harhallHa, 
wall (well) 1. n. valltua; — 2. 

V. vallttaa, volhkla. 
wBluBcot {welna'-k&t) n. lau- 

doituH, panetUnkl. 
Wfllat (welsC) n. vyStftiset^ 

lllvl. 

;'-kot 1. wea'- te. tw- waller (wel'-tBr 


n 


palvellja. 


waltlnK''''{wef.t II) 


n. odotuB; 


palvelus. 
marlneltsyt. 


waltlnv-Toom <- 
HI) n. odo- 
n, nala- 


tarjolllja. 


waive (welv) tr 


lu 


pua; hyl- 


jatk. 


wake (welk) 1 
.1 


&. valvoai 


wakeful (-ful) 

valpaa. 
wak« (welkn) 


a. 


valvoTa. 


V. 


herSttBil. , (w&n'-dBr) .... 

hallla, kutkea, polketa. 
waadeicr Cw&n'-dttr-6r) n. 

harhaillja. matkam lea- 
wane (wein) 1. n. v&hennya; 
! rappeutuminen; loppukuu: 

— 2. Itr. Tahentyft; rappeu- 

wanneaa (wtn'-nes) n. kal- 

I ta: faaluta, tahtoa. 
wanton (wAn'-ton) 1. A. Val- 
laton; turmeltunut; Iratas; 

— i. n. houkkio, narrl; Ira- 
tailUa; — 3. Itr. mellastaa. 
telmlK. IrstallU- 

wantoane* (-nea) n. Tallatto- 
, muus; hulkentelevalauus. 

war (woor) 1. n. Bota; — !. 
I Itr. k&ysk Botaa, sotla. 

warble (woorbl) y. varlsyt- 
t&a. v&rlata,; vlaertKft, lirlt- -blQr) 1 vely; kaytava; mikl: - 

V. kayda. ka.veiia: kav> 

tfia; kayttaytya. warbler (woor' 

lullntu. 
ward (woord) I. n. vartiolml- 

nen. vahtl; vartlja; puolua- 
! tuB-aaento: holhous: hoU 

hokkl; vaallplirt; oaaato: — 
! !. V. Tartrolda, Buojella; (woora'-roub) vaatekammio. la. ka.velli 

ytya. 

■-kOr) 

wall (wool) rallt; — 2. 
muurellla 1. vallellla, 
wallet (w&'-let) n. matka- 

wall-eye'(wool'-al) n, mulko- 

Blima; kuha. 
wallop (w4'-lop) Itr. klehua; 

ruoskla. keplttaa. warehonae (-taaua) n, varaa- 

wartare (woor'-feer) n. BOta- 

palvelUB, Bodank&yntl. 
il'-ri-nea) n. ra- WAR 339 WBA V. tulinen; varakas; — 2. 

lUmmittSia., lM.mmet3.. 

(woormth) n. 19.mp0. 
(woorn) tr. huomaut- 

taa; varoittaa. 
wamlnir (-ifi) n. varoitus; 

huomautus. 
frarp (woorp) 1. n. loimi 

(kankaassa); hinauskOysi; 

karsaus; lieju; — 2. v. vaan- 

tftS. 1. y8,M,ntyM. karsaaksi; 

hinata k5ydelllL ; luoda 

(kangrasta); poiketa har- 

haan. 
warrant (w&r'-ant) 1. n. val- 

tuutus, valtakirja; vangrit- 

semismM.M.rS.ys; takaus; — 2. 

tr. vakuuttaa, taata; val- 

tuuttaa; oikeuttaa. 
warrantable (-a-bl) a. valtuu- 

tettu, oikeutettu, luvalli- 

nen. 
.warrantee (w&r-an-tii') n. 

valtuutettu; henkil5, jolle 

takaukseen mennaa,n. 
warranter (w&r'-an-tOr) n. 

takaaja. 
warranty (-ti) n. takuu. 
warren (w&r'-en) n. kaniini- 

tarha; kalasHiliti. 
warrior (woor'-j5r 1. w&'-rl- 

5r) n. sotilas. 
wart (w&rt) n. syylM,, pahka. 
warty (woor'-ty) a. syyiai- 

nen. 
yvwM (w&z) imp. verbistSL be. 
waah (w&§) 1. n. pesu; pyyk- 

ki; alanko; tulva; lieJu; pe- 

suvesi; metallikuori; rasva; 

varl; — 2. V. pestS,, huuh- 

toa; paallysma ohuella v^- 

ri- 1. metallikerroksella, 

tehdS, pyykkiM,; kest^^. pe- 

semistS,. 
w^asher-^voman (wd.'-S5r-wu- 

man) n. pesijsltar. 
waahy (wa'-Si) a. vetinen, 

kostea; heikko. 
waap (w&sp) n. ampiainen. 
waaplab (was'-pi§) a. ampiai- 

senkaltainen ; &kainen. 
waste (weist) 1. a. autio; ar- 

voton; hylky-; — 2. n. hSL- 

vltys; tappio; tuhlaus; era- 

maa; arvottomat jatteet; — 

3. V. havittaa; kuluttaa; 

tuhlata; vahingoittaa; ku- 

lua, havita. 
wasteful (-ful) a. havittava, 

tuhoisa; tuhlaava. 
wrnteM (w&td) 1. n. vartija, 

vahti; taskukello; — 2. v. valvoa; vartioida; vaijya; 

tarkastaa, katsella. 
watcher (w&t'-S5r) n. vartija, 

vahti. 
watchful (w&tS'-ful) a. val- 

pas, varova. 
watchmaker (-mei-k&r) n. 

kelloseppa. 
watchman (-man) n. y 5 var- 
tija. 
irratchvrord (-w5rd) n. tun- 

nussana. 
water (woo'-tOr) 1. n. vesi; 

— 2. V. kastella, kastua; 
Juottaa. 

watercolor (-ko-15r) n. vesi- 
vari. 

waterfall (-fool) n. veaipu- 
tous. 

waterproof (-pruuf) a. veden- 
kestava. 

watery (woo'-tor-i) a. veti- 
nen. 

wattle (w&tl) 1. n. oksa, ri- 
su; vuoli; (kukon) harja; 

— 2. tr. sitoa risuista; pu- 
noa. 

wave (weiv) 1. n. aalto; viit- 
taus; purkaus; — 2. v. aal- 
toilla; rypistaa; heiluttaa; 
antaa merkki, viitata. 

waver (wei'-v6r) itr. heilua, 
horjua. 

wavy (-vi) a. aaltoileva, liek- 
kuva. 

wax (waks) 1. n. vaha; lak- 
ka; piki; — 2. tr. vahata; 

— 3. itr. kasvaa; tulla Jok- 
sikin. 

waxen (waksn) a. vahasta 

tehty. 
waxy (wak'-si) a. vahankal- 

tainen, pehmea. 
way (wei) n. tie, katu, polku, 

rata; valimatka; keino, va- 

likappale; suunta; tapa; 

kayt^stapa; menettelytapa; 

— by the way ohimennen 
sanoen. 

waybill (-bil) n. matkustaja- 

luettelo. 
wayfarer (-fee-riir) n. mat- 

kustaJa 
waylay (-lei) tr. olla vaijyk- 

sissa. 
ivayward (-wiird) a. itsepai- 

nen. 
we (wii) pron. me. 
weak (wiik) a. heikko. 
weaken (wiikn) tr. heikon- 

taa. WEA 3.^9 WEL weakness (wiik'-nes) n. heik- 

kous. 
weal (will) n. hyvinvointi, 

onnellisuus. 
weald (wiild) n. metsM.; aavik- 

ko. 
wealth (welth) n. varallisuus, 

rikkaus. 
wealthy (wel'-thi) a. varakas. 
wean (wiin) tr. vieroittaa 

(lasta); totuttaa pois. 
weapon (we'-pon) n. ase. 
weaponed (-pond) a. asestet- 

tu. 
wear (weer) 1. v. [wore; 

worn] kantaa, kayttaa; ku- 

luttaa, hivuttaa; kestaa; 

kulua; — 2. n. kulutus, ku- 

luminen; puku; muoti. 
wear (wiir) n. pato, sulku. 
vrearlnes (wii'-ri-nes) n. uu- 

pumus, vSsymys. 
wearisome (-som) a. vUsytta- 

i¥earl8omeneii8 (-nes) n. v&- 

syttavaisyys. 
weary (wii'-ri) 1. a. uupunut, 

vasynyt; vasyttava; kyl- 

lastynyt [of]; — 2. tr. va- 

sytt^a; kiusata. 
w^easel (wiizl) n. k^rppS,. 
weather (we'-dh6r) 1. n.' saa, 

ilma; — 2. tr. tuulettaa; 

kestaa; purjehtia tuuleen. 
weather-bonnd (-baund) a. 

myrskyn viivyttama. 
irreathercock (-k&k) n. tuuli- 

viiri; hailyva henkil6. 
weathergrlass (-glas) n. ilma- 

puntari. 
weave (wiiv) tr. [wove; 

woven] kutoa; punoa. 
w^eaver (wii'-vor) n. kankuri. 
irreasen (wiizn) a. ohut, tera- 

va, kuihtunut. 
vreb (web) n. kutous, kudos; 

verkko; levy; uimarapyia. 
webfooted (-fu-ted) n. rapy- 

lajaloilla varustettu. 
wed (wed) v. menna naimi- 

siin, naida. 
weddlngr (we'-difi) n. haat 
wedgre (wed2) 1. n. kiila; 

mOhkaie; — 2. tr. kiilata, 

halkaista; pusertaa. 
ir^edgre-shaped (-§eipt) a. kii- 

lanmuotoinen. 
ir^edlock (wed'-l&k) n. avio- 

liitto. 
l^ednesday (wenz'-de) n. kes- 

kiviikko. 
ywee (wii) a. pikkarainen. weed (wild) 1. n. puku; suru- 
puku; rikkaruoho; sikaari; 

— 2. tr. puhdistaa rikkaruo- 
hoista. 

weedy (wii'-di) a. rikkaruo- 

hojen peittama. 
week (wiik) n. viikko. 
vreek-day (-dei) n. arkipaiva. 
weekly (wiik'-li) a. viikottai- 

nen, viikko-. 
weep (wiip) v. [wept; wept] 

itkea; 4surra; tippua. 
weeper (wii'-p6r) n. itkija; 

surunauha. 
weepingr (wii'-pifi) 1. a. itke- 

va; riippaoksainen; — 2. n. 

itku, valitus. 
iPveeplngr-w^iUow (-wi'-lo) n. 

kyynelpaju. 
vreevll (wfivl) n. jyvamato; 

tuhohyiinteinen. 
weft (weft) n. kude (kan- 

kaassa) ; kudos. 
welflTh (wei) v. punnita; pai- 

naa; nostaa yl5s. 
welgrhable (wei'-a-bl) a. mah- 

dollinen punnita. 
welgrher (wel'-6r) n. vaaka- 

mestari. 
weigrht (weit) 1. n. paino, pai- 

navuus; painomitta; — 2. tr. 

rasittaa painolla. 
welffhtineas (wei'-ti-nes) n. 

painavuus; tarkeys. 
welgrhty (-ti) a. raskas; tar- 

kea. 
vrelr (wiir) n. pato, sulku. 
weird (wiird) a. yliluonnolli- 

nen; sallimuksen-. 
ipveleome (wel'-kom) 1. a. ter- 

vetuUut; — 2. n. tervetuliai- 

set, tervehdys; — 3. tr. toi- 

vottaa tervetulleeksi. 
weld (weld) tr. takoa yhteen. 
welfare (wel'-feer) n. menes- 

tys, hyvinvointi. 
vrelkln (wel'-kin) n. taivaan- 

kansi. 
i?re'll (will) = y^e "will 1. i?re 

•hall, 
well (wel) 1. n. laiide; kaivo; 

— 2. itr. pulputa; — 3. on- 
nellinen; terve, hyvinvoipa; 

— 4. adv. hyvin. oikein; so- 
veliaasti; suosiollisesti; — 
aa well as kuin my5skin. 

well-belnff (-bii-ifi) n. hvvin- 

vointi. 
i^ell-born (-boorn) a. Jalosu- 

kuinen. 
well-bred (-bred) a. hionosti 

sivlstynyt^ WBL 340 WHB well-faTored (-fel-vttrd) a. 

sievS,. ihana. 
ir^ell-knoipvii (wel'-noun) a. y- 

leisesti tunnettu. 
well-nlgrh (-nai) adv. mel- 

kein. 
well-to-do (-tu-duu) a. hy- 

vinvoipa. 
wellsprlnar (-sprifi) n. lahde. 
wellwlaher (-wi-S6r) n. suo- 

sija. 
liVeUili (welS) 1. a. walesilai- 

nen; — 2. n. walesinkieli. 
welsher (wel'-Siir) n. hevos- 

huijari. 
welt (welt) 1. n. reunus; pal- 

le; — 2. tr. reunustaa. pal- 

listaa. 
welter (wel'-tor) 1. n. loka; 

— 2. itr. kieritelia, rypea. 
wen (wen) n. ontto kasvan- 

nainen talirauhasessa. 
wench (wentS) n. tyttfi; irs- 

tas nainen; neekerinainen. 
wend (wend) v. menn£l, lah- 

tea. 
went (went) imp. verbista, go, 
wept (wept) imp. 1. pp. ver- 

bista i^eep. 
were (wi5r) ijnp. verbistS. be. 
west (west) 1. n. lansi; — 2. 

a. lantinen; — 3. adv. lan- 

teenp&in. 
westerly (wes'-t5r-li) -vweU' 

tern (-torn) a. lM.ntinen, 

mnsi-. 
westward (west'-w5rd) adv. 

l£Lnteenp9.in. 
wet (wet) 1. a. marka, kos- 

tea; — 2. n. markyys, kosteus; 

— 3. tr. kostuttaa, kastella. 

i^ether (we'-dh5r) n. oinas. 

wetness (wet'-nes) n. kos- 
teus. 

wet-nurse (-n5rs) n. imetta- 

ja. 

wettlsh (wet'-i§) 

ko. 
whack (hwak) 1 

minen; — 2. v, 

koa. 

whale (hweil) n. valaskala. 
whalebone (-boun) n. valas- 

kalanluu. 
whale-flsher (-fi-S&r) n. va- 

laanpyytaja. 
whap (hw&p) 1. n. isku, si- 

vallus; — 2. v. hosua; pudo- 

ta tupsahtaa. 
whapper (hw&p'-5r) n. mah- 

dottoman suuri valhe. 
wrharf (hwoort) 1. n. laiturV', a. kosteah- 

n. hakkaa- 
hakata, ta- — 2, tr. varus taa laiturilla; 
tuoda laituriin. 

wharfagre (hwoor'-fedi) n. 

laiturimaksu. 
wharflnarer (-fin-d20r) n. lai- 

turinomistaja 1. -vartija. 
what (hw&t) pron. mika, mi- 

ta; joka; millainen. 
whateTer (hw&t-ev'-5r) pron. 

mika hyvansa. 
whatsoever (hw&t-80-ev'-5r) 

pron. mika hyvans^. 
wheat (hwiit) n. vehna. 
wheaten (hwiitn) a. vehnai- 

nen. 
wheedle (hwiidl) v. viekotel- 

la; imarrella. 
wheel (hwiil) 1. n. pySra, ra- 

tas; rukki; rukkiratas; pol- 

kupyara; — 2. v. py5rittaa; 

kulettaa pySrilia 1. karry il- 
ia; pydria, kieria. 
wheelbarroi^ (-ba-ro) n. ty6n- 

t5karryt. 
wheeler (-6r) n. aisahevonen. 
vrheelplougrh (-plau) n. py5- 

rilia varustettu aura. 
wheelwriarht (-rait) n. karry- 

seppa. 
wheese (hwiiz) itr. laahattaa, 

ahkya. 
whelk (hwelk) n. merisim- 

pukka. 
whelm (hwelm) tr. upottaa. 
whelp (hwelp) 1. n. penikka; 

— 2. itr. penikoida. 

irrhen (hwen) adv. milloin; 

Jolloin, kun; vaikka. 
vrhence (hwens) adv. mista?. 

Josta. 
iFThencesoever ( hwens -so- ev'- 

5r) adv. mista hyvansa, 
whenever (hwen-ev'-6r), 

i^hensoever (hwen-so-ev'- 

5r) adv. milloin hyvansa. 
iFThere (hweer) adv. missa?, 

jossa; mihin?, jonne. 
whereabouts (-a-bauts') 1. 

adv. mHia seuduilla; minka 

iohdosta; — 2. n. olinpaik- 
i^a. 
i^hereas (hweer-aa') konj. 

kun nyt, koska; ottaen huo- 

mioon etta*. kun painvas- 

toin. 
whereat (-at') adv. minka 

Johdosta, Jolloin. 
whereby (-bai') adv. minka 

kautta. 
wherefore (hweer'-foor) adv. 

1. konj. minkatahden, Jon- 

Viatahden. WHE 341 wherein (-in') adv. missM,, Job- whereof (-&f' 1. -&v') adv. mis- 

t&* Josta. 
whereon (-&n') adv. millft, 

Jolla. 
'Whereupon (-o-p&n') adv. 

minka perM-stH. 
wrherever (hweer-ev'-5r) adv. 

missS. hyvM.n8&.. 
wkerewltk r-with' 1. -wldh') 

adv. minka kanssa, millM,. 
wherry (hwe'-ri) n. venhe. 
whet (hwet) 1. n. hiomlnen; 

kiihotin, naukku: — 2. tr. 

hioa, teroittaa: klihoittaa. 
whether (hwe'-dhttr) 1. konj. 

tokko, -ko, -k6; — 2. pron. 

kumpi. 
irrhetstone (hwet'-stoun) n. 

hiomiskivi, tahko, kovasin. 
whey (hwei) n. hera. 
which (hwitd) pron. kuka, 

mika, kumpi; Joka. 
whichever (-ev'-5r) a, kuka 

1. mikS, 1. kumpi hyv3.ns3.. 
whiff (hwif) 1. n. henkays, 

tupraus; — 2. v. puhkia, 

tupruttaa. 
whlc: (hwig) n. whigi, vapaa- 

mielinen (Englannissa). 
while (hwail) 1. n. hetki, ai- 

ka, vaiiaika; — 2. konj. sil- 

IH. aikaa kun; niin kauan 

kun; — 3. tr. viettaa. 
whilst (hwailst) adv. = while, 
whim (hwim) n. oikku, p^a- 

h&npisto; vintturl. 
whimper (hwim'-p6r) 1. n. 

nyyhkytys; — 2. itr. itkeS. 

nyyhkyttaa. 
i^hlmsey (hwim'-zi) n. = 

ivhbn. 
whimsical (-zi-kal) a. oikul- 

linen. 

whimsicality (-ka'-li-ti) n. 
oikullisuus. 

whine (hwain) 1. n. vikina, 
vaikeroiminen; — 2. itr. rui- 
kuttaa, vaikeroida, nyyh- 
kyttaa. 

whinny (hwi'-ni) itr. hirnua. 

whip (hwip) 1. n. piiska. 
ruoska; ajuri; myllyrisiipi: 
— 2. tr. piiskata, ruoskia. 

whlpper (hwip'-ttr) n. ruos- 
kija. 

whlppersnapper (-snap'-Or) n. 
vahapatainen henkiia. 

whlpplnc: (hwi'-plfl) n. ruos- 
kiminen, selkasauna. whip-poor-will WHI 
(hwlp-pur- n. n. wil') n. kehraaja (lintu). 
whlpsaw (hwip'-soo) n. pelti- 

saiia 
whir (hw(ir) itr. pyOria, bu- 

rista. 
whirl (hwSrl) 1. n. pydrina, 

kieppuminen; p-'Orre; — 2. 

V. pyttrittaa. pySria. 
whlrlMiT (hw8rl'-li-jrig) 

hyrr^. kiekka. 
whirlpool (hw5rl'-puul) 

py5rre, kurimus. 
whirlwind (-wind) n. tuulis- 

paa. 

whisk (hwisk) 1. n. pyyh- 
kays. pieni luuta, vispiia; — 

2. tr. lakaista; vatkata; 
pyyhkaista. 

whiskers (hwis'-k5rz) n. pi. 

viikset; poskiparta. 
whiskey K whisky (hwis'-ki) 

n. paloviina, viski. 
whisper (hwls'-p9r) 1. n. 

kuiskaus; — 2. v. kuiskata. 
whisperer (-p0r-5r) n. Icuis- 

kaaja; Juoruaja; salapurija. 
whist (hwist) 1. Interj. vaiti!, 

aaneti!; — 2. a. aanetfin; — 

3. n. vhistipeli. 

whistle (hwisl) 1. n. vihel- 

lys; pilli, huilu; — 2. v. vi- 

heltaa, vinkua. 
i^hlt (hwit) n. hiukkanen. 
i^hlte (hwait) 1. a. valkea, 

valkoinen; kalpea; puhdas; 

— 2. n. valkea vari: valku- 

ainen; valkeaihoinen; — 8. 

tr. valkaista. 
whitebait (-belt) n. salakka. 
whiteflsh (-fi§) n. jarvisiika. 
white-lime (-laim) n. kalkki- 

vesi, kalkitus. 
whiten (hwaitn) tr. valkaista. 
whltener (hwait'-nOr) n. val- 

kaisija. 
whiteness (-nes) n. valkoi- 

suus; kalpeus; puhtaus. 
whitewash (-w&S) 1. n. kalk- 

kivesi; — 2. tr. Valkaista 

kalkkived^lia. 
whltner (hwi'-dh5r) adv. min- 

ne; jonne. 
whitish (hwai'-ti§) a.- val- 

keahko. 
whltlovr (hwit'-lo) n. kyn- 

nenajos. 
Whltmonday (hwit'-mon-de) 

n. helluntaimaanantai. 
Whitsunday (hwitsn'-de) n. 

helluntai. WHI M^ WIN Whitsuntide (hwitsn'-taid) n. 

helluntaiviikko. 
wklttle (hwitl) v. veistelllL, 

vuolla. 
irrlJa (hwiz) 1. n. suhina; -^ 

2. itr. suhista. 
-wlio (huu) pron. kuka, ken, 

joka. 
irrhoever (huu-ev'-6r) pron. 

kuka hyv^nsS,. 
ir^hole (houl) 1. a. koko, kaik- 

ki. kokonainen. eheSL; ter- 

ve; — 2. n. kokonaisuus. 
vrholesale (hour-seil) 1. n. 

tukkukauppa; — 2. a. tuk- 

Icu-; joukko-. 
ir^holesome (hour-som) a. ter- 

veellinen. 
i^hom (huum) akkus. pron. 

IFThO. 

whoop (huup) 1. n. sotahuu- 

to; korahdus; hyy-ppS.; — 2. 

itr. huutaa, kiljua; yskisl. 
i^hooplncr-coucrh (huup'-ift- 

koof) n. hinkuyskSL, 
i¥hop (hw&p) = w^hap. 
whopper (hw&p'-or) =i ivhap- 

per. 
i^hore (hoor) 1. n. huora; — 

2. itr. harjdittaa huoruut- 

ta; palvella epS,jumalia. 
irrhoredom (hoor'-dom) n. 

huoruus; ep^Jumalanpalve- 

lU8. 

i^horl (hwSrl 1. hwoorl) n. 

kukkaterttu. 
whortleberry (hw5rtl'-be-ri) 

n. mustikka. 
whose (huuz) pos. pron. ke- 

nen, Jonka. 
w^hosoever (huu-so-ev'-5r) 

pron. kuka hyvansa. 
why (hwai) adv. miksi, min- 

k^tahden; jonkatahden. 
i^lck (wik) n. lampun- 1. 

kynttilan sydSn. 
wicked (wi'-ked) a. jumala- 

ton, rikollinen, ilke^, kon- 

namainen. 
'Wickedness (-nes) n. Juma- 

lattomuus. rlkoUisuus. 
"Wicker (wi'-k5r) 1. n. pajun- 

oksa; — 2. a. pajuista pu- 

nottu. 
i^lcket (wi'-ket) n. pikku 

portti; sulkuportti; risu- 

koppi. 
"Wide (waid) 1. a. laaja, ava- 

ra, aava, levea; et£Linen; 

avonainen; — 2. adv. laa- 

Jaltl, Jaajalle. 
fvide-awake (waid'-a-welk) 1. a. t&ysin hereillft; ter&y&. 

sukkela; — 2. n. leve&lie- 

rinen huopahattu. 
widen (waidn) v. laajentaa, 

-tua. 
"wldeness (waid'-nes) n. laa- 

Juus, leveys. 
widow (wi'-do) 1. n. leskivai- 

mo; : — 2. tr. ry5st9.Sl pal- 

Jaaksi. 
"Widower (wi'-do-iir) n. leski- 

mies. 
widowhood (wi'-do-hud) n. 

leskenS^olo. leskeys. 
width (width) n. laajuus, le- 
veys. 
wield (wiild) tr. kasitelia, 

kayttaa. 
"Wife (waif) n. vaimo. 
y^K (wig) n. valetukka. 
wlflfht (wait) n. henkild, o- 

lento. 
"wl^^vvani (wig'-w&m) n. in- 

tiaanimaja. 
wild (waild) a. villi, raaka; 

vlljelemat5n; hilliton; raju. 
"wlldemess (wil'-dGr-nes) n. 

sydanmaa, eramaa. 
wildfire (waild'-fair) n. sam- 

mumaton tuli; ruusu (tau- 

ti). 
wlldness (waild'-nes) n. villi- 

tys; raakuus: rajuus. 
wile (wall) n. konnankoukku, 

ansa. 
will (wil) 1. n. tahto; halu, 

taipumus; viimeinen tahto. 

testamentti; — 2. v. tahtoa, 

haluta; olla taipuvainen; 

tehda testanientti. 
willful (-ful) a. itsepllinen: 

ehdoin-tahdoin tehty, tahal- 

linen. 
willfully (-fu-li) adv. tahr.l- 

laan, ehdointahdoin. 
wlUfulneiis (-ful- nes) n. itse- 

pSisyys. 
wllllngr (wi'-lifi) a. halukas. 

valmis, taipuvainen. 
wllllnsrness (-nes) n. halu, tai- 

puvaisuus. 
will-o'-the-wisp (wil'-o-dhe- 

wisp) n. virvatuli. 
willow (wi'-lo) n. paju. 
wily (wai'-li) a. konnankuri- 

nen, viekas. kavala. 
wimble (wimbl) n. kaira, vin- 

tiia, naveri. 
win (win) tr. [won; won] 

voittaa; valloittaa; saavut- 

taa (puolelleen). 
wince (wins) itr. (tuskissaan; WIN M3 WIT kyyristya kokoon. kiemur- 

rella, s^tkahtaa; potkia. 

satki^. 
winch (wlntS) n. veivi, kampi, 

vintturi; potku. 
trlnd (wind, runoissa usein 

waind) 1. n. tuuli; hengri- 

tys; puhallus; p6h5tys; — 2. 

tr. tuulettaa; vainuta; hen- 

grastyttaa; lepuuttaa. 
i^lnd (waind) v. [wound; 

wound] kiertka, kiertya; 

karsiS,; kietoa; hallita mie- 

lens^ mukaan; vet9.3, (kel- 

loa) [up]; mutkia. 
wlndase (win'-ded2) n. eroi- 

tus ampuma-aseen reisLn la- 

pimitan Ja luodin v^lilld,; 

luodin suhaud. 
irrlndboiind (wind'-baund) a. 

vastatuulien viivyttama. 
-windfall (-fool) n. tuulen va- 

ristama hedelma; tuulen 

kaatama puu; onnenpotkai- 

su. 
windfall (-gool) n. ajos hevo- 

sen vuohiaisessa. 
winding (waind'-ifi) 1. a. 

kiertava, mutkiva; — 2. 

kierros, mutka. 
wlndlngr-sheet (-Siit) n. kaa- 

reliina. 
windlass (wind'-las) n. vint- 
turi, vorokki; ankkuritela. 
windmill (-mil) n. tuulimylly. 
window (win'-do) n. ikkuna. 
window-blind (-blaind) n. ik- 

kunaverho. 
wlndow-sash (-saS) n. ikku- 

napuitt^et. 
i^lndow^-shntter (-S5-t5r) n. 

ikkunaluukku. 
windpipe (wind'-paip) n. hen- 

kitorvi. 
ifrlndrow (wind'- 1. win'-rou) 

n. heinakarhe 1. -laes. 
windward (wind'-w6rd) 1. a. 

tuulenpuoleinen; — 2. adv. 

vastatuuleen. ylahankaan; 

— 3. n. tuulenpuoli, yiahan- 

ka. 
windy (win'-di) a, tuulinen; 

kaasuja suolistoon synnyt- 

tava. 
wine (wain) n. viini. 
wins (wifi) 1. n. siipi; pohdin; 

lento; — 2. tr. varustaa 8ii- 

vilia; lennattaa; lentaa. 
wink (wiftk) 1. n. silmanra- 

pays; silmanisku; — 2. tr. 

rapayttaa silmiaan; iskea 

silmaa. winker (wifik'-5r) n. silma- 

lappu (hevosella). 
winner (wln'-5r) n. voittaja. 
wlnnow^ (win'-o) tr. pohtia. 
winter (win'-t6r) 1. n. talvi; 

— 2. itr. talvehtia. 

"Wintry (-tri) a. talvinen, tal- 

ven-. 
winy (wai'-ni) a. viininkal- 

tainen. 
wipe (.waip) 1. n. pyyhkimi- 

nen; nuhde; — 2. tr. pyyh- 

kia. 
"Wire (walr) 1. n. metallilan- 

ka; sahkSlennatin l.-lanka; 

— 2. tr. varustaa langroilla; 

sahkottaa. 

wiredraw (wair'-droo) tr. ve- 
nyttaa lan^aksi (metal- 
lia) ; venyttaa. 

wire-puller (-pu-15r) n. sil- 

mankaantaja. 

"wlrT (wai'-ri) a. langasta teh- 

ty; sitkea. 
wisdom (wiz'-dom) n. viisaus. 
wise (waiz) 1. a. viisas, ym- 

martavainen; — 2. n. tapa. 
wish (wiS) 1. n. halu; pyyntfi; 

haluttu jBsine; toivotus; — 2. 

v. haluta, tolvoa; toivottaa. 
wishful (-ful) a. haluava, bar- 

ras 
"Wishy-washy (wiS'-i-woS-i) a. 

beikko, mieto. 
wisp (wisp) n. kimppu; pieni 

luuta; virvatuli. 
wlstfnl (wist' -ful) a. haluava, 

ikavSiva, barras; ajatuk- 

siinsa vaipunut. 
wit (wit) n. mieli, ajatus; aja- 

tuskyky; sukkeluus, kok- 

kapube; nerokas Ja sukkela 

benkilO; — to wit nimittain, 

s. t. 8. 
witch (witS) n. noita (-akka): 

lumoojatar. 
witchcraft (-kraft) n. noi- 

tus; lumousvoima. 
witchery (wit'-S6r-i) n. noi- 

tuus; lumous. 
with (widb) prep, kanssa, 

muassa, yhdessa; -ne; -11a, 

-iia. 

"Withal (widh-oor) adv. sama- 

ten, myOs. 
"Withdraw (-droo') v. vetaa 

pois 1. takaisin, peruuttaa; 

peraytyft; vetaytyi pois. 
withdrawal (-droo'-al) n. 

pois vetaytyminen, ^^^^^Vi- WIT 344 WOR 'vrlthe (with) n. pajunoksa, 

pajuvanne. 
wither (wi'-dhttr) v. kuivata; 

lakastua; kuihtua; ha.vitM,. 
wltheni (wi'-dh5rz) n. pi. hft- 

vas (hevosella). 
withhold (widh-hould') tr. pi- 

d^tma. kieltaa. est&3.. 
within (widh-inO prep. 1. adv. 

sis£lll3,, sisalle; piiriss^. 
without (-auto prep, ulko- 

puolella, ulkopuolelle; il- 

man. 
withstand (-stand') tr. vas- 

tustaa. 
withy (wi'-thi) 1. a. pajusta 

tehty, pajurikas; — 2. n. 

pajuvanne. 
witless (wit'-les) a. mieleton. 
wltUnff (-lifi) n. viisastelija. 
"wltneBB (wit'-nes) 1. n. todis- 

taja; todistus; — 2. v. to- 

distaa; olla todistajana 1. 

n&kemassS,. 
wltted (wi'-ted) sukkela, aly- 

ksLs. 
"wlttlclsni (wi'-ti-sizm) n. suk- 

keluus. 
wlttlngrly (-tifl-li) adv. tieten- 

witty (wi'-ti) a. leikkisM., suk- 
kela. 
wives (waivz) pi. sanasta 

wife, 
"wlsard (wi'-z5rd) n. loihtija, 

velho. 
woad (woud) n. morsinko 

(kasvl). 
woe (wou) 1. n. tuska, suru, 

murhe; kirous; — 2. interj. 

vol! 
woeful 1. wofnl (wou'-ful) a. 

surullinen, surkea. 
i^oefulness (-nes) n. surulli- 

suus, surkeus. 
vrold (would) n. metsa; aro. 
wolf (wulf) n. susi. 
wolfish (wur-fiS) a. susimai- 

nen. 
ivolverlne (wul-vor-iin') n. 

ahma. 
vroman (wu'-man) n. nainen, 

vaimo. 
womanhood (-huud) n. naisel- 

lisuus; naiset. 
womanish (-man-i§) a. nai- 

sellinen. 
womankind (-kaind) n. nais- 

sukupuoU. 
wvoMuanly (-li) a. naiseUVTveiv. 
fromb (wuum) n. kohtu. women (wi'-men) pi. sanasta wonder (won'-d5r) 1. n. ih- 
mettely, hS.mm8,stys; ihme; 

— 2. itr. ihmetella, h^m- 
m£lstyM.; olla utelias tieta." 
mftftn. 

wonderful* (-ful) a. ihmeelli- 

nen. 
wonderstruck (-strok) a. 

hM.mma.styksissalLn oleva. 
wondrous (won'-dros) a. ih- 

meellinen, h3.mm3,8tytt8.vd,. 
won't (wount) = will not. 
wont (wont) 1. a. tottunut; 

— 2. n. tapa; — 3. itr. ta- 
vata, olla tottunut. 

wonted (won'-ted) a. tottunut. 

totuttu, tavallinen. 
woo (wuu) V. kosia. 
wood (wud) n. metsS.; puuai- 

ne, polttopuu. 
ir^oodcock (wud'-k&k) n. met- 

s§.kurppa. 
woodcraft (-kraft) n. metsS,- 

tiede. 
woodcut (-kot) n. puukaiver- 

ruB. 
woodcutter (-ko'-t5r) n. puun- 

hakkaaja. 
wooded (wu'-ded) a. mets&n 

peittSLma. 
wooden (wudn) a. puusta teh- 
ty, puu-. 
woodland (wud'-land) n. met- 

samaa, metsikk5. 
i^oodman (-man) n. metsd.- 

mies; mets^stM.ja; puunhak- 

kaaja. 
woodpecker (-pe-kor) n. tik- 

ka. 
woodruff (-ruf) n. maratti 

(kasvi). 
woodipvork (-w5rk) n. puutyd. 
woody (wu'-di) a. mets^inen; 

puinen, puutunut. 
i^ooer (wuu'-Qr) n. kosija. 
woof (wuuf) n. kude (kan- 

kaassa). 
i^ool (wul) n. villa. 
woolen (wu'-len) 1. a. viUai- 

nen, villa-; — 2. n. villa- 

kangras. 
wooUlness (wu'-li-nes) n. vil- 

laisuus. 
woolly (wu'-li) a. villainen, 

villa-. 
word (w5rd) 1. n. sana; puhe. 

tiedonanto; lupaus; — 2 Lr. 

pukea sanoiksi. 
wordbook (-buk) n. sanakir- v WOR 345 WRA wordiness (wOr'-di-nes) n. 

monisanaisuus. 
wordy (w6r'-di) a. sanarikas; 

suullinen. 
wore (woor) imp. verbista 

iFrear. 
work (w5rk) 1. n. ty5; teko; 

teos; k^sityO, ompelu; — pi. 

tehdas, ruukki; — 2. v. 

[worked 1. wrought] tehda 

ty5ta, tyOskennella, toimia, 

vaikuttaa; muokata; om- 

mella; kayttaa (konetta); 

saattaa kaymaan 1. happa- 

nemaan, kM.ydS., hapata. 
worker (wor'-kOr) n. tyOnte- 

kija. 
workhouse (w5rk'-hau8) n. 

tehdas; kuritushuone; k5y- 

hainhuone. 
worklnar (wor'-ifi) n. ty5nte- 

ko. 
worklnff-day (-dei) n. ty5pai- 

va. 

workman (w5rk'-man) n. tyO- 

mles; kasitySiainen. 
workmanship (-Sip) n. teos; 

katevyys, taidokkuus. 
workshop (wSrk'-S&p) n. tyO- 

paja. 
world (w5rld) n. maailma; 

maailmanmeno; ihmiskun- 

ta; suuri joukko. 
worldllness (wOrld'-li-nes) n. 

maallisuus; maailmanmieli- 

syys. 
warldllnv (-lifi) n. maailman- 

lapsi. 
wordly (-i) a. maallinen; ais- 

tillinen; inhimillinen. 
worm (w6rm) 1. n. mato, ma- 

telija; kiemura; ruuvi; 

krassi: — 2. v. hivuttaa, pu- 

sertaa ulos; puhdistaa; pu- 

noa; hiipia; hiljalleen toi- 
mia. 
i¥orm-eaten (-iitn) a. madon- 

sy5ma. 
wormwood (-wud) n. vermut- 

ti, koiruoho. 
wormy (w5r'-mi) a. matoinen. 
ir^om (woorn) pp. verbista 

i?rear. 
worrier (wo'-ri-iir) n. kiusaa- 

ja. 
worry (wo'-ri) 1. v. hatyyt- 

taa; kalvaa, kiusata, piina- 

ta, kiduttaa; tuskastua, 

huolehtia, olla huolissaan; 

— 2. n. tuskastuminen, huo- 

li, harmi. 
i^orse (w5rs) komp. sanasta bad 1. 111. huonompi, pahem- 

pi; sairaampi. 
worship (wor'-Sip) 1. n. ju- 

malanpalvelus; kunnioitus, 

ihailu; ylhaisyys; — 2. tr. 

palvella; kunnioittaa; ihail- 

la. 
worshipful (-ful) a. kunnian- 

arvoisa. 
worshiper (-Slp-6r) n. juma- 

loitsija. 
worst (w5rst) 1. «up. sanasta 

bad 1. Ill huonoin, pahin; — 

2. n. pahin asema 1. kohta- 

lo; — 3. tr. voittaa. 
worsted (wur'-sted 1. wus'-. 

ted) n. kuituvilla, kartattu 

villa. 
wort (w5rt) n. kasvi; oluen- 

kaytos; — pi. kaali. 
worth (w5rth) 1. a. arvoinen, 

arvosta: ansaitsQva; — 2. n. 

arvo; hinta; ansio. 
worthiness (wor'-dhi-nes) n. 

arvo; arvokkuus; ansio. 
worthless (w5rth'-les) a. ar- 

voton, kehno. 
worthy (w5r'-dhi) a. arvokas; 

ansiokas; ansaitseva jota- 

kin [of]. 
vrould (wud) imp. verbista 

will, 
would-be (wud'-bli) a. joksi- 

kin haluava 1. aikova 1. tu- 

lemaisillaan oleva. 
wouldn't (wudnt) = vrould 

not. 
wound (wuund 1. waund) 1. 

n. haava; loukkaus; — 2. tr. 

haavoittaa, loukata. 
wound (waund) imp. 1. pp. 

verbista wind, 
woundless (-les) a. haayoit- 

tumaton. 
wove (wouv) imp. verbista 

iFreave. 
wrack (rak) n. meriruoho, 

haura. 
wraith (reith) n. haamu; ve- 

denhaltija. 
wrangrle (riktigl) 1. n. riita, to- 

ra; — 2. itr. riidelia, kinata. 
w^ranflrler (-5r) n. kinaaja, 

vaittelija. 
wranslesome (raflgr-som) a. 

riidanhaluinen. 
wrap (rap) tr. kaaria kokoon; 

panna kaareeseen; salata. 
wrappagre (ra'-ped2) n. kaa- 

re, verho. 
wrapper (ra'-p5r) n. kaare. 

verho; vaippa, levatti. WRA 346 

^vrapplngr (rM,'-pifi) n. kM.&re. 

^vratli (raath) n. kiukku, rai- 
vo; kosto. 

i^rathfnl (-ful) a. kiukkuinen. 
raivoisa. 

wrathy (raa'-thi) a. kiukkui- 
nen. ^^inen. 

^vreak (riik) tr. kostaa, vuo- 
dattaa. 

wreath (riith) n. kiemura; 
kiehkura; seppele; palmikko. 

wreathe (riidh) v. palmlkoi- 
da, punoa; kietoa, ympftrQl- 
dH. 

wreathy (rli'-dhi) a. punottu, 
kiemuroitu. 

wreck (rek) 1. n. haaksirikko, 
karilleajo; laivahylky; jiit- 
teet; hSLvItys, tuho, parika- 
to; — 2. V. saattaa 1. jou- 
tua haaksirikkoon 1. karil- 
le; havittaa, tuliota. 

iFrren (ren) n. peukalolintu. 

wrench (rentS) 1. n. nytk^ys, 
tempaus; v9,£Lnt&; sijaltaan 
vaantaminen, nyrjayttami- 
nen: ruuviavain; — 2. tr 
nykaista. kiskoa, v^antriii, 
nyrjSlyttaa sijoiltaan. 

wrest (rest) 1. n. kaantarM- 
nen, vaantS; tempaus; viiki- 
valta; — 2. tr. kaantaa, 
vaantaa. vaarentaa. 

wrestle (resl) 1. n. palni; — 
2. itr. painiskella. 

wrestler (res'-16r) n. painija. 

wrestUnff (res'-lifl) n. painis- 
kelu. 

wretch (retS) n. kurja, hyl- 
ki5; konna. 

wretched (ret'-Sed) a. kurja, 
surkea, onneton; arvoton; 
surkuteltava. 

wretchedness (-nes) n. kur- 
Juus, onnettomuus, surkeus. 

wrlKKle (rigl) v. liikuttaa 
ruumistaan sivulle ja toi- 
selle; madella; meloa. 

wriflrht (rait) n. taituri, sep- 
pa. \ XYS raa- wrlnar (rifi) tr.[ wrung; wrung] 
vMntS.a. ja pusertaa; kier- 
tas,; kiduttaa, kiusata; v3.9,- 
rentaa,; pusertaa ulos. 

wrinkle (rifikl) 1. n. ryppy. 
poimu, laskos; epM^tasaU 
suus; paELh^npisto, tuuma; 
— 2. V. rypisfaa, rypistyS.; 
tehdS, ep^tasaiseksi. 

vrrlst (rist) n. ranne. 

wristband (rist'-band) n. kal- 
vosin. 

writ (rit) n. kirjoitus; 
mattu; oikeusmaaraya. 

write (rait) tr. [wrot«; writ- 
ten] kirjoittaa. 

writer (rai'-t6r) n. kirjoitta- 
ja. kirjailija. 

writhe (raidh) v. vaiinnella. 

writing: (rai'-tifi) n. kirjoitus; 
todistuskirja; teos. 

wrltlngr-desk (-desk) n. kir- 
joituspulpetti. 

written (ritn) 1. a. kirjoitel- 
tu; kirjallinen. 

wrons: (r&fi) 1. a. 
dyttava; nurja; 
ryys, loukkaus; — 3. tr. teh- 
da vaaryytta; loukata. 

wrongrfnl (-ful) a. vaftra, 
loukkaava; vilpillinen. 

vrrongrness (-nes) n. vaaryys; 
erelidys. 

wrote (rout) imp. verbista 
w^rtte. 

wroth (rooth) a. kiukkuinen, 
raivoisa. 

wronsht (root) imp. 1. pp. 
verbista w^ork; — Trrouarht 
Iron takorauta. 

wrnngr (rofi) imp. 1. pp. ver- 
bista ipvringr* 

wry (rai) 1. a. vaannetty; vi- 
no, vaara; — 2. v. kiertaa, 
vaantya; vaantaa sijoiltaan; 
poiketa liarhaan. 

wryneck (rai'-nek) n. kiero- 
kaula; kaenpiika. 

wryness (rai'-nes) n. viistous, 
. vinous. vaara; ereh- 
*> n. v.*ia- X xiphoid (zi'-foid) a. miekan- 

muotoinen. 
xyloflrraphy (zai-lS,g'-ra-fi) n. 

puunkaiverrustaito. 
xyiog^rapheT (zai-l&g'-ra-f6r) n. puurpiirtaja 1. -kaiver- 

taja. 
xylophaffons (-!&'- fa- gos) a. 

puita sy6va. 
xyster (zis'-tor) n. (haava- 

laakarin) raaputusveitsi. YAC 347 YUL yacht (j&t) n. huvipursi, jahti. 
yachtlnar (J&'-tifi) n. huvipur- 

jehdus. 
yankee (JM-fl'-ki) n. pohjois- 

amerikalainen, Jankki. 
yard (jaard) n. yardi (3 jal- 

kaa 1. 0,914 metric); raaka- 

puu; piha, kartano, tarha. 
yardstick (-siik) n. yardimit- 

ta. 
yarn (Jaarn) n. lanka; villa- 

lanka; s&ije; merimiesjuttu, 

kasku. 
yarrovr (ja'-ro) ka,rsa,m5 (kas- 

vi). 
yaw (joo) itr. mutkia (laiva). 
yawl (Jool) n. laivavenhe, 

jolla. 
yaum (Joon) 1. n. haukotus; 

t511istys; — 2. itr. haukotel- 

la; olla ammollaan; t511is- 

tellS.; hartaasti haluta, hi- 

moita. 
yc (ii) pron. te. 
yea (jef 1. jii) adv. Jaa (myOn- 

tav^ vastaus) 
yean (Jiin) v. synnyttaa. 
year (jilr) n. vuosi. 
yearllnar (jiir'-Hfi) a. vuoden 

van ha. 
yearly (-li) 1. a. vuotuinen, 

vuosi-: — 2. adv. joka vuosi. 
yearn (Jorn) itr. hartaasti ha- 
luta. ikav5ida. 
yeast (Jiist) n. hiiva. rahka; 

kuohu. 
yelk (Jelk) n. = yolk, 
yell (Jel) 1. n. huuto, parku; 

— 2. V. huutaa, parkua. 
yellow (Je'-lo) 1. a. keltai- 

nen; — 2. n. keltainen v^ri; 

— 3. tr. varjata keltaiseksi. 
yellowish (je'-lo-iS) a. keller- 

tava. 

yellowness (-lo-nes) n. kel- 

taisuus. 
yelp (Jelp) itr. haukkua, lus- 

kuttaa. 
yeoman (Jou'-man) n. vapaa- 

sukuinen, tilallinen. 
yeomanry (-man-ri) n. tilal- 

listen saatyluokka. 
yerk (jttrk) 1. n. sysays, pot- ku: — 2. V. tdlmaista; pot- 

kaista. 
yes (Jes) adv. niin, kylia. jaa 

(my5ntava vastaus). 
yester (jes'-t5r) a, viimeinen; 

eilinen. 
yesterday (-de) 1. n. eilinen 

paiva*, — 2. adv. eilen. 
yet (Jet) 1. konj. siita huoli- 

matta, kuitenkin; — 2. adv. 

lisaksi. vieia; vieiapa, itse. 
yew (juu) n. marjakuusi. 
yield (jiild) 1. n. sato. tulos; 

vuodentulo; — 2. tr. tuottaa, 

antaa; luovuttaa, luopua 

Jostakin; mydntaa; my5n- 

tya; antaa peraan; mukau- 

tua; tehda tilaa. 
yielding (Jiir-difi) a. tuotta- 

va; myttntyva. 
yoke (Jouk) 1. n. ies; pariha- 

rat; orjuus: — 2. tr. iestaa; 

yhdistaa; sltoa. 
yolk (joulk. 1. jouk) n. munan 

ruskeainen; hiki (lampaan 

villassa). 
yonder (jan'-ddr) 1. yon (j&n) 

1. a. tuo; — 2. adv. tuon- 

nempana, tuolla. 
yore (joor) adv. kauan sitten. 
yon (juu) pron. te, Te; sina. 
yonngr (j&fi) 1. a. nuori; tuo- 

re, uusi; kokematon; — 2. 

n. siki5; — with yonnir ras- 

kaana. 
yonnffer ( jofi'-^Or) komp. nuo- 

rempi. 
younffster (jofi'-8t5r) n. nuo- 

rukainen. 
yonr (juur) pron. teidan, 

-nne. 
yon're (juur) = yon are. 
yours (juurz) pron. teidan, 

-nne. 
yonrself (Juur-self) pron. te 

itse, sina itse. 
yonth (juuth) n. nuoruus; 

nuorukainen; nuoriso. 
youthful (-ful) a. nuori, rei- 

pas; nuoruuden-v 
yonthfnlness (-nes) n. nuo- 
ruus. 
yule (juul) n. joulu. ZAN 348 ZYM ■any (zei'-ni) n. kujeilija, il- 

vehtija. 
■eal (ziil) n. into, innostus. 
aealoiu (ze'-los) a. innokas, 

li arras 
BealonsneMi (-nes) into, in- 
nostus. 
aebra (zii'-bra) n. seebra (vil- 

lihevonen). 
aebn (zii'-bju) n. intialainen 

hftrkM,. 
aealth (zii'-nith) n. keskitai- 

vas, taivaslaki. 
Bephyr (ze'-fdr) n. heikko 13.n- 

situuli. 

aero (zii'-ro) n. nolla; nolla- 

piste. 
■est (zest) 1. n. appelsiinin- 

kuori L siitS. valmlstettu mehu; mauste; ihastus; — 

2. tr. maustaa. 
slgTBaar (zig*'ZSig) 1. a. mutki- 

kas, polvekas; — 2. n. mut- 

kittelu. 
dnc (zifik) n. sinkki. 
slnc-plate (-pleit) n. lakki- 

pelti. 
Zton (zai'-on) n. Siioni. 
codlac (zou'-di-ak) a. elS,inra- 

ta (taivaalla). 
sone (zoun) n. vybhyke; vy5; 

piiri. 
soolosical (zou-o-l&'-d2i-kal) 

a. elaintieteellinen. 
soolosry (zo-&'-lo-d2i) n. elS.in- 

tiede. 
symotic (zai-m&'-tik) a. (nes- 

teiden) k9,ymista koskeva, 

kaymisen kautta syntyvU.. LUETTELO 

nykyaan kaytannossa olevien saanndttomien ver- 
bien varmimmista taivutusmuodoista. 

( 
Menneen ajan 


Nyky aika 


Mennyt aika 


partlaiipl 


abide 


abode 
abode 


am 


was 
been 


arise 


arose 
arisen 


awake 


awoke. 


awaked 


awaked 


bear 


bore 
borne, born 


beat 


beat 
beaten 


beget 


begot 
begotten 


begin 


began 
begun 


behold 


beheld 
beheld 


bend 


bent 
bent 


bereave 


bereft. 


bereaved 


bereft. bereaved 
(adj.) 


beseech 


besought 


besought 


bet 


bet 
bet 


bid (kaskea) 


bade 
bidden 


bid (tarjota) 


bid 
bid 


bind 


bound 
bound 


bite 


bit 
bitten 


bleed 


bled 
bled 


bless 


blessed. 


blest 


blessed, blest 


blow 


blew 
blown 


break 


broke 
broken 


breed 


bred 
bred 


bring 


brought 
brought 


build 


built 
built 


burn 


burned. 


burnt 


burned, burnt 


burst 


burst 
burst 


buy 


bought 
bought 


cast 


cast 
cast 


catch 


caught 
caught 


chide 


chid 
chidden j 


choose 


chose 
chosen .■^50 

Menneen ajan 


Nyky allui 


Mennyt alka 


partiallpl 


clinsr 


clung 
clung 


come 


came 
come 


cost 


cost 
cost 


creep 


crept 
crept 


curse 


cursed. 


curst 


cursed, curst 


cut 


cut 
cut 


deal 


dealt 
dealt 


digr 


dug 
dug 


do 


did 
done 


draw 


drew 
drawn 


dream 


dreamed, dreamt 


dreamed, dreamt 


dress 


dressed. 


drest 


dressed, drest 


drink 


drank 
drunk (drunken, 
adj.) 


drive 


drove 
driven 


dwell 


dwelt 
dwelt 


eat 


ate 
eaten 


fall 


fell 
fallen 


feed 


fed 
fed 


feel • 


felt 
felt 


fight 


fought 
fought 


find 


found 
found 


flee 


fled 
fled 


fling: 


flung 
flung 


fly 


flew 
flown 


forbear 


forbore 
forborne 


forget 


forgot 
forgotten 


forsake 


forsook 
forsaken 


freeze 


froze 
frozen 


get 


got 
got 


gird 


girded. 


girt 


girded, girt 


give 


gave 
given 


go 


went 
gone 


grind 


ground 
ground 


grow 


grew 
grown 


hang 


hung, hanged 


hung, hanged 


have 


had 
had 


hear 


heard 
heard 


heave 


hove, heaved 


hove, heaved 


hew 


hewed 
hewn 


hide 


hid 
hidden 


hit 


hit 
hit 


hold 


held 
held 


hurt 


hurt 
hurt 


keep 


kept 
kept IWyky 


MM 


Mtunrt alka 


"•SiSM" 


kneel 
knit 
know 
lade 
kneeled, knelt 
knit knitted 
knew 
laded 


known 
laded, lade 


elt light llehted. 1 said 
sought said ■hed ■haved (shaven, sbredded. Btired ahredded. at\i:«4. 352 

Menneen ajan 


Nyky alka 


Mennyt aika 


partisUpl 


shrink 


shrank 
shrunk (shrunken 
adj.) 


shut 


shut 
shut 


singr 


sang 
sung 


sink 


sank 
sunk 


sit 


sat 
sat 


slay- 


slew 
slain 


sleep 


slept 
slept 


slide 


slid 
slid, slidden 


sling- 


slung 
slung 


slink 


slunk 
slunk 


slit 


slit 
slit 


smell 


smelled. 


smelt 


smelled, smelt 


smite 


smote 
smitten 


sow 


sowed 
sowed, sown 


speak 


spoke 
spoken 


speed 


sped, speeded 


sped, speeded 


spell 


spelled, 


s-elt 


spelled, spelt 


spend 


spent 
spent 


spill 


spilled. 


spilt 


spilled, spilt 


spin 


spun 
spun 


spit 


spit 
spit 


split 


split 
split 


spoil 


spoiled, 


spoilt 


spoiled, spoilt 


spread 


spread 
spread 


spring 


sprang 
sprung 


stand 


stood 
stood 


stave 


stove, staved 


stove, staved 


stay 


stayed. 


staid 


stayed, staid 


steal 


stole 
stolen 


stick 


stuck 
stuck 


sting 


stung 
stung 


stink 


stunk 
stunk 


strew 


strewed 
strewn 


stride 


strode 
stridden 


strike 


struck 
struck (stricken, 
adj.) 


string 


strung 
strung 


strive 


strove 
striven 


swear 


swore 
sworn 


sweat 


sweated 


, sweat 


sweated, sweat 


sweep 


swept 
swept 


swell 


swelled 
swelled, swollen 


swim 


swam 
swum 


swing 


swung 
swung 353 

• 


Menneen ajan 


Nyky aika 


Mennyt aika 


partialipl 


take 


took 


taken 


teach 


taught 


taught 


tear 


tore 


torn 


tell 


told 


told 


think 


thought 


thought 


thrive 


throve, thrived 


thriven, thrived 


throw 


threw 


thrown 


thrust 


thrust 


thrust 


tread 


trod 


trodden 


wake 


woke, waked 


woke, waked 


wear 


wore 


worn 


weave 


wove 


woven 


wed 


wedded 


wedded, wed 


weep 


wept 


wept 


wet 


wet 


wet 


win 


won 


won 


wind 


wound 


wound 


wring 


wrung 


wrung 


write 


wrote 


written Sanojen jakaminen tavuihin. 

TleisenS. s^^nt5na on. ettM. oikean &3,ntM,inistaTan mukaan 
yhteenlausutut ILS-nteet muodostavat tavun. Ainoastaan 
seuraavat sa3.nn5t voidaan t3.ss9, suhteessa antaa: 

1. Kahta keraketta, Jotka muodostavat yhden &&nteen, 
ei saa koskaan erottaa. Sellaisia ovat: ng, ch, th, ph, sh, wh. 

2. Lopputavuja -cean, -cian, -ceous, -clous, -cial, -tlan, 
-tion, -tious, -tial. -geon, -gian, -geous, -gious, -sion, -sier 
ei melkein milloinkaan Jaeta, kuten esim. o-cean, na-tion, 
cap-tious J. n. e. 

3. Yhdistetyt sanat tavallisesti Jaetaan niihin yksinker- 
taisiin sanoihin, Joista ne ovat kootut, esim. care-less,. 
bee-hive, rail-way. 

4. Loppup^ate -ed, vaikkei sitS, aina lausuta erikseen. 
muodostaa kirjoituksessa eri tavun. esim. lov-ed. 

5. Johto- Ja taivutusp^Sltteet tavallisesti erotetaan var- 
talosta, esim. great-ly, teach-er, talk-ingr. Tavallisimmin kaytetyt lyhennykset seka 

niitten selitykset. A. 

A. America. 

A^ tai a. Adjective (adjekti- 
vi) : Afternoon (iltapaiva) ; 
— Acre (eekkeri). 

Abbr., tai abbrer. Abbrevia- 
ted (lyhennetty); Abbrevia- 
tion (lyhennys). 

Abp. Archbishop (arkkipiis- 
Pa). 

Abr. Abridged (8upi;atettu). 

A, B. S. American Bible Socie- 
ty (Amerikan raamattuseu- 
ra). 

Aec tai Acet. Account (lasku). 

A. G. Adjutant General (yli- 
adjutantti). 

A. I. American Institute. 

AL, tai Ala. Alabama. 

AUuu Alaska. 

Amt. Amount (summa). 

Anon. Anonymous (nimet5n). 

Ana. tai ana. Answer (vas- 
taus). 

Aii., tai Aria. Arizona. 

Ark. Arkansas. 

As. Arkansas. 

Aaat. Assistant (apulainen). 

A. 8. 8. 17. American Sunday 
School Union (Amerikan 
pyhakoulujen yhdistys). 

Att^ tai Atty, Attorney (asi- 
anajaja. 

Aug. August (elokuu). 

At. tai Ave. Avenue (poikki- 
katu). 

Avdp. Avoirdupois (kauppa- 
painoja.rJestelm9.). . B. A. British America. 
Bal. Balance (ja^nnOs). 
Bat. Battalion (pataljoona). 
Bbl. Barrel (tynnyri). — bbla. 

Barrels (tynnyria). 
B, C. Before Christ (ennen 

Kristusta). Bdl. Bundle (kaary). 

BenJ. Benjamin. 

B. I. British India. 

Bib. Bible (raamattu). 

Bk. Bank (pankki). 

B. O. Branch office (haara- 

konttori). 
B. P. Bills payable (matketta- 

via laskuja). 
Br. Brother (veli). 

B. Rec. Bills receivable (saa> 
tavia laskuja). 

Brit. Britain (Englanti). 
Bro. Brother (veli). 
Bros. Brothers (veljekset). 
Bus. tai Bnsb. bushel (tynny- 
ri). 

C. 

C^ tai c Central (kesklO); 

Cubic (kuutio); Cent (sent- 

ti); Centimeter (senttimet- 

ri). 
Cal. California; Calendar (ka- 

lenteri). 
Capt. Captain (kapteeni). 
Caab. Cashier (rahastonhoita- 

Ja). 
Cat. Catalogue (luettelo). 
Catb. Catholic (katolinen). 
c. c. Cubic centimeter (kuu- 

tiosenttimetri). 
CP., tai cf. Confer (vertaa!). 
eg. Centigram (senttigramma. 
Cb. Church (kirkko); Chapter 

(luku). 
Gbem. Chemistry (kemia). 
Coll., tai Colloq. Colloquial 

(puhekielessa). 
cm. Centimeter (senttimetri). 
cml. Commercial (kaupassa 

kulkeva). 
Co. Company (yhtitt). 

C. O. D. Cash on Delivery 
(maksu suoritettava ta va- 
ran saapuessa). 

Col. Colorado; Colonel (kap- 
teeni). 356 Coll. College (lukio). 

Colo. Colorado. 

Comp. Compare (vertaa) ; 
Compound (yhdistetty). 

ConiT. Congress (kongressi). 

Conn., tai .Con.* tai Ct. Con- 
necticut. 

Cor. Sec. Corresponding Sec- 
retary (kirjeenvalhtaja). 

cp. Compare (vertaa). 

Cr. Credit (luotto) ; Creditor 
(luoton antaja). 

C. S. Civil Service (siviili-vi- 
rasto) 

C. S. A. Confederate States of 
America (Amerikan liitto- 
vallat). 

Ct. Connecticut. 

Ct.» tai ct. Cent (sentti). 

Ctm^ tai cts.. Cents (sentti^). 

C. yv, O. Cash with order 
(maksu tilauksen mukana). D. D., tai d. Day (paiva); Died 
(kuoli): A penny (penni). 

Dak. Dakota. 

D. C. District of Columbia. 

D. D. Doctor of Divinity (ju- 
maluus-opin tohtori). 

Dec. December (joulukuu). 

DeL Delaware. 

tiep. Deputy (sijainen). 

Dept. Department (osasto). 

dgr* decigram (desigramma). 

Dial. Dialectic (murteellinen). 

Dl»., tai Dlsct. Discount (alen- 
nus). 

D. li. O. Dead Letter Office 
(perille toimittamattomien 
kirjeitten konttori). 

Do.» tai do. Ditto (sama). 

Dox.f tai dox. Dozen (tusina). 

Dr. Debtor (velallinen) ; Doc- 
tor (tohtori). B. E. East (ita). 

ea. Each (kukin). 

E. A O, E. Errors and omissi- 
ons excepted (erehdykset ja 
poisj^laneet erat poisluettu- 
na). 

Ecd. Ecclesiastical (kirkolli- 
nen). 

Ecna. Ecuador. 

E. E. Errors excepted (ereh- 
dykset poisluettuina). 
e. g:. esimerkiksl. eod. Every other day ( joka 

toinen p&iv9.). 
esp. Especially (erittS,inkin). 
Esq^ tai Esqr. Esquire (herra) 
etc.* tai & c. ynnS, muita, Ja 

niin edespain. 
Ex. Example (esimerkki). 

P. 

P., tai f. Foot (Jalka). 
Feb. February (helmikuu). 
Figr., tai flgr Figuratively (ku- 

vannoUisesti). 
PI., tai Fla., t^i Flor. Florida. 
Po., tai Pol. Folio. 
P. O. B. Free on board (mak- 

suttomasti lastattuna). 
PH. Friday (per Jan tai). 
Ft., tai ft. Foot, Feet (Jalka). 
Pth. Fathom (sylt^). 

G. 

G., tai ST. Gram (gramma). 

Ga. Georgia. 

Gal., tai iral. Gallons (kan- 

nua). 
G. B. Great Britain (Iso-Bri- 

tania). 
Geo. George (YrJ5). 
smt. Gram (gramma). 
G. P. O. General Post-Office 

(paa-postikonttori). 

H. 

Hi»t. History (historia). 

hi. Hektoliter (hehtoritra). 

Hon. Honorable (kunnianar- 
arvoisa). 

H. P. Horse power (hevos- 
voima). 

H. R. House of Representa- 
tives (Edustajahuone). 

Hr., tai hr. Hours (tuntia). 

ht. Height (korkeus). 

I. 

I. Idaho. 

la. Iowa. 

lb. tai Ibid, samassa paikassa. 

Id. Idaho. 

I. e., tai 1. e. se on. 

111. Illinois. 

Imp. Imperial (keisarillinen). 

In., tai in. Inch. 1. Inches (tuu- 

ma 1. tuumaa). 
Ind. T., tai Ind. Ter. Indian 

Territory. 357 Ins. Insurance (vakuutus). 

Int. Interest (korko). 

lo. Iowa. 

I. O, U. I. owe you (olen vel- 

kaa teille). 
I. T. Indian Territory. 

J. 

J. Judge 1. Justice (tuomari). 

Jan. January (tammikuu). 

Jno. John (Jussi). 

Jos. Joseph (Jooseppi). 

J. P. Justice of the Peace (rau- 

han tuomari). 
Jr., tai Jr.* tai Jon. Junior 

(nuorempi). 
J«l. July (hein&kuu). 

K. 

K. Knight (ritari). 

Kan.* Kans.» tai Kas. Kansas. 

Ken., tai Ky. Kentucky. 

ksr. Kilogram (kilogramma). 

km. Kilometer (kilometri). 

Ks. Kansas. 

Ky. Kentucky 

Ii. Law (laki). 

Ij., tai L» A pound sterling 

(Englannin pufTta). 
La. Louisiana. 
Ld. Lord (Herra). 
LeiT. Legislature (lains9.SltaJ9.- 

kunta). 
Lient.* tai> Lt. Lieutenant 

(luutnantti). 
LL. D. Doctor of Laws (laki- 

tieteen tohtori). 
Iaou^ tai La. Louisiana. 
L. S. Place of the Seal (paik- 

ka sinetille). 
L. 8. D.» tai 1. s. d. Pounds, 

Shillings, Pence (puntaa, 

shillingia., pennySl). 

M. 

M. Monday (maanantai). 

BLy tai m. Month (kuukausi). 
Minutes (minuuttia) ; Miles 
(penikulmaa) ; Meters (met- 

Mar. March (maaliskuu). 
Mass.* tai Ms. Massachusetts. 
Bt. d. months after date (kuu- 

kauden kuluttua). 
M. D. Doctor of Medicine (laa.- 

ketieteen tohtori). 
Md. Maryland. Me. Maine. 

Messrs. Herrat. 

mgr. Milligram (milligram- 

maa). 
Mi. Mississippi. 
Mick. Michigan. 
Minn. Minnesota. 
mm. Millimeter (millimetri). 
Mont. Montana. 
Mos., tai mos. Months (kuu- 

kautta). 
Mr. Mister (Herra). 
Mrs. Missis (Rouva). 
MS. Manuscript (k9,sikirJoi- 

tus). 

N. 

N. Noon (puolipaivaa) ; North 
(Pohjoinen). 

N. tai n. Noun (nomini). 

N. A. North America. 

Nat. Natural (luonnollinen) 
National (kansallinen). 

Nant, Nautical (meri-). 

NaT. Naval (laivaston-). 

N. B. Huomaa! 

N. C. North Carolina. 

N. Dak., tai N. D. North Da- 
kota. 

N. E. Northeast (Koillinen). 

Neb. Nebraska. 

Netk. Netherlands (Alamaat). 

NeT. Nevada. 

N. P. Newfoundland. 

N. H. New Hampshire. 

N. J. New Jersey. 

N. M. New Mexico. 

N. O. New Orleans. 

No.» tai no. Number (numero). 

Not. November (marraskuu). 

N. S. Nova Scotia. 

N. T. New Testament (Uusi 
Testamentti). 

N. "W. Northwest (Luode). 

N. "W. T. Northwest Territory. 

N. Y. New York. 

N. Z. New Zealand. 

O. 

O. Ohio. 

Obs. Observatory (observato- 

rio) : Obsolete (vanhettu- 

nut. 
Oct. October (lokakuu). 
Okla. Oklahoma. 
Or. Oregon. 

Orisr. Originally (alkujaan). 
O. T. Old Testament (Vanha 

Testamentti). 
0«., tai o»« 0>rcv<i.'«i^ V>5ixcwi«^k. 358 P. 

Pa. Pennsylvania. 

Pari. Parliament (parlament- 

ti). 
Pd. Paid (maksettu). 
Penn. Pennsylvania. 
Per cent., tai per cent, (pro- 

senttia 1. sadalta). 
Pet. Peter (Pekka). 
Ph. D. Doctor of Philosophy 

(filosofian tohtori). 
Phlla. Philadelphia 
Pk., tai pk. Peck (vakka). 
PkiT. Package (k^are). 
P. M. jaikeen puolenpaivan. 
P. O. Post-Office (postikont- 

tori). 

fp. Pages (sivut). 
'. ^. Province of Quebeck. 
P. R. Porto Rico. 
Pr., tai pr. kappaleelta. 
Pre*. President (presidentti). 
Prof. Professor (professori). 
pra. Pairs (paria). . . 

P. S. Portscript (jaikikirjoi- 

tus). 
Ps. Psalm (psalmi). 
Pt. Pint (paintti). 
P. T. O. Please turn over. 
Pub. Publisher (kustantaja). 

a. 

Q,. Quebec. 

Q^ tai q. Question (kysymys). 
Q,. B. D. Joka oli todistettava. 
Qr., tai nr. Quarter (28 nau- 

laa). 
at., tai nt. Quart (neljannes- 

gallonaa). 
Qnea. Question (kysymys). 
Q,. T.» tai q. T. Jota katso. 

R. 

R., tai r. Railway (rautatie); 
Rare (harvinainen). 

R. C. Roman Catholic (roo- 
malais-katolinen). 

Reed. Received (saatu). 

Rear. Register (luettelo). 

Rest. Regiment (rykmentti). 

ReT. Reverend (arvonimi). 

R. I. Rhode Island. 

R. R. Railroad (rautatie). 

Rw., tai Ry. Railway (rauta- 
tie). 

S. 

A Sunday fsunnuntai) ; Satur- 
dny Ciauvantai). 8. A. South America; South 

' Afrika. 

Sab. Sabbath (sapatti). 

Sat. Saturday (lauantai). 

S. C. South Carolina. 

S. Dak., tai .S. D. South Da- 
kota. 

Sell., tai Se. nimittain. 

Script. Scripture (raamattu). 

S. E. Southeast (Kaakkoinen). 

Sec. Secretary (kirjuri). 

Sec tai sec. second (sekunti). 

Sep., tai Sept. September 
(syyskuu). 

s. ST. Specific grravity <omi- 
naispaino). 

Sk., tai ah. Shillinsr. 

Soc. Society (seura). 

Sq., tai sq. Square (nelio-). 

Sr. Senior (vanhempl). 

S. S. Sunday School (pyha- 
koulu). 

St. Saint (pyha); Street (ka- 

tu). 
S. 1»V. Southwest (Liounas). 

T. 

T. Territory; Tuesday (tiis- 

tal). 
Ten., tai Tenn. Tennessee. 
Ter. Territory. 
Tex. Texas. 

Th. Thursday (torstai). 
T. O. Turn over (kaannft!). 
tp. Township (kyiakunta). 
Tr. Translation (kaannds). 
T. T. li. To take l^ave. (jattaa 

hyvasti). 

U. 

UnlT. University (yllopisto). 

U. S. United States (Yhdys- 
vallat). ^ . 

U. S. A. United States of Ame- 
rica (Amerikan Yhdysval- 
lat); United States Army 
(Yhdysvaltain armeija). 

U. S. M. United States Mail 
(Yhdysvaltain posti). 

U. S. N. United States Navy 
(Yhdysvaltain laivasto). 

Ut. Utah. 

V. 

Va. Virginia. _^ . ^ ^ 

V. D. Ii. Van Dieman's Land. 

Ven. Venerable (arvlonimi). 

\ Vice Pres. Vice President 350 Vl«., tai Vise. Viscount (krei- 

vi). 
Vi>^ tai via. nimittS.in. 
Vol., tai Tol. Volume (tila- 

VUU8 1. nidos). 

w. 

"W. Wednesday (keskiviikko). 

^Wash. Washineton. 

W. C. T. U. Women's Chris- 
tian Temperance Union 
(Naisten Kristillinen rait- 
tiusliitto). 

Wed. Wednesday (keskiviik- 
ko). 

W^ls. Wisconsin. 

IVt^ tai wt. Weight (paino). W^. Va. West Virginia. 
"Wr- tai IJVyo. Wyoming. 

X. 

Xnk*9 Xnuis. Cristmas (Joulu). 

Y. 

Y., tai y. yard (Jardia). 

Y., tai Yr. Year (vuosi). 

Ye., tai ye. The. 

Y. M. C. A. Young Men's 
Christian Accociation (Nuor- 
ten miesten kristillinen yh- 
distys). 

Y. W. C. A. Younar Women's 
Christian Association ( Nuor- 
ten naisten kristillinen yh- 
distys). Englannin mitta ja paino-jarjestelma 

Pltvnsmitat. 

(K3,ytet9,3,n pituuden Ja et^isyyden mittaamlsessa). 

12 inches (in.) =1 foot (ft). 

3 feet = 1 yard (yd.). 

5% yards or 16% feet = 1 rod (rd.) or pole (p.). 40 rods 
1 furlong (fur.). 


8 furlongrs 
1 mile (mi.). 


320 rods or 5280 feet 


- . 


1 mile. 


3 miles 

1 league. 


Muist. 


1 inch 
0.0254 meter 


1 foot 


— 


0.3048 meter 


1 mile 
1609.35 meters 


1 centimeter 


— 


0.3937 inch 


1 meter 


— 


39.37 inches 


1 kilometer 
0.62137 mile Maamittarln pitnnsmitat. 

(KaytetSlan mittaamaan valimatkoja maalla). 

7.92 inches = 1 link (li.). 

25 links =^ 1 rod (rd.). 
4 rods 

100 links = 1 chain (ch.). 

66 feet 

80 chains = 1 mile (mi.). 

NeliOmitat. 

(Kaytetaan mittaamaan pinta-alaa). 

144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.). 

9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 

30^ square yards or =1 square rod (sq. rd.). 
272^4 square feet 

160 square rods = 1 acre (A.). 

640 acres = 1 square mile (sq. mi.), 36i Muist. 1 square inch = 0.06452 square meter 

1 square yard = 0.836 square meter 

1 acre = 4047 square meters 

1 are = 119.6 square yards 

1 hectare = 2.471 acres 

Maamittarln neliSmltat. 

(Kaytet£l9,n mittaamaan maan pinta-alaa). 

625 square links = 1 square rod (sq. rd.). 

16 square rods = 1 square chain (sq. ch.). 

10 square chains = 1 acre (A.). 

640 acres = 1 square mile (sq. mi.). 

36 square miles (6 miles sq.) = 1 township (Tp.). 

Kantlomitat. 

(KaytetaSn mittaamaan esineita, Joilla on ulottuvaisuutta 
kohnelle suunnalle, pituutta, leveytta ja vahvuutta). 

1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.). 
27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.). 

24% cubic feet — 1 perch (P.). 

Pnnmitat. 

(K^ytet^a,n halkojen y. m. mittaamisessa). 

16 cubic feet = 1 cord foot (cd. ft.). 

8 cord feet or 128 cubic feet = 1 cord (cd.). 
Muist. Tavallinen cord halkoja on 8 Jalkaa pitkS,, 4 Jal- 

kaa leve^ Ja 4 jalkaa korkea. 

Nestemltat. 

(Kaytet3.gn mittaamaan Juoksevia aineita). 

4 gills (gi.) = 1 pint (pt.). 

2 pints = 1 quart (qt.). 

4 quarts = 1 gallon (gal.). 
Muist. Yhdysvalloissa 

1 gallon = 231 cu. in. 

31 gallons = 1 barrel' (bbl.). 

63 gallons = 1 hogshead (hhd.). 

Apteekkarin nestemltat. 

(K£Lytet3.3.n mittaamaan nestem3,isl^ laakkeita). 

60 minims = 1 fluid dram 

8 fluid drams = 1 fluid ounce 

16 fluid ounces = 1 pint 
8 pints = 1 galloii ?62 Knivat mitat. 


(K3.ytet^^n mittaamaan 


i kuivia tavaroita). 


2 pints (pt). 
1 quart (qt). 


8 quarts 


— 


1 peck (pk.). 


4 pecks 


^_^. 


1 bushel (bu.). 


Muist. 


Englannissa 1 bushel 
2218.2 cu. in. 


, Yhdysvalloissa 1 bushel 
2150.42 cu. in. 


1 cubic in. 


^^ 


0.0164 liter 


1 bushel 


— 


35.24 liters Yhdysvalloissa 


1 bushel 
36.35 liters Engrlannissa 


1 quart (dry) 


— 


1.1011 liters 


1 quart (liquid) 
0.9463 liter 


1 gallon (standard) 


— 


3.785 liters 


1 grallon (imperial) 


— 


4.543 liters 


1 liter 
0.908 quarts (dry) 


1 liter 
1.0567 quarts (liquid) 


1 hectoliter 
2.8375 bushels (dry). 


1 hectoliter 
26.42 gallons (liquid) Troy painomltat. 

(Kaytetaan punnitsemaan kultaa, hopeaa Ja jalokiviSl). 

24 grains (gr.) = 1 pennyweight (pwt.). 

20 pennyweights = 1 ounce (1 oz.). 

12 ounces = 1 pound (lb.). 

Muist. 

1 carat = 3.168 Troy grains 
Apteekkarln painomltat. 

(Kaytet3,&n laM.kkeitten punnitsemisessa). 

20 grains (gr.) = 1 scruple 
3 scruples = 1 dram 

8 drams = 1 ounce 

12 ounces = 1 pound 

Muist. Naista ovat pound, ounce Ja grain samanpainoi- 
sia kuin Troy-mitoissa. 

Avoirdupois painomltat. 

(Kaytetaan punnitsemaan kaikkia muita tavaroita paitsi 
laakkeita, kultaa, hopeaa ja jalokivi^). 

= 1 dram (dr.). 

= 1 ounce (oz.). 

= 1 pound (lb.). 

r= 1 quarter. 

= 1 hundredweight (cwt,). 271^ grains 
16 drams 
16 ounces 
25 pounds 
100 pounds 
2000 pounds — \ loiv CT.). 363 

Muist. 

1 Avoirdupois pound = 7000 grrains 

Yllaolevat ton Ja hundredweight tunnetaan mydcr nimell3. 
short ton ja short hundredweight ja ovat yleensS, ksLytSLn- 
n5ssa Yhdysvalloissa. 

Englannissa k3.ytet£lan yleensS, long ton (2240 pounds) ja 
long hundredweight (112 pounds). Naita mittoja k^yte- 
t£l£ln myds Yhdysvaltain tullivirastoissa sekIL hiilen ja rau- 
dan tukkukaupoissa. 

grain 


— 0.0648 gram 


ounce (Avoirdupois) = 28.3495 grams 


ounce (Troy) 


31.103 grams 


pound 


— 453.59 grams 


milligram 


— 0.015 grain 


gram 


15.432 grains 


kilogram 


— 2.204 pounds 
Merlmitat. 


(Avoirdu- 
pois) 
6 feet 


-^ 1 fathom 


120 fa, thorns 


1 cable length (1. 


cable) 
7^ cable 


lengths 1 mile 


5280 feet 


1 statute mile 


6085 feet 


— 1 nautical mile 

:rn: SUOMALAIS-LUTEERILAINEN 
KUSTANNUSLIIKE HANCOCK, MICHIGAN TARVITESSANNE KIRJOJA 

KIRJAPAINOTOITA 

KIRJANSITOMISTA 

Kaantykaa aina meidan paoleemme. 
Hyvat yarastot ja ajanmakaiset koneistot. 

SUOMAUIS-LUTEERILAINEN 
KUSTANNUSUIKE HANCOCK, MICHIGAN ^ P**^**w**^*' PH 279 .A8 C.1 

English and Finnish dictionary 

Stanford University Librar es 

3 6105 034 805 940